Julkalender 2014: Lucka 17 – samhällsberedskap

Det här en lucka i julkalendern med potential till rejäl lucköppning, nämligen den bristande samhällsberedskapen. I tisdags publicerade Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap en rapport om hur det civila försvaret kan utvecklas och stärkas. Myndigheten fick i somras fick uppgiften att beskriva hur myndigheter och andra aktörer kan utveckla planeringen för det civila försvaret i händelse av krig och hur uppgifterna ska kunna lösas uthålligt.

I sin rapport kommer MSB fram till några smärre förbättringspunkter för att Sverige ska vara bättre rustat att möta en konflikt som berör det egna territoriet.

– Robusta akutsjukhus
– Robusta ledningsplatser
– Robust elförsörjning och telekommunikationer
– Robust transportinfrastruktur
– Robust befolkningsskydd
– Försörjning av livsmedel, läkemedel samt drivmedel och bränsle

Allvarligt talat, så visar rapporten på den fullständiga genomklappningen som det civila försvaret upplevt sedan mitten av 90-talet. Om det militära försvaret har drabbats hårt av försvarsomställningen, så är det bara förnamnet när det gäller det civila försvaret. Det är egentligen inte så konstigt, eftersom detta hade föga användbarhet i de internationella insatser som var huvudfokus fram till härom året.

Punkt 1-4 tror jag inte att man behöver säga så mycket om utan att de flesta känner väl till. Vad avser befolkningsskydd (skyddsrum) fanns tidigare krav på att sådana skulle upprättas i samband med nybyggnationer. Detta utgick dock efter det kalla krigets slut och idag är det upp till byggherren om denne vill bygga in skyddsrum vid nybyggnationer. Vad avser skyddsutrustning (kläder och skyddsmasker) fanns för drygt tio år sedan sådan utrustning till hela den svenska befolkningen. Idag är allt noggrant avvecklat.

Den sista punkten var den största och allvarligaste läxan från första världskriget och som Sverige återupplevde under andra världskriget, men då i mindre grad tack vare erfarenheterna från första världskriget och förberedda åtgärder. "Vår beredskap är god", uttryckte statsminister Per-Albin Hansson när det andra världskriget bröt ut, och när det gällde försörjningsberedskapen hade han täckning för uttalandet. Erfarenheterna från världskrigen levde i starkt minne i Sverige under hela det kalla kriget, men i och med Sveriges EG-medlemskap 1994 bedömde den dåvarande regeringen att problemet hade utgått eftersom handelsflöden nu alltid skulle fungera. Tyvärr finns idag ingen garanti för sådant, då sjötransportflödet är alltför lätt att avbryta och Sverige är fullkomligt beroende av framförallt hamnarna på Västkusten. Eftersom Sverige idag endast till ca 50 % är självförsörjande och ingen leverantör har några egentliga lager utom det som redan ligger på hyllorna eller rullar på vägarna mot hyllorna, handar det om en dag innan det är tomt i butikerna och ytterligare en dryg vecka innan landet har helt slut på mat om försörjningen skärs av. Jag tror inte jag behöver orda så mycket om läget för läkemedel och drivmedel.

Låt oss hoppas att vi slipper öppna denna lucka på riktigt.

10 kommentarer:

Gronvita sa...
18 december 2014 kl. 05:57  

Japp. "Favoritämnet". Viktigast att återta. Det militära försvaret är viktigt, men det civila mer nödvändigt då det även ska fungera vid naturkatastrofer, terrorism, biologiska, medicinska och kemiska katastrofer, kärnkraftskatastrofer, skymningsläge i omvärlden och liknande större hot än vad den vanliga räddningstjänsten är till för. Kanske ska IT-katastrof läggas till listan också. Slutligen är givetvis det civila försvaret grunden för ett fungerande militärt försvar. Utan infrastruktur och soldater kan inte ett militärt försvar existera.

Magnus Redin sa...
18 december 2014 kl. 06:38  

Vi skulle kunna börja med att köpa beredskapsförråd med morfin och ångestdämpande så folk i alla fall kan dö värdigt när det inte längre finns insulin, cancermedicin, hiv-bromsmedicin eller möjlighet att operera. Att lagra så vård kan fortgå i stället för att några procent av befolkningen dör vid allvarliga och långdragna problem med världshandeln är mycket dyrare så det lär det inte finnas pengar till.

Unknown sa...
18 december 2014 kl. 09:43  

Precis som Gronvita säger så är det här utan någon som helst jämförelse den viktigaste och mest sårbara sektorn. Utan ett fungerande samhälle och en fungerande infrastruktur, även i krigs och skymningsläge kommer även resten av försvaret haverera. Vem tror ni lämnar sin familj en mörk kall januarikväll när strömmen gått och ingen finns att lämna besked om vad som hänt eller vad som väntas hända. Våra ack så dugliga flygplan och fartyg kommer inte att kunna användas eftersom bara ett fåtal kunnat eller velat infinna sig i detta kaos. Skall vi sedan lägga till explosioner och andra militära angrepp utförda av spetsnazförband så blir kaoset än mer uppenbart. Vi har ett jättearbete att få till detta samt ett bättre bassystem och förrådssystem för våra militära delar. Det begriper till och med min gamla morsa att ställer man alla plan på ett ställe och lägger prylarna till dessa på ett annat ställe kan det bara gå på ett sätt.

Max Hanemann sa...
18 december 2014 kl. 10:24  

Levde vi alla - väljare, politiker, tjänstemän - under 1990-talet i den bästa av världar där inget ont kunde direkt drabba oss mera?

Hur har man gjort i våra grannländer?

Roger Klang sa...
18 december 2014 kl. 17:43  

@Grönvita:

Finland har inte kvar Petsamo hamn vid ishavet längre. Vårt läge ser betydligt dystrare ut än under vk2. Vi har faktiskt bara en möjlighet vid en blockad av Kattegatt, att liera oss med Tyskland. Oavsett vem som blockerar. Kielkanalen blir viktig vid en rysk blockad, men då måste Tyskland offra något för oss, och det är mindre troligt.

Vid en brittisk blockad (let's face it, britterna har blockerat Norden och Tyskland flertalet gånger, och kommer nog att göra så igen) så måste Tyskland göra alltför stora uppoffringar för att de ska vilja hjälpa oss, snarare så kommer de att stänga Kielkanalen just för oss. Nu vet jag förstås inte vilket tonnage som kan gå igenom Kielkanalen. Upplys mig!

Roger Klang sa...
18 december 2014 kl. 19:44  

Jag tänker så här; En brittisk sanktion är faktiskt ganska utesluten, omm de inte kan få världssamfundet med sig, och det kan de inte få så länge som vi inte hänfaller åt slutgiltiga lösningar. Blir det någonting så lär det bli en blockad, så länge vi inte för en extrem politik då, med betoning på extrem, typ Nazism.

Jag tror dock inte på britternas inneboende godhet. De har nog andra motiv för att sanktionera oss, eller för den delen blockera oss, än att vi skulle vara omänskliga mot våra oh så oskyldiga invandrare.

Piraten sa...
18 december 2014 kl. 22:32  

Om jag inte miss minner mig så gick vi igenom kiel kanalen med Bro Axel, kemtanker....
http://www.shipspotting.com/gallery/photo.php?lid=689254

Piraten sa...
18 december 2014 kl. 22:34  

Om jag inte tar helt fel så gick vi genom kiel kanalen med denna...

http://www.shipspotting.com/gallery/photo.php?lid=689254
men det var nog 8 år sedan och jag har sett en del vatten sedan dess...

landsbygdsbo sa...
18 december 2014 kl. 23:08  

Bra att detta uppmärksammas! Ökad självförsörjningsgrad är en av huvudpunkterna i Landsbygdspartiets partiprogram. Vi lever i en osäker värld och i en krissituation är det långt ifrån säkert att vi kan importera livsmedel som vanligt. http://landsbygdsbo.blogspot.se/2014/12/osaker-omvarld.html

Roger Klang sa...
19 december 2014 kl. 10:59  

Jag tar upp ett annat scenario här, fortfarande osannolikt så länge vi inte hänfaller åt slutliga lösningar.

Eftersom en främmande minörmakt måste räkna med att deras minering av Göteborgs Hamn inverkar menligt på våra grannländers ekonomi, som därmed drivs i våra armar, så tjänar även en eventuell fiende på att hamnen förblir öppen så länge inte vår fiende är för stark, i.e. om det rör sig om USA och GB tillsammans, och i så fall så kommer det sannolikt att bli fråga om mer selektiva ekonomiska sanktioner och inte en blockad eller mineringar, vilket innebär att de måste ha med sig världssamfundet.

Roger Klang

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade