Erbjud EAW till FN-insatsen i Libyen

Säkerhetsrådet antog i natt en mycket stark resolution för att med luftmakt stoppa Gaddafis krig mot oppositionen och civila. Resolutionen, som grundar sig på kapitel VII i FN-stadgan, medger användande av alla nödvändiga medel för att skydda civila i Libyen, men tillåter inte att utländsk trupp besätter libyskt territorium. Resolutionen är alltså betydligt mer långtgående än den först diskuterade flygförbudszonen (NFZ) som inte hade inneburit möjligheter att verka mot libyska markförband. En resolution av det förstnämnda slaget hade blivit mycket tandlös. Utan Arabförbundets godtycke hade en FN-resolution blivit mycket svår att få stöd för och fått svagt stöd i arabvärlden.


De ursprungliga initiativtagarna till resolutionen, Frankrike och Storbritannien, har redan förband på väg mot området. USA har också marinförband i och på väg mot området, där det närmaste hangarfartyget befinner sig i Röda Havet. Utöver detta förväntas man flytta flygvapenförband från USA och Europa, men också Irak och Afghanistan. I Europa har stödet varit blandat, där Tyskland tillsammans med Ryssland varit några av de större motståndarna, men lade sedan ner sina röster. Tyskland har deklarerat att man inte avser delta i en insats och grunden i detta är förmodligen landets stora och debatterade åtaganden i Afghanistan. I Norge var Regeringen snabbt ut i morse och deklarerade att man kommer att delta i en koalitionsinsats och senare under dagen har även Kanada, Danmark och Nederländerna anmält att man kommer att sända stridsflygförband om 4-6 flygplan. Italien har upplåtit flyg- och marinbaser till insatsen och Grekland förväntas göra detsamma med baser på Kreta. Att genomföra flygoperationer kontinuerligt över ett så stort område som Libyen och med relativt långa anflygningssträckor kräver mycket omfattande resurser och därför önskar man så många bidragande länder som möjligt.

I det libyska scenariot är det intressant att se vad Sverige kan ställa upp med eftersom så många av våra grannländer och andra länder i EU kommer att ställa upp, trots att de i många fall befinner sig i ekonomiska trångmål värre än den svenska ”tigerekonomin”.

För svensk del har vi sedan några år tillbaka övergett vår mer oberoende säkerhetspolitiska roll i Norden, för att i anslutning till omfattande försvarsnedskärningar byta linje till en där det är uttalat att vi är beroende av andra länder för att trygga vårt eget försvar och därmed måste vi även vara beredda att ställa då andra så behöver.  Av den anledningen har Sverige ett omfattande antal förband anmälda till olika internationella styrkeregister att kunna användas vid internationella insatser när världssamfundet så önskar, med beredskapstider från 10 dagar och uppåt till dess insats kan påbörjas i området.

Under Balkankrigen föddes tanken på att upprätta beredskapsförband med svenskt stridsflyg. Det skedde först i form av ett förband med spaningsviggen, men förbandet var inte upprättat förrän lagom till dess att behovet i form av Kosovokriget, försvunnit. Förbandet ersattes sedan med en division JAS 39A med uppgift att verka i jaktrollen efter typscenariot flygförbudszon över Balkan, vilket är rätt nära vad som nu ska införas över Libyen. Detta förband kom heller aldrig att sättas in, då flygplanet förmodligen var världens bästa på att försvara Sverige, men betydligt mindre interoperabelt, samtidigt som behovet aldrig uppstod ute i världen. 2007-2008 avlöstes detta förband av ett förband med JAS 39C i såväl jakt- som attackroll, där huvuduppgiften var att kunna understödja markförband, först och främst Nordic Battle Group, men man skulle även kunna lösa samma uppgifter som det tidigare JAS 39A-förbandet. Därefter har uppgiftsbredden även växt med införandet av en spaningskapsel. Till skillnad från JAS 39A har man i JAS 39C en anpassning fullt ut till NATO-interoperabilitet till bekostnad av många av de svenska systemen. Man saknar t ex ett nationellt igenkänningssystem, en nationell datalänk och en nationell variant av krypterade sambandssystem, men har istället motsvarande NATO-system.

Sedan 2007 har JAS 39C-förbandet med sina 8 flygplan med tillhörande markdelar, idag under benämningen Expeditionary Air Wing (EAW), varit på tapeten för flera internationella insatser på begäran av olika internationella samfund, i bl a Tchad, Afghanistan och Somalia. Alla har dock avslagits av framförallt politiska skäl. Skälen har varit skiftande, men det tydligaste och mest genomgående har varit att man ansett att de internationella mandaten varit för svaga för den politiska situationen i Sverige.

I fallet med Libyen är situationen med mandat annorlunda. Stödet är brett och viktigast av allt , brett i arabvärlden. Under årens lopp har Flygvapnet lagt ner enorma resurser på att öva för internationella uppdrag med stridsflyg och framförallt operationer av det slag som nu kommer att genomföras i Libyen, där man ingår som komponent i en koalitionsinsats tillsammans med andra nationer. Sådana har de politiska signalerna varit eftersom scenariot, oavsett om det är nationellt eller internationellt, numera innebär koalitionsinsatser.
Så sent som förra veckan avslutades en stor tvåveckors övning i Sverige om totalt ca 40 flygplan, där alla Flygvapnets stridsflygdivisioner deltog tillsammans med radarövervakningsflygplan, tankerflygplan och tiotalet flygplan från de norska och finska flygvapnen. Utöver denna återkommande övning har man flera gånger per år deltagit i stora övningar runtom i Europa och även i USA, just i att uppträda i en koalitionsinsats med såväl jakt- som attack- och spaningsuppgifter. Den insats som nu ska genomföras över Libyen är alltså en välkänd och välövad uppgift och de övriga västerländska flygvapen som ska delta är Flygvapnet samtrimmat med. De skäl som tidigare anförts av utrikesminister Carl Bildt på hans blogg avseende att Sverige inte skulle delta i en insats känns därmed mycket främmande.

Ekonomiskt har man tidigare på politiskt initiativ räknat på internationella stridsflyginsatser med resultatet att kostnadsskillnaden mellan normal fredstida flygproduktion i Sverige och en internationell insats inte är så stora, då flygtidsuttaget nedgår vid internationella insatser. De kostnader som tillkommer är framförallt logistiska i form av transporter till och från insatsområdet när förbandet deployeras och sedan avvecklas. Eftersom denna insats sker från europeiskt territorium blir dessa avsevärt mycket mindre än i fallet med Afghanistan.

Sedan nyår har EAW upprätthållit 10 dagars beredskap för internationella insatser, framförallt i form av stöd till Nordic Battle Group. Hade Regeringen gett en förberedande order när man insåg att bordet började luta mot en FN-insats med stridsflyg över Libyen, hade det svenska förbandet kunnat vara på plats och lösa uppgifter redan i början av nästa vecka. Så har dock icke skett.

I själva verket har Regeringen intagit en märklig avvaktande attityd, där man nu i media istället försöker lägga över frågan på NATO, medan Socialdemokraterna helt plötsligt tagit ledarflaggan avseende att få till stånd ett svenskt deltagande i FN-insatsen.

Sverige har nu möjlighet att hörsamma FN:s uppmaning till medlemsländerna att ställa förband till förfogande. Till skillnad från många andra insatser är denna idealisk ur ett svenskt perspektiv då den sker utifrån ett mycket tydligt FN-mandat, med basering inom Europa och i samverkan med många kända samarbetsländer.

I grunden finns det inget som hindrar ett svenskt deltagande i FN-insatsen över Libyen – förutom den politiska viljan hos Regeringen. Skulle det vara så att Regeringen ändrar sig finns det en bred majoritet för insatsen i Riksdagen eftersom såväl Socialdemokraterna som Vänsterpartiet och Miljöpartiet redan ställt sig bakom en intervention och i fallet med Socialdemokraterna, även ett svenskt deltagande.Wiseman
http://wisemanswisdoms.blogspot.com(Ursprungligen publicerat på Newsmill)


Media:
SvD, 2, 3, 4, 5, 6
DN, 2, 3, 4, 5, 6
Exp, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Aft, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
GP, 2, 3
SVT, 2, 3, 4, 5, 6

Bloggar:
Chefsingenjören, 2
Världens Blogg
Carl Bildt

48 kommentarer:

Anonym sa...
18 mars 2011 15:39  

Som flygförare tycker jag det är för j*vligt att politikerna inte trycker på knappen. Det är ju för h*lvete sånt här vi övar för!
Ynkryggar till politiker är vad vi har! Och då riskerar dom inte livet som vi eventuellt skulle göra utan bara att kanske tappa ansiktet....
Helt ofattbart!

CS sa...
18 mars 2011 15:45  

Det är intressant att du och CI med stöd av några andra bloggare får ut mer information än Försvarsmakten och våra politiker. Jag tror att era respektive inlägg på Newsmill kommer att vara det som avgör och leder till att Sverige faktiskt kommer bidra med stridsflyg.

Kallisti sa...
18 mars 2011 16:21  

"Utan Arabförbundets godtycke" -> "Utan Arabförbundets samtycke" antar jag

Anonym sa...
18 mars 2011 16:41  

Det är viktigt att vi kan diskutera frågan inom EU?
Ska det till någon form av konkret handling är det NATO som har den bollen?
Vår uppgift är att stå vid sidan om och vifta med diverse pressmeddelanden och krama mössan hårt i handen?
Har jag uppfattat det hela rätt kan vi spara in massor av pengar på NATOanpassning och flygvapenövningar i framtiden?
Bara besparingarna på kommande inställda BG är en inte föraktlig summa.
EU;s olika förklaringar åkte väl ut med badvattnet nu?
Vi kan nog inte få mer klarhet än så här i en FNresolution?
Kan vi inte agera efter den inom EU så vet jag inte vad som skulle behövas mer?

Förbjud och lägg ner!!

Teaterdirektören.

Per A. sa...
18 mars 2011 17:05  

En elak tolkning är att regeringen inte vill ha en insats under EU-flagg, för då kan man inte motivera en plötslig NATO-ansökan med 'EU fungerar inte som säkerhetspolitiskt instrument'.


Alternativt så ser man helst inte en demokratisering bland arabstaterna.

Börjesson sa...
18 mars 2011 17:54  

Från TT via DI.se:

"Enligt uppgift till TT så har Försvarsmakten informerat regeringen att Sverige har möjlighet att ställa upp med åtta Gripen-plan, inklusive möjligheter till lufttankning, för att bidra till upprätthållandet av FN:s flygförbudszon över Libyen. Flygplanen skulle kunna vara på plats inom ett par dagar."

Henrik sa...
18 mars 2011 17:56  

Personligen tycker jag vi ska lägga ned NBG, om det inte kommer användas i Libyen kommer det aldrig att användas.

Oppositionen, till och med Mp och V(!!!), står bakom en insats med JAS-39. Får vi förfrågan från FN och ändå inte skickar EAW kommer vi nog aldrig att göra det i fortsättningen heller. Helt ärligt, om vi har en EAW och NATO-anpassade flygplan ska vi väl ändå ta chansen och använda denna nu när möjlighet finns? Om inte för att som fransmännen göra reklam för Gripen och öka dess exportchanser.

Anonym sa...
18 mars 2011 18:08  

I fallet med Khadaffis slakt av civila så har jag överhuvudtaget inga dubier att Sverige ska hjälpa till, jag känner rent av en frustration av att vi kanske inte ska få åka för att stödja insatsen när jag vet vilken resurs Gripen skulle kunna vara. Men som sagt det hela är politik och jag tycker att Sverige agerar ovärdigt om man inte snabbt erbjuder någon sorts bistånd!

1. Stridsflyg i högsta beredskap
2. FN sanktionerat uppdrag
3. Ond Tyrann slaktar Civil befolkning
4. Politisk opposition som verkar positivt för insats
5. Tigerekonomi
6. Ett flygvapen som tränat på detta i 10 år.

Ställer inte Sverige upp nu så kan vi lägga ner allt vad solidaritetsförklaring innebär och dessutom ställa oss på den sida som inte vill lägga sig i folkmord och som inte har någon som helst empati för ett folk vars mänskliga rättigheter det nu stampas på. Då visar vi vårt sanna självgoda och vidrigt snåla anlete!

Det vore skönt att som svensk någon gång kunna ställa sig upp och säga att vi var med och drog ett lass för en bättre värld!
/Sven Duva

Anonym sa...
18 mars 2011 18:16  

Det är inte så svårt att förstå att det inte är folket som kommer att få makten i Lybien, utan den sidan som får stöd av flest kigsherrar. Och nu har krigsherrarna inom FN bytt sida.
Och man får inte glömma att länderna som inte röstade för resolutionen, Kina, Indien, Ryssland, Brasilien, representerar en majoritet av jordens befolkning. Om inte de har röstat för krig och FN ändå skickar trupper, har vi inte en diktatur till att prata om?

Anonym sa...
18 mars 2011 18:17  

Jag har alltid sett Carl Bildt som en rakryggad handlingens man. I detta fall har han agerat rakryggat när det gäller munlädret, men när det väl skall till handling uppträder han som en syltrygg.

Världen står inför en svinstia som skall städas upp, men Svenska regeringen har ställt sig i hörnet med sin jättefina städvagn i hopp om att inte synas och ej heller bli tillfrågad. Detta är pinsamt!

Möjligheten till ett Svenskt deltagande finns som jag ser det i att Storbritannien tillfrågar Sverige att delta, då Fredrik Reinfeldt som bekant är bra kompis med David Cameron. För inte sviker väl Reinfeldt/Bildt både kompisar, FN och ett folk som blir slaktat av sin egen regim?


/H

Henrik sa...
18 mars 2011 18:52  

@Wiseman

Frågan verkar inte ens ligga hos NATO: "French foreign ministry spokesman Bernard Valero told AFP:

France's position on NATO has been constant since the beginning. We do not want NATO involved. We do not think it would be the right signal to send that NATO as such intervenes in an Arab nation. Allies have not taken a political position concerning NATO's involvement."

Sumatra sa...
18 mars 2011 19:12  

Jag ser på FM hemsida att vår BG övar sig för ökenkrigföring norr om Boden.

http://www.forsvarsmakten.se/sv/Forband-och-formagor/Forband/Norrbottens-regemente-I-19/Nyheter/NBG-fortsatter-vassa-for-insats/

Skall vi tolka detta som att insats är nära förestående i Sahara?

ROMMEL sa...
18 mars 2011 19:23  

Problemet är kanske bara att "medium size dog with big dog attitude" har svansen mellan benen, eller beror det på att demokraterna har makten i USA och inte republikanerna vars knähund han är...

ROMMEL sa...
18 mars 2011 19:38  

Skall jag i min skattebetalarroll betala 40 miljarder för ett försvar som inte har en nationell förmåga utan är inriktad på internationella insatser förväntar jag mig att den kan lösa de uppgifterna också. Jag har i tidigare kommentarer blivit varse att NBG marksidan bara är en trumslagarorkester som inte går att använda till något! Då vore det extra pinsamt om vårt NATO anpassade JAS39 inte skulle kunna operera tillsammans med andra NATO länder. Vi är ju mer NATO anpassade än vissa NATO länder! Lufttankningskapacitet, NATO-balkar för vapen etc. Klar som f_n nu när FN mandat finns att vi skall ställa upp och sluta leka modellflygklubb! Det räcker med NBG:s trumslagarscouter! För övrigt är det ett utmärkt tillfälle så här efter drygt 15 års utveckling visa att Gripen är ett fullfjädrat stridsplan till försäljning...

Anonym sa...
18 mars 2011 20:54  

OM våra politiker inte kommer till skott nu så bör konsekvensen bli att lägga ner ALL beredskap för internationella insatser med stridsflyg, även NBG bör avskaffas för gott. Satsa pengarna på nationellt försvar istället.

Statsmannen sa...
18 mars 2011 20:59  

Jag vill inte sabba stämningen, men....

Det är faktiskt upp till våra folkvalda att bestämma om Sverige har ett intresse av att delta i en eventuell NFZ i Libyen.

Det kan finnas överväganden att Sverige under nästa mandatperiod ansöker om NATO-medlemskap. Då ska man ha i minnet att en ny NATO-kandidat behöver ett enhälligt godkännande av alla NATO-länder.

Då kan man ju reflektera över Turkiets inställning till ett NFZ. Det är inte helt osannolikt att det är viktigare att vara på god fot med turkarna ur ett svenskt perspektiv, än att slänga lite GBU i Libyen....

Bara mina funderingar...
Statsmannen

PS: Självklart skulle det vara kul om EAW kunde visa hur proffsiga de är, men det kommer fler tillfällen...

Anonym sa...
18 mars 2011 22:03  

Bildts agernade de senaste dagarna kommer att ta åratal för oss att reparerar: Först, jag måste tyvärr anmärka på det felaktiga perspektivet som dyker upp i Sverige i oclika sammanhang, d v s det att FN, NATO, UK eller någon annan kommer att fråga Sverige om de vill vara med. För det första är det tvärtom: Man deklarar själva att man välkomnar FNs deklaration ochsedan anmäler man sig för tjänstgöring. Att som Bildt säger att man ska vänta på FN eller NATOs förfrågan är direkt fel, mot bättre vetande och vilseledande. Lögn heter det ibalnd... Kul att se Norge, Danmakr och Belgien räcka upp handen raskt och käckt. Tråkigt att inse att vi är så små: Från viking till hallänning, vart gick det snett? Sekundo: Om någon granne hade frågor om vår sk solidaritetsförklaring så är väl de besvarade nu. Efter en solklar FN-resolution om en svår situation i vårt närområde, så kan vi ändå hänvisa till svåra kostnader m m. Som medborgare har jag nu en knepig pedagogiks uppgift nästa gång min lettiska kollega frågar om vår allmänna hållning, NATO och dylikt. Slutligen, nu är JAS saga som attraktiv produkt avgjord: Om vi inte vill sätta in förbandet och flygplanet nu, så kommer hon aldrig bli "battle proven". Eller är det så enkelt att hon inte passar? Tvivlen blir svåra att rensa bort. Slutligen, igen, så visar sittande regering en irriterande inkonsekvens. Eller är det vi och inte de andra som värdesätter gamla Kadaffi-kontakter högre än västerländska ideal?
/Nippe

Anonym sa...
18 mars 2011 22:05  

Hoppsan, är vår Sverker både utrikes- och försvarsminister nu? Trodde faktiskt han hade fullt upp med att hota sin egen personal med uppsägningar....

Patetiskt att FM är så sugen på "att göra skillnad" att man inte inväntar vad Sveriges politiska ledning först avser att föra för politisk strategi avseende Libyen.

Krasch-här kommer Sverkers Heroe´s-snarlikt Kellys... och sätter landets politska ledning i en mindre trevlig situation där det sannolikt blir svårare för regeringen att föra resonemang i de forum de finner lämpliga.

Som vanligt med Sverkers "sommarhälsningar"-taskig tajming.... eller ÄR det kanske så att Sverker faktiskt vet mer om Sveriges utrikespolitik är vad regeringen genom utrikesministern känner till?

Förresten, nån som hört nåt från BagdadBob Tolgfors? Ingen hemma där-eller är han fortfarande lärling hos generalmajor Michael Moore?

Anonym sa...
18 mars 2011 22:40  

Re: Sumatra

Det vore verkligen önskvärt men tyvärr tror jag inte det.

Efter att ha ingått i samtliga NBG så tror jag att hela spektaklet är ett pr stunt av FM.

När Carl Bildt å det kraftfullaste glider undan alla pikar om att deployera BG så är det ngt annat som ligger bakom...

Deltagandet i BG är nog något som man tyvärr måste utelämna ur CV´t.

Trött RO/Lt

Anonym sa...
18 mars 2011 23:27  

Libyen. Är det någon här på forumet som brytt sig det minsta i det libyska folket innan det började revoltera mot khadaffi?

Är det någon som, handen på hjärtat, brytt sig det minsta att ens lära sig libyska städers placering på kartan?

Varför detta plötsliga medömkande mot nåt som aldrig tidigare varit intressant att ens läsa om under ett normallångt toalettbesök?

Är skribenterna här SÅ sugna på att få göra skillnad? Vad kommer efter khadaffi? Är vi intresserade att köra Comprehensive Approach i Libyen också under tjugo år?

Och, varför inget engagemang avseende det saudiska övergreppet på Baharain?

Anonym sa...
18 mars 2011 23:27  

Bildt backar nu på sin blogg om att detta skulle vara helt och hållet en NATO-affär.

Men signalen som han skickat ut till det Svenska folket är fortfarande klasklar. Sverige använder inte någon av den Stridsflygförmåga som anmälts till FN-registret och som har FN-mandat om inte farbror NATO efterfrågar den. Först då kommer saken övervägas.

Är detta det klena ledarskap som vår svindyra NBG och insatsorganisation med tillhörande dyra övningsserier inriktade mot just sådana här uppdrag har att förlita sig mot?

Militär förmåga, militär vilja, pengar, FN-mandat. Allt finns. Inövat och klart.

Absurt att Kanada redan skickat över flygplan och hur ofta övar dom med Europeiska divisioner? Men vi som står i beredskap? Näää vi vågar inte. WTF BIldt.

Gör allt klappat och klart. Samordning med övriga förband löser sig på plats över tid.

Anonym sa...
18 mars 2011 23:31  

Har under dagen och gårdagen förvånats över Bildts och Reinfeldts otroligt och ovanligt återhållsamma hållning i ärendet.

Successivt har en märklig känsla krupit sig på. Känslan att bakom dessa två herrar sitter VD för AB Sverige Anders Borg och håller stenhårt trådarna och i slantarna. "Ingen ny militär insats så länge vi sitter vid rodret, nu ska vi betala av på statsskulden"...

Per K Eleman sa...
18 mars 2011 23:56  

Om det nu förhåller sig så att regeringen av chefen för insatsledningen bibringats uppfattningen att svenska flygvapnets piloter är fega samt att överbefälhavaren - i all sin vishet - vidhåller att Gripen flyger för högt och för fort är det måhända inte så konstigt att den intar en ambivalent hållning till ett svenskt styrkebidrag - eller?

Anonym sa...
18 mars 2011 23:57  

Jättelätt, Utrikesministern ger order, uppdrag, avseende svensk utrikespolitik. Det gör INTE en haltafflig general som leder en försvarsmakt på konkursens brant.

Om Försvarsmaktens agerande, att vara så PÅ att få göra skillnad, påverkar svensk utrikes- och säkerhetspolitiks förande bör den utredas mer noggrant av lämplig instans eller kanske av media.

Anonym sa...
19 mars 2011 00:50  

Sveriges krishantering ligger nu i öppen dager.

Kataklysmisk katastrof i Japan.
Sverige gör ingenting.

Krig mot civila i Libyen.
Sverige gör ingenting.

Nästa gång vi drabbas av någon olycka kan vi alltså vänta oss hjälp av de vi har hjälpt.

Det vill säga ingen.

Utom möjligen Georgien, som kommer att släppa ett skarpt formulerat pressmeddelande som tack för senast.

profanum_vulgus sa...
19 mars 2011 00:51  

Om ni så gärna vill kriga för ett islamistiskt emirat så är det väl dumt att vara i svenska krigsmakten?
Jag tror att de flesta juhadarméer tar emot rekryter så det är bara att åka dit och anmäla sig.

Sumatra sa...
19 mars 2011 01:41  

Där är du ju, Profanum.

Jag var lite orolig för att dom kommit och hämtat dig.

Ja, ja, orolig och orolig, det blir bara så saklig debatt när du inte är med. Alltid uppfriskande med ett gott skratt, mitt i allt elände.

På något perverterat sätt, så är du en tillgång, om inte precis i debatten så i alla fall som humor.

Senast du hörde av dig skrev du om Det Libyska Emiratet. Det vanliga i sådana här sammanhang är att ett kalifat är det som eftersträvas.

Vem är emiren som rebellerna kämpar för? Ingen Emir - inget Emirat. Det vore som en diktatur utan diktator och det vill du väl inte ha?

Det är inte TV-reklam för flygbolaget Emirates som snurrat till det för dig?

Kolle sa...
19 mars 2011 06:58  

@Henrik
NBG har redan använts, även dess förregångare IA och Rapid reaction Army har varit ute på uppdrag så inte behöver vi lägga ner NBG för att de inte sätts in i Libyen.

Anonym sa...
19 mars 2011 07:16  

Sverige har inte fått frågan. Måhända är vi bedömda att inte ha förmågan. Finns det papper/certifikat att vi har förmågan med EAW?
Nyfiken

Anonym sa...
19 mars 2011 07:55  

Det blir knappast någon militär insats för Sveriges vidkommande.

Carl Bildt förefaller inriktad på den humanitära biten, att ta emot några hundra tusen flyktingar från Tunisien.
Då kan Sverige knappast tillhöra de krigförande.
Rädslan för att stöta sig med Turkiet spelar in också. CB vill ju ha Turkiet in i EU.

För att med säkerhet kunna halvera försvaret ytterligare en gång i nästa försvarsbeslut, får flygvapnet under inga förhållanden tillåtas någon hjälteroll genom en lyckad insats.
Olaus

Wiseman sa...
19 mars 2011 08:08  

07.16: Normalfallet är att ett land anmäler att man har en viss förmåga redo att sätta in när det blir en ny insats om man har ett intresse av att bidra, inte att man sitter stilla och väntar. Det innebär bara att det tar ännu längre tid till insats kan påbörjas. Jämför med Danmark, Norge osv.

Svaret på din andra fråga är ja.

Anonym sa...
19 mars 2011 08:38  

Är det verkligen så att det inte är försvarsmaktens Insatsledning som bestämmer hur svensk utrikespolitik ska föras?

C Ins verkar ju annars bestämma det mesta-efter förmåga och omdöme.....

Kan det vara så att det är den politiska nivån som avgör detta och just nu ska försvarsmakten, avseende ett eventuellt engagemang i Libyen, bara knipa ihop flabben även på generalsnivån?

Det utspel om svenska stridsflygplan som kom från försvarsmaktsledningen speglar väldigt tydligt hur de egentliga maktviktningarna fungerar avseende försvarsmaktens verksamhet.

Det är förmodligen samma lobbyister, höga militärer inom försvarsdepartementet och UD kanske, som är direkt anvariga för den totala härdsmälta som nu är nära inom FM. Ingenting fungerar, utom lite patrullverksamhet mot långskägg i Afghanistan.

Bagdadbob Tolgfors ser på och tycker att det är frid och fröjd-ännu ett bokslut i balans, (FM årsredovisning 2010), som han skrev på sin blogg......

MEDIA-HJÄLP FÖRSVARSMAKTEN; KEJSAREN HAR INGA KLÄDER PÅ SIG!

Pimpernell-Yours truly

Anonym sa...
19 mars 2011 09:04  

Lite kommentarer...

Libyen-operationen är en Nato-operation med den långsiktiga målsättningen att kontrollera oljetillgångarna i Libyen. Vad gäller diktaturer så kan man fråga sig varför vi inte är lika kåta på att hoppa in i krigsoperationer när det gäller Saudiarabien som ockuperar ett grannland för att skydda dess icke-demokratiska ledning.

NoFlyZone i detta sammanhanget innebär ett första steg innan regelrätt invasion. Flygattacker kommer inte att stoppa Kaddaffi och vi kan kallt räkna med förluster för de länder som ingår i denna operation. Luftvärnskapaciteten och till viss del flygets effektivitet i Libyen är inte lika väl kända som de i Irak vid start av den ockupationen.

Inom en kort tid så kommer det att bli nödvändigt att invadera landet med marktrupp, i direkt konflikt mot det beslut som fattades i säkerhetsrådet. Och förlusterna kommer med stor sannolikhet att bli omfattande. USA har ingen egentlig marktrupp att sätta in i den omfattning som behövs - den rollen kommer med varm hand att tilldelas Frankrike, Tyskland och UK.

Våra krigskåta högre officerare och självutnämnda hjälteämnen bör nog tänka efter en del. Ett gammalt talessätt: Beakta vad dina drömmar är, de kan slå in...

Anonym sa...
19 mars 2011 09:52  

Används inte NBG för det som den är tänkt till så kan vi lika gärna lägga ner hela konceptet. Som en följd av det som nu sker, så kommer det att få stora följdverkningar på hela den nuvarande försvarspolitiken som bygger på just detta koncept.

Bortförklarningarna från statsministern och utrikesministern är troligtvis bland det mest korkade jag har hört på länge från "våra politiker". Enda anledningen till att dessa herrar uppträder så arrogant och nonchalant är för att reta gallfeber på Socialdemokraterna. Detta för att få dom att ta upp frågan om Natoanslutning på tapeten. det handlar helt enkelt om inrikespolitisk taktik från Moderaternas sida. Finns bara ett ord att säga om detta beteende: Ynkryggar.

profanum_vulgus sa...
19 mars 2011 11:02  

Sumatra:
Du har väl sett islamistrebellerna bära runt på porträtt av emir Idris I, och vifta med det Libyska emiratets flagga?
Emiren är väl inte utsedd än.

Men inte vill ni dra i krig för rebeller utan att ens veta vad de vill?

Erik sa...
19 mars 2011 12:11  

Om inte EAW så varför inte iaf AEW?

Att skicka iväg Argus (om vi har några färdiguppgraderade?) borde väl logistikmässigt vara ungefär jämförbart med att skicka ut ett vanligt trafikflyplan?

Anonym sa...
19 mars 2011 16:29  

Ställer vi inte upp denna gång bör svenskar som fötts med ryggrad allvarligt börja fundera på att lämna landet. Oavsett hur väl Bildt denna gång taktiskt motiverar sin feghet så blev hans parti för alltid av med en annars kassaskåpssäker röst.

Anonym sa...
19 mars 2011 16:39  

Jag tror att Bildt överväger de risker som finns med att Sverige börjar kriga med ytterligare ett arabland (utöver Afghanistan). Det är inte osannolikt att en motståndare återigen väljer att slå tillbaka på vår hemmaplan i Sverige. Vad är enklast - att slå ut ett Stridsfordon 90 i Afghanistan eller smälla av en bomb i Stockholms innerstad? Ja, det vet vi tyvärr svaret på... Vad är enklast - att skjuta ner ett JAS 39 över Libyen eller att smälla av en bomb på ett dagis på Lidingö?

Henrik sa...
19 mars 2011 17:20  

@Anonym 16.39
Det är inte ett skäl nog, det är att visa en otrolig ryggradslös feghet. Vi visar därmed att vi inte står upp för vår syn på demokrati och samhället i övrigt.

Anonym sa...
19 mars 2011 17:51  

En bättre anledning att etablera "Flygflottilj 23" kommer inte att serveras på silverfat. Som skattebetalare ser jag antagligen att EAW deltar i NFC över Libyen. Eller att FM lägger ner EAW och låter pengarna gå till att hävda Sveriges suveränitet. Och låter planerna på internationell insatsförmåga förpassas till historien.

Nåväl det här är "politikernas lackmustest"

CS sa...
19 mars 2011 17:51  

@Anonym 16:39

Som orientering: Afghanistan är inte ett arabland.

Anonym sa...
19 mars 2011 18:22  

Men varför detta tjat om NBG. Det torde ju vara helt uteslutet med tanke på att mandatet inte tillåter någon marktrupp. Varför tjata om NBG? Det relevanta i sammanhanget är väl flygstridskrafter?

Men Carl Bildt är kanske dålig för att han inte på eget bevåg skickar de svenska delarna ur NBG utan FN-mandat till Libyen. Förklara gärna.

Rm

Bombroddaren sa...
19 mars 2011 18:35  

Utrikesministerns rollspel i dessa dagar påmminner om filmen Demolition man och rollfiguren "Associate Bob" där begreppet ryggrad omdefinieras med kraft.
Fransmännen vågar trots sitt postkoloniala trauma, stå upp för västeuropeiska värderingar och agera. Svensk utrikesförvaltning verkar å andra sidan förläst sig på Maj Wechselman.
Man skall inte blunda för att en svensk insats innebär friktioner. Men nu skall vi stå upp och ställa in sverige i ledet så att vi medborgare i det här 200-åriga fredsriket kan se oss i spegeln, och tänka:
-Ja vi gör rätt saker.

Sumatra sa...
19 mars 2011 19:30  

@ Profanum Vulgaris

Tack för tipset om Emiren Idris I. Har kollat upp lite om bakgrunden. Det verkar ju att ha varit en riktigt bra tid under hans ledning för Libyerna. En utmärkt epok som ledstjärna för ett Kadaffi-fritt Libyen. Den totala kontrasten till den man som genom en kupp störtade honom.

Med en sådan förebild önskar jag rebellerna lycka till i det nya Libyen.

Per A. sa...
20 mars 2011 02:41  

"Libyen. Är det någon här på forumet som brytt sig det minsta i det libyska folket innan det började revoltera mot khadaffi?"

Precis samma resonemang går att föra om Afghanistan, men situationen i Libyen har större påverkan för säkerhetsläget och flyktingströmmarna i Sveriges och EUs närområde.

profanum_vulgus sa...
21 mars 2011 14:00  

Sumatra:
Äntligen en av krigshetsarna som erkänner att ni inte kan ett smack om den politiska situationen i Libyen eller vilka ni stödjer.

Ni är bara för krig oavsett vilken sida ni råkar hamna på.

Fleksnes sa...
21 mars 2011 14:19  

@profanum_vulgus:

Under alla dessa år som jag sett dig gnälla och ordmärka på diverse internetforum, så tror jag inte jag någonsin har sett dig komma med en konstruktiv och verklighetsförankrad lösning.

Så nu har du chansen, vad är den enda rätta lösningen enligt dig? Vad skall FN/EU/USA/m.fl. göra? Och vad kommer det leda till?

Cynisk sa...
2 april 2011 22:31  

Även jag är aningen skeptisk till insatsen i Libyen. Det är inte ofta jag är på samma planhalva med Profanum_Vulgus men det här tycks vara ett sånt tillfälle!

FN och NATO stödjer en islamistisk rörelse som jag inte tycker är så mycket bättre än en galen diktator.

Men nu när FN kallat bör vi ställa upp. Caveatsen kanske inte är så dumma ändå?

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade