Ut i nätet

Eftermiddagens seminarium om JAS 39 Gripen och Luftförsvarets framtid avslutades med nyheten att en JAS 39 på F 17 hade rullat ut i nätet vid landning. Vad utrullningen berodde får utredningen utvisa och det är bara onödigt att spekulera i orsaker. Däremot kan man återigen konstatera den goda funktionen hos utrullningshindren på svenska militära flygplatser. Återigen har utrullningshindren fyllt sin funktion och räddat materiel till ett värde av hundratals miljoner kr och pilotens hälsa. Flygplanet är med stor sannolikhet bara att bogsera in i hangar för kontroll och reparation av eventuellt fel som orsakade utrullningen. I de flesta andra länder och framförallt inom NATO, används bromsvajrar, liknande de på hangarfartyg istället för nät, vilket är betydligt mer påfrestande för flygplanet och mindre säkert än det använda nätet.

Seminariet handlade om anskaffning av nästa version av JAS 39 spårade i sedvanlig ordning ur, där grundtron hos de flesta debattörer numera verkar vara att det är helt nya flygplan som ska anskaffas tack vare media. Hur mycket vi än önskar det och hur smidigt det än vore så avstannar tyvärr inte utvecklingen av krigsmateriel i omvärlden även om vi låter den svenska göra det. De JAS 39C/D vi har idag kommer inte mäkta med 2020-talet utan mycket kraftiga modifikationer avseende sensorer, egenskydd och dragkraft. Med tanke på Försvarets nuvarande och kommande inriktning och i anslutning till dagens utrullning, kan man fundera på om det inte blir krok på JAS 39E/F. Man måste inse att det flygplan vi en gång beställde, utifrån då helt korrekt parametrar, var avsedd för korta uppdrag över Sverige och Östersjön och med ett stort flygbassystem i ryggen. Den framtid vi nu måste planera för är diametralt annorlunda där vi förbundit oss att bidra till andra länders försvar och där vi endast förfogar över en handfull baser varvid kraven på räckvidd och uthållighet drastiskt förändrats. Det är intressant hur så många tyckare kan ha åsikter om just valet av motor utan större inblick i vad motorn ska användas till vilka krav som kommer ställas på motor i framtiden. Mer om detta i ett kommande inlägg i den del av Luftförsvar på 2020-talet som kommer att handla om just stridsflyg.

Att döma av debatten i media framstår det som om de flesta motståndare till "super-jas", som media döpt det hela, i grunden snarare är skeptiska till allt annat än tron på en framtid med gröna skogar och kvittrande svalor. Egentligen är det inte så mycket Gripen man är emot, utan Gripen har snarast fått bli en symbol för försvarspolitiken. Därför är det för dem så oerhört viktigt att kämpa i varje delfråga, som t ex motorer, vapen, radar, etc.

Ledarskapmässigt kändes det mycket "modernt" att ansvarig för materielinköp för 2020-talet, konteramiralen Odd Werin, står och ska beskriva kraven på och innehållet i en framtida version av JAS 39. Förr i tiden hade det utan tvekan varit en flygvapenofficer, troligen pilot, och kanske inte ens överste till graden. En sådan hade förmodligen kunnat svara mer i detalj på vad som kommer att krävas av framtida stridsflyg och vad som motiverar de olika modifikationer som räknades upp. Eventuellt hade det varit flygvapenchefen själv, men någon sådan finns ju inte sedan försvargrenarna avskaffades till förmån för en uppdelning i köpare och säljare där ingen riktigt vet vem som "äger" en viss fråga eller beslut.


Glädjande att se är dock att det börjar bli bredare och bredare krav på att en ny luftförsvarsutredning görs. Dock blir man lite orolig av att ekonomin hela tiden sätts i första rummet. Naturligtvis finns det en ekonomisk verklighet, det är vi alla medvetna om. Däremot finns det allt som oftast en verklighet utanför den ekonomiska. Det är denna man bör beskriva och sträva mot, men slutprodukten blir naturligtvis en produkt av resurserna. So be it.  Nu kan man i stort sett välja valfri offentlig utredning ej gjord av oppositionsparti eller liknande så ser man att kravet och målbilden helt överensstämmer med tilldelade resurser. Något annat vore ju naturligtvis politiskt självmord. Är det inte märkligt hur alla försvarspolitiska utredningar kommer fram till att det är just lagd hotbild som är den korrekta utifrån budgeten budget som är den korrekt utifrån hotbilden? Detta är en av de stora farorna med en ny luftförsvarsutredning, liksom alla andra utredningar. Lurar man sig själv eller någon annan? Görs en utredning ska det vara med deltagare utifrån en mycket bred bakgrund, Försvaret, politiken, industrin och därtill gärna några obundna civila förmågor.

Dagens seminarium på video: del 1, del 2
Övriga media: Syds, DN, GP
Bloggar: Allan Widman

26 kommentarer:

Plutoff sa...
12 januari 2011 20:33  

Underbart att se en flottist prata JAS, och därtill en rejäl "regoff" med flottiljamirals grad!

Men som Wiseman skriver "modernt".

Suck!

Anonym sa...
12 januari 2011 20:43  

På bekostnad av skriande behov av nya helikoptrar anser jag att JAS 39 E/F borde likt ytstridsfartyget (LS10) skjutas på framtiden...

Dr Blå

Anonym sa...
12 januari 2011 20:54  

När jag räknade Odd:s stjärnor senast så var de två = konteramiral...

http://www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/cv/cv_Odd_Werin_sv_20101126.pdf

Wiseman sa...
12 januari 2011 20:59  

Riktigt. Ändrar i texten. Bara att konstatera att även konferenciern var felinformerad.

jan-olov sa...
12 januari 2011 21:19  

En ny luftförsvarsutredning behövs och den kommer att behöva ta tid.

Ingångsvärdena där måste vara:

Hur ser närområdesutvecklingen ut?
Vilken ambition och uppgifter skall försvarsmakten ha?
Vilka förmågor måste luftförsvaret ha tillsammans med arme och marina stridskrafter?
Hur skall vi avväga dessa?
Vilka kriterier antal fpl kontra kvalite?
Hur skall vi avväga antal plan kontra antal flygförare antal återtagna krigsbaser,lvrobotsystem osv osv.

Sist men inte minst och en uppmaning till politiker och försvarsledning:
Sverige försvarar Sverige. Bygg inte vår operativa planering på önskedrömmar att de står en mängd Nato förband och vill hjälpa oss.
Bygg inte planering,dimensioneringskriterier utifrån vad vi skall kunna i Afrika eller Afganistan.

Säkerställ att det blir ett system av system och för guds skull glöm inte att planera och anskaffa ordentlig bekämpningsförmåga denna gång.

Det är ingen naturlag att försvarsanslagen inte kan öka.
DE MÅSTE ÖKA och det krävs inget Nobelpris i ekonomi att förstå detta.

Anonym sa...
12 januari 2011 21:21  

Näääh! Kör på med JAS 39 C/D E19/20++!!!
Det är väl mysigt med ett lagom bra Flygvapen! Vi kan ju satsa på kvantitet kontra spetskvalitet! (SARKASM)

Inom en 10års period så kommer Federationen i öster att ha PAK-FA i full operativ status! De har budgeterat för minst 200st.
Med tanke på att den Amerikanska motsvarigheten F22 beräknas att ha en kill ratio mot arvet av stridsflygplan i världen på ca 1:80!!! och OM PAK-FA når upp till hälften av denna kapacitet så är det intressanta är att vi jämförelsevis skulle behöva 8000 JAS 39 C/D av dags status för att kvantitativt manövrera ut denna best!

Det går inte att dimensionera sitt försvar efter hur man önskar att det skulle vara eller på hittapåpakter!
Antingen försäkrar man sig eller så står man med byxorna vid fotknölarna när olyckan är framme.

Vi kommer aldrig att ha råd att kvantitativt nå upp till hotets nivå men kvalitativt så måste vi upp i en status som gör att det blir för riskabelt och kostar för mycket att syna vår status!

/L

J.K Nilsson sa...
12 januari 2011 21:55  

Dr. Blå, det måste bli ett slut med att rulla bristerna framför sig. Hur mycket har inte lämnats tillbaka eller "omfördelats inom ram" av fördröjda leveranser av JAS och nu HKP? Det är läge att kräva rättning av detta.

Det är dags att sluta upp att vara så förbaskat lojala och säga sanningen rakt ut. Om tjugio år har vi knapt någon tung transportflotta i luften, vår flotta består av fem Visby och något stödfartyg om vi inte gör något. Att i det läget också börja påpeka att vårt spetsnosflyg är något föråldrat kommer att ge sken av att vår situation nu är guld och gröna skogar.

Fan vet om inte fördelen med Försvarsmakten är att från 2001 och frammåt så kan man alltid säga: "Det var bättre förr" och inte ljuga.

J.K Nilsson

Anonym sa...
12 januari 2011 22:27  

Hörde på radio idag att frågan nu vad Brasilien ska beställa för nytt stridsflygplan var öppen. Gripen hade blivit intressant igen för brassarna; inte av den här händelsen givetvis utan av andra omständigheter.

Anonym sa...
12 januari 2011 23:02  

@ jan-olov
Du har så rätt, så rätt! Dessutom behöver Stril-förmågan förstärkas såväl kvantitativt som kvalitativt. I annat fall har vi knappast någon nytta av övriga förmågor.

Flygsoldat 113 Bom

Magnus Redin sa...
12 januari 2011 23:03  

Det finns fler intressanta frågor än antalet gripar och vilken version de skall ha.

En fråga är hur många piloter vi skall ha per plan. En så dyr och kritisk maskin måste väl ändå kunna köras i minst treskift? En egen favoritidé är även att kunna fjärrstyra dem som UAV, det behöver ändå finnas UAV styrningsförmåga.

Det leder raskt vad det skall finnas för stridslednings och kommunikationsystem på 2020 talet och framåt. Det systemet borde i sin tur inte var ett flygvapensystem utan ett generellt system oavsett om det stridsleder Gripen E/F, UAV, robotar från fartyg eller helt nya röriga plattformar. Det senare gör att det är viktigt att äga patent, programkod, utvecklingsstab osv för att kunna göra nya saker med systemet och undvika att det blir otroligt dyrt.

Oavsett vilka system vi har råd med måste det finnas en kommunikationsinfrastruktur att stoppa i dem i. Sedan behöver den kommunikationsinfrastrukturen kunna fungera ihop med våra grannländer då jag inte tror att vi kommer att försvara oss på egen hand och dessutom kommer vi att vilja rädda våra grannar om det går åt skogen.
Där är en intressant fråga om man måste avvakta Nato medlemskap eller om man faktiskt kan göra saker under tiden. Här vore det intressant att fråga vad Finland gör.

Nästa infrastruktur är att ha (flyg)baser för gripen, helikoptrar fraktflyg, tungt luftvärn och underhåll och även dessa behöver fungera ihop med vad våra grannländer har så det är tur att nät är kompatibla med kabelkroksflygplan...

Sedan måste det finns bränsle, vapen, mat, osv. Det vore även väldigt trevligt att prioritera upp bränsleförsörjning som är oberoende av importerad olja. Det är mestadels ett civilt klimat- och försörjningsprojekt men den dag förvaret behövs kommer knappast världshandeln att må bra. Om fienden kommer västerifrån är atlanten stängd, om fienden kommer söderifrån är EU dött och om fienden kommer österifrån får vi inte längre någon rysk olja.

När vi kan hitta fienden, underhålla förbanden och har förband som kan använda utrustning är det även trevligt att ha riktigt bra flygplan som kan duellera med en kvalificerad fiende utan att vara helt beroende av mycket dyra robotar. Det är jättebra med E/F Gripar som kan Meteor duellera med det bästa som finns och bekämpa allt annat med tokbilliga akan-skott och mediokra billiga robotar men de är meningslösa utan hela systemet bakom dem.

Anonym sa...
12 januari 2011 23:15  

Skippa traditionellt försvar till förmån för att ge alla svenskar varsin uav med en AA missil och en AS missil att aktiveras i händelse av krig. När samtliga missiler är slut kapitulerar vi helt sonika. Visst man får räkna med lite collateral men det uppvägs av att exponeringen i strid blir låg samt att utbildningen kan begränsas till några timmar dataspel.

Anonym sa...
13 januari 2011 00:19  

Magnus Redin: Har inte Einstein sagt något i stil med att "Jag vet inte med vilka vapen det 3:e världskriget kommer utkämpas, men det 4:e blir med stenar och påkar."

Någon kanske tycker att man måste kunna hoppa över det 3:e och gå direkt till 4:an?

Annars har Cornucopia ett inlägg om egenansvar för försörjning vid katastrofer av olika slag som går ut på att man inte kan förvänta sig att samhället gör något eftersom beredskapslager och annat civilförsvar inte längre existerar. Och strängt taget, varför ska i så fall förmåga till KRIGFÖRING eller internationell väpnad konflikt vara mer uppmärksammad? Beredskapslagren skulle ju ha använts även om kriget kommit, och inte endast vid katastrofer.

Det är klart att det egentligen är fullständigt vansinnigt, men statens huvuduppgift har genom facklig/politisk samverkan under generationer varit att prioritera lönebildningen genom att höja ersättningsnivåerna i transfereringssystemen. Och tyvärr har man kanske då råkat avskaffa en av de där allmänna åtagandena - Försvarsförmågan. Men folket har ju i alla fall fått välja, även om kanske fackrepresentanter och politiker underlåtit att tala om att det följde med en nackdel med de ständiga prioriteringarna av arbetsmarknadsfrågor?

I alla fall finns det en hel del som talar för att de projekt Du efterfrågar skulle ta för lång tid att genomföra, när Du skriver om bränsleförsörjning mm. Utgå i stället från att fienden redan är innästlad och att han eller varför inte hon är överlägset organiserad och finansierad. To Kill with Kindness fungerar ju på alla utom kvinnomisshandlare. Det står ju exempelvis redan en Ming-arme i Marinens gamla ledningscentral Du kan gå och titta på om Du vill försöka förstå hur jag menar...

Det överlägset troligaste konflikt scenariot just nu är faktiskt att ekonomiproblemen urartar, och att transportsektorn slutar funka. Och då får vi problem direkt.

Tobias Wallin

Anonym sa...
13 januari 2011 02:39  

Om vi går ner i antal gripar till motsvarande vad Norge eller Finland har i antal så blir väl flygvapnet betydligt svagare än dessa länders. Gripen har ju lägre vapenlast än F-16/F-18. Jag kanske har fel?

Anonym sa...
13 januari 2011 09:57  

Är det inte dags att lägga ner våra industristödsprojekt som bara förmår producera hälften av utlovade förmågor, men till dubbla kostnaden och tio år försenade?
Varför Nato-anpassaning och samverkan när vi inte verkar vara intresserade av säkethetsgarantierna som är Natos grundpelare?

Anonym sa...
13 januari 2011 12:03  

Anonym 23:15: Det är ju det staten efter facklig/politisk samverkan redan gjort. Det traditionella försvaret ÄR skippat.

Anonym 09:57: Om industristödsprojekten avslutas faller folkförsörjningen samman. Kanske inte samma dag men de offentliga finanserna tål inte förlusten av de 7 industriföretag som står för minst 40 % av exportintäkter 2010. Kaos följer. Hungerkravaller likt de i Tunisien kanske? Eller värre.

Därmed är det en bättre ide att BYTA industristödsprojekt till några som kanske kan leverera överskott ÄVEN om tillgången till olja är vikande.

Men några sådana växer inte fram trots tillgång till stöd från Vinnova och andra. Varför? Kan det ha att göra med att staten, kapitalet och arbete sitter i samma båt sedan 30-talet?

Nya produkter hotar ju gamla arbetstillfällen hos de producenter som redan finns. Om om de nya väljer att arbete för låg förtjänst även under etablering är de ju osolidariska. Svartfötter.

Det kanske är DÄRFÖR det inte kommit något alternativ till förbränningsmotorn på 100 år. Att den som velat utveckla ett sådant hade fått göra det med livet som insats?

Tobias Wallin

Magnus Redin sa...
13 januari 2011 15:37  

Tobias, att det inte har kommit någon ersättare till förbränningsmotorn på 100 år beror på att oljan har varit oerhört billig, förbränningsmotorerna är billiga, framförallt när de massproduceras och sedan har det varit billigare att göra förbränningsmotorerna bättre än att utveckla något radikalt annorlunda.

Förbränningsmotorn har så att säga etablerat sin egen industriella ekologi som var för effektiv för elbilar, ångbilar, stirlingbilar, osv.

Först nu händer det saker och det händer när bränslet börjar bli dyrt, massproducerad elektronik är billigt, bra batterier börjar bli uthärdligt dyra och förbränningsmotorn har blivit så komplicerad att den börjar bli dyr. Det är dock fortfarande troligt att många elbilar får en liten kompletterande förbränningsmotor för uthållighet och kupévärme.

Jämför man detta med Gripen så finns Gripen i sin industriella ekologi och i sin militära miljö som stödjer den. Gripens konkurrenskraft hör ihop med effektiviteten hos företagen som tillverkar och underhåller. Stridsvärdet hör ihop med stridsledningen, pilotutbildning, baserna och vapnen.

Även om bemannat flyg skulle vara på gång att gå ur tiden på samma
sätt som förbränningsmotorn kan det leva i många år på att strukturen runt flygplanen är effektiv. I stormakter kan slagskepp och hangarfartyg leva kvar i många år på organisatorisk tröghet och ren lobbying men Sverige är för litet för att sådana grandiosa fastlåsningar skall hålla så Gripen hade varit dött sedan många år om flygplanet inte hade fungerat.

Vår sjuka inom försvaret har nog snarare varit att skrota strukturer för tidigt i stället för att hålla på med tålmodigt gradvis utvecklingsarbete med små styrkostnader och mycket nytta per peng, det som har gjort att så absurt mycket teknologi har utvecklas inom en så liten befolkning. (Bästa exemplet på låsningar och att jag ibland har fel är nog NBF som hade kunnat vara mycket bättre. )

Det krävs lika mycket verkstad och nyckelkompetens för 50 som för 200 Gripar så det skulle vara intressant om flygvapnet kunde utvecklas för minsta andel chefer per flygande, fjärrstyrande och underhållande personal. Om det kunde tas fram ett baskoncept med ytterst minimal bemanning och smart utnyttjande av befintliga flygfält och annan personal. Om det parallellt med de extrema robotarna tas fram mycket billiga vapen som utnyttjar flygplanens system för att behålla kostnadseffektiviteten.

Om det går att vara effektiv i varje del av verksamheten i stället för att bränna pengar på att flytta runt verksamheter och utveckla utan en klok plan borde det till exempel gå att ha förvånandsvärt många flygplan.

Sedan tror jag att fungerande systemtänkande inger en del extra respekt om vi lyckas hålla prestigesystemet stridsflygplan så billigt att det kan hanteras som en stridsvagn i stället för ett fartyg.

Jag uppfattar det som att vi nästan är där men jag har låg kunskap om och lågt förtroende för flygvapnet så jag antar att mycket kan bli bättre. (Drömmer om 100 C och 50 E/F Gripar som blandat körs av piloter och som UAV av "stridsledare" nere i Hästvedaberget och återanvända berg nära städer samt från en barrack i Enköping, spridda på 20+ små baser där det sista reservförfarandet om allt bryter ihop är att en hemvärnskompanichef disponerar fyra flygplan. )

Anonym sa...
13 januari 2011 15:48  

Svar till Anonym kl 09:57

"Är det inte dags att lägga ner våra industristödsprojekt som bara förmår producera hälften av utlovade förmågor, men till dubbla kostnaden och tio år försenade?"

För att alternativen är dyrare (mycket dyrare) och i de flesta fall ännu mer försenade, simple as that ...

Gårdagens kommentar kom från Göran Lennmarker på folk & försvar-eventet om Gripen säger det mesta

"50-60 miljarder är ju ur ett samhällsekonomiskt perspektiv ingen större summa, det är ju felräkningspengar på försäkringskassan"

Anonym sa...
13 januari 2011 17:30  

Att kunna dimensionera mot en hotbild torde vara en självklarhet. Begränsningen ligger i svensk politisk/militär oförmåga inse fakta - att en hotbild faktiskt finns närmare än man tror även om den är perifiär och kanske inom en tidsperiod som är närmare än den som prognostiserats beroende på bl.a. Lissabonfördragets solidaritetsförklaring - ett EU beslut som svenska politiker har skrivit på.
RIA Novosti rapporterade så sent som idag (13 januari 2011) att Ryssland kommer att bygga/modernisera 1 500 stridsflygplan och 2000 helikoptrar fram till 2020. Därutöver bibehåller/moderniserar det ryska flygvapnet 80% av den befintliga strategiska bombflygflottan och förbättrar vapensystemen 18 x den nuvarande förmågan. Kärnvapenstyrkorna och luftlandsättningsförmågan har legat näst intill intakt sedan Sovjetunionen kollapsade 1989-1994. Den ryska marinen kan verka strategiskt med sina ubåtar/krigsfartyg från sin nordliga bas vid Murmansk mm. Ryssland bygger vidare upp en landstigningsförmåga – för vad kan man undra om inte en landstigning i Östersjöområdet?
Den svenska öppenheten redovisa den ryska upprustningen är näst intill obefintlig.
Alltför många svenska politiker, journalister och en okunnig allmänhet är mer "lättjefullt" fokuserade på en NATO anslutning än att skapa en egen nationell militär förmåga, som den vi hade vid det kalla krigets slut.
Det som kallades direkt hot förr är idag en perifiär förmåga - d.v.s. ryskt flyg kan verka från Ryssland mot t.ex. Sverige från sitt eget territorium.
Man kan fråga sig varför svenska politiker inte är mer engagerade i nedrustningsfrågor direkt med stormakternas ledarskikt?
Det är inte någon fråga om nedrustning i Ryssland - tvärtom.
En hel del av denna upprustning kan beskådas med nyheter varje dag på;
http://www.militaryphotos.net/forums/showthread.php?99988-Russian-Photos-(updated-on-regular-basis)/page2676
(observera att just denna sida är den sista av 2676 sidor färsk och rena rama krigsporren)

Sumatra sa...
13 januari 2011 18:40  

Lite vid sidan om, så vill jag informera om att det finns nät även i flottan. Dessa anbringas under landgångar och fallrep, för att fånga upp sjömän som återvänt till fartyget efter en trevlig kväll på byn och som i misshugg missat var landgången eller fallrepet börjar.

Olyckligtvis har detta nät fått namn efter det tillstånd som de fallande ofta är i, och i dessa värdegrundstider är namnet inte längre politiskt korrekt och bör moderniseras.

Det får bli någon marinjär blogginnehavares uppgift att lämna förslag till mer värdegrundsanpassad benämning på detta så viktiga nät. Funktionen bör dock vara densamma.

Anonym sa...
13 januari 2011 21:01  

@jan-olov
Du har rätt! Dessutom behöver gamla förmågor vidmakthållas.

En från samband sa att flygets markradiosystem håller på att rasa ihop, och att inget görs.

Anonym sa...
13 januari 2011 23:17  

@Sumatra

Den typen av trevliga kvällar får inte längre förekomma i försvarsmakten, så nätet torde kunna avskaffas - pengar sparas. Länge leve den nya FM!

Anonym sa...
14 januari 2011 00:53  

Magnus Redin: "Att det inte har kommit någon ersättare till förbränningsmotorn på 100 år beror på att oljan har varit oerhört billig, förbränningsmotorerna är billiga, framförallt när de massproduceras och sedan har det varit billigare att göra förbränningsmotorerna bättre än att utveckla något radikalt annorlunda."

Det skrev jag ju, staten, kapitalet och arbetstagarorganisationerna sitter i samma båt i sådana frågor.

Ska man uppmuntra eller motverka nyheter som hotar det som redan finns?

Ett såvitt jag kan bedöma mer påtagligt problem är att det finns stora risker för hungerdrivna konflikter runtom i världen i dag med den instabila ekonomiska situation som råder. I viss mening är därför fi redan innästlad här eftersom utlandsfödd befolkning har dubbla lojaliteter. Vilka individer som utgör hot kan knappast konstateras idag heller, utan en sådan situation måste egentligen lösas med omvänd bevisbörda och internering. På samma sätt som under VK.

Vi saknar helt enkelt egen kapacitet för de dagsaktuella hoten som jag ser det. Och det kanske är sådant som ryssarna ska göra i stället, även här, när nu svenskarna själva är så upptagna med inte minst sina nyss nämnda fackliga intressen?

Vad man sår får man skörda.

Tobias Wallin

Magnus Redin sa...
14 januari 2011 12:11  

Tobias, min poäng är att förbränningsmotorns dominans inte behöver någon konspirativ förklaring.
Förbränningsmotorn har som mycket annat en rad vanliga konkurrensfördelar plus att det som redan är byggt ofta är billigare att driva vidare än att bygga något helt nytt.

Sådana stabiliteter kan både hindra förnyelse och göra det möjligt att över tiden åstadkomma väldigt mycket med begränsade resurser.

Den utlandsfödda befolkningen kommer att bli den viktigaste delarna av u-hjälpen när det blir så djupa lågkonjunkturer att det inte längre finns skattepengar till u-hjälp. Det är en extremt liten minoritet som hellre terroriserar än gör det bästa möjliga av situationen så de själva kan hjälpa släktingar i sitt gamla land.

Både medmänskligt och ekonomiskt gäller det att hjälpa den överväldigande majoriteten av invandrare att hitta jobb och försörja sig och där kan det visa sig att vi behöver nya låglönejobb vilket kommer att spräcka illusionen av Sverige som en isolerad Ö i världen där man antingen har ett väldigt fint jobb eller lever lika bra på bidrag.

Detta kan fungera väl ihop med att lätt stigande kostnader för sjöfrakt och starkt stigande kostnader för lastbilsfrakt pga bränslepriser flyttar balansen för när det är billigast att producera i Sverige eller Kina. Det finns även mindre dåliga problem när oljan sinar.

Det gäller att få de som invandrar och deras barn att känna sig så svenska och delaktiga i samhället som möjligt. Det är nämligen även dem som är nyckeln för att röka ut terroristerna, jag litar mer på människor än elektronisk övervakning. Här finns det en massa stödjande arbete som borde göras av våra journalister, konstnärer och andra intellektuella.

Om detta misslyckas och samhället inte anpassar sig på ett konstruktivt sätt till situationen kommer problemen att hanteras med destruktiva lösningar ledda av människor som tycke att allmän internering och ännu värre politik är ok. Jag hoppas att du som jag är rädd för den typen av politik.

Det här är även ännu en anledning till att jag gillar hemvärnet, det ger en möjlighet att värva människor till en gemensam samhällsinstitution och kan ersätta lite av förlusten av den allmänna värnplikten.

I ett depressionsscenario kommer försvar att ställas mot u-hjälp, pensioner, a-kassa, polis, vård, lönesänkningar, infrastruktur, osv. Det är då ytterst viktigt att vara kostnadseffektiv och redan ha investerat för låga driftskostnader under de goda åren när det finns gott om pengar. Om problem börjar lösas med dyra lösningar som övervakning, polisstat och internering kommer det både att kosta skattepengar och skada samhället varvid man i värsta fall får ett självförstärkande skeende. I bortre änden av ett sådant skeende som inte bromsas finns det en allmän kollaps (liknande Sovjet) eller en kombination av ättestupa och etnisk rensning. (liknande Jugoslavien och svensk psykvård på 50 talet.)

Är man som jag lite deppig av sig är effektivitet, att det petas i svåra problem nu och inte när de blir värre och medmänskliga lösningar på problem på dödligt allvar. Fumlet med säg NBF stjäl en del av min och mina grannars framtid, osv för alla statliga verksamheter.

Anonym sa...
15 januari 2011 02:07  

Magnus Redin 12:11: Ditt "Sökande Av Dialog" avslöjar att Du försöker vinna tid. Du är ett fackombud som vill att försvarsförmåga ska forsätta hanteras som angelägenhet för industrin.

Klart Slut.

Tobias Wallin

Magnus Redin sa...
15 januari 2011 13:25  

Tobias, du har återigen en för komplicerad förklaring.

Jag skriver här för att jag under drygt 20 år har diskuterat intressant teknik och knepiga samhällsfrågor på olika internetforum och jag har vartefter växlat forum sökande efter kritiska människor att diskutera med.

Det som driver mig är nyfikenhet, fashination inför svåra problem och sedan några år deprimerad skräck inför peak oil och det som följer av det problemet. Jag har hanterat det genom att samla ihop lösningar på problemen som jag hitintills har samlat i boken "När resurser sinar", den har 130 sidor och ca ett stycke rent militära frågor. Det mesta jag säger här är redan sagt i soldf.com och i äldre primitivare version på netnews och lyskom.

Det finns ingen som beställer mina uttalanden eller åsikter men jag letar konstant efter verkliga möjligheter att lösa problemen så jag älskar små och stora företag och deras investeringar och kompetent statligt och kommunalt agerande.

Försvarsmakten, frivilliga individer och försvarsindustrin är befintliga tillgångar som kan användas för att gör det bästa möjlig av mycket svåra och kanske olösliga problem.

Anonym sa...
16 januari 2011 19:03  

En fråga! Är det tänkt att E/F ska följas av G/H? För annars förstår jag inte riktigt kommentaren under seminariet om att F414EPE senare kommer ha ytterligare 20% prestanda, något som RM12 aldrig kan matcha. Ja, men till när då?

Det känns som om att debatten jämför mycket päron, äpplen och frukter vi inte ens upptäckt. Känns bra därför att Försvarsmakten jämför två alternativ för en bestämd tidsperiod. Tycker, liksom Wiseman, att frågan diskuteras. Och då gärna vilken förmåga vi behöver under vilken tidsperiod och vilken ekonomi vi tycker ska få styra.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade