Ingen är förvånad (uppdaterad 28/8 11.50)

De rödgröna presenterar idag sin utrikespolitik. Redan igår gavs en försmak när Mona Sahlin utfrågades i SVT och fick svårt att förklara varför man skrivit som man gjort i de rödgröna utrikespolitiska manifestet från i början av året, där de rödgröna bl a kräver att USA avvecklar alla sina baser i utlandet. Till slut var det enda försvaret på frågorna att man menade på ett annat sätt än hur läsarna tolkade orden och att vissa saker (avvecklande av ryska och kinesiska baser i omvärlden) också "borde stå där".

I dagens presentation fastslog de rödgröna att det svenska militära engagemanget i Afghanistan snabbt ska avvecklas. Redan i början av 2011 ska styrkan skäras ner för att 2013 vara helt avvecklad. Samtidigt ska det civila biståndet ökas.

Resultatet blir att "någon annan" får ta över säkerhetsansvaret i det svenska ansvarsområdet. Varken den afghanska armén eller polisen kan än så länge stå på egna ben utan är beroende av utländskt understöd då man endast förfogar över lättare utrustning och har en utbildningsnivå som inte är riktigt fullkomlig.

Det rödgröna vägvalet går stick i stäv mot den bild som presenteras av förbandet på plats. Behoven är snarast enorma och man anser sig, precis som tidigare, behöva mer folk på plats.

Resultatet blir nu det omvända. Det svenska förbandet möjligheter att agera kommer kraftigt att nedgå med de planerade rödgröna förändringarna 2011. Förbandet har alltid varit en huvudfoting med stor brist på, verkansdelar, de skyttesoldater som gör "jobbet" i förhållande till stabsfunktioner. Dessa i sin tur är helt nödvändiga och är inte speciellt anpassningsbara till ett mindre förband. Däremot kommer de inte att bli större om förbandet utökas med fler skytteplutoner.

Vad som än mer komplicerar bilden är att fr o m i vår kommer tre svenska helikoptrar med tillhörande personal att tillföras den svenska kontingenten. Eftersom antalet svenska soldater i kontingenten är fastslaget av Riksdagen, kan detta inte överskridas och en rödgrön regering lär vara än mer ovillig att ändra detta. Resultatet blir då att än mer av verkansdelarna får tas hem för att göra utrymme för helikopterkontingenten.

Civilt bistånd är av yttersta vikt, men det måste också finnas ett parallellt säkerhetsarbete för möjliggöra för biståndet. Uppenbarligen är det de rödgrönas mening att Sverige inte längre ska ansvara för detta. Att dra tillbaka det militära säkerhetsarbetet från Afghanistan är något som Svenska Afghanistankommitténs ordförande tidigare i år varnat för.

Få tror nog att Mona Sahlin inte har vikt sig för Lars Ohly i Afghanistanfrågan. Jämför man Mona Sahlins uttalande vid dagens presskonferens med intervjun då hon besökte Afghanistan i juli ser det ut så här.

Idag:
"- Någon gång måste storebror låta lillebror klara sig själv, sade hon."

I juli (SvD):
"- Man vill ju att de afghanska säkerhets- och polisstyrkorna ska ta över ansvaret förr eller senare. Men säkerhetsläget har ju också blivit värre här uppe, säger Sahlin som tycker att debatten blir lite fattig om den bara ska handla om datum för hemresa.

Det går inte, konstaterar hon, att säga att läget har blivit säkrare och stabilare i Afghanistan. Men hon tycker att det är bra att Sverige finns på plats med soldater och civila insatser."

I juli (Expressen):
"Ingen afghan jag träffat vill att de internationella trupperna ska lämna 2014. Däremot blir uppdraget annorlunda, rollen annorlunda och biståndsverksamheten annorlunda men det kommer säkert också behövas säkerhetsnärvaro."

I Högkvarteret kan man nog börja skissa på nya planer för perioden bortom 2011. Det mesta av Försvarsmakten är idag inriktat på en längre närvaro i Afghanistan, men nu verkar det dags att börja med ett tomt blad.


Nu är det bara att invänta försvarsminister Sten Tolgfors kommentarer. Just nu inledningstalar han då Försvarsmakten ska presentera sitt nya anhörigstöd. Ordet "Afghanistan" lär användas.


Uppdatering 11.20:
Från Expressens artikel idag:
"Trots överenskommelsen finns det stor splittring mellan Mona Sahlin och Lars Ohly i synen på många viktiga aspekter. Sahlin tycker till exempel att den svenska truppnärvaron fört med sig positiva saker i de norra delarna av Afghanistan. Lars Ohly menar att den varit direkt skadlig.
– Hela den internationella truppnärvaron har bidragit till att leda Afghanistan i fel riktning. Dels har det plockat resurser från det som är nödvändigt – sjukvård utbildning, infrastruktur – men också för att den ställt oss i motsättning till det afghanska folket, säger Lars Ohly."

Den ena har varit i Afghanistan. Den andra inte, trots inbjudan...


Uppdatering 15.30:


Försvarsmaktens insatschef, generallöjtnant Anders Lindström, är bekymrad över den rödgröna inställningen till insatsen i Afghanistan.

Svenska Afghanistankommitténs f d generalsekreterare Bengt Kristiansson välkomnar tillbakadragandet och ser helst att all utländsk militär trupp försvinner från Afghanistan, medan den nuvarande, Ann Wilkens, oroas över att västländerna vill dra sig ur Afghanistan militärt innan landet har ett hållbart styre på plats.


Uppdatering 28/8 11.50:

Utrikesminister Carl Bildt och Lars Ohly debatterade igår kväll i Aktuellt den rödgröna avsikten att dra tillbaka den svenska militära insatsen i Afghanistan och Ohly måste nog anses ha blivit rätt överkörd.
Inlägget uppdateras fortlöpande med media- och blogglänkar.

Media: Expressen, Aftonbladet, SvD, 2, 3, DN, 2, SVT, 2, GP, HD, Dagen, SDS

Bloggar: Else-Marie Lindgren, Allan Widman, Maria Weimer, Sten Tolgfors, 2, Cynismer, Staffan Danielsson, Johan Westerholm, Carl Bildt ("Jag var som bekant på Kabul-konferensen den 20 juli och jag kan försäkra att det inte fanns ett enda inlägg där som talade om unilaterala tillbakadraganden på det sätt som de rödgröna nu vill göra till svensk politik.")

21 kommentarer:

Anonym sa...
27 augusti 2010 kl. 10:17  

Man drar sig inte ur på egen hand, utan samordning med världens demokratiska länder. Så tycker jag. Punkt, för att använda Monas ordbruk. Fria, demokratiska länder måste samverka och tala med varandra.

Dacke sa...
27 augusti 2010 kl. 11:43  

Om man bryter en 200-årig fred utan att ha haft en öppen debatt om detta med folket så får man räkna med att det blir lite råddigt sen.

Anonym sa...
27 augusti 2010 kl. 11:57  

Dacke: Om du menar att Sverige nu är i krig, men att vi inte var det på 60-talet i Kongo får du gärna förklara din definition av krig.

/Knäckehäxan

Anonym sa...
27 augusti 2010 kl. 12:39  

ÄNTLIGEN något klokt från oppositionen!!! En helt riktig slutsats. Måste nog ompröva var jag skall lägga min röst den 19...

Micke sa...
27 augusti 2010 kl. 12:50  

Lars Ohlys uttalanden är väldigt märkliga och verkar som han inte läst på om Afghanistan över huvudtaget. Vet han om hur talibanerna hanterade Afghanistan före USAs invasion?

Höjden av solidaritet är väl ändå att hjälpa dessa stackars människor att ta tillbaka kontrollen?
Det är väl det som Sveriges roll i världen ska vara?

Varför kommer man på bistånd nu? När det gått så lång tid, varför inte tvingat SIDA att agera förut när Göran Persson regeringen satt vid makten?

Känns som det blivit ombytta roller borgarna hjälper människor som har det svårt i andra länder medan vänster-kartellen drar ner för spara lite slantar och lägga dem på annat.

500 soldater på så stort område ska kunna säkra upp och hålla ordning? Till sin hjälp har de analfabeter som, krigat hela sitt liv och utan fruktan är beredda att möta döden. Tyvärr så är motståndarna utav samma kader, och möter inte heller döden med fruktan utan snarare längtan.

Jag hoppas på att Sverige tar sitt internationella ansvar och fortsätter och förstärker insatsen med det som behövs.

Se nu har Danmark fått förfrågan om att skicka F16, men sagt nej, på grund av att deras engagemang hittills anses vara tillräckligt, och med all rätt. Kanske vore tid att skicka Gripen?

Anonym sa...
27 augusti 2010 kl. 13:41  

Mycket intressant att läsa häromdagen, då ett danskt institut hade gjort en granskning på de hundratals miljarder i bistånd som världen lagt på Afghanistan. Det hade inte fått någon effekt! Men Sverige tror säkert att de hundratals miljoner som läggs på bistånd efter det att ett eventuellt militärt tillbakadragande har genomförts, kommer säkert det afghanska folket till godo. Miljarder av bistånd har inte gjort det hittills. Det borde istället utredas varför statsmakterna är så ineffektiva när det gäller att leda och styra samt samordna sina myndigheter. /Joachim

Anna11 sa...
27 augusti 2010 kl. 14:26  

Vilket oförskämt korkat uttalande av en statsministerkandidat "Någon gång måste storebror låta lillebror klara sig själv". Det här gäller en konflikt där talibaner vill vrida klockan tillbaka flera sekel, införa stening som straff för misstänkt otrohet, göra burka obligatoriskt och förbjuda flickor att studera och lära sig läsa och räkna och så säger Mona Sahlin: "Någon gång måste storebror låta lillebror klara sig själv". Hur kan en sund människa formulera problemet på detta viset?

Anonym sa...
27 augusti 2010 kl. 16:05  

Man kan ha åsikter om huruvida Försvarsmakten skall användas på utlandsuppdrag och i så fall under vems befäl och mandat. Företrädesvis bör man dock ha dessa åsikter innan man påbörjar ett utlandsuppdrag.

När man väl åtagit sig ett uppdrag ser man till att fullfölja det. Eller tillser att någon annan kan ta över ens uppgifter. Man lämnar inte området och befolkningen i sticket bara för att skramla ihop ett regeringsalternativ.

Tyvärr är just detta symptomatiskt för våra politiker. Istället för att lägga all kraft och energi på ett fåtal insatser där man har en vettig chans att göra skillnad sprider man ut resurserna i syfte att visa flagg och därigenom få mediaexponering. När medias intresse falnar, eller blir kritiskt till insatsen, drar man hem truppen och hittar på något nytt.

Får man föreslå att ÖB sätter sig ned med politikerna och genomför backspegeln övningen på alla utförda insatser? Vilken bestående effekt fick våra två korvetter vi skickade till Medelhavet för att stoppa vapensmuggling till Palestina? Vilken bestående effekt fick vår insats i Kongo 2003?

Man får gärna blicka framåt för den delen också. Vilken bestående effekt får vår insats i Afghanistan för afghanerna om all vår militär trupp lämnar 2011?

Cliff Barnes

Klas sa...
27 augusti 2010 kl. 16:48  

Hmm, Peter eriksson sade precis i P1 att den militära nbärvaron skall minska med den civila öka.
VEM har han tänkt skall täcka de civila arbetarna !??

Det lär väl inte vara så, på beställning, att civila biståndsarbetare kan kliva omkring hur som helst bara för att just svenska soldater har åkt hem - eller ?

/K

Forsno sa...
27 augusti 2010 kl. 18:31  

@Klas
Xe?

Anonym sa...
27 augusti 2010 kl. 19:03  

Något som är väldigt anmärkningsvärt är Lars Ohlys uttalanden om att inga förstärkningar kommer att sändas ner även om säkerhetsläget försämras.

Att kunna förstärka en pågående insats är något av det mest grundläggande som finns. Det skapar en säkerhetsmarginal för våra soldater att oavsett den övergripande planen så kommer det alltid vara möjligt att få ner extra folk under en tid om det skulle uppstå akuta problem.

Att en partiledare i en eventuell blivande regering säger kategoriskt nej till sådant är i princip förräderi. Dels p.g.a. själva grundtanken med att ha reserver för säkerhets skull men också för att det inte bara är vi här i Sverige som hör honom. Talibanerna i Afghanistan hör honom också klart och tydligt och kommer att agera utifrån det.

Hur kan det Socialdemokratiska partiet som anser sig vara statsbärande acceptera det???

jan-olov sa...
27 augusti 2010 kl. 21:01  

Delar Cliff Barnes Anonym analys 16:05

Kostnad/nytta?
Vad har vi försakat?
Vårt eget försvar av Sverige vår hembygd och våra medborgare.

Tänk om vi kunde lägga lika mycket energi som just i skrivandes stund läggs på analyser,kommentarer,dementier,kontra dementier i afganistanfrågan till istället lägga det på:
HUR SKALL VI FÖRSVARA LANDET?
Hur kommer vi tillrätta med förmågeglappen?

Det är utmärkt att vi sätter ett tidsmål men självklart är det läget på marken som avgör.
FRån livet vet vi ju alla att sätter man ingen deadline så glider tiden oftast iväg.
Alla är ju överens om att vi skall lämna afganistan och låta afganerna sköta detta själva.
Är inte tvärsäker på att det spelar någon roll om vi i Sverige säger 2013 eller 2014 ur ett talibanperspektiv .


jan-olov

Per A. sa...
27 augusti 2010 kl. 21:21  

"Vilken bestående effekt får vår insats i Afghanistan för afghanerna om all vår militär trupp lämnar 2011?"

Samma bestående effekt som om vi lämnar 2014, men tre år tidigare.

Närvaro mycket senare än 2014 tror jag inte finnms på den politiska kartan i något västland.

Nemokrati sa...
27 augusti 2010 kl. 21:50  

Man påstår sig kriga för Afghanistans kvinnors skull - men om det skall finnas någon som helst trovärdighet i det resonemanget så ska man väl för det första lyssna på vad Afghanistans kvinnor säger - http://komigenuva.wordpress.com/2010/08/22/lyssna-pa-afghanistans-kvinnor-stoppa-kriget/

Enligt mujahedinregimen Karzai och den av honom utsedda domarkåren har kvinnor i Afghanistan två rättigheter: 1. Rätten att lyda sin man 2. Rätten att be (fast inte i moskén för den är reserverad för män)

Anonym sa...
27 augusti 2010 kl. 21:58  

Det är fortfarande svårt att begripa att socialdemokraterna, som en gång skapade Sveriges unika utrikespolitiska profil, nu låter vänsterpartiet diktera deras utrikespolitik.

En eventuell regering med denna naiva hållning i utrikespolitiska frågor skulle bli till ett åtlöje inom och utom EU.

Anonym sa...
27 augusti 2010 kl. 22:43  

"Björntjänst" är vad inriktningen innebär om det blir Mona i styret. Jag ska snart åka dit och har hittils känt mig mycket motiverad men nu har jag och fler med mig tappat gnistan, vi får bara hoppas att det inte blir som i Somalia som man kan ta som ex på för tidigt tillbakadragande men det har politikerna kanske redan glömt och nu har det blivit en Islamsk stat där det finns utrymme för Talibanerna att träna och sedan utföra terrordåd mot övriga världen.

För ett par veckor sedan fick vi ett klassiskt exempel på vad Talibanerna vill när dom dödade 8 läkare från IAM i provinsen Badakhsan och påstod dom spridit biblar.

Varje civil operation måste skyddas för att kunna bygga upp Afganistan och få befolkningen/ANA/ANP att på egen hand ta hand om Talibanerna men det tar tid, se bara på Kosovo där har vi fortfarande "svenska soldater".

Anonym sa...
28 augusti 2010 kl. 09:57  

Är det någon som har funderat på vad det kommer att bli av den Afghanska armen efter att vi lämnat. Även om dessa 150.000-200.000 soldater är utbildade av västvärlden innebär det inte någon garanti för att de kommer vara demokratins förkämpar. Vad händer 2013, kommer vi att kliva på planen hem till Sverige vinka adjö å säga att nu när Afghanerna har en "egen" arme som de kan lita på ja då kommer allting att ordna sig.

Anonym sa...
29 augusti 2010 kl. 06:56  

Att diskutera den här typen av frågor är viktigt men att göra det till en valfråga så som nu vänstern gjort kan vara direkt livsfarligt.

I mars 2004 blev det spanska deltagandet i kriget i Irak en valfråga och ett par dagar före själva valet såg Al-Qaida till att hjälpa spanjorerna att välja "rätt" genom att utlösa ett antal bomber i Madrids tunnelbana.

Madrid-bombningen blev en strategisk framgång för Al-Qaida eftersom den nya spanska regeringen tog hem trupperna från Irak.

Det är bara att hoppas att talibanerna inte är lika företagssamma...

/Olyckskorpen

Per A. sa...
29 augusti 2010 kl. 22:50  

@ Olyckskorpen.

I fallet Spanien var en av de tyngsta anledningarna till högerns valnederlag inte själva attacken, utan den då sittande regerings reaktion på den.
Man gick fort och tvärsäkert ut och skyllde alltihop på ETA, trots att alla bevis som man hade tillgång till pekade på Al-Qaida.

Anonym sa...
30 augusti 2010 kl. 06:43  

@ Per A
Helt rätt, men det förtar inte poängen med mitt inlägg. Al-Qaida valde att slå till i Spanien eftersom deltagandet i Irak blivit en valfråga.

Den dåvarande spanska regeringens agerande, att skylla på ETA, förstärkte bara effekten.

/Olyckskorpen

Carl Hult sa...
3 september 2010 kl. 11:38  

Den Svenska militära insatsen, OMLT undantagen, är misslyckad i Afghanistan. Säkerheten blir inte bättre av patruller och menlösa operationer - snarare tvärtom. Att stödja ANP (lokal polis) är en framgångsfaktor med den insatsen deltar vi inte konkret i. Det är FDD och GPPT program som inte har med den svenska insatsen att göra som göt den satsningen.
OMLT bör stanna kvar, det har en konkret militär uppgift. Övriga dvs PRT MeS med resp PO - TA HEM TRUPPERNA
Jag försvarar inte biståndsinsatsen i Afghanistan. Den behöver ses över men det är en annan diskussion.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade