Mörka moln på horisonten

Som tidigare nämnts ser det inte helt ljust ut ekonomiskt för Försvarsmakten framöver. Förhoppningsvis blir det inte alltför stor påverkan på verksamheten under 2011 även om det finns illavarslande tecken. Däremot finns det all anledning att oroa sig över framtiden.

Allt fler har nu börjat omtala de ekonomiska riskerna med det nya personalförsörjningssystemet med anställda och kontrakterade soldater. Från början hette det utan minsta tillstymmelse till darr på rösten från såväl Försvarsmakten som försvarsminister och departement att systemet med anställda och kontrakterade soldater skulle bli avsevärt billigare än värnpliktssystemet. Så under hösten kom FOI:s rapport som visade på att fördyringar på 1-1,5 miljarder kr inte är osannolika. Döm om förvåningen när man sedan läser i Officerstidningen där FM stf personaldirektör Patrik Dahle intervjuas och säger om FOI-utredningens slutsatser: ”Det måste finnas en flexibilitet för att omplanera. Det är ingen som har sagt att det här kommer att bli billigare. Det finns en medvedenhet om att det här kan bli dyrare”. Förmodligen var vi flera som lyfte på ögonbrynen när vi läste detta. Argumentet att ett yrkesförsvar kommer att bli dyrare än värnpliktsförsvaret, förkastades som snömos av yrkesförsvarets förespråkare. Vi får väl se hur det blir med yrkesförsvarets insatsberedskap.


Innan nyår uttryckte försvarsutskottets ordförande Håkan Juholt (s) kritik mot Regeringen som inte ställer hårdare krav på Försvarsmakten angående fördelningen av yrkes- och kontraktsanställda. Riksdagsbeslutet om personalförsörjningssystemet föreskriver fördelningen 25/75 av yrkes- och kontraktsanställda soldater, vilket Försvarsmakten nu vill ändra till 40 % yrkessoldater. Juholt är inte ensam om att vara bekymrad. En nästan fördubbling av andelen yrkessoldater kommer utan tvivel att medföra ökade kostnader, framförallt i form av löner. Dessa kommer utan tvivel också behöva höjas för att man ska kunna behålla soldaterna längre tid. I så väl Officerstidningen som Försvarets Forum, kan man läsa insändare av missnöjda specialistofficerare på Livgardet som har lägre lön än sina nyss anställda soldater (mycket glädjande att specialistofficerarna tar debatten). Då ska man veta att det inte ser speciellt positivt ut för soldaterna heller. Som en soldat berättade: ”Nu har jag 18 000 kr/mån, men om 8 år med löneförhöjningarna så får jag 19 500 kr.” Det är inte svårt att räkna ut att lönerna måste upp rätt ordentligt om arbetet som soldat inte endast ska vara för ensamstående 20-åringar som stannar i Försvarsmakten ett eller två år.

I planeringen ser man också att Försvarsmakten redan inom något år ser framför sig att en majoritet av officerspersonalen är specialistofficerare, från att idag ha en majoritet yrkesofficerare. Med tanke på antalet utbildningsplatser av specialistofficerare och arbetsrätten är det enda sättet att få officerare att konvertera till specialistofficerare. Men hur har man räknat på lönekostnaderna? Håller ekonomin för att en officer bibehåller sin nuvarande lön och löneutveckling även om vederbörande byter till specialistofficer? (Läs för övrigt de mycket intressanta gästinläggen om officersförsörjningen med efterföljande diskussioner på  Försvar & Säkerhet (del 1, del 2)

För att möta de stigande kostnaderna och den ständigt minskade köpkraften i den fasta försvarsbudgeten, ville Försvarsmakten tidigare lägga ned ett antal förband och verksamhetsställen i grundorganisationen redan efter valet 2010. Så blev dock inte fallet p g a politisk styrning. Istället kan man nu istället utläsa att Försvarsmakten måste få frihet att göra så senast 2014. Även om carte blanche ges löser det endast problemen på kort sikt och frågan är vilken påverkan centraliseringar och förbandsnedläggningar får på övningsmöjligheter, rekrytering och inte minst insatsberedskap. Dessa värden syns inte som någon budgetpost à x mkr och är därmed svårare att följa upp.

Under 2020-talet uppnås livstidsslutet för många av Försvarsmaktens viktigaste system, såsom stridsvagnar, korvetter, ubåtar, transportflygplan och mycket mera. Det är oerhört svårt att se att det skulle gå att ersätta dessa system inom den försvarsbudget som finns idag, eller som visioneras kommande år. Ändå är det nu som arbetet ska påbörjas för att få en smidig övergång mellan utgående system och nytt system för att man ska slippa friktioner som t ex inom helikoptersystemen.

Hur löser man då de ekonomiska problemen? Det går tyvärr inte så länge budgetramen ligger fast. Så enkelt är det. Kraven på höjda reallöner, konkurrensutsättning av personalförsörjningen och inte minst att priserna på krigsmateriel stiger betydligt snabbare än övriga varor i samhället, gör att även en inflationskompenserad försvarsbudget får en minskad reell köpkraft. Samtidigt kan man inte förvänta sig att man skulle låta försvarsbudgeten växa i det oändliga. Däremot måste man ställa sig frågan om försvarsbudgeten är proportionerlig till uppgifterna och är uppgifterna förenliga med utvecklingen och situationen i omvärlden?

Som utvecklingen ser ut idag kommer vi 2025 återigen stå med materiel som huvudsakligen är 30-60 år gammal om inget drastiskt görs. Hur det i så fall ser ut på personal- och övningssidan vill man inte ens tänka på.

32 kommentarer:

Försvar och säkerhet sa...
9 januari 2011 kl. 13:43  

Huvudet på spiken. Jag kommer hänvisa till denna analys i ett kommande inlägg i veckan.

Wiseman sa...
9 januari 2011 kl. 13:48  

Man tackar!

Anonym sa...
9 januari 2011 kl. 14:13  

Som vanligt när du skriver något så är det intressant och väl underbyggt.

Ett enkelt sätt att "spara" otroliga summor borde vara att lägga ner fortifikationsverket och ge tillbaks alla byggnader och mark till försvarsmakten?...

Roger Klang sa...
9 januari 2011 kl. 14:40  

"”Det måste finnas en flexibilitet för att omplanera. Det är ingen som har sagt att det här kommer att bli billigare. Det finns en medvedenhet om att det här kan bli dyrare”."

Det var faktiskt Tolgfors som förde fram argumentet att ett yrkesförsvar skulle ge samhället en ekonomisk boost, ja han sade faktiskt ordagrannt att yrkesförsvaret skulle bli billigare i drift. Det blir det också eftersom företagen och det offentliga inte måste avstå från arbetskraft i perioder för att denna arbetskraft ska göra repmånad under tiden som de får pengar från försäkringskassan(?). Men Tolgfors lovade inte att han och regeringen skulle kompensera försvaret för ökade lönekostnader. För den TOTALA budgeten för samhället så blir försvaret billigare, och alltså har Tolgfors inte ljugit tekniskt sett, och det är inte heller frågan om en nedbantning av FM tekniskt sett. Men för försvarets budget har yrkeskåren samtidigt blivit dyrare. På det sättet lurade Tolgfors och regeringen FM, FM som sannolikt förväntade sig att bli kompenserade. Det här är bara ännu en smygande nedbantning av försvaret från regeringen.

Roger Klang

Anonym sa...
9 januari 2011 kl. 14:41  

Det som är mest fascinerande, och tragiskt, är hur skeptikerna till yrkesförsvaret utmålades som okunniga och bakåtsträvande av förespråkarna för att döda varje tillstymmelse till saklig debatt. Det gäller inte minst den politiska nivån där oppositionen, i alla fall S, i motioner och debatter påpekade realiteterna vad gäller yrkesförsvarets kostnader, men bara mötte raljans från försvarsministern. Jag har länge hävdat, och hävdar fortfarande, att regeringens försvarsbudget är i mer obalans oppositionen, trots de sistnämndas besparing på två miljarder./Karl

Vakthavande sa...
9 januari 2011 kl. 15:01  

Spot On!

Detta kopplat till vad vi nu upplever i form av förändrad kapacitet hos vår potentiella motståndare i Östersjöområdet gör att man blir mörkrädd.

Talade häromdagen med en finsk kollega, han gav mellan skål och vägg inte mycket för det svenska försvaret och meddelade att man i Helsingfors är mycket oroad över läget där Sverige snart utgör ett militärt vakum.

Dessvärre blir nog lösningen på pengaproblemet färre anställda soldater/sjömän/gruppchefer till förmån för kontraktsförband.

Med andra ord är vi kanske snart tillbaka till att utbilda 10 månaders soldater som ställs i ladan direkt efter muck. Cirkeln är sluten!

Sumatra sa...
9 januari 2011 kl. 15:10  

Som vanligt ett utmärkt inlägg. Fördelen med horisonten är att den oftast ligger långt bort, vilket gör det lättare att argumentera just här och jut nu. I fotokretsar brukar man skämta om fototävlingen Bästa Närbild Av Horisonten. Det lyckades du med i det här inlägget, bildligt talat.

Det är vi som skall tacka.

Exit sa...
9 januari 2011 kl. 16:28  

Ingen som ser detta kan i efterhand gräma sig över att bli lämnad på pottkanten. FM kommer bli en mkt smal niche i samhället.

Rätt eller fel (förmodligen det senare), men mkt troligt.

Vad skulle kunna få politikerna (men först oppinionen) att vilja satsa på FM??

Bananrepubik beteende med personal och budgetar hjälper i alla fall knappast.

/kompetens exit FM

Upandaway sa...
9 januari 2011 kl. 16:53  

Många verkar ta för givet att Tolgfors (m.fl.) argumentation håller ihop, och att man planerat efter detta. Jag tror snarare att politiker i allmänhet (och speciellt den sorts nyliberal som jämför värnplikt med slaveri) bestämt sig för att det gamla systemet saknar legitimitet.

Tolgfors är bara ditsatt för att sälja detta. Om sedan ekvationen går ihop är fullständigt irrelevant. Alla "vet" ju att detta nya är så mycket bättre.

Och är det bättre måste det ju också vara billigare. Och är det inte billigare, ja då får man krympa tills det går ändå. Och om det inte går ändå... Så måste det gå ändå.

Tills det verkligen inte går, och då hoppas man ingen märker något.

Sumatra sa...
9 januari 2011 kl. 17:28  

Karin Boye skrev en dikt i diktsamlingen "Härdarna", som verkar som skriven för våra beslutsfattare, politiker och andra.

Rustad, rak och pansarsluten
gick jag fram --
men av skräck var brynjan gjuten
och av skam.

Jag vill kasta mina vapen,
svärd och sköld.
All den hårda fiendskapen
var min köld.

Jag har sett de torra fröna
gro till slut.
Jag har sett det ljusa gröna
vecklas ut.

Mäktigt är det späda livet
mer än järn,
fram ur jordens hjärta drivet
utan värn.

Våren gryr i vinterns trakter,
där jag frös.
Jag vill möta livets makter
vapenlös.

Sinuhe the Egyptian sa...
9 januari 2011 kl. 17:53  

God fortsättning på det nya året, bäste Wiseman! Märkligt nog skrev jag just årets första blogg lite grann i samma ämne som du - dessvärre genom att tydligt peka på ännu en underfinansierad del av reformen.

För min del är det två detaljer som är viktiga att redovisa när man diskuterar förtjänsterna med värnpliktförsvaret. Den första är den som redan varit uppe: att samhällets kostnader var mycket högre än den andel som drabbade Försvarsmakten. Den andra är möjligen mindre diskuterad, nämligen att dagens låga värnpliktsvolymer omöjliggör några 1 700 individer deltagande i internationella militära insatser. Vidare har vi då suttit kvar med ad-hoc-systemet = olika förband nationellt och internationellt.

Magnus Redin sa...
9 januari 2011 kl. 18:21  

Det är inte den teoretiska nyliberalismen som har sänkt legitimiteten för värnpliktssystemet. Den skadan gjordes av en mycket lång tids nedmontering av repövningarna följd av en låg tids utbildning av en stor andel "budgetvärnpliktiga" följd av att bara en del av årskullen togs in och till sist så få att det vart helt ohållbart.

Sista spiken i kistan var skrotandet av större delen av armén, flygvapnets basorganisation, kustartilleriet och jag antar att även flottans basorganisation i praktiken har upphört. Vad skall man då ha värnpliktiga till utan materiel och förband som skall bemannas?

Det bästa man kan göra med detta är att kanalisera den kvarvarande nostalgin och entusiasmen för värnpliktsförsvaret, mobiliseringsförsvaret och gamla traditioner till hemvärnet där varje värvad person ger en liten förbättring av förmågan utan att det knäcker budgeten.

Försöker man återigen få de fåtaliga kvalificerade förbanden och systemen att fungera med värnpliktiga kommer vi bara tillbaka till samma gegga som vi precis har lämnat. Skall man få det att fungera bra igen behövs det en enorm upprustning motsvarande den under andra världskriget.

Jag håller med om att det behövs mer pengar men det skulle inte förvåna mig det minsta om vi har samma stridsvagnschassin på 2030 talet.

Anonym sa...
9 januari 2011 kl. 19:23  

Det finns bara en sak att göra. Prioritera. Skär bort saker vi inte har råd att förnya. Den bistra sanningen sedan kan vi ju tycka vad vi vill. Mer pengar får ju inte. Någon förändring i förhållandet FM logg - FortV - FM kommer det knappast bli.

Nä...skär bort kanske bli det ja, kanske du? Men det är den enda lösningen.

Magnus Redin sa...
9 januari 2011 kl. 19:55  

Eftersom så lite är kvar av försvaret är inte längre frågan vad som skall prioriteras bort.

Frågan är vilken nationell suveränitet vi skall ha kvar så vi kan välja vilka vi skall samarbeta med när det blir dåliga tider.

Det är naivt att lita på att alla makter som i dag ät snälla och vänliga mot oss förblir snälla. Vi har redan ett så litet och svagt försvar att jag är övertygad om att huvudtaktiken vid ett påtagligt militärt hot blir att betala utpressaren det utpressaren vill ha.

Det finns fortfarande lite manöverutrymme inom rövslickeriförsvar vilket demonstrerades under andra världskriget så jag hoppas vi behåller så pass mycket.

Dessutom är dagens ambitionsnivå egentligen högre än så, att vi skall vara med och påverka hotfulla skeenden lågt bortanför våra gränser. Jag hoppas detta fylls med bra innehåll eftersom det ger en nedre gräns för självförsvarsförmågan och sticker vi ut hakan lite borde våra grannar tro mer på att vi är något att samarbeta med.

Medelåldersmannen sa...
9 januari 2011 kl. 20:55  

Vem som lurat vem kan ju alltid diskuteras. Men ärlighetens namn är ju inte införandet av yrkesförsvaret, som blivit dyrare när det väl börjar närma sig realisering, det enda FM-proj som blivit dyrare när det väl kommit till kritan. Otaliga är de exempel, i såväl stort som smått, på projekt och system som trots massiv kritik trumfats igenom till oproportionerligt ökade sluträkningar.

Den iskalla cynikern anar ju tydligt ett förfaringssätt där FM gång efter annan låter införanden av projekt och system utvecklas, och för den delen avvecklas, på mycket skakiga grunder. För att när man väl nått ”the point of no return” ställa de folkvalda inför situationen ”att till detta är ni nödda och tvungna”.

Eftersom jag är en lite mjukare person tror jag personligen att det istället handlar om en olycklig kombination av ovan nämnda scenario och en handläggningsmetod vid FML med korta berednings- och handläggningstider. En handläggningsmetod som vars endast syfte är att leda fram till ett i förväg givet svar och där alla andra svar påverkar den egna karriären menligt.

Intressant är att se hur långt detta arbetssätt tillåts fortgå innan någon form av personligt ansvar kommer att utkrävas?

Wiseman sa...
9 januari 2011 kl. 21:03  

Medelåldersmannen: Cynikerns scenario liksom något av ditt faller på punkten att de ansvariga i huvudsak kommer att ha gått i pension när effekterna slagit igenom.

Anonym sa...
9 januari 2011 kl. 21:16  

En bra sammanfattning av försvarsmakten står inför.

Sedan kan man fundera på hur vi hamnat här, och hur vi ska ta oss hur det.

Rekommenderar Wilhelm Agrells bok "Fredens Illusioner", ger en hel del tankeställare som jag anser är relevanta även i framtiden.
Det övergripande intressanta är att när man läser boken inser man att systemkollapsen redan har inträffat!

Att påpeka att allt pekade på att anställda skulle bli (avsevärt) dyrare än vpl var grovt illojalt för några år sedan. STRA/LEDS hade ju "räknat" på detta och fastställt vad som gällde.

Inte ens "Utländska erfarenheter" var relevanta, den svenska modellen skulle fungera annorlunda....

Galärslaven

TRIDENT sa...
9 januari 2011 kl. 21:17  

@ Sinuhe the Egyptian

"...samhällets kostnader var mycket högre än den andel som drabbade Försvarsmakten."

På det planet kan man nog bevisa vad som helst med lite räkneövningar - och ingen kan bevisa motsatsen svart på vitt.

Jag håller helt och fullt med dig om att värnpliktsvolymerna är för små för att få systemet att gå runt men lösningen är väldigt enkel - öka volymerna.

Stoppa hela personalförsörjningsutredningen i papperstuggen - där den hör hemma - och återgå till att utbilda värnpliktiga. Ingen ska kunna inbilla mig att den lilla operettförsvarsmakt som är kvar kommer att kunna lösa några som helst uppgifter - varken rikets försvar eller agera i enlighet med (den ensidiga) solidaritetsdeklarationen. Det kommer med nöd och näppe gå att hålla huvuddelen av utlandsstyrkan flytande - en specialistbefattningarna kommer med säkerhet att vara vakanta mer än de är uppfyllda.

Övertron på tekniska lösningar är en annan sak som måste stoppas. Varje gång jag besöker fläktfabriken i Enköping blir jag mörkrädd. En stor lekstuga för teknikfreaks som kostar - och har kostat - gigantiska summor. Det spelar ingen roll om man har det senaste i ledningssystem om man inte har en förbandsmassa att leda - och att tro att den lilla operettarmén ska finnas på rätt plats vid rätt för att vi har det häftigaste ledningssystemet tillfälle när den väl behövs är en utopi.

Utlandsstyrkan kommer alltid att vara "ad hoc" i större eller mindre omfattning - både var avser materiel och personal. Det kommer alltid att krävas utbildning innan rotation och jag tror inte den kommer att bli kortare än dagens rotationsutbildning - det blir väl till att bygga ut befälshotellet på Kungsängen för logementsboende för soldaterna kan vi glömma.

Själv tror jag att det i slutet av detta året kommer att visa sig att kejsaren verkligen är naken även om alla i kejsarens omgivning förnekar detta. Bortförklaringarna när detta uppenbaras ska bli mycket intressanta att höra - likaså vem som blir skylloff - för någon måste ju vara ansvarig....

Maskinisten sa...
9 januari 2011 kl. 21:50  

Ärligt talat, försvarsmakten har dom resurser som krävs. 40 000 miljoner kronor att sätta sprätt på varje år, det är ingen dålig summa, men då måste man satsa dom rätt. Se till att det blir fler indianer och färre chefer. det är fullständigt otillbörligt med ett försvar bestående av några få kompanier 8-10 båtar och en handfull flygplan som leds av över 1000 generaler, amiraler, överstar, kommendörer och överstelöjtnater. Sätt omedelbart igång och fasa ut dessa dinosaurier så snart som möjligt och satsa pengarna där dom gör nytta. Det borde gå att sätta upp en försvarsmakt värd namnet med dessa resurser, gör om gör rätt! Exempelvis ,sluta omedelbart upp med att betala hyra för FM lokaler och mark, det är bara en helt onyttig rundgång av medel som går tillbaka rakt in i finansdepartementet. Det finns ytterligare ett otaligt antal exempel på där FM medel bara rinner rakt ut genom fingrarna utan att ge någon som helst effekt eller förmåga.

Anonym sa...
9 januari 2011 kl. 22:33  

Ja ni sitter i klistret. Men vissa vinner andra förlorar. Tex är er utveckling mycket bra för oss. Vem hade för 30 år sedan kunnat tänka sig att ni skulle hamna där ni är idag. En totalt inkompetent för att inte säga landsförädisk försvarledning (i vissa fall bokstavligt talat). Försvarspolitiker som inte ens
skulle kunna upprätthålla ordningen på ett dagis pga att de är sådana tomhylsor o mjukisar. Visserligen arbetar en del av dem åt oss men egentligen så behöver vi dem inte. Ni gör ju hela jobbet själva. Vi har ju även infiltrerat rätt duktigt inom journalsitkåren men inte
heller detta behövs. De är ju redan så vänstervridna o Sverigefientliga att de är komplett självgående.
Men upp med hakan ni har ändå satt era spår. Här hemma
på kontoret tex. När någon har varit en riktigt naiv klantskalle får han gå omkring med en strut på huvudet som har svenska flaggans färger i en hel vecka.
Lycka till
Generalmajor V Buganin
fd Chef Skandinaviska Avdelningen GRU

Medelåldersmannen sa...
9 januari 2011 kl. 23:02  

Bäste Wiseman.
Att tidsaspekterna är sådana att berörda/ansvariga beslutsfattare hinner gå i pension innan den fulla vidden av deras beslut står klar gör ju inte problemet mindre på något sätt. Till del kan kanske även detta faktum bidra till att saker och ting blir som de blir. Alltså att det är sämre att tänka långt och klokt än att tänka kort och smart.
Tryggt är dock att se att bloggar som Er avsevärt kortar tiden mellan Kejsarens beställning av nya kläder till att folket ser att han är naken!

Wiseman sa...
9 januari 2011 kl. 23:07  

Medelåldersmannen: Det gör definitivt inte problemen mindre.

Mike Kilo sa...
9 januari 2011 kl. 23:21  

Tack för att du skriver hur det är. Håller med till punkt och prickar om det du skriver och har själv hävdat det sen man började prata om förändringen.

Fortsätt driva detta och öppna ögonen för de som inte vill se. Ett stort tack från en enkel PFC.

Roger Klang sa...
10 januari 2011 kl. 01:40  

Såg just på "Armadillo" på dansk TV, men jag ska ta och kommentera Buganins kommentar, på min blogg imorgon, om det nu var Buganin som kommenterade. Svar ska han i alla fall få!

Roger Klang, Lund Scaniae Sverige

Anonym sa...
10 januari 2011 kl. 02:25  

Det skulle kosta 2,4 gånger mer i det gamla systemet att utbilda 3000insatsklara soldater än i det nya!
Det nya frivilligsystemet syftar till att personalförsörja insatsorganisationen genom individvis omsättning till skillnad från det gamla systemet som baseras på förbandsvis omsättning.
Personal och materiel skulle vara på plats och övad 2014.
(detta i en organisation som kan älta och dra i frågor som underkläder till kvinnor, skyddsglasögon, kroppsskydd m.m.m.m.m.m.m. i åratal !!!)
Detta är några av de sanningar som trumpetats ut av företrädare för FML och politiker.


Bara för ett litet tag sedan var vår ekonomi så god att ”överskott” inträffade och man kunde tidigarelägga anställning av flera hundra nya soldater.
Vad är det nu som har hänt?
En del av det vi har varnat för och diskuterat i bloggvärlden har börjat bli en realitet för fler.
Den där obevekliga verkligheten börjar ta form.
De gripbara, flexibla m.m. styrkorna försvinner alltmer bort i dimman.
Man börjar titta i plånboken och jämföra med utgifterna på ”inköpslistan”. Man upptäcker då att det finns väldigt mycket kvar på listan i slutet av pengarna.

När en personaldirektör säger omplanera och flexibilitet i samma mening betyder det oftast att han vill ha fria händer att säga upp personal. Sitter han med den enda funktionella ”pyskranen” så förstår man att han vill ha klara direktiv.
Vi kan ju inte ha samma ”mobiliseringsreserv” som vi har på brigadchefssidan
(ca 1000 per befattning) i resten av FM. Här gäller det nog tyvärr att solidariskt ställa upp för varandra lite kors och tvärs genom både befattningar och truppslag.
Egentligen har ingenting nytt, i sak inträffat, men man kan undra hur man räknat när man kan spara in en miljard på specialistlönerna i FOIrapporten?
Man bäddar också för kommande problem när man idag rekryterar direkt in i ORsystemet utan att ta hänsyn till karriär eller lönetrappa.
Har vi ett två- eller trebefälssystem??

Att vi ska kunna gå ifrån konceptet “US” inom överskådlig framtid är jag mycket tveksam till. Det gäller både personal, materiel och utbildning. Systemet verkar dock vila på det faktum att vi måste ha en pågående mission någonstans att åka till. Bland annat tycks soldater mfl ha sina genomsnittslöner uträknade med detta som grund!
Här på teatern har vi tagit fram en alternativ tältturne för våren och sommarens program. Tältprojektet heter “Den solidariska skillnaden” och är en ekologisk och energisnål resa i tid och rum, syftande till alliansfrihet i fred och neutralitet i krig….
Teaterdirektören.

Anonym sa...
10 januari 2011 kl. 20:39  

Ja tänk, man hade inte hunnit vara många minuter på jobbet idag innan någon hävde ur sig att "visst det kommer att saknas både pengar och personal under 2011, men nästa år blir det bättre".

Noterbart också att de soldater som anställdes i augusti nu börjat ställa frågor om hur man söker tjänstledigt för studier...

FM´s gamla slagdänga "Har du det som krävs" synes också ha övertagits av ett matlagningsprogram på tv4, så vi får väl se oss om efter en ny nu när rekryteringen av soldater drar igång för fullt.
Själv förelår jag något i stil med Elgigantens "Det är dumt att betala för mycket"

B-E Väring

Anonym sa...
10 januari 2011 kl. 22:05  

Låt det krascha..

Hela yrkesförsvaret kommer att ställa saker å ting på sin spets. Problemen inom FM kommer att komma upp till ytan mycket tydligare för det kommer inte gå att skjuta dem framför sig på samma sätt som med vpl-försvaret.

På sätt å vis kan det vara bra om det finns en vilja att lösa dem, om inte blir det en krasch vilket iochförsig kan bli en nystart men från en lägre nivå.

Anonym sa...
11 januari 2011 kl. 00:14  

Undrar om någon förmår få överblick och kontroll inom Försvarsmakten?

Varför tillåts Försvarsmakten ännu idag genomföra Wasaskeppsbyggen? Projekt som är så dåligt genomarbetade och t ex ekonomiskt planerade att projekten när de sjösätts blir rena katastoferna inte bara för de direkt inblandade utan för hela FM och med risk för stor påverkan för hela svenska samhället.

Till skillnad från det ursprungliga Wasaskappsbygget-där "någon" under fartygets byggnation beordrat att ännu ett batteridäck skulle byggas är ingen i sjöförklaringen direkt fälld för ändringen av fartyget.

GustavIIAdolf-konung på Guds befallning och med möjlighet att med döden straffa dem som inte åtlydde honom-är väl den som idag anses ha ett stort-mer eller mindre hela- ansvar för olyckan i Stockholm 1628.

Den händelsen ler vi till mans lite förnöjt åt när man besöker Wasamuseet. Man kanske skakar lite på huvudet och tycker att "de på den tiden" inte visste bättre....

Idag har vi ingen övermakt som är utsänd av nån gud, vi har ingen som kan straffa till döden eller på samma sätt ha en diktatorisk makt över samhället. ÄNDÅ bygger vi i FM Wasaskepp i mängder. Alltid med ekonomiska glädjekalkyler-alltifrån de svarta hålen 1997, inköp av ryssvagnarna, SEP-fyra prototypfordon för 940 miljoner kr, hkp14, system Prio och nu senast sannolikt även personalförsörjningen.

Bgen P Dahle tycker det är helt ok, "det finns en medvetenhet" att det nya personalförsörjningssystemet blir en dryg miljard dyrare än beräknat. Varför görs isf beräkningar alls i det planerande skedet av en förändringsprocess? Dahles uttalande i senaste Officerstidningen är snuskigt ansvarslöst. Bgen Dahle borde föregå med gott exempel och bli specoff när det blir degraderingsdax.

Varför bygger FM fortfarande Wasaskepp?


Kapten på bakre bänk

Anonym sa...
11 januari 2011 kl. 21:11  

Har det vänt måntro, innanför grindarna vilar numer det tunga mörkret och utanför strålar det civila ljuset.
/På med solbrillorna

Anonym sa...
11 januari 2011 kl. 23:18  

Att även bloggar kan drabbas av för mycket verklighet är inget nytt.
Kan det vara så att verklighetens mörka moln drar in över Far far Away.. ??

Teaterdirektören.

Wiseman sa...
12 januari 2011 kl. 00:14  

Ja, det är en riktig cliffhanger

Magnus Redin sa...
12 januari 2011 kl. 14:28  

En av anledningarna till det politiska stödet för insatser i avlägsna länder är att försvarsmakten med stödmyndigheter blir tvungna att göra något som fungerar.

Om man aldrig doppar ner båten i vattnet vet man inte om det vart en bra båt eller ett wasaskepp som bara ser snyggt ut.

Oavsett storleken på försvaret är det tryggt att veta att det som finns fungerar och inte bara ser bra ut. Dessutom finns det gott om folk som likt mig själv bara teoretiserar och det blir helt värdelöst om det saknas praktisk erfarenhet för att rätta de som bara sitter och tänker.

En annan intressant sak med ett försvar med anställda soldater är att mycket av politiken, oavsett om man gillar det eller ej, handlar om att köpa jobb för skattepengar och nu blir FM direkt jämförbar med försvarsindustrin i anställda per satsad krona.

Undrar om jag någon gång kommer att förstå varför försvarsmakten hela tiden rasar ihop så fort något har börjat fungera eller budgeten gått ihop. Det vore skönt att ha en samhällsinstitution som tuggar på och skyddar mot hot utan att vara en kontinuerlig politisk lekstuga och katastrof.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade