Radiakflygets återkomst?


En okänd del av Försvarsmakten och Flygvapnet har sedan länge varit radiakflygningar. Dessa flygningar har genomförts sedan åtskilliga årtionden och tillkomsten var för att kunna mäta radioaktiva partiklar i atmosfären efter kärnvapenprovsprängningar. Flygningarna genomfördes i början med J 29 Tunnan och därefter tog J 32 Lansen vid. Under vingarna hängde man ett antal kapslar som under flygningen på hög höjd samlade in partiklar, vilka sedan på marken analyserades efter radioaktivt innehåll.

När antalet provsprängningar nedgick efter avtalen mellan USA och Sovjetunionen, nedgick också antalet radiakflygningar och intresset för dem. Så en dag 1986 inträffade härdsmältan i Tjernobyl och plötsligt var det åter en renässans för J 32 med radiakkapslar och en rad flygningar företogs under flera års tid för att undersöka verkningarna efter Tjernobyl.

Under mitten av 90-talet avvecklades Flygvapnets Målflygdivision, baserad på Malmen. Målflygdivisionen var det sista förbandet i Sverige att flyga Lansen och med denna avveckling avvecklades också förmågan till radiakmätningar.

För några år sedan lyckades Veteranflygdivisionen på F 7 Såtenäs (de flyger faktiskt inte JAS 39A - än...) i gång ett projekt att åter få ett antal Lansar luftvärdiga. I samband med detta "återfann" man också två skrotade Lansen på Malmen som fortfarande hade radiakkapslar och i och med renoveringen av Veteranflygdivisionens Lansar återställde man även radiakkapslarna till operativt skick. På så sätt har Lansen sedan 2008 åter kunnat upprätthålla radiakberedskap på uppdrag av Statens Strålskyddsinstitut (numera Strålskyddsmyndigheten). Tillvaron har ändå varit tillbakadragen förutom på flygdagar tills förra våren, då dessa flygplan fick träda i tjänst på nytt för nya mätflygningar. Denna gång var det dock inte radioaktivitet som skulle mätas utan vulkanaska.

Sedan nyår har verksamheten hos Veteranflygdivisionen varit stoppad av en kombination av ekonomiska och administrativa skäl. Med tanke på de tragiska händelserna i Japan är det inte omöjligt att vi än en gång får se Lansen i skarp tjänst. Att integrera radiakmätare på andra nyare flygplan har aldrig varit aktuellt. Någon sådan hotbild har ju aldrig funnits. Då är det tur att Försvarsmakten, liksom SJ, kan damma av gamla museiföremål för att ta över där modernare system inte räcker till.

SvD, 2, 3
DN, 2, 3, 4
Exp,
Aft, 2, 3, 4, 5
NyT, 2

9 kommentarer:

Anonym sa...
15 mars 2011 kl. 20:47  

Man skäms över att FV inte tar tillvara denna funktion.
Speciellt som det är en uppenbart användbar funktion civilt som militärt.

Att montera kapslarna på en gripen borde inte vara speciellt svårt.
Och SAAB skulle till och med kunna sälja funktionen över hela världen med integrering mot andra flygplantyper.

Så man kan undra varför alla dessa intressenter sitter och tror att "någon annan" ska ta tag i detta?

/Tinhead

Anonym sa...
15 mars 2011 kl. 21:36  

Enligt uppgift måste HKV (Central flygchef) fatta beslut om att gångtidsförlänga piloterna som fallit för ålderdomens och därmed byråkratins streck, alternativt överföra flygplanen till flyghistoriska föreningen då de blir civila och inte lyder under samma bestämmelser.

http://nlt.se/startsidan/lidkoping/1.886529-begar-dispens-for-lansenpiloter

MJ3

Anonym sa...
15 mars 2011 kl. 22:57  

HKV kommer att ge en insatsorder om radiakflygning om beställning kommer från SMI. Flygplanen är klara, redan laddade med kapslar, piloter och tekniker likaså.

Även om man kan ta sig för pannan vad gäller den svenska byråkratin så kan det gå snabbt bär det gäller.

INS off

Sarvi sa...
16 mars 2011 kl. 08:28  

Det kan vara värt att nämna att det inte bara är gamla Lansen som används för radiakmätning, även om de är en av få flygande mätresurser.

Strålskyddsmyndigheten har 37 fasta mätare som kontinuerligt mäter strålnivåerna. Alla kommuner har också bärbara mätare (på räddningstjänsten och/eller miljöskyddskontoren). Kommunerna är ute och mäter strålningen var sjunde månad för att SSM ska få en bild av bakgrundsnivån. Dessa mätningar inleddes efter Tjernobyl då man upptäckte att man hade dålig koll på vad bakgrundsnivåerna i de drabbade områdena hade varit före olyckan.

Fördelen med flygande radiakmätning är naturligtvis att man kan detektera halter i atmosfären innan de har hamnat på backen som radiaknedfall.

Anonym sa...
16 mars 2011 kl. 21:46  

INS Off:

Jag tror dig när jag ser att de lyfter från F7.

Det är mer prestige i denna fråga än att "bara" ge ordern, tyvärr!


/MJ3

Anonym sa...
17 mars 2011 kl. 10:40  

Till er alla som kan sådant som är viktigt men inte efterfrågas just nu, läs Jan & Maria Berglins bok Berglin den trettonde, s 115. Rutan nere till höger är den som avses.

Anonym sa...
19 mars 2011 kl. 10:33  

Strålsäkerhetsmyndighetens bedrövligt dåliga information kring händelserna vid Fukushimaverket i Japan kanske kan hjälpas upp lite av den här länken; http://www.jaif.or.jp/english/

Där återfinns kontinuerlig rapportering avseende doshastigheter vid givna tider samt vad som händer i arbetet med de 6 reaktorerna vid Fukushima Daiichi-verket.

Skamligt att svenska SSM inte bidrar till folkbildningen genom att enkelt förklara sambanden mellan joniserande strålning, radioaktivitet, doshstigheter och upptagen dos. Uruselt!

En tandläkarröntgen kan framstå som dödande med SSM nivå på rapportering-varför hålls svenska folket så okunniga att rubriker som i SvD igår kan uppkomma; "Lagren av Jodtabletter är slut"-hur kan jodtabletter få säljas receptfritt till okunniga och rädda människor? Tänk om dessa panikslagna medborgare pumpar sina barn fulla med jodtabletter?

Ansvar från ansvariga myndigheter! Forskning kring kärnkraft-NU!!

Pimpernell-Yours truly

Lättstörd sa...
29 mars 2011 kl. 12:34  

@ INS Off/MJ3:

Det finns faktiska skäl till att det inte kommer flyga några radiak-lansar, inte bara "prestige".

/Lättstörd

Anonym sa...
23 maj 2011 kl. 10:40  

Radiakkapslarna kan nog hängas på alla plan som stöder de gamla raketkapslarna.

Genom att avsätta relativt lite pengar till att hålla ett antal museieplan i flygdugligt skick så kan man ju lätt bibehålla beredskapen utan att behöva lägga ner en massa pengar på att utveckla kapslar som fungerar t.ex. med andra plan. Fördelen med museieplanen är att de har lång förväntad livslängd och man behöver inte anpassa igen till nya plan om 10-15 år.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade