Ekonomin styr hotbilden (uppdaterat 6/8 06.45)

Ekonomin styr hotbilden. Inget är nytt under solen.

Alliansen med försvarsminister Sten Tolgfors i spetsen försöker nu göra Försvaret till en valfråga för att profilera sig mot de rödgröna. Förmodligen är det ett klokt drag då de rödgröna har haft svårt att presentera en reell försvarspolitik och framförallt en enad front avseende Sveriges militära deltagande i Afghanistan.

Nu presenterar försvarsministern och moderaternas partisekreterare, Per Schlingmann, en skrift man kallar "Rädda Försvaret från vänsterpartiernas dolda besparingar". Den innehåller flera intressanta uträkningar på hur de rödgrönas politik kommer att drabba Försvaret ekonomiskt. Några av dem skulle dock vara intressanta att syna lite i kanten, framförallt kostnaderna för att vidmakthålla Hkp 4 tills ett ersättningssystem verkligen finns på plats (offerten från Patria Helicopters omtalar helt andra siffror än de nämnda) och även kostnaderna för att bibehålla värnpliktiga jämfört med att utbilda yrkessoldater.

Resultatet blir att försvarsministern, m fl kommer fram till att den rödgröna politiken kommer att kosta försvarsanslaget drygt 6 mdr kr per år. Vad summan blir exakt är svårt att sia om, men att den överstiger 2 mdr kr per år är i alla fall klart.


Nya nerläggningar?

Vidare omtalar försvarsministern att under alliansregeringen har man inte lagt ner ett enda förband mot över 60 st för den föregående regeringen och att de rödgröna avser genomföra nya nerläggningar. Det är nästan att göra våld på historien. Det är nu lite drygt 2 år sedan ett stort antal av förbanden levde med konkreta nerläggningshot p g a den kraftiga minskning av försvarsanslaget som finansminister Anders Borg presenterade i Almedalen 2007 och som ledde till en massiva väljarflykt från Alliansen av de försvarsintresserade. Till skillnad från vad man låter påskina i tidningsartiklarna och i försvarsministerns skrift ges inget fribrev från nya förbandsnerläggningar. Dock har en borgfred rådit mellan Försvarsmakten och Regeringen fram till valet 2010 om att inga nerläggningar ska göras. Efter valet är det dock fritt fram och förbandsnerläggningar lär det bli om budgeten ska gå ihop. Regeringen har tidigare varit ytterst tydlig och försvarsministern är lika tydlig nu att det kommer inte att bli några mer pengar för Försvaret.

Det har flera gånger tidigare påpekats och varnats för på den här bloggen att efter valet kommer nerläggningskarusellen att fortsätta (bl a Karusellen startar om). Att bibehålla den mängd grundutbildningsförband som finns idag för morgondagens ytterst låga antal krigsförband är fullständigt orealistiskt. Man kan inte förvänta sig att ett förband som organiserades för att producera 1-2 brigader ensamt, i framtiden ska bibehållas för att producera en bataljon, i flera fall dessutom kontraktsanställd. Det är t ex högst tveksamt om det kommer att behövas två ingenjörsplattformar o s v. Att en militär organisation behöver geografisk spridning är en av de äldsta militära lärdomarna, men det har inte varit något man de senaste 20 åren ansett sig behöva ta hänsyn till i svensk försvarspolitik.

Alla Försvarets problem ska lösas inom ram. Anskaffning av nya helikoptrar för 4,7 mdr kr, en utökning av Afghanistaninsatsen o s v. Då återstår ändå många enorma materiella problem för Försvarsmakten. Det börjar bli hög tid att se sig om efter en ersättare för Tp 84 Hercules, radiosystemen börjar bli föråldrade, stridsvagnsparken behöver snart modifieras o s v. Behoven är avsevärt större än materielbudgeten.

Det ter sig idag högst otroligt att Försvarsmaktens framtid efter 2011 kommer att se likadan ut som det ges sken av idag, även om Alliansen vinner valet. Faktorer som påverkar detta är bl a införandet av en internationell arbetsskyldighet och inte minst just svårigheterna med att få budgeten att gå ihop. Redan idag finns det inte pengar att till att öva ens de idag stående krigsförbanden. Det är bara att läsa utfallen i Försvarsmakten årsredovisningar. Ändå slår sig försvarsministern för bröstet för en försvarsbudget som visar på överskott.


Pandoras ask

Det som är ytterligare bekymmersamt är att "inom ram" gäller. Försvarsministern (finansministern?) avser inte tilldela några extra pengar till Försvaret, varvid försvarsanslaget fortsatt kommer att föra en tynande tillvaro i förhållande till BNP. Återigen står det helt klart att försvarsbudgeten är helt frånkopplad hotbilden. Sverige och Norden närmaste stormakt är Ryssland och Rysslands förehavanden kommer att förbli den starkast påverkande faktorn i det svenska närområdet, särskilt med ett ytterligare amerikanskt tillbakadragande från Europa. Det främsta militära målet för USA i Europa är idag att upprätthålla ett missilförsvar. Inte mot Ryssland, vilket är tydligt i och med basernas tänkta placering i Tjeckien, Bulgarien o s v, utan mot skurkstater som Iran.

I dagarna offentliggjorde Ryssland ett ökat försvarsanslag om 60 % de kommande tre åren (Gyllenhaal, Hammarberg). Det är oerhörda materielinvesteringar som kommer att göras. Nämns detta i svensk press? Får detta någon som helst reaktion i den svenska försvarspolitiken? Vad syftar dessa återigen enorma ökningar av försvarsanslaget? (Liknande ökningar har skett kontinuerligt under 00-talet)

Försvarsministern gläntar nu istället på den Pandoras ask det innebär att dra in regionalpolitik istället (liksom Aftonbladets ledarredaktion) för att låta försvarspolitiken styras utifrån en hotbild och militära geografiska förutsättningar. Det går t ex lika lite att luftförsvara Norrland från Såtenäs som det går att luftförsvara Stockholm från Luleå. Inom såväl Marinen, Armén som Flygvapnet är den geografiska smärtgränsen redan passerad för "hela landet ska försvaras". Idag, imorgon eller under nästa år finns inget som tyder på ett militärt angrepp mot Sverige. En evig läxa är dock att tillförlitligheten för hotbilder avtar exponentiellt ju längre de sträcker sig, samtidigt som det tar avsevärt mycket längre tid att bygga upp den organisation som krävs för att möta hotbilden. Av den enkla anledningen är närmast dumdristigt att nu åter lägga fokus på regionalpolitiken istället för en reell hotbild.

Det enda man kan glädjas åt är att försvarsministern nu avser inkalla försvarsberedningen att titta på omvärlden inför perioden bortom 2014. Tyvärr kommer en politisk utredning av den typen som försvarsberedningen utgör naturligtvis starkt att färgas av respektive partis agenda. En helt opolitiskt utredning hade varit att föredra, men risken är då överhängande att man kommer till andra slutsatser än den hotbild som är förenlig med ekonomin. "Det kaukasiska lackmustestet" som omtalades av tidigare försvarsberedning och som realiserades i Georgienkriget, fick små efterverkningar, på samma sätt som de kriterier som på 90-talet omtalades för ett svenskt militärt återtagande. Hotbilden bestämmer inte försvarspolitiken, det gör ekonomin och tidigare tagna beslut. Den som någonsin tvivlade på detta får svar på tal genom frasen "Utvecklingen av den nya insatsorganisationen och det nya personalförsörjningssy­ste­met kan bara ske i den takt ekonomin medger".


Försvarsministern och Schlingsmanns skrift imponerar inte. Dock ska man vara högst medveten om att 2-6 (eller mer?) mdr kr mindre i försvarsanslag med det rödgröna alternativet inte på något sätt kommer att göra Försvarsmakten bättre. Marginaleffekten är betydande, då verkan av de sista miljarderna är exponentiellt mycket större än de första. Att säga något om hur omvärlden ser ut ens om 5 år är i det närmaste omöjligt. Om det är något historien påvisar om framtiden är just detta faktum. Ändå går Försvarsmakten nu in i en ny organisation som är realiserad först 2019. Hur ser omvärlden ut då?

Uppdatering 21.55: I Rapport 19.30 meddelade Urban Ahlin (s) att Socialdemokraterna avser kompensera Försvarsmakten för arbetsgivaravgifter, höjd kilometerskatt och andra rödgröna budgetförslag som kommer att inverka menligt på försvarsbudgeten.


Bloggar: Försvarsministern, 2, Chefsingenjören, Staffan Danielsson, Tokmoderaten

Övriga media: GP, SVT, 2, SvD,


Uppdatering 4/8 17.20: Försvarsministern får nu kritik inifrån de egna leden, framförallt av den moderate ledamoten av Försvarsutskottet, Rolf K Nilsson.
"- Alliansrapporten undviker i det närmaste att ta upp Ryssland och vad som sker där, vilket med tanke på de uppgifter som kommit de senaste dagarna från Moskva är i högsta grad otillfredsställande, säger Rolf K Nilsson.
- Vi kan inte blunda för det som händer i Ryssland, för det som händer i vår direkta närhet, säger Rolf K Nilsson. Önsketänkande eller förnekande gör inte vårt försvar starkare. "

Nu har dessutom första slagen på bygdetrumman slagits. Staffan Danielsson och Stefan Tornberg skriver i Piteå-Tidningen om hur de rödgrönas politik riskerar att medföra nerläggningar av bygdens förband, AJB, I 19 och F 21. Inte ett ord nämns om att även Alliansens nuvarande försvarsinriktning bygger på att ett antal förband läggs ner, alternativt att de redan låga ambitionerna sänks ännu mer. Danielsson och Tornberg löper stor risk att få äta upp sina ord när man framställer det som att endast de rödgröna kommer att lägga ner förband.

Önskvärt hade varit att fokus i artikeln legat på försvarets behov utifrån omvärldssituationen istället för regementskrameri och att hålla försvarsindustrin under armarna.


Övriga media: DN

Uppdatering 5/8 18.20:
Ett utspel för revisorer och bokhållare, kallar Rolf K Nilsson försvarsministern och partisekreterarens försvarsutspel och påpekar det absurda i att prata om rödgröna skattepålagor för Försvarst när Ryssland samtidigt höjer sina försvarsanslag med 60% och går ut med att man placerar nya kryssningsrobotar vid estniska gränsen.

Uppdatering 6/8 06.45:
Rolf K Nilsson föreslår på DN Debatt att Försvarsberedningen, vilken han anser utgör en försvars- och utrikespolitisk elit utom parlamentarisk insyn, ska läggas ner. Istället vill han se en kontinuerlig omvärldsanalys. I det sammanhanget kan det också vara intressant att se vad en av Sveriges mest respekterade generaler någonsin, Claës Skoglund tyckte om införandet av Försvarsberedningen.

30 kommentarer:

Liza sa...
3 augusti 2010 22:17  

avskaffa försvaret istället och satsa mer på dagispappor, hbt(q) och genusforskning och barnuppfostran utan pysco aga och fysik aga. detta kommer ge så mycket mer och vi kommer då få mer lugna invidivder som inte går ut och kriar skjutar runt sig som man gjorde på 1600-talet. vi lever faktiskt på 2000-talet så det är dagis för er män att anpassa er och sluta att försöka på tvinga oss andar era partikalistr och pratialisthat och krigfasoner

kramizar

liza

Obertan sa...
3 augusti 2010 22:30  

"...under nästa mandatperiod bör en samordning av Sveriges marina resurser förberedas"

Vad menas?
Vi har idag fem verksamhetsställen för marinen. Karlskrona, Muskö, Berga, Göteborg och Skredsvik så vitt jag kan komma på.
Vilket/vilka ska samordnas bort?

Självklart kommer det att bli nedläggningar, oavsett vilka som tar makten...

Anonym sa...
3 augusti 2010 23:02  

Arma land!

Alamo

Anonym sa...
3 augusti 2010 23:52  

Det är väl ganska typiskt att man från de olika partierna vill berätta hur försvaret ska se ut i termer av kronor och öre.
Tyvärr är det precis som du skriver, att vi tittar som vanligt i plånboken. Utifrån vad vi kan se i den formar vi en omvärldsbild med tillhörande hotbild. Använder man sedan en väldigt kreativ behandling av statistik kan man få det till vad som helst.
Detta falsarium omvandlas sedan till de mest fantastiska uppgifter till försvarsmakten.
Denna försöker efter bästa förmåga anpassa sig till den nya,föränderliga och ekonomiskt vacklande "verkligheten".
Då uppstår förmågeglapp och materiel och organisation kommer i otakt.
Förband används i uppgifter som de ej kan uppfylla resurs-, materiel- eller personalmässigt.
I rädsla för att "hamna snett" i karriären bockar och bugar man åt rätt håll och ger klartecken.

Men här är några saker jag skulle vilja veta!

Vad säger de olika partierna om de redan beslutade neddragningarna?
(inget tjafsande om steg ett,två o.s.v...)
Vad har man för analys av FMUP 2011-2020? Där finns en rad neddragningar föreslagna.

Hur ser de oika partiernas agenda ut för försvaret och vad anser man vara dess uppgifter?

Vad har FML för uppfattning och planer i de olika blockens försvarspolitiska agendor?
(Vi står väl inte med byxorna vid knäna om det blir maktskifte?)

@ Obertan
"Under nästa mandatperiod bör samordning av Sveriges marina resurser förberedas. Sjöövervakningscentraler, ledning, infrastruktur som hamnar och kajer, samt information om sjölägesbild, samt organisatoriska frågor bör ingå i denna översyn."

Så står det i alliansarbetsgruppen
för utrikes- och försvarspolitiks förslag.
Teaterdirektören.

Anonym sa...
4 augusti 2010 00:10  

Du säger "luftförsvara Stockholm från Luleå". Att bedriva luftförsvar med våra 4 eller vad det nu är divisioner är inte möjligt. Vi kan under ett antal dygn hålla någon typ av tröskel om motståndaren är Ryssland. FV är inte dimensionerat för luftförsvar, fråga dock inte för vad det är dimensionerat för det vet jag inte idag trots 30 år i branschen! Vi saknar både målbild och ledarskap.

Den nuvarande idiotin med att till dyra pengar tvingas hålla stridsflygförband i beredskap för insats utomlands SAMTIDIGT som politikerna med den andra halvan av tungan säger att stridsflygförband absolut INTE kommer att delta i någon mission är fullständigt huvudlöst!

Vad vill våra politiker egentligen??? Det är faktiskt dags att vår politiska ledning tar fram en tydlig och avvägd försvarspolitik om vi ska ha kvar FM överhuvudtaget.

Roger Klang, Lund Scaniae Sverige sa...
4 augusti 2010 01:14  

"Alamo" indeed! Tolgfors säger att hela Sverige ska försvaras. OK. Jag har länge undrat hur de kan kräva omänskliga uppoffringar av våra få försvarsanställda om det värsta skulle hända. Det finns en gräns för varje mans mod, även för de modigaste två procenten. En handfull dåligt utrustade män kan inte förväntas möta en motståndare som är tio gånger större och mer välbeväpnade när de vet att sannolikheten för att de själva dör är högre än 90 %. Det har hänt tidigare i historien, t.ex. på strandremsan OMAHA vid Operation Overloard stupade 90 % av de amerikanska soldaterna. Men dessa hade ingen möjlighet att veta vad de gav sig in på, som svenska försvarsanställda har idag! Vad är det för människor som kräver detta av de trots allt modiga män och kvinnor som jobbar inom FM? Är de som kräver detta själva supermän? Om FM blev större och bättre utrustade till samhällets fulla potential så skulle moralen i FM också bli bättre!

Roger Klang

jan-olov sa...
4 augusti 2010 06:55  

Wiseman,

Skulle vilja att vi knyter en expertkomission till försvarsutskottet
FOI,utrikespolitiska institutet,FRA,Must samt J2.
som får ansvaret att leda arbetet.
Jag vill INTE ha några flera försvarsberedningar som misslyckats rätt kapitalt i närområdesanalyserna.

När vi diskuterar ekonomi tycker jag att vi skall reflektera över Finland. Knappt halva BNP och samma BNP 1,3 % till försvaret med den skillnaden att de kan försvara sitt land.

Det finns några totalt fundamentala skillnader oss emellan.

1.Ansvarstagande försvarpolitiker och statsledning
2.Ansvarstagande och närområdes analyskapacitet i försvarsledning och underättelsetjänst
3.Attityden och viljan i försvarsmakten att försvara och fokusera på sitt land och INTE Afganistan mm
4.Materielförsörjningen
5.Personalförsörjningen
6.Mark,byggander och anläggningar

Vi har sedan 1968 i stort kört 5 åriga försvarsbeslut som inneburit att vi lagt ned för att under den kommande perioden bygga nytt/Om för att nästa försvarsbeslut lägga ned just detta och så har vi hållit på och skicka pengar ut i tomma intet.

Samma med personaltillförsel vi har utbildat till en volym under ett försvarsbeslut för att sedan lägga ned dessa krigsförband man utbildade till.

Pss med materielen vi skaffar den och destruerar/försäljer eller skänker bort den näst eller näst/näst kommande försvarsbeslut.

Är det nu någon som inte begriper varför vi inte får något försvar av landet för våra skattepengar och 40 miljarder?

DET HANDLAR INTE om -2 miljarder om vi skall få till ett bra försvar det handlar om ordning och reda i ovanstånde avseenden främst.

Men ja det kommer att behövas höjningar av de svenska försvarsanslagen och 60% 2011-2013 på de redan 600% höjningarna av de ryska försvarsanslagen mellan 1999-2010. HUR KAN VI VARA SÅ BLINDA?

Kan Finland så kan vi!

Hur många av er yrkesofficerare vet er krigsuppgift?När övade du senast på den och ditt förband.
Har du en beredskapsorder?

Sverige är mitt land och jag vill ha ett försvar för mig,min familj min hembygd.

/jan-olov Holm

Anonym sa...
4 augusti 2010 07:06  

Kalkylen för omstruktureringen till yrkesförsvar bygger bl.a på att minst två större och en mindre grundorganisationsehet läggs ned. Allt för att frigöra resurser från fasta kostnader till verksamhet.

Framgår av åtskilliga dokumnet, bl.a. inlämnade underlag till FÖ.

Att inte göra detta, innebär att det blir mindre av något annat, tex pengar för urbildning eller utrustning.

Galärslaven

Huginn og Muninn sa...
4 augusti 2010 08:27  

Grattis Wiseman

Bra inlägg 0645 och nu 0800 redan 7-8 kommentarer.

@OBERTAN det är en gammal moderat önskan att bättre integrera Kustbevakningen med Marinen om vilket flera utredningar vittnar skulle vara ett effektiviserande av båda myndigheterna men det kommer inte ske.

Det som anonym skrev -- Under nästa mandatperiod bör samordning av Sveriges marina resurser förberedas. Sjöövervakningscentraler, ledning, infrastruktur som hamnar och kajer, samt information om sjölägesbild, samt organisatoriska frågor bör ingå i denna översyn." -- är mer troligt men det sparar inga pengar.

@jan-olov. Det är tveksamt om Finland verkligen kan skydda sitt land. Massa oskyddade soldater och gammal materiel. Men samma sak sa man 1939 så jag hoppas jag aldrig blir synad. Men kommer Finland i krig så gör vi det också - samtidigt.

De Röd-Gröna har ju missat att sätta sig in i Försvarsmaktens ekonomiska realiteterna. Men det verkar dock vara många regementskramare som läser denna blogg. Produktionsförband i all är men det är väl insatsförbanden som räknas. Då många funktioner ligger nära sin kritiska överlevnadsmassa kan produktionsnedläggningar bli ett problem men koncentrering av resurser brukar vara en framgångsrik faktor.

Notera dock att FM redan räknat med inbesparingar på 700 MSEK genom förändring av 3-4 produktionsplattformar

Anonym sa...
4 augusti 2010 09:44  

Är det bara jag som har aningar om att SD kommer att få röster från besvikna försvarsvänner (i brist på bättre term)?
Det känns som om politikerna konstant skjuter sig själva i foten genom att hela tiden ta tillbaka sina löften.

Som ung väljare är jag inte imponerad.

Anonym sa...
4 augusti 2010 10:24  

Som vanligt i Tolgfors "uträkningar" glömmer han bort kostnaderna för yrkessoldaterna. Lön, andra personalkostnader samt kostnader för den dagliga verksamheten hemma kommer att vara minst (lågt räknat) 5-6 miljarder per år. En betydande merkostnad alltså, betydligt större än merkostnaden för de rödgrönas eventuella värnplikt. Eller för att göra den typ av slutledningar som Tolgfors är expert på: yrkessoldaterna kostar Försvaret 24 miljarder nästa mandatperiod. Jag har sagt det förut: jag är inte alls säker på att de största ekonomiska obalanserna finns i de rödgrönas försvarsförslag. Sedan anser också jag att försvaret behöver mer medel, men då kanske särskilt med alliansens modell.

/Karl

Anonym sa...
4 augusti 2010 10:38  

För att citera en utav vänsterns ikoner, Mao :

ett land har alltid en armé, sin egen eller någon annans ...

Anonym sa...
4 augusti 2010 10:40  

Re: Holm

"Kan Finland så kan vi!"

Sverige kan inte, för Sverige saknar viljan.

Åskådaren sa...
4 augusti 2010 11:15  

Inget av de etablerade partierna är trovärdiga i Försvarsfrågan. Ej heller de "Siffernissar" som sitter i Försvarets ledning. Så illa är det.

Oberon sa...
4 augusti 2010 16:57  

Italiensk bokföring…

Alliansarbetsgruppens för utrikes- och försvarspolitik förslag gällande säkerhetspolitik och försvar inrymmer betydande ambitionsökningar beträffande försvarsmaktens tillgänglighet och användbarhet. Den av riksdagen beslutade solidaritetsförklaringen sägs vara dimensionerande för försvarets framtida struktur och inriktning, interoperabilitet i materiel och ledningsförmåga, samt samverkan om utbildning och övningar med våra grannländer. Den uttalade inriktningen är att det senare ska öka i antal och storlek under nästa mandatperiod.

Det låter ju förträffligt.

Vän av ordning undrar av lättförståeliga skäl; hur ska det hela finansieras?

Jodå, med ett uttalat perspektiv utifrån; ”ansvarstagande för de offentliga finanserna” har arbetsgruppen svar även på den frågan:
”Utvecklingen av den nya insatsorganisationen och det nya personalförsörjningssystemet kan bara ske i den takt ekonomin medger. Resurser frigörs genom förändringar och rationaliseringar ifråga om personal, materiel- och logistikförsörjning samt övrig stödverksamhet. Kostnads- och ambitionsökningar balanseras mot rationaliseringar och ambitionssänkningar.”

Resurser frigörs genom förändringar och rationaliseringar!

Här luktar storskalig förbandsnedläggning och uppsägning på grund av arbetsbrist lång väg.

Debet och kredit…

Roger Klang, Lund Scaniae Sverige sa...
4 augusti 2010 18:33  

@Karl:

Tolgfors menar den totala samhällskostnaden! Repmånaden kostar samhället ofantliga pengar och krymper det finansiella systemet.

@Anonym 10.38 sade:

"ett land har alltid en armé, sin egen eller någon annans" Citat ordförande Mao.

Eller för att uttrycka det så här, lite mer direkt och rått:

”People who can´t kill will always be subjects to those who can” Citat; Alexander Skarsgård, Alias Sergeant Colbert i TV-serien “Generation Kill”.

Roger

Maskinisten sa...
4 augusti 2010 20:59  

Att inte Marinen och Kustbevakningen slagits ihop till en myndighet med gemensam personalkår, materiel, uppgifter mm är en ren skandal. Som det nu är så betraktar dessa organisationer varandra med största misstänksamhet, märkligt med hänsyn till att de faktiskt hör hemma i samma departement, seglar i samma vatten har likartade uppgifter etc etc. Skall man spara pengar och effektivisera så är det hög tid att överväga sammanslagning av dessa myndigheter. Tänk bara vad mycket enklare sjöövervakningen skulle bli, slippa dubblerade system mm, vad väntar du på Tolgfors, sätt fart nu mens tid är och slå ihop organisationerna.

Anonym sa...
4 augusti 2010 21:31  

Gick idag förbi en reklamplats för socialdemokraterna och blev tilldelad en osthyvel under devisen " Skär i osten, inte i välfärden". Officer och moderat som jag är var jag självklart tvungen att diskutera försvarspolitik med dessa gentlemän. Vi diskuterade nästintill oavbrutet i 20min tills våra argument började sina och min son hade tröttnat på att sitta still i barnvagnen. När jag gick i från min tillfällige nemisis så slogs jag av känslan av hopplöshet vad gäller svensk försvarspolitik...det är verkligen att välja mellan pest och kolera, vad avser de båda politiska blocken och deras "välvilja" gentemot försvaret av Sverige.
Fortsätt skriva bra inlägg Wiseman...som alltid!
Mvh Hans

Anonym sa...
4 augusti 2010 21:38  

Jag håller inte med om analysen att FM är så överdimensionerad avseende garnisoner. Man kan inte sätta likhetstecken mellan att "producera" (delar av) en värnpliktig brigad och att ha exempelvis en stående bataljon (+).

De flesta arméförband är dimensionerade för GU-bat (-) med matsalar, skjutbanor, garage osv.

Avgörande blir snarare förbandens rekryteringskraft, det går inte att storgarnisoner hur fantastiska betingelser de än månde ha, om leden gapar tomma av vakanser.

Wiseman sa...
4 augusti 2010 22:18  

21.38: Visst har du en poäng i det, men samtidigt är långtifrån hela bataljonen anställd.

Avseende förbandens geografiska läge för en god attraktion på arbetsmarknaden, sågades den grenen av för länge sedan. Ytterst få förband kan stoltsera med något sådant idag. Det blir en spännande framtid.

Wiseman sa...
4 augusti 2010 22:18  

Hans: Tack ska du ha!

Obertan sa...
4 augusti 2010 22:55  

Styr ekonomin att proffice ska rekrytera åt FM?

http://www.forsvarsmakten.se/sv/Rekrytering/Lediga-jobb/Gruppbefal-soldater-och-sjoman-till-13--Sakerhetsbataljon/

"Vi samarbetar med Proffice i denna rekrytering vänligen sök tjänsten via..."

Är detta verkligen kostnadseffektivt? Är detta verkligen det bästa alternativet?
Vad är pliktverkets roll, om nu proffice ska rekrytera?

Anonym sa...
5 augusti 2010 00:42  

För någon som är anställd inom FM är det givetvis en ny och trist tanke att svensk säkerhet sedan 50-talet byggt på andra staters kärnvapenförmåga. Och att FM:s viktigaste roll därmed varit att fungera som referenskund åt försvarsindustrin. Däremot är det möjligt att förstå avrustningen mot denna bakgrund eftersom nu sådant som "saltsjöbadsavtalet omförhandling" är aktuellt. Arbetsmarknadspolitikens betydelse för stabiliteten i civilsamhället ska inte underskattas. FM har ännu tillräcklig förmåga för att sättas in mot egen befolkning.

Tobias Wallin

Anonym sa...
5 augusti 2010 06:40  

Om det stämmer att alliansen i går på presskonferens om oppositionens försvarspolitik ställde dem mot väggen om vilka plattformare som de skulle lägga ned, utan att redovisa vilka som de med sin politk kommer att lägga ned, så är det ett bara ytterligare ett dyster exempel på poltikernas dubbelmoral.

Som jag skrev tidigare minst två stora, en mindre grundorgplattform och ett antal utbgrupper (glömde dem i förra inlägget) är intecknad i FM planering (läs bla BU underlag till FÖ) för nedläggning. Detta för att frigöra medel till yrkessoldater övningar och mtrl.

Man kan tycka vad man vill om detta, men görs det ej, så kommer det bli mindre medel kvar att fördela till löner, utrustning och utbildning.

Galärslaven

Wiseman sa...
5 augusti 2010 06:54  

Tobias Wallin: Sverige har alltid räknat med att landet har ingått i kärnvapenparaplyet för Västeuropa. Mutual Assured Destruction-teorin där både USA och Sovjet skulle frånhålla sig användning av kärnvapen gav all anledning för båda sidor att även hålla höga numerärer av konventionella förband. Sovjet och Warzawapakten ansågs ha så små incitament för ett enskilt angrepp på Sverige att det scenariot ansågs föga troligt. Troligast var att WP skulle ge sig på Sverige i samband med ett angrepp på NATO, och då för att flytta fram sina positioner och genom att fortsätta in i Norge och säkra Atlantkusten och därigenom säkra eget tillträde/utlopp i Atlanten för Norra Flottan och framförallt robotubåtarna, samt enklare kunna påverka USA:s förstärkningskonvojer till Europa.

Av dessa anledningar fanns all anledning att hålla ett starkt svenskt försvar. Sverige höll ensamt nästan halva den europeiska fronten mot Sovjet. Samtidigt som (s) fram till valförlusten på 70-talet upprätthåll en aktiv livlina till USA och NATO, förde man neutralitetspolitik på hemmaplan, vilket krävde en stark svensk försvarsindustri. Däremot ska man veta att de starkast påhejarna av svenska stridsflygplan aldrig var militärer, utan istället fackförbunden.

Anonym sa...
5 augusti 2010 14:13  

Fd anställd.
Tänk vad det skulle bli pengar till andra nyttigare samhällsfunktioner om vi inte hade något försvar alls. Sjukvård, barnomsorg, åldingsvård, pengar i sjuk- och arbetslöshetsförsäkningssystemen. 40 friska miljader till vårt eget folk och för upprustning av det verkliga svenska folkhemmet!!! Det behövs inga militärer - Sverige behöver, läkare, lärare, poliser, sjuksköterskor, förskolelärare, renhållnigsarbetare, entreprenörer, lantbrukare mfl, mfl.
Tänk i nya banor - Försvarsbudgeten behövs till mycket viktigare saker en ett obefintligt försvar till ingen nytta.

Anonym sa...
5 augusti 2010 14:35  

Går det verkligen att slå ihop eller ens samordna Flottan och Kustbevakningen utan att Ådalens spöke sätter stopp?

Maskinisten sa...
5 augusti 2010 17:12  

Det kanske är hög tid att vi tar oss ur Ådalens skugga. Att slå ihop Marinen och Kustbevakningen borde ha gjorts för länge sedan, det är otroligt att så mycket pengar läggs på två paralella sjöövervakningsystem som det gör sjust nu, SJÖBASIS och SjöC borde omedelbart samordnas till ett system. Detta är bara ett exempel på verksamheter som lätt skulle kunna somarndas utan att Ådalen sätter krokben. Ta exempel från Norge, där är Kustvakten en del av Marinen och de har gemensam personalkår vilket ger ordentliga besparingar när det gäller utbildning, återväxt etc.

Anonym sa...
5 augusti 2010 20:13  

Det förefaller en smula märkligt att varje krona som Marinen vill använda till nya ytstridsfartyg eller ubåtar skall nagelfaras bortom all vett och sans. Samtidigt som Kustbevakning får bygga tre nya kombinationsfartyg med ett deplacement på över 3700 ton (vilket överstiger Flottans största fartyg HMS Carlskrona med råge) - utan någon som helst debatt.

FM och Polisen torde vara gröna av avund på Kustbevakningens PR-maskineri som så effektivt lyckats lobba till sig enorma satsningar och utökade befogenheter de senaste 10 åren.

För vad är det som säger att Marinens minjakter inte klarar av oljesanering? Att Marinens stabs- och lagfartyg inte skulle kunna bogsera i hårt väder? Eller att sjöpolisen inte klarar av hastighetsövervakning och alkoholkontroller?

Den lilla parantesen med fiskerikontroll löser snart sig själv då det knappt finns några svenska industritrålare kvar. Om behovet ändå kvarstår får väl en person med befogenheter motsvarande kustbevakarens stationeras på varje örlogsfartyg.

Cliff Barnes

Maskinisten sa...
6 augusti 2010 08:22  

@ Cliff

Kombinationsfartygen KBV 01 - 03 är helt nödvändiga för Sverige. Marinen har inget som ens påminner om dessa fartyg, med en "Bollard Pull" på närmare 200 ton så kan dessa fartyg ta en Östersjömax tanker på bogsering och dra ut den från en läkust. Det har vid flera tillfällen inträffat olyckor där stora tankfartyg fått maskinhaveri och drivit på land, avsaknanden av rejäla bogserare för havsbruk har då varit bidragande till att katastrofen varit ett faktum.

Men det känns ju j...gt märkligt att Marinen utför havskontroll i Adenviken på ett sätt som inte görs här hemma i våra egna farvatten, när skall det här tramset ta slut.Som skattebetalare är det helt oaccebtabelt att Marinen och Kustbevakningen inte slås ihop till en myndighet. Försvarsmakten kan gärna delas upp i flera olika delar, exempelvis "svenska expeditionskåren" för internationella insatser, "Nationella skyddstyrkorna" för försvar av Sveriges landterritorium, "sjöförsvaret" för försvar av Svenska intressen till sjöss. Nuvarande försvarsmakt är ändå så rumphugget så det är snart dags att tänka nytt.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade