Från Stockholm intet nytt

Inte heller idag har något beslut fattats eller någon beslutsavsikt lämnats från Regeringen avseende huruvida EAW ska delta i FN-insatsen över Libyen. Det innebär att insatsdatumet förskjutits ytterligare en dag, i avvaktan på ett beslut. Den som kan sin AR 2 vet vad reglementet stipulerar om beslut.

Norge, som liksom Sverige har vissa synpunkter avseende kraven på ledningsstruktur i insatsen, känner bättre vikten av att fatta beslut för att skapa senare handlingsfrihet. Man har redan skickat sin kontingent, men fastställt att det blir ingen insats förrän ledningsstrukturen är helt utklarad. På så sätt är en insats endast timmar bort för den norska kontingenten, medan man för svensk del förhalar den dagsvis. Som nämndes tidigare hade Regeringen redan i början av förra veckan kunnat höja beredskapen på EAW och andra förband man tror kan vara lämpliga för Libyen. Visar det sig att det inte behövs sänker man beredskapen igen. På så sätt sparar dagar till insats kan verkställas. På kuppen har man dessutom exercerat förbandet i en av dess viktigaste förmågor, nämligen att snabbt höja beredskapen.

I högerspalten finns som bekant en lista över intressanta bloggar med viss säkerhets- och försvarspolitisk anknytning. Där ser man nu att försvarsminister Sten Tolgfors uppdaterat sin blogg med ett nytt inlägg. Handlar det månne om Libyen? Nej, det handlar om vad C Insats tycker om reservofficerare. Reservofficerarna är ett nog så viktigt ämne, men vän av ordning kan ju ändå tycka att försvarsministern borde kunna ha någonting att förtälja avseende läget i Libyen. Icke så. Han lär däremot få en hel del frågor av journalister då han imorgon ska möta pressen på F 7 Såtenäs i samband med ett förbands- och industribesök i trakten.

Ingen är väl egentligen särskilt förvånad över tystnaden från Regeringen. För att citera Borneo: "För övrigt verkar det som att Carl Bildt nu är både statsminister, försvarminister, ÖB och utrikesminister. Lika bra att han tar över Tre Kronor och fotbollslandslaget också så att vi får ordning och reda."Gårdagens gästinlägg av en av piloterna i EAW finns för övrigt nu att ta del av i dagens tryckta version av Expressen. Tyvärr lägger man inte upp alla artiklar från debattsidan på nätet. (Finns nu upplagd!)


Media:
SvD, 2, 3, 4
DN, 2, 3, 4, 5

Aft, 2, 3, 4
SVT, 2, 3, 4
SR, 2

17 kommentarer:

Anonym sa...
22 mars 2011 19:35  

Frågan är komplicerad.

Prop. 2009/10:80:

Regeringens förslag: I 10 kap. regeringsformen införs en ny
bestämmelse som markerar att regeringsformens regler om förbud mot
landsförvisning samt om åtal och immunitet för riksdagsledamöter,
statschefen, statsråd och ledamöter i de högsta domstolarna inte utgör
hinder mot att uppfylla Sveriges åtaganden med anledning av
Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen. Motsvarande
gäller enligt bestämmelsen också åtaganden i förhållande till andra
mellanfolkliga brottmålsdomstolar.
En anpassning görs av regleringen i 10 kap. regeringsformen som
innebär att riksdagen ges möjlighet att i begränsad omfattning överlåta
även rättskipnings- eller förvaltningsuppgifter som grundar sig direkt
på regeringsformen till mellanfolkliga organisationer eller domstolar.

"Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet anser att formuleringen
”i enlighet med internationell rätt och sedvänja” är olycklig,
eftersom den internationella sedvanerätten är en del av den internationella
rätten. Fakultetsnämnden föreslår att ”internationell sedvänja och
internationell traktaträtt” eller ”internationell rätt” i stället används.
Fakultetsnämnden anser vidare att ”fredsfrämjande” syften är att föredra
framför ”fredsbevarande” syften. Fakultetsnämnden pekar dock på att
gränsdragningsproblem kan uppstå, t.ex. om en svensk insats inom en
EU-ledd operation byggd på det s.k. Responsibility to Protect-initiativet
skulle bli aktuell eller om FN:s säkerhetsråd bemyndigar stater att vidta
s.k. ”enforcement action”."

Svensk nationalsocialistisk politik som syftar till att en krympande andel av befolkningen ska kunna fortsätta höja sin standard i all evighet orsakar konflikter som den som pågår nu i Libyen. Gadaffi har varit en lägervakt som hindrat folkvandring norrut. Som framgår ovan åtnjuter inte Sveriges ansvariga politiker immunitet avseende åtal vid ICC.

Tobias Wallin

Anonym sa...
22 mars 2011 20:39  

"Från Stockholm intet nytt" -Är det någon som är förvånad?

//Jonas75

Anonym sa...
22 mars 2011 21:04  

Lika bra vi säljer oss billigt vi har redan flera utlandsinsatser ska mer ske så måste något komma tillbaka som det är nu verkar det som om vi ska ta emot en andel av de miljoner flyktingar som är fast i Libyen. Hur länge är det här hållbart vi hat inget försvar allt militären är intresserad av är expeditioner i ärenden som har liten eller ingen påverkan på oss.

I Afghanistan där opium produktionen är rekord stor från liten under talibanerna kan man tala om negativa effekter.

Vi vill hjälpa till, vara solidariska, (sälja JAS??,) eller kanske bara vara en global spelare om än liten som hakar på andras krig. Men vad får vi ut av det, slå oss själva på brösten hå hå vad bra vi är vi befriar världen. Se på Afghanistan där valfusk, korruption, övergrepp mot civil befolkningen från afghansk polis, ständigt krig/bombattentat. Det är verkligen magra resultat.
/Kalle

Anonym sa...
22 mars 2011 22:47  

Vi kan snart lägga Khadaffi till namnen Hitler, Milosevic och Hussein. Alla är de diktaturer som passivt stötts av svensk tyst diplomati emedan våra Europeiska grannar stolt försökt bekämpa dem.
Ännu en dag i skamvrån...

Sumatra sa...
23 mars 2011 01:37  

Ja, Tolgfors som fenomen är intressant. På Göran Perssons tid infann sig väl tanken på att många ministrar fått jobbet just för att de var svaga kort och då kunde Göran styra det mesta efter eget huvud. Antalet tänkbara blivande ministrar med de kriterierna var nog stort.

Samma får nog sägas om Tolgfors och det blir extra tydligt när verksamheten plötsligt blir Här och Nu och inte bortom hans tid som minister. Problem som man inte adresserar finns inte.

Nu gäller det den akuta frågan om RO bortom 2014 eller ännu längre bort. Här finns gott om svammelutrymme och luddigheter.

Däremot blev hans inlägg kvalitetsmässigt bättre tvärt och plötsligt - från ett inlägg till ett annat - om än sakinnehållet fortfarande inte är särskilt informationsbärande. Vad hände?

Anonym sa...
23 mars 2011 04:40  

Hur menar du Wiseman?

EAW ingår i Nordic Battlegroup 11, som är ställd till EU:s ministerråds förfogande.

Ska Sverige gå in och reglera beredskapen för ett förband Sverige inte disponerar?
Pia

Anonym sa...
23 mars 2011 08:14  

Pia 23 mars 2011 04:40 utmärkt påpekande de är ju bortom vår kontroll det enda "vi" kan göra är klaga eller hurra (för de som tycker att det är bra) på åskådarbänken.

Min uppfattning är att alla förband Sverige ställer upp ska enbart stå under svensk kontroll för att undvika att dras in i onödiga konflikter. Vi kan ha insatsförband men de får inte vara andras som vi betalar för och beslutet att sätta in dem får endast komma från svenska beslutsfattare som är ansvariga inför nationen.
/Kalle

Anonym sa...
23 mars 2011 09:11  

@Kalle
Mot bakgrund av hur beslut avseende svensk militär hjälp till utsatta har skötts av de som "är ansvariga inför nationen" så välkomnar jag att så många beslut som möjligt tas av EU och inte av undfallande svenska "politiker".

Wiseman sa...
23 mars 2011 09:15  

Pia: Har TOA skett? I så fall ställer ju detta oss i ett verkligt beklämmande läge. Då är ju en fjärdedel av Flygvapnets stridsflygdivisioner, transportflyg, några helikoptrar, våra bästa mekaniserade kompanier helt oanvändbara för svensk del. Vad gör vi om det skorpar ihop sig i Baltikum? Väntar på att EU ska fatta ett beslut om att sätta in NBG till svenskt försvar eller i stöd med vår egen solidaritetsförklaring?

Regeringen har full möjlighet att höja beredskapen på förbandet. Rent krasst kan man faktiskt upprätthålla beredskapen från Medelhavet innan insats påbörjas.

Därtill är det inget som hindrar att dialog förs med EU huruvida EAW:s stridsflyg i så fall kan lyftas ur beredskapen. Det finns som bekant ytterligare en stridsgrupp och Sverige är mig veterligen än så länge det enda land som klämt in stridsflyg i en battle group. Inom EU har man diskuterat huruvida stridsflyg ska ingån som en komponent i beredskapsförbanden, men först på en eventuell nästa nivå där förbanden är på ca 5000 man.

Anonym sa...
23 mars 2011 14:17  

Hm...vi hade tydligen en högre beredskap och mer gripbara förband på den gamla onda tiden???
Då "nya" försvarets beredskap och gripbarhet skall ju enligt uppgift vara så mycket bättre på alla plan.
Nu vet jag vad jag skall jämföra med.

– "När Sydkorea behövde hjälpen som mest var svenskarna de första på plats. Därför är Sverige landet jag velat besöka först, sa arméchefen General Kim Sang-Ki".

Sextio år sedan, gammalt värnpliktsförsvar, dåligt utbildade och med undermålig utrustning....
Läser man lovorden på FM;s hemsida får man inte den uppfattningen.
Vad har vi nu? Vilket år skulle vi kunnat sätta in resursen om vi haft den?
Nu är det inte långt kvar till dess att vi ser resultatet av den "nya" försvarsmakten.
Än så länge finns de endast i PPformat.

Vi får nog ta en Strindbergare till våren 2015. Varför inte "En dåres försvarstal"?

Teaterdirektören.

Anonym sa...
23 mars 2011 14:42  

För 60 år sedan hade man förmodligen även en försvarsminister "här och nu" och inte tre år bort.

Sumatra sa...
23 mars 2011 17:28  

Det händer mycket omvälvande saker i vår omvärld, somligt bra men det mesta nog oroande ändå. En sak som orsakar en känsla av spänning inom mig är frågan om vilket nästa ämne blir för Försvarsministerns små betraktelser om stort och smått, men nog mest smått ändå.

Anonym sa...
26 mars 2011 15:22  

Flera inhemska politiker kräver snabba beslut i Libyenfrågan av vår regering?
Det har många krävt i flera år om helikopterfrågan i Afg också.
Hur lång tid tog det för svar och resultat? Snabbt??

När vi nu äntligen och väldigt förvånade får frågan på tisdag så är jag inte längre säker på svaret.
Ett politiskt verbalt ja är inte detsamma som att man agerar rent praktiskt i frågan.

Blir svaret ett nytt deltagande i det som för länge sedan kallades sjukskrivningsgrupp 10, med tillägget fri ...?
Det vill säga, deltagande med någon form av begränsning!
Vi kanske väljer 10 Å som så måmga gånger förut.
(Blått band i mössan, varmt klädd, ingen riktig utrustning och massor av synpunkter.)

Eller blir det som vanligt och det vi är kända för ute i världen. Vi skickar dessa malmedelsluktande gråa filtar. Dessa måste vi ha producerat i många år för att hålla vår tekoindustri under armarna, för de verkar aldrig ta slut.

Sedan kan vi själva åtnjuta grupp 20, vila på logementet.

Teaterdirektören.

Sumatra sa...
26 mars 2011 16:34  

På något vis verkar Kurt Olsson, med blädderblock och allt, agerat konsult åt hela det politiska etablissemanget och inte bara åt Försvarsministern.

Att, som i rubriken, blanda in vår vackra huvudstad i detta känns fel.

Försvarsministerns tystnad kan bero på att han försöker att få ordning på herr Olssons skisser på blädderblocket. Kanske tar han hjälp av C Insats.

Nu väntar vi på att kriget i Libyen skall komma till ett avslut, så att vi kan få lite synpunkter från Tolgfors i ärendet. Kanske något med nyckelorden Omedelbart, Här och Nu, Insatta Insatsförband, Användbara, Solidaritetsförklaringen osv.

Borta verkar allt resonemang om att man måste vara med för att kunna påverka vara. Plötsligt omodernt?

Anonym sa...
26 mars 2011 17:29  

@ Sumatra

Möjligheten finns att man väntar på en genusvetenskaplig utväg att förklara Gudrun med triangeln och Damorkesterns medverkande?
Vissa saker blir omoderna väldigt snabbt.

Teaterdirektören.

Anonym sa...
26 mars 2011 18:01  

@teaterdirektören
nån kanske upplyst om att det finns kod 09?
YVL

Anonym sa...
26 mars 2011 18:03  

grupp 09 ska det kanske va´
YVL

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade