Skyldigheten som aldrig skulle användas (Uppdaterat 30/1 10.00)

I höstas kunde man läsa Överbefälhavaren Sverker Göransson i en intervju i Officerstidningen 6/2010 lova att den internationella tjänstgöringsskyldigheten för försvarsmaktspersonal aldrig skulle komma att användas. "Jag har ingen ambition, och det har ingen annan i organisationen, att tvinga folk. Varför ska jag bestiga berg när jag kan gå över en kulle? Det är normal personalplanering i dialog med den enskilde som gäller. Ingen kommer att tvingas." I samband med detta nämndes på WW att det aktuella numret av Officerstidningen kan vara lämpligt att stoppa in i kassaskåpet för framtida bruk.

Bakgrunden till ÖB:s uttalande var naturligtvis den omfattande kritiken bland Försvarsmaktens personal mot att skriva på ett nytt anställningsavtal in blanco då alldeles för många frågetecken och oklarheter existerade kring vilka förmåner, rotationsfrekvenser, skyddsregler etc som skulle tillämpas. Mycket lite fanns på pränt och istället ombads personalen lita till den "goda arbetsgivaren".

Idag kom så det första officiella tillfället då anställda tvingas till internationell tjänstgöring. Trots ÖB:s ord har många förband sett sig tvungna att planera användning av skyldigheten för att få ihop personal till utlandsrotationerna. I ett antal fall har också enskilda officerare tvingats iväg.

Nu gäller det den förestående insatsen med sjukvårdshelikoptern Hkp 10B i Afghanistan. Hkp 10B har som bekant dragit med enorma förseningar. Från att från början haft målsättningen att vara insatsberedd januari 2008 har försening lagts på försening och målet är nu en insats i Afghanistan från 1 april 2011.

Problemen är dock inte slut. I dagsläget finns bara en tredjedel av de piloter som krävs för att hålla det utlovade rotationsschemat 1:4, med 8 veckor borta och 24 veckor hemma. Resultatet blir alltså ett fullkomligt ohållbart schema. Redan från början var förbandet underbemannat, men under uppbyggnadens gång har allt fler hoppat av, bl a då man inte ansett att förbandet tilldelats erforderliga resurser och utbildningsmöjligheter.

Från början har löftena från HKV till personalen i förbandet varit att ingen ska sändas iväg utan erforderlig utbildning, samtidigt som Försvarsmakten gentemot politikerna och allmänheten lovat att de svenska helikoptrar sänds till Afghanistan för att råda bot på situationen med tyska helikoptrar som av olika anledningar inte alltid kan leverera sjukvård i tid. Att det senare är en sanning med modifikationen och att situationen inte längre är sådan efter USA baserat dryga 50-talet helikoptrar i det svenska ansvarsområdet, hör inte till det politiskt korrekta att tala om i media. Nyligen genomfördes en undersökning av situationen på helikopterförbandet avsett för Afghanistan och den var allt annat än positiv.

Det är därför med viss förvåning man på Försvarsmaktens hemsida läser chefen för Helikopterflottiljen kommentera beslutet att utnyttja tjänstgöringsskyldigheten: "– Personalen är förberedd och utbildad, och det är därför naturligt att de får en order att genomföra insats. Det är ett krav från min sida att enheten tilldelas uppgifter som är i balans med personalens förmåga och utbildningsstatus. Detta regleras genom att vid behov lägga nationella begränsningar på vårt deltagande. Det är min fasta övertygelse att helikopterenheten kommer att lösa ålagda uppgifter framgångsrikt, säger Magnus Westerlund."

Det råder inga som helst tvivel om att såväl för nationen Sverige som för Försvarsmakten är det mycket utvecklande att ett svenskt helikopterförband får erfarenhet av att uppträda i ett skarpt stridsområde. Det kommer att dras enormt mycket nyttiga erfarenheter av detta. Ser man dock det kortsiktigt operativa resultatet riskerar det att bli pannkaka. Man skickar ett förband utan tidigare erfarenheter av en mycket komplex miljö, såväl fysisk miljö som stridsmiljö, med personal som i vissa fall inte alls vill vara där och utan erforderlig utbildning att lösa komplexa uppgifter som ISAF har höga förväntningar och ställer höga krav på. Man ska också över två års tid lösa en uppgift för två helikoptrar med en park på endast tre. Den servicetillgängligheten är orimlig. Vi vet alla vad den officiella bilden av tyska helikoptrar i Afghanistan är. Vad blir bilden av Sverige och svensk förmåga, när vi sätter ännu hårdare begränsningar? Oro för att just nämnda utveckling skulle inträffa har tidigare uttryckts på WW.

Det förstnämnda positiva effekterna hade uppnåtts i alla fall, även om man hade tilldelat förbandet mer resurser och övningstid. Ett politiskt löfte är ett löfte.

Sedan kan man också fundera på vad man ska tro om den goda arbetsgivarens övriga löften. Stämningen bland helikopterpiloterna lär inte bli muntrare efter detta besked. Vid rabaldret i höstas lovade Försvarsmakten att man äntligen skulle se över piloternas löneavtal som man i 12 års tid vägrat förhandla om, varvid reallönerna sjunkit med 15 %. För bara en vecka sedan bröt dessa förhandlingar återigen samman. Med tanke på den starka rekryteringen från civila helikopterbolag är det inte osannolikt att Försvarsmakten nu drabbas av en ännu kraftigare förlust av piloter, vilket vore en katastrof då man redan i nuvarande situation riskerar ha en brist på 50 % under decenniets andra hälft. Oroväckande är också att löneavtalet för de nya yrkessoldaterna, GSS/K korrekt benämnda, är mycket snarlikt.

Personalfrågorna är alltså minst sagt bekymrande för framtiden - som så mycket annat. Kanske skulle man börja med att ta tillvara på slutsatserna i rapporten om personaltjänstfrågor i Specialförbanden?

Aftonbladet, SvD, DN, 2,Chefsingenjören


Uppdatering 30/1 10.00: SvD har nu fått tag i den rapporten om status och problem hos helikopterförbandet som ska till Afghanistan. Som tidigare nämnt är det en mörk bild som rapporten målar upp.

Dagen till ära bjuds även ett gästinlägg på temat obligatoriets användande.

51 kommentarer:

Anonym sa...
28 januari 2011 kl. 16:49  

Om man spenderat merparten av sin yrkeskarriär med att läsa sig hur man ska döda andra människor kanske man inte riktigt passar i rollen att skapa en trevlig arbetsmiljö för andra människor.

Summa summarum, låt civilister ta hand om hela PROD-svängen och låt krigarna kriga. Bara en tanke.

Anonym sa...
28 januari 2011 kl. 17:24  

Att Försvarsmakten med sådana allvarliga(då menar jag att man faktiskt finns till för att strida och ytterst offra sitt liv för nationens bästa) arbetsuppgifter inte förstår vikten av att respektera sin personal är en för mig outgrundlig gåta. Att gång efter annan "kliva på" personalen för att nå sina mål, samtidigt som man tyst ber till högre makter att det inte skall gå åt h-vete, istället för att rakryggat tala om för högre ledning och politiker hur verkligheten ser ut är ingenting som håller i längden. Det går ett tag, faktiskt ganska många år, men tillslut kommer alltid sanningen fram.
Fram till i somras kunde man kosta på sig att vara lite nonchalant då det fanns ett konstant inflöde i organisationen, via värnplikten. Att nu lägga allt krut på att rekrytera ny personal och samtidigt totalt ignorera den redan anställda är inte heller en taktik jag tror så många andra företag i världen skulle använda. Det kräver nästan att de man rekryterar är både döva och blinda för att inte inse vad som finns bakom de flashiga reklamkampanjerna.

Försvarsmaktens agerande beror i mångt och mycket på att den personal man har väldigt unika kunskaper vilket gör att det inte finns några direkt konkurrenter på arbetsmarknaden. Den normala "personal-rörligheten" som behövs för att ett företag skall förstå vikten av god personalhantering finns inte och det utnyttjar Försvarsmakten till max, och man gör det utstuderat. Man har en tydlig strategi att inte åtgärda personalproblem förens det gått så långt att personalen börjar säga upp sig, framtill dess anser man sig vara en god arbetsgivare och enligt visionen världens bästa....

Det finns så många parametrar som påverkar vilka vägar en individ väljer i livet. Att byta jobb passar sig inte alltid då det även har stor påverkan på familj, vänner och ekonomi i ett kort/långt perspektiv. Försvarsmakten skall vara ytterst glada att dagens samhälle är så komplext som det är för annars tror jag bluffen redan varit synad..

Jag har länge trott att det skall bli bättre, men nu börjar lågan slockna. Jag kan inte annat än att önska er alla FM-anställda lycka till.

Hoppas vi syns på andra sidan, Kapten

Anonym sa...
28 januari 2011 kl. 17:26  

Det ryktas om att C P4 även avser att använda obligatoriet för att beordra officerare till FS21, som är under utbildning just nu. Man har tydligen brist på officerare i kaptensnivån i FS21, och det skulle såklart vara en stor prestigeförlust för den regementschef som har spänt bågen kanske hårdast i debatten att skicka iväg ett förband med stora vakanser på officersfronten.

Vi är mitt inne i systemkollapsen.
Vi använder nu äntligen manöverteorierna utmärkt och effektivt, fast mot oss själva istället för mot fienden.

Anonym sa...
28 januari 2011 kl. 17:30  

Svår fråga.

Å ena sidan är det naturligtvis dumt av arbetsgivaren att stöka med en dyrbar och attraktiv personalgrupp, eftersom de lätt lämnar skutan då.

Å andra sidan handlar det militära yrket om att ta risker och lösa utmaningar. Förutsättningarna kommer aldrig att vara optimala i skarpa situationer, för någon. Det handlar om att bita ihop och visa att man är bäst oavsett vad.

Talibanerna har inga helikoptrar, flygplan eller stridsfordon men det hindrar dem inte från att göra all de kan för att tillfoga motståndaren skada.

De har inte verktygen men modet. Vill vi verkligen vara de som har verktygen men inte modet?

TRIDENT sa...
28 januari 2011 kl. 17:34  

Är det någon som är förvånad? Inte ens dvärgen själv borde vara förvånad- för allt ordbajseri med "sociala hänsyn och bla bla bla..." motsäger andemeningen med att ha en SKYLDIGHET.

Vad är det för vits med en skyldighet om den anställde har full frihet att att tacka nej pga sociala hänsyn.

Systemkollapsen rycker närmre och närmre - men ledningen låtsas som om det regnar och kör på som vanligt.

Jag hörde i vecka en norsk kommentar till vår lednings stora experiment - norrmännen tror inte en sekund på det vi håller på med. De har kvar värnplikten för att skapa rekryteringsunderlag till de fast anställda förbanden, och har även prövat med kontrakterade soldater - en modell som de förkastat för den inte fungerade och nu ska avveckla...

Men vi är ju svenskar och varför skulle inte vi lyckas med något som många andra misslyckats med....

Jag hoppas för Försvarsmaktens skull att tillräckligt många i helikopterförbandet söker föräldraledigt, tjänstledigt och säger upp sig att förbandet blir oanvändbart. Detta enkom för att då först skulle kanske den politiska nivån vakna och byta ut cirkusdirektören och hans anhang - farsen måste få ett slut innan de sista skärvorna är pulveriserade!

Pinnochio sa...
28 januari 2011 kl. 18:20  

"– Personalen är förberedd och utbildad"

Vilket dravel.

Förberedd? Jo, Kanske mentalt.

Utbildad? Nej. Vi ligger långt bakom planen och när det gäller det insatsspecifika saknas rätt mycket. Tittat vi på andra länders erfarenheter saknar vi stora delar av det som behövs för att inte vara farliga för oss själva.

Anonym sa...
28 januari 2011 kl. 19:21  

Att använda och utöva ledarskap!

Vissa anställda i FM HkpFlj / Hkp 10 har under en längre tid fått spela fritt under allmänhetens fria åkning (pendlingstaktiker). Inget som inte har märkts, men detta har inte tagits om hand. NU utövar C Hkpflj ledarskap och för att rädda bröder i nöd i AFG, pekas det med hela handen!

Äntligen!

Ni som tvivlar på denna metod, vakna. Vad hade ni väntat er när ni skrev på kontraktet i höstas?

"Det gäller bara förbandet där borta, och det gäller aldrig mig".

När således 50% av en styrka säger att..."Nää...om det är på allvar så har jag ingen lust" så lackar de övriga 50% ur...självfallet!

Nä nu får det vara nog med jönseriet! Vilka ställer upp? Ni som inte gör det...överväg ert situation! Hkpflj behöver er som vill!

Dr Blå

Anonym sa...
28 januari 2011 kl. 19:43  

Nu kanske jag har fel men, jag har ännu inte skrivit under något nytt anställningsavtal. Vad jag har förstått har jag bara kryssat ja för att få ett nytt avtal. Jag har dock inte fått det än. Eller?


\L

Anonym sa...
28 januari 2011 kl. 19:57  

Är någon förvånad ? Våra företrädare i FML har kört med den här stilen en längre tid. Exemplet i hur pilotavtalet behandlats, gör att avståndet mellan AG och pilotkåren växer dag för dag i fel riktning. Jag tycker att den falske generalen Dahle kan ta att göra handling i sina löften om översynen av av ALFF avtalet. Ett
partsgemensamt arbete som pågått i endast två år...
Inom en snar framtid kommer konjunkturen i civilflyget att vända, då har vi fortfarande historien färskt i minnet.

Martin sa...
28 januari 2011 kl. 21:04  

http://smgodis.blogspot.com/2011/01/arbetsskyldighet-och-hkp16.html

Anonym sa...
28 januari 2011 kl. 22:19  

Det enda oväntade var väl att det kom så snart. Jag har varit i Afghanistan och är på väg igen men är kraftfull motståndare till hur obligatoriet införts. Om ledningen i stället för obligatorium infört några av de åtgärder Officersförbundet tjatat om i flera år tror jag inte vi skulle haft några som helst problem med att bemanna alla befattningar.

Mj 45

TRIDENT sa...
28 januari 2011 kl. 23:09  

@doktor blå

Hmmm - låt oss räkna...
Var det TVÅ helikoptrar, personal som inte till fullo är tränade för situationen....

...visst ja - den medicinska personalen....

...och - de där som ska köra maskinerna.... De som är så fokuserade och inte ägnar en tanke åt sin tvångskommendering....

Jo - ett verkligt tillskott till den helikopterpark som redan finns på plats - och dj...lar vilken nytta de kommer att göra.

Du jobbar väl händelsevis inte på HR-centrum - dr blå...?

Kör du den stilen med de (få) anställda soldaterna vi har så ska du se att de också slutat i ett huj.

För några år sedan hette det att personalen var försvarsmaktens viktigaste resurs - nu är det något som katten släpat in.

Med din inställning är nog risken att du får åka till Afghanistan själv.

Du har inte funderat på VARFÖR situationen är som den är? Varken försäkringsfrågan, stöd till hemmavarande eller omhändertagande av skadad personal är löst på ett anständigt sätt.

J.K Nilsson sa...
28 januari 2011 kl. 23:41  

Jag räknar med att C Hkpflj står uppställd utanför ÖB's rum på måndag morgon 08:00 för genomgång av ÖB's ord i Officerstidningen.

Snacka om att underställd chef har ställt högre chef i bajsgropen.

J.K Nilsson

Wiseman sa...
29 januari 2011 kl. 00:08  

17.30: Skillnaden är flera mellan talibanerna och våra soldater. De slåss för sin hembygd. Det gör inte vi. De slåss i många fall också för sin tro där att stupa i strid med den otrogne fienden är en av de högsta belöningarna som finns. Sådan är inte vår situation.

Gör inte misstaget att tro att oviljan att ställa upp bara handlar om löner. Snarare handlar det om brist på resurser, engagemang från högre ort och adekvat utbildning.

Anonym sa...
29 januari 2011 kl. 00:29  

J.K Nilssson

Magnus fattade inte detta beslut utan Sverkers medgivande.

Sune

Anonym sa...
29 januari 2011 kl. 01:57  

Jag tänker bortse från fråga huruvida den aktuella personalen är förberedd eller dylikt och fokusera på den abstrakta frågan kring tjänstgöringsskyldigheten.

Hur kan man ifrågasätta den? Hur kan det vara rimligt att vi ska avlöna yrkessoldater som sedan fritt får välja om de vill sättas in i strid eller inte?

Anonym sa...
29 januari 2011 kl. 02:06  

vad hindrar att man proklamerar att all svensk ammunition är insmetad med grisfett och att alla som anfaller svensk trupp och dödas kommer begravas med griskadaver???

dylik strategi fungerade för de amerikanska förbanden i phillipinerna 1911 ( jihadisterna höll sig totalt frånvarande i phillipinerna efter taktik förändringen att nyttja islam mot muslimska terrorism)detta höll sig i över 50 år tills att usa lämnade över kontrollen av phillipinerna då deras aktiviteter ånyo blommade opp .

Anonym sa...
29 januari 2011 kl. 08:54  

Till \L

Förvånande vlka brister det är i att förstå vad som kommer ut från båda AG och ATO.

Att ta till sig information, begripa den, få den förklarad för sig så man förstå är ju otroligt viktigt, något som man själv måste säkerställa.

Min uppfattning är :
Du skriver inte på något, när du kryssat och fyllt i JA/NEJ med underskriften så är det underlaget för nytt anställningsbevis som arbetsgivaren kommer att skriva ut (snart när PRIO kanske kan hantera åtminstone en sådan enkel sak, eller kanske även detta är svårt i PRIO...?). När förbanden samman ställt lista med JA så publiceras denna på RegO (motsv) på förbandets officiella anslagstavla och 3 veckor senare så har överklagande möjligheten gått ut.
Så har det varit i lång tid.....du/jag får ett nytt papper så småningom...men missta dig inte det GÄLLER.


Apropå TVÅNG:
Apropå tvång för Hkppiloter,den som inte inser att detta bara är starten VAKNA upp nu....vakanser i utlandstjänst blir ett minne blott. Undrar bara om vi kan ha vakanserna på hemmmaplan. När imploderar systemet, gissar på 2011-12-31 när uppsägningsbeskeden efter "Ä5 -arbetet" är klarlagt. Men ni som är chefer nu och driver detta, var då LEDARE och stå upp, ta konsekvenserna av ert handlande. För på lägre nivå så förstår alla (nästan) att det blir systemkollaps, frågan är bara när?

Rekryteringen både till GMU och anställning av soldater går lite halvknackigt.

Enda ljuset i tunneln är att det kan väl inte bli sämre?? eller?

mvh

Markstridare

Anonym sa...
29 januari 2011 kl. 09:00  

Samtidigt handlar det om att rädda livet på de soldater som skadas när de gör sitt jobb. Hur hade det sett ut om medevacförarna i Vietnam hade sagt något i stil med ”Vi flyg int” bara för att de tyckte att UH-1:orna var för risiga eller att de behövde mer utbildning? Frågan handlar delvis om vi ska bli en modern och fungerande krigsmakt och det går ju inte så länge alla stretar åt varsitt håll. Dessutom, hur skulle det se ut om FM inte får iväg sina helikoptrar trots alla löften och ansträngningar? Men i slutänden är det naturligtvis ohållbart med ”ledare” som inte håller sina löften utan snarare säger vad som helst för att få personalen att göra som de vill.

Wiseman sa...
29 januari 2011 kl. 09:19  

01.57: Det är ju ungefär så det fungerar. Det är fritt för yrkessoldaterna att säga upp sig. Var och hur de bäst spenderar uppsägningstiden blir en fråga för dem och arbetsgivaren, men troligtvis är det inte i Afghanistan mot deras viljor. När det gällde värnpliktiga hade vi pliktlagen som kunde användas. Nu är det vanliga regler för arbetsmarknaden.

Wiseman sa...
29 januari 2011 kl. 09:25  

09.00: Skillnaden är att i Vietnam fanns det ingen annan som gjorde jobbet. I Afghanistan, i samma ansvarsområde finns numera 50-talet amerikanska helikoptrar utöver de tyska.

Hur hade det fungerat i Vietnam att säga att vi flyger endast dagtid, vissa dagar och i vissa områden? Inte alls förmodligen. Det är ung vad som kommer att göras nu som anpassning till rådande PERSQ för personalen. I Vietnam behövde USA inte bry sig värst mycket om förluster. I dagens samhälle värderas varje människoliv otroligt mycket mer och en förlust av en svensk helikopter och tio ombordvarande skulle mycket väl kunna vara utlösande för ett avbrytande av den svenska insatsen och försvåra andra insatser under år framöver.

Anonym sa...
29 januari 2011 kl. 09:37  

Tack Wiseman! Det är ju väldigt smart att peka ut svenska helikoptrar som det högst prioriterade målet för att få Sverige till att dra sig ur. Vi får väl hoppas att ingen Taliban läser din blogg.

Pinnochio sa...
29 januari 2011 kl. 10:37  

Anonym ---> Alla piloter som nu beordras har varit frivilliga och deltagit i verksamheten/utbildningen.

När vi, trots frivilligheten, blev utskällda och trampade på så klev några av oss av. Jag tänkte skriva att man inte kan bete sig hur som helst mot sin personal, men det kan man tydligen...

Anledningen till tvånget ligger inte i utbildningsbrister utan hur man behandlat oss innan.

Jag reagerade en del på helikopterflottiljchefens uttalande om att vi skulle vara färdigutbildade.
Vi har stora brister träning inom områden som troligen påverkar flygsäkerheten ganska mycket.
Ska man tvinga oss får man som arbetsgivare ett större ansvar att det är 'säkert' ur arbetsmiljölagligt perpsktiv.
Det vi saknar är sånt som står som 'lessons learned' bland de nationer som deltar i Afghanistan, och priset är betalt i blod av besättningar.

Wiseman sa...
29 januari 2011 kl. 11:31  

09.37: Ingen orsak, men du förhastar nog lite. Fordon har alltid varit de mest prioriterade målen. Varför skulle motståndaren inte tillämpa samma stridsteknik mot svensk materiel som utländsk? Svensk opinion skiljer sig inte nämnvärt från andra västländer.

Anonym sa...
29 januari 2011 kl. 12:24  

Man kan ju betänka att de som nu ska TVINGAS riskera sina liv en gång tidigare har VALT ett yrke med avsevärda risker, i synnerhet när SVERIGE ska försvaras.

De som nu måste tvingas ser ingen koppling mellan att tvinga på Afghanistan en livsstil och ett försvar av Sverige.

Det gör inte jag heller.

Anonym sa...
29 januari 2011 kl. 15:11  

Pinnochio!

Piloten som hoppar av denna cirkus anser jag tar sitt flygtjänstansvar, men var är flygtjänstansvaret hos alla befattningshavare inom FMFO inkl divisionschef,LCF, CF och AF. Vilket ansvar har de tagit under de bristfälliga förberedelserna i Sverige under 2010 och vilket ansvar tar de för att helikopterförbandet sätts in i Afghanistan.

Någon skrev att det skulle äventyra hela den svenska Afghanistaninsatsen om en helikopter havererade i Afghanistan, mycket möjligt men ingen utom besättningen kommer att ta något ansvar, ingen.

US

Anonym sa...
29 januari 2011 kl. 17:21  

DER UNTERGANG-Fuhrerbefehl!!!
Vilken trovärdighet och långsiktighet har general Sverker Göranssons ord? Det han i höstas framhöll om tillämpning avseende utlandsobligatoriet "varför ska jag klättra över berg när jag kan nöja mig med att runda en kulle" synes nu ändå ha blivit Musse Piggs expedition till Himalaya. Kanske är det så att C Hkpflj är den som faktiskt sätter den slutliga spiken i FM kista genom att nu tillämpa tjänstgöringsobligatoriet.

Jag hoppas det nu, i avsaknad av ett komplett utlandstjänstgöringsavtal, tas ut föräldraledigheter mm som aldrig förr i Linköping-nu behöver korten synas-vad f-n håller vi på med? Se till, kvickt som bara den, att få fram ett komplett utlandsavtal värt namnet där allt från rotationstider till invaliditetsbehandling och veteranpolicys framgår INNAN ett enda tillämpande av detta "fuhrerbehfel" görs. Nu måste allmänhetens ögon riktas mot FM användande och bortkastande av resurser. Vad betyder TVÅ (svenska) helikoptar på plats i norra Afghanistan när USA tillfört 50 helikoptrar redan. Dessa är naturligtvis redan operativa i området.... VAD betyder de TVÅ extra helikoptrarna?? Gärna ett svar från BagdadBob-Tolgfors.....

Filmen "Der Untergang" rekommenderas som studium för att se den slutliga undergången av ledarskap i en sönderfallande organisation. Jämförelser kan göras med den svenska Försvarsmaktens ledarskap på mellan- och exekutiv nivå. KEJSAREN HAR INGA KLÄDER PÅ SIG!!!!!

Anonym sa...
29 januari 2011 kl. 17:27  

OMLT på brigad ochg kårnivå-en perfekt utmanining för övlt-öv-berget i HKV. Hur många av dessa 200 överstar och runt 1000 övlt har gjort fronttjänst i tex OMLT? Hur många? Vore rätt skoj-förmodligen är det promille av det totala antalet individer...... Nån som har siffror?

Anonym sa...
29 januari 2011 kl. 17:58  

"Omvårdnad om Trupp"- Grundeviks käpphäst..... Utbildning av ett förband kanske inte behövs-utbildning av helikopterförbandet i Linköping ligger långt efter tidsplan-ändå ska det iväg.

Kanske en affärsidé för Försvarsmakten vore att till Arbetsförmedlingen föreslå att de nyrekryterade soldaterna, fd arbetslösa, omgående, utan utbildning, sänds till Afghanistan. Det ger säkert en besparing för statskassan. Kan det vara ett förbättringsförslag till FM?

Anonym sa...
29 januari 2011 kl. 19:33  

Dags att vakna upp! Något mer tydligt från den politiska nivån än att vi skall till Afghanistan med helikoptrar är sällan hört. Vem skulle flyga dom om inte personalen på hkpflj? Jag har sagt det förr och jag säger det igen, ställer man inte upp på FM uppgifter som vi i demokratisk ordnig erhållit av våra folkvalada skall man göra något annat av sitt liv än att vara i FM. Utmärkt att Öv Magnus Westerlund visar var skåpet skall stå - det behövs mer sånt, inte mindre. Skulle han kallas till ÖB så torde det vara för att få beröm, inte för att få skäll!

Högbåtsman P.Rio

Wiseman sa...
29 januari 2011 kl. 19:37  

Var vänliga och försök hålla debatten mera rumsrena och undvik Tredje Riket-tillmällen och liknande.

Wiseman sa...
29 januari 2011 kl. 19:40  

P.Rio: Inget fel på tydligheten. Däremot kan man ifrågasätta hur renhårigt det är att sända ett förband som inte har fått erforderlig utbildning. Uppenbarligen har det varit vissa diskrepanser i tolkningen av uppgiften från politisk nivå till militär när man nu inte kommer att mäkta med att sätta upp ett förband efter politiska önskemål.

TRIDENT sa...
29 januari 2011 kl. 20:05  

Jag kan inte annat än hålla med om att det är dags att vakna upp!

Vakna upp från sina krigsromantiska drömmar och inse att nu är insatsen människoliv.

Att skicka icke färdigutbildade förband till att lösa tvivelaktiga uppgifter - demokratiskt beslutade eller ej - är inte försvarbart, varken lagligt eller moraliskt.

Med vissa inskränkningar gäller arbetsmiljölagen även för utlandsstyrkan - förbandschefen har förvisso möjlighet att göra avsteg men dessa ska motiveras och framför allt dokumenteras.

Många av juniorerna och krigsromantikerna tycks inte ha begripit att det per definition inte är krig i Afghanistan. Lagar och regler gäller fortfarande och avsteg skall beordras av förbandschefen.

Sedan kan man ju även ställa sig frågan vad som skulle vara bra med att skicka ett förband som inte är färdigutbildad. Löser de uppgifterna bättre? Sänker det risknivån? Minskar det risken för rena olyckor?

Naturligtvis inte! Det är rent ut sagt korkat och enfaldigt att hävda att en överste skulle kunna beordra bort utbildningsmissarna och den saknade kunskapen.

Anonym sa...
29 januari 2011 kl. 21:04  

I många diskussioner dyker så småningom profetior om en kommande systemkolaps inom FM, så även i denna tråd.

Jag kom att tänka på en krönika som Peter Englund skev för många år sedan, "När föll Rom? När föll vi?"

Hans budskap är att vi i dag, nästan på timmen, kan tala om när Rom föll, men att Romarna själva knappast märkte det eftersom de var upptagna med annat.

Kanske är det likadant med FM. Vi kanske redan har kolapsat, men vi har så mycket annat att göra så vi märker det inte..?

Länk till Peter Englunds sida
http://www.peterenglund.com/textarkiv/vandpunkter.htm

/Olyckskorpen

Anonym sa...
29 januari 2011 kl. 21:11  

SOF liggaren säger:
Är anställd vid FMSF och deltog i studien. Jag är för ett professionellt yrkesförsvar, men FM har nog inte insett vilka extremt kostsamma åtgärder som måste till för att få kontinuitet och därmed effekt ur personalförsörjningen. Det finns som sagt en mängd åtgärder som kan vidtas för att få långsiktighet i personalförsörjning. Men... i slutänden får man vad man betalar för. SF har väsentligt mycket bättre förmåner än övriga FM någonsin kommer komma i närheten av. Ändå finns problem att behålla personalen tillräckligt länge. Med 16-17000 i lön och arbetsuppgifter som troligen är avsevärt mindre stimulerande och utvecklande än de vi har inom SF, ser jag det som smått otroligt att behålla personal kontraktstiden ut. Framförallt när op-tempot blir 1:4 (minst!). Kalla mig pessimist, men det är pengar som snackar -typ bonus efter kontraktstids halvtid - slut eller tidigare pension etc. Kostar pengar, vilket FM inte är gjord av direkt... men jag hoppas vi får till det.

Anonym sa...
29 januari 2011 kl. 22:39  

Spelar ingen roll vad enskilda gör i systemet FM,den linje som synes drivas är att målen måste uppfyllas till varje pris för att ge illusionen av att systemet fungerar.

Men tittar man på det system som nu byggs upp så kräver det att det är fullbemannat i princip för att klara av uppgifterna på ett bra sätt. För de med gott minne så var det politiska målet ca 2000 man i mission över tid just nu har vi runt 1000, med resultatet att systemet håller på att haverera redan.

Målet med reformen var dessutom att det skulle vara en erfarenhetsmässig bredd avseende ålder och bakgrund, i dagsläget så ligger löner och förmåner på en sådan nivå att de i praktiken omöjliggör lägre befattningar för människor med lån och familj. Att sedan tro att folk kommer att stanna kvar i en sån org är väl ändå att skjuta sig själv i foten på många sätt.

Sedan har vi ju det där lilla som FM faktiskt är till för dvs försvara landet i händelse av ofred, när den här reformen är klar och sjösatt kommer FM inte att kunna göra detta under överskådlig tid ens med alla pengar och politiska beslut i världen i ryggen. För att förklara detta påstående så ska vi komma ihåg att många off ska skrivas ut ur rullorna och hela org ska slimmas utifrån bat stridsgruppstänket, med 0 redundans avseende personal och mycket mtrl. I händelse att världen skulle visa sig vara en otäck plats så kommer då FM minus de 2000 som är i insats långt bort, behöva utbilda personal till nya bataljoner som man dessutom ska inhandla mtrl åt under en relativt kort period. I den bästa av världar så kommer det kanske att gå 5 år från det att temperaturen höjs tills ofreden kommer. Hur många vapensystem hinner ens att levereras under den tiden? och hur många förband kommer att hinna utbildas på de systemen av dessa yrkessoldater medans de själva ska utföra sitt huvudsakliga jobb att värna nationen.

Nä FM är en lame duck och även om man börjar nyktra till resonemangen runt det så kommer det likafullt aldrig att funka med yrkes i vårt land på grund av yta, befolkning och vilja till att betala vad det kostar.

/maggan

Cynisk sa...
29 januari 2011 kl. 22:53  

@Olyckskorpen
Bra poängterande. Det är bara de närmast sörjande som fortsätter att ösa vatten ur den sjunkande skutan. Vi dumlojala som vägrar att ge upp och som vägrar bejaka faktumet att systemkollapsen redan har skett.

Försvarsmakten ligger i respirator och med pulserande defilibrator men kommer inom kort förklaras död. Hjärndöd har FM varit ett tag men nu tycks alltså hjärtat stå still också.

FB04 tog död på den sista gnistan av liv och förmåga.

Anonym sa...
29 januari 2011 kl. 23:00  

Sedan finns det ju de som tror gott och anser att saker och ting bäst påverkas från insidan istället för utsidan, även om det ser mycket mörkt ut.

Anonym sa...
30 januari 2011 kl. 00:47  

Från min plats i försvarsmakten ser jag ett helt annat problem som jag på sikt tror kommer att bli betydligt svårare att hantera än att "tvinga" personal som skrivit på ett kontrakt om att tjänstgöra utomlands, att faktiskt uppfylla det dom skrivit under..
Nämligen risken att inte få möjlighet att göra detta, bisarrt visst är det, vad det beror på att vissa vill men kanske inte får och andra inte vill men blir "tvingade" till detsamma är högst intressant.
Vad beror detta på? jag förstår att det finns en brist på vissa befattningar, framförallt kvalificerade sådana, men borde det inte gå att förutse detta? och hur har man tänkt motivera alla soldater och officerare som vill åka ut men kanske inte får möjlighet att göra detta?

Kanske en lösning är att rekrytera den personal som verkligen är beredd utföra det CHEFEN beordrar.

Med det menar jag inte att vi som officerare och soldater aldrig skall kunna ifrågasätta eller ha rätt till adekvat utbildning för uppgiften, men får känslan av att det klagas lite väl mycket nu.

Anonym sa...
30 januari 2011 kl. 15:02  

Pinnochio: Analys! Vad och Hur har hkp-styrkan gjort med tiden (1000 dagar) sedan de var operativa i BG 08? Skäms!!!

Wiseman: Bra kommentar ang tredje riket!!!

Dr Blå

S sa...
30 januari 2011 kl. 15:23  

Dags att konkurrensutsätta säkerhetspolitikens yttersta verktyg i sin helhet?

Dags att starta FM2?

/S

Pinnochio sa...
30 januari 2011 kl. 15:53  

Anonym --> BG08 ???

Vi fick helikopter 10B under hösten 2009, detta med stora begränsningar. Ett fåtal piloter kunde börja träna under hösten. Övriga fick börja öva med helikoptern 2010. I April-Maj 2010 lämnade vi igen maskinerna till industrin som skulle komplettera brister och anpassa den för ISAF.
Vi fick tillbaka helikoptrarna undet hösten 2010, fortfarande med begränsningar och problem.

Totalt har vi alltså disponerat helikoptertypen under cirka ett år.

Under höstan 2010 har vi haft ett högt tempo (allt som arbetstidslagar mm medger) men tekniska problem och tex faktumet att lavetterna till KSP:n inte fick användas. Utan lavetter försvåras en hel del av utbildningen.

Viljan bland de inblandade ska man nog inte hacka så mycket på.
Att vi ligger bakom handlar mest om en extremt försenad helikopter och brist på resurser.
Endast tre helikoptrar av samma typ är löjjeväckande. Bananrepubliker har det bättre ställt.

Anonym sa...
30 januari 2011 kl. 16:32  

Hehe, FM2 ...som skall vara redo att ta strid med FM1 då eller?

Ni som tycker att det klagas för mycket - man skall inte börja backa från principen att på förhand bestämd utbildning och träning skall vara helt avklarade innan man börjar utföra sitt uppdrag.
Ger man efter på det så är det mycket svårare att nästa gång avgöra när vi skall anse någon tillräckligt utbildad för sin uppgift. (ja, sluttande planet argument)

Ger man tillräckligt många nybörjare tillräckligt många försök så kommer dom lära sig sitt jobb på jobbet. Vi vill aldrig se det hända.

När nu (enligt tidigare bestämda kriterier) ofärdig personal tvingas riskera livet så föreslår jag att det sker på de överordnades direkta ansvar både gällande resultat (dvs delegering) och säkerhet med automatisk brottsutredning ifall säkerheten brister... (jupp, jag vill se en mordförsöksdom om en helikopter går i backen)
Då kanske beslutsfattarna inte kommer känna sig lika säkert långt bort från faran längre.

Anonym sa...
30 januari 2011 kl. 17:03  

Vad otroligt tröttsamt att läsa allt gnäll. Måste påtala att WW allt mer utvecklas till ett gnällforum. Synd då jag finner de tidigare inläggen mycket relevanta. VAD ÄR PROBLEMET? Försvarmaktens ledning har inte ensamt hittat på omställningen till ett yrkesförsvar och obligatoriumet. Detta finns förankrat i riksdagen. Det är således vår lagstiftande institution som vill att det skall vara på detta sätt. Hur skall då ÖB förhålla sig? Vi har ett obligatorium och det används. Passar inte detta så är det min bestämda uppfattning att berörda bör ta sina högt kvalificerade lekamer och byta arbetsgivare. Senast i förrgår låg det ute på ett antal medier om bristyrken i framtiden. Byt jobb! Eller sluta gnäll så förbannat på ett beslut som är fattat!

Pegasus sa...
30 januari 2011 kl. 18:57  

>Anonym 17:03

Du kanske tycker det är gnäll...

Men om uppgifter skall lösas med otillräckliga/obefintliga resurser så är det lätt att bli bitter.

Även om man är uppfostrad i detta yrket att "göra det bästa av situationen" så börjar luften tillslut gå ur en.

Ge oss förutsättningarna och resurserna så löser vi tilldelade uppgifter...

Anonym sa...
30 januari 2011 kl. 19:13  

Om jag minns rätt så står det i Insatsledningens ArbO som ett av C INS ledord ungefär att "personalen skall vara rätt utbildad innan de skickas på insats."
Alltså kan vi vara helt lugna eftersom C INS personligen kommer att besluta att HU ISAF inte sänds utomlands den 1 april!
(Eller...?)
/Kryddan

Anonym sa...
30 januari 2011 kl. 21:05  

Kryddan:

Eftersom C INS själv, i vad som kan beskrivas som kavajhytt light, förklarade för de som inte tackat ja till obligatoriet att FM aldrig skulle skicka ut personal mot sin vilja skulle jag inte ha så höga förhoppningar om ansvarstagande...

TRIDENT sa...
30 januari 2011 kl. 22:51  

@anonym 17:03

"Försvarmaktens ledning har inte ensamt hittat på omställningen till ett yrkesförsvar och obligatoriumet. Detta finns förankrat i riksdagen."

VEM tror du matat politikerna, eller är du så naiv att du tror att de kommit på allt själva?

Naturligtvis är det FML som blåst solsken i ar..let på politikerna som sedan gjort vågen och tryckt på JA-knappen. Vi är själva upphov till den illaluktande sörja vi står mitt upp i!

Det är inte heller första gången som FML lurat skjortan av politikerna med glädjekalkyler och sagor - men av någon anledning tycks de gå på det varje gång.

Skulden är således helt och hållet vår egen!

Jag skulle heller inte kalla det gnäll utan en oundviklig diskussion som är ganska representativ för hur stämningen är ute på förbanden - så här är det i dagens nedkörda försvarsmakt!

Anonym sa...
1 februari 2011 kl. 00:10  

Jag tycker inte agerandet med helikopterenheten är konstig alls, tvärtom är den helt i linje med FML och försvarspolitikens inriktning.

FM har tappat all trovärdighet i Sverige och är numera en fars som skulle få Nils Poppe att baxna. Det är alltså helt i sin ordning att man nu även bjuder på samma underhållning internationellt.

Utländska militärer har länge talat väl om svenskar, men svenskarna alltid har haft svårt att förstå är att vi anses vara duktiga för att vara amatörer. (SF i Kongo ett strålande exempel, det glöms så gärna bort att fransmännen faktiskt inte ville ha oss där, men av politiska skäl lät svenskarna vara med på ett hörn.) Det vi nu med våra helikoptrar kommer visa för världen är att amatörerna trots allt inte riktigt klarade av att leka med de stora pojkarna.

En tragisk ironi är ju förstås att politiker och höga militärer gör det här just i sin iver att imponera internationellt.

Anonym sa...
3 februari 2011 kl. 19:53  

Tja helikopter enheten får iallafall öva i liknande klimat(Afrika) undra när Soldater och officerarna på manöverenheten skall få göra samma innan rotation så dom fattar problemen med värme + dålig utrustning(för extremt varmt klimat) innan dom åker ner.

Anonym sa...
3 februari 2011 kl. 22:00  

Alla anställdas lika värde!

Det är skillnad på folk och fä även inom försvarsmakten.

F21

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade