Info strikes back


Försvarsmakten har blivit hårt ansatt i media den senaste veckan angående de två svenska officerarnas död i Afghanistan för ett år sedan och därefter ubåtsvraket utanför Gotland.

I det först fallet har det bedrivits en häxjakt, där syftet mest verkar ha varit att skapa tittarsiffror och svartmåla Försvarsmakten. Ser man till de personer som TV 4 har intervjuat är det många gånger personer med liknande arbetsområden, men inte insatta i den aktuella utredningen. De stora förlorarna på agerandet har varit de anhöriga vars känslor återigen rivits upp. Vinnare är förhoppningsvis Försvarsmaktens omhändertagande av erfarenheter, Lessons Identified, Lessons Learned, och förhoppningsvis ser man också att det i många fall är mycket bättre med helt öppna utredningar. Dessa är svårare att kritisera. Den slutreplik som Försvarsmaktens Informationsdirektör Erik Lagersten publicerat på såväl Försvarsmakten Kommenterar som Newsmill, är mycket uttömmande och slagkraftigt.

Angående ubåtsvraket var de första kommentarerna som publicerades från Försvarsmakten inte helt uttömmande. Med de uppgifter som nu grävts fram låter det ju mycket troligt att det var konvojen med utrangerade Whiskyubåtar, där några fick kapas p g a problem, som är bakgrunden till vraket. Tyvärr var Försvarsmakten inte tillräckligt snabb ut med denna information. Informationsdirektören kommenterade förloppet på Twitter:
"För den undrar varför FM inte vill undersöka ubåtsvraket föreslås en titt på Aktuellt (23:09 in i sändning) "

"FM sa att det var en bogserad ubåt utan operativt värde. Flera ledarsidor tog detta till intäkt för mörkning. Några stora ord idag? "

Må så vara att Försvarsmakten har helt rätt i detta fall. Det bekymrande är medias agerande som är ett kvitto på vilket förtroende Försvarsmakten av idag åtnjuter. Som bekant går det snabbt att rasera ett förtroende, men det mycket lång tid att bygga upp. Man har inte råd att förekomma i fler artiklar där mörkning antyds. I flera kommenterar på denna blogg, såväl som Chefsingenjörens, har det talats om de rykten som förekommer att haveriutredningen på den Tp 102 Gulfstream IV med ÖB ombord som körde på en stålbalk i Afghanistan, förhalas och förbättras. Att sådana rykten förekommer är mycket allvarligt för Försvarsmaktens anseende och mycket bekymrande eftersom det med all säkerhet härstammar från personal inne i organisationen.

Lars Gyllenhaal tar upp det sviktande förtroendet i en bloggpost ikväll där han refererar till en artikel (s. 16) i Officerstidningen 1/2011 där Försvarsmaktens Huvudskyddsombud Per-Erik Gustafsson kommenterar situationen.

"Per-Erik Gustafsson beskriver hur en del tappat lusten att gå till jobbet, hur lojaliteten mot försvarsledningen sviktar och att många idag går och tänker på heltandra saker än sina arbetsuppgifter.
– På F 21 fick man för ett tag sedan lägga ner flygverksamheten ett par dagar därför att piloterna satt och tänkte på annat när de var uppe i luften. Oron gör att folk tänker mer på sig själva än på andra och under en patrull kan det få allvarliga konsekvenser."


Såväl personal som allmänhet måste återfå förtroende för Försvarsmakten, men hur ska detta gå till? Det enkla svaret är det är en lång och mödosam process. Förtroende är inget man köper, det är ett kvitto på ens handlingar.

Av den anledningen var det mycket trevligt att se filmen och intervjun med Lt Johan Ström, Forward Air Controller i FS 20, på SvD:s hemsida liksom det längre filmklippet på Försvarsmaktens Youtubekanal (nedan) och Aftonbladet. Detta är konkreta handlingar som visar vad Försvarsmakten gör. Hade man visat filmer av det här slaget för några år sedan hade det utan tvekan bidragit till att höja anseendet. Det är mycket bra agerat av InfoS att ta tillvara på de filmer som spelas in privat av soldater och andra anställda.Dialogen mellan ledning och anställda måste vara direkt om förtroende ska kunna byggas. Chefen ska inte vara chef utan ledare och leda måste man göra ute där det händer och inte gömma sig bakom datorskärmar och filter. Görs ingenting snart befinner vi oss i det ledarskap vi en gång hånade Sovjetunionen för att utöva istället för den uppdragstaktik vi tidigare varit så stolta över.

20 kommentarer:

Cornucopia? sa...
10 mars 2011 22:23  

Det är ju skönt att se att vi har tur också. Två skytte med skotthål i byxorna...

Wiseman sa...
10 mars 2011 22:29  

Enl TV 4 orsakades hålen i byxorna av svenska kulor.....

(skämt åsido)

Anonym sa...
10 mars 2011 23:07  

Wiseman. Förändrar kvällens inslag i TV4-Nyheterna kl.22.00 din, läsarnas eller folkets uppfattning om vem som har rätt om skotten i Afghanistan? ÖB/Grundevik eller TV 4?

/Vitablixten

Wiseman sa...
10 mars 2011 23:20  

http://allehanda.se/start/kronikor/1.2836233-om-att-dra-ett-hedervart-yrke-i-smutsen

Svar: Nej, i grunden förändrar det ingenting. Vad beträffar läsarna och folket får dessa av naturliga orsaker svara själva. Till dess rapporterna blivit offentliga är det svårt att diskutera i sak. Det intressanta blir vad åklagare och medverkande expertis säger.

http://www.skl.polisen.se/sv/For-pressen/Pressmeddelanden/Kommentar-till-inslag-i-TV4-nyheter/

Anonym sa...
10 mars 2011 23:35  

Förstår inte din upphetsning över detta filminslag. Kulhål i byxan! tillfälligheter när kulor ramlar ner.Grabbarna hade tur, den här gången. Det blir ett långt år./ Hr Cee

Kallisti sa...
10 mars 2011 23:57  

Vid 4.10, tar de skydd bakom en röda korset/halvmånen-bil för att skjuta med kpist och granatgevär? Får man det? Bör man det?

Anonym sa...
11 mars 2011 00:40  

@ Hr Cee
Om du inte fattat de än så är varje mission lång nu förtiden.
Tror mest dom inblandade tycker att det är kul att grabbarnas vardag visas som den kan vara.
Markstrids officer

Anonym sa...
11 mars 2011 07:19  

TV4 förnekar sig inte.

"Försvarsmakten håller fast vid uppgiften att det var en afghansk gärningsman som dödade de två svenska soldaterna och deras tolk."

Hur f-n kan man göra en så puckad tolkning.

Försvarsmakten påstår inte vem som gjorde vad. De säger tydligt och klart att baserat på utredningsresultaten så går det inte att varken bekräfta eller förneka att soldaterna träffades av svenska kulor. Försvarsmakten påstår därför att utredning och bevis visar att ingen kan säga vem som gjorde vad. I klartext, det är mycket möjligt att soldaterna träffades av svenska kulor, men det går varken att bekräfta eller förkasta baserat på de resultat som Sveriges bästa expertis har tagit fram. Ska nu FM överpröva resultatet av en expertutredning baserat på ett kommersiellt nyhetsbolags amatörutredning? Vill vi att FM agerar så? Varför ställs FM till svars för resultat som andra myndigheter har kommit fram till? Med mera. Infodir lägger fram det bäst själv.

Inte konstigt att reportern tror att FM mörkar. Han befinner sig inte ens på samma planet och kommunikationen uteblir. TV4 har inte stake att stå för sina misstag och brister utan driver sin tes in absurdum för att inte riskera sin trovärdighet. Sorry, TV4, det är för sent...

Anonym sa...
11 mars 2011 08:42  

Det är ju också så att om inte den afghanske gärningsmannen öppnat eld först så hade ingen panik och skottväxling utbrutit överhuvudtaget. Därmed borde ansvarsfrågan för dödsfallen vara ganska solklar.

Vad vill TV4 uppnå egentligen? Vill de att de stackars kamrater som kanske i en paniksituation råkade träffa sina arbetskamrater ska ställas till svars? Ska det bevisas att Nisse Persson (påhittat namn) när han agerade i en livsfarlig, sekundsnabb situation för att rädda sig och sina kamrater från att dö sket på sig, inte tog sig tid att inta en optimal skjutställning, rikta, tänka på andningen och därefter avge välriktad eld mot mannen som för närvarande öste kulspruteeld mot honom. Behöver vi veta det så att Nisse kan lagföras och dömas till fängelse? Behöver vi veta att Nisse gjorde allting rätt och att inga svenska kulor träffade de stupade? Ja, om vi visste så vore det bättre, men faktum kvarstår att enligt utredning, bevis och expertis så vet vi inte. Oavsett hur mycket vi skulle vilja veta. Jag vill veta vem som mördade Palme. Kommer jag få veta det? Nä, alla spekulationer och konspirationsteorier har för alltid fördärvat möjligheten att hitta sanningen. FM agerar och uttalar sig utifrån professionella fakta så som de föreligger för stunden. Den kommersiella och reklamfinansierade TV-kanalen TV4 vill ha nyheter och agerar utifrån en amatörutredning ledd av en journalist. Gissa vem jag litar mest på. Vill TV4 tjäna pengar på bekostnad av anhörigas och kamraters lidande genom att profitera på en situation där bristen på sanning öppnar upp för spekulationer? Det verkar onekligen så.

Alla politiker som okritiskt stämt upp i denna spekulationskör borde tamejfan också skämmas. Vill ni tjäna politiska poäng på bekostnad av anhörigas och kamraters lidande genom att profitera på en situation där bristen på sanning öppnar upp för spekulationer? Det verkar onekligen så.

Behöver vi veta sanningen om händelsen för att förstå att krig är farligt, att även välutbildad personal kommer att begå misstag och att det är vanligt med "friendly fire"? Nä, det vet vi redan och alla inom FM gör allt de kan för att hantera problematiken och genom olika vägar (utbildning, metoder, teknik, mm) öka säkerheten. Det finns troligen inte någon annan myndighet som lägger så stort fokus och resurser på verksamhetssäkerhet som Försvarsmakten.

Om nu utredning, bevis och expertis inte med säkerhet kan fastställa exakt vilka kulor som tagit vilka vägar, så är det naturligtvis frusterande, men med vilken rätt läggs myndigheten Försvarsmakten till last för denna situation? Vilka grunder finns för att hävda att FM "mörkar"? I detta fall finns fakta som talar till FM fördel (om man är normalbegåvad).

Om medias och politikers uppdrag är att kritiskt granska så kan väl knappast uppdraget vara att granska utan syfte? Syftet borde rimligtvis vara att tillvarata allmänhetens behov av att samhället utvecklas och förbättras. Kritisk granskning utan syfte gagnar ingen, utom möjligen att granskaren får uppmärksamhet (och därmed reklamintäkter?).

Vad driver TV4:as granskning i detta fall? Vem gagnar det? Det kan ju knappast vara till allmänhetens eller svenska soldaters gagn att spekulera och riva i såren hos nära anhöriga och kamrater till de stupade. Sanningen uppenbarar sig inte ur grundlösa spekulationer baserade på förutfattade meningar om Försvarsmakten som organisation. Det är inte professionell journalistik, men det kanske är kommersiellt gångbar journalistik? Vissa kan bokstavligen gå över lik för att uppnå sin egen agenda...

Pellefant sa...
11 mars 2011 16:08  

Är det utrett bortom allt tvivel att enstaka talibaner har tillgång till AK-74 (kaliber 5.45)?

Wiseman sa...
11 mars 2011 16:59  

Pellefant: Menar du i anslutning till denna händelse eller allmänt?

Allmänt är svaret ja.

Avseende denna händelse vet du säkert lika väl som alla andra som intresserar sig för frågan att det inblandade vapnet var en PKM kaliber 7,62x54.

MEN, man ska akta sig för att dra alltför mycket slutsatser utifrån detta och TV 4:s påståenden och utan att ha sett rapporten.

Mejande eld med ksp från några meters håll lär ge resultat såvida det inte är Pulp Fiction. Att inte besvara elden hade inneburit fler sårade eller döda.


Vad man kan ha synpunkter på är endast SOP:n och även där handlar det om en riskbedömning. Verkan eller skydd?

Anonym sa...
11 mars 2011 18:01  

Lagerstens Newsmillreplik är inte så lysande, tycker jag. Tvärtom innehåller den flera subjektiva (negativa) omdömen om TV4 och ganska få konkreta uppgifter som gör det möjligt för läsaren att själv dra sina slutsatser om händelsen, utredningen och TV4.

Enligt anhöriga har FM sagt till dem att ingen svensk besvarade elden förrän Palmlöv och Andersson redan hade fallit till marken efter afghanens inledande skottsalva. Denna uppgift upprepas inte i Lagerstens replik, trots att den skulle övertyga ganska många läsare om att TV4 är ute i ogjort väder.

Att i det läget hålla tillbaka denna uppgift verkar lite underligt, om den är sann.

Med omfattande teknisk bevisning och många trovärdiga vittnen på plats (svenska soldater som är tränade i observation och rapportering) så borde det ha varit möjligt för FM och åklagaren att få klarhet i det händelseförlopp som de påstår att de inte kan förklara.

För en kritisk läsare är det alltså inte alls övertygande.

Anonym sa...
11 mars 2011 19:27  

@anonym 18.31

Hur tänker du nu?

"Vår uppfattning är att de tre dödades av de inledande skottsalvorna från gärningsmannen, säger (arméinspektör) Berndt Grundevik. Därefter följde en kaotisk stridssituation där det inte går att utesluta vådaskott."

Menar du att de står upp, döda, och sen faller när svenskarna öppnar eld?

Jag tycker det är glasklart

/Tom

Anonym sa...
11 mars 2011 20:33  

@ Tom

Mja, FM redovisar ju bara sina egna slutsatser, inte de fakta som leder fram till slutsatserna. Dessutom finns en klar osäkerhet exempelvis i citatet från ÖB:

"De konsekvenser av eldstriden som uppstår och att vi inte kan fastställa med säkerhet vilken kaliber eller vilken sorts skada som har bringat dem om livet, närmare sanningen än så kommer man inte att komma."

Det innebär att FM begär att den vanlige läsaren ska lita på myndighetens slutsatser, trots att inga stödjande fakta redovisas och trots att myndigheten uttrycker osäkerhet om orsaksförloppet, trots att ingen sådan osäkerhet borde finnas.

Det FM ger uttryck för är alltså en slags falsk logik där man inleder med slutsatsen.

Så länge detta pågår tycker jag att media gör helt rätt i att gräva i saken eftersom man inte bör acceptera sådana stora luckor i verklighetsbeskrivningen.

Eventuell smärta för kamrater och anhöriga hade kunnat undvikas med bättre information från första början, så att inga tvivel uppstår.

Anonym sa...
11 mars 2011 22:45  

Varför mörka över huvud taget. Danskarna gör det inte. Svensken är en misstänksam varelse. Hemligstämplas något får många en känsla av att något inte står rätt till, därav TV4:as intresse. Helt naturligt. De har väl läst denna bloggen förr med många kritiska röster mot personerna i "akvariet".

Anonym sa...
12 mars 2011 13:46  

Problemet med hela den här pseudodebatten är följande:

a) ingen har mörkat. Att inte berätta hela sanningen blir mörkning först när hela sanningen är känd. I detta fall är fakta att hela sanningen inte kan etableras av den bästa expertis som går att uppbringa.

b) bristen på den absoluta sanningen blir inte bättre av att påpeka det uppenbara, att ÖB verkar osäker om förloppet. Ja, för fakta i målet är att ingen kan vara säker om förloppet. Fakta tillåter inte någon att uttala sig tvärsäkert om förloppet.

c) ingen har sagt att svenskarna INTE blev skjutna av egen eld. Ingen har heller sagt att svenskarna BLEV skjutna av egen eld. Fakta i målet kan inte utesluta något av alternativen.

d) den skadar människor som faktiskt är de enda som har rätt att rota i det här, dvs. familjen och kamraterna till de stupade.

De enda som på någon form av rimlig grund borde ha svårt att acceptera bristen av att det inte går att bevisa vad som har hänt, är familjen och soldaterna, som aldrig säkert får veta om de oavsiktligt kan ha dödat sina kamrater. Vilket intresse har alla ni andra, inklusive TV4?

Ni som argumenterar att Försvarsmakten aktivt mörkar sanningen, kan ni utveckla era hypoteser om vilka motiv Försvarsmakten har. Hur skulle ett sådant beteende vara gynnsamt för Försvarsmakten, enligt era teorier? Varför mörkar Försvarsmakten? Varför har ni så svårt att acceptera att ibland går det inte att leda allt i bevis, även om man gärna vill och har alla resurser. Vem sköt Palme?

När vi (och kanske ni själva) får se era fantasier i pränt så kanske vi alla kan avfärda era tokigheter, gå vidare och lämna de närmast sörjande ifred.

Sluta nu konspirationsteoretisera för ert eget höga nöjes skull. Det bidrar inte konstruktivt till att förändra något till det bättre. Ni gör det på bekostnad av andra människors lidande. Vem fan är ni att ta er den rätten?

Anonym sa...
12 mars 2011 14:57  

@ 13.46

På a, b, och c så håller jag med dig.

Men resten av ditt inlägg är bara nonsens, framförallt din avslutande fråga!

Vi medborgare har all rätt att få veta vad som hände. Det är vi som röstar som måste få veta vad som händer med våra soldater vi skickar i krig.

Vi officerare och soldater i FM har också rätt att få veta för att kunna göra ett bättre jobb framöver. Hur ska vi kunna undvika liknande misstag, OM det nu var ett misstag.
Lessons learned är högst väsentligt.
Det är mkt viktigt för mig som varit i Afghanistan (och som ska på ny utlandstjänst snart) att få veta om deras utbildning var god eller om det fanns brister och om det i så fall finns åtgärder för att komma till rätta med dessa eventuella brister.

TV4 sätt är avskyvärt, jag är helt ointresserad av vilken soldat som sköt vem men jag vill veta om det var blue onn blue och förhoppningsvis också kunna veta om det finns något man kan öva på för att förhindra detta.

FM måste kunna granskas.
ÖRA någon??
Det är tragiskt när soldater dör. Det är tragiskt för anhöriga. Men det ska inte få förhindra en ordentlig utredning.

Din avslutande fråga är så barnslig så jag väljer att inte kommentera den...

Anonym sa...
12 mars 2011 16:36  

TV4 har nu publicerat de handlingar från Försvarsmakten som de har byggt sin rapportering på.

http://www.nyhetskanalen.se/1.2048873/2011/03/10/det_var_en_afghansk_garningsman

Av handlingarna framgår följande:

(1) Anderson och Palmlöv fälldes av den afghanske skytten med kulspruta PKM (7,64 mm).

(2) Anderson och Palmlöv träffades av svenska kulor från handeldvapen (5,56 mm) när två svenskar sköt mot den afghanske skytten.

(3) Det går inte att avgöra om Andersson och Palmlöv avled av de svenska eller afghanska kulorna.

Således kan man säga att både Försvarsmakten och TV4 har haft delvis rätt. Försvarsmakten hade dock kunna undvika dålig publicitet genom att vara tydligare med ovanstående uppgifter från första början, istället för att mörka frågan om svenskarna träffades av svenska kulor.

Eftersom PKM är ett kraftfullt vapen och afghanen sköt en eller två salvor innan Andersson och Palmlöv föll, så får man utgå från att de hade mycket små chanser att klara sig, även om de inte hade träffats av svensk eld.

Därmed borde frågan vara avslutad och den viktigaste lärdomen är att öppenhet med fakta motverkar spekulationer.

/Chris Anderson

Anonym sa...
12 mars 2011 16:48  

Kan delvis hålla med föregående men jag ser ingen anledning att föra en lesson learned debatt offentligt den sköts bäst inom myndigheten i syfte att mörka för fienden inte för allmännheten. Även om de innebär att konspirations dårarna får frispel.
Officer

Wiseman sa...
12 mars 2011 17:47  

Chris: Intressant.

Officeren: Det har du helt rätt i. Problemet uppstår vid de tillfällen så inte skett.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade