Matchens sista minutrar

Gripen med LDP, två fälltankar och Rb 99
Det är mycket svårt att förstå sig på den socialdemokratiska och vänsterpartistiska hållningen till Libyen-insatsen som nu innebär att svenska piloter INTE kommer att kunna ingripa för att skydda civila som blir attackerade av Gadaffis markförband.

Inställningen motiveras av Socialdemokraternas utrikespolitiske talesman på följande vis i Rapport: "Jag tycker det är väl avvägt när man talar om att det handlar om just att upprätthålla en flygförbudszon och utesluter att svenska flygplan ska kunna agera mot markmål och det tror jag är lämpligt för att man vet hur det är. Ett flygplan som är flera tusen meter, det riskerar att träffa fel och man vet inte alltid vad det är man träffar." I radio följdes samma uttalande av en förklaring att en stor fördel med flygplan är att de rör sig så snabbt så att om ett svenskt flygplan skulle se att civila attackeras på marken ska det åka därifrån och kalla dit flygplan från ett annat land som då kan anfalla mål på marken.

Det är nog rätt många som tycker att logiken haltar hos Ahlin och hans nye chef Håkan Juholt. Ska Sverige protestera mot att andra länder anfaller markmål för att beskydda civila i enlighet med FN-resolutionen, eller är det bara illa om svenskar gör det?

Läser man resolutionen som antogs för en dryg vecka sedan av FN:s säkerhetsråd står det följande: "Authorizes Member States that have notified the Secretary-General, acting nationally or through regional organizations or arrangements, and acting in cooperation with the Secretary-General, to take all necessary measures, notwithstanding paragraph 9 of resolution 1970 (2011), to protect civilians and civilian populated areas under threat of attack in the Libyan Arab Jamahiriya"

Resultatet blir alltså att Sverige i princip inte kommer att skydda några civila. Det ska någon annan göra som så ofta när det gäller svensk säkerhetspolitik. Vad som nu riskerar att realiseras i Libyen är det som Sverige i hög grad felaktigt alltid anklagats för att ha gjort 1939 - att slåss till sista finne, men här handlar det istället om andra länder som gör jobbet.

Det verkar ha gått såväl Socialdemokraterna som Vänsterpartiet helt förbi att attackerna mot civila huvudsakligen skett med markförband och i den resolution som nu antagits av Säkerhetsrådet finns det ingen annan möjlighet att påverka dessa annat än från luften. Den självgoda inställningen att man då ska nöja sig med att bevittna aktioner på marken mot civilbefolkningen och i bästa fall dokumentera med kamera är på gränsen till pervers.

Civila offer kommer man förmodligen aldrig att kunna undvika i krig, men om inte franska stridsflygplan börjat anfall libyska stridsvagnar förra fredagen, hur många civila offer hade det då blivit i Benghazi? Socialdemokraternas och Vänsterpartiets agerande lämnar dem nu alla möjligheter att kunna förfasa sig och "rasa" från bakre bänk över de hemska väst- och arabländer som faktiskt gör sitt yttersta för att skydda de civila, när civila dödsoffer ändå kommer att inträffa. Den självgodheten känns säkert bra i den egna magen. Många av oss andra ser den snarast som direkt motbjudande. Är det solidaritet att bara titta på? Förfarandet och retoriken påminner alldeles för mycket om de ryggdunkar som utdelas utanför dörren när någon vågat säga emot en auktoritet, men kollektivet inte vågar uttala sin instämmande åsikt förrän efteråt.

De av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet förorsakade caveats (förbehållen) ställer snarast till problem för dem som ska skydda de civila.

De svenska flygplanen kommer med största sannolikhet att alltid flyga utrustade med Litening III målutpekningskapslar (LDP populärt kallade). Dessa har kraftiga dager- och IR-kameror för att huvudsakligen kunna identifiera mål på marken, fastställa deras position och laserbelysa dessa för laserstyrda bomber. De är dock också mycket användbara för att visuellt identifiera luftmål på långa avstånd, tack vare de kraftfulla kamerorna och kommer därför säkerligen att vara hängda för att kunna identifiera okända flygföretag och visuellt dokumentera dem och deras handlingar. De svenska flygplanen som patrullerar flygförbudszonen kommer sannolikt också att ha som sekundär avgift att spana av intressanta områden på marken med sina LDP. Upptäcker man då t ex ett stridsfordon eller en artilleripjäs som beskjuter civil bebyggelse ska flygplanen enligt de av S, V och Mp förorsakade förbehållen lämna området och låta andra nationers flygplan anfalla.

Problemet blir då precis det som S, V och Mp förfasar sig över. Marksituationen är svår att bedöma för en som kommer på plats i efterhand. Vem sköt och varifrån? Den utländske piloten ska då bilda sig en uppfattning om något som han inte själv sett och bara får hörsägen om och en grov position på. Rules of engagement föreskriver oftast att anfall ej får göras i efterhand som t ex hämnd. Det går att direkt jämföra det hela med ett envarsgripande, där en enskild civilperson får gripa en annan person som man själv sett begå ett brott som har fängelse som påföljd, men man måste bibehålla ögonkontakten med förövaren från att brottet begås till gripande sker av den anledningen att ett felaktigt gripande ska kunna undvikas. Det säger sig självt att risken för vådabekämpningar ökar så pass mycket att det förmodligen aldrig kommer att bli något anfall, såvida inte eldgivning fortfarande försiggår när utländskt flyg kommer på plats några minuter till en halvtimme senare. Det handlar fortfarande om flygplan och inte Kapten Kirks Enterprise i warp-speed, vilket Ahlin verkar vilja tro.

De LDP som Gripen liksom de andra utländska stridsflygplanen i insatsen är utrustade med är som sagt mycket bra för att urskilja och peka ut mål på marken. En vänsterpartistisk riksdagsledamot som tidigare uttalat sig mycket starkt emot att sända svenskt stridsflyg till Afghanistan uttalade sig efter en förevisning av systemens förmåga att "hade jag vetat att man haft tillgång till så avancerad teknik och haft dessa möjligheter hade jag inte varit så negativ till att sända stridsflyg till Afghanistan." Svenska filmer från LDP är hemliga, men på Youtube och liknande sajter kan man hitta ett antal filmsekvenser från motsvarande system i utländsk tjänst.

Utan att känna till vilka ROE som gäller för NATO-insatsen kan man konstatera att flygplan ej verkar få anfalla mål i närheten av civil bebyggelse. Man räknar förmodligen med ett antal ggr den radiella sannolikheten för miss som närmaste avstånd till civila just för att undvika civila offer. Därav har endast fordon utanför bebyggelse anfallits och de mål som bekämpats i civil bebyggelse har varit stationära och bekämpats med vapen med mycket hög precision.

Misstag kommer dock alltid att ske och materiel kommer att felfungera. Sannolikheten är däremot betydligt lägre med rätt verktyg. Det farligaste blir dock när man inte själv sett hela förloppet utan ska bygga sig en uppfattning utifrån någon annans beskrivning.

Statsminister Reinfeldt agerar dock rätt utifrån de givna förutsättningarna. En bred majoritet för insatsen är betydligt bättre än att ha någon som stadigt försöker torpedera den. Nu lär det istället slå mot Socialdemokraterna och Vänsterpartiet om en situation inträffar där svenska piloter dokumenterar anfall mot civila och en insats inte kan ledas in.


Ur svensk säkerhetspolitisk synvinkel är förmodligen det värsta att Sverige nu (återigen) ses som ett självgott lyxlirarland som försöker rida på andras arbete. Varför komma till svensk hjälp i händelse av kris, när det där självgoda landet uppe i norr inte själv ställer upp för andra? Till skillnad från andra länder som inte helhjärtat ställer upp i FN-insatsen saknar Sverige en reell försvarsförsäkring i form av NATO-medlemskap. Ingen är förbunden att hjälpa oss.

Eftersom det nu tagit 10 dagar efter Säkerhetsrådets resolution kommer det att ta ytterligare en dryg vecka innan det svenska förbandet är på plats med full förmåga. Att det då skulle vara behov av att fortsätta upprätthålla en flygförbudszon med särskilt avdelade jaktflygplan är föga troligt. Snarare blir det svenska deltagandet i formen av att visa flagg på plats. Man kan likna det vid någon som i matchens sista minut när det redan står 4-0 hoppar och in och storkäftat tar åt sig äran av att ha varit med om att säkra segern.

En annan uppgift än air policing (upprätthållande av flygförbudszon) kan komma att bli spaningsuppdrag vilket också är ok enligt S, V och Mp. LDP kan lösa vissa enklare spaningsuppgifter, men den mer kvalificerade svenska spaningskapseln till JAS 39 har dock dragits med en rad förseningar och problem. Den är tyvärr en av mycket få moderna spaningskapslar som saknar förmåga till realtidsöverföring av bilder, vilket gör att ett flygplan måste tillbaka till basen för att leverera spaningsresultatet med allt vad detta innebär i form av längre tid till verkan i målet. Gäller det beskjutning av civila mål blir spaningsresultatet snarast mer av historisk karaktär och i bästa fall bevismaterial mer än underlag för insats. Av förklarliga skäl har andra Gripenkunder valt andra smidigare och mer kapabla spaningskapslar. Närvaron i Libyen av mer kvalificerat luftvärn gör också insatser med UAV svåra och mycket sårbara eftersom dessa till skillnad från flygplan saknar såväl fartresurser som självskydd. De lämpar sig bättre i scenarier liknande Afghanistan.

Ur synvinkeln svensk försvarsförmåga kommer det precis som nämndes i föregående inlägg, vara mycket utvecklande för Försvarsmakten att sätta in ett stridsflygförband. NATO ser förmodligen också en rad fördelar med att få med Sverige. Frågan är vilka fördelar de som skyddas av UNSCR 1973 ser?


Under onsdagsmorgonen blir det ett gästinlägg av en piloterna som kommer att delta i insatsen.


Media:
SvD, 2, 3, 4, 5, 6
DN, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Aft, 2, 3, 4, 5, 6
Exp, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
SVT, 2, 3, 4
GP, 2, 3, 4, 5
NyT
SR, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
BLT


Bloggar: Carl Bildt, Chefsingenjören, Chris Anderson, Borneo, Forsnacke, Sinuhe 

24 kommentarer:

Anonym sa...
30 mars 2011 kl. 03:03  

Var någonstans i 1973 står det att vi kan/skall skicka militära observatörer till Libyen.
Måste vara rekord i kostnader för några få observatörer under så kort tid?
Varför skall vi alltid skämma ut oss.
Hyser all förståelse om vi blir kallade europatrask av USA.

Urk!

MrHappy72 sa...
30 mars 2011 kl. 05:23  

Väl formulerat och logiskt uppbyggt.

Jag anser att det vore bättre att ge hela civilbefolkningen på båda sidor vapen nog att kunna införa riktig demokrati. Nu kommer detta vapenskrammel sannolikt enbart leda till mer konfrontation och ev. terrorism mot Sverige, tror jag.

Agenter för USA och Israel kan beskuta flygplanen från sjukhus och skolor etc. för att vi ska bli motiverade att attackera.

Om vi Svenskar tror att vårt "försvar" kan flyga runt med svenska flyplan och vifta med den svenska flaggan över Libens nyss dödade Khadaffitrogna militärer och stödja de som irrar runt med foton av Kung Idris och mörda Libyer utan att det kommer leda till konsekvenser för Sverige så tror de fel.

Politikerna kommer fröjdas när de kan skrika "muslimsk terrorism", speciellt SD. Det vi ska komma ihåg är att vi nu deltar i statsterrorism tillsammans med några av världens största folkmördare och kolonisatörer som tidigare marcherat i Nordafrika.

Hur vore det med fredligt beteende?

Anonym sa...
30 mars 2011 kl. 06:21  

Vi får trösta oss med att Socialdemokraterna än en gång gör bort sig alternativt spelar dubbelt. När planen väl är på plats kan nytt riksdagsbeslut tas i samma ögonblick som FN beslutar om att tillåta marktrupper.

Sedan är en annan fråga om svenska soldater, flygare eller andra, som underställs NATO skall och får fråga Riksdagen varje gång en allvarlig situation uppkommer. De skall ju om jag fattat situationen rätt få försvara sig. Dvs blir de beskjutna, så kan de väl inte fråga svensk Riksdag om lov vad de får göra?

Borneo sa...
30 mars 2011 kl. 07:00  

När jag var liten och snodde jordgubbar med kompisarna var det alltid en feg typ som erbjöd sig stå på vakt när vi andra kröp omkring i fälten.

Efteråt var det just han som åt och skröt mest. Sedermera blev han en mycket framgångsrik socialdemokratisk politiker inom landstinget.
Ränderna går igen i stort och smått.

Wiseman sa...
30 mars 2011 kl. 07:40  

Norah4you: Oavsett vad Riksdagen nu beslutar kan man inte begränsa rätten till självförsvar eftersom denna är inskriven i FN-stadgan.

Till skillnad från situationer på marken är det inte helt snutet att från luften skjuta tillbaka på någon som från marken beskjuter ett flygplan. Det är mycket svårt att fastställa exakt position. Rör det sig om ett system som använder aktiv energi, t ex belyser med radar, överlåts detta till särskilda stridsflygplan som har förmåga att genomföra Suppression of Enemy Air Defences (SEAD) med t ex signalsökande robotar. Blir man beskjuten med en buren luftvärnsrobot är denna värmesökande och måste upptäckas optiskt. Det är därför svårt att se en situation där svenska piloter, liksom piloter från de flesta av deltagarländerna, skulle ha möjlighet att skjuta tillbaka på någon marken.

Handlar det libyskt stridsflyg som beskjuter svenska flygplan blir situationen en helt annan och där kommer man helt klart att skjuta tillbaka. Den intressanta frågan avseende stridsflyg är huruvida Riksdagen lägger in extra ROE i agerande mot libyskt stridsflyg än vad koalitionen har i grunden. Det är dock inte lämpligt att diskutera utanför organisationen.

Anonym sa...
30 mars 2011 kl. 07:42  

Vad hände med det Neutrala Sverige?!
Är man neutral håller man sig utanför en konflikt!

Wiseman sa...
30 mars 2011 kl. 08:01  

Esthonian angel: Sverige är inte neutralt och har så inte varit sedan Andra Världskriget. Den linje som har drivits har varit "Alliansfrihet i fred, syftande till neutralitet i krig". Det är en viss skillnad på alliansfrihet och neutralitet.

Denna linje övergavs dock i början av 00-talet, när man istället började driva linjen att vi bygger vår säkerhet tillsammans med andra nationer.

Kala sa...
30 mars 2011 kl. 08:07  

Men "all necessary measures" i FN resolutionen kan inte läsas på egen hand, utan måste läsas i hop med resten av resolutionen som huvudsakligen kallar för en "no-fly zone". Visst fokuserar den på att skydda civila, men det huvudsakliga målet är att upprätta och beskydda en no-fly zone, inte att attackera mål på marken.

Det kan man ju argumentera är rätt eller fel, men det är så det står i resolutionen och hade den varit bredare hade Ryssland och Kina (som förståeligt nog inte är stora fans av att stödja invasioner när det skjuts mot civila demonstranter) inte bara lagt ner sin röst utan även använt sitt veto.

Anonym sa...
30 mars 2011 kl. 08:11  

Hur ser vi på Bildts uttalande att Gripen inte klarar av insats mot markmål? Låter helt sjukt i min öron, i så fall vill jag som skattebetalare ha en helvetes bra förklaring från FV. Artikel här: http://www.expressen.se/nyheter/1.2383896/inte-aktuellt-med-exil-i-sverige-for-khadaffi

Wiseman sa...
30 mars 2011 kl. 08:16  

Kala: Nej, det är två separata delar av vad Säkerhetsrådet uppdrar åt FN:s medlemsstater.

Wiseman sa...
30 mars 2011 kl. 08:17  

08.11: Om du håller an en stund kommer det ett gästinlägg från en av piloterna som "är på väg".

Bildts uttalande är mycket, mycket märkligt.

Engström sa...
30 mars 2011 kl. 08:36  

"När jag var liten och snodde jordgubbar med kompisarna var det alltid en feg typ som erbjöd sig stå på vakt när vi andra kröp omkring i fälten."

Bra liknelse det ni gjorde då var fel, att blanda sig i Libyens interna angelägenheter är fel!

Att ha modet att säga i från är det som är modigt. Inte att hänga som en i gänget och visa sig tuff.

Jag är förbluffad och äcklad hur lätt Svenska folket låter styra sig av media.

Phoenix sa...
30 mars 2011 kl. 08:57  

Varför kan FM piloter inte nöja sig med att göra en liten del av det som pågår i och över Libyen. Air-policing är en viktig uppgift, är den inte tillräckligt intressant som första uppgift för FV?

Commander sa...
30 mars 2011 kl. 09:04  

@ Kala:
Du får nog läsa resolutionen en gång till. Paragraf 4 om "Protection of civilians" lyder: "Authorizes Member States that have notified the Secretary-General, acting nationally or through regional organizations or arrangements, and acting in cooperation with the Secretary-General, to take all necessary measures [...] to protect civilians and civilian populated areas under threat of attack in the Libyan Arab Jamahiriya..."

Inte mycket tveksamhet där, eller hur?

/ Commander

Roger Klang sa...
30 mars 2011 kl. 10:24  

"De svenska flygplanen kommer med största sannolikhet att alltid flyga utrustade med Litening III målutpekningskapslar (LDP populärt kallade). Dessa har kraftiga dager- och IR-kameror för att huvudsakligen kunna identifiera mål på marken, fastställa deras position och laserbelysa dessa för laserstyrda bomber. De är dock också mycket användbara för att visuellt identifiera luftmål på långa avstånd..."

Om vi inte får mandat från regeringen och riksdagen att agera självsvåldigt i Libyen, så ser jag ingen annan lösning än att vi gör det vi utrustats för och samarbetar med koalitionen, flyger tillsammans med dem och gör förarbetet när de övriga nationerna bombar de utpekade platserna i kölvattnet. Annars finns det ingen mening med att "vi" åker dit. Enligt ÖB ska "vi" stationeras helst på sicilien eller också på Kreta. Jag är ingen MÖP, men kan vi arbeta tillsammans med Natoflyg så?

Roger Klang

Kallisti sa...
30 mars 2011 kl. 10:59  

Wiseman: Du skriver i inlägget växelvis s+v och s+v+mp. Jag har inte uppfattat att mp:s ståndpunkt skulle vara vare sig för eller emot markanfall/försvar av civila. Det enda jag hittar på deras hemsida är en vecka gammal expressen-artikel från expressen där de skriver
"Det kan dock längre fram bli aktuellt att sända JAS 39 Gripen till Medelhavet när det är dags att rotera ansvaret mellan nationer. "

I övrigt endast statsministens uttalande från presskonferensen att det var ett krav s ställt, att regeringen haft underhandskontakter med mp och inga kontakter med v. Har du någon länk till uttalande från mp i detta?

Wiseman sa...
30 mars 2011 kl. 13:06  

Kallisti: Fridolin uttalade sig åt nämnt håll igår, men partiet skulle enligt uppgifter diskutera frågan idag.

Johan sa...
30 mars 2011 kl. 13:59  

Wiseman skriver: "Det är mycket svårt att förstå sig på den socialdemokratiska och vänsterpartistiska hållningen till Libyen-insatsen"

NEJ, det är tvärtom mycket lätt att förstå sig på vänsterns hållning. Vänstern anser inte, att Sverige bör ha något försvar. Och OM Sverige (olyckligtvis) har några enstaka krigsflygplan - så bör dessa absolut inte användas, anser vänstern.

Ditt tyngsta argument - att Försvarsmakten ska till Libyen och öva - faller därmed.

Du skriver: "insatsen [kommer] att vara mycket bra för Försvarsmakten. Det saknas idag erfarenheter av att operera över längre tid med stridsflyg och där kommer stora lärdomar att göras. Liksom inom andra förbandstyper råder idag vissa brister vars avhjälpande man mer eller mindre aktivt lämnat därhän. Vid skarpa insatser kommer sådana brister obönhörligen att blottas och därför behöva åtgärdas. Vissa problem som aldrig tidigare heller har upptäckts eller hade upptäckts förrän man genomför skarpa uppdrag, kommer nu i dagen. Bättre då att det sker under en insats av den här typen än om man skulle behöva genomföra skarpa operationer i det nationella försvaret. Vissa frågor som dragits i enorma långbänkar, t ex användning av NATO-krypton kan man nu inte slingra sig undan att fatta beslut om. Allt detta och mycket därtill kommer att gagna den svenska försvarsförmågan. Det blir, för att uttrycka sig på utrikiska, ett quantum leap i svensk förmåga på något års sikt och det behövs."

Sett från vänsterns perspektiv så är detta ett quantum leap åt fel håll, eftersom vänsterns mål är en total nedläggning av Försvarsmakten.

Anonym sa...
30 mars 2011 kl. 14:27  

Wiseman:

Med andra ord så har du inte belägg för det du säger? Ändå påstår du det. Vilken imponerande integritet du visar upp.

Om du nu vet att MP ska diskutera det idag, varför inte bara skriva det då och inte hitta på något som du inte har belägg för?

Sen Fridolin, ja han är inte språkrör för partiet och nej han är inget inofficiellt språkrör heller.

Ante

Wiseman sa...
30 mars 2011 kl. 14:51  

Ante: Likväl är det han som uttalar sig för partiet och den inställning man anmält under förhandlingarna med Regeringen inför gårdagens tillkännagivande.

http://www.dn.se/nyheter/varlden/formell-forfragan-om-gripenplan

Anonym sa...
30 mars 2011 kl. 15:39  

Wiseman:

Likväl vadå?....

Likväl.... så finns det inte stöd för dina teser i den länk du skickade och då är det bara spekulationer i slutändan.

Faktum är snarare att MP inte har behövt ta en ställning i frågan på det sätt som S och M gjort. Man har fått ett förslag som man inte kunnat förändra och då accepterat det.

Vilket är precis samma förfarande som gällt för FP, KD och C som inte heller kunnat påverka förslaget för det har ju M gjort upp över huvudet på sina stödpartier tillsammans med S.

Allt annat är spekulationer utifrån uppgifter i media och ska vi snacka om medias trovärdighet. 8-9 och 15-16 skulle Romson vinna mot Valtersson i valberedningens omröstning enligt mediauppgifter. Märkligt när valberedningens sammankallande på presskonferensen sa att en sådan formell omröstning inte ens genomförts.

Nu är det ju så att S hade förlorat mediadebatten oavsett förslag, så varför M inte gått fram hårdare är ju intressant tycker jag. Lite väl vekt, vågar de inte stå på egna ben eller...

I övrigt så gillar jag bloggen, trots allt mitt "gnäll"...
//Ante

Wiseman sa...
30 mars 2011 kl. 23:25  

Ante: Point taken, dock:

Fridolin uttalade sig som företrädande Mp. Hade han inte varit det hade övriga Mp haft all möjlighet att korrigera detta. Mycket riktigt stöder också Peter Eriksson i Aktuellt Fridolins tidigare ställningstagande.

Anonym sa...
31 mars 2011 kl. 00:29  

@ Ante
Jag tror att man får ut mer av herr Fridolins uttalande även om han ännu bara är ett "grönt ärtrör".
Efter ha lyssnat flera gånger på herr Erikssons svar och inlägg i aktuellt är jag övertygad om att så är fallet.
Det känns även som att tidpunkten för att byta språkrör är väl vald.

Teaterdirektören.

chefsingenjören sa...
31 mars 2011 kl. 21:34  

Om man ska vara lite elak och spekulera.

- Låt säga att vi bär Litening III (vilket är sannolikt).

- Anta dessutom att vi får patrullera över land. Också troligt om vi ska kunna bevaka NFZ över hela ytan.

Vad händer då om en svensk pilot får syn på ett mål på marken, låser på det med sin LDP och låter en annan nations stridsflyg fälla en bomb?

Ligger vi då inom ramen för det svenska mandatet?

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade