Förmågeglapp

SvD, liksom Rapport häromdagen, uppmärksammar att klusterbombsförbudet nu träder i kraft, även om SvD tror att det handlar om splitterbomber. Splitterbomber och "klusterbomber" (bombkapslar) är två helt olika saker, vilket SvD inte förstått.

Så länge den största producenten av smutsiga bombskapslar, dvs sådana med mekaniska och otillförlitliga sådan, nämligen Ryssland, inte följer förbudet utan istället glatt exporterar till alla möjliga små konflikthärdar runtom i världen. Kina som tidigare i huvudsak kopierat rysk militär teknologi, gör likadant och med tanke på de stora vapenaffärer landet på senare år haft med Sudan och Zimbabwe. USA har i alla haft den goda smaken att sluta använda vapnen "tills vidare" i Afghanistan, men lär plocka fram dem igen vid första bästa konventionella krig. Att bekämpa små grupper av insurgenter i Afghanistan lämpar de vapnen inte för.

Däremot ska man skilja på dessa bombkapslar och den Sverige förfogar över. Det är två helt skilda tekniska lösningar, där den svenska (tillverkad i Tyskland) dessutom är konstruerad för att kunna användas på eget territorium och har därför ett antal mekanismer för att inte lämna några farliga blindgångare. Att den omfattas av förbudet beror på att den har fler än 10 substridsdelar. Blindgångarfrekvensen ligger däremot lägre än t ex den som Human Right's Watch krävt.

För Försvarsmaktens del innebär förbudet ännu ett förmågeglapp. Antalet vapensystem för attackändamål till JAS 39 Gripen är redan ytterst få. Bortsett från automatkanonen, finns bara robot 15 mot sjömål och 250 kg styrd bomb.

Sedan tidigare avvecklas attackroboten Rb 75 (AGM-65) Maverick då det inte finns pengar att införa systemet på JAS 39C/D. Att Rb 15 räddades kvar i organisationen var framförallt tack vare den thailändska Gripenordern. Rb 15 hade annars avvecklats som ett led i Afghanistandoktrinen eftersom man i HKV aldrig kunde tänka sig ett internationellt scenario där Sverige skulle använda sjömålsrobotar. Med tanke på att pendeln nu svängt 180 gr för Flygvapnet och Marinen med ny huvudsaklig fokus på nationella insatser och insatser i enlighet med solidaritetsförklaringen till de övriga nordiska länderna är sjömål återigen högt upp på priolistan, var det tur att thailändarna dök upp. Annars hade förmodligen ytterligare ett förmågeglapp uppstått.

Automatkanon, sjömålsrobot och 250 kg bomb blir en ytterst, ytterst klen repertoar, förmodligen utan motstycke i världen. Inget av dessa vapen löser heller de uppgifter som BK 90 gjorde och inget nytt vapensystem som lämpar sig för samma måltyper anskaffas. Återigen avvecklar man försvarsförmåga utan ersättning och kejsarens garderob blir allt mer genomskinlig. Det innebär i klartext att alla mål (och det är rätt många) som inte lämpar sig för bekämpning med automatkanon, Rb 15 eller 250 kg bomb, de mål där omständigheterna gör vapnen olämpliga (hotnivå, insatsregler, väder osv), endast kan bekämpas av någon annan aktör. Med andra ord blir vi än mer beroende av andra nationers goda vilja.

Avveckla gärna BK 90 i enlighet med Oslokonventionen, men då ska man först ha utsett, finansierat, anskaffat och infört en ersättare. Att påbörja den processen nu är väl sent och det blir bara senare för var dag som går.

Om Sverige nu ska ratificera Oslokonvention (det finns egentligen inget alternativ), kanske det är läge att på samma gång även ratificera det tredje tilläggsprotokollet till fjärde Génèvekonventionen, där Sverige släpar. Att ett sådant existerar, och dess innebörd, är närmast okänt i Sverige.

13 kommentarer:

Cornucopia? sa...
1 augusti 2010 11:58  

Ta fram ett nytt konventionsvapen. Kapsel eller "bombspruta" med 10x40kg bomber, som kan programmeras att lägga dem med 50m 2x5 mellanrum 100x250 meter (någorlunda verkan 150x300m) eller på linje 50x500 1x10, med någorlunda verkan 100x550 meter. Man kan även tänka sig individuell programmering, ex peka ut 10 st hårda fordonsmål om tid finnes och de befinner sig inom en viss yta.

Sker det i form av en "bombspruta" (fast kapsel på attackplanet) så blir det svårare att skjuta ner bomberna, en Bk 90 borde i teorin gå att skjuta ner om den är på väg mot t ex en flygplats eller ett brohuvud, medan en svärm av 10s bomber (eller 20, en JAS 39 borde kunna bära två sådana kapslar) torde vara omöjlig att skjuta ner med dagens motmedel.

Roger Klang, Lund Scaniae Sverige sa...
1 augusti 2010 16:43  

Wiseman skrev:

"Blindgångarfrekvensen ligger däremot lägre än t ex den som Human Right's Watch krävt."

Talar man då om hela moderbombkapseln och jämför med andra bomber, eller talar man om varje substridsdel för sig? Eller talar Human Right´s Watch om blindgångarfrekvensen för klusterbomber jämförda med andra klusterbomber, som en egen vapentyp?

Undrar Roger

Haddock sa...
1 augusti 2010 23:32  

Apropå förmågeglapp...

Väldigt intressant att läsa om det förmågeglapp ni inom flygvapnet har. Men jag kan nog lätt säga att det förmågeglappet vi i flottan besitter känns ännu värre.

Vi har så få gripbara (kvalificerade resurser) här och nu, att det är rent av pinsamt.

Efter avvecklingen av samtliga robotbåtar, patrullbåtar (2005) samt två korvetter av Gbg-klass (2006) så är det i stort sett inget kvar av flottan. Vi har förvisso fem nya Vibykorvetter på väg ut, men i dagsläget så förfogar FM endast över två, som dessutom är en interrimslösning.

De Visbykorvetter vi har är två riktigt tandlösa tigrar, med endast en 57mm kanon samt Ksp som enda bestyckning. De saknar fortfarande RB-15 systemet (kommer att installeras - någon gång…), saknar operativa Ubj-vapen, saknar LV-robot (som vi nog tyvärr aldrig kommer att få se i flottan på många år...) Vad det gäller den operativa statusen på övriga system och sensorer bör man inte nämna i detta forum.

Ett problem som flottan brottas med är de gigantiskt långa ledtiderna från behovsanalys , via beställning och projektering till färdig och levererad produkt.

Redan 1990 började man studien för Visbysystemet med bl.a HMS Smyge som provplattform. 1995 började FMV att projektera Visbyklassen som då gick under arbetsnamnet YS2000 (Ytstridsfartyg 2000). Första fartyget sjösattes just år 2000 också, men sedan tog det hela nio (9) år innan de första två (tandlösa) interrimsfartygen levererades till FM.

Återstående tre fartyg bedöms vara levererade 2013 och skall då vara uppgraderade till version 5 (robot och torpedinstallation bl.a.)

Vi pratar nu om en ledtid på sådär ca 23år från förstudie till färdig produkt……
Och vi har då fått ett fartyg som var projekterad och ändamålsenlig för den tid vi levde på 90-talet då invasionshotet var dimensionerande. Då handlade det om att se, men inte synas och om att kunna slå en invasionsstyrka samt jaga ryska ubåtar.

Nu vill vi istället synas och visa flagg till skillnad från att vara ”osynlig” som Visbykorvetten är byggd för. Invasionshotet är inte direkt överhängande, och det finns knappt några ryska ubåtar i Östersjön att tala om sånär som på några Kiloubåtar, samt några exportubåtar som går provturer.

Nu svänger förvisso pendeln igen, så kanske har vi sådan oerhörd ”bonnatur” att fartygen helt plötsligt blir ”rätt” igen.

För mig är detta förmågeglappet helt klart värt att belysa och debattera, precis som du lyfter fram Flygvapnets problem. Dessvärre saknas det en blogg i likhet med din, och Chefsingenjörens med marin tyngdpunkt. Det vore väldigt roligt att ni (Wiseman och Chefsingenjören) kunde skriva lite mer om er syn på flottans materiella resurser och uppgifter samt problemställningar runt detta.

/ Haddock

Wiseman sa...
2 augusti 2010 06:47  

Haddock: Det har funnits med i planerna, men som du kanske märkt styrs bloggen ofta av vad som är aktuellt i media. Det är då det går att länka till artiklar och få fler läsare från allmänheten. Tyvärr verkar det mest vara Afghanistan och flygvapenrelaterade artiklar i allmänna media. Men på sikt blir det ett inlägg även om flottans förmågeglapp.


Cornucopia: Vapentypen blir inte helt förbjuden i Oslokonventionen. Därmed sätts en gräns för antal substridsdelar och slutfasstyrning.

"Bombspruta" på flygplan fanns som vapen på brittiska och tyska Tornado. Det togs mycket snabbt ur tjänst under Gulfkriget efter svåra brittiska förluster vid anfall mot irakiska flygbaser, då leveransen krävde att flygplanet flög över målet på rak kurs och höjd.


Roger: HRW talade om andelen felfungerande substridsdelar.

Anonym sa...
2 augusti 2010 07:02  

Litet tips till Wiseman.

Ryssland ökar medelstilldelningen till försvaret med 60 % i förhållande till årets tilldelning.

Det är rätt saftigt.

http://www.barentsobserver.com/russia-to-boost-defence-budget-with-60-percent.4803643-116321.html

Sumatra sa...
2 augusti 2010 11:10  

@ Haddock

Helt rätt. Det går inte att tala om förmågeglapp och bristande nummerär utan att nämna flottan.

Bloggaren Vakthavande gjorde några goda försök för ett tag sedan, men sedan verkar bloggen stå still.

http://vakthavandeidag.blogspot.com/

Chefsingenjören gör en systematisk genomgång av flygvapnet (ledning, basering o.s.v.).

Det finns alltid möjligheten att skriva gästinlägg och systematiskt gå igenom flottans styrkor och svagheter, taktik, underhåll, framtida materiel o.s.v.

Vakthavande var på god väg men det finns mycket mer att säga i ämnet. I regel vet man mest inom eget system (ys, mröj, ub och, om vi vidgar till hela marinen, även amf), så varför inte börja med det område där mest sakkunskap finns, så faller förhoppningsvis kolleger på med sin sakkunskap.

Gustav Wasa sa...
2 augusti 2010 11:46  

När väl en konvention undertecknats av ett förbestämt antal stater, så träder den i kraft och blir den en del av allmän sedvanerätt. Den gäller därmed för alla stater, som inte uttryckligt deklarerat att de inte avser följa den.

Så har Finland och Polen agerat med avseende på Osloprocessens konvention och USA i förhållande till Romstadgan för en internationell brottmålsdomstol.

Sverige är från och med i söndags inte i något avseende än mer förhindrad att använda klustervapnet BK 90 genom att någon gång i framtiden formellt ratificera Osloprocessens konvention.

Sverige behöver knappast heller ratificera en konvention, som redan trätt i kraft för att till omvärlden signalera vad vi anser vara moraliskt rätt och riktigt. I så fall skulle vi ratificerat, som en av staterna som krävdes för att den skulle träda i kraft. Humanitärt är det nu post-festum.

Anonym sa...
2 augusti 2010 13:17  

Haddock:

Har hört att de kvarvarande GBG Kv skall byggas om tillv edettbåtar.

Sen Tung Torped är väl borta med, för ytstrid,2004 togs den bort om jag minns rätt.

Flottans förmågeglapp är likt Flygvapnet och Armens (Lv tex ) stort.

Ang Visby så klarar hon väl kanske att hantera en MIG-21.

Flottan har ett hyfsat antal RB 12 kvar men ingen plattform. Hkp 12/Hkp 16B (Seahawk tex) Skulle kunna bära dessa efter moddning.

//Förste Sergeanten

Sumatra sa...
2 augusti 2010 13:39  

Alliansarbetsgruppen för
utrikes- och försvarspolitik har just publicerat sig. Mer står att läsa på Tolgfors blogg för enkelriktad kommunikation. B.la. står följande att läsa:

"Under nästa mandatperiod bör samordning av Sveriges marina resurser förberedas. Sjöövervakningscentraler, ledning, infrastruktur som hamnar och kajer, samt information om sjölägesbild, samt organisatoriska frågor bör ingå i denna översyn."

Nej, inte fler nedläggningar nu!

Det vore bättre om politikerna koncentrerade sig på den låga numerären, Visbyklassens bristande luftförsvar (den dagen de blir insatsklara) m.fl marina frågor.

Anonym sa...
2 augusti 2010 14:37  

Både Visby och Gripen har ju patetisk beväpning. Men Gripen är ett fint flygplan. Visby är ett (fortfarande) unikt fartyg.

Hur gick egentligen tankarna när alla pengar läggs på att utveckla plattformen. Men inga kontrakt läggs på att skaffa vapen.

Referenser till wikipedia-artiklar inom parentes nedan.
Modern RB15(mk3) finns hos ett par NATO-länder, men varken hos svenska flottan eller i flygvapnet. Är inte detta ett hyllvapen helfinansierat av industrin, som borde passa nuvarande inköpsstrategi? (RBS-15)

Flygvapnet köper inte Taurus, trots att utvecklingen gjorts gemensamt av Sverige och Tyskland. (Taurus_KEPD_350)

Widman kritiserar Meteor-anskaffningen... När man nu äntligen nått fram till en färdig radarjaktrobot, som Sverige tagit fram i olika konstellationer sen 80-talet. (MBDA_Meteor, S225XR)
"ännu en gång beslutat att anskaffa något som inte finns; radarjaktroboten Meteor."
http://allanwidman.blogspot.com/2010/07/var-sakerhet-och-det-nationella.html

Wiseman: En modern bombspruta görs naturligtvis med "standoff"-leverans.

Haddock sa...
2 augusti 2010 20:41  

@Wiseman:
Jo visst styrs bloggen av vad som är aktuellt i media. Men det är ju där du kommer in i bilden. Du har ju möjlighet att påverka genom att ta upp viktiga frågor. Just nu är debatten så fruktansvärt Afghanistan-inriktad med små inslag av FV samt GLC/NOC mm.

Marinen har helt glömts bort i debatten. Man lägger L10 projektet på is till förmån för helikoptrar utan att någon ens bryr sig. Faktum är att det inte ens är L10 som marinen behöver. Marinen behöver fler bestyckade fartyg. Det är armén som anser att marinen behöver L10....


@Sumatra:
Jag har läst vakthavande, men den tvärdog ju? Gillar in idé med att framföra marinens behov i debatten. Tar du ledartröjan? :)

@ Anonym:
Ja, det är helt rätt att man planerar att bygga om Gbg+Kmr till bevakningsfartyg, som komplement/ersättare till de alldeles för små Bevakningsbåtar typ 80 som idag får ligga ost Gotland.....

Vad avser tung torped har du rätt sånär som årtalet. Sista salvan med tung torped sköts från robotbåten HMS Ystad 2005. Nu är det enbart ubåtsvapnet som förfogar över tung torped 613/62.

Och visst finns det möjlighet att vaksa fram våra gamla RB-12 från patrullbåtssystemet. US Navy förfogar över SH-60B Seahawk LAMPS MkIII som bär just Pingvinroboten (RB-12) och kan användas i ASuW rollen. Det hade varit ett ypperligt tillskott om man hade haft en plattform (Fregatt) som kunde bära helikoptern också.

Wiseman sa...
2 augusti 2010 21:02  

Haddock: Visst är det så, men det styrs mycket av tillgång på tid också. Listan över ämnen som BORDE skrivas är alltför lång. Skicka gärna en kommentar för vidare privat diskussion.

Erik G. Dahlbäck sa...
4 augusti 2010 19:08  

Angående tredje tilläggsprotokollet så tror jag att det är på gång. Folkrättskommittén har i tilläggsdirektiv (dir. 2008:154, vilket just nu inte verkar gå att hitta på regeringens webbplats av någon anledning) fått i uppdrag att föreslå de författningsändringar som krävs för att möjliggöra en svensk ratificering av tredje tilläggsprotokollet.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade