Bättre sent än aldrig (Uppdaterat 17.05)

Att Sverige nu slutligen har beslutat sig för att delta med stridsflyg i FN-insatsen över Libyen är mycket bra. För det första stärker det vår säkerhetspolitiska roll i och med att vi agerar tillsammans med världssamfundet i frågor som har direkt bäring på Europa.Vårt idag starkt nedrustade försvar bygger på en bräcklig solidaritetsförklaring att Sverige ska agera när kris och krig hotar andra europeiska länder med förhoppning om att dessa gör detsamma för Sverige i den händelse situationen var den omvända. Att inte ställa upp då Säkerhetsrådet beslutar om en insats i Europas omedelbara närhet inger inte förtroende.

För det andra kommer insatsen att vara mycket bra för Försvarsmakten. Det saknas idag erfarenheter av att operera över längre tid med stridsflyg och där kommer stora lärdomar att göras. Liksom inom andra förbandstyper råder idag vissa brister vars avhjälpande man mer eller mindre aktivt lämnat därhän. Vid skarpa insatser kommer sådana brister obönhörligen att blottas och därför behöva åtgärdas. Vissa problem som aldrig tidigare heller har upptäckts eller hade upptäckts förrän man genomför skarpa uppdrag, kommer nu i dagen. Bättre då att det sker under en insats av den här typen än om man skulle behöva genomföra skarpa operationer i det nationella försvaret. Vissa frågor som dragits i enorma långbänkar, t ex användning av NATO-krypton kan man nu inte slingra sig undan att fatta beslut om. Allt detta och mycket därtill kommer att gagna den svenska försvarsförmågan. Det blir, för att uttrycka sig på utrikiska, ett quantum leap i svensk förmåga på något års sikt och det behövs. Därför bättre sent än aldrig.


Tyvärr kommer dock beslutet om en svensk insats väl sent sett till insatsen över Libyen när man nu begränsar den till upprätthållande av en flygförbudszon (NFZ). Visserligen finns det fortfarande anledning att hålla koll på det libyska luftrummet i syfte att förneka möjlighet till vapensmuggling och transporter av legosoldater, men i övrigt är NFZ-skedet i princip över. En positiv effekt är dock att man i så fall kan frigöra resurser från nationer utan samma förbehåll som Sverige, att verka mot markmål samt sjömål. Uppenbarligen är också NATO av den åsikten eftersom man medveten om de svenska förbehållen bett om stöd.

Beslutet om ett svenskt deltagande i upprätthållandet av en NFZ skulle i så fall ha varit förberett redan för två veckor sedan så det hade kunnat implementeras direkt när Säkerhetsrådet fattade sitt beslut. Nu blir insatsen något mer av en fribiljett. Det som satte stopp för Gadaffis styrkor var anfall mot markförbanden och inget annat. Citat från statsministerns presskonferens "De får alltså inte delta i den insats som har till syfte att skydda civila". Insatser mot markmål är naturligtvis förenat med risk för skador på tredje man/civila, men approachen känns ändå mycket svensk. Det viktigaste är att få en flagga på plats, inte vad man uträttar. Applicerat på situationen för en dryg vecka sedan hade det varit att jämföra med hur holländska styrkor passivt tittade på när massakern i  Srebrenica genomfördes. Den svenska rollen blir i sådana fall alltså att bara se på vid angrepp mot civila på marken, eftersom det politiska modet inte finns i Sverige sedan Socialdemokraterna nu vikit ner sig efter tidigare veckors tal om att en svensk insats måste till. Därmed inte sagt att den svenska kontingenten inte kommer att göra en mycket bra insats och förhoppningsvis frigör man resurser åt andra deltagande nationer.

Intressant är också att man nu skickar iväg vårt enda svenska tankflygplan, en modifierad Hercules. Den modifierades tidigare till att kunna genomföra tankning som demonstrator och för att träna svenska piloter på hemmaplan i tankning. Att nu sätta in den som operativ resurs är lätt förvånande med tanke på dess ringa kapacitet jämfört med ett konventionellt tankflygplan. Man tager vad man haver, men samtidigt betyder det att man inte kan utbilda och vidmakthålla lufttankningsförmåga på andra piloter på hemmaplan, vilket begränsar möjligheterna till en rotation av ny personal. Demonstratorförsvaret i ett nötskal.

En positiv bieffekt är att Gripen nu slutligen prövas i skarpa operationer, då det annars hade varit rätt dödfött att försöka sälja flygplanet i de upphandlingar som nu genomförs i världen. Det kommer också att gangna Sverige och Försvarsmakten.


När nu ett övergripande och brett beslut är fattat kanske försvarsministern också släpps fram på scenen? Det har ju varit en mycket talande tystnad från det hållet de gångna veckorna i en fråga som i högsta grad rör hans departement.

Förhoppningsvis tar man nu politisk lärdom av agerandet kring Libyenfrågan så att nästa gång FN beslutar om en insats i syfte att skydda civilbefolkning eller liknande kan ett svenskt beslut om deltagande komma mycket snabbare, oavsett om det gäller insats med marktrupp, flygplan eller rena biståndsinsatser. Förmågan här och nu verkar inte innefatta det politiska området. Men fan tro't...


Regeringens proposition

Media:
SvD, 2, 3, 4, 5, 6, 7
DN, 2, 3, 4
Aft, 2, 3, 4, 5
SVT, 2, 3, 4, 5
SR, 2, 3, 4
BLT, 2, 3

Uppdatering 17.15: Jodå nu kom det minsann ett blogginlägg från försvarsministern om hög beredskap och saker och tings förträfflighet.

Intervjun i Studio Ett i P1 med försvarsministern och Urban Ahlin var skrämmande framförallt avseende den socialdemokratiska inställningen som gjort att svenska flygplan inte kommer att kunna ingripa för att försvara civila på marken.

Intervjuare: "Vad händer om svenska piloter ser civila attackeras på marken?"
Ahlin: "Då får man flyga därifrån. Fördelen med såna här flygplan är att det går mycket snabbt att förflytta sig och då kan flygplan från ett annat land komma och ingripa". Ahlin har några minuter tidigare motiverat varför svenska flygplan inte ska få anfalla mål på marken med att det är sådan svårigheter att från hög höjd avgöra om ett föremål är civilt eller inte och om civila kan komma att skadas.

Helt otroligt... Den socialdemokratiska skenheligheten upphör aldrig att förvåna. Det här agerandet riskerar att direkt skada den svenska säkerhetspolitiken och framförallt solidaritetsförklaringen.

Bloggar: Göran Pettersson, Chefsingenjören, Tokmoderaten, Lars Gyllenhaal

28 kommentarer:

NIL sa...
29 mars 2011 kl. 16:09  

Jag kan inte annat än tycka att det är en smula skämmigt att SE enbart ställer upp på att göra "finjobbet" medans andra får gå low down and dirty med allt vad det innebär av risker för egen personal och colleteral damage. Min ringa person känner ingen stolthet över den här insatsen, i min näsa luktar det exportstöd.

Band sa...
29 mars 2011 kl. 16:44  

Har redan gjort en sur kommenter i ärendet, men den totala avsaknaden av en Försvarsminister och ett departement på scenen de senaste veckorna har för mig gjort att ministern gått från "okunnig" till "onödig." Om han ska vara den politiker som representerar "mitt" departement kräver jag att få en annan. Omedelbart!

Commander sa...
29 mars 2011 kl. 16:55  

Att den politiska nivån har svårt att fatta beslut om insats är fullt förståeligt, de är ju inte direkt välövade i den disciplinen. Det är också en hel del frågetecken som behöver klaras ut.

Det finns dock en hel del åtgärder som kunde vidtagits INNAN beslut om insats - att framgruppera styrkan till lämplig bas i området är en sådan. Då hade styrkan varit operativ timmar efter att riksdagen fatta beslut om insats. Om beslutet blivit att INTE delta i insatsen hade planen fått flyga hem igen. Möjligen pinsamt, men fullt möjligt.

Det hade inte varit lika pinsamt som att komma veckor för sent och endast få delta i upprätthållande av NFZ, inte att stödja med insats mot markmål. Hur det skall gå till när uppgiften upprätthålla NFZ de facto innebär bl.a. insats mot luftvärnsbatterier, sensorer och ledningscentraler är inte lätt att förstå. Om styrkan endast får insätta vapen mot luftmål kommer det inte att bli mycket insatser gjorda. Khadaffis flygvapen är ju i praktiken redan utslaget...

UNSCR 1973 syftar till att skydda civilbefolkningen mot våld och övergrepp från Khadaffis stridskrafter. Skall inte den svenska styrkan få lösa dessa uppgifter?

/ Commander

Wiseman sa...
29 mars 2011 kl. 17:04  

NIL: Pinsamt var ordet, men så illa som bara exportstöd är det nog inte.

Commander: Instämmer fullständigt.

Anonym sa...
29 mars 2011 kl. 17:31  

Det är bra att vi skickar Gripen mfl plan men synd med begränsningarna.

Upprätthållandet av flygförbudszonen är i princip en icke-fråga idag. Den verkningsfulla delen av insatsen är nu angreppen på Khadaffis artilleri och stridsvagnar. Där ska Sverige inte delta. Sannolikt innebär det att Gripenplanen inte kommer att avlossa ett enda skott över Libyen. Det passar naturligtvis utmärkt för svenska politiker. Vi är på plats och får en pinne utan att faktiskt göra något.

Hursomhelst är beslutet ändå ett genombrott eftersom regeringen nu har brutit det starka tabut mot att sätta in Gripen i skarpa insatser utomlands. Förhoppningsvis kan det innebära att Sverige darrar mindre på manschetten nästa gång det är dags att trycka på knappen.

/ Chris Anderson

Anonym sa...
29 mars 2011 kl. 17:32  

Maximalt 10 plan och till detta en "overhead" på 120 personer.....
Dessutom gör vi bara "vissa" uppdrag....
Känns väl sådär....?
Vad tror ni på för tidsaspekt?
På plats och i luften inom 10 dagar?

Anonym sa...
29 mars 2011 kl. 17:47  

Vad säger ROE om att skjuta i självförsvar?
Har man möjlighet att försvara sig om man blir beskjuten eller belyst från marken eller måste man åka hem då?

Commander sa...
29 mars 2011 kl. 17:58  

Det var bland det mest pinsamma jag har hört en socialdemokrat uttala!

Vi skickar stridskrafter för att skydda civilbefolkningen enligt UNSCR 1973 också säger Urban Ahlin att våra stridsflygplan skall FLYGA DÄRIFRÅN om de ser civila attackeras av diktatorns stridskrafter...?!

Han, och hela socialdemokratin, borde skämmas! Så mycket var deras solidaritet värd...

Hoppas Juholt ser till att Ahlin snarast får ett annat jobb - böja ståltråd till gem är ett förslag.

/ Commander

Börjesson sa...
29 mars 2011 kl. 18:23  

Sossarna är ju som de är, och det är illa nog. Men jag tycker att Alliansen agerar precis lika illa här. Nu försöker de kapa åt sig politiska poäng genom diverse illa dold kritik i media mot sossarnas hållning. Vad de borde ha gjort är istället att överhuvudtaget inte acceptera den här pinsamma kompromissen. Antingen fick sosseriet gå med på att tillåta insats även mot markmål - med höggradigt utnyttjande av varje pilots goda omdöme, givetvis - eller så bleve det ingen insats. Det hade varit en betydligt mer rakryggad hållning. Den här tummetotten till insats kostar bara skattebetalarna pengar, och drar Sveriges internationella prestige i smutsen (om vi nu hade någon sedan tidigare), till absolut ingen nytta. (Förutom tidigare nämnda erfarenhetsvinster för Försvarsmakten. Men med all respekt för militärfolket så borde den typen av avväganden inte spela någon som helst roll för sådana här beslut. Och det gjorde de säkert inte heller.)

Att Nato överhuvudtaget välkomnar ett svenskt bidrag på de här premisserna, istället för att bara tacka nej till "back seat drivers", är väl förmodligen av rent politiska skäl. Ju fler man med någon form av trovärdighet kan påstå deltar i aktionen, desto mer politisk legitimitet får den. Men den militära nyttan av Sveriges låtsasdeltagande torde vara noll.

Anonym sa...
29 mars 2011 kl. 18:33  

Ahlin ger ny betydelse for uttrycket "Urban Warfare".

Det är trippel-tragiskt. Dels att S stöder markmålsattacker men bara om våra allierade genomför dem. Hyckleri.

Sen att han godtar ökad risk för civila då Gripenpiloter bara får titta på.

Till slut den psykologiska betydelse som det kan innebära för våra piloter som måste titta på utan att agera.

Det är inte bra på något sätt.

Anonym sa...
29 mars 2011 kl. 18:36  

Sådärja då är hela försvarsmaken äntligen utomlands. Samtidigt blir 39án battleproven ;) ett stort j--la skämt.

Anonym sa...
29 mars 2011 kl. 18:54  

Tror inte vi kan förhandla bort rätten till självförsvar.
Om våra piloter ser civila angripas kan de ta dessa personers rätt att försvara sig själva och därmed slå ut en angripare på marken.
Att vi i planerings skedet inte planerar för att slå mot markmål är en helt annan sak.
Om sen riksdagen är så naiv och speciellt vår käre Ahlin och tror att våra förare kör en pancake när civila dödas så.... Ja låt de leva i den villfarelsen.
JR

Anonym sa...
29 mars 2011 kl. 19:00  

USA öppnar dörren för att skicka de nationella skyddsstyrkorna till Libyen. Hur matchar Sverige detta för att ha chans till solidaritet i framtiden?

http://www.wired.com/dangerroom/2011/03/nato-chief-opens-the-door-to-libya-ground-troops/#more-43608

/Kassandra

Kallisti sa...
29 mars 2011 kl. 19:01  

Hur kan vi ha en försvarsminister som inte uttalar sig förrän regeringen tagit beslut och som inte ens är föredragande i regeringens hanterande eller omnämnd som förslagsställare i propositionen till riksdagen. Som Band sa från okunnig till totalt onödig. Biståndsministern har ersatt försvarsministern...

The Captain sa...
29 mars 2011 kl. 19:09  

Naturligtvis kan det bli problem med att "inte attackera markmål" om man blir attackerad från marken...

MEN vi har trots allt demokrati i Sverige och nu blev som det blev just pga det.
Blåbyxefolket i FV ska vara nöjda med att de kommer ut på insats och fundera över vad det fakiskt står i FN-resolutionen.

För jag tycker det är direkt opassande det som skrivs av FM anställda på div. bloggar och Facebooksidor just nu, med bla "Khaddafi ska krossas" och "Fight's on". Vill man framstå som "officer och krigshetsare" så är detta en bra början.

Anonym sa...
29 mars 2011 kl. 19:38  

"...och kom nu ihåg grabbar, se för fan till att inte skydda några civila!"

Anonym sa...
29 mars 2011 kl. 19:42  

Uppdraget beskrivs som ett spaningsuppdrag. Men Gripen har väl inte fått sin spaningskapsel? Den har ju varit gravt försenad. Skall dom bara spana visuellt i dagljus?

Upandaway sa...
29 mars 2011 kl. 20:28  

Tja, det är väl bara att inse att vi svenskar är för "fina" för att utöva våld ens i de mest humanitära syften.

Åtminstone om man ska tro våra politiker.

Sedan misstänker jag att de borgerliga bara är allt för nöjda med att kunna lämpa över ansvaret för att rättfärdiga de mer skenheliga aspekterna av uppdraget på Sossarna...

Regeringen vet mycket väl att de vore de ytterst ansvariga om något hade hänt nere i Libyen. Men nu när de kan peka vänsterut får de se jättetuffa ut samtidigt som de trevligt nog kan begränsa den politiska risken. Win-Win!

Därmed inte sagt att Sveriges deltagande är helt utan risk: Den flagga vi bidrar med hjälper förhoppningsvis till att med att skänka legitimitet till det hela. Genom att vara där visar vi att det inte enbart är NATO som deltar.

(Vilket i och för sig påminner om en annan operation jag inte är så förtjust i. Vem var det som sade att Afghanistandoktrinen var död...?)

Den andra risken, att bli nedskjuten, torde vara nära noll då vi antagligen kommer hålla oss över 6000 meter (vilket jag har för mig ska vara det högsta som Libyanernas mobila luftvärn når).

Anonym sa...
29 mars 2011 kl. 21:09  

OK, syftet är säkert det bästa, folkrätten står på vår sida, Gripen är ett superbt flygplan... Hur kommer det sig att jag tycker det luktar Legion Kondor?

Anonym sa...
29 mars 2011 kl. 22:37  

Wiseman, skrev i uppdateringen:
"Det här agerandet riskerar att direkt skada den svenska säkerhetspolitiken och framförallt solidaritetsförklaringen."

Det du menar är väl framförallt att oppositionens inrikes-omogna-politiska retorik riskerar livet på civila i Libyen, för du är väl inte ironisk?! :-o

/JAR

Anonym sa...
29 mars 2011 kl. 23:05  

Målet med insatsen är alltså att:

1. Visa upp Gripen för att kunna sälja den. Förstår inte hur Gripens position kommer att vara bättre efter att ha varit i Libyen. Ja, den går att flyga och lufttanka i ökenklimat... what else? I praktiken inget fientligt flygvapen att slåss mot och ingen möjlighet att bekämpa markmål. Däremot riskerar den att krascha när hela världen tittar på (typ F-15 med motorhaveri häromdagen alt bekämpas av luftvärnsrobot), dvs försämra sin nuvarande position.

2. Visa solidaritet mot NATO för att vi själva ska kunna få hjälp vid behov. Är det hjälp vi är ute efter ska vi gå med i NATO. Det är helt orealistiskt att NATO skulle gå i krig mot Ryssland (ja, det är vårt enda verkliga hot) som tack för att vi skickat ner några flygplan, med starka restriktioner, till Libyen.

Effekterna av insatsen kommer sannolikt att bli:

1. En kraftig flyktingström till Sverige. Vi måste självklart ta vårt ansvar nu när vi är nere och krigar i Libyen - typ ensamkommande "flyktingbarn" från Afghanistan.

2. Risken för terrordåd ökar i Sverige. Bomben i Stockholm har konstigt nog "glömts bort" väldigt fort.

Slutsatsen är att vi i praktiken inte vinner något på insatsen, men riskerar relativt mycket.

Anonym sa...
29 mars 2011 kl. 23:33  

Jag gick från att vara stolt över att det äntligen kommer ett blocköverskridande beslut som rör försvaret till att skämas.
Jag befinner mig just nu i utlandsstyrkan och om jag hadde haft allierat flyg iluften som inte fick angripa markmål skulle jag åka hem direkt. Vad är det här kvalificerat resursslöseri. Bra för piloterna att få "öva" men våga ta beslut...

Trött soldat

Anonym sa...
29 mars 2011 kl. 23:42  

Dags att bli positiv! Tycker Du varit lite väl negativ till det mesta den senaste tiden. Tex att skicka tankern (TP 84) till LIB är ju bättre för FV på lång sikt än att låta ett fåtal genomföra lufttankning under några veckor. Lyft blicken nu WW. Tillbaka till det du en gång var! Pusha och lyft! Rotation av personal? Varför då? Missionen är ju bara tre månader!

Dr Blå

Wiseman sa...
30 mars 2011 kl. 00:37  

Dr Blå: Visst är det positivt att det blir en insats?

Kritiken riktar sig mot beslutsfattandet. Avseende tankern handlar det om beslutet att satsa på demonstratorer där det visar sig att vi nu skjutit oss rejält i foten. Tankflygplan är inget för vår nationella förmåga. Ska vi satsa på tankers ska vi i så fall göra det ordentligt och med multirollförmåga, t ex A310/330 MRTT där ett tankflygplan kan tanka många flygplan, flera gånger och framförallt också transportera stora mängder materiel och personal över långa sträckor, t ex till Afghanistan - när det inte ska tankas eller samtidigt som det tankas. Investeringen kostar, men man gör även goda pengar på att hyra ut förmågan. Samma goda pengar som vi nu får betala för att lära (en handfull av) våra piloter att tanka och hålla dem certade.

Anonym sa...
30 mars 2011 kl. 00:46  

ja suck. Bra med insats, men väl sent beslutat.
Tomhylsan följde väl sin övertygelse och den vapenfria tjänsten har väl satt sina spår - därav inte medverkande i några beslut som innebär att vara offensiv.

S-folkets syn på andra människor är ju direkt bedrövlig.. skäms på dem..

Wiseman sa...
30 mars 2011 kl. 00:46  

17.32: I luften betydligt tidigare i begränad omfattning.

17.47: Ahlin var mycket tydlig med att det skulle vara hemåt som gällde.

JR: Det gäller ju att det finns lämpliga vapen hängda för att kunna göra anfall mot markmål. Akan förslår inte alltid så långt.

The Captain: Du menar "Authorizes Member States that have notified the Secretary-General, acting nationally or through regional organizations or arrangements, and acting in cooperation with the Secretary-General, to take all necessary measures, notwithstanding paragraph 9 of resolution 1970 (2011), to protect civilians and civilian populated areas under threat of attack in the Libyan Arab Jamahiriya"?

Problemen är INTE att attackera markmål om man blir attackerad från marken. Duellera med luftvärn och bekämpa luftvärn gör SEAD-flygplan.

Instämmer dock i åsikten om Facebook-statusar.

19.42: Grundversion finns levererad. LDP kan också användas till vissa uppgifter.

JAR: Det menas exakt det som står där. Ställer man inte upp för andra när de kallar så varför ska de ställa upp för oss?

Anonym sa...
30 mars 2011 kl. 10:23  

Anonym 29 mars 2011 23:05 har rätt i att detta inte ställer oss under Natos kärnvapen paraply det krävs medlemskap se på exemplet Georgien om ni tror annat.

Detta kommer att ha mer skadliga effekter än bra speciellt för Sverige; intresset för att försvara Sverige kommer minska och insatsdoktrinen kommer att förhärska med kanske till och med ökad rekrytering av äventyrar typer.

Att detta skulle gynna
"solidaritetsförklaringen" är ett resonemang utan grund, eu försökte ta kontroll (efter USA´s gett en hjälpande hand) men avvisades av Frankrike (som själv ville leda) och Storbritannien/Italien (som ville att Nato skulle ta kontroll). Den förklaringen är lika tom se också exemplet med gasledningen där var Tyskland och Frankrike starkt drivande tvärtemot våra intressen men helt i led med deras.
/Kalle

Anonym sa...
30 mars 2011 kl. 15:46  

Wiseman: DET håller jag med om och jag anser att ankdammen som kacklar för att vinna billiga politiska poäng är så dåligt underbyggd att man häpnar! Jag saknar också mer än Björklund som fightas med oppositionen. Det är så tydligt vilka konsekvenserna, i realtid över luftrummet, i Libyen kan bli, vilket framgår med all tydlighet i det senaste gästinlägget på denna blogg! Skulle vilja se mer spridning i media av detta Gästinlägg!

/JAR

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade