Om nyttiga idioter

Journalisten Lars Lindberg är i SvD upprörd över åtalet mot tre filmare som i somras greps för att ha filmat inne på militärt skyddsområde under en gemensam svensk-amerikansk flygövning. De tre greps någon kilometer innanför det militära skyddsområdets gräns längs en väg när de filmade ett monument. Med anledning av att det föreligger en något högre hotbild mot amerikanska militära förband än svenska var skyddsområdet under perioden utökat, vilket i sedvanlig ordning annonserats i tidningar och skyltar satts upp i terrängen och längs vägarna. Man ska därför ha haft rätt ordentliga skygglappar på för att missa detta. Filmen som skapades av materialet går att återfinna på bloggen "Gandhi Today" och platsen som beskrivs i debattartikeln finns också med i filmen och går lätt att identifera på Google Maps.

Filmarnas brott kan i sammanhanget tyckas ringa, men ser man händelseförloppet i ett större sammanhang framstår situationen som allvarligare. Vill man göra intrång på skyddsområdet för att göra åverkan på materiel eller t o m ett attentat, är tillfället ypperligt när fredsaktivister kan fungera som en avledningsmanöver och binda upp resurser. Utan att veta det kan alltså fredsaktivister bistå folk med betydligt mindre fredliga avsikter som infiltrerat organisationerna, vilket KGB gjorde under Kalla Kriget och då benämnde fredsaktivisterna som "nyttiga idioter". Under denna övning förekom också ett tillfälle när aktivister genomförde en manifestation i närheten av skyddsområdet medan andra personer på ett annat ställe forcerade stängslet och sedan greps långt inne på skyddsområdet efter att ha rusat mot dess känsligare delar. I det här fallet handlade det dock om fredsaktivister, men för bevakningspersonalen är det naturligtvis omöjligt att veta.

Det finns ingen anledning att betvivla att filmarnas avsikter var fredliga. Faktum kvarstår dock att de kunde ha gjort samma sak helt ostraffat vid ett annat tillfälle, men valde att inte göra detta. Således får man stå sitt kast. Varför filmarna inte får offentliga försvarare kan man lämpligtvis läsa om på åklagarmyndighetens hemsida.

Tilläggas kan också att organisationen Ofog är mycket fredlig av sig och inte något större hot mot någon - utom just svensk och västerländsk krigsmateriel. Tydligen planerar man nu en ny stor aktion till sommaren.

Naturligtvis har var och en rätt att fritt uttrycka sina åsikter i vårt samhälle, vilket också är den rätt som polisen och Försvarsmakten ytterst är satta att försvara. Som man ser på filmen som är länkad ovan förekom en mängd fredliga och lagliga manifestationer och som nämndes hade filmarna kunnat agera annorlunda och det hade aldrig uppstått några problem för endera parten.

24 kommentarer:

Diticano sa...
4 januari 2011 12:06  

Det du säger hänger inte ihop. Om deras avsikter inte var så farliga, vilket du tycks hålla med om, så finns det ingen anledning att driva rättssak nu. Då hade man kunnat nöja sig med att de avvisades från området. Att man går till rättegång visar att man inte vill ha några protester mot NATO-samarbete. Det är där skon klämmer.

Anonym sa...
4 januari 2011 12:10  

Är det inte en ganska relevant invändning att de är åtalde enligt en lag som inte fanns när de filmade monumentet? I alla fall om man ska tro Lars Lindberg.

Anonym sa...
4 januari 2011 12:13  

Jag har med visst intresse följt denna debatt på andra ställen på nätet. Det är alltid lika fascinerade att se Ofog och liknande organisationers förmåga att ta sig rätten att bryta mot lagar och demokratiska förhållningssätt. Hur indignerade och upprörda de blir när andra organisationer, läs nynazister etc, gör samma sak. Det går som en röd tråd genom vänsterrörelsen de senaste decennierna, vänstern har alltid rätt att sätta sig över demokratin för att få sin egen inskränkta vilja fram, att representera "folket" fast man år efter år vid valet hovrar farligt nära 4% procentsspärren. När skall de förstå att de inte representerar de stora flertalet och börja agera därefter?
Förändring kan bara skapas genom god argumentation, inte genom kriminella handlingar, hur ringa dessa än kan tyckas vara.

Freddy sa...
4 januari 2011 12:47  

Sen vore det ju klädsamt om skribenten även, förutom att tala om att "Lagen om skydd av sammhällsviktiga anläggningar 1990:217" ("Skyddslagen" i dagligt tal) förutom att ha upphävts har ersatts med "Skyddslag 2010:205". Men det låter väl bättre att påskina att man lagfört fredsaktivister med hjälp av en lag som inte finns!

Lågt, mycket lågt att inte kunna berätta hela sanningen.

I övrigt håller jag med Wiseman till 100%.

Freddy sa...
4 januari 2011 12:51  

@Dictano: Trams - för att kunna avgöra vilken typ av åtgärd som är lämplig (Avvisa, avlägsna eller omhänderta) så måste vi ha hela underlaget för händelseförloppet. Om personerna omhändertagits inom skyddsobjektet och även brutit mot de tilläggsförbud som fanns så är det tveksamt om åklagaren ens får ge åtalsunderlåtelse.

Du blandar ihop Skydssvakternas bedömning om åtgärder på plats med åklagarens beslut om åtal. Skilj på äpplen och päron!

Wiseman sa...
4 januari 2011 12:56  

Diticano: De har brutit mot skyddslagen. Lagbrott eller misstanke därom medför oftast åtal. Det borde inte komma som en överraskning för någon.

12.10: Läs skyddslagen: https://lagen.nu/2010:305

Vad är det som är konstigt? Skyddslagen har inte försvunnit utan kommit i en ny utgåva, men i detta fall skiljer sig inte lagtexten nämnvärt.

Bakgrunden till den nya lagen återfinns här: http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=GX0387

Anonym sa...
4 januari 2011 13:26  

@Diticano
Det är just den typen av åsikter som får en att baxna, så det är helt okej att bryta mot vissa lagar? men inte andra, vem skall bestämma vilka lagar man skall bryta mot??? Den enskilde individen. det kanske är okej att köra med alkohol i kroppen, avsikten är ju inte så farlig. Nej du Diticano, släpp hörnflaggan och komin i matchen, svensk lag gäller för alla, alltid. Vill man ha en ändring så finns det etablerade demokratiska processer för det, om dessa inte passar skall man nog i tysthet ta sitt straff.

Börje sa...
4 januari 2011 16:07  

Som det redan har skrivits så torde väl en svensk lag gälla för alla, oavsett vilken tilhörighet man har på den poltiska palletten.

Anonym sa...
4 januari 2011 16:43  

Problemet är väl inte lagföringen. Problemet tycks vara att när FM genomför en av våra folkvalda godkänd verksamhet i samverkan och tillsammans med andra nationer och organisationer (läs NATO) så tas det till utökade skyddsområden och vidtas en massa åtgärder både högt och lågt... Patetiskt är att våra stridskrafter i normalfallet har ett skydd som är så dåligt att det måste utökas under fredstid för att vara andra nationer till lags.

Nä dra åt tumskruvarna och höj grundskyddsnivå såpass att övningsverksamhet i djupaste fred kan bedrivas utan extraordinära åtgärder.

Anonym sa...
4 januari 2011 16:56  

De flesta strävar väl efter fred, men har lite olika praktiska lösningar för det. Ett starkt med defensivt försvar är väl ett av de bästa sätten att uppnå fred i sitt eget hörn av världen.

Men att försöka uppnå fred genom olagliga men rätt meningslösa aktioner tror jag minst på.

Fredsaktivister som inte tror på militära lösningar bör väl vara tillräckligt säkra på sina argument för att föra en vanlig opinionsdebatt inom ramen för våra generösa yttrandefrihetslagar?

Per A. sa...
4 januari 2011 19:44  

Skall man få igång en vanlig opinionsdebatt så måste man först få upp frågan i massmedia, oavsett vilken fråga det gäller. Annars så får man sitta och debattera med sig själv. Precis som debatten i försvarsfrågor sett ut här i Sverige under slutet på 90-talet och nästan hela 00-talet.

Goldmember sa...
4 januari 2011 22:30  

Vilken typ av yttrandrefrihet skall FM försvara? Vad ska vara tillåtet att uttrycka? Vart går gränsen? Ibland är jag bedrövad över att leva i en demokrati... Läs på SvD! http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/facebookstatus-kostade-jobbet_5843855.svd

Anonym sa...
4 januari 2011 23:33  

@Anonym 16:43,

Inte sant. Svenska anläggningar har ett skydd som är anpassad till normal hotbild. Övning gjorde att hotbilden temporärt förändrades och därmed även skyddsåtgärderna. Inga konstigheter där.

Freddy sa...
5 januari 2011 11:19  

@ Goldmember: FM skall försvara den yttrandefrihet som riksdagen beslutar om skall gälla.

Skövdefallet är fånigt ur 2 perspektiv:

1) Varför skriver man så om sin arbetsgivare på en publik sida som facebook? Tänk efter före!

2) Varför reagerar företaget så fantastiskt idiotiskt och säger upp personen? Patetiskt och fånigt även där! Ta en dialog om vad problemet är istället.

Men ovan har inte ett dugg med yttrandefrihet att göra, du förminskar en extremt viktig fråga till något som rör en enskild person.

Tyvärr så är ju tendensen sån i dessa doku-såpa-tider att allt som rör något som är större än en enskild person inte går att få fram och diskutera sakligt.

Exempelvis frågan om vår nationella säkerhet och vårt försvar i ett större perspektiv!

Anonym sa...
6 januari 2011 10:18  

Att bli en nyttig idiot....

Har vid ett par tillfällen skickat en kortfattad frågeställning angående att vara anställd i FM-och nu i en krympande organisation kombinerat med att vara i en för FM ointressant ålderskategori-Vad kan arbetsgivaren FM "hitta på"?

En fråga;
Kan FM säga upp anställda officerare och samtidigt rekrytera soldater, specoff- och officersaspiranter?
Nyfiken på hur "spelplanen" ser ut numera....

Så sakta håller mina år i FM på att förändras från att jag varit en intresserad, initiativtagande och "framåt" officer till att nu alltmer bli en räddhågad tjänsteman som hela tiden måste se sig över axeln. Alltid verkar det finnas "FPan-anledningar" att hitta hos de anställda numera.....

Känns numera som man offrat sitt yrkesverksamma liv till en väldigt girig organisation som nu är mer än villig att slänga dig på elefantkyrkogården. Är det såhär en officersgärning ska få sitt slut?

Är ämnesområdet inte intressant att debattera? Eftersom även Officersförbundet mest "hummar" och halvhjärtat medger att "ärenden ska minsann provas i AD" men verkar göra väldigt lite-kanske är det för många lydiga chefer, nyttiga idioter(?), som är medlemmar i Officersförbundet...

Järvhugg

Wiseman sa...
6 januari 2011 12:16  

Järvhugg: Saken är väl den att inte ens FM själv vet hur det fungerar. Definitionsmässigt går det förmodligen med arbetsskyldigheten att avskeda och anställa samtidigt eftersom man då kan peka på speciella abetsuppgifter. Det finns några fall, bl a Chefsingenjören som ska prövas rättsligt. Det pågår en diskussion om detta hos Chefsingenjören så där är nog större chans för svar.

OF har tyvärr inte så mycket att ta till annat än att anmäla till AD. Man kan deklarera sitt missnöje med agerandet och det är också gjort. Förlorar FM i AD så blir det nog inte så mycket mer än böter. Så fungerar det.

Anonym sa...
6 januari 2011 12:41  

Replik till Wiseman kl 1216
Wiseman; ditt svar är riktigt platt-och uppgivet. Är det såhär vi i FM vill ha det? "Det är min Försvarsmakt också" var en devis-måhända är mina ord en travesti på att devisen kanske mest återfanns i FV-men den speglade en delaktighet som idag är totalt bortsopad. Bortsopad av en "koncernledning" som förefaller att resonera ungefär så här; "ju fler som slutar i FM desto bättre är det". Om man utan att blinka avskedade chefsingenjören med den kompetens han är nischad inom och de kostnader som den kompetensen kostat svenska samhället-hur ska FM-ledningen då inte resonera kring hundratals ton "trupparkött"?

Det vore spännande att i något forum mer öppet redovisa hur mycket personal som nu slutar inom FM, vilka kompetenser som slutar, vilka kostnader detta genererar och hur resonemangen går i fikarummen.

Hur går det med genderfördelningen? Historiskt har FM varit bland de sämsta krigsmakterna att rekrytera kvinnor-har FM blivit bättre på att behålla kvinnliga officerare nu eller finns överrepresentation på kvinnliga officerares avgångar?

Varför är den politiska debatten så otroligt sval? Varför tillåts FM-ledningen köra denna rovdrift på den redan befintliga personalen?

Igen; är detta ämne så otroligt ointressant att debattera?

Järvhugg

Wiseman sa...
6 januari 2011 12:45  

Järvhugg: Visst är det en mycket intressant fråga att debattera, men frågan ligger på is till AD sagt sitt.

Det skulle vara mycket intressant att se mer statistik på avgångar och rekrytering. Den jag sett är inte rolig. Att det kostar pengar och effekt står helt klart.

Vad värre är, är hur man tänkt sig att komma i kostymen med specoff för att på så sätt få ner lönekostnaderna. Hur får man dit yo?

Anonym sa...
6 januari 2011 13:16  

22 § 1st. "Den som äger eller nyttjar ett skyddsobjekt ansvarar för att objektet bevakas och för att upplysning om beslutet om skyddsobjekt lämnas genom tydlig skyltning eller på annat sätt."
Jag bor själv i Luleå och åkte flera gånger ut till området runt flygplatsen i mitt arbete. Jag såg ingen skyltning på vägen ut mot civila delen där dessa fotografer greps. Däremot vid infarten av den militära delen fanns pappskyltar och ATA-band.
Kanske inte riktigt rätt...

Wiseman sa...
6 januari 2011 13:33  

13.16: De greps på den militära sidan när de fotade den flygande tunna som finns som monument där, enligt artikeln i SvD och enligt filmmaterialet så de lär ha haft svårt att missa skyltningen.

Kn Stofil sa...
6 januari 2011 14:54  

@Anonym 13:16
Dessutom rör sig ju detta om normalt begåvade gentlemän som med största sannolikhet läser någon av de lokala tidningarna vari det fanns ganska stora annonser. Att påstå att de inte visste är alltså direkt naivt. Ville man göra en film och nödvändigtvis ha med ett flygplan på betongpelare så finns det ett par till i kommunen att välja på. Herrarna har utan tvekan velat ha mer uppmärksamhet än vad en vanlig youtube film genererar. Att sedan gnälla när man får den uppmärksamheten man eftersökte ger ett milt sagt pinsamt intryck.

Larsson sa...
6 januari 2011 20:10  

30 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ett förbud som avses i 7 § döms till böter eller fängelse i högst ett år, om gärningen inte är belagd med straff i brottsbalken.

sedan behöver de inte ens ha uppsåt...

Goldmember sa...
7 januari 2011 01:45  

@Wiseman 6/1 12:45
Det är ju plättlätt att fylla upp specoffvakanser - även yo är låntagare. Utan kneg ingen deg!

Jag känner att vår arbetsgivare fullkomligt skiter i allt utom att följa anvisningar från våra folkvalda. Vår verksamhet är underordnad den ekonomiska ramen, och slutresultatet får bli som det blir.

Jag hörde, rykten ska man inte alltid tro på men men... Att FMLOG ska krympa med 1400 personer till 2014. FMLOG, stödorganisationerna alltså, krymper eftersom dels kärnverksamheter minskas, men även ändrade processer. Tex, anställda soldater rycker in/muckar i ett helt annat empo än tidigare = mindre personal på serviccentren, ammunitionshanteringen är redan i ett OPS-projekt. Verkstäderna arbetar endast med gröna fordon, resten läggs ut civilt. Och PRIO, denna goding, lägger mer arbeta på DIG istället för stödorganisationer.

Jag ser inte fram emot 2011, än mindre åren därefter.

Anonym sa...
29 november 2011 08:57  

Undrar i mitt stilla sinne om ofog kan manifestera bort rå-olja, gas och andra strategiska tillgångar som aggressiva politiker vill åt och därmed få bort det som FAKTISKT orsakar krig. Och låta mitt försvar vara i fred.

Plocka bort sådant som brinner, inte brandkåren.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade