Förrådsmentalitet och förmågeglapp (uppdaterat 15/8 09.20)

Idag lämnar Sverige över ledningsansvaret för EU:s Operation Atalanta utanför den somaliska kusten till Frankrike, även om insatsen fortsätter fram till i november. Sedan i våras har piratbekämpningen letts från det svenska minfartyget HMS Carlskrona, numera ombyggt till ledningsfartyg. Förutom att leda själva insatsen, har fartyget kunnat göra egna insatser genom de två helikopter 15 som varit baserade ombord.

Just helikoptrar är det effektivaste verktyget i kampen för att skydda sjötrafiken utanför Afrikas Horn och framförallt då World Food Programs fartyg i området. Helikoptrarna möjliggör snabba insatser när larm kommer in från handelsfartyg, på avstånd som annars skulle innebära timmars gång för att nå fram och kunna understödja.

Med den bakgrunden ter sig det svenska beslutet att nu i förtid avveckla just helikopterkomponenten mycket märkligt. Motivet för att ta hem de två helikoptrarna är att de behövs på hemmaplan för att träna besättningar inför NBG:s beredskap nästa år. Det är den klassiska förrådsmentaliteten att "det kan ju komma någon som behöver utrustningen, så den kan inte användas just nu". I det här fallet handlar det alltså om att man avbryter en fungerande insats för beredskap för en annan insats, som med mycket stor säkerhet inte kommer att bli av om man ser till användningshistoriken för EU:s stridsgrupper.

Framförallt säger det något om det fullkomligt vansinniga läget inom svensk helikopterförmåga. I dagsläget är det bara en handfull Hkp 10 (förbereder för insats i Afghanistan) och 20 st Hkp 15 som finns att tillgå i Försvarsmakten. I brist på lämpliga helikoptrar, har det fallit på Hkp 15 att ingå i NBG, för vilket fyra ska avsättas. Att detta då medför att de två st som redan genomför skarpa insatser, måste kallas hem, talar sitt eget språk om redundansen i systemet. Allan Widman beskrev tidigare i år att när han besökte Helikopterflottiljen i Linköping fanns det en enda användbar Hkp 15 där. Visserligen finns även en handfull hkp 15 i Ronneby, men det talar ändå sitt tydliga språk om tekniska problem (15/8 09.20: Enligt Försvarsmaktens delårsrapport kommer ett flygtidsuttag på endast 3200 h av planerade 5000 h att nås i år p g a tekniska problem). Enligt DN önskar också försvarsministern prioritera pågående insatser, men har fått förklarat för sig av Försvarsmakten att det går inte att genomföra både Somaliainsatsen och NBG samtidigt. Att stryka insatsen med Hkp 10 i Afghanistan, vore politiskt självmord efter all tidigare medial fokus på svensk helikopterförmåga i Afghanistan.


Helikopter 14

Anledningen till att situationen blivit som den är tvåfaldig. Grunden står att återfinna i anskaffningen av helikoptern NH 90 som svensk Hkp 14 och tillverkarens fullständiga oförmåga att leverera i enlighet med kontrakt. Det i sig har också en i dagarna intressant och aktuell intressant vinkel då FMV rekommenderade en annan helikopter, Sikorsky S-92 (inte Blackhawk) som Hkp 14. Detta styrdes sedan om av Regeringen till en samnordisk affär, där Sverige i alla fall valde en annan modell än grannländerna. Hur blir det med köpet av nya splitterskyddade fordon? Går man på FMV:s rekommendation eller kommer en ny regering efter valet att välja en dyrare svensk lösning, varvid annat får strykas ur materielplanen?
Hkp 14 var i sin tur en fortsättning på trupptransporthelikoptern Hkp 12, vilken däremot var Blackhawk och som avbröts av ÖB 1998 p g a otillräcklig finansiering.


Förmågeglappen

Den andra orsaken är Försvarsmaktens förkärlek, stundom ekonomiskt påtvingad, att chansa med sina förmågor. I regel, inte undantagsfall, avvecklas en förmåga innan ersättaren är på plats och operationell. Orsaken är naturligtvis huvudsakligen ekonomisk. Det är lätt att chansa med beredskapen när man inte blir synad och tyvärr synas sällan beslut av det här slaget, varvid man får förmågeglapp som de som tidigare varit upp i media och på försvarsbloggarna, t ex datastridsledning för stridsflyg, Flygvapnets och Marinens basförband, ubåtsjaktförmåga och inte minst just helikopterförmågan.

Hkp 4 modifierades i sent skede i fyra exemplar för att ingå i NBG 08. Omedelbart efter NBG-beredskapen stoppades 12 st Hkp 4 i malpåse, där de fortfarande befinner sig. Som helikopter är typen mycket användbar för såväl trupptransport som sjuktransport och marina applikationer som havsövervakning/målinmätning och ubåtsjakt. Allt detta lider Försvarsmakten idag skriande brist på. Vad som däremot brister på helikoptern och som alltid gjort det då Sverige beställt helikoptrar, är stridsmässigheten då den bl a saknar egenskydd och moderna kommunikationssystem.

Vid flera tillfällen har Patria Helicopters skickat in bindande offerter till Försvarsmakten för ett återinsättande av samtliga 12 Hkp 4 i tjänst MED modifiering till standard som mer än möjliggör operationer i svåra miljöer som t ex Afghanistan. Kostnaden för modifiering av samtliga helikoptrar är 350 mkr. Hade Försvarsmakten vid årskiftet gått med på offerten, hade man idag haft 4 st Hkp 4 fullt insatsberedda och ytterligare 4 till årsskiftet, vilket hade varit mer än nog för att genomföra NBG 11 och senare en utökad insats i Afghanistan med såväl sjuktransport som trupptransport. Så blev icke fallet.

Istället kommer Försvarsmakten att få vänta ytterligare på ett inköp av Hkp 16 (amerikanska Blackhawk eller franska EC 725) för 4,7 mdr kr. Det är inget fel med ett sådant köp eftersom just den svenska helikopterförmågan är enormt eftersatt. Man får verkligen hoppas att Estoniakatastrofen eller Scandinavian Star inte upprepas inom de närmaste åren eftersom det idag inte finns någon förmåga i Sverige att hantera sådana katastrofer i avsaknad av större transporthelikoptrar.

Problemet är dock att behovet av helikoptrar är skriande redan nu. Hkp 4 kommer så småningom att falla för åldersstrecket, men kan göra tjänst nu. Hkp 16 kan på pappret göra tjänst 2013, vilket Hkp 14 skulle kunna göra 2008, men nu kan först 2018. Sålunda vore det smakligare att försöka helt bli av med Hkp 14 till förmån för 16.


Personalöverskott blir personalbrist

Sedan återstår naturligtvis människan i systemet. I dagsläget finns det ett stort antal svenska helikopterpiloter utan flygtjänst, då de saknar helikoptrar. Av dessa kommer ett mycket stort antal att ha försvinnut ut i pension till det datum då Hkp 14 anländer. Det kommer förutom en stor personalbrist (även nyblivna helikopterpiloter utbildade i Tyskland står idag utan flygtjänst och helikoptrar vid hemkomsten) även att Sverige förlorar all den kompetens dessa personer besitter, varvid den måste utvecklas på nytt - t ex ubåtsjakt, uppträdande med stor helikopter vid fartygsoperationer o s v.


Hade Försvarsmakten och Försvarsdepartementet agerat i vintras hade det nu funnits besättningar återinflugna på Hkp 4 redo för insats med NBG. Nu blir resultatet istället att insatsen i Somalia får avbrytas i förtid, för att Sverige inte ska tappa anseendet i en annan insats. Men vad blir resultatet på längre sikt?Bloggar: Försvarsministern skriver om sitt besök på Carlskrona gångna veckan. Märk väl att helikoptrar inte alls nämns i texten.

Uppdatering 17.15: Försvarsministern har nu ännu ett blogginlägg om besöket hos ME02 inkluderande helikopterkomponenten.

31 kommentarer:

Anonym sa...
14 augusti 2010 12:43  

Detta med Försvarsmaktens helikoptrar är pinsamt och beklämmande! Det är sedan konstigt att inget ansvar på någon nivå har utkrävts. Allting bara "tuggar" på. Sedan kan man fråga sig om nu det bara finns knappt en handfull helikoptrar som flyger.... Hur många ur personalen lyfter då flygtillägg?? /joachim

Anonym sa...
14 augusti 2010 13:16  

Innan Aden-insatsen sades helikoptrarna vara till för spaning och piratjakt, i praktiken visade det sig att primäruppgiften var TP av flotilj-amiral. När nu vår amiral rest hem, så har "piratjakten" upphört och helikoptrarna sänds hem, trots att inte missionen är avslutad. Eftersom Carlskrona nu saknar helikoptrar och därmed uppgift, degraderas hon till konvojfartyg... /Luttrad

JE sa...
14 augusti 2010 14:00  

Rätt lustigt ändå att försvaret inte har tillräckligt med pengar till helikoptrar för att patrullera utanför Somalia samtidigt som
politiker och "journalister" anser att landet har råd med nära 100 000 somalier här på hemmaplan... Och fler lär det bli med deras höga barnafödande

http://alturl.com/2t9qr

Anonym sa...
14 augusti 2010 15:54  

"Att stryka insatsen med Hkp 10 i Afghanistan, vore politiskt självmord efter all tidigare medial fokus på svensk helikopterförmåga i Afghanistan."

Måhända är det så man resonerar men jag vill hävda det motsatta. I norra Afghanistan finns nu väldigt många helikoptrar och ytterligare är på väg. De svenska helikoptrarnas eventuella deltagande blir bara löjligt.

Om FM och försvarsministern verkligen vill förtjäna lite respekt så ändrar man beslutet om att skicka svenska helikoptrar. Förutsättningarna har ändrats och behovet föranligger inte längre.

Att hålla fast vid ett gammalt politisk löfte bara för saken skull - det är ett politisk självmord.

/CS

Anonym sa...
14 augusti 2010 16:20  

Alltså.

Låt oss hålla fast vid de mål som sattes upp! HKP15 har aldrig haft uppgiften att jaga pirater i ADENVIKEN efter augusti månads utgång. Att HMS CARLSKRONA blir kvar ett tag till var något som HKV / FÖ / Regeringen behandlade sent hösten 2009. Då var aldrig helikopter tillfrågad.

BG11 är Helikopterflottiljens nästa stora utmaning, främst med hänsyn till personalens och materielens (o)förmåga.

Låt nu Helikopterflottiljen visa ökande effekt med sans och ro. Ytterliggare system är på väg in. Nu utan inblandning av fd gamla marinflyget. Detta torde ge oss bättre fart genom vattnet, och handen på hjärtat, det var väl så vi skulle gjort för 11 år sedan?

Nog om detta. HKP16 blir Helikopterflottiljens apostel, och med det FM´s frälsare!

PERGITE!

Dr Blå

Anonym sa...
14 augusti 2010 16:42  

helikoptrarna eller fartygen skulle skickats, det svenska försvaret svälter och det enda regeringen och riksdagen vill göra är stödja internationella insatser. Denna internationalism har drabbat försvaret hårt och skadat Sverige politiskt då det medverkar till att ge EU kontrollen över vårt försvar genom att göra EU styrda grupperingar normen.

Anonym sa...
14 augusti 2010 18:26  

Håller med Dr Blå. Det är ofta skitsnack om att enheter och personal inte följer givna order och att Högkvarteret ändrar utgivna order och riktlinjer likt en vindflöjel. Nu, för en gång skull, följer HKV den planering som hela tiden har legat. Helikoptrarna ska hem som planerat. Sluta kritisera detta och se istället på de positiva erfarenheter vi fått med att äntligen ha ett flygförband i skarp utlandstjänst igen. Helikoptrarna ska hem som planerat, det handlar inte om att vi "avbryter" något eller sviker någon solidaritet eller ingångna avtal.

Sen gäller det att ta hand om Hkp 16 på rätt sätt, håller med om det. Och allra helst skjuta Hkp 14-affären i sank, vilket nyligen prövades av FMV mot Regeringen, men där blev det nej.

Hkp 4 har tyvärr passerat målsnöret, det tåget gick för något år sedan... Möjligtvis skulle vi kunna boosta dem för nationella ubåtsjaktuppgifter, vilket nog är en hedersvärd och behövlig uppgift mht tidslinjalen för en ny sådan helikopter, men att rusta för utlandstjänst är nog en idé vi får lägga till krigsarkivet.

TRIDENT sa...
14 augusti 2010 21:19  

Vän av ordning kan ställa sig frågan:

- VARFÖR I HELA HEL...TE STÅR DET (ENLIGT HKV) OANVÄNDBARA HELIKOPTRAR TORRLUFTADE OCH KOSTAR PENGAR?

Kan de inte användas så skrota ut skiten och spar de pengar som förrådsställningen kostar!

Anonym sa...
14 augusti 2010 21:33  

Insättande av NBG med eller utan helikoptrar kräver TOTAL enighet mellan SAMTLIGA EU-länder. Det har inte hänt hittills och kommer med intill visshet gränsande sannolikhet aldrig att hända. Det kanske vore dags för lite "risk-management", det är ju bl.a. det som våra generaler har betalt för...

Anonym sa...
14 augusti 2010 22:56  

Joachim,

"Hur många ur personalen lyfter då flygtillägg??"

En jantemästare?

Om ett företag inte kar kvalificerade jobb för sina civilingengörer, men anser att man inte ska säga upp dem för det är jobb på väg in, ska man betala dem lika mycket som städare under tiden då? Jag antar att du tycker det.

Måste kännas bittert att titta på andra och bara vara avunsjuk...

Gustav Wasa sa...
15 augusti 2010 00:09  

Ett føretag som inte har læmpliga arbetsuppgifter før en kategori av sina anstællda kan førklara arbetsbrist och med saklig grund sæga upp personal ur denna kategori.

Det ær just mellanchefer och specialister inom vad som uppfattas som gammal teknik som Ericsson och Telia væljer att gøra sig av med først.

Anonym sa...
15 augusti 2010 04:45  

Jag kanske ska ta en bild på de 60-70 helikoptrar som står på marmal? Vi kanske ska diskutera att GE CH-53 har ombeväpnat till 3x .50 cal (1 på rampen)och endast uppträder i rote (de har inte eskort), att US flyger tregrupp med 1x UH60 och 2x AH64 för egenskydd (även Medevac -60:orna behöver ett topcover vid landning) vad skulle vi göra nu igen? TVÅ Pumor?!? Det vill till att båda alltid funkar och att våra välutbildade flygskyttar är träffsäkra...

/tarta de queso

Staffan Danielsson sa...
15 augusti 2010 11:03  

En sakuppgift som du lämnar vill jag ifrågasätta. För 350 mkr blir 12 Hkp 4 klara för tjänstgöring i svåra miljöer som Afghanistan, uppger du.

Visst lockar Patria - som vill ha nya order - med den ena offerten billigare än den andra.

Mot detta står bedömningen inom försvarsmakten och regeringen att totalkostnaden för att aktivera Hkp 4 inklusive bemanning osv är långt högre, det är ett gammalt system på utgående och det är bättre att investera i ett modernare system tillsammans med Hkp 14.

Hade försvarets ledning resonerat som Wiseman och Widman och de rödgröna hade det hela varit enkelt och avgjort. Men det gör man ju inte.

Anonym sa...
15 augusti 2010 11:27  

Efter att ha träffat en förbandschef, på semester i Sverige, som väntat i över tre månader på att få gruppera sina helikoptrar på Marmal, kan jag konstatera att det blir trångt på basen för det lilla svenska bidraget.
Allmän- och systemlogistik tillsammans med fysisk tillgång till en preparerad yta att stå på är några av orsakerna.

Taktiskt och utrustningsmässigt har det också hänt en hel del på senare tid.
Vid i princip alla företag flyger man med minst rote.
Strävan är också att lägga någon slags flygplansbackup till varje helikopteruppdrag.

Det är kanske dags att ställa frågan om våra helikoptrar har det som krävs och om de kommer att göra någon (positiv) skillnad?

Tyvärr tror jag inte det går att backa den här soppan. Det blir väl till att upprätta ett besöksprogram och gå små korta guidade turer på basen. Hoppas man kan hitta något undanskymt hörn där vi kan stå. Vi har ju redan en sevärdhet på plats. Eftersom den inte är flyttbar kanske vi får stå bredvid.

Kan ingen börja mumla, "helikopter 10 flyger för lågt och för sakta", i närheten av ÖB.
Lite tyst först. Sedan kommer det snart både i exel och powerpoint.
Då är det snart att betrakta som fakta och då gäller det bara att få honom att säga det högt.

Något behov av helikoptrar finns det inte i överskådlig framtid på Marmal.
Det som behövs är mer Marmal.

(NEJ..., tänk inte ens tanken!
Ingen egen svensk flygbas!!!)

Den 16/7 bad herr Tolgfors FM att se över beslutet om att ta hem "Adenhelikoptrarna". Om det var möjligt skulle de vara kvar. Svaret vet vi nu.
Undrar om det är någon som kan dra någon slutsats av detta.
Vi har planerat på mer än en plats!
Vad har vi då tillgängligt, direkt gripbart och hur flexibla är vi?

Vad händer om der sker på en plats som vi inte har planerat själva??

För oss som jobbar på teatern är detta med flyttbara kulisser inget nytt. Vår rekvisitastab flyttar dagligen materiel runt i systemet för att tillfälligt lappa eller laga. Ibland kan man se hur chefsbesöken följer materielen runt i landet.
Teaterdirektören.

Anonym sa...
15 augusti 2010 11:59  

@ Gustav Wasa

"Det ær just mellanchefer och specialister inom vad som uppfattas som gammal teknik som Ericsson och Telia væljer att gøra sig av med først."

Jämförelsen kunde varit relevant för FM om det var inom föråldrade och överflödiga system som man har gjort sig av med personal. Nu är det ju länge sedan vi hade föråldrade system att lägga ner. På senare tid har vi lagt ner exempelvis 12/80 och tung kustrobot. Inget av dessa båda system år föråldrat eller "obehövt". Skall nu personalen straffas med avsked för vansinniga beslut, över vilka personalen haft inget eller ringa inflytande. Kanske behövs dessa individer bättre i framtiden, än de som fattade nedläggningsbesluten, nu när röster höjs för återtagande av just dessa förmågor.

Kristian II

Anonym sa...
15 augusti 2010 14:33  

@Trident.
Har dom väl förrådsställts så kostar det inte mycket per år.
Och det går relativt snabbt att få igång resurserna igen.
Iofs gäller det så länge vi har kvar besättningar/tekniker som varit utbildade på typen.

Jämför med tiden det tar att köpa in och förbandssätta ett nytt HKP system.
Och då finns inte ens kostnaden för nyinköp med i bilden.

/Tinhead

Anonym sa...
15 augusti 2010 16:48  

Det är bara poliltik som gäller. Tänk vad bra materiel vi hade haft om FMV tillsammans med brukaren tar fram materiel som skall användas på förbanden. Med brukaren menar jag inte teknikkåta och politiskt tillsatta personer på högkvarteret utan kaptener, löjtnanter, fänrikar och vissa majorer som skall använda materielen i syfte att kunna strida en dag till. Kravet på dessa personer skall naturligtvis vara att de inte har karriärer att tänka på utan sätter förbandens bästa i fokus. Det har med all oönskad tydlighet visat sig att beslutsförmågan hos högkvarteret tillsammans med våra politiker har varit under all kritik, där materielinköpen har präglats av europeisk *bästa broder mentalitet'. Våra stridskrafter skall ha den bästa utrustningen, därmed inte sagt att man måste köpa rymdskepp som hkp 14. Vad använder andra länder? Jo, tålig materiel med hög tillgänglighet i rätt kombination så att personlig säkerhet och uppdragets genomförande kan möjliggöras.

//Anders

Anonym sa...
15 augusti 2010 20:33  

Vad är egentligen uppgiften som HKP 15 ska lösa?

Enligt mil.se

"Helikoptern används till träning och utbildning och har flera skarpa uppdragsprofiler för såväl nationella som internationella insatser."

Vilka är det 'skarpa uppdragsprofilerna'?

Uppenbarligen kan helikoptern jaga pirater, men vad mer? Finns det någon offensiv beväpning och VMS?

Kort sagt:
Varför köptes helikoptern?

Anonym sa...
15 augusti 2010 21:34  

Gustav Wasa@

Har du gett upp din standard lösning på helikoptereländet "köp R 22 och jämföra oss med Peru"?

Sune A

Anonym sa...
15 augusti 2010 22:06  

"Sedan återstår naturligtvis människan i systemet."

Som en del av den stora majoritet av helikopterpiloter som varit utan flygtid eller med en minimal flygtidstilldelning de senaste 5-10åren är det med en malande oro jag börjar jobba igen efter semesterledigheten. Snart skall jag förbinda mej att tjänstgöra utomlands på FM villkor, vilka jag lärt känna under dessa år.

Riskmanagement

Wiseman sa...
15 augusti 2010 22:21  

Staffan: Ja, Patrias offert är endast materielkostnaden. Kostnaden för återinflygning av flygande och teknisk personal tillkommer naturligtvis. Samma kostnad gäller naturligtvis för Hkp 16 med skillnaden att vi då ska finansiera utbildningen av personalen på en annan kontinent.

Märkligt nog är den av helikopterutredningen anförda kostnaden och tiden för att återaktivera Hkp 4 helt skilda från vad de med decenniers erfarenhet av systemet uppskattar.

På en viktig punkt skiljer sig dock Hkp 4 och Hkp 16. Utan Hkp 4 kommer svensk förmåga till helikopterburen ubåtsjakt och dataöverförd målinmätning av ytmål att dö ut innan Hkp 14 utrustats och personal utbildats för detta. I dagsläget ligger detta någonstans bortom 2020.

Den skillnaden kan man inte värdera i pengar.

Anonym sa...
15 augusti 2010 22:57  

@anonym 20:33
HKP 15 köptes som en besättningstrainer för HKP 14 eftersom man räknade med att flygtiden skulle bli för dyr att träna tillräckligt. Den skulle inte vara i skarp tjänst överhuvudtaget. Sen har man försökt bygga till och om den för att det är det enda som kan flyga i princip. En kul grej är att de som kollade på demohkp:n var begeistrade över hur stort bagageutrymme den hade, tyvärr hade man inte specat att det skulle finnas bagageutrymme så det använde tillverkaren till apparatutrymme för allt extra som FM skulle ha i :-)
JockeS

Anonym sa...
16 augusti 2010 10:43  

1994 genomfördes ett litet seminarium av stratavd (Fst)som hade rubriken Fixed-wing vs Ahkp. Bara rubriken gav eld i baken på Flygstaben som tidigare utan större intresse åsett studiearbetet. Nu bemannade man tom den vakanta tjänst man hade på stratavd. Då fanns för Flygstaben bara ett viktigt mål - att få igenom JAS delserie 3.
Det finns flera anledningar till att Försvarsmaktens helikoptrar hamnat i nuvarande situation Flygvapnets starka symbios till JAS, SAAB (Ericsson Microwave)och det faktum att vi inte har någon helikopterindustri i Sverige är nog ett av de viktigaste.
Armén har väl fullt upp med att stärka förmågan inom flera funktioner för att överhuvudtaget kunna bli betraktad som en armé.
Marinen fokuserar på sjögående plattformar i första hand.
Det är väldigt få som bryr sig om helikoptrar överhuvudtaget. Alla utom möjligen Flygvapnet ser helikoptern som ett komplement. Flygvapnet torde främst se helikoptern som ett hot.
Någon kanske tycker det är konstigt att jag uttrycker mig i gamla försvarsgrenstermer. Men det är det som är min poäng. Häri ligger nog den främsta orsaken till den styvmoderliga behandlingen helikopterfrågan fått i Försvaret.
Politiker är inte dumma. De agerar och skjuter in sig på frågor som splittrar för att därigenom ha initiativet. Se och lär herrar Generaler och Admiraler.

Anonym sa...
16 augusti 2010 14:20  

Hkp finns det tillräckligt av i A-stan. Gällande estonia så ligger ansvarte på katastrof och olyckor numer på civila operatörer så det är löst.
Gällande hkp så är det vansinne att köpa in ytterligare en typ av heli. När Hkp 14 är på ingång.
Men tydligen så är pengar no problemo i FM, ni gör inte ens av med de stålar ni får er tilldelade.

Wiseman sa...
16 augusti 2010 14:28  

14.20: Den civila operatören som övertog ansvaret efter Försvarsmakten har inte tillnärmelsevis den kapacitet och förmåga som Försvarsmakten hade med Hkp 10 och Hkp 4. Att som vid Scandinavian Star lyfta ut brandmän och utrustning blir svårt med de Sikorsky S-76 man använder.

Innebär det att problemet är löst?

Anonym sa...
16 augusti 2010 20:35  

Svar Wiseman! ja det innebär det, politikerna har bestämt att vi ska ha det så här och vi har grannländer med kapacitet och försvar. Så varför då vräka miljarder på att köpa en massa helikoptrar vars besättningar är hemma och sover/semester när det smäller. Militära heli kommer bara spela en andra hands uppgift om ens det om katastrofen inträffar.

Wiseman sa...
16 augusti 2010 20:42  

20.35: "Politikerna har bestämt...": Vilket är precis lika absurda beslut som övriga försvarsbeslut under 00-talet och precis som ingen politiker ville ta ansvar för tidigare beslut när Georgienkriget hamnade i knät, kommer ingen att syna det här förrän nästa fartygskatastrof inträffar.

Anonym sa...
16 augusti 2010 22:26  

Det finns en sak som har florerat mycket i både bloggar och media det senaste året och det är hur stor skillnad man gör åt det år som de olika hkp typernas skulle kunna tänkas vara användbara till något. Jag tycker de är något missvisande. Jag är iförsig ingen expert på hur man får en hkp operativ.
Det mest tydliga är hur man kan få att hkp 16 som eventuellt skall börja levereras 2013 (vi får väl se hur det går...) skall kunna göra tjänst (operativ???)samma år som den har levererats till skillnad mot då hkp 14 som skall börja levereras 2012 i TTT version kan göra tjänst (operativ)först 2018!
Som sagt jag är ingen expert men.....

SL sa...
16 augusti 2010 22:44  

Jag har inte någon speciell insyn i eller kunskap om helikopterproduktion - men kanske någon kan tala om hur det kan komma sig att det skall ta så oerhörd lång tid att sätta ihop en helikopter?? Jag har mycket svårt att förstå detta...

Wiseman sa...
16 augusti 2010 23:22  

22.26: Förhoppningen finns att kunna flyga in svenska besättningar och teknisk personal på leasade amerikanska helikoptrar (vid köp av Blackhawk) i väntan på leverans av svenska. Precis som anfört i tidigare inlägg om helikopterhärvan, brukar USA vara mycket välvilligt inställd till att snabbt ställa materiel och utbildningspersonal till förfogande vid köp av amerikansk materiel om kunden har för avsikt att använda den i ett för USA intressant insatsområde. Man brukar t o m kunna få stöttning av amerikanska instruktörer i själva insatsen. På så sätt skulle detta materielspår kunna accelereras avsevärt mycket mer än Hkp 14.


SL: Som med all annan materiel. Det handlar om hur mycket man betalar, vilka de andra kunderna är och framförallt NÄR man beställer sin materiel. Där skiljer det sig inget mellan Iphone 4, helikoptrar eller annan kvalificerad materiel i små serier. En grundförutsättning är naturligtvis också att materielen är helt färdig att ta i bruk och inte fortfarande på utprovningsstadium då den levereras, vilket Hkp 14 varit (vi beställde ju en helt annat kropp till våra helikoptrar än alla andra, vilket ytterligare försvårar processen i tillverknign och utprovning). Efter leverans tillkommer några år för att utbilda personal och utveckla taktiska och tekniska procedurer.

Unknown sa...
26 september 2010 17:44  

Måste gratulera till Dr. Blå dräpande ironi!

/Krut

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade