TV 4 släpper dokumenten om Gurgi Tepa

På Nyhetskanalens hemsida kan man nu, precis som Chris Anderson påpekar, läsa flera av dokumenten om händelserna vid Gurgi Tepa, där två svenska officerare dödades liksom en lokalanställd tolk och en soldat skadades.

Får man tro TV 4:s rapportering har det uteslutande rört sig om 5,56 mm ammunition som träffat de svenska officerarna. Så var icke fallet. Man har också utelämnat informationen om att de bägge svenska officerarna och tolken fallit till marken efter mejande eld med kulspruta från drygt 5 m håll, innan de svenska soldaterna i fordonen påbörjade bekämpning av skytten.

Detta är det avgörande för hela händelsen. Allt annat är egentligen ganska oväsentligt så långt det rör själva händelseförloppet. Det är svårt att inte dra slutsatsen att om man inte hade påbörjat bekämpning av kulspruteskytten när detta skedde hade han fortsatt att bekämpa flera svenskar på platsen.

TV 4 har koncentrerat sin rapportering kring svensk ammunition och utelämnat ovanstående mer intressanta information. Det intressanta i detta är också att den enda kula som TV 4 nu koncentrerar sin rapportering kring, och som förmodligen träffat i huvudet och därefter fastnat i axeln, enligt SKL:s talesman är en rikoschett baserat på ingångshålet. Den var alltså inte direktriktad, vilket är av rätt stor betydelse i det case som TV 4 försökt bygga. TV 4 utelämnar också all information om var 7,62 ammunitionen från kulsprutan tagit vägen, annat än att endast några få kulor återfunnits. Ur materialet går att utläsa att flera träffar finns i varje kropp, vilket alltså talar för genomslag (militär ammunition är av såväl humanitära skäl som förmåga att penetrera skyddsutrustning konstruerad för genomslag till skillnad från civil jaktammunition, där man vill öppna en stor blodkanal för snabb genomblödning). I en krigszon med ett min-/iedhot lägger man inte direkt samma energi på att finna alla kulor, hylsor och annat bevismaterial som är aktuell när det handlar om ett mord hemma i Sverige. I TV 4 får tittarna snarast intrycket av att kulspruteskytten skjutit med lös ammunition och de svenska officerarna sedan skjutits med svenska vapen. En mycket otrevlig vinkling.

Intressant är också att sedan TV 4:s inledande rapportering och ÖB:s samtal med de anhöriga och delgivande av rapporter har anhörigspåret dött i media. De anhöriga och de inblandade soldaterna är tyvärr de som drabbats hårdast.

Från dokumenten kan man också dra vissa slutsatser och erfarenheter avseende stridsteknik och procedurer, men det är inte relevant i detta sammanhang och något som bör stanna inom Försvarsmakten.

Det är svårt att se annat än att de som redovisas helt stödjer vad som nyligen skrevs av FM Infodir. Däremot är det synd att inte FM valde att offentliggöra dessa dokument så fort man märkte att TV 4 skulle göra stor sak av det hela. På så sätt hade en hel del olyckligheter kunnat undvikas.


De dokument som TV 4 valt att släppa hittills:

27 kommentarer:

Anonym sa...
12 mars 2011 22:38  

Nu har jag läst allt du länkat till, Wiseman och konstaterar två saker: dels har TV4 inte valt att släppa allt eftersom det du länkar till bara är FM-dokument. I sin rapportering hänvisar Fredriksson också till obduktionsprotokollet och en teknisk undersökning som jag antar är SKL:s undersökning. Han säger sig ha läst båda. Dels att FM-dokumenten, varken enskilt eller tillsammans, ger stöd för Fredrikssons påstående att det är ställt bortom allt rimligt tvivel att svenskarna dödades av svenska kulor.
Lagersten sammanfattar i ett avslutande inlägg på Newsmill efter att Fredriksson svarat på hans första: http://www.newsmill.se/artikel/2011/03/11/replik-f-rsvarsmaktens-uppfattning-ligger-fast
Många journalistiska fuljobb har jag sett, men detta var ett av de fulaste. Å andra sidan har jag sällan sett en redaktion bli så ordentligt rundsmörjd förut. Men det är sannolikt klen tröst för dem som drabbats den här gången.
Ali Baba

Anonym sa...
12 mars 2011 22:43  

Det är inte direkt okänt att TV4-nyheterna är TV:s Expressen. Samma ägare faktiskt (Binnierkoncernen) så det är inte så konstigt.

Samma nyhet i TV4 är jämfört med SVT alltid "smaskigare", allt för att sälja och driva opinion för sina ägare.

De gömmer sig alltid bakom "folket behöver veta" fast det har inget med saken att göra.

Wiseman sa...
12 mars 2011 22:45  

Ali Baba: Nej, de har tyvärr inte släppt allt ännu. Frågan är hur lång tid det tar innan TV 4 Nyheterna blir anmälda och därefter vissa journalister behöver se sig om efter nya jobb. Ett riktigt fuljobb som sagt.

Har uppdaterat inlägget med Lagerstens Newsmillartikel.

David sa...
13 mars 2011 20:04  

Utredningen visade att gärningsmannen öppnade eld och sköt en eller två salvor under sammanlagt 8-10 sekunder. Om man själv räknar till åtta så behöver man inte vara kärnfysiker för att förstå att eldgivning under så lång tid på fem meters håll i princip inte går att överleva. TV4 är ett vinstdrivande företag och hur vidriga dom än är så lönar sig sensationsjournalistik av det här slaget så länge folk tittar... dax att börja bojkotta!?

Charlie sa...
13 mars 2011 20:09  

Wiseman, jag antar att du sett det här redan, men jag postar det i alla fall. Det är ett intressant tillägg till det material du lagt upp. Jag hoppas som du att TV4 kommer få stå till svars för detta förtal. Det är stor skandal att nyheter vinklas så pass, det liknar ju nästan en kommunistdiktatur, med skillnaden att det är inte en stat som för oss bakom ljuset, utan journalisterna....

Här är länken i alla fall:
http://www.skl.polisen.se/sv/For-pressen/Pressmeddelanden/Kommentar-till-inslag-i-TV4-nyheter/

Kullare med Gunnar sa...
13 mars 2011 21:54  

Visst har några TV4 reportrar misskött sig grovt här. Men det jag nästan tycker är värre är alla de som nu snyftar om hur hemskt det är att "media åter granskar vad som hänt och att de anhöriga borde få sörja i fred"...

Ärligt talat vad skiljer egentligen detta rent principiellt från ett "mord hemma i Sverige"?
Snarare är det väl bra att "någon" försöker svara på de frågor som FM inte kunde svara på.
Tänk på Palmes eller Anna Lindhs anhöriga vad har inte de fått stå ut med. Nej nu råkar detta vara FM och då tror och tycker några att det är extra extra hemskt att media granskar bara på grund av att de råkar ha FM-anknytning.
Skärp er - media granskar det är bra.
Att sedan TV4 i det här fallet är klumpiga är en annan grej - det har de och andra media varit förut också. Alternativet är att lägga locket på helt och hållet och frågan är vad FM skulle försöka mörka då?
Och nej, jag var polare med Gunnar så jag är inte helt opåverkad jag heller.

Anonym sa...
13 mars 2011 22:39  

@Kullare med Gunnar:

Vad kan komma fram som inte redan har kommit fram?
Vilken information är det som skall pressas ut likt den sista saften ur en torr citron?

Det går inte att fastställa vilka kulor som dödade dom, det har redan fastställts.

Vad finns det mer att gräva i?

Band sa...
13 mars 2011 22:47  

@Kullare mfl
Vi var många som kom att lära känna Gunnar i olika sammanhang och lära oss att uppskatta honom. Jag som hans avdelningschef på MHS.

Att media granskar är visst bra. Att de spekulerar och vinklar för effektsökeri är rent ut sagt åt H-vete. Att Tv4 i kontakterna med FM sedan några år går med en sten i skon är för mig ett faktum och det är svårt att veta vad som ligger bakom. I detta fallet tycker jag ändå att man måste ställa sig frågan; "vem nyttar det?" När jag söker svaret kommer jag bara fram till svaret "Ingen!" Att påstå att vår kollegor dödades av egen eld gagnar inte offren, inte de anhöriga, inte FM i stort och verkligen inte alla de kamrater som nu indirekt utpekas som skyldiga till "morden" på Palmlöv, Andersson och tolken Shaban. Att FM inte gagnas av de pågående spekulationerna från Tv4 kan FM nog hantera och skaka av sig,.Hur övriga hanterar situationen visar sig först om en tid.

Eftersom minnet som jag påpekat tidigare är kort kan det för oss som är lite äldre vara på sin plats att dra sig till minnes kamrat Gummessons tidigare insatser för sanning i TV4:s tjänst. Bla en serie reportage med tvärsäkra rapporter och slusatser kring Stig Bergling och hur denna flytt landet, vart han rest och var han för ögonblicket befann sig utan att svensk polis lyckades hämta hem honom. När sagde Bergling sedan återvände till Sverige visade det sig att i princip inte en bokstav av Gummessons slutsatser var riktiga.

Jag nöjer mig för egen hand med att konstatera att det gamla trupparuttrycket; "Ett fast uppträdande och en hög röst kan dölja oceaner av okunskap" är alltså gångbart även i journalistyrket.

/Band

Zzooter sa...
13 mars 2011 22:50  

personligen har jag nu valt att bojkotta TV4 sedan de drog igång detta.

Jag blev skeptisk redan för några år sedan när unge herr Fridolin blev "undersökande journalist" på Kalla Fakta - minns ni de hätska påhoppen och undertonerna kring Afghanistan insatsen?
Sedan blev jag också kraftigt besviken via "Fuskbyggarna" där Lennart Ekdahls fula trick avslöjades (inte medlem i journalistförbundet och anser sig kunna följa andra regler)

Men som sagt, detta var droppen för mig - håller nu på och funderar hur jag ekonomiskt kan bojkotta dem, ideer mottages tacksamt...

Anonym sa...
14 mars 2011 08:40  

Vad gnäller alla för?

Vi i FM är svenska folkets yttersta garant för, att om nödvändigt med vapen i hand, försvara de fri- och rättigheter som bl.a. våra grundlagar omfattar. En medial granskning av en händelse som den i Gurgi Tepa ingår i de rättigheterna.

Tyvärr är det så att medias åtgärder ej alltid uppskattas av alla inblandade vilket kraftfullt speglas på bl.a. denna blogg.

Medias granskning är sedan lång tid en central del av vårt samhällsliv, utan den granskningen skulle aldrig sådant som korruption, maktmissbruk, myndighetsmissbruk mm komma fram i dagen. Ibland trampar media på någon öm tå men gnäll inte för alternativet är avskräckande...

I det här specifika fallet så faller det mesta tillbaka på FM uppvisade oförmåga att leva upp till sitt eget ÖRA och de krav som ställs på myndighetens agerande för att bibehålla(?) sin trovärdighet. Hade det hela skötts enligt den i TV presenterade danska lösningen med en betydligt högre grad av öppenhet så kunde nog det mesta av debatten undvikits.

Friendly fire har alltid krävt liv under konflikter, det oerhört tragiska är att båda sidor är offer. Om då myndigheten inte ens vill ha en öppen utredning och inför öppen ridå redovisa vad som är känt om händelseförloppet så är risken stor att den orsakande parten aldrig erhåller det stöd som erfordras. Hemligstämpel i dessa sammanhang är förödande för trovärdigheten och möjligheten till stöd till inblandade.

Ni som gnäller bör nog försöka förstå medias villkor lite bättre än ni hittills visat. Ja, många är vinstdrivande, de behöver tittare/läsare för att hålla uppe siffrorna och kunna ta bra betalt för annonserna. Media har inte begått något som helst formellt fel, de har begärt ut offentliga handlingar och dragit lite slutsatser. Media är inte kriminella! Möjligen besvärliga för en del.

I andra sammanhang har jag läst på denna och andra bloggar en stark önskan om att media skall engagera sig i än det ena och än det andra ämnet. Det kommer nog media att göra om förhållandena är de rätta vilket det ej alltid varit. Ni måste faktiskt förhålla er till media, media har funnits under lång tid, de finns och de kommer (förhoppningsvis) att finnas länge till! Sluta gnälla och verka i det samhälle som finns! Detta fallet kan nog öka öppenheten i FM!

Tomas sa...
14 mars 2011 09:43  

@ Anonym 14 mars 2011 08:40

Problemet är att knappt ett enda ord i TV4:as "granskning" har varit sant! Det är klart som fan att normala människor blir upprörda när vi ser hur TV4 ljuger för sina tittare endast i syfte att genera "scoop" och fullständigt trampar på alla människor som var med vid händelsen.

Gällande om det bör vara lagligt eller inte så tycker jag att du bör titta på Tryckfrihetsförordningen 7 kap 4 § 8: e stycket. Tyvärr kommer vår kastrerade stat aldrig att våga ställa sig upp mot de journalister som utgör grunden för den förruttnade okrati som de själva livnär sig på.

Sinuhe the Egyptian sa...
14 mars 2011 20:41  

Wiseman

Lysande sammanfattning. TV4 har i detta avseende noll trovärdighet. Men å andra sidan, en kanal som blir alltmer fylld av reklam riktad till idioter och som på fullt allvar mitt i ett program sänder andra program kan inte längre tas på allvar. Underbara stats-televisionen - ni är helt enkelt bäst!

GMY

Sinuhe

Wiseman sa...
14 mars 2011 20:49  

Tack Sinuhe!

Anonym sa...
14 mars 2011 23:04  

Läste Marta värderingen och såg att den är genomförd av kompetent personal med gott renomé innom firman. Den kritik som framförs är alvarlig men rör främst stabens arbete och bristande rekryteringsresultat. Kan också en engång konstarera att så länge vi envisas med att skicka ut förband som inte har någon motsvarighet i de övade och utbildade förband som finns (eller fanns) i krigsorganisatinen så kommer vi inte att nå särkilt långt i samträningen av förbanden.
Men inget i värderingen är applicerbart ner på skytteplutons nivå (förutom bristen på övningsdygn = kostar pengar). Värderings resultaten kan användas för att frågasätta staben och ledningen på FS 18 förmåga att planera och genomför uppdrag vid värderingstillfället men det säger ingenting om skytteplutonens förmåga till närstrid med Insurgenter.

Anonym sa...
15 mars 2011 07:03  

Bravo!!! Zzooter tänker bojkotta TV4-det blir säkert en kioskvältare!!! Go ahead-make my day.

Dags för möparna här att inse att media är en oerhört viktig komponent för att inte STORA sekretesslocket ska åka på allting i en feg statlig organisation på dekis-Försvarsmakten.

Att hemligstämpla allt-och såklart inte ens bemöda sig med att informera anhöriga om hus deras barn omkommit-såå lågt.

I denna sorgliga röra-media har en otroligt viktig roll att granska Sverker G´s konkursbo.

Anonym sa...
15 mars 2011 07:54  

Om Försvarsmakten agerade med en mycket mindre hemligstämpel och istället såg till att sådana här fall fick en öppen och bred genomlysning skulle det här aldrig hända.

Anonym sa...
15 mars 2011 08:02  

TV 4/ "Oops we did it again" har definitivt missbrukat sin legitimitet som seriös nyhet o fakta leverantör till svenska folket, ännu en gång.
Samtidigt får FML arbetsro internt, då fokus har flyttats ifrån förbättringsmöjligheterna inom FM till denna sorgliga händelse som TV 4 grottar sig i.

Ni som har FM som arbetsplats har mitt stora stöd o beundran!
Personligen skulle jag imploderat av frustration för länge sedan, då våra folkvalda inte förstått att Astrid Lindgrens Bullerby böcker, bara är sagor.

Ha det bäst!
/Planis

Anonym sa...
15 mars 2011 08:03  

TV 4/ "Oops we did it again" har definitivt missbrukat sin legitimitet som seriös nyhet o fakta leverantör till svenska folket, ännu en gång.
Samtidigt får FML arbetsro internt, då fokus har flyttats ifrån förbättringsmöjligheterna inom FM till denna sorgliga händelse som TV 4 grottar sig i.

Ni som har FM som arbetsplats har mitt stora stöd o beundran!
Personligen skulle jag imploderat av frustration för länge sedan, då våra folkvalda inte förstått att Astrid Lindgrens Bullerby böcker, bara är sagor.

Ha det bäst!
/Planis

Anonym sa...
15 mars 2011 11:51  

Gud är finsk eller svensk. Vådaskott i ryggen. Lyckligtvis utlöstes inte granaten pga säkerhetsanordningen.Hoppas soldaten tillfriskar snabbt.//Mr Cee

Sambandsadjutanten sa...
15 mars 2011 16:18  

@Anonym 15 mars 2011 07:54

Det är ändå beklämmande att vara så sensationslysten att man inte bryr sej om att rapportera fakta. Att man utan någon som helst hänsyn till anhöriga kommer med påståenden som är dåligt underbyggda.

Frågan är inte om FM ska kunna granskas av media, vilket man givetvis ska, men det måste ske på ett korrekt sätt.

Anonym sa...
15 mars 2011 16:39  

Hur många kanaler får sända från svensk mark? Jag tror att det är en. Det kan ha ändrats. Antingen så låter vi alla göra det eller så kastar vi ut allt utom det som kallas public service.

Rm

Anonym sa...
15 mars 2011 17:05  

Heja RM-välkommen till verkligheten!!! Vår verklighet! Prova att driva den grejen att reducera tv-kanaler och media överlag... det är provat i Tyskland 1933-45, i Chile och Kambodja under 70-talet och realtivt säkert provas det fortfarande i Nordkorea.

Heja RM-vore jätteskoj höra fler av dessa superidéer....

Anonym sa...
15 mars 2011 17:09  

Rm borde bli programdirektör-han har koll på det som vi alla gillar. Public service-tv. Tänk om mn får se professor balthazar och tjeckiska dockteatrar hela kvällarna snart-och folkmusikkvällar från Dalhalla. Mmmm-Rm, sagolikt förslag!!!

Anonym sa...
15 mars 2011 18:16  

Nåja, det är känt hur redaktioner och reportrar fungerar. Om man vill undvika skadliga spekulationer i media så handlar det om att informera mer snarare än mindre och att göra det förr snarare än senare. Alla tecken på mörkning triggar nämligen igång varje journalist med självaktning.

Av den anledningen är det många informationschefer på bolag och myndigheter som har varit journalister. De vet nämligen hur redaktionerna resonerar och kan därför informera på rätt sätt.

Om FM hade redovisat alla relevanta fakta från utredningen till att börja med, så hade det inte funnits något utrymme kvar för TV4 att spekulera.

Gurgi Tepa inträffade visserligen innan FM påbörjade sin nya öppenhetspolicy, så man får anta att mediahanteringen blir bättre i framtiden.

Men det är också trevligt att se alla interna FM-kritiker på WW faktisk sluta upp bakom arbetsgivaren när man upplever att myndigheten får orättvis kritik. Det visar på engagemanget som driver denna sida.

/Chris Anderson

Anonym sa...
16 mars 2011 08:42  

Att media granskar något är bra tycker jag. FM verksamhet bör tåla att granskas. men då ska det också vara en neutral granskning där man fokuserar på sanningen. I det här fallet verkar det inte alls vara så, jag tycker tv4:s rapportering är så vinklad att FM borde stämma dem för förtal. Tv4 kan inte vara så korkade att de faktiskt tror sig själva i det här fallet. Utan medvetet försöker sälja en bild långt ifrån verkligheten. Jag tror att en stämning kanske kan resultera i en bättre nyhetsrapportering i framtiden.

Anonym sa...
18 mars 2011 11:35  

Man häpnar ibland. Är det bland skribenterna här ointressant att debattera Sveriges framtida personalförsörjning av soldater?

Sluta snacka om "veteraner" när det inte är intressant att faktiskt se vad det EGENTLIGEN innebär.... att kanske aldrig mer kunna gå eller något annat svårt handikapp t ex.

Nedanstående text var inlagd för någon dag sedan-och verkar dö sotdöden just nu.... provar därför igen bland de skribenter som just nu finns på WW. Hoppas det finns någon som reflekterar och ligger lite över MÖP-nivån om svenska BG-drömmar i Libyen....

Håll tillgodo;
""Äntligen lite klartext kring GSS/T! Svenskt Näringsliv sätter motorsågen i förslaget och dissar den illa tillyxade personalförsörjningsidén fullständigt.

En länk att läsa lite mer; http://www.svensktnaringsliv.se/allmanna_nyheter/nya-forsvaret-moter-motstand_129039.html

Anmärkningsvärt, i ett veteranperspektiv, är att i artikeln finns omnämnt att Försvarsmakten INTE tänker ta något ansvar för rehabilitering av i tjänsten skadade eller sjuka soldater. Inte heller i budgetunderlag 2012 finns något omnämnt kring en fungerande veteranpolicy.

Kan ju bara nämna att en handikappanpassad bil med plats för rullstol-nåt som blir rätt nödvändigt efter en smäll på en IED, kostar ungefär 900 000.... Försvarsmakten tänker inte betala. Försvarsmakten tänker låta enmansföretag betala..... se gärna filmen "Född den fjärde juli" av Oliver Stone. Den är rätt otäck-tyvärr är den nog inte helt missvisande för hur Försvarsmakten i Sverige förhåller sig till sina skadade veteraner-efter de fått en medalj.......""

Anonym sa...
27 mars 2011 22:22  

såg inlägget om veteraner här i slutet. Jag vet inte om det stämmer, men har hört att danska soldater som skadas under insats får grundlön livet ut. Låter som ett lämpligt sätt att ta hand om veteranerna. det kan låta som mycket pengar men jag tror faktiskt inte alls att det är det. Oavsett så är dom värda det, minst!

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade