Hur är det med värdegrunden?

TV 4 Nyheterna tog igår upp att den kadett Försvarsmakten tidigare velat avskilja från officersutbildningen på Militärhögskolan Karlberg p g a felaktig värdegrund, nu vunnit ett överklagande i Statens Överklagandenämnd. Då Försvarsmakten inte hade möjlighet att avskilja kadetten p g a svensk lagstiftning (sedan de militära skolorna började lyda under högskoleförordningen har det skett vissa förändring som man inte förutsåg innan den militära skolreformen), försökte man få kadetten att sluta genom att dra in kadettens bostad, förmåner och uniform, varvid man trodde det skulle bli praktiskt omöjligt för kadetten att delta i undervisningen. Kadetten överklagade detta beslut och vann som sagt överklagandet. MHS K måste nu fortsätta utbilda kadetten, men han kommer dock inte att anställas. (Saken diskuterades också i morse på Nyhetsmorgon av stf skolchefen och Johanne Hildebrandt)

Jag kommer inte att uttala mig i frågan om kadettens åsikter och vad som föranledde skolans beslut eftersom jag inte är ett dugg insatt i ämnet mer än vad som sagts i media. Däremot tycker jag att begreppet värdegrund i kombination med Försvarsmakten är rätt intressant.


Det har nu gått några år sedan företaget Bikupan kontrakterades av Försvarsmakten för över 100 milj kr att undersöka värdegrunden bland Försvarsmaktens anställda och hjälpa till att påverka den åt "rätt håll" inför omställningen till det nya "insatta Insatsförsvaret". Samtidigt lanserades kampanjen ÖRA - Öppenhet, Resultat och Ansvar.

Försvarsmaktsanställda fick svara på rätt massiva enkäter om vad man tyckte i olika frågor. Reaktionen på enkäterna bland de anställd var inte direkt positiv. Många talade om åsiktsregistrering. På ett förband gick det så långt att förbandschefen talade om för sina anställda vad de skulle svara på enkäten. Resultaten av enkäterna finns nu tillgängliga för allmänheten på Bikupans hemsida.

Morgonsur har tidigare skrivit om värdegrunder, men hans senaste inlägg och analys finner jag mycket intressant och helt klart läsvärd. (Passa även på att läsa om hans erfarenheter från Stupni Do)

ÖRA är fortfarande en het potatis i Försvarsmakten, där nu många funderar på hur det egentligen står till med öppenheten, respekten och ansvaret framförallt i HKV efter all personalturbulens med IO 14, märkliga turer runt helikopter- och ledningssysteminköp och en del annat.

33 kommentarer:

Anonym sa...
30 november 2009 kl. 17:13  

Sovjet gjorde precis samma sak, undersökte vad folk tyckte och sedan korrigerade eller reglerade dem. Tror ni att de använde sämre ledord än ÖRA? Det är lätt att tro att Sovjet proklamerade elakheter som "Gör som vi säger annars jävlar ska ni få på flabben!".

Öppenhet, högt i tak och allt det där gäller åt alla håll, från alla. Man kan inte bara vara tolerant mot personal som tycker vad kvällstidningarna tycker att de ska tycka, man måste vara konsekvent, och med lite råg i ryggen stå för att vi kanske inte är ett perfekt utsnitt ur samhället.

Dessutom, värdegrund är ett uttryck som psykologer använder och den kan enbart förändras med psykoterapi av något slag. Det är inget man bara ändrar på sådär bara för att ens arbetsgivaren tycker så just då.

Summa summarum så har vi ledare som inte vet vad de beslutar om. De må vara bra krigare men kunskap om vad som driver personal, hur ekonomi fungerar eller hur man organiserar något är det sämre med.

Men det spelar ingen roll, de släpper inte upp nytänkare utan sitter där på sina poster, mest för att sitta där och försvara sig själva, vilket ju var det som de var bra på.

KkcAkc sa...
30 november 2009 kl. 17:43  

Jag har gjort en intressant iakttagelse - de resultat från Bikupans undersökning av FM, som skulle vara offentliga, är inte offentliga längre, de är borttagna. Komiskt nog anges det att det är "Tillfälligt avbrott" på sidan där resultaten skulle ligga. :)

Wiseman sa...
30 november 2009 kl. 18:23  

Det är väl det som kallas för öppenhet?

Anonym sa...
30 november 2009 kl. 18:52  

Glöm inte bort att Värdegrundsprojektet gjordes i samförstånd med alla fackliga organisationer. D.v.s. man kom överens om att avsätta en nätt liten summa till det här projektet istället för att använda det som lönemedel. Det är troligen därför som det sällan hörs något negativt från officersförbundet om Bikupan och Värdegrunden. Försvarsmakten som arbetsgivare har gett Generalen Bengt Axelsson hela skulden och förvisat honom till FHS i avvaktan på att han skall påbörja sin pension. Riktig så enkelt tycker åtminstone inte jag att det är. Jag skulle välkomna en vetenskaplig granskning av hela grunden för "Värdegrundsarbetet".
// 91: karlsson

vem.vet sa...
30 november 2009 kl. 19:11  

Att lära personer vad att tycka 'rätt' är absolut inte något som hör hemma i demokrati. Det är trots allt FM som med våld ska försvara våran demokrati.

Att stänga ut personer med icke demokratiska värderingar (ex, kommunism och nazism) ser jag absolut inget problem med de personerna vill trots allt inte enligt sitt politiska ställningstagande inte ha ett demokratiskt statsskick. Varav det är väldigt logiskt att sådana personer inte ska försvara våran demokrati med vapen. Sen kan de spendera sin fritid vevades med högerarmen eller drömma om paradiset DDR hur mycket de vill.

Men hur ses personer som är kritiska till invandring eller delad föräldraförsäkring vid rekrytering av framtida soldater och officerare? Är de lämpliga enligt 'värdegrunden'..

Jag är dock lite motsäges full, men Ni förstår.

Wiseman sa...
30 november 2009 kl. 19:16  

Det stora problemet är att de frågor som ställdes i enkäten är väldigt generaliserande och därmed subjektiva. Då gör man sig själv skyldig till samma "brott" som man samtidigt dömer andra för.

Annika N Christensen sa...
30 november 2009 kl. 19:48  

Hej, Jag vill kommentera följande rader: "sedan de militära skolorna började lyda under högskoleförordningen har det skett vissa förändring som man inte förutsåg innan den militära skolreformen".

FM förutsåg bl.a. precis detta problem med avskiljningsprocessen redan i början av 2000-talet. Det fördes fram som ett argument under processen i samband med den statliga utredning som tillsattes och som lämnade sina förslag i följande SOU: http://www.sweden.gov.se/content/1/c4/34/83/e6d300fd.pdf

Anonym sa...
30 november 2009 kl. 19:48  

Läste på emil i dag att FM vill ha bloggare på mil.se. Dessa skall jobba gratis på sin fritid för att skönmålna verksamheten. Fm förbehåller sig rätten att sålla i materialet. Värdegrund ?

Wiseman sa...
30 november 2009 kl. 20:06  

Annika: Tack för korrektionen. Bra att det är någon som minns.

19.48: Det har jag missat. Det måste jag kolla upp imorgon.

Anonym sa...
30 november 2009 kl. 21:01  

Det största problemet är inte att det inte går att avskilja en byfåne med naziståsikter utan att värdelösa kadetter inte blir avskiljda. Detta är ett faktum som jag fått mig rapporterat av kadetter som gått skola de senaste 3-4 åren.

Oduglingar blir kvar i systemet. Det finns en oerhörd feghet och rädsla hos skolledning att ta tag i detta. Det är skolledningens ansvar att kadetter med undermålig kvalitet inte tar examen. Detta är ett brott mot ÖRA om något.

Så patetiskt att sen uppröra sig så förfärligt över ett värdegrundsbrott. Då kan man ta i med krafttag. Oj vad modigt. Det finns kadetter som kommer vara en livsfara för sina soldater om dom blir officerare. Det är upprörande. Snacka om att sila mygg och svälja kameler.

Därmed inte sagt att denna mygga inte var värd att sila.

Anonym sa...
30 november 2009 kl. 21:09  

Får vi debatera värdegrunden eller fastställes värdegrunden av FM:s moraletiska råd? Hur skall utvecklingen av värdegrunden kunna ske om det inte sker en fri debatt?
Under 1920-talet genomförde vi i Sverige en väldigt omfattande tvångssterilisering (något som samtliga de stora partierna i riksdagen stod bakom). Under denna tid var det även kriminellt att vara homosexuell. Genom debatt och "upplysning" är det lyckligtvis inte längre på det sättet. Problemet när värdegrundsgeneralen säger att det inte finns plats för ytterskott eller att alla skall rättas in är att just debatten och utvecklingen blir lidande. Hade samhället inte fått ta debatten i de två frågor som jag nämner ovan är det rimligtvis så att vi kanske fortfarande hade sett på homosexualitet som något kriminellt (vilket de gör i en majoritet av världens länder).
Detta inlägg bör ses i kontexten värdegrund och ej ett försvar av den enkilde kadetten på Karlberg vars ärende jag inte har någon vidare koll på. Generellt anser jag dock att det bör vara enklare att avskilja officersaspiranter som inte håller måttet. Det är inte en rättighet att få bli officer!
/Miram

Marcus sa...
30 november 2009 kl. 22:30  

Våra skolor är inte längre till för försvaret, försvaret är till för skolorna.

Anonym sa...
30 november 2009 kl. 22:40  

Erfarenheten säger mig att vad den stackars omdmeslöse f d (?) kadetten gjort knappast är av ringa art. Det skall ske mycket innan ett ärende går så här långt. Erfarenheten säger också att skolan sannolikt gjort en riktig bedömning av vederbörandes lämplighet. Det är bäst att ta bort problemet innan han anställs. Tänk om han om några år befinner sig i en situation utomlands med mandat att fatta beslut om eldöppnande?
FM (MHS-K) kommer i medias ögon att fatta fel beslut vilket som. Idag är det synd om en ung man, om några år när han som ung officer åter bevisar sin omdömeslöshet får FM kritik för att han inte avskiljdes då man faktiskt kände till hans bristande karaktär.
Och vad svamlade Joanne Hildebrand om i morse på TV?
Kan nån förklara?

Old School

Martin sa...
30 november 2009 kl. 22:54  

Annars är det väl ganska typiskt för Försvarsmakten och HKV. Gasa som bara den i någon fråga, se till att besluta och kasta därefte bort nyckeln.

Då man kör för fort uppstår som bekannt tunnelseende och information som finns längs vägen missas ofta.

För några år sedan var just Högskolecertifierat, högskolestatus, lärare med högskolekompetens ett modeord inom det militära skolsystemet.

Precis som Annika N Christensen poängerat fanns det de som var tveksamma. Men när HKV börjat gasa är det svårt att stanna.

Anonym sa...
30 november 2009 kl. 23:52  

Skolledningen kan intet göra eftersom kadetter vid Officersprogrammet endast kan avskiljas i enlighet med Högskolelagen och -förordningen.
Det innebär tex att de ska erbjudas ett större antal omexaminationer än vad tidigare var brukligt (på OHS och YOP-tiden).
En annan följd är att kadetter med svenska-svårigheter erbjuds särskilt stöd i undervisningen som tex inläsning av kurslitteratur på talband, mm.

Det är hart när omöjligt att avskilja en kadett idag. Detta kommer att ge FM problem med start 2010.
Rim och reson har fått ge vika för byråkratiska finesser. FM kan intet göra, mindre än att ge specialistofficerarna (vars utbildning man själv äger) större betydelse.

Anonym sa...
1 december 2009 kl. 09:45  

Det är ju först efter ev. examen som kadetten kan söka anställning i FM. Varför kan då inte FM säga nej? Eller ha längre provanställning för att kolla lämpligheten, förstår inte problemet.

Anonym sa...
1 december 2009 kl. 10:38  

Problemet med av bli av med kadetter som av en eller annan anledning inte håller måttet är väl en sida av myntet.

En annan för stunden mer aktuell sida torde nog vara att bli av med generaler som inte håller måttet...

- Vilken är ansvarig för helikoptersituationen?
- Vilken är ansvarig för röran runt GLC/NOC?

Dra dessa inför någon relevant rättsinstans och utkräv om det finns fog ansvar.

Jag bara undrar...

Anonym sa...
1 december 2009 kl. 15:17  

Old School, du har helt rätt i att jag var dålig i gårdagens debatt. Jag var dödstrött och snabbinkallad och borde därför ha tackat nej, men ämnet yttrandefrihet är så intressant att jag ändå åkte till TV4.

Det jag försökte säga var följande:

Kadetten skulle inte sparkas ut på grund av sina åsikter om kvinnor, invandrare och homosexuella, utan för att han har sagt dem högt vilket är hyckleri.
(Vilket stf skolchefen också höll med om, utanför kameran.)
Om han bara varit diskret hade det inte varit några problem att bli anställd som officer.
Ungefär som amerikanernas ”Dont ask – dont tell”.
Eller som när FM uppmanar kvinnor att söka till försvaret, men inte förmår att skaffa utrustning som passar.
Eller när en officer förklarar att han tycker det är fantastiskt med kvinnliga kollegor – för att sedan stöta på dem.

Om attityder ska förändras på allvar måste det göras i grunden och baseras på logik och fakta, inte bara tvinga på människor att tänka "rätt" Sådant skapar bara ängsliga ögontjänare.

När det gäller den aktuella kadetten fanns det tydligen olika åsikter om vad han verkligen hade sagt, och i vilket syfte och han anses vara, trots sin uppenbara brist på omdöme.
Jag försvarar inte på något sätt rasistiskt trams men tycker att det borde gå att få ordning på denna 20-åring på något sätt.

Kanske omskolningsläger, med
tanke på att FM genomfört en åsikts/attitydregistrering är tanken dessvärre inte långt borta.

Skämt åsido, yttrande- och åsiktsfrihet är inte enkelt och måste alltid diskuteras och aldrig tas för givna.
Johanne Hildebrandt

Anonym sa...
1 december 2009 kl. 21:42  

Känns som det är dags att omprioritera beslutet om att akademisera officersutbildningen. Det är ju något alla i FM pratar om men ingen vågar säga - ännu. OP kadetter är ju inte de som skall yrkesväxla vid 30-35 år längre i och med införandet av tvåbefälssystemet, så huvudanledningen till akademiseringen är ju numera borta. Jag kan inte förstå varför man så ivrigt håller kvar vid 20 år gamla beslut som sedan ett antal år är förbiblåsta av verkligheten.

Att ta tillbaka utbildningen skulle även lösa problemen vid antagningen. Ett antal kadetter har ju av FM bedömts som icke-lämpliga under antagningen, inte pga värdegrund utan lämplighet att fungera i yrket. Samtliga som överklagat har fått rätt och går nu på utbildningen.

För att inte tala om de som med höga gymnasiebetyg och VPL betyg x-5-5 slår ut de med höga VPL betyg!!! Tacka högskolelagen!

Om Försvarsmakten hade lite råg i ryggen nu skulle man ompröva beslutet det finns många bättre alternativ.

//Stödstrumpan - Mad King George//

Wiseman sa...
1 december 2009 kl. 21:45  

Stödstrumpan: Tyvärr ligger det nog närmare till hands att "studenterna" vid militärhögskolans program måste bekosta sina egna studier och ta studielån. Det är nu snarast en fråga om när, mer än om.

Ännu en punkt som lär främja rekryteringen.

Anonym sa...
1 december 2009 kl. 21:45  

Tack Johanne,

Bra att du svarade. Vad jag menar är att det faktiskt sällan blir en affär av sådant här om man faktiskt tror att det bara är tillfällig "ungdomlig omdömeslös omognad". Som du förstår är jag själv officer, sen mer än 25 år, med erfarenhet av vårt utbildningssystem. Visst sker misstag i bedömningar och urval men det är inte regel.
För övrigt är just officersyrket inte ett yrke där man kan tolerera alltför mycket omdömeslöshet då man tidigt i yrkeskarriären kan stå med omfattande våldsmandat i en främmande och krävande miljö. Låt inte andra betala priset för att vi inte kunde säga nej. Vi har haft flera tragiska händelser p g a det, t ex fk Flinck i början på 1990-talet, det finns fler exempel. Jag är ledsen att behöva säga det men i fall som detta är det bättre att fälla än fria.
Om vi ställer höga krav lockar det fler lämpliga på sikt, än om vi får ett rykte om att "vem som helst" kan bli officer.

Old School

Wiseman sa...
1 december 2009 kl. 21:47  

Old School: Du menar ett rykte som ligger väldigt nära verkligheten?

Anonym sa...
1 december 2009 kl. 22:03  

Maa akademiseringen/civiliseringen.
Det nya skolsystemet är inget som någon kan vara stolt över förutom en eller två generaler i högkvarteret. Vem har kommit på idén att vi ska ge en blivande fänrik samma utbildning som vi förr gav till blivande majorer? Kunskaper som fänriken egentligen inte behöver förrän efter kanske 10-15 år i yrket, och då är den kunskapen dessutom till viss del föråldrad och bortglömd. Det ÄR faktiskt skillnad på att vara plutonchef och att vara bataljonchef.

En av anledningarna till akademiseringen var ju att FM skulle slippa "originalen" (som alla skrattade med/åt men ingen ville jobba med) och istället få skötsamma officerare som följde våra reglementen till punkt och pricka (inklusive UniR FM). Denna kadett på Karlberg bevisar ju bara motsatsen.

Dags att återta den av civila näringslivet så eftertraktade militära utbildningen!


/M

Anonym sa...
1 december 2009 kl. 22:06  

Johanne Hildebrandt har helt rätt att målet måste vara att försöka ändra kadetternas attityder även om det är mycket svårt att ändra en värdegrund. Men vad jag förstod från TV4 har skolan gjort det i 10 månader, om skolan inte märker någon förändring eller förståelse från kadetten så måste skolan dra en gräns. Svårt att veta i detta fall när man inte är så insatt dock.

Jag förstår dock inte de där liknelsena med Sovjetunionen, nazismen och omskolningsläger. Dessa försök hade som syfte att skapa en ny männsika. Må så vara Sovjemedborgaren eller den rena ariska rasen. FM värdegrund har ett helt annat syfte. Det är en policy i en firma. "Hos oss gäller följande, du får tycka vad du vill men om du vill jobba med oss så gäller vår värdegrund". Att arbeta i FM är faktiskt fortfarande FRIVILLIGT!!! (det är faktiskt sant)Det var inte nazismen eller sovjets kulturpolitik. (det är faktiskt också sant).

Att likställa dessa två fenomen är bara okunniga eller fega försök att ta billiga poänger på något så ohyggligt som nazismen eller sovjetstatens kulturpolitik. Ingen normalutbildad och normalfuntad människa kan på fullt allvar jämföra detta med FM värdegrund. Fruktansvärt lågt!!!

Om dessa likställes så får du lägga till alla religiösa försök att sprida den egna läran, alla politiska partiers försök att utbilda sina medlemmar i politisk ideologi och vid närmare tanke även stora delar av universiteten/högskolorna som utbildar sina studenters kritiska och kreativa tankar samt ett vetenskapligt förhållningssätt.

I alla dessa fall så handlar det om att utveckla en människas värderingar i någondera riktning. Vi får nog akta oss för hur vi argumenterar vi kan ju faktiskt få det vi efterfrågar! En vacker dag får inte längre föräldrar uppfostra sina barn eftersom barn faktiskt också har yttrande- och åsiktsfrihet.

Anonym sa...
1 december 2009 kl. 22:08  

Som sagt, efter många år i FM är jag övertygad om att vi måste ställa höga krav på blivande officerare. Jag är också övertygad om att det blir en positiv "spin"; Om människor som sporras av höga krav söker officersutbildning så höjs också ribban under utbildning och det i sin tur lockar nya människor som sporras av höga krav och utmaningar. Tyvärr lockar nog inte FM "hög presterande" människor i tillräcklig omfattning för närvarande. Det måste förstås kombineras med skälig ekonomisk ersättning. Idag går de hög presterande i första hand till mer lönsamma näringar. Jmf med britterna där man söker Sandhurst efter att man skaffat en universitetsexamen på egen hand. Lönelägen som konkurrerar med "cityjobben". Då lockar man människor av den kvalitet som krävs på ett helt annat sätt. Det kommer också med automatik att förändra yrkets status. En utopi? I Sverige antagligen. Men hoppet är det sista som dör.

Old School

Anonym sa...
1 december 2009 kl. 22:13  

Wiseman: studiemedel har flera gånger dömts ut och kommer att göra så, så länge utbildningen genomförs vid FHS eller FM. Hafströms alternativ skulle kunna medföra studiemedel dock.

Anledningen är mycket enkel. Utan förmåner ingen uniform, inga vapen, inga militära skyddsområden, ingen befälsrätt, inga övningar etc.

Hoppas våra förbandschefer sänder ett tydligt budskap till FM ledning. Låt upproret börja - det är dags att visa ryggraden. Kräv att få tillbaka utbildningen!

Då kanske vi kan få det som /M så vackert uttryckte det

"Dags att återta den av civila näringslivet så eftertraktade militära utbildningen!"

//Stödstrumpan - Mad King George!!

Wiseman sa...
1 december 2009 kl. 22:18  

Stödstrumpan: Visst är det så, men FM kommer att falla till föga till slut.

Old School: Ju färre värnpliktiga som passerar genom systemet, desto färre officerare. Blir man en bättre eller sämre officer utan en vanlig GU i botten jämfört med tre månaders anpassad gröntjänst? Jag har min uppfattning klar för mig.

Anonym sa...
1 december 2009 kl. 22:33  

Det bör tilläggas att den "stackars" kadetten råkade ha en hemsida där ganska extrema åsikter uttrycktes. Att han hade en hemsida är väl kanske ett mindre problem men att han lägligt tog bort den efter TV4´s grävande tyder väl på att han själv försöker utmåla sig själv som missförstådd och orättvist utpekad? Vore kul om någon kunde hitta den på nätet (cachad kanske?)
Sen tror jag också att den här killen har fått många chanser att bättra sig innan det gick så här långt men han är nog skicklig på den sk. "yttre manövern".

Anonym sa...
1 december 2009 kl. 22:41  

Wiseman,

Jag håller med dig. Det är min övertygelse att vårt värnpliktssystem gav oss en mycket god rekryteringsbas. Det är dessutom nyttigt att som blivande officer erfara soldatens vedermödor. Men man kan inte få allt och det motsäger inte mina tidigare inlägg tycker jag.

Old School

Wiseman sa...
1 december 2009 kl. 22:43  

Old School: Det tycker inte jag heller att de gjorde.

Anonym sa...
1 december 2009 kl. 22:57  

Det är väl närmast en självklarhet att Försvaret rensar ut de som inte kan låta bli att uttrycka extrema åsikter, oavsett i vilken ände av det politiska spektrat som de befinner sig.

Det hindrar i och för sig inte att andra hyser liknande åsikter men håller dem helt för sig själv.

Det blir ju en omdömesfråga där den som hetsar öppet förstör Försvarets trovärdighet och i värsta fall skapar risker för kamrater eller civila.

Det handlar således inte så mycket om att korrigera åsikter som att korrigera beteenden.

Anonym sa...
30 december 2009 kl. 17:28  

Marinbasen i Karlskrona e en plats för odugliga kadetter.

inte nog med att flottan i sig samlar de mest odugliga tjejerna och killarna för att utbildas till sjöofficerare,har ni sett hur uselt tränade dom är? Feta och slappa och tröga. Det e tydligt att flottan och marinbasen inte tillhör armen. Dom drar omkring inne vid marinbasen i sitt totalt lönlösa jobb som kostar oss skattepengar. Tur att dom har usla löner annars hade nog svenskarna protesterat mer. Jag tycker dock det e sjukt att dom under sin utbildning ska ha gratis bostad. Vilka andra högskolestudenter har detta? En av anledningarna till att kadetternas utbildningar numera räknas som högskolestudider e för att deras utbildning annars vore totalt värdelös om dom blir arbetslösa. Jag hade aldrig anställt en sjöofficer eftersom deras ledarskap inte kan mäta sig med det civila ledarskapet. Att bestämma över en finnig kille ı lumpen e knappast en sak du kan omsätta i det civila. Nä lägg ner flottan, den e pinsam och fostrar otränade killar. Och skrota deras töntiga Kalle-Anka uniform.

Messerschmitt sa...
30 december 2009 kl. 19:26  

@ Anonym 17:28

1. Marinbasen är inte en plats, det är ett förband med ett olyckligt valt namn.

2. Marinbasen har inga kadetter. Ser du kadetter i Karlskrona, så går de med största sannolikhet på Sjöstridsskolan (SSS)

3. Kadetterna har inga totalt lönlösa jobb. Lönlösa må vara hänt, men kadetter har inga jobb.

4. Kadetterna har inga töntiga Kalle-Anka uniformer.

Jag kan hålla med dig om att militärt ledarskap har svårt att mäta sig med civilt ledarskap. Vilken civil ledare skulle komma på idén att beordra fram visa värderingar av sina anställda?

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade