Europa och NATO utan USA? (Uppdaterat 27/1 08.45)

President Obama höll igår sitt årliga tal till nationen. Huvuddelen av talet kom att handla om USA:s stora problem med statsfinanserna. Obama vill frysa utgifterna i fem år och efterlyser en nationell samling kring ekonomin, där varje amerikan ska dra sitt strå till stacken för att utveckla USA och få ekonomin på rätt köl. Han förespråkade t ex satsningar på utbildning för att öka konkurrenskraften gentemot andra länder och det verkar också som om oljebolagens skattereduktioner försvinner.


Frågan är hur långt Obamas förslag räcker. Att frysa utgifterna i 5 år kommer endast att sänka det amerikanska budgetunderskottet med 400 miljarder dollar de närmaste tio åren. Tidigare i år skrev den amerikanske finansministern Timothy Geithner till kongressen för att be dem höja USA:s skuldtak och påpekade i sitt brev de ytterst allvarliga följderna för hela världen om skuldtaket nås. Amerikansk lag förbjuder staten att låna mer om skuldtaket nås och landet får därefter snabbt ställa in betalningarna. Det nuvarande skuldtaket ligger på ofattbara 14,3 biljoner dollar och nås enligt nuvarande beräkningar under perioden 31 mars- 16 maj 2011. I brevet motiverar Geithner att en återgång till 2008 års utgiftsnivå endast skulle försena förloppet 2 veckor. Obamas förslag skulle alltså minska skulden till någonstans strax under 13,9 biljoner dollar. Kommer det att räcka för att få USA:s ekonomi på rätt köl?

Den amerikanska ekonomin och Geithners brev kommenterades av den svenska finansanalysföretaget Stockpicker så här: "Det är ingen hemlighet att USA:s skuldsättning ökar dag för dag. Ökningen börjar dessutom anta en exponentiell kurva. Under de senaste två åren ökade skulden mer än under de fyra föregående åren. Mot bakgrund av detta är det inte direkt konstigt att man närmar sig det av kongressen antagna ”skuldtaket vilket i normala fall innebär att man enligt lag inte får låna mer. För att kringgå problemet har finansministern Timothy Geithner helt sonika skrivit ett brev till den amerikanska kongressen i syfte att förmå den att öka taknivån från 14,3 biljoner dollar. Ett av motiven var att underlåtenhet att höja gränsen skulle påskynda USA:s betalningsinställelse. Ord och inga visor. Märk väl att ordvalet var ”påskynda” och inte ”undanröja hotet”."


Var och en kan nog själv räkna ut vad ett sådant förlopp skulle innebära för USA:s möjligheter att fortsätta ingripa säkerhetspolitiskt i övriga världen. Europa ska nog börja titta närmare på en plan utan USA som garant och ryggrad i NATO. Som bekant går det heller inte speciellt bra för de övriga stora länderna i NATO och i EU, som Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Italien.


Media: SvD, DN, 2, Expressen, 2, 3, Aftonbladet, 2, Affärsvärlden, DI, GP, Sydsvenskan


Uppdatering 27/1 08.45: Affärsvärlden: "- Endast USA:s räntebetalningar kommer att växa från dagens 10,8 procent av statsbudgeten till 20 procent år 2020. Det går inte ihop. Det är omöjligt att förstå varifrån alla de pengarna ska komma, säger Jørgen Ørstrøm Møller."

16 kommentarer:

Roger Klang sa...
26 januari 2011 kl. 19:28  

För Tyskland går det nästan lika bra som för Sverige faktiskt. Men både dem och vi betungas av skyldigheten som ålagts oss att betala för Greklands och Irlands levande över sina tillkgångar. Märk väl att Storbritannien inte betalar en krona till sitt protektorat Irland, och endast kaffepengar till Grekland om jag inte misstar mig.

Roger Klang

Anonym sa...
26 januari 2011 kl. 19:47  

just FYI
"On January 25, 2011, President Obama will deliver the annual address to a joint session of Congress from the House Chamber at the U.S. Capitol"
http://www.whitehouse.gov/state-of-the-union-2011
;-)
/Swede

Anonym sa...
26 januari 2011 kl. 19:50  

Nu har vi då ett tillfälle att återgå till – eller i alla fall diskutera – en mer sansad säkerhetspolitik där vi inte är beroende av andra för att försvara våra gränser. Och där vi faktiskt skulle kunna vara till nytta för våra grannländer i händelse av kris eller krig.

Vi skulle t ex kunna:

1. Bestämma en rimlig nivå avseende förmågor som FM behöver ha för att klara av att stå emot ett väpnat angrepp

2. Ta fram en plan för hur vi snabbast, enklast och mest kostnadseffektivt (ur ett nationalekonomiskt helhetsperspektiv) når denna nivå

Förslag att överväga innan planen tas fram:

Ge FM ett utökat samhällsansvar, vilket skulle kunna innebära att bistå övriga samhället vid katastrofer och nödlägen som t ex översvämningar, snökaos, mm.
Återinför inte värnplikten. Inför en samhällsplikt för alla – oavsett kön.

Återinför en materielförsörjning med en större samhällsekonomisk helhetssyn. Satsa på att bli i princip självförsörjande avseende grundläggande förmågeskapande materiel, som t ex bandvagnar, ytstridsfartyg, ubåtar, flyg, ledningssystem, vissa vapensystem. Detta kommer sannolikt att kräva en svensk försvarsindustri som till övervägande delen är statsägd (det har de flesta större europeiska länderna). Detta kommer i sin tur att innebära att man kan ta näringspolitisk hänsyn vid utvecklingen av t ex de nya ubåtarna (genom att lägga beställning på ett företag som till övervägande delen ägs av den svenska staten så går ju eventuell vinst tillbaka till statskassan och arbetstillfällen skapas i Sverige).

Överväg att även göra kritisk infrastruktur (järnvägar, tele-/data-kommunikationsnät, elnät, sjukhus, etc) till övervägande delen statsägd. Om t ex järnvägarna var till övervägande delen statsägda skulle det inte innebära några problem att sätta in FM för att hjälpa till med t ex snöröjning och om detta även gäller de större sjukhusen och en del av samhällsplikten skulle vara grundläggande tjänster i sjukvården skulle FM även kunna bistå sjukvården vid t ex naturkatastrofer.

Nu är jag fullt införstådd med vilka problem det innebär med att ha staten som företagsägare. Men å andra sidan innebär detta en hel del fördelar avseende att kunna göra satsningar på infrastruktur – och Försvaret – när det behövs (t ex i en lågkonjunktur) och därigenom skapa arbetstillfällen .

Sättet att tänka som ligger bakom detta inlägg uppfattas sannolikt av många idag som ”bakåtsträvande”, ”socialistiskt”, ”protektionistiskt”, ”isolationistiskt”, etc.

Men om vi ska diskutera solidaritet och gemenskap så tror jag att vi är till större nytta för den vi vill vara solidariska och dela gemenskap med om vi kan ta hand om oss själva. Kan vi inte det, är vi inte till någon större nytta för någon annan. Och den som inte kan hjälpa sig själv kan nog inte förvänta sig särskilt mycket hjälp från någon annan.

Som sagt detta sätt att tänka känns nog ”avigt” av många orsaker för de flesta idag. Men om tio år kommer det nog inte att kännas så avigt – och då önskar vi nog att vi hade börjat planera för detta nu.

För även om vi har EU och NATO just nu så är det ju inte säkert att det är så om tio år – och det vore ju trevligt om vi kunde klara oss själva då.

Som sagt, jag vet att jag tänker lite annorlunda – kan inte ni som tänker ”som vanligt” upplysa mig om de grundläggande felen i mitt resonemang?

Observera att jag ser FM som en försäkring att falla tillbaka på då det otänkbara inträffar – och om vi inte har en plan för hur vi ska klara oss om inte EU och NATO finns så är det väl inte mycket till försäkring…

Idag är det rätt mycket som talar för att EU och NATO inte kommer att se ut som de gör idag om 10 år…

Hoppas på det bästa – planera för …

Wiseman sa...
26 januari 2011 kl. 20:35  

Swede: Ja, var kom det ifrån? Det kan man verkligen undra. Fort och fel.

Tack för påpekandet. Det är rättat nu.

Anonym sa...
26 januari 2011 kl. 20:46  

Ni som tror politikerna någonsin kommer att skapa ett försvar värt namnet lever i drömmarnas värld. Den elit som sitter vid makten idag har systematiskt nedmonterat försvaret till ett skämt. Varför skulle de ändra sig? Det är ju deras grundläggande tro att vi lever i en kosmopolitisk värld där vi säkert kommer att få hjälp av andra snälla makter om något dumt händer. Nu kan ju dock inget dumt hända, EU o FN ordnar ju alla konflikter i deras lilla värld. De sju riksdagspartierna har alla samma åsikt så det är bara att rösta på det nya partiet om man vill ha någon ändring.

Anonym sa...
26 januari 2011 kl. 22:42  

Anonym 26 januari 2011 19:50.
Jag tänker ungefär som du. Vill ha 5% av BNP som försäkringspremie. Den där samhällsplikten skulle omfatta förutom det rent militära även gränsskydd, tull, sjöräddning, trafikpolis, viss ordningspolis, räddningstjänsten och säkert några till. Och så då samhällsberedskapen du beskriver.

Andra har tidigare beskrivit de "mjuka" värden vi då uppnår som samhälle också. Ett ägarskap kräver deltagande för att upplevas som annat än bara en påförd skatt. Samhället är en gemensam helhet som vi för de gemensamma delarna måste hantera som just en helhet och inte fragmentisera i namn av konkurrensutsättning och privatisering.

Privat ägande och konkurrens är bra, men inte som ett egenvärde till varje pris och sammanhang. Det definierade gemensamma samhället måste hållas samman. Annars blir det som t ex SJ blivit. Mycket av industriframgångarna på 50- 60- och 70-talen berodde på symbiosen mellan en stark stat och ett privat näringsliv.

Måhända blir USA's kris både en nödvändig och möjlig utlösare för oss att tvingas diskutera dessa frågor igen. Och göra något åt det.
/Morfar

Tobhias Wikström sa...
27 januari 2011 kl. 00:14  

Om USA:s möjligheter att ingripa säkerhetspolitiskt i övriga världen begränsas, så kanske NATO kan återgå till att vara den försvarsallians som den är tänkt att vara, och inte som nu en ursäkt som USA använder sig av för att hitta truppbidragsgivande länder.
Att EU ska börja titta närmare på en plan utan USA som garant och ryggrad i NATO får vi väl anse att de redan gör, å det kraftfullaste. I.o.m. Lissabonfördraget har vi nu i EU en solidaritetsklausul, och en tydligt uttalad sträven för att skapa ett gemensamt försvar.
//Tobhias Wikström

Anonym sa...
27 januari 2011 kl. 01:23  

@ Anonym 19:50

Du beskriver hur det perfekta samhället borde vara beskaffat, men inte hur vi ska ta oss dit. Du har alltså glömt bort att ta hänsyn till realpolitikens förmåga att styra samhällsutvecklingen.

Realpolitiken är fylld av spretande åsikter. Konsensus fungerar ofta som en bromsmekanism, dvs man är överens om att man inte är överens och därför stagnerar utvecklingen. Demokratisk realpolitik borgar alltså för att ditt önskesamhälle är (och sannolikt förblir) en utopi.

Diktatorisk realpolitik är inte ett dugg bättre. Där bromsas utvecklingen av att diktatorn är galen eller helt enkelt lat.

Det grundläggande felet i din beskrivning är alltså att målsättningen är orealistisk av politiska skäl. För övrigt köper jag din beskrivning.

Flygsoldat 113 Bom

Anonym sa...
27 januari 2011 kl. 12:11  

I går em svarade Statsministern på frågor i Sveriges Radio under en och en halv timme. Inte en enda fråga om försvaret eller Rysslands militära rustningar släpptes fram av SR-redaktionen.

Anonym sa...
27 januari 2011 kl. 17:55  

Men i vilket fall som helst är nationell samling eftersträvansvärt.
God bless America :-)

Anonym sa...
29 januari 2011 kl. 20:41  

Wiseman

När jag läste inlägget från 26 januari 2011 19:50 ovan så förväntade jag mig att det skulle komma en del protester eftersom innehållet i inlägget går på "tvärs" mot den inriktning vi för närvarande har för den svenska säkerhetspolitiken

Men icke de kommentarer som har kommit har varit instämmande

Dessutom verkar det finnas moderata politiker som är inne på samma tankebanor

Gyllenhaal uppmärksammade detta häromdagen på sin blogg
http://gyllenhaals.blogspot.com/2011/01/svidande-sjalvkritik-om-forsvaret.html

Där han har kopierat ett par stycke från Isabella Jernbecks (m) blogg
Jernbeck skriver på sin blogg:

"Nu finns det alltför många tecken som tyder på att övergången inte fungerar som det var tänkt."

och:

"Lägg där till vår solidarietetsklausul som är en pappersprodukt samt att ingen kan ge ett klart besked om hur vårt land ska kunna försvaras och med vilka förmågor."

och kanske allvarligast:

"Vi ska klara oss utan militära allianser - men med försäkringar som inte finns."

Det verkar alltså finnas ett alternativt "tänk" till den inriktning vi nu har

Hur utspritt tror du att det är att man tänker i dessa banor?

Wiseman sa...
29 januari 2011 kl. 20:45  

Om du menar att man ifrågasätter den rådande politiska beskrivningen av den säkerhetspolitiska situationen är det mycket vanligt i tanke, men bland politiker i regeringspartierna ovanligt i handling. Märk väl att Jernbeck fick lämna Försvarsutskottet efter höstens val.

Anonym sa...
29 januari 2011 kl. 20:58  

Jo det är väl inte alldeles ovanligt att man inte får vara med längre om man inte ställer in sig i ledet...

När ska vi lära oss att det är genom ett uppriktigt och öppet meningsutbyte som vi för utvecklingen framåt?

Det är lätt att få uppfattningen att våra ledande politiker underskattar "allmänhetens" förmåga att se igenom den "officiella verklighetsbeskrivningen"

Tack för snabbt svar på det förra inlägget Wiseman

Observatören sa...
3 februari 2011 kl. 11:43  

USA har sedan 2005 reducerat sin militära närvaro i Nordeuropa. I Tyskland fanns 2005 två divisioner(1AD&1ID) som nu reducerats till två brigader (170IB&172IB) som i sin tur kommer reduceras till ett regimente(2SCR) under 2012. Till detta tillkommer sammanslagningar och nedläggningar av baser både i Tyskland och övriga Nordeuropa, med ytterliggare tillbakadragande av personal som följd.
Med en svikande ekonomi och skiftning av fokus till Svarta havet bör frågan ställas om Nordeuropa i framtiden kan räkna med att USA har betydande stående trupp i området.

Sumatra sa...
3 februari 2011 kl. 20:45  

Det är intressant att se hur USA fortsätter att stödja olika diktaturer, främst muslimska verkar det, för pengar som man inte har. Nu senast var det stöd med pengar och utbildning till Egyptens militärapparat som kom upp till ytan.

Vad skulle hända om USA och västvärlden drog sig tillbaka från den globala arenan och började att rekonstruera sina respektive ekonomier och återskapade en hållbar ekonomisk framtid.

Helt enkelt göra som man alltid gjort och "svälta" sig ur krisen intill någon form av balans mellan debit och kredit börjar gå ihop. Med "svälta" avser jag främst - i förhållande till tillgängliga resurser - överdimensionerade välfärdssystem. Ett typiskt aggerande är den senaste, kostnadsdrivande sjukvårdsreformen i USA. Var kommer de pengarna ifrån? Sanniningen är att de inte finns och inte kommer att finnas de närmaste 50 åren. 100 om allt fortsätter som hittills.

Den inslagna vägen är inte framkomlig, utom möjligen inom den tidsmässiga ramen för innevarande mandatperioder. Den fria världen är inte längre fri utan häftar i skuld, främst till de värsta tänkbara diktaturerna, som i sin tur ångar på som aldrig förr.

I slutänden kanske det inte var en så lysande idé att exportera västvärldens arbetsplatser till Asien. Resultatet ser vi i form av tyngdpunktsförskjutningar inom multipla områden.

Upandaway sa...
16 februari 2011 kl. 11:54  

http://www.jameshasik.com/weblog/2011/02/is-it-time-to-retire-the-b-2-some-readers-comment.html

Läsvärt från en mycket insatt amerikansk analytiker.

B.la: "Against this backdrop, we have the spectacle of the bizarre budget proposal that Mr. Obama released this week. The US federal government is trying to borrow a sum equal to 10.9% of GDP this year, and that borrowing is more than twice the entire defense budget. The government is not recommending any significant cuts to income transfers or the military, though. Even better, there was a story on Defense Industry Daily earlier this week about how DARPA and NASA are funding a study of what space travel will be like in 100 years. The whole thing is insane. Thus, it’s time to start considering ideas like terminating the USAF’s entire heavy bomber program, and shifting the residual long-range attack role to the Navy. Those who find that thought appalling should state the case for retiring something else, because the government is finally, really, really out of money, and something has to give."

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade