Bra pudel

ÖB har nu tagit beslutet att återigen möta Gunnar Anderssons och Johan Palmlövs anhöriga och diskutera utredningen rörande deras död. ÖB kommer också att hemställa om att de anhöriga får ta del av den hemligstämplade utredningen. Den ballistiske experten från utredningen, Sonny Björk, ska också medverka vid samtalet, vilket förhoppningsvis reder ut ett och annat. Redan i Expressen avfärdar han fullständigt TV 4:s tes om att skottskador med diameter 5-6 mm skulle innebära att det var 5,56 mm ammunition som träffade. Åklagarens beslut är också entydigt och var det redan i somras.

Hade Försvarsmakten tidigare gått ut med alla fakta i målet hade man desarmerat det som TV 4 nu anspelar på. Vittnesuppgifter lär tydligen också göra gällande att eld från svenskt håll avgavs först när Andersson och Palmlöv redan låg ner. Hade man redan tidigare släppt utredningen, om så bara till de anhöriga, hade detta desarmerats. Uppgifterna om att svensk militär personal utövat påtryckningar på den döde tolkens familj i syfte att denna inte ska prata med journalister låter inte alls otroliga. Snarast är det ett av flera exempel på en oerhört tragisk och skadlig ledarskapskultur som fått fäste i Försvarsmakten i takt med det senaste decenniets nedläggningar. Detta måste stävjas omedelbart från Försvarsmaktsledningens håll. Försvarsmakten är satt att försvara svensk demokrati där yttrandefrihet och meddelarfrihet är centrala delar våra grundlagar. Det duger inte att man bortser från dessa oavsett om det gäller egna medborgare eller utländska. För att Försvarsmaktens verksamhet ska vara meningsfull måste vi stå för det högre moraliska idealet och att då göra avkall på våra egna grundlagar är fullständigt förkastligt.Frågan är vem som har vunnit på TV 4:s agerande.

Försvarsmakten har tappat anseende hos befolkningen på i mycket felaktiga grunder. Intressant är däremot de rapporter som nu avhemligats och som finns att tillgå på Nyhetskanalens hemsida. Lessons identified måste finnas tillgängliga för personal med liknande uppgifter. Man kan inte hemligstämpla uppgifter så till den grad att det medför större risk för egna förband p g a att man inte lär sig av misstag än vad risken är att uppgifterna kommer motståndarsidan till godo (har mycket lite att göra med Andersson/Palmlöv-incidenten). Tyvärr kan agerandet rörande den här informationen appliceras på så många andra områden också.

TV 4 har tappat oerhört mycket i anseende hos svensk militär personal då man upplever att kanalen bedriver ett orättfärdigt drev med föga insikt i aktuella förhållanden för förbanden och med enda syfte att skapa tittarsiffror. TV 4:s drev de senaste dagarna har väckt en hel del upprörda känslor bland militär personal i Sverige så till den grad att man på sociala medier börjat diskutera en bojkott av kanalen. Se gärna intervjun med ÖB i lördagens Nyhetsmorgon, där han talar för döva öron.

De största förlorarna är naturligtvis de anhöriga som nu återigen måste ta ställning till vilka uppgifter som är korrekta och vilka som är felaktiga istället för att låta tiden läka sår. Vad hände och varför?


ÖB verkar nu göra det enda rätta. Att lägga alla korten på borden för de anhöriga. Det är en bra, men sen pudel. Låt detta vara en läxa till nästa gång, för den kommer att komma.

60 kommentarer:

Anonym sa...
6 mars 2011 01:56  

En ganska grundläggande erfarenhet man kan dra av händelsen och debaclet efteråt är att polisen endast ska ta med militärer till nästa utredning om det finns plats i planet. Bara för att man uppnått en viss militär grad innebär inte att man per automatik blir kriminalpolis. Låt de som är utbildade sköta det de är bäst på. Rätt man på rätt plats!
En annan erfarenhet man kan dra är att vi har en infodirektör anställd som bör ta tag i dylika saker. ÖB, armeinspektörer och andra bidrar förtjänstfullt med största möjliga tystnad.
Rätt man på rätt plats!
Nästa erfarenhet är väl att man måste reagera mycket snabbare och tydligare från FM. Går man ut med ett besked måste detta hålla för granskning, meddelas tydligt och ha en tydlig avsändare och mottagare. Nu flummar man ut till höger och vänster och vet egentligen inte vad eller vem som sagt vad.
Det måste klargöras för eventuella "experter" eller "konsulter" vad som gäller avseende sekretessen. Antingen får man prata eller inte. Inte som nu, prata lite grand och hänvisa till tystnadsplikten i andra delar. Detta gäller givetvis alla andra inblandade också.
Ett tips från "sponsorn" är att hålla sig till hela sanningen och verkligheten. Den har en viss förmåga att komma fram förr eller senare ändå.
Vi får väl lägga detta oskickligt hanterade ärende till de övriga och skjuta till ytterligare några konsultmiljoner i PR-kostnader och försöka gå vidare.
Tyvärr har det uppstått en del otrevliga frågor och spekulationer omkring händelsen som nog måste hanteras så småningom. Där finns inget annat alternativ än sanningen.

Hmm... En pudel söker fodervärd...har du det som krävs...?

Teaterdirektören.

Anonym sa...
6 mars 2011 02:19  

Teaterdirektören: Att man tror att civila poliser skall utreda strider i en krigszon är patetiskt bortom all rim och reson.

Anonym sa...
6 mars 2011 07:33  

@ Anonym 0219
Har du något annat förslag? FM klarar bevisligen inte av detta.
Vem är enligt dig skickad att göra jobbet. Detta är en trovärdighetsfråga för alla inblandade, inte minst för de som betalar kalaset.
Strid?
Vi är inte i krig i juridisk mening!
Ska saker och ting utredas anser jag att man skall skicka någon som vet vad och hur man gör, inte ett gäng glada amatörer.

Teaterdirektören.

Roger Klang sa...
6 mars 2011 07:59  

"Det måste klargöras för eventuella "experter" eller "konsulter" vad som gäller avseende sekretessen. Antingen får man prata eller inte. Inte som nu, prata lite grand och hänvisa till tystnadsplikten i andra delar." Citat; Teaterdirektören

Varför det? Varför ändra på något som fungerar bra? Alla västländers försvarsmakter fungerar mer eller mindre så att de måste hålla inne med en del information för att undvika framtida dödsfall, inte sant? Men varje kugghjul måste oljas för att en maskin med försvarsanställda och civila eller polisiära konsulter och experter ska fungera. Sedan att ÖB har trovärdighetsproblem är en helt annan sak, i alla fall så skulle inte jag ha trasslat in mig i lögner och halvsanningar som han gjorde. Jag hade sagt sanningen, hela sanningen och ingenting annat än sanningen. Och sanningen är att Sten "Värdegrunden" Tolgfors var den som satte stenen i rullning för att dödsfallen skulle utredas civilt när ingen är betjänt av det.

Roger Klang

Anonym sa...
6 mars 2011 08:06  

"Lessons identified måste finnas tillgängliga för personal med liknande uppgifter."

Det s.k. "filtret", eller "svarta lådan" gör att både mässfloskler och fikarykten i många fall står för utbildningsagendan på trupp. Varför har FM så svårt att delge egenvunna erfarenheter? Känns ibland som om det går hävd i att hålla på information.

/Kalle Kavallerist

Anonym sa...
6 mars 2011 09:16  

TV4 och rapporteringen kring dödsskjutningarna av två svenska officerare i februari ifjol bör faktiskt fortsätta att kommenteras här på sidan tycker jag.

På 22-nyheterna i TV4 fanns i förrgår en vinkling kring de erfarenheter som ständigt (bör-borde) göras kring händelser-LESSONS LEARNED-PROCESSEN. Vilka erfarenheter dras och hur delges erfarenheter annan, funktionsviktig, personal?

Händelsen i Afghanistan i februari ifjol kanske inte i nyhetsinslaget belystes speciellt mycket annat än att anhöriga inte förefaller få ta del av hur händelseförlopp gått till. Just principen att gjorda erfarenheter hemligstämplas av HKV istället för att delges förband, skolor och centra är anmärkningsvärd. Angriparen-insurgenten-motståndaren vet ju redan hur föroppet gick till-den informationen är ju redan känd hos honom.

Varför denna sekretesshets på allt-varför får inte personal som behöver få ta del av gjorda erfarenheter ta del av dessa?

Alla vi som verkar i den organisation som ska stödja, utveckla och utbilda vi får ALDRIG del av kritisk information. Försvarets lessonslearnedprocess är idag ett skämt-den gamla databasen med erfarenheter från mer än 15 år "tappades bort" i cyberspace och idag hemligstämplas allt nytt material. Frågan är ju vilka som får del av informationen-nån liten klubb inom HKV och kanske en annnan liten elitklubb i Karlsborg.

Enda chansen att få koll som utbildare är att ha mailkontakt direkt med individer på plats i missionsområdet.

I åratal har det varit så här-och kommer säkert vara det i åratal fortfarande.

Händelsen i februari ifjol är rätt signifikativ-den hemliga skrivelsen med utredningen är upprättad i fem exemplar-fler finns det inte. Att jämföra med haveriutredningar med topphemliga stridsflygplan där besättningen bara är blodigt mos-de upprättas i relativt många exemplar. Om man därtill lägger de "reducerade" upplagor där "onödig personalinformation" tagits bort blir det än fler exemplar av utredningar som sprids-det är så en organisation blir LÄRANDE. Försök fatta det nån gång herrar armégeneraler.

Det hette under MÅNGA år att FV Särskild (flyg)FörarInstruktion egentligen var skriven i kollegornas blod.... de redan inträffade haverierna användes som en lärobank-VARFÖR ska nu Göransson förhala att det blir på ett liknande sätt inom HELA FM? Sätt en blåslampa i baken på honom-eller kicka honom helt.

I går satt vår sk ÖB i TV-soffan och gled på tandköttet, han återkommer säkert snart i TV för att beskriva hur bra allt med Lessons identified-Lessons learned- fungerar. Från ett verksamhetsperspektiv kan jag bara säga att det inte fungerar alls.

I fredags på intranätet EMIL försökte sannolikt C INS Anders Lindström beskriva hur bra erfarenhetsåtermatningen fungerar inom FM. När jag läste det C INS skrivit blev jag bara matt-INGET konkret hur det går att få ta del av "funktionsvis viktiga" erfarenheter inget alls, bara varmluft-som vanligt.

Skärpning generalsligan-underkänt i organisationen IGEN-IGEN och IGEN.
Hur många ska behöva omkomma pga organisationens tafflighet tycker du ÖB?

NÄR-ge oss ett datum-ska LI-LL-processen fungera? Vilken överste är ansvarig? Är det Kongo-killen? Chem-Chem på er allihop. Där blev det stora sekretesslocket på också. Snyggt!

Cynisk sa...
6 mars 2011 10:00  

@ Teaterdirektören

Sverige som nation är inte i krig men den svenska truppen i ISAF är i krig på GIRoA:s sida. Krigets lagar och ROE gäller för våldsinsats under strid, inte svensk lag, enligt de direktiv som HKV har och ger.

FM utreder allvarliga incidenter och har utbildade team för det. Det ska de göra för att bringa klarhet i händelser något som kan utveckla FM. Det räcker i de allra flesta fall.

Det ska enligt mig till mycket starka indikationer på att brott har begåtts för att civil polis ska tillkallas för att utreda ärendet. RPS kommer annars att få sätta upp ett detachement i Afghanistan.

Roger Klang sa...
6 mars 2011 12:30  

@Cynisk:

Bara när det är fråga om misstänkt tjänstefel så kan det vara av intresse att reda ut en sådan skottväxling. Att som chefsåklagare Krister Petersson vid internationella åklagarkammaren i Stockholm enligt brottsbalken inleda en förundersökning om mord på de bägge dödade svenskarna när brottet begåtts i annat land, och det är allmänt vedertaget att vi inte är en stridande part i ”inbördeskriget” verkar enbart vara ett spel för gallerian. För antingen så är vi väl en stridande part och dödsfallen skall då utredas i Sverige, eller så ska brottet utredas och lagföras i Afghanistan?

Man ska komma ihåg att anledningen till att de överhuvudtaget valde att påbörja en civil utredning var att det fanns misstankar om att de dödande skotten kunde ha kommit från svenskarnas vapen! Och straffen ger mer än fyra års fängelse. Skulle några svenskar ha dömts omm det visade sig bortom all tvivel att de dödande kulorna kom från ett eller flera av våra vapen? Jag tror inte det, hela den civila utredningen har varit ett enda stort slöseri med pengar och resurser. Du har rätt i att det borde vara en uppgift för FM att utreda vilda skottlossningar, men det är uppenbarligen inte så det går till.

Roger Klang

Anonym sa...
6 mars 2011 12:51  

@ anonym 09:16:

Det går ju tyvärr åt motsatt håll inom försvaret. Flygvapnet närmar sig arméns erfarenhetskultur mer än tvärtom. Se bara på utredningen av incidenten med Gulfstreamen på Marmal som förhalats och försenats för att det framkommer lite obekväma uppgifter om personer högre upp i kedjan. Att delge division och andra inblandade resultatet av undersökningen av ISAF helikopterförbandet var heller inte helt populärt. Konstigt att folk lämnar firman...

Anonym sa...
6 mars 2011 13:16  

@ Cynisk
Exakt vad i händelsen eller händelseförloppet anser du kan hänföras till begreppet "våldsinsats under strid"?
Av vilken anledning var de där?
På vilken plats?
Vem hade initierat mötet?
Vem sköt?
O.s.v.

Om detta ska betraktas som "allvarlig incident" som inte innehåller "starka indikationer på brott". Hur ser nästa fall ut i din skala och vad anser du krävs för att ge de inblandade och deras anhöriga en kvalificerad utredning?

Om vi har militära team av utbildade
brottsplatsutredare så förstår jag inte varför vi inte skickade dessa istället för de som tog upp all plats i planet.

Teaterdirektören.

Roger Klang sa...
6 mars 2011 13:18  

Egentligen så borde man ge den här för svenskarna nya erfarenheten av typen av krig ett eget namn. Man kan kalla det; "Internt Regionalt Krig mot Insurgenter och Terrorister" eller IRKIT. Det är viktigt att ge kriget som inte kallas för ett krig av svenskarna idag, men väl av amerikanarna och insurgentsen, en benämning för att vi här i Sverige inte ska gå vilse juridiskt och i fråga om ansvarsområden för militärt kontra civilt. Det är vilse vi har gått, och det är just på grund av oklara gränsområden. Det här kommer inte att lösa oklarheterna, men vi får i alla fall en mall där civila och militära organisationer kan mötas och förstå innebörden i Sveriges syn på kriget i Afghanistan och vårt deltagande där, i och med det klara och tydliga namnet. För det krävs det att IRKIT, eller vad man nu vill kalla det, blir allmänt känd i media och att regering och riksdag kan enas om benämningen, då kommer också samhället att agera efter riktlinjerna som namnet och riksdagens enande medför.

Roger Klang

Göran Mellblom sa...
6 mars 2011 13:58  

Återanpassning till krig (motsv) av Sverige och svenskarna är en lång och otrevlig process. Begrepp, språkbruk, regler, utrustning, metoder och attityder återanpassas efter hand till våld och egnas onda bråda död. Debattörer på denna blogg pekar ofta på ännu en sak som de menar lämnar en hel del övrigt att önska i Försvarsmakten: förtroende - för varandra - för dem som gör jobbet - för dem som bestämmer. Militärpolisen och dess brottsplatsutredare i Afghanistan, Kosovo och Adenviken är något man kan visa förtroende för.
MVH Göran Mellblom

Anonym sa...
6 mars 2011 14:53  

Roger Klang: Du har väldigt bra poänger. Det ter sig löjligt att poliser skall utreda stridsförlopp. ISAF är i krig tillsammans med ANSF mot de de Talibanska krafterna.

Det är bara i svensk ordbetydelsedribbling som ett krig är annat än ett krig. Sverige är låst i löjliga juridiska formuleringar som inte har någon betydelse för soldaterna på marken förutom att det förringar deras verksamhet och i viss mån skapar fel attityder hos våra förband.

Krig är krig.

Anonym sa...
6 mars 2011 17:05  

Replik till Anonym 6 mars 2011 14:53;
Är ISAF i krig? Är Sverige isf i krig? Med vem? Vad gäller?

Anonym sa...
6 mars 2011 17:23  

Replik Anonym kl 1251;
Angående Gulfsream G4-haveriet, så här gick det till gick när haveriet inträffade. I alla fall hur det gick till enligt kollegiet i mitt fikarum-kanske det finns liknande berättelser runt om i landets olika fikarum.

Kanske den bilden till slut blir lika heltäckande som den riktiga haveriutredningen som generalsligan nu verkar göra allt för att bromsa. Karl för sin hatt? Mjaa....

Ett liknande trick, berättas det, kanske provades av det polska statsflygplanet sent ifjol i samband med landning-i det svenska fallet var betingelserna lite bättre när "överstyrman" kom in i cockpit-G4 befann sig i alla fall på marken....

I det polska fallet slutatde "överstyrmans" aktiviteter med att flygplanet havererade vid Tiblisis flygplats och samtliga ombord omkom. Utredningen, med bla voicetaperecorder, visar att någon som inte tillhör besättningen, ger flygkaptenen direktiv om vad som ska göras....

Fanns det en "överstyrman" på Marmal också? Finns det fler fikarumsbeskrivningar i avsaknad av att HKV visar fakta?

Cynisk sa...
6 mars 2011 17:47  

@Teaterdirektören
"Exakt vad i händelsen eller händelseförloppet anser du kan hänföras till begreppet "våldsinsats under strid"?
Av vilken anledning var de där?
På vilken plats?
Vem hade initierat mötet?
Vem sköt?"

En skyttepluton som under patrullering blir attackerad; det är strid och deras moteld är "våldsinsats under strid". Det regleras i Folkrätten och ROE.


FM har folk på plats för att exploatera incidenter, strider och attacker. Enligt uppgift fanns de på plats och behövdes inte flygas ner. Tillsammans med MP kan de genomföra den utredning som behövs för att fastställa OM det behövs någon civil brottsutredning.

I det här fallet kan det ha varit påkallat att kalla in en brottsutredare men det bör inte vara legio vid strid. Soldater står inför att agera eller att inte agera. I det här fallet skulle en civil tolkning kunna straffa soldaten hur han än gjorde. Civil rättsskipning är inte tillämpbar i krig och det råder krig i Afghanistan.@Anonym 17:05
ISAF är tillsammans med GIRoA i krig med motståndare (huvudsakligen Talibaner) i Afghanistan. Krigets lagar enligt Folkrätten och ISAF ROE gäller.


@Roger Klang
Spot on! Du är rätt ute.

Anonym sa...
6 mars 2011 17:53  

Bra poäng: vi FM anst saknar förtroende för varandra, organisation och högre chef!
Hur bra är detta när det hettar till?
Förtroende borde väl vara det primära!

Anonym sa...
6 mars 2011 18:46  

Anonym 1453: Lyft blicken. Läs artikeln.

Det är två sidor som strider om terräng, ANA och svenska gossar mot talibaner. I ordets egentliga mening så är det krig.

Vad är det annars? Peacekeeping?

Sverige är inte i krig men vi deltar i ett inbördeskrig. Fattar du inte det?

Att röra sig med ord som "support ANSF" och "afghan lead" är också bara trams. Visst fan deltog en trossbeväring i andra världskriget trots att han hade en stödroll.

Det måste bli ett slut på ordvrängeriet. Krig är krig.

Per A. sa...
6 mars 2011 20:43  

"Frågan är vem som har vunnit på TV 4:s agerande."

Om det i slutändan leder till att FM får en bättre'Lessons Identified/Learned'-process, och en bättre policy för information till allmänheten, så är FM helt klart en vinnare.

Commander sa...
7 mars 2011 12:16  

Lär er skilja på "krig" och "strid".

"Strid" handlar om att genom våldsutövning påtvinga en motståndare din vilja, exempelvis förhindra eller försvåra en viss verksamhet. Det är något som sker dagligen i Afghanistan och andra ställen.

"Krig" är ett folkrättsligt tillstånd som styrs av särskilda internationellt överenskomna lagar. Sverige är inte i krig förrän Riksdagen så beslutat.

Att våra soldater är i strid innebär inte att Sverige är i krig - svensk personal har utövat militärt våld otaliga gånger utan att röster höjts om att vi är i krig.

Skillnaden för soldaterna är akademisk och torde vara närmast irrelevant.

Att genomföra en mordundersökning enligt en svensk måttstock efter en strid med tragisk utgång är slöseri med skattemedel. Däremot måste händelsen utredas för att kunna LÄRA av det som skett. Det torde vara FM som har personal med rätt kunskaper och erfarenheter för att genomföra en sådan undersökning, vid behov med stöd av kriminalteknisk expertis från polisen.

/ Commander

Roger Klang sa...
7 mars 2011 13:47  

@Commander:

"Att genomföra en mordundersökning enligt en svensk måttstock efter en strid med tragisk utgång är slöseri med skattemedel. Däremot måste händelsen utredas för att kunna LÄRA av det som skett. Det torde vara FM som har personal med rätt kunskaper och erfarenheter för att genomföra en sådan undersökning, vid behov med stöd av kriminalteknisk expertis från polisen." Citat; Commander

Om det är jag överens med dig. Jag vill bara påpeka att studera ingångshål och utgångshål i en svensk kropp i syfte att fastställa kalibern på det dödande vapnet är onödigt, för vad gör man när resultatet av en sådan undersökning visar att de dödande skotten kommer från ett svenskt vapen? Hur ska man gå vidare? Tänk på de stupades familjer! Det som är intressant att utreda har med andra saker att göra, såsom soldaternas, befälens och fordonens positionering innan eldstriden, och vilka som har skjutit och hur många skott de har skjutit. Hur de agerade och var de befann sig alltså. Av detta kan man möjligen lära sig något. Om det rör sig om ett misstänkt tjänstefel så är det en annan sak, men då måste andra omständigheter tillkomma än enbart dödsfall i tjänsten, för att det ska motivera en skotthålskaliberutredning. Det är i alla fall vad jag tycker, eftersom jag tänker mycket på de anhöriga. Men du har rätt i att man kan lära sig mer om händelsen om man utreder allt som man bara kan, jag tycker bara inte att det är värt det av föregående motivering.

Roger Klang

Anonym sa...
7 mars 2011 14:56  

@Commander

Svenska soldater är i krig under NATO-flagg. De är i krig på GIRoA:s sida.

Det är ett folkrättsligt tillstånd som bla. statsmakten fastställt och som innebär andra förutsättningar för våldsanvändning än de flesta tidigare internationella insatser som FM deltagit i i modern tid.

Källa: HKV JURS 2010

Roger Klang sa...
7 mars 2011 15:08  

Man kan undra vad man ska göra om det i den dödade soldaten inte finns något utgångshål för kulan? Ska man plocka ut kulan och konstatera vem som skjöt det dödande skottet, fiende eller vän, du eller din kamrat? Jag tycker inte det! Alternativet är att ha en sluten utredning och en öppen, där den slutna utredningen tar itu med frågan från vems vapen det dödande skottet kom ifrån, utan att det nödvändigtvis leder någon vart för eller mot den "skyldige" om FM kommer fram till att kulan kom från ett av våra vapen. Problemet med ett sådant tillvägagångssätt är att det alltid finns röster i riksdagen, eller kanske till och med regeringen, som vill att resultatet från slutna utredningar ska vara öppna. Jag menar på fullt allvar att man ska lämna kulan i kroppen på den döde svenske soldaten, om man inte misstänker grovt tjänstefel.

Roger Klang

Anonym sa...
7 mars 2011 17:47  

@Anonym kl 1456; "Svenska soldater är i krig under NATO-flagg. De är i krig på GIRoA:s sida." Källan ska vara Försvarsmaktens HKV JUR.

Försvarsminister Sten Tolgfors; är Sverige i krig? Vv responera.

Cynisk sa...
7 mars 2011 18:35  

@Anonym 17:47
Sverige som nation är inte krig men den trupp man ställt till NATO:s förfogande i Afghanistan är det.

Man kan dra paralleller till andra krig och konflikter där svenskar deltagit utan att för den skull Sverige varit i krig.

Försvarsministern lär aldrig erkänna att Sverige vore i krig inte ens med en utländsk ubåt uppkörd på ett skär.

Anonym sa...
7 mars 2011 20:39  

Efter kvällens inslag i TV4-nyheterna [http://www.nyhetskanalen.se/tv?videoId=1.2044868] ställer jag frågan; vem - ÖB eller TV4 - är det som ljuger?

/Vitablixten

Göran Mellblom sa...
7 mars 2011 20:59  

Nordirland hanterades inte som "krig" utan som oroligheter. "The troubles" pågick mycket länge och den brittiska försvarsmakten lyckades med sin sak, trots fruktansvärda situationer och förluster.

Det regeringen tycks varit ute efter var att undvika utländsk inblandning t.ex. öppet understöd till den andra parten, neutralitetsförklaringar, krigsfångar (som istället behandlades som brottslingar med polisutredning, förundersökning, domstol, jury och straff fastän IRA försökte hävda krigsfångestatus och därmed undgå alltihop).

En annan aspekt var att "Krig" hade pekat ut irländarna (som var brittiska medborgare) som "fiender" med allt vad detta innebär, där FN har en roll med fredsbevarande trupper, medlare mm.

Britterna lyckades också - som ett lysande undantag den tiden - att vidmakthålla disciplinen bland trupperna och hindra dem att begå våldsdåd i stridens hetta, göra myteri av frustration, rymma, döda sina egna officerare eller plundra.

Våldet man använde var att betrakta som nödvärn och hanterades som sådant.

Å andra sidan förlorade britterna hela Indien, som kuvades med endast 40 000 egna soldater, efter det man åtalat och dömt två yrkesofficerare som låtit sin trupp öppna eld i förebyggande syfte (ej nödvärn).

Folkmassor märkte att säkerhetstrupperna därefter greps av osäkerhet och inte vågade skjuta förrän verkligt nödvärn var ett faktum och det var för sent att skrämmas, ungefär som i Rwanda.

Det verkar svårt, att se hur våra biståndsorganisationer och våra egna trupper skulle kunna arbeta under "krigstillstånd" i A-stan.

Begreppet "krig" verkar vara tänjbart. Antagligen rätar sakerna ut sig efter hand. Tyvärr betalar våra soldater och officerare ett pris under uträtningen.

A-stan påminner om "The Troubles" i det att världen erkänt en Afghansk regering och TB är följaktligen personer som gör uppror (kollektivt våld) mot denna regering man anser laglig.

Då TB är afghanska medborgare, och ingen erkänd krigförande stat (motsv) är det svårt att se hur någon stat skulle kunna förklara TB "krig". Knepigt, eller hur?

MVH Göran Mellblom

Anonym sa...
7 mars 2011 21:57  

Sanningen gör oss fria

SKL bekräftar ikväll att Kn Palmlövs DNA fanns på kulan. Troligt pannskott. Detta börjar bli en sorglustig historia av dementier. Tragiskt för de anhöriga.Hoppas FM lär sig något. Med dessa nya uppgifter så borde man ha lagt korten på bordet redan från början, då hade vi inte haft denna onödiga debatt.

Anonym sa...
7 mars 2011 22:42  

Vad gäller nu chefen Sverker, Öppenhet, Resultat och Ansvar?

Vem talar sanning-du eller Tv4? Sluta nu jiddra-har du talat sanning om dödsskjutningarna i februari ifjol i Afghanistan eller har du det inte?

Du hotade oss med uppsägningar ifjol om vi inte skrev om våra anställningskontrakt-har du sagt sanningen i Tv-soffan eller har du det inte?

Vad har du sagt till de anhöriga? Kommer du slira lika mycket på buskapet om jag, som inte vill till Afghanistan igen, blir uttagen och sedan blir ihjälskjuten-kommer du berätta sanningen för mina anhöriga?

Pimpernell-Yours truly

Anonym sa...
7 mars 2011 22:46  

Göran Mellbom:
Nordirlandkonflikten har i princip ingen likhet med nuvarande Afghanistankonflikt.

Menar du på allvar att det inte är inbördeskrig i Afghanistan? Menar du att Talibanerna enbart består av afghaner? Det är stor del utländska jihadister.

Att resonera i termer av vad folkrätten säger är irrelevant i en intern konflikt. Det enda konstaterande som behövs är att parter strider om terräng, makt och folkets vilja. Det är krig.

Från Wiktionary: 1.väpnad konflikt mellan flera parter som exempelvis nationer, stater, fraktioner och arméer; även mer generellt om (obeväpnade) konflikter.

Anonym sa...
8 mars 2011 07:27  

Mycket underlig prinsessan-på-ärten attityd om dödsfallen utreds!? Vad gäller utredning, skilj på att utreda och av vem! Det är låg argumentation att hålla på att dra upp tänk-på-de-anhöriga kortet. Varför skulle man, som bl a anhörig, inte asap vilja få veta EXAKT vad som hänt? Sedan är det en helt annan femma att åklagare/polis lägger sig i och vill utreda. Om FM hade klarat ut besticken om jurisdiktion INNAN händelsen, VÄL utrett själva händelsen och tydligt kommunicerat korrekta uppgifter så hade det kanske inte blivit ett sånt här illa luktande efterspel.

Alte

Göran Mellblom sa...
8 mars 2011 07:38  

En serie generella jämförelser kan leda oss framåt i diskussionen:

Att det finns utländsk militär och polis i landet, vid sidan av den inhemska är en skillnad. En annan skillnad är att IRA inte tycktes tillåta utländska aktivister att delta på deras sida.

En likhet mellan Nordirland och A-stan är, att operationerna sker i en "failed state" och att ett medel att få slut på det hela är upprättande av en ny statsapparat.

En stor skillnad är att huvudmassan av de utländska militärerna inte talar lokalt språk och inte delar befolkningens kultur och tankesätt, vilket starkt försvårar operationerna.

Det rör sig om ett inbördeskrig, men sådana definieras "uppror", t.ex. Finland 1918, alltså att delar av befolkningen begår förenat våld mot statsmakten.

Lagarna i alla länder är särskillt stränga mot sådant: "Varde upprorsman dräpt ligge ogill" hette det i Sverige 1931 (Ådalen) dvs man fick inte åtala den som dödat en upprorsman. Och upprorsman var den som myndigheterna läst upp Upprorslagen för tre gånger (numera: skingringsorder).

Folkrätten råder ju alltid, och är tydlig i avgränsningen mellan kombattanter och brottslingar. Ingenting hindrar militär eller polis att använda sig av flygbomber, artilleri osv mot upprorsmän.

I vårt land säger lagen om Nödvärn att "vid uppror får det våld användas som krävs för att kväva upproret", vilket är ungefär lika i de flesta länder.

Bekymret vi har i denna diskussion är väl att vi småstater inte är vana vid så stora operationer numera, att vi famlar en smula med vårt språkbruk från 1968, militär kultur från samma år, massmedia som vant sig vid att uppror och bakhåll på europeiska-amerikanska militärer är bra, men som nu häpet befinner sig på samma sida som dessa obehagliga militärer.

Men att statsministern i Sverige skulle demonstrera i Stockholm tillsammans med Mullah Omar verkar otänkbart - numera - så någonting har väl hänt sedan dess.

MVH Göran Mellblom

Anonym sa...
8 mars 2011 08:19  

Nu är det dags för ÖB att lägga korten på bordet om vad som hände i samband med de tragiska dödsskjutningarna. Det framstår som att FM mörkar och ljuger efter att ha hösrt om SKL utlåtande. Tillämpa den danksa lösningen så blir det enklare, sluta mörka och ljuga! ÖRA???

Anonym sa...
8 mars 2011 08:31  

En kultur av att dölja obehagliga sanningar tjänar ingen speciellt om det leder till försämrat förtroende. En annan aspekt är att de inblandade kanske inte får eller drar sig för att söka eventuell hjälp i form av behandling av psykiatriska men av incidenten.

Såg reportaget om hur Danmark skötte en liknande situation där var det genom öppenhet och ärlighet något som stämmer bra med svenska traditioner och resultatet var betydligt bättre.

Förtroende har nämnts och lögner eller halvsanningar som döljer fakta borde undvikas även om det innebär svaret "inga kommentarer" måste ges. Betänk att det är svårt att återfå förlorad tillit.
/Kalle

Anonym sa...
8 mars 2011 11:11  

Mycket intressant läsning med hänsyn till MARTA resultaten. Dock bör man ta de med en nypa salt. Mycket av det som hände i anslutning till det var revir pink från det från NBG direktrekryterade förbandet

Anonym sa...
8 mars 2011 13:48  

Revirpinkeri från FS17 som redan var i Afghanistan? Det synar jag.
Det var ju ändå MSS som utförde evalueringen INNAN rotation.

Hört talas om Feedback-trappan?

Anonym sa...
8 mars 2011 13:53  

Fråga-vem är Marta och vad är MSS?

Anonym sa...
8 mars 2011 14:52  

http://www.skl.polisen.se/sv/For-pressen/Pressmeddelanden/Kommentar-till-inslag-i-TV4-nyheter/

Mer information från SKL

Anonym sa...
8 mars 2011 15:42  

Utredningen är antagligen som de flesta utredningar tolkningsbar. Detta börjar påminna om Kommissarie Späck och det påstådda seriesjälvmordet. Ingen skuld över den enskilde soldaten eftersom förloppet ej är offentligt men FML bör fundera över hur den nya öppenheten skall ta gestalt, ifall inte det sker en förbättring,så permanentas den gamla bilden av FM.

Anonym sa...
8 mars 2011 19:31  

..och att TOLKA är ju något som TV4s grävande journalistik gör. Mer tolkning än journalistik faktiskt.

Det är sannolikt så att FM kan lära mer av händelsen om en ordentlig utredning görs.

På motsvarande sätt som att TV4 skulle kunna bli mycket bättre på granskande journalistik om man bestämde sig efter snarare än före man inleder sina granskningar.

Anonym sa...
8 mars 2011 22:14  

Vad menas med revirpinkeri och marta utvärderingar här i kommentarerna? Finns det massa andra åsikter som inte vädrats eller utveckla gärna?
Nyfiken

Anonym sa...
8 mars 2011 23:07  

NÄR ska LESSONS IDENTIFIED-LESSONSLEARNED-processen fungera?-ge oss ett datum-Vilken överste är ansvarig? Är det Kongo-killen? Chem-Chem på er allihop. Där blev det stora sekretesslocket på också.

Kanske blev det en svensk militärordförande i EU på kuppen-kanske betyder en liten kongoles-svårt misshandlad-inte såå mycket då... Snyggt!

Anonym sa...
9 mars 2011 06:45  

@Anonym 23:07. Löjligt. Höj nivån!

Anonym sa...
9 mars 2011 09:52  

@Anonym kl 0645;
Är händelsen i DR Kongo och Chem-Chem ointressant? Att en blivande svensk överst mörkade att rapportera om tortyrliknande förhör?

Är det en ointressant aspekt när samma individ nu ska ta sig an LI-LL-processen i hela Försvarsmakten?

Intressant med ett uttömmande svar från dig.

Anonym sa...
9 mars 2011 11:02  

@Anonym kl 0952;

Du skrev:
"Är händelsen i DR Kongo och Chem-Chem ointressant? Att en blivande svensk överst mörkade att rapportera om tortyrliknande förhör?

Är det en ointressant aspekt när samma individ nu ska ta sig an LI-LL-processen i hela Försvarsmakten?

Intressant med ett uttömmande svar från dig."

Utveckla gärna här eller på annat sätt.
Vad avses? SSG-insatsen och händelsena med fransmännen?

Anonym sa...
9 mars 2011 12:29  

Replik Anonym kl 1102;
Lessons Identified och Lessons Learned handlar om att ha ett öppet förhållningssätt till gjorda erfarenheter.

LL handlar om att analysera och dra slutsatser som utvecklar funktioner-och att delge dessa gjorda utvecklinga till berörda, snabbt, effektivt och "minst" "just-in-time". Detta för att undvika att andra hamnar i samma situationer och gör samma misstag. Misstag som alltså redan är kända.

Den överste som inom Försvarsmakten har sagts vara den som ska utveckla LI-LLprocessen har vid tidigare tillfälle riktigt lagt "locket på" ett känsligt ärende. Det förhållningssättet speglar mer att försöka mörka händelser-helt kontraproduktivt i en LI-LLprocess.

Undviker att här namneligen beskriva men bifogar en glimt från SVT-inte TV4, som enligt FM är så oseriösa" i sin rapportering-där man lite närmare kan läsa om den här överstens tidigare bravader.

I alla händelser, händelsen i ChemChem känns som FM inte gärna hanterar, fortfarande, man kan fråga sig varför?

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=90352&a=1095226

Anonym sa...
9 mars 2011 14:20  

@Anonym 09:52
Få i Sverige är så skickade att ta hand om Li/LL-processer som den överste som du avser. Han har under många år tillvaratagit erfarenheter från många instanser och är synnerligen duglig. Nu kommer han dock inneha en annan tjänst.

Han utsattes för en hetsjakt som var osmaklig, precis som den nu aktuella hetsjakten.


Det är dock ditt raljanta uttrycksätt jag i första hand vänder mig mot.

Anonym sa...
9 mars 2011 16:09  

@Anonym kl 1420;
Du menar att rapporteringen om ChemChem var tillräcklig och att rätt information kom till rätt befattningshavare i rätt tid?

Menar du också att SVT gjorde grundlösa påståenden? Bifogar igen en länk till SVT.

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=90352&a=1095226

Avseende Lessons Identfied-Lessons Learned inom Försvarsmakten kan jag bara konstatera att det ute på förband, skolor och centra inte kommer någon LL alls.

Det jag vill belysa med inlägget är den mer eller mindre stadfästa tradition som verkar finnas inom Försvarsmaktens ledningsskikt att hålla inne information-inte pga militärt insatssekretessvärde-utan av andra anledningar-faktiskt oklart vilka.

Att anhöriga inte får ta del av hur soldater omkommit pga försvarets sk regler eller att en blivande överste underlåter att rapportera om tortyrliknande fångförhör-det känns som delar i ett konstigt synsätt men som faktiskt känns koordinerat.

Kanske finns ett förhållningssätt bland Försvarsmaktens exekutiva (armé)generaler-Flygvapnets gamla synsätt har just varit att nyttja gjorda erfarenheter, främst inom flyghaverier, för att inte göra på samma misstag en gång till.

Någon skribent kommenterade att Flygvapnet idag verkar gå åt arméns mer klassiska tradition-att utse syndabockar-och med en tänkt företrädare för Lessons-learnedprocessen som då redan tidigare mörkat känslig information, fångförhöret i ChemChem, tycker jag det finns anledning att resonera om det mer offentligt.

Eller SVT kanske hade helt fel i sin rapportering de med? Att TV4 nu uppmärksammat händelserna i februari ifjol är ju en direkt följd av att försvaret inte lämnat tillräckligt tydlig information.

Anonym sa...
9 mars 2011 18:56  

Man kan, förutom att skälla på HKV, reflektera över om man har hela bilden klar för sig.
Man kanske TROR att man har tillräckligt underlag för att kasta skit på andra, liksom man TROR att media har rätt. Det behöver dock inte vara så.

På mitt förband (som inte är HKV) fungerar LI/LL och jag vet andra förband där det också fungerar bra.

FM och Internationella åklagaren har lämnat tillräcklig information. TV4 som tjänar flis på olyckor använder informationen på ett uruselt sätt, något som fått flera myndigheter att reagera, nu senast SKL.
Om man inte behöver ta hänsyn till verkligehet och sanning är det ju lätt.

SVT:s granskning av Afrika-händelsen lämnade förvisso en del att önska liksom HKV hantering av ärendet (inte förbandet på plats) men det har inte mycket med Afghanistan-ärendet att göra. Det är faktiskt stor skillnad.

Anonym sa...
9 mars 2011 22:03  

Replik Anonym kl 1856;
Hela bilden-att ha hela bilden klar för sig-det är en jätteviktig sak.

ChemChem är ännu inte utagerat,
t ex har ingen försvarsmakts-utredning presenterats i ärendet. Det upplevda,som betraktare utanför HKV-är att försvarsmakten helst vill att ChemChem bara försvinner i dimmorna. Detta faktum, att dimridåspridning verkar vara en rätt bra tävlingsgren i Hkv-det förefaller nämnda högkvarter inte ha klart för sig att det SYNS mycket tydligt utåt i organisationen eller ut i samhället i övrigt.

Hkv verkar inte ha bilden klart för sig-och det är viktigt. Däri ger jag skribenten Anonym kl 1856 helt rätt.

Vilken betydelse ska en liten misshandlad kongoles ha för en blivande överstes karriär? Nu blev han ju ändå överste-såklart! Skribenten valde att inte reflektera över min fråga angående den misshandlade kongolesens människovärde. Vad tycker skribent Anonym om den misshandel som ägde rum i ChemChem av kongolesen Joseph? Eller den kanske aldrig har inträffat?

Li/LL-processen. Grattis, du tillhör Marinen eller FV. Där fungerar en organiserad erfarenhetsåtermatning. I övrigt är det nog nån slags lokal LL-historia du beskriver. Det är ju jättebra i så fall-men inget som (ännu) ger nån helhet i LL inom försvarsmaktens, numera rätt få, markförband.

Det är först då man får hela bilden klar för sig, eller hur? Den bild vi verkar vara överens om att det är viktigt att ha klart för sig.

Avslutningsvis, media, i avsaknad av tillräckligt bra informationsdelgivning från Hkv blir media den enda lite slagkraftiga påverkansmöjligheten.

På TV4 var det häromveckan ett inslag om en soldat som omkom i Kosovo för ungefär 8 år sedan. Den omkomne soldatens föräldrar hade fått jobba oerhört mycket för att få veta hur deras son omkommit.

Hela tiden hade Försvarsmakten varit svår att ha med att göra och ovillig att lämna information.

Mamman till soldaten hade idag INGEN SOM HELST respekt för försvarsmakten. I praktiken spottade hon på organisationen beroende på det oförsämda sätt hon och hennes make upplevt från Försvarsmakten.

Och, hur hade soldaten omkommit? Han hade sprängts av en liten ammunitionseffekt som visat sig vara ytterligt labil i säkringarna. Det riktigt otrevliga var-att faran redan var känd av Försvarsmakten från tiden i Bosnien. Om LL-processen fungerat hade hotet varit känt i Kosovo och sannolikt hade dödsolyckan inte inträffat.

Det är viktigt att få möjlighet att FÅ BILDEN KLAR FÖR SIG. Eller hur?

Anonym sa...
9 mars 2011 22:13  

Hela bilden klar verkar ingen ha.
TV4 har rotat och FML har agerat oproffsigt. Artemisfrågan hör definitivt inte hemma i denna diskussion.
Viktigast är väl att lärdomar förs vidare till förbanden. Tyvärr verkar det ändå som om Afghanistan är ett förlorat krig och jag undrar inte om det vore lämpligare att dra hem så snabbt som möjligt för att istället inrikta oss på ex v arabvärlden i kommande fredsbevarande operationer, som ju lättare accepteras av hemmaopinionen. Ökenutrustningen är ju redan anskaffad. Vi kan behålla ett antal mentorer en tid som utgår från lämplig camp, innan avslut// HrCee

Anonym sa...
9 mars 2011 22:25  

Men säg upp dig då!
Du har helt fel på många punkter och tycks projicera dina egna brister på organisationen du tycks ha en knytning till.

Min syn på Josephs värde är helt irrelevant, liksom hela historien från Kongo är. I övrigt är jag lika imponerad över fransk trupp som ag är över svenska "förståsigpåare" som med bristande kunskap sitter och dömer folk.

"Din" Försvarsmakt är en annan än min, helt uppenbart. Jag kan bara rekommendera dig att skälla upp mot rätt träd eller byta position.
Media har inte mer rätt bara för att dina chefer har fel.

Anonym sa...
9 mars 2011 22:59  

Replik @Anonym kl 2225;
Opps-tröt argumenten? Det verkar så i alla fall. Sov på saken så går det säkert bättre i morgon.

Det synsätt du beskriver i text-"säg upp dig då"-är så otroligt lågt-det visar vilka typer som finns i Försvarsmakten. När argumenten tar slut tar nävarna vid-det är vad du beskriver i text. Uruselt-slår du krigsfångar med?

Anonym sa...
9 mars 2011 23:18  

Replik @Anonym kl 2225;
Träff i tornet! Det verkar som dina argument tog slut. Det vore klädsamt med i alla fall några motiveringar till t ex citat "Du har fel på många punkter" slut citat eller citat "Men säg upp dig då" slut citat.

En sak har du rätt i ditt inlägg-din försvarsmakt-där du bildligt skriver att man tycker som chefen-fast mycket mer-den är inte samma som min bild av hur den förvaltning i Sverige som ska stå för Öppenhet, Resultat och Ansvar faktiskt idag fungerar.

Ditt svar avseende Joseph speglar ett förakt för den kongolesiske pojken, kanske beroende på att du verkar ha större lojalitet med dem som misshandlade Joseph.

Ditt svar är felaktigt-i FM skulle ditt svar ha varit "Joseph har samma människovärde som alla andra människor". I alla fall den försvarsmakt jag en gång kände-det är möjligt att vi idag har en försvarsmakt där man mörkar och kanske tycker det är ok att slå kringsfångar. Är det så i din försvarsmakt?

Nyfiken på svar.

Anonym sa...
10 mars 2011 06:55  

@Anonym Kongo-ivrare

Det var inte vare sig argument eller kunskap som tog slut. Det som däremot tog slut var meddebattören.

En sak blir inte mer rätt bara för att man upprepar sig gång på gång. Att du skriver nedsättande om översten i fråga stärker inte dina argument gällande afghanistan-händelsen och efterspelet.

Jag har påtalat att det finns fler dimensioner av den bild som du har. Du tycks inte vilja veta det utan avfärdar allt och alla och därför finns det ingen diskussion att föra.
Hur var det med fortsättningen på ÖRA? Något med att leva värdegrunden, eller hur?

Anonym sa...
10 mars 2011 10:35  

http://www.forsvarsmakten.se/sv/Aktuellt/Forsvarsmakten-kommenterar/Forsvarsmaktens-stallningstagande-om-Gurgi-Tepa-ligger-fast/

FM slår tillbaka. Sakligt, tydligt och professionellt. Idag skäms jag för många okvädingsord som yttrats över informationstjänsten. Bra jobbat FML och Erik!

Anonym sa...
10 mars 2011 11:33  

Replik Anonym kl 0655; Hittills har du inte besvarat en enda konkret fråga som jag ställt till dig.

Med det blir debatten en smula urvattnad. Du hävdar, du har låtit påtala, att det finns "fler dimensioner"-dimensioner som du tydligen har del av, du ser en finare sanning än oss andra, som gör att du har andra ställningstaganden.

Det kan väl naturligtvis vara så-så är det alltid i hela livet och överallt att andra runt om mig själv har andra aspekter och förhållningssätt till en given händelse eller fråga.

Det du däremot har underlåtit att göra är att besvara några konkreta frågor-det tycker jag är dåligt eftersom frågorna gäller centrala begrepp inom försvarsmakten.

Jag upprepar därför dem här; kanske vågar du besvara dem-förmodligen vågar du inte det.

""Det vore klädsamt med i alla fall några motiveringar till t ex citat "Du har fel på många punkter" slut citat eller citat "Men säg upp dig då" slut citat.""

Ovanstående stycke är skrivet i ett tidigare inlägg-och frågorna gäller konkretiserande av vad som är fel på många punkter samt vilket samband det råder mellan att föra en debatt på ett socialt media och varför man isf skulle säga upp sig. Vilket sådant samband ser du?

Varför underlät du att besvara frågan om kongolesen Joseph som blev misshandlad i ChemChem? Igen, vilket människovärde anser du att kongolesen har/hade?

Den sista frågan från mig är kanske den viktigaste; är det ok att misshandla krigsfångar? Du lät bli att besvara den frågan med.

Kanske var det en slump att du underlät det-kanske inte.....

Öppenhet, Resultat och Ansvar-tjaa...
Öppenhet-var öppen och ärlig
Resultat-ta initiativ och uppnå resultat
Ansvar-ta ansvar och var pålitlig

I ChemChem, iof innan värdegrundens uppfinnande, karaktäriseras den svenske chefens rapportering av ovanstående delmängder av värdegrunden?

Nådde rapportering om fångmisshandel rätt svensk chef i rätt tid? Vem var pålitlig? Vem tog ansvar? Vem var ärlig?

Vem levde, eller levde inte värdegrunden?

Anonym sa...
10 mars 2011 13:01  

Tänk så mycket bättre det bli när rätt man får göra sitt jobb.
Tack, herr Lagersten för ditt klargörande angående händelseutvecklingen.

Vi verkar dessutom vara ganska överens om vad som behöver rättas till.

Rätt man på rätt plats!

Tack!
Teaterdirektören.

Anonym sa...
10 mars 2011 13:56  

@Kongo-ivraren

Dina "konkreta frågor" är i sin helhet inte relevanta för tråden och tycks syfta till att flytta fokus från ämnet till min person, vilket är ett vanlig avledningsmanöver.
Min syn på Joseph är inte relevant och därför har jag valt att inte bemöta dina påståenden och insinuationer. Jag kommer att bedömas snällt av St Per när det beger sig och kan se mig i spegeln, om du nu undrar.

Din bittra syn på FM och Kongo-översten delar inte jag och ditt skällande anser jag vara omotiverat. Perspektiv grundas i allmänhet på kunskap och informationstillgång. Du har fått "tipset" att det finns information som du inte verkar har tagit del av. Det gäller både Afghanistan och Kongo. Ställ frågor kring det i stället för att bara sända på så kanske du vidgar ditt perspektiv?

Läs nu Lagerstens formidabla svar på Newsmill eller emil och fundera på om det finns fog för kritik mot media eller inte. Det är det som diskussionen i huvudsak rör.

Anonym sa...
10 mars 2011 16:19  

@anonym 13.56
Det är ett riktigt prakt-troll vi har att göra med. Använder man SvT:s rapportering om händelserna i Chem-Chem som argument i frågan om LI/LL är det nog annat man är ute efter än en utveckling av nämnda process. Nåväl, eftersom han - för det är väl en han, antar jag - länkar till media för att underbygga sin sak, så gör jag det också.
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/hamnd-bakom-tortyrskandal_1219033.svd
Till sist: Det verkar som om trollet i fråga fått själva sakfrågan om bakfoten. Men ingen fara, förr eller senare hittar han allt material FM har publicerat i saken. Fast det lär väl inte göra någon skillnad, förstås. Suck.
Ali B

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade