Det kvoterade landslaget

Helsingborgs Dagblad skriver om hur dåligt det går för Försvarsmakten att rekrytera kvinnor. Går man efter Försvarsmaktens siffror för 2009 var inte ens 5 % av officerarna kvinnor, och då har ändå kvinnor kunnat ta anställning i Försvarsmakten sedan snart 30 år. Det går inte heller mycket bättre med rekryteringen av kvinnliga soldater visar HD:s artikel, som verkligen får en att lyfta på ögonbrynen."GMU är det första steget till en anställning inom försvaret och det finns en tydlig ambition om att sträva efter en så jämn könsfördelning som möjligt. Antagningsreglerna till utbildningen har anpassats därefter. Försvarsmakten har bland annat infört positiv särbehandling för kvinnor.
– Om vi har en man och en kvinna som båda har godkänt på testerna, så ska vi välja kvinnan, även om mannen har bättre resultat. Så gjorde vi även under värnpliktstiden, säger Lars Hammarlund, GMU-samordnare på Försvarsmakten.


....


– Eftersom vi använder positiv särbehandling har alla kvinnor som fått godkänt på testerna kommit in, säger Lars Hammarlund.
Antagningskraven har förändrats jämfört med under värnpliktstiden.
– De fysiska kraven har sänkts medan värdegrundskraven har höjts, säger han.
Kan man förändra kraven ännu mer för att få in fler kvinnor?
– Det är möjligt att man kan justera vissa delar, men i grunden tycker jag att de är bra, och egentligen ganska låga."

Det har sagts förut. Försvarsmakten är ett landslag i den yttersta av tävlingsformer, där vinnaren fortlever och förloraren inte längre finns. Det säger sig självt att det allvaret kräver att varje befattningshavare är den mest lämpade för uppgiften och att det då inte spelar någon roll om det är en man, kvinna, same eller svart fyller befattningen, bara vederbörande är den mest lämpade. Försvarsministern, som landets största påhejare av det nya yrkesförsvaret, fastställde i sitt tal i Sälen förra veckan att "I krig duger det inte att komma tvåa". Men med ett personalsystem, där man trots 7 sökande till varje plats inte lyckas fylla mer än 80 % av platserna till låga krav, talar inte för att oddsen att komma etta har förbättrats. Snarare tvärtom.


Jämför man med det amerikanska försvaret är andelen kvinnor 2010 15 %, och då tillåts kvinnor ändå inte att tjänstgöra på en rad olika stridande befattningar. I Sverige har ofta de fysiska kraven pekats ut som en anledning till att så få kvinnor finns inom Försvarsmakten. Jämför man återigen detta med USA finner man att de fysiska kraven är betydligt högre i USA med 19 armhävningar, 53 situps och 2 miles löpning på knappt 19 min för en kvinnlig soldat upp till 21 års ålder. I USA tar man också mycket allvarligt på fysisk status, medan en svensk officer som inte uppfyller de redan låga fysisk kraven inte har det minsta att oroa sig för. Lönen kommer den 25:e och RALS:en likaså såvida man inte gjort sig ovän med facket.

En av orsakerna till varför kvinnor skulle vantrivas i Försvarsmakten är snarare saker liknande den som i Sälen påpekades vid diskussion om Försvarsmaktens materielförsörjning: Först förra året anlände äntligen kronmärkta underklädor för kvinnor trots att vi haft kvinnor i Försvarsmakten i 30 år (lottor borträknade).


Återigen får man fråga sig om det nya sättet att rekrytera verkligen är det bästa, med tanke på de klena resultaten. Alternativet, att återgå till allmän mönstring och då även mönstra kvinnor, var något som förre ÖB Håkan Syrén förespråkade 2004. Utan tvivel skulle detta göra att flera ungdomar fick kontakt med försvaret, men däremot kan man fundera över kostnaderna. Dessa angavs då till 365 milj kr, men har säkerligen stigit avsevärt med tanke på allting numera ska vara avgiftsfinansierat osv. Dock genomfördes den mönstringen centralt och ett system med lokal mönstring i t ex skolor, borde vara billigare.

Vi lär inte ha sett slutet på kostnadsstegringarna för yrkesförsvaret. Inom något år kommer facit på systemet där soldater erbjuds en lön på 17 000 kr/mån, logementsboende utan matlagningsmöjligheter för 1100 kr/mån o s v. På vissa förband i landet har t o m den lokala officersföreningen tagit av egna pengar för att förbättra soldaternas boendestandard och skapa matlagningsmöjligheter. Resultatet lär i slutändan bli att lönerna måste höjas ordentligt för att man ska vara attraktiv på arbetsmarknaden, med påföljande höjningar även för officerslönerna. Förvarsbudgeten med drygt femtioprocentiga lönekostnader, som t ex modellandet för reformen, Nederländerna, rycker allt närmare.


Könsfördelningen i Försvarsmakten är sned, men man kan verkligen fråga sig om rätta sättet är kvinnlig särbehandling och att personalförsörjningen överhuvudtaget löses bättre genom allmänt sänkta krav. Vem blir det egentligen man lurar med detta agerande?

För att återigen citera försvarsministern i Sälen: "Det är soldaternas och förbandens kvalitet som avgör stridens utgång. Med detta menar jag materiell kvalitet, men lika mycket soldaternas utbildning, övning, samträning och erfarenhet. ...  Men kvantitet är en kvalitet, säger någon. Ja. Särskilt om det handlar om kvantitet AV kvalitet. Det var en lärdom av bl.a. Irakkriget att kvalitet slår kvantitet."

Låg numerär av lägre kvalitet, nämndes föga förvånande inte i talet.

Läs även Chefsingenjören

Uppdatering 23/1: I såväl SvD som DN skrivs det idag om det borttynande Försvaret.

54 kommentarer:

Anonym sa...
22 januari 2011 kl. 17:32  

Inkvoteringen av kvinnor är uppåt väggarna. Anledningen till den låga andelen kvinnor i försvaret beror nog framför allt på att färre kvinnor än män är intresserade av detta, något hårda och obekväma yrke.

Självklart ska alla kvinnor som är intresserade och klarar kraven få tjänstgöra.

Men det finns inget självändamål i att få en högre andel kvinnor i försvaret, särskilt inte om det sker på bekostnad av lämplighet.

Slutresultatet kan ju bli en sorts extrem Darwinism då nationen inte klarar av att säkra sin egen överlevnad på grund av att försvarsmakten har fyllts med personal med "rätt" kön men fel meriter.

Anonym sa...
22 januari 2011 kl. 19:09  

Jösses... jag har verkligen under mina år i FM (slutet av 1990-talet till dags dato)funderat över vad det är för kristallkula som används på HK!? Jag skulle så gärna vilja veta hur funderingar och tankar går bland korridorerna på Svea rikes största förband. Jag vill ju så gärna tro att alla beslut är Förnuftiga, Smarta, Långsiktiga och Välgrundade på information och data som inte är mig tillgängliga. Jag har i grunden en tro och vilja att även om varje beslut inte gynnar mig personligen(tvärtom)så är det för Organisationens, Svea rikes folk, Sveriges anseende ute i Världen och vårt Närområdes bästa.

Likt en arbetare från Östasiatisk kultur har jag försvarat min chefs beslut i vått och torrt framför mina underställda och försökt förklara på bästa sätt varför det ser ut som det gör.

Jag var den perfekt fogliga Officeren.

Men, jag har hela tiden haft en gnolande känsla i magen...känns inte rätt...

Mången gång har jag fnulat och tänkt att de Höga Officerarna vet nog ändå vad de håller på med ...eller att det bara är bristfällig kommunikation... jag är inte analytiskt nog lagd så att jag förstår de svåra, komplicerade och invecklade bakomliggande orsaker som beslut grundas på? De har ju trots allt arbetat inom Firman i många fler år än jag och dessutom har de ju med sin yrkeskompetens arbetat sig vidare inom Organisationen...uppåt...än del har till och med blivit utnämnda till... Generaler/Amiraler...Högsta ledningsskiktet! De få..de utvalda.. de typ 60 stycken eller hur många de nu är...

Klubben! Undrar hur det är däruppe? Hur tar man sig dit?

Men banne mig... Jag har denna gnolande känsla i magen att det är något som är förkylt med hela Organisationen... kan inte sätta fingret på vad det är...

...men...

Varför tassar man och är så ängsliga i hela icke-debatten om värdegrund och könsfördelningar...?
Fysisk kravspecifikation på arbetssysslor... ska det vara så svårt!?

Kan det kanske vara så att Högsta Rådet i FM tassat så försiktigt kring Politikerns vilja, som rent rättmätigt, vill se fler kvinnor i Organisationen... har tagit beslut med grund på sin Tjänstemoral och inte sin egna riktiga moral...? Följaktligen blir sedan rekrytering och kravunderskridande tillsättningar ett medel för att visa att man är "i tiden". Ett karriärsdrag... helt enkelt!

Hela jämställdhetsarbetet blir ju en välmålad kuliss som inte håller vid tillsyn...då kan man ju sänka eller göra om sina specifikationer i och för sig, så att kostymen passar den sökande...och då håller det ju vid en tillsyn... men vart slutar det då? Vad blir det för en Vapenmakt som ska Skydda och hävda Territoriell Integritet och andra Intressen som det behövs Styrkeuppvisning i, om vi inte visar hänsyn och tar Krigets och den Heta Stridens Lag på allvar?

Nä, jag tror inte att könsfördelningen var genuin från början... det blev viktigare med procent och siffror än att faktiskt aktivt och genuint arbeta för att FM och dess missioner skulle vara en bra arbetsplats även för kvinnor. Fel approach från början! Den upplevda "politiska korrektheten" börjar ta sig allt mer löjliga och tramsiga former, helt enkelt för att De Höga i Rådet inte vet hur det skall förhålla sig...

Man kan inte ha en Tjänstemoral på jobbet och en annan moral hemma, hörde jag en gång...så sant. Vilket får mig osökt att tro att det är viktigare att "tycka" rätt och gärna lite till...men som egentligen inte är så genuin trots allt...kanske.

Förkylningsviruset inom FM kanske är av allvarligare kvalisort än jag trott... Kanske har FM fått en cancerartad utveckling!?

Att göra karriär uppåt är jag för osmart och oanalytisk för. Jag kanske inte är yrkeskompetent och god medmänniska nog för att bli ett Högdjur...men jag undrar hur de tänker... på riktigt...hemma...

Anonym...detta är ju ett känsligt ämne...

Anonym sa...
22 januari 2011 kl. 19:34  

Många positioner kräver inte högre fysisk styrka än en vältränad kvinna innehar. Alla behöver inte vara jägarsoldater. Dock är det ett större bekymmer att våldtäkter inte har anmälts inom det tidigare värnpliktssystemet och detta innebär en naturlig misstro hos kvinnor att söka sig till försvaret.

Eftersom det nuvarande kriget och det framtida kommer att utkämpas på många olika fronter, de flesta inte krävande stor muskelstyrka utan "hjärnkapacitet" så bör man överge föråldrad syn på kön. Känner personligen ett par tjejer som passar bättre som jägarsoldater än nästan alla män i min bekantskapskrets.

Våldtäkt inom det nya försvaret skall innebära omedelbart avsked samt åtal. Om jag själv skulle styra så är inte kastrering utesluten… En regel som vi hade i vårt krigsförband när det gäller våld mot civila kvinnor i stridsområdet...

Anonym sa...
22 januari 2011 kl. 19:55  

Att könsfördelningen är som den är har ju bara en orsak. Män var tvungna att mönstra och göra värnplikt. Kvinnor behövde det inte. Det krävdes alltså ett aktivt val av kvinnan för att överhuvudtaget komma i kontakt med Försvarsmakten. Männen tvingades till det.

Jag kan faktiskt inte förstå att någon tycker att det är märkligt med den ojämna könsfördelningen. Möjligen beror det på bristande intellektuell spänst men jag tror att det är logik och enkel matematik.

Själv tjänstgör jag vid ett förband med 50 procent kvinnliga rekryter. Hästarna torde vara en orsak. Dock har flertalet kvinnor vid min pluton inte sökt förbandet i fråga utan blivit hänvisade.

lt Johansson sa...
22 januari 2011 kl. 21:00  

hogvakten i kvällens Rapport dyrt kalas för denna teaterföreställning

så länge ingen högbetald HKV människa erkänner att det "ballat ur" kommer detta elände med FM att fortsätta.

blev igår påtvingad UGL lite pga K3 problem från 2009. Hela FM ska genomföra politisk skolning eftersom ngn idiot betett sig illa mot vpl, dock hemligt om exakta skälet...

ja nine months left and counting

Anonym sa...
22 januari 2011 kl. 21:52  

Ursäkta rakheten, men vilket s**t detta är. Hur i h**vete kan ni motivera er att delta i denna Kalle Anka arme? Vissa skribenter är "yngre" officerare som klagar på att vi "äldre" inte har varit med om krig "på riktigt", dvs. Afghanistan. Låt mig bara få konstatera att krig eller inte, vi övade i alla fall i brigad och uppåt. Skyttebataljoner x flera framryckte i vänstervarv och spårljusen flög i terrängen vart fjärde år. SäkI var något teoretiskt mambo jambo som inte störde verksamheten. Och Några "gender officers" fanns inte på radarskärmen. Jag måste faktiskt få säga att det var bättre förr!

Specialisten sa...
22 januari 2011 kl. 22:03  

Fantastiskt att problemet lyfts fram.
Det är tyvärr sorgligt att det har fått gå så långt, men vad annars förväntar man sig i detta land där numera ingen vågar säga vad de egentligen tycker av rädsla för att bli stämplad som kvinnohatare och får stå o vrida mössan inför chefen och be om ursäkt för att man har en åsikt som avviker.

Jag är själv specialist och har under min utbildning sett hur denna "positiva särbehandling" gick till på skolan. Inte för att det bara finns dåliga tjejer inom detta yrke, utan jag tycker som i artikeln att rätt person på rätt plats, oavsett kön. Men när man sänker grundkraven, eller helt struntar i dem för att få fram tjejer så blir man mörkrädd....Och dessa personer, som likt stenar i en curlingmatch varsamt är framsopade för att hamna inom ringen skall man lita på i en skarp insats.

Anonym sa...
22 januari 2011 kl. 22:24  

Absolut jämställdhet förutsätter att man slopar alla tester och intagningskrav så att även Bagdad-Bob med anhang kan bli intagna på dårhuset.

Flygsoldat 113 Bom

Anonym sa...
22 januari 2011 kl. 23:10  

Det värsta är att kvotering och sänkta krav endast skador kvinnorna som vill testa på och alienerar dem. Deras manliga kollegor känner endast förakt när de måste bära några extra kilo för den svage som egentligen inte ska vara där för att hon inte lever upp till de fysiska kraven. Man ljuger för sig själv om man påstår att killarna inte skulle vara precis lika hårda mot en manlig tjockis som sänker dem, men när det är en kvinna så blir det diskriminering och mobbing och allt annat löjligt istället. Värst av allt är förstås att kvinnor verkar sakna förståelse för den pojkaktiga kultur som finns bland soldater, istället för att bita ihop och ta det som till slut gör att de blir en del av gruppen, bryter de ihop och skvallrar till officerarna som kör ner dem i marken i soldaternas ögon... Tråkigt, men sant.

Logement utan matlagningsmöjligheter för 1100 spänn? Rena rånet, speciellt med den lönen de har.

Anonym sa...
22 januari 2011 kl. 23:22  

Blir heligt förbannad när jag läser att positiv särbehandling används i rekryteringen. Den som är bäst skall ha platsen, oavsett hur personen i fråga ser ut mellan benen. Punkt jävla slut! Jag tycker det är ofattbart hur något dylikt kan vara lagligt i Sverige. Den bistra sanningen är att bara man uppfyller fyskraven(ha puls, andas under handledning) och kan rabbla värdegrundsmantran så är man antagen. Om man inte har en snopp förstås..

Vill förövrig förtydliga en sak som Wiseman(och många med honom) inte riktigt greppat. Det var till GMU'n som det var ca 7 sökande per plats, och där har man också hundraprocentig uppfyllnad så vitt jag vet. Det är rekryteringen av gamla värnpliktiga till de stående förbanden som hittills har lyckats till 80%. En inte helt oväsentlig skillnad...

/H

Anonym sa...
23 januari 2011 kl. 00:23  

Ytterligare ett tecken på att FM är på väg mot totalt haveri. Näringslivet förkastar kvotering, i stort sätt alla förkastar det. ja utom polisen då, men dom är ju också påväg att bli så urvattnade att dom snart inte löser ut Force protection.

Faktum är att: Allt som inte någon annan vill ha. Och men någon annan menar jag organisationer eller företag som har krav på sig. Sväljer FM med stort intresse.

Varför är det så? Varför tar vissa delar av vår organisation steg frammåt och vissa andra delar två steg bakåt? Kan någon ge ett svar på varför vi helatiden får fler A/B lag i försvaret.

Jag kommer aldrig kvotera in någon människa av den enkla anledningen att det är kränkade för individen att bli särbehandlad. Att leva med vetenskapen att: jag är här fast än att jag är sämre men det ser bra ut måste vara kränkande.
Och även för att jag aldrig tänker ringa hem till någon förälder och förklara att lisa dog för hennes kamrat var inkvoterad och klarade inte av att dra henne i skydd.

FML kan kvotera bäst dom vill. Det är ju plutoncheferna som anställer numera. Och de plutonchefer jag känner manliga och kvinnliga kommer aldrig kvotera in någon.

/C

Anonym sa...
23 januari 2011 kl. 00:24  

Totalt vansinne!

Bra inlägg.

Här kommer det inte kvoteras något det lovar jag /Trupparen

Anonym sa...
23 januari 2011 kl. 01:31  

Svenska försvarsmakten har genom tiderna-iaf under de senaste 25 åren-haft den lägsta procentuella andelen kvinnlig personal av västvärldens samtliga krigsmakter.

Svenska försvarsmakten har lyckats med konststycket att vara sämst i klassen även på genderbalansområdet. Det har genom åren varit så att det funnits ungefär 500 personer kvinnlig militär personal. Ungefär lika många som rekryterats har också slutat. Vad detta berott på har väl egentligen aldrig analyserats men eftersom kommentarerna här andas bla ord som "darwinism" beskriver det nog ganska väl vad som "sitter i väggarna" i den svenska försvarsmakten.

Positiv särbehandling borde vara legio inom försvarsmakten. Kanske tom i perspektiv som detta; skyttesoldater-MÄN. Stabsbefattningar, piloter, logistik, und, chefer från bataljon-KVINNOR OCH MÄN. Det försvarsmakten behöver är nationens samlade kompetensområden; muskler och snabba ben har män mer av-kanske även darwinistiskt mer av aphjärna-logik och "bäst när det gäller" återfinns lika ofta hos båda könen.

Till den misär som försvarsmakten nu blivit är sannolikt kvinnor lite för smarta för att söka sig till-trots positiv särbehandling. Kvinnor "faller" i mindre utsträckning för uniformens- och stora plåtschabraks tjusning. Den planerande förmågan, lämplig i högre staber, hos kvinnan gör att de i större utsträckning genomskådat vilket konkursbo försvarsmakten blivit.

Försvarsmaktens situation beskrev professor Wilhelm Agrell mycket tydligt vid Folk och Försvars rikskonferens i veckan. Läser man hans tal och analyserar texten det allra minsta inser man ju att den här statliga myndigheten helt saknar framtidsutsikter med nuvarande inriktning. Bifogar en länk till Agrells tal här.

http://www.folkochforsvar.se/images/stories/agrell2011.pdf

Jan Kallberg sa...
23 januari 2011 kl. 01:32  

Jag säger bara - Posse est velle.

Egentligen om man vill är detta inte så svårt att få försvaret att fungera.

Först funderar du vad du skall göra - om vill man försvara Sverige är det ett rätt enkelt kakrecept.

Det beror på hur du konstruerar det - antag att du sparkar 5 000 officerare som är övertalighet. Förbandsproduktion sköts av korttidsanställda
reservare och nyanställd stampersonal. Majoriteten av dagens övlt gör kamerala uppgifter som fanjunkare gjorde på 80-talet.

Därefter har gör du en övervägning vilka system du behöver - nu har man 1 ubåt, 1 minfartyg, etc som gör det oerhört dyrt. Säg att
man skippar all ytattackförmåga och har 10 ubåtar istället för 3. Varje system drar med sig en uppsjö av reservdelar, träning,
specialister, underhåll, etc.

Du tar bort facklig rätt för officerare och inför rullande 3-årsavtal som i alla andra länder. Bara officerare som är krigsdugliga kvarstår. Utfasning efter 12 fullgjorda år som förtur till polisskola, fria CSN medel i tre år, allt är lösbart etc etc

De som inte matchar kravprofilen på fysisk förmåga får gå med ett visst varsel.

De närmaste fem-sju åren kan vi enbart reputbilda och krigsplacera från befintlig personalreserv med ett visst inflöde av 10 000
årsvärnpliktiga. De verkliga krigsförbanden är uppbyggda av soldater som gjorde värnplikten för tio år sedan och sedan reputbildats.

Förbanden tränas och utbildas på skjutfält som Villingsberg, Kvarn, etc. Du skapar ett halvskapligt förband på sex veckor (2 x 3 veckor) om de gjort värnplikten tidigare varav
befälsfasen är längre som sedan krigsplaceras och mobförrådsställs. Dessa kan med dagens statliga register lokalrekryteras eftersom
vi idag har mer koll på var folk är och få mobtider ner mot 12 timmar med lite ambition.

Hemvärnet uppgraderas och samordnas med militära försvaret /civilförsvaret (numera nedlagt) / Räddningsverket för att lösa mer
uppgifter som att bistå vid stort skadeutfall (kärnvapen, gas) av civila.

Till det har du 3 000 yrkessoldater för tre saker - flottans sjögående, flygvapnets basbataljoner, stridsvagnsbesättningar och en reducerad skyttebataljon för befälsträning, förbandsutveckling och rikslarmbataljon.

FRA reducerats till deras verkliga behov. FMV går samma öde till mötes.

Försvaret koncentreras till ÖN, Gotland och Skåne / Blekinge. Du får ut ett trettiotal - fyrtiotal manöverbataljoner och kanske hundra fria
kompanier för samma peng.

Effekt per insatt krona: 400 - 500 % av dagens försvar om inte mer.

Grejen med dagens försvarsdebatt är att alla förutsätter att ekvationen ligger fast - och att den därmed inte går ihop.


Det går att ge Sverige ett kickass försvar inom den budget man har. Karl XI hade 150 högre officerare. Ad notam.

Sverige överlever. Det har vi gjort förr. Fast dagens försvar kan mycket väl ge oss en resa som det tidiga 1500-talet.

Dagens försvarsdebatt är enbart tröttsam i sin avsaknad av realiter, bildning och förmåga att se sammanhang. Men vi får de politiker vi förtjänar eftersom ingen i folkhavet verkar bry sig.

Those who are too smart to engage in politics are punished by being governed by those who are dumber.” Plato

Jan Kallberg

Anonym sa...
23 januari 2011 kl. 02:41  

Ww

måste också säga att lönen på 17000 återigen ar fel citerad. Mina soldater har fortfarande 16325 i ingangsa lön en jäkla skillnad faktiskt

Anonym sa...
23 januari 2011 kl. 10:00  

@ Jan Kallberg
Det finns inget empiriskt stöd för att anställda stridsvagnsbesättningar är bättre än värnpliktiga.

Wiseman sa...
23 januari 2011 kl. 10:10  

H: I så fall bör nog C Ledningsstaben genlt Salestrand avsevärt förtydliga sina kommentarer med titeln Fakta om personalförsörjningen: http://www.forsvarsmakten.se/sv/Aktuellt/Forsvarsmakten-kommenterar/Fakta-om-personalforsorjningen/


02.41: Ja, efter det går soldaterna på vissa förband upp till 17 000 och vissa till 18 000 eller högre. Ju högre desto bättre.


10.00: Gamla "stridsvagns-vm" i Schweiz brukade visa detta med svenska besättningar i topp. Avseende enskild vagns förmågor var dessa alltså mycket goda på de områden som mättes där. Problemet är istället att öva förbandet och det kan man fråga sig om det blir mycket bättre med ett nytt personalförsörjningssystem. Körmil är fortfarande lika dyra.

Plutch sa...
23 januari 2011 kl. 10:18  

Sänkta fyskrav och ökade värdegrundskrav? Det är ju sånt man säger när man i fikarummet vill ironisera över den sinnessjuka utvecklingen.

Sa verkligen den obegåvade Hammarlund detta? Helt ofattbart PK och en världslig manifestation av postmarxism som inte ens den mest fundamentalistiska konspirationsteoretiker på Flashback skulle kunna fantisera fram.

All kvotering är av ondo. På ett anonymt intetnetforum kan man dessutom säga sanningen: Vi behöver inte mer kvinnor i FM. Vi behöver soldater.

Ha dock lite förtröstan. Det finns ett grundmurat och massivt motstånd mot utvecklingen på förbanden och i graderna serg-kapten. Dessa kommer göra allt i din makt för att stoppa inkvoterade värdegrunds från att passera GMU och få anställing.

Det handlar om respekt för soldaters överlevnadschans i strid samt värnande om svensk försvarsförmåga.

Anonym sa...
23 januari 2011 kl. 10:25  

Så sant. Övningar i brigadförband i aktuell stridsterräng,som när jag var med under yngre stenåldern, blir nog inte varje vecka.
10:00

Cynisk sa...
23 januari 2011 kl. 10:32  

Det är sorgligt att FM tar till dåliga lösningar för såna här problem. Det är tyvärr inget nytt under solen.

Jag skrev ett inlägg i ämnet när SLU fälldes för sin antagningsprocess men det inlägget var visst lite tamt för det blev ingen större reaktion. Jag hoppas det blir det nu.
http://cynismer.blogspot.com/2009/12/fm-och-olaga-diskriminering.html

Klart vi ska ha kvinnor i FM men att sänka kraven för att bredda rekryteringsunderlaget är bara dumt. Jag har tyvärr fått höra ansvariga på dåvarande RekryC argumentera för sänkta krav för större rekryteringsunderlag mot mottagande officerares vilja.

Lösning: Tre månaders allmän samhällsplikt där hela årskullen avsätter kvartalet för samhällstjänst. Huvuddel av årskullen gör GMU varvid kontakten med FM blir påtvingad men naturlig.
Förvisso kommer det att kosta men samhällsekonomiskt bedömer jag att det som sämst blir ett nollsummespel.

Wiseman sa...
23 januari 2011 kl. 10:43  

Cynisk: Jag är böjd att hålla med dig.

Anonym sa...
23 januari 2011 kl. 11:36  

Faktum kvarstår; svenska försvarsmakten, med sin obefintliga förmåga att "skydda" Sverige, med sin minimala förmåga att bidra till internationell konfiktlösning HAR dessutom europas sämsta genderbalans.

Hur får man bort det som sitter i väggarna inom FM avseende nedlåtande attityd till kvinnliga medarbetare? Hur?

Ena översten gillar kvinnliga MOT-team i Afg, nästa överste gillar inte kvinnliga MOT-team etc... Ena halvåret är det viktigt att nå ut till Afghanistans kvinnor, andra halvåret är det inte viktigt.

Kära debattörer; HUR får svenska försvarsmakten en genderbalans som är likvärdig med andra nationer som vi annars jämför oss med? HUR?

Wiseman sa...
23 januari 2011 kl. 11:49  

11.36: Om man vänder på resonemanget, dvs hur ser man till att inte få det, så är inkvoterade kvinnliga chefer ett bra sätt att försämra kvinnors ställning i Försvarsmakten.

Kan man få fram bra chefer och ledare som är kvinnor är det ett steg åt helt rätt håll, men det måste ske på meriter. Bra chefsskap och ledarskap har alltid varit utmärkande för bra organisationer.

Resonemanget gäller ju inte bara för kvinnor utan även andra personer som man alltför gärna delar in i grupper.

Anonym sa...
23 januari 2011 kl. 13:03  

Strider inte kvotering mot FMs värdegrunder?

På FMs hemsida kan man läsa:"Försvarsmakten värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar de demokratiska principerna samt de mänskliga rättigheterna. Alla, oavsett anställningsform, kön, ålder, etnisk ursprung, religiös övertygelse, sexuell läggning, politisk åskådning eller funktionshinder ska respekteras och behandlas likvärdigt. "

Samtidigt säger Lars Hammarlund, GMU-samordnare på Försvarsmakten: "Om vi har en man och en kvinna som båda har godkänt på testerna, så ska vi välja kvinnan, även om mannen har bättre resultat."

Jag tycker det låter som om detta förfarande inte speglar en likvärdig behandling oavsett kön. Dubbla signaler när det gäller värdegrundsarbetet, men nog tycker jag att man kan dra slutsatsen att i den form Lars Hammarlund beskriver FM rekryteringsprocess så bryter den definitivt mot FMs värdegrund, och antagligen också utgör ett brott mot svensk diskrimineringslagstiftning, undra hur FM ska lösa detta..?

Anonym sa...
23 januari 2011 kl. 13:34  

@Wiseman 10.10

Ja, det bör han förtydliga då han inte med ett ord nämner hur rekryteringen till GMU'n gått, än mindre hur många sökande det går på varje plats till GSS/K respektive GMU. Det är ganska relevant när man pratar rekrytering.

Politikernas dröm är att det skall vara 50% kvinnor i försvarsmakten, detta kommer vi aldrig uppnå då den bistra sanningen är att kvinnor generellt är mindre intresserade av mer adrenalinstinna yrken som trots allt soldatyrket är. Oavsett vad olika reklamkampanjer säger.. Bedömer att vi i bästa fall kan nå upp till 25% kvinnor. Hur skall vi nå dit? Tja, inte med kvotering iaf, då det med kraft motverkar sitt syfte i längden. Då återstår bara sunt förnuft, att behandla alla lika oavsett kön.. För jag tror ingen vill bli särbehandlad på grund av sitt kön, varken i positiv eller negativ riktning.

/H

Anonym sa...
23 januari 2011 kl. 14:26  

Tyvärr är det så att det redan nu handlar om kvotering men av män där man kvoteras enligt det man känner igen, deltagande i diverse "brödraskap" och medlemmar i old mens clubs…

Vad som kan anses vara relevanta kompetenser inom framtida försvaret kan man inte vara helt säker på - IT-hot mm är ett exempel på detta, hot mot infrastruktur och via sociala nätverk andra exempel. Och oftast har de som positivt särbehandlar kompisar och bröder i form av män mycket begränsade perspektiv i dessa sammanhang. Det är dags att gubbar oavsett ålder växer upp...

Anonym sa...
23 januari 2011 kl. 15:59  

@cynisk

Jepp, återinför kortare allmän värnplikt! Lägg dessutom in kortare "rep" i den ålder när man skaffat sig en yrkeskunskap.
Vi får:

1. Tillbaka kunskap om försvaret bland allmänheten
2. Bra rekryteringsgrund
3. Återinförande av kunskap om hur man klarar sig utan mamma..
4. Möjlighet att rekrytera civilt yrkesutbildade till kontrakt

Tanja Bergkvist sa...
23 januari 2011 kl. 16:05  

Genusvansinnet vet inga gränser. Senaste nytt från genusfronten: Aktiva spermier och passiva ägg förstärker könsnormer!!

http://tanjabergkvist.wordpress.com/2011/01/22/metaforen-om-aktiva-spermier-och-passiva-agg-forstarker-konsnormer/

Anonym sa...
23 januari 2011 kl. 16:06  

De plutonchefer som vägrar kvotera kommer naturligtvis bytas ut. Det lär ju ske en kvotering även bland plutonchefer: de som är värdegrundsmässiga skall in, de andra ut.

Resultatet av att ta in svagare individer blir naturligtvis att de dugliga tröttnar och lämnar. Det kommer även gälla dugliga kvinnor som dels tröttnar på att lyfta upp svagare medsystrar, dels på att hela tiden misstänkas för att ha kvoterats in.

Kvar blir en försvarmakt som inte duger till annat än att diskutera genderfrågor och figurera i käcka reklamfilmer. Vilket väl iofs är precis vad politikerna vill ha.

Björn Gustafsson sa...
23 januari 2011 kl. 16:35  

Jag anser det är en styrka med kvinnor i försvaret men också att vissa tjänster innebär krav som gör att de inte är lika lämpliga för de flesta kvinnor, och inte heller för en stor andel av männen.

Jag minns de första kvinnliga vpl vi fick i Marinen och hur skeptiska många äldre kollegor var till det. Högre chefer slog knut på sig själva i tävlan om vem som var mest kreativ i att hålla isär de olika kategorierna.

De hittade på dumheter som nya skott som delade tvättrum i olika delar och där det inte var möjligt infördes olika tider då duschar och toaletter fick användas av respektive kön. Ombord måste man ta hänsyn till andra, det fungerar inte annars. Vi tyckte det var ett icke-problem som skulle lösa sig själv men cheferna struntade i personalen och genomdrev det ena korkade beslutet efter det andra.

Stämningen ombord försämrades, kvinnorna "kom inte in i besättningen" p.g.a. särbehandlingen medan männen kände sig undanträngda av ett fåtal kvinnor ombord. Skeptikerna fick vatten på sin kvarn, slog sig för bröstet och utropade "vad var det vi sa".

Då började ubåtskränkningarna på allvar och det fanns ett verkligt problem att hantera. De små fartyg som hamnade i hetluften hade inte utrymme för särlösningar så man fick lösa problemen när och om de ens uppstod.

Man fokuserade på sina uppgifter och struntade i vad högre chefer trodde om att ha kvinnor ombord. Besättningar blev sammansvetsade oavsett kön eller grad och hänsyn till varann gjorde att de problem man befarat sällan uppstod. Den som inte klarade jobbet eller påfrestningen avmönstrades och ersattes. Man har hellre en vakans ombord än någon man inte vågar lita på när det blir allvar. Åtskilliga manliga sjömän föll ifrån under den perioden men få, om ens någon av kvinnorna.

I de första antagnigarna fanns även några få mindre lämpliga som kom med p.g.a. kvotering. Vissa insåg själva att de inte passade i systemet och slutade. Andra som visat sig vara olämpliga lyftes ändå fram för att det "ser bra ut i statistiken". De blev impopulära bland kollegorna, inte minst de kvinnliga som tvingades visa att de åtminstone nått sin position genom kompetens och inte kvotering.

De sista ur den här kategorin har successivt sållats bort och de kvinnliga kollegor vi har kvar är det av egen kraft. Börjar man nu kvotera in kvinnor igen för att framstå som mer politiskt korrekt så återskapar man ett problem som jag hoppades vi lyckats bli av med en gång för alla.

@Wiseman 11:36. Jag kan inte nog uttrycka hur mycket jag instämmer i din kommentar. Jag har under min drygt 30-åriga karriär av flera chefer fått höra att jag borde gå nivåhöjande utbildning. Jag har varje gång svarat att jag befinner mig på den nivå där jag gör mest nytta för systemet och själv trivs bäst. Jag vill bli bättre på det jag kan och vidareutveckla den kompetens jag har. Detta har de då accepterat och inte tjatat mer om saken.

Jag har pratat med några dugliga och kompetenta men numera tyvärr f.d. kvinnliga kollegor om detta. Att jag fått acceptans för mitt val är en sak men när de i samma läge haft liknade argument så hanterades saken annorlunda. Många avkrävdes en tydligare motivering till sitt val och vissa har t.o.m. känt sig pressade att mot sin vilja läsa vidare. Att ständigt få dessa påstötningar och tvingas inse att ledningen inte bryr sig om vad man själv vill måste vara jobbigt. Att politiskt korrekt statistik sätts före medarbetarnas välbefinnande är något vi aldrig ska acceptera. Om en kvinnlig kollega vill göra samma val som jag så låt även henne göra det!

Utan att peka ut någon enskild så har jag många kvinnliga kollegor vars kompetens och professionalism jag har stor respekt för. Jag skulle inte tveka en sekund att gå ut i ett skarpt läge med någon av dem då jag vet att de kommer att lösa sin del av uppgiften med bravur.

Kvinna men Officer sa...
23 januari 2011 kl. 16:42  

Det kvoterade landslaget.

Försvarsmakten har insett att det är ett problem att ha för lite kvinnor i sin organisation.
FM hamnar i en undersökning sist bland myndigheter vad gäller jämställdhet. Men kvoterar, det gör man inte, eftersom detta är olagligt.

Försvarsmakten har tillämpat positiv särbehandling. Om två personer klarar de grundläggande kraven, tar man in den som tillhör det kön som är underrepresenterat. (Precis som Linköpings universitet som underlättade för killar att komma in på sjuksköterskeprogrammet.)

Om man vill diskutera att soldater inte klarar att dra varandra i skydd eller bära sin utrustning är det inte just kvinnor som soldater som är fel, utan försvarsmaktens nivå på fys-tester.

Genom att diskutera ”kvinnor” som en grupp drar man alla över en kam. Det finns massa bra kvinnor som klarar sin tjänst, och som är bättre tränade än många män. Genom att diskutera som ni gör, påverkas även dessa negativt, då debatten bara skapar felaktiga fördomar.

Tycker man att det finns soldater som inte håller en tillräckligt hög fysisk standard, bör det vara mer intressant att diskutera försvarsmaktens fys-krav, än positiv särbehandling av kvinnor, då dessa faktiskt klarar kraven.

Men kör på, för alla män är ju våldtäktsmän?

Goldmember sa...
23 januari 2011 kl. 16:49  

Ang lön och utgifter...

En snabb beräkning mellan de stackarna som får så låg lön och 1100:- i hyra för ett kyffe visade att efter skatt, hyra och mat så har de "stackars" soldaterna 6464 kronor att spendera i vilt överdåd. Själv har jag 25810:-, vilket räknas som oanständigt högt av mina kollegor, 4350:- kvar. Skillnaden är 49%. De ska räcka till el, försäkringar,tv-avgift, utgiftsposter som soldaten inte har. Mina pengar ska dessutom täcka upp ett hushåll med 2 tonåringar. De ska ha mat, kläder, fritid, telefoni och allt annat.

Visst, vi har en egen dörr att stänga om oss här hemma, det är värt pengar. Men jag anser fortfarande att soldaterna har bra ersättningar för sin levnadssituation.

Anonym sa...
23 januari 2011 kl. 17:35  

@Kvinna och officer
Så de högskolor som kvoterat, Linköping och SLU tex har inte fått kritik och ersättningsanspråk på sig för de tilltagen?
Problemet för verksamheten är inte antalet kvinnor, utan antalet dugliga. Antalet kvinnor/män är bara ett problem för ledningen som vill vara politikerna till lags.

Statsmannen sa...
23 januari 2011 kl. 18:09  

Men om vi förlorar nästa krig, så var vi i alla fall jämställda. Det är inte fy skam det inte ;)

Principer före verklighet, det är det som gäller...

Anonym sa...
23 januari 2011 kl. 18:23  

För mig så spelar det ingen roll om det är en kvinna, man, svart eller blå som bär uniformen. Rör mig heller inte i ryggen om soldaten bär en kippa istället för fältmössa och ber till en för mig främmande gud. Det ända som jag bryr mig om är att mina soldater kan lösa sin uppgift!

Fyskrav ska såklart anpassas efter den roll soldaten ska lösa och det är enligt mig acceptabelt att ha fyskrav som är lägre vid soldatens inryck än vad den ska ha när den är redo för insats. Detta betyder dock inte att fyskraven ska vara så långt ifrån tjänstens krav att det är orimligt att hinna utbilda och träna soldaten inom tillgänglig tid.

Jag ser gärna fler kvinnor som soldater och officerare men jag ser inget självändamål att anställa dessa. Däremot så anser jag att de soldater vi har ska behandlas med respekt och om vissa anpassningar av organisationen måste genomföras för att dessa ska kunna verka fullt, må bra och kunna jobba i försvarsmakten så är det självklart att dessa ska genomföras så länge de är inom rimliga gränser. Exempel är sikhiska män som må bära turban till uniformen och underkläder för kvinnor.

Anonym sa...
23 januari 2011 kl. 22:11  

Genderbalans vad är det för jäkla dumheter, vi har haft värnplikt i det här landet. Om nu den balansen hade varit intressant för floskel fabriken så hade givetvis systemet gjorts om så att alla varit tvingade in i det gröna. Men si det gjordes inte utan man sa att damerna har garanterad plats om de vill. Nu är det en proffesion som ska sjösättas och jag tror inte att den som inte håller måttet kommer att stanna länge, då kollegorna skarpt inte kommer att acceptera dennes tillkortakommanden.

För det floskel människorna inte inser är att de som blir anställda också ska användas, vilket i praktiken innebär att ju duktigare vi vill visa oss desto farligare miljöer accepteras och desto fler kistor till Ärna.

/maggan

Anonym sa...
23 januari 2011 kl. 22:37  

Tyvärr kommer den som är inkvoterad att vara sist ut. Det är de andra som kommer tröttna och lämna.

Det händer redan på sina håll att kompetenta förbandsmedlemmar väljer att gå allt eftersom kraven sänks. Duktiga och driftiga människor har alltid någonannanstans att gå.

Esteban sa...
24 januari 2011 kl. 11:54  

"Det var en lärdom av bl.a. Irakkriget att kvalitet slår kvantitet."

Sade verkligen försvarsministern detta? Det låter ju inte riktigt klokt. Visst har han rätt om man bara ser till själva oskadliggörandet av Iraks armé, men planen för Sveriges försvar har i modern tid aldrig handlat om att mota bort fienderna i stora fältslag. Tvärtom skulle vi fly till skogs och bedriva gerillakrigföring mot ockupanterna. Något som fungerar ytterst framgångsrikt än idag som vi delvis kan se i Afghanistan och... Irak.

Om inte försvarsministern ser denna ironi kan hans uttalande vara ett av årets mest skrattretande såväl som skrämmande.

Anonym sa...
24 januari 2011 kl. 19:35  

Dessutom så det man lärde av irak var väl samma som man lärde i vk2, totalt luftherravälde ger stora fördelar. ursäkta ironiseringen men bagdad bob förnekar sig inte när det gäller att välja det han vill påstå, sen kan man konstatera att ingen kvalitet slår kvalitet om det förstnämnda finns i kvantitet se exemplet afganistan. Outbildade glesbygdsbor gav först engelsmannen sen ryssen och fn håller på att ge oss däng.

/maggan

Anonym sa...
24 januari 2011 kl. 20:02  

Goldmember:
Antingen sitter du med i FML, antingen är du bara korkad, eller kanske båda och?

Soldaterna i det nya systemet ska inte bo på regementen. De ska bo i det civila samhället. SÅ är det. Även om vi erbjöd soldater boende på regementen skulle inte alla acceptera det. Det är inte så roligt att bo i ett logement i flera år.

Att du tycker deras lön är okej får mig att bli kräkfärdig. Soldaterna gör ett tungt jobb. Soldaterna är vårt yttersta instrumet för frihet. Soldaterna ska ha högre lön!

Att tro alla ska bo på logement är ju korkat. Vad ska de göra om de har familj? Ska de inte ha möjlighet till ett eget hem. En lön på 16000 i stockholms området är inte alls speciellt bra. Där är det bostadsbrist.

Soldatlönen borde höjas med 2000 kr. Vår egen lön borde också höjas med tanke på hur vi jobbar. Men det är en annan debatt.

Soldaterna borde också snarast få riktiga förmåner. Titta på vissa delar i sjukvården som exempelvis får gratis mat.

Senaste förslaget nu är att soldaterna skall betala för att byta tvätt. Detta är ju totalt vansinne.

Att detta inte debateras hårdare är ett mysterium. Blir vi inte bättre får vi inte soldater till förbanden.

/Trupparen

Sinuhe the Egyptian sa...
24 januari 2011 kl. 21:44  

Positiv särbehandling är bara en omskrivning för diskriminering, vilket är förbjudet vad jag vet.

Positiv särbehandling av Stina innebär negativ närbehandling av Ahmed.

Vidare förstår jag inte Hammarlunds beskrivning av hur urvalsprocessen går till- det är väl inte så att kandidaterna förs upp till domaren två och två? En av varje sort?

Lösningen måste ju vara att få fler kvinnor att söka, inte att ge kvinnor som söker "positiv särbehandling" för att hjälpa dem in.

Jag kan tycka att Försvarsmaktens kampanjer är väldigt "grabbiga" och inte alls appellerar till kvinnor.

Mvh//Sinuhe

Anonym sa...
24 januari 2011 kl. 23:48  

Frågan är om inte positiv särbehandling blir ett rejält skott i foten.

Status är inte enbart ett manligt drag även kvinnor är utrustade med detta. Om då den vältränade snabbtänkta kvinna som försvarsmakten vill ha ser sina betydligt mindre tränade kompisar komma in p.g.a. låga fyskrav, hur lokande blir det militära då?

De som betalar för våra krut å kulor har också vissa krav men det finns inget skäl att hela tiden välja de lätta och oftast dåliga lösningarna på dessa krav.

Anonym sa...
25 januari 2011 kl. 01:09  

Jag tror att just den "positiva särbehandlingen" är en av de största anledningarna till att vi har så få kvinnor i försvaret.
Kvotering, som jag kallar det, har drabbat den enskilde, systemet och skattebetalarna negativt.
Det har bidragit till att befästa och utveckla fördomar som många av de som inte hade behövt kvoteras in också fått lida för.

När det gäller värdegrunden är väl både H-och V-skärmarna rejält utflyttade under det senaste halvåret av FML. Handla i chefens anda kan väl innebära det mesta idag. Lägger man sedan till den politiska dimensionen så vet jag inte var begränsningarna skulle hamna.

"Rätt man på rätt plats innebär inte alltid en kvinna".
Teaterdirektören.

Kvinnlig Officer sa...
26 januari 2011 kl. 15:18  

Jag blir så trött.

Vad blir konsekvensen?

Som kvinnlig officer känner jag hela tiden behovet av att bevisa min kompetens för min omgivning för att bevisa att jag "är värdig" min befattning.

Om vi alla är här på samma villkor och samma antagningskrav kan vi dra en slutsats av att en kollega bär uniform. Vi har alltså uppfyllt samma krav.
Vi slipper se till kön.

Är det inte längre så får vi kvinnor en lägre rang vilket bidrar till ett försämrat arbetsklimat och sämre jämställdhet. Vi måste bevisa oss över tiden för att visa att vi är värda våra befattningar.

Jag blir så trött.

Anonym sa...
26 januari 2011 kl. 19:53  

När man ändå kvoterar, varför inte bara ta tjejer som heter Lisa? Då kan de kallas för Po-Lisor och Po-Lisa. Konstigt med denna diskriminering 50/50, dessutom har ju tjejerna varken kulor eller batong.

Anonym sa...
30 januari 2011 kl. 11:48  

Tack för ditt inlägg!

"När man ändå kvoterar, varför inte bara ta tjejer som heter Lisa? Då kan de kallas för Po-Lisor och Po-Lisa. Konstigt med denna diskriminering 50/50, dessutom har ju tjejerna varken kulor eller batong.
"

Inlägg som detta visar att vi fortfarande har mycket att jobba med angående jämställdhet i försvarsmakten. Massa tråkiga, trötta attityder och värderingar hindrar kvinnor från en karriär och att kunna ta lika mycket plats som männen. Gnäll, gnäll, kvotering, positiv särbehandling, det är så orättvist...

Men det gnälls sällan om att nu får det vara slut med att kvinnor sämre lön, nu får det vara slut med tråkiga sexistiska skämt, och fördomar i försvarsmakten.
Den som har beslutat om positiv särbehandling har gjort det för att något måste göras! Det finns ett problem, och det finns en tanke och vilja om att lösa det! Sen om det är rätt väg att gå, kan man kanske diskutera, men börja jobba för jämställdhet själva då, så kanske positiv särbehandling inte behövs! (Och nej, det räcker inte med att vara gift och ha barn för att man ska vara jämställd...)

Anonym sa...
31 januari 2011 kl. 18:02  

hmm till kvinnlig officer. måste inte alla officerare visa sig dugliga till sina beffattningar? tror alla män känner som du oxå.
i övrigt har jag fortfarande inte fått svar en enda gång från en högre C varför det skulle va så mkt bättre med fler kvinnor i FM ?
De enda jag kan tänka mig är att om de ersätter FML så blir allt bättre:)

Anonym sa...
1 februari 2011 kl. 12:16  

Försvarsmakten är en väl isolerad lekplats för män. Dessa män gör också sitt bästa för att, medvetet och omedvetet, förhindra att deras arbetsplats (lekplats) förändras till en modern organisation. Krigets krav må vara en anledning att bibehålla den sneda könsfördelningen på en del militära befattningar, men förklarar inte på något sätt den systematiska snedfördelningen av kvinnor i organisationen. Jämställdhetsarbetet är en potemkin-kuliss, som bara finns för att blidka politiker.

Anonym sa...
1 februari 2011 kl. 20:37  

Nja, det är en lekplats för en viss typ av män, i övrigt har du helt rätt.

Anonym sa...
2 februari 2011 kl. 12:30  

@Anonym 12:16
Alla handlingar som någon gör är ett resultat av fostran i ett patriarkalt samhälle. Eventuella åtgärder för att främja kvinnor har givetvis syftet att förminska kvinnan genom att påvisa behovet av främjande åtgärder.
Män är idiotiska svin... yadi yadi, bla bla.

Mot fanatism går det inte att sakligt argumentera.

Anonym sa...
2 februari 2011 kl. 18:12  

Utan fakta och sakliga argument verkar det också vara svårt att argumentera.

En jämställd arbetsplats är det bästa för både lönsamheten i ex. ett företag, men också för den upplevda arbetsmiljön.

Det är först med en jämställd försvarsmakt som vi kan vara trovärdiga när vi förespråkar demokrati i andra länder.

För vissa tjänser krävs höga fysiska krav. Alla som uppnår dessa skall då kunna antas. Idag så sägs det att alla är inne på samma villkor, men så är det inte. Med tanke på den systemastiska diskreminering som sker, så är det inte jämt! Vissa måste då alltid jobba lite extra, och stå ut med lite mer, för att kunna arbeta i försvarsmakten.

Anonym sa...
3 februari 2011 kl. 07:52  

då kanske vi ska ha 50% fördelning mellan kvinnor och män i våra landslag oxå för den goda lönsamheten och upplevda arbetsklimatet! Var kommer alla idioter ifrån? Vi bör ha de bästa vi kan få i försvaret skit i om dom är män eller kvinnor det är helt ointressant i strid. Jag vet jag har prövat både med och utan tjejer i strid!

Anonym sa...
3 februari 2011 kl. 11:07  

Jämställdhet må vara det bästa för lönsamheten och trivseln på ett företag, men hur drar man utifrån det slutsatsen att det också är det bästa för att skapa effektiva militära förband?

Apropå fakta och sakliga argument, alltså.

Anonym sa...
3 februari 2011 kl. 18:04  

Vad jag vet så tävlar män och kvinnor ex. i samma klasser vad gäller ridning i OS. Jag har hört att det samma gällde skyttte, tills en kvinnlig kines vann, då delades tävling plötsligt upp i dam och herr-klass...

Allt som oftast spelar könet igen roll, alltså, ta in dem som är mest lämpade... Inte så svårt. Bara män kan inte lösa ut uppgiften. Vi behöver både och.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade