Nya nerläggningar även med Alliansen (uppdaterat 30/8 11.45)

På SvD Brännpunkt går ledande moderata kommunpolitiker i de kommuner som fortfarande har militära förband till angrepp mot den rödgröna försvarspolitiken. Moderaterna visar, förutom på de 2 miljarder kr de rödgröna redan sagt sig vilja spara på Försvaret, på att den rödgröna politiken skulle beröva försvarsbudgeten på sammanlagt 22 mdr kr under fyra. Artikeln följer helt den mall som i somras presenterades av försvarsminister Sten Tolgfors och moderaternas partisekreterare Per Schlingmann och gör liksom förra gången visst våld på historien.

Med de siffrorna är det solklart att det kommer att bli ännu en avsevärd nerläggningsvända i Försvarsmakten och denna gång kommer det inte att gå att minska mer på förbanden. Flera förbandstyper har redan nått kritisk massa och sålunda blir det hela förmågor som försvinner, t ex stridsvagnar, luftvärn, ubåtar eller liknande. Rör det sig bara om två miljarder kr/år som de rödgröna hävdar, kommer även detta att medföra förbandsnerläggningar fastän de rödgröna tror sig kunna ta pengarna ur andra delar av försvarsbudgeten.

Samma sak gäller nämligen för den moderata försvarspolitiken, om än möjligtvis i mindre mån. Försvarsmakten kommer nämligen tvingas att lägga ner förband under de kommande åren för att finansiera andra delar av verksamheten, framförallt införandet av yrkesförsvaret, men även genomförande av övningsverksamhet (På Kungliga Krigsvetenskapsakademins blogg kan man nu läsa del 1 i en analys av vad som kommer att krävas av Försvarsmakten för att kunna realisera den svenska solidaritetsförklaringen). Annars kommer budgeten inte att gå ihop. Däremot har det funnits en inriktning från Regeringen sedan kursomläggningen i försvarspolitiken vid Georgienkriget, att inga förband får läggas ner innan valet 2010.

Ur Försvarsmaktens budgetunderlag för 2011:

"Under anslag 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap ökar efter hand behovet av ekonomiska medel för AGSS och KGSS i Försvarsmakten. För att möta detta ökande medelsbehov avser Försvarsmakten genomföra de grundorganisatoriska förändringar vilka myndigheten själv kan besluta. Därutöver förutsätts förändringar som kräver beslut av riksdag och regering. Försvarsmakten återkommer med förslag till utveckling av grundorganisationen i myndighetens budgetunderlag för år 2012."


I det läget drabbas Försvarsmakten naturligtvis av gamla synder inom försvarspolitiken, där regionalpolitiken varit huvudfokus, snarare än operativ effekt och samordning. Ett exempel är naturligtvis i Flygvapnet där de fyra stridsflygdivisionerna befinner sig i Luleå eller Ronneby 30-40 min flygväg till huvudstaden och landets nervcentrum tills den dag hotet anses så starkt att någon av divisioner ombaseras till den sedan 2003 nerlagda flottiljen i Uppsala. Ett annat exempel är ingenjörförmågan, där Ing 3 i Boden lades ner 2000, men har levt kvar i mindre del som del av I 19 för att säkerställa subarktisk förmåga. Parallellt med detta har huvudorten för ingenjörförmågan varit Eksjö med Ing 2.

Rävsaxen är nu sådan att lägger man ner kompaniet i Boden blir Sverige utan ingenjörförmåga i subarktisk miljö eftersom detta inte går att öva i Eksjö. I Boden kan man dessutom utan extra kostnader samöva med det mekaniserade förband man är granne med och såväl ingenjörer som stridsfordonsförbanden kan runt knuten öva vattenövergång över en av Sverige största älvar. Lägger man ner/flyttar Ing 2 i Eksjö kommer detta att medföra strömhopp i från en redan kritisk sektor inom Försvarsmakten eftersom mycket få officerare kan förväntas flytta vidare till en annan ort. I det korta loppet är det framförallt svenska internationella insatser som riskerar att få brist på den mycket viktiga EOD-förmågan, d v s röjning av ammunition, minor, IED, m m. Det är inget lätt val, men räcker inte pengarna, så räcker de inte och samma rävsax återfinns även inom övriga delar av Försvarsmakten.

Man ska dock skilja på grundorganisation och krigsorganisation (numera insatsorganisation...), men i många fall går de numera hand i hand, speciellt om man tänker sig ett skymningsläge där det varken är djupaste fred eller brinnande krig.


Det enda sättet att i dagsläget undvika fler nerläggningar är att tillföra mer pengar till försvarsbudgeten. På längre sikt kan man satsa på att radikalt minska Försvarsmakten overhead, men också detta blir svårt med en fast budget, med löner och priser på drivmedel och materiel som ständigt stiger och därtill ett mycket ineffektivt statligt interndebiteringssystem som medfört att Försvarsmaktens hyreskostnader till andra statliga myndigheter stigit med ca 350 % över en tioårsperiod.

Såväl det borgerliga, som det rödgröna blockets alternativ lär med all sannolikhet innebära förbandsnerläggningar. Men även en skillnad i finansiering på 2 mdr kr innebär enormt mycket då marginaleffekten inom försvarsbudgeten är stor.


Läs även inlägget "Ekonomin styr hotbilden" från i somras apropå samma ämne


Uppdatering 30/8 11.45:
De försvarspolitiska företrädarna för de tre rödgröna partierna går nu till motattack mot de moderata kommunpolitikernas debattartikel igår.

"Precis som i direktiven för regeringens egen utredning (Dir 2010:45) ser vi en möjlighet att effektivisera försvaret med två miljarder kronor årligen utan att försämra Sveriges försvarsförmåga. Vi har redovisat exakt hur detta ska ske. Det drabbar inte förmågor som Moderaterna försöker skrämmas med."

Skillnaden ligger då i om Försvarsmakten får behålla de två miljarderna i rationaliseringsvinster eller om de ska gå till övriga delar av statskassan. Som tidigare påpekat är marginaleffekten mycket stor i försvarsbudgeten, vilket gör att två miljarder kr innebär stor effekt på försvarsförmågan.

Men frågorna "Kan försvarsministern svara på var och vilka regementen som ska öppnas? Kan försvarsministern ens utlova att alla dagens regementen behålls i det nya yrkesförvaret?" är de rödgröna inte ensamma om att vilja få besvarade.

22 kommentarer:

Anonym sa...
29 augusti 2010 16:02  

Jaha Wiseman

Då var det snart val och man har chans att vara med och påverka inriktningen för vårt land och vårt lands försvar...

Men som det ser ut nu så får man bara mer av Tolgfors inriktning om man röstar på något parti i Alliansen och röstar man på något parti i den rödgröna röran så blir det mindre av allting...

Och om man nu trodde att en röst på SD skulle hjälpa så är de ju helt emot NATO-medlemskap, även om de är för en satsning på försvaret... Plus att man får en massa annat man inte vill ha på köpet med en SD-röst...

Vad kan man göra i valet Wiseman?

Anonym sa...
29 augusti 2010 16:32  

Tack för detta inlägg.

Jag har framfört detta faktum vid ett antal tillfällen som blogg kommentarer, så även i morse på SVD.

Tyvärr finns det ett antal andra "svarat hål" som kommer att drabba FM, och innebära reduceringar i verksamheten (utbildning/övning), för vem tror på att politikerna ska tillföra mer medel?

Åtskilliga gånger de senaste åren har bristen på medel inneburit att mer verksamhet, ska "tas inom ram".
Tex att det blir dyrare att ställa strv på Gotland än tänk, att nya hkp innebär ett system till, dvs mer personal, behov av flera kompetenser, förändringar i INFRA strukturen osv.

Vi behöver köpa tex beväpning till korvetter och JAS, ny ammunition till stridsfordonen, dessutom skjuter de ju upp en massa i Afghanistan (Huuu... så får det väl inte göra vi ska ju bar gå omkring och se förtroendeingivande och neutrala ut,enligt vissa, och det ska räcka, ja det är så effektivt att vi ju snart kan åka hem enligt de rödgröna). Den förbrukade ammunitionen måst ersättas, osv.

Vad gäller "tas inom ram" finns dessutom fler sådan styrningar internt från våra general på andra mindre kända och i bland i det enskilda fallet kanske inte så stora områden (penningmässigt). Den som varit med tidigare vet dock att många bäckar små, blir en stor stor å....

På väldigt många områden har vi idag också 1-0 funktioner, där vi skulle behöva öka redundansen.

Har inte sett att någon undrat över varför FM kör bulldozer vad gäller Internationell tjänst. Kan en orsak vara att vi i FM är långt fler än enligt planeringen i budget 2010, BU 11 och FMUP.
Dvs. här spricker ekonomin också.

Nej, tyvärr är vi nog på väg mot systemkollaps.


Galärslaven

Wiseman sa...
29 augusti 2010 17:23  

16.02: Du får väl invänta valguiden och se exakt vad partier vill.

Bästa, och egentligen det enda, sättet att förändra en politisk inriktning är att bedriva opinionsarbete framförallt riktat mot våra politiker. Att sitta och sura i fikarummet leder ingenting. Det gör däremot att man gör sin röst hörd på det sätt som vårt demokratiska system fungerar på - nämligen att man tar kontakt med sina politiker och berättar vad man tycker. Det är bara att skriva ihop ett mail och skicka till de adresser Riksdagen tillhandahåller.


Galärslaven: Sker inget drastiskt får du nog tyvärr rätt.

Per A. sa...
29 augusti 2010 22:34  

Hur mycket pengar lämnade FM tillbaka oanvända till Finansen i fjol?

Vad kostar Afghanistaninsatsen?

Om summan av detta är mer än två miljarder, så är förbandnedläggningar inte något som med automatik kommer att ske vid ett regeringsskifte.

Lt Hasse sa...
30 augusti 2010 00:38  

I kvällens utfrågning öppnade Jan Björklund en dörr för en ökad satsning på det territoriella försvaret bl.a p.g.a. de ökade Ryska militära satsningarna runt östersjön. Sedan hur han ska få med sej resterande delarna av Alliansen återstår ju att se. Förändringarna lär ju isåfall inte komma förrän efter nästa försvarsbeslut, och fortsätter man med nedläggningar fram till dess så blir är vi ju i samma läga som efter WW1.

jan-olov sa...
30 augusti 2010 18:38  

Nej det är inte korrekt beskrivet.
S-V-MP vill INTE har några regements eller flottiljnedläggningar.Det är färdigbantat där.Så låt bli att spekulera och håll er till fakta.

Låt bli att tala om för andra vad de tycker -det vet de faktiskt bäst själva.
Ett annat och viktigare skäl är att de vill utbilda flera soldater än idag MEN MED SELEKTIV VÄRNPLIKT som är billigare och dessutom ett bredare och därmed bättre rekryteringsunderlag än ett kontrakterat/yrkesförsvar.

Precis som signaturen PER A anger kommer Afganistan och Kosovo insatsen som kostar mycket pengar kunna omfördela betydande belopp för vårt NATIONELLA försvar efterhand.

Det finns en mängd projekt som borde ifrågasättas och avbrytas tex LSS,Prio del 3/4 ,GLI/NOC,Black hawk osv som INTE ger någon bekämpningsförmåga och istället lägga detta på beväpning av det vi har tex JAS39 attackvapen ,Kustkorvetterna lv robot, mekaniserade brigader osv.

Vi misshushåller med försvarsbudgeten kapitalt och hela NBF,GLI/NOC,Afganistan,NBG etc har INTE skapat ett enda krigsförband för Sverige.
Det är ett monumentalt militärt fiasko för oss som bor här i Sverige och förväntar sig ett försvar av våra medborgare och vårt land. Så här kan vi INTE fortsätta.

Rätt använd kommer den RÖD-Gröna försvarsbudgeten -2 mdkr faktiskt att ge mer försvar av Sverige än alliansen.

Däremot mindre till det internationella .

Föreslår att ni antingen mailar eller ringer
anders.karlsson@riksdagen.se
gunilla.wahlen@riksdagen.se
peter.radberg@riksdagen.se

så kan ni kontrollera att det jag skriver är korrekt .

janolov.holm@gmail.com

Wiseman sa...
30 augusti 2010 18:47  

Vill och vill. Det är bara att kontrollera vad pengarna räcker till räknat på dagens budget. Även om man nu frigör Kosovo och Afghanistan kommer det ta något år innan de pengarna kan räknas hem. NBG 11 är också för sent att stoppa. Men hur länge räcker pengarna? Det är fortfarande 2 mdr kr minus i kassan innan frigörande av andra medel.

Vet inte vad du menar med att avbryta LSS?

PRIO är för sent att stoppa. Skadan är snarast redan gjord. Risken blir istället att det blir ännu ett förmågeglapp eftersom många av de systemen som nu ersätts av PRIO måste ersättas och skulle ha ersatts för flera år sedan.

Anonym sa...
30 augusti 2010 20:21  

Hkp 12/16 behövs, Blackhawken är en av få värdiga kandidater.

//Förste Sergeanten.

Erik sa...
30 augusti 2010 22:23  

jan-olov, du skriver mycket, men de få gånger jag förstår ditt resonemang håller jag inte med.

Sitter du på en sådan plats att du anser dig vara väl insatt i försvarspolitiken?

/Erik (och nej, jag är inte nöjd med något av blockens försvarspolitik)

Anonym sa...
30 augusti 2010 22:46  

Tyvärr är det så att de medel som FM återlämnar nästan till 100 % beror på att FMV ej hunnit upphandla mtrl som är beslutat och behövs/leverantören ej hinner leverera enligt plan, varför kostnaden kommer senare.

Dvs.dessa "underutnyttjande/återlämnade" medel, innebär att om FM ej får dem senare (vilket det ofast inte blir), så blir det mindre mtrl som tillförs än vad som var planerat, något krigsförband får ej det antal prylar som egentligen ansågs nödvändiga.

Jan-Olov.
Jag har inga synpunkter på vad de rödgrön tror, men det blir defenitift nedläggningar av fredsförband. Om inte 2011, så i en nära framtid, de fasta kostnaderna är redan för höga relativt utbildningskostnaderna, och om vi vill ha samma antal förband med samma kvalité så finns det inget trollspö. Anigen minska de fasta kostnaderna, dvs lägga ned plattformar, eller öka FM medelstilldelning.

Det är rätt om vi avbryter de flesta utlandsinsatser, så minskar kostnaderna, men en hel del av dem återuppstår om denna personal nu tjänstgör på den nationella arenan. Får de inte öva och träna hemma, så blir resultate förband med sämmre kvalité,eller förbanden ska kankse stoppas i malpåse?


Avseende PRIO så är inte ett IT system som införs, utan ett integrerat verksamhetsledningssytem.

PRIO eller dess motsvarighet borde införts för många år sedan, det är både innefektivt och dyrare att sitta med de många fristående systemen som PRIO:os databas ersätter, än att byta ut dessa fristående system mot nya.

Sedan är det en annan sak att hur PRIO införs, lämnar en del övrigt att önska..... Men att att spara pengar genom att lägga ned PRIO, eller stoppa del 3/4 är omöjligt, resultatet blir ökade kostnader.

Du, Sverige har dessutom inga mekaniserade brigader idag. De avvecklades för bra många år sedan. Ska några av dessa återuppstå, så kommer det också att kräva nya resurser, bl.a. sammträning är ej gratis.

GLI/NOK vad man nu vill kallar det, kommer alltid att finnas. HKV försökte göra det effektivare för att spara pengar.
Rätt eller fel, ett ledningsystem måste finnas, och finns det på flera plater blir det dyrare än på en plats (det där med fasta kostnaderna var det ja...).
Men menar du att vi inte ska ha något ledningssytem av denna typ, ja då minskar ju också kostnaderna, men då kan vi nog också sälja av våra JAS, så vad de ska ha bättre beväpning för då, kan man fundera på.

Vad gäller Ny HKP så är det ännu ej bestämt vad det blir för någon. Vi är i behov av flera HKP oavsett debaklett med HKP 15 (sisådär 10 års försening). Varför, jo för i fred räknar man med att det krävs ungefär 5 st hkp, för att hålla en kontinuerligt i tjänst, text i Adenviken, eller Afganistan, eller i övre Norrland.
Ur effektivitetsynpunkt vore det bästa att inte köpa ett nytt system, utan att köpa flera av det vi har, men det är ju ingen option idag.

Nej, Jan-Olov jag tror att det finns en del att lära om försvaret, om du vill ha ett bättre beslutsunderlag, för det vill du väl.....

Galärslaven

jan-olov sa...
31 augusti 2010 07:37  

hej!

Det blir HELT ENKELT inga nedläggningar varken med de röd gröna -de har bestämt sig och inte med alliansen heller.
jag vet ingen försvarspolitiker som köper fler nedläggningar och Tolgfors har tidigare varit mkt skeptisk när försvarsmaktens budgetunderlag kom till förslag nedläggningar.
Den stora besparingspotentialen är att avbryta projekt som inte ger operativ effekt,god projektstyrning pågående projekt,rationaliseringar i stödmyndigheter HKV,översyn av internprisättningen samt ej starta projekt som inte ger bekämpningseffekt och där det redan finns hyfsade betald materiel istället och jag tänker på tex HKP4C.
LSS menar jag skall ej startas överhuvudtaget utan vi skall alltid titta på alternativ användningen av våra försvarspengar
Frågan vi alltid skall ställa oss :var ger satsningarna mest nytta mest pang för pengarna så att säga?

Ingen på denna denna blogg kan väl med handen på hjärtat säga att den allt igenom varit klockren?!

Kan Finland med mindre än halva BNP och samma andel 1,3% försvara landet så kan vi det med men vi måst ju vilja det också och vara lite mer fanatsifulla vad gäller hnateringen av våra ca 39 miljarder kr.

Jag vill ha ett omedelbart stopp på avveckling av betald materiel
Pga internprisättning prisar vi ut fungerande materiel och förband i förtid.
Kort sagt försvarsmakten vet inte vad den gör och det är oerhört tragiskt och sorligt.

Cynisk sa...
31 augusti 2010 10:29  

@Jan-Olof
FM vet vad FM TVINGAS göra pga politiskt myndighetsstyre.

Av de nästan 40 miljarderna går åtminstone 15 miljarder oavkortat tillbaka till staten i form av hyror, skatter, moms och sociala avgifter. En försvarsbudget på 15 miljarder vore mer rättvisande.

Av de 15 miljarder går 1 miljard åt i Afghanistan men delar av den summan är lönemedel som FM har som kostnad även om truppen är hemma.
Massor av de pengarna är upplåsta i av politikerna beslutade projekt. Väldigt lite handlingsfrihet har lämnats åt FM att lösa de ofinansierade uppgifterna.

Satsa inte mer pengar på obsoleta materielsystem såsom HKP4. Låt FM själva avgöra vilka MILITÄRA behov som föreligger.

Klar som tusan att det blir nedläggningar. Det finns inte pengar i försvarsbudgeten att finansiera Statens regional- och handelspolitik.

Smörjaren sa...
31 augusti 2010 12:05  

jan-olov

Vad är LSS som inte ska startas?

jan-olov sa...
31 augusti 2010 12:18  

Erik

du får gärna om du har tid och lust skicka ett mail på det du inte förstår så skall jag förklara.

Nej jag köper inte heller dagens försvarsbudget varken den de röd/gröna har eller alliansens.Så vi är åtminstone överens där:-)
Min point är att vi under tiden kan få ut mer av förslagsanslagen om vi satsar våra pengar rätt saker.

jo jag är hyfsat insatt eftersom jag följer/följt riksdagsarbetet,försvarutskottets,
försvarsberedning arbete sedan försvarsbeslut 1977 och inifrån försvarsmakten sedan 1987 som kapten och hemvärnsbefäl i spannet gruppchef till bataljonschef.


Galärslaven

jo visst vill jag ha ett bättre underlag och har sedan tidigare samma åsikt som dig i helikopter frågan. För övrigt delar jag de mesta du brukar skriva här.
jag känner till det du skriver om prio och GLI/NOC men jag menar att vi bör även här använda det vi har i första hand som vi vet funkar.
Återigen pengarna behövs just nu bättre att beväpna de fåtaliga förband vi har framför att lägga på Verksamhets/IT projekt (jag har jobbat 10 år i IT branschen bla SAP R/3 eller GLI/NOC
I den bästa av alla världar skall vi givetvis gör både och men eftersom pengarna för stunden INTE tycks finnas så man man prioritera och det betyder välja bort.
Ja och det får självklart konsekvenser.

Men jag tror att vi framåt tillsammans skall lägga vår energi på att övertyga våra försvarpolitiker att dagens situation håller inte utan det är nya resurser som krävs.
Men även begära att försvarsmaktsledningen blir tydligare i kravställandet för tilldelade uppgifter och vad det krävs för försvarsbudget

Anonym sa...
31 augusti 2010 12:19  

Finland saknar en stor försvarsindustri, sen så HKp 12/16 kommer INTE bli EC-725 eller MI-17 Hip/Superhip (roligt namn)

Jag anser att 30st Hkp 12 Blackhawk bör köpas in varav 12 av dessa är Seahawk alt pimpad Jayhawk.

Samt 12 st CH-47 Chinook.

Dessa två ersätter Hkp 4, Hkp 14.

Medans de levereras skall man återaktivera Hkp 4 (12st) samt Hkp 9 (18 st) samt Hkp 11 ( 5/6 st)

//Förste Sergeanten

jan-olov sa...
31 augusti 2010 15:40  

Smörjaren

L10 skall det vara förstås. ursäkta tangent missbruket:-).

Cynisk

jag anser faktiskt att bla försvarsministern gör rätt som går in och nästan ministerstyr eftersom försvarsmakten med facit i hand inte klarar av leverera krigsförband utan en massa andra saker.
jag tycker vidare att det är bra att flera försvarpolitiker som Allan widman och Rolf K Nilsson mfl ifrågasätter klokheten i många beslut liksom flera av oss som kommenterar här.
De rörliga kostnaderna går att påverka som jag pekat på och vad gäller det sk fasta kostnaderna belastas de med interna kostnader som bekant och de är dessa jag vill åt också.

Lt Hasse sa...
31 augusti 2010 22:25  

Jan-olov:
Hur kan det vara möjligt att klara sej utan neddragningar då man i skuggbudgeten hävdade att den största delen i besparingarna skulle drabba förbandsverksamhet och beredskap (750 MSEK)

Det som dessutom S,V,MP vill fokusera på är de nationella skyddsstyrkorna frivilligverkamhet och jämställdhetsarbetet. Jag ser inte hur det ska kunna skapa några krigsförband, och vad skommer att få stryka på foten istället?

Anonym sa...
31 augusti 2010 23:03  

@ Jan-olov
Jag är nog den tredje som undrar vad LSS är för något, som inte skall startas? Kan du inte reda ut detta?

Så här ser planering ut med de förutsättningar som finns just nu.

"Allmänt om grundorganisationsförändringar
I Utvecklingsplanen (FMUP 2011-2020) har Försvarsmakten planerat för följande organisationsförändringar fram till 2014:

1. Redan beslutad förändring av sjöinfobataljonerna forsätter. Verksamheten koncentreras till två sjöinfocentraler och samverkanspersonal behålls i Visby.
2. Centralisering av flygvapnets stridsledningscentraler fortsätter. Hästveda läggs ned 2014.
3. Central ledning ska ses över och omorganiseras.
4. Fyra regionala staber upprättas för ledning av hemvärn/nationella skyddsstyrkor, samverkan med länsstyrelser och verksamhet motsvarande dagens säkerhetssamverkanssektioner.
5. FM har aviserat att man i den särskilda redovisningen till budgetunderlaget för 2011 (BU11/SR) kommer att hemställa om att få genomföra en vidareutveckling av funktionen gemensam lägesinformation och NOC.
6. Något verksamhetsställe ska omlokaliseras och samordnas i befintlig garnison.
7. Reducering motsvarande ett arméregemente.
8. Reducering motsvarande en flygflottilj.
9. Reducering med cirka 10 utbildningsgrupper.
10. Sammanslagning av organisationsenheter."

Menar du att det finns andra förutsättningar som innebär att prioriteringarna blir annorlunda?
Hur ser dessa ut?
Vad i det röd-gröna förslaget föranleder en omprioritering?

Med ett minskat anslag menar du att den här planeringen kommer att revideras och ändras till.."som ger mer försvar av Sverige"? Kan du utveckla detta?

Du skriver som om vi hade mekaniserade brigader i det här landet. Jag misstänker att du inte har en aning om vad det skulle kosta om vi beslutade att sätta upp sådana igen?

Teaterdirektören.

Cynisk sa...
1 september 2010 07:24  

@Jan-Olof
Varför har FM haft svårt att producera beställd produkt?
Jo, för att FM inte har tillåtits lösa uppgiften så som uppgiften bör lösas utan man har hela tiden fått hantera politisk arbetsmarknadspolitik och andra politiska nycker.

Det är många politiska beslut som fått omfattande negativa konsekvenser för FM, framförallt ekonomiskt. Lokalisering av utbildningsplattformar och materielinköp är exempel där politiker har kört över FM. Blir det bra utfall av sånt? Nej, och konsekvenserna får FM ta.

De rörliga kostnaderna (som mycket riktigt går att påverka) är försvinnande få. Det är de fasta kostnaderna och trögrörliga som måste justeras. Det enklaste sättet är genom en förändrad ekonomistyrning. Pengarna är egentligen inte bristen utan det är att FM tvingas lägga tillbaka en så stor del oavkortat till Staten samt att man inte äger att disponera det som blir kvar.

Om Staten ska kräva ansvar av FML så krävs att FML får ta ansvar. Det omfattar beslutsrätt och resurser.


I min tidigare kommentar skrev jag att 15 miljarder var mer rättvisande. Jag menade 25 miljarder.

jan-olov sa...
2 september 2010 08:08  

Teaterdirektören

L10 skall det förstås vara:-).
Jo jag vet att vi inte har mekbrigader och har viss koll på vad det kostar.
jag kommer att presentera en ny målbild på krigsorganisation,genomförandeide finansiering och tidtabell under krigsvetenskaps akademins hemsida inom en månad.
Jag vet vilka underlagen inkl FMUP är som lämnas till försvarsministern och läser dem alla så planering är känd MEN jag anser INTE att den är ett facit eller bästa metod.

Jag vill ha ett försvar baserat på selektiv värnplikt med årliga kfö
jag vill att vi använder utbildad personal från 2000 talet och bemannar en tre ggr större armeorganisation än idag ett tre ggr större hv/NS samt använder det betalda och anskaffade arvet av materiel från 80 talet och framåt.
Titta man igenom typförbandens u/P tabeller så inser man att mkt av befattningstyperna och den org bestämmande mtrl finns.
Till gäller att ta tillvara arvet på ett klokt sätt.
Jag återkommer om detaljerna senare som sagt
du får gärna mail mig så fortsätter vi diskussionen där det blir lite långt..
janolov.holm@gmail.com

Anonym sa...
3 september 2010 18:58  

Det är intressant att följa hur historielös vår egen ledning är. Då jag tjänstgjorde vid KRI MARK (Arméstaben) blev jag inkallad till dåvarande Arméinspektören, general Alf Sandquist. Han ville höra min åsikt om hur vi skulle hantera vinterförmåga och förmågan att verka i nationellt försvar. Han utvecklade då sina tankar runt detta och sa ungefär så här - helst vill jag ha alla typer av markförband i norra Sverige, men om jag tvingas välja (vilket han uppenbart tvingades till) så är det tre förbandstyper som ska finnas i norr. Det är mekaniserade, jägar- och ingenjörförband. De två första måste kunna verka i en svår miljö, men ingenjörer ska också kunna förändra terrängen till vår fördel och motståndarens nackdel.
Mina råd krävdes således inte, AI visste bättre. Så blev beslutet 2004, tyvärr bortglömt av nuvarande militärledning. Nu står vi inför en förändring där ingenjörer helt lämnar den norra delen och vi kommer tyvärr förmodligen inom några år få se en omlokalisering av Ing 2 till annan plats, vilket kommer att innebära en stor kompetensförlust.
Vad är då lösningen? Det förslag som redovisades 2008 skulle kunna rädda funktionen, flytta Ing 2 till Boden och överväg att gruppera SWEDEC vid t ex F 21. Detta skulle reducera infrastruktur, öka rekryteringsförmågan till SWEDEC och säkerställa fältarbetsförmåga i alla svenska klimat- och geografiförhålllanden. Vidare kan övervägas att gruppera ingenjörkompanier vid P 4, P 7 och LG enligt I 19-modellen. Det skapar då möjlighet till bataljonsstridgrupper, där ingenjörtrupperna löser sin huvuduppgift, understöd till de stridande förbanden.
En Arméofficer

Anonym sa...
4 september 2010 10:24  

Äntligen ..Bataljonstridsgrupper.....Det är helt rätt.
Mekplattformar
I 19
P4
P7
och LG bildar dessa.
Där finns potential för besparingar och tränade förband för strid.
Låt MSS få huvudansvat för funktionsutvecklingen eller lägg ut denna på en av batstridsgruppplattformarna/funktion.
Undrar när FM ska svara på frågan om Batstrigrupper och inte bara torrt säga "det går inte".

Markstidare

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade