Molotov-Ribbentropledningen

Enligt DN är detta öknamnet i Polen på Nord Stream och anspelar naturligtvis på hur Hitler och Stalin delade Polen mellan sig genom Molotov-Ribbentroppakten (uppkallad efter utrikesministrarna). Att Hitler startade VK 2 genom att invadera Polen är väl känt, men att Stalin några veckor efteråt anföll Polen från öster i enlighet med överenskommelsen i MRP, är inte lika väl känt. Det talas heller inte värst mycket om det följande sovjetiska övertagandet i Baltikum, vilket gjorde att tyskarna sedan kom att hälsas som befriare. I den ryska historieskrivningen, som är en fortsättning på den sovjetiska, finns inte VK 2. Där finns istället Det stora fosterländska kriget och det startade då Hitler svekfullt anföll Sovjetunionen sommaren 1941.

Wikileaks släppte i början av veckan information om just Nord Stream, där det visade sig att Putins avsikt var att köra vidare oavsett vilken ståndpunkt Sverige, Polen, Finland och Baltikum intog. Det förvånar knappast någon. Mer intressant är däremot att avstängningen av gastillförseln till Ukraina i början av 2009 var en rysk maskirovka, i syfte att skapa europeisk opinion för just Nord Stream. Ukraina protesterade högljutt mot avstängningen eftersom man betalat gasräkningarna, men utan resultat av förklarlig anledning. För rysk del blev agerandet en win-win situation. Samtidigt som man fick européerna att inse att det säkraste alternativet för gastillförsel skulle vara en ny direkt ledning, kunde man också så slå in en kil mellan Ukraina och Väst där Ukraina nu kunde uppfattas som opålitligt och orsak till uteblivna energileveranser. "Vi vill gärna sälja till er, men ukrainarna stjäl gas och betalar inte för sig så vi är tyvärr tvungna att stoppa leveranserna tills vidare. Vi beklagar det obehag som drabbat er och hoppas snart kunna vrida på kranen igen".

Bloggrannen Cornucopia tar i sin bloggpost från härom dagen upp en annan intressant aspekt, nämligen den stora ryska maktdemonstrationen i form av övningarna Ladoga och Zapad i Sveriges närområde
EU stöd till Sverige kontra gas. Övningarna genomfördes under början på hösten 2009 och var de mest omfattande ryska övningarna sedan muren föll. Det uttalade syftet med övningarna, omfattningen och vad som senare övades skiljde sig många gånger enligt FOI:s rapport om övningarna. Terrorister och banditgrupper, den ryske huvudfienden, opererar sällan med teknologiskt överlägsna luftstridskrafter och för svensk del var det intressant att se de mycket omfattande luftlandsättningar som genomfördes i närområdet, liksom de landstigningar som genomfördes med fartyg flyttade från Svarta Havet. Förr i tiden hade sammandragningar av sovjetiska luftlandsättningsförband och landstigningskrafter av det här slaget föranlett en ordentlig svensk beredskapshöjning med bl a förstärkt incidentberedskap och krigsbasövningar för stridsflygdivisioner. "Av en ren händelse" genomfördes beredskapsövningen Dagny II i området på och kring Gotland just under det mest intressanta skedet av de ryska övningarna.

Drygt en månad efteråt godkände så den svenska regeringen gasledningen Nord Stream och det redan påbörjade bygget accelererade. I bl a Försvarsmaktens Budgetunderlag för 2012 står att läsa följande om Sveriges säkerhetspolitiska situation och situationen i omvärlden (s. 5): Det militära hotet mot Sverige bedöms fortsatt vara lågt. Sverige uppfattas i första hand kunna bli utsatt för politiska, diplomatiska och ekonomiska påtryckningar. Detta innebär dock inte att bruket av militära maktmedel kan uteslutas som del av dessa. Påtryckningarna är inte nödvändigtvis begränsade till konventionella medel och metoder.Med erfarenheterna från de stoppade gasleveranserna till Ukraina och den opinion som skapades hos de stora gaskonsumenterna, bör såväl Sverige som andra länder, t ex i Baltikum, vara på sin vakt vad gäller hur gasvapnet kan nyttjas i syfte att splittra EU. För svensk del måste vi ställa frågan hur starkt vi kan påräkna stöd från andra EU-länder med stort gasberoende om påtryckningar skulle utövas mot svenska intressen och anpassa vårt agerande, vår säkerhetspolitik och försvarspolitik därefter. Det bästa är naturligtvis att Ryssland knyts starkt till Europa på ett sådant sätt dessa risker undanröjs, men till dess så skett måste man planera för mer obehagliga eventualiteter. Vad som nu bekymrar är den enorma ryska återupprustningen med färdigdatum 2020, samtidigt som Försvarsmakten i bästa fall 2018 har intagit den organisation som ska vara intagen 2014 och som är anpassad i första hand för internationella insatser i lågintensiva konflikter i andra världsdelar.

16 kommentarer:

Anonym sa...
9 mars 2011 kl. 14:49  

Har fler märkt hur varje diskussion eller artikel dör Ryssland på något vis vinklas lite negativt lockar till sig försvarare med ibland konstigt svenska?

Det har ju kommit fram att Kina avlönar bloggare som skriver positivt om staten och gör inlägg utomlands. Är det konspiratoriskt att tro att även Ryssarna kör med denna taktik?

Har svårt att tro att Putin har så många svenska supporters faktiskt. Skulle vara skoj att se iploggen.

Wiseman sa...
9 mars 2011 kl. 14:58  

Bekräftas. Det brukar förekomma ett och annat besök från ryska ip när blogginläggen avhandlar Ryssland. Ett spårades till en söklista där vissa ord var flaggade.

Anonym sa...
9 mars 2011 kl. 15:30  

Även oplatsen lockar till sig slaviska besökare.

Det är ju trevligt med många läsare, fast ibland undrar man om uppsåtet...

/op

Magnus Redin sa...
9 mars 2011 kl. 15:43  

Ett problem med att stoppa gasledningen är med vilket lagrum det skulle göras. Dessutom ingår det i våra intressen att lägga andra energiledningar över Östersjön i form av elkablar och hur kan det ena vara ok men inte det andra?

Den kabel som finns Finland - Estland och de två nya som är på gång Finland-Estland och Sverige - Litauen är intressanta i det här sammanhanget. De ingår i ett arbete att knyta ihop den Nordiska elmarknaden med den Baltiska och kan handla elenergi med varandra.

Dessutom innebär det att det blir lättare att driva baltstaternas elnät som är en del av det Sovjetiska och Vitryssland och eller Ryssland stänger av anslutningarna och det blir även tekniskt möjligt för oss att handla el med Vitryssland och Ryssland. Mindre beroende och större möjlighet att handla, mycket trevlig kombination för förhållandet till Ryssland.

Det är även så att elhandeln skall fungera bra söderut och där finns det ännu mer elledningar tills man kommer till flaskhalsarna i det västliga tyska elnätet som gör att riktigt låga elpriser när det blåser bra i i de tyska vindkraftverken aldrig exporteras till oss, vilken otur för elbolagen.

Ett annat intressant beroende är att vi importerar en tredjedel av vår råolja från Ryssland. Jag hoppas att den importen finns kvar och gärna ökar även när vi avvecklar vår egen oljeanvädning så Ryssland får ett ekonomiskt beroende av oljeraffinering i Sverige för vidare export av produkterna.

Ett annat studieobjekt är massavedsexporten från Ryssland till Finland och Sverige som de satte höga tullar på och hotade med ännu högre för att tvinga fram industrietablering i Ryssland. Har jag förstått det rätt drogs det ändå ner under finanskrisen och den Svensk och Finska industrin började lägga ner kapacitet så de sänkte tullarna.

Onga1 sa...
9 mars 2011 kl. 15:46  

Visst är det så att Nordstream måste ha en pumpstation någonstans i Östersjön för att kunna bibehålla trycket i ledningarna hela vägen till Tyskland. Vid de olika dragningsalternativen som presenterades låg denna station i samtliga fall på Gotska Sandön. Inför svenska regeringens godkännande av projektet var denna skrivning borttagen i prospektet. Men faktum kvarstår; Det krävs en pumpstation....

Cornucopia? sa...
9 mars 2011 kl. 15:51  

Vi får väl se var pumpstationen dyker upp.

Finns inte så mkt vi kan göra åt den när den väl är byggd, var den nu byggs.

Cornucopia? sa...
9 mars 2011 kl. 15:53  

För övrigt har jag också fått min beskärda del av ryska kommentarer på dålig svenska av och till.

Onga1 sa...
9 mars 2011 kl. 15:53  

Visst är det så att Nordstream måste ha en pumpstation någonstans i Östersjön för att kunna bibehålla trycket i ledningarna hela vägen till Tyskland. Vid de olika dragningsalternativen som presenterades låg denna station i samtliga fall på Gotska Sandön. Inför svenska regeringens godkännande av projektet var denna skrivning borttagen i prospektet. Men faktum kvarstår; Det krävs en pumpstation....

http://stenkyrka.blogspot.com/2011/01/bara-nagra-kaffekoppar-rysk-gas-utan.html

Magnus Redin sa...
9 mars 2011 kl. 16:09  

I en ledning finns det friktion mot rörväggarna som man måste ha högt nog tryck att överkomma för att få ett flöde.

Har man en lång ledning måste man ha ett jättehögt tryck där man stoppar i gasen i ledningen vilket kräver stora dyra pumpar och givetvis energi för driften. Ett högt tryck innebär även att det krävs tjockt stål i rörväggarna och det går åt mycket stål vilket är dyrt. Eftersom trycket sjunker utmed ledningen kan man vartefter minska rörtjockleken men stänger man vid en driftsstörning av ledningen i båda ändarna måste hela ledningen klara utjämningstrycket.

Om man t.ex. landar ledningen på Gotland mitt på den kan man bygga en pumpstation till, klara sig med lägre tryck och mindre stål i ledningen. Bygger man den genom baltstaterna och Polen kan man bygga optimalt många pumpstationer och spara ännu mera stål eller få högre kapacitet.

Det politiska spelet som utesluter pumpstation på Gotland och i Baltstaterna driver upp kostnaden på projektet och minskar nyttan. Detta finner jag oroväckande men vad kan man göra åt det?

Det går att beräkna maxkapaciteten på gasledningen genom kännedom är rördimension med innerdiameter, godstjocklek och antagen säkerhetsmarginal. Sedan är det intressnat hur rörsegmenten sorteras, om vartefter tunnare segment svetsas ihop fram till mitten och det därefter sker en dimensionshöjning och en ny avsmalning är ledningen förberedd för en tryckhöjningsstation och en framtida avsevärt högre kapacitet.

Nästa intressanta fråga är om Ryssland förmår investera så mycket i nya gasfält att de får någon gas att fylla ledningen med på 2020 talet och framåt.

Sedan kan man fråga sig varför de skulle behöva rusta sin militär med alla möjliga system för att vakta en Rysk-Tysk gasledning när det inte behövdes för att vakta den enorma oljeexporten via tankfartyg.

Anonym sa...
9 mars 2011 kl. 18:52  

Enligt de läckta ambassad-dokumenten var jänkarna inte speciellt imponerande av övningarna Ladoga och Zapad. Finns att läsa på nätet.

Daniel sa...
9 mars 2011 kl. 20:20  

Ryssarna bygger alltså en ledning som kommer att gå med förlust, eftersom det verkliga skälet är att man behöver en ursäkt för att ha flottstyrkor i östersjön som förbereder ett anfall mot sverige?

okej...låter vettigt...

Per K Eleman sa...
9 mars 2011 kl. 21:22  

Wiseman sa:
"Det bästa är naturligtvis att Ryssland knyts starkt till Europa på ett sådant sätt dessa risker undanröjs..."

Per K Eleman säger:
Rimligen vore det väl bättre om Sverige knyts starkt till Europa på ett sådant sätt att dessa risker undanröjs - eller?

Wiseman sa...
9 mars 2011 kl. 21:43  

Per: Nja, det bästa vore väl om såväl Sverige och Ryssland var så pass knutet till ett Europa att vi inte behövde bekymra oss överhuvudtaget?

Hur lång vägen är dit går meningarna isär om, men den är förmodligen rätt lång.

Magnus Redin sa...
10 mars 2011 kl. 12:25  

Daniel, japp, det är ganska knäppt att ledningen byggs på det här sättet och enligt ryska statsledningen motiverar en Rysk rustning.

Detta oroar mig.

Jag tycket det är ungefär lika ologiskt när svenska försvarsvänner kräver att vi försvarar Gotland då det snart skall byggas en gasledning bredvid ön. Varför i alla glödheta fokuserar så många människor på gasledningen? Gasledningen i sig är ofarlig, det är den svårbegripliga Ryska försvarspolicyn och deras sätt att använda gashandeln som visar att det finns hot.

Det var ännu knäppare när det torgfördes att en pump- eller övervakningsplattform skulle bli ett hotfullt Ryskt militärt fort mitt i Östersjön som skulle ödelägga vårt försvar via signalspaning. Önskar de något sådant parkerar de väl ett fartyg eller tre mitt i sjön.

Det hot som finns tror jag i första hand är riktat mot Baltikum och då börjar Sverige och Gotland spela en roll.

Anonym sa...
10 mars 2011 kl. 13:19  

Anonym sa... 9 mars 2011 18:52
Imponerar den svenska militära kapaciten?
/Kalle

Per K Eleman sa...
10 mars 2011 kl. 22:32  

Med ett enda dystert undantag har samtliga av Östersjöns strandstater - Ryssland och Finland inberäknade - förstått betydelsen och vidden av artikel 5 i Washingtonfördaget när det gäller regional och nationell säkerhet och stabilitet.

Dessvärre utgörs undantaget av nationen Sverige.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade