Varför detta aktiva ointresse? (Uppdaterat 3/3 20.20)

Ekot berättar idag att en sjunken Whiskey-ubåt påträffats 2009 utanför Gotland innanför svensk ekonomisk zon av ett mätföretag. Ubåten ses av flera som intressant, då den kan ha sjunkit till följd av svenska ubåtsjaktinsatser. Försvarsmakten anser dock att det inte finns någon anledning att vidare undersöka ubåten. Man anser att de bilder man sett inte talar att ubåten sänkts av stridsmedel, medan sjömätföretaget hävdar att det krävs ytterligare undersökningar innan man kan fastställa något sådant.

F d ÖB Bengt Gustavsson som ivrigt debatterar ubåtsfrågan och skrivit böcker i ämnet, menar på att det kan röra sig om en av två polska Whiskey-ubåtar som bekämpades med anti-ubåtsgranater utanför Utö 1980 och som sedan ska ha mött upp en undsättande polsk bogersbåt utanför Gotland. Det skulle också kunna vara en förklaring för den bogservajer som Försvarsmakten anser är ett bevis för att ubåten inte blivit sänkt.

Man kan ju tycka att det vore intressant att bringa ytterligare klarhet i ubåtsfrågan, som genom åren alltid varit något som Marinen och Försvarsmakten hånats för. Det intressanta är att det ständigt är ett sådant aktivt ointresse från Försvarsmaktens och myndighetshåll för att forska djupare i ämnet. Uppenbarligen finns det ett antal "gravade hundar"*  i ämnet som inte ska lyftas i dagen. Gustafssons böcker i ämnet avhandlande hans tid som ÖB, strax efter de värsta ubåtskränkningarna, är mycket intressanta och han berättade under förra året att "motståndarsidan" tog förluster under ubåtsjakterna, vilket tidigare aldrig omtalats. För allmänheten är säkerligen också historien med de polska ubåtarna ny. Snart uppnår också våra ubåtsjagande helikopterbesättningar från 80-talet den ålder att tungans band börjar lossna.


Medias sedvanliga panel för försvarsfrågor, Håkan Juholt och Allan Widman, m fl vill gärna se en noggrannare undersökning av den nu funna ubåten. Om inte Försvarsmakten väljer att undersöka ubåten kan man nog tänka sig att Anders Jallai mycket väl kan iståndsätta en sådan expedition. Enligt honom kan det röra sig om en ubåt som anföll utanför Kappelhamnsviken 1980.

Så här 30 år efter händelserna vid Utö kan man ju tycka att det också borde gå att få tillgång till polska arkiv eftersom landet nu tillhör en helt annan militärallians. Enligt den tveksamt tillförlitliga sajten Wikipedia fanns det 4 st polska Whiskeyubåtar, vilka alla hade tagits ur tjänst i mitten av 80-talet. 2007 sjönk en Whiskeyubåt i Nordsjön under bogsering, vilket uppmärksammats en del i media. Om något liknande hade hänt utanför Gotland efter murens fall hade det säkert också uppmärksammats. Försvarsmakten har i regel mycket god koll på vilka fartyg som rör sig i närområdet och bevis för en känd förlorad ubåt efter Kalla Krigets slut bör snabbt kunna framläggas med större trovärdighet än i Ekots intervju. Hände det dessförinnan är det ju rätt märkligt att ubåten är innanför svensk ekonomisk zon och viljan från WP att sälja en nyss utrangerad ubåtstyp på den tiden, lär inte ha varit stor.Uppdatering 3/3 20.20: SvD:s Mikael Holmström uttalar sig i en artikel om händelsen och i kommentarerna till detta inlägg kommenterar FM Infodirektör.

Vraket saknar enligt några uppgifter periskop och master vilket i så fall skulle tyda på att det är en utrangerad ubåt. Likväl skulle det vara mycket intressant få definitiv klarhet i det hela. Tråkigast är egentligen det inte bringats fullständig klarhet i frågan tidigare.

Det som är mest förvånande nu är att försvarsministern gjort ett uttalande i frågan och att Försvarsmakten nu svängt 180 gr och ska undersöka ubåten närmare. Det verkar som om det förekommer olika uppfattningar om när Försvarsmakten fick kännedom om vraket eftersom man på hemsidan säger sig haft kännedom om vraket i endast tio dagar.


Läs även andra bloggar: Chefsingenjören, Gyllenhaal, Tokmoderaten


* (Refaat El-Sayeed)

19 kommentarer:

Angelica sa...
3 mars 2011 kl. 14:20  

Det känns lite underligt att Sverige inte är ett dugg intresserade av den här ubåten, om den nu verkligen är okänd för de högsta hönsen. Sverige hade ju perfekt koll på varenda båt som Sovjetunionen hade ute, ända fram tills unionen föll samman, såg precis en dokumentär om hur mycket information vi satt på egentligen ..

Det känns som att det har hänt något skumt med den här ubåt'n (Thorbjörn Fälldin-uttal!) som allmänheten inte ska få reda på .. Sänkt av Sverige, möjligtvis!

Joakim sa...
3 mars 2011 kl. 14:54  

Bilderna som nu finns på svd.se visar inga uppenbara skador och om FM fått dessa samt fler bilder kan de ha dragit slutsatsen att den förmodligen sjunkit av andra orsaker än som resultat av vapeninsats.(vilket de också hävdar)

Det kan (tyvärr..) vara så. Det vore dock intressant om fler bilder publiceras så att man helt kan avfärda dessa teorier innan vi lägger detta till handlingarna..

Anonym sa...
3 mars 2011 kl. 15:05  

Att finna en förlist ubåt på ekonomisk zon är i sig intressant men egentligen ointressant folksrättsligt. Att öva på annan nations ekonomiska zon, till skillnad mot att placera fast installationer (jmf NordStream), är accepterat. Hade däremot den förlista ubåten hittats på svensk vatten, eller än värre på svenskt inre vatten, hade saken kommit i en helt annat läge.

Vill dessutom erinra mig att Ryssland under sent 80-tal eller tidigt 90 tal lät transportera utrangerade Whiskeyubåtar på pråmar (6-8 ubåtar i taget) till skrotningsvarv utanför Östersjön och vid ett tillfälle förlorades flera ubåtar mellan Gotland och Bornholm på grund av hård vind och hög sjö. Flera av dessa bärgades men vill minnas att minst en ubåt aldrig återfanns. Låter rimligt att det är en av dessa som nu återfunnits och att eventuella bogsertrossar kan vara surrningar från pråmen eller från ryska bärgningsförsök.

Som deltagare i ubåtsjakterna skulle jag gärna se fysiska bevis från våra insattser men den här gången tror jag att man är inne på fel spår - här finns en annan förklaring än den som nu basuneras ut.

/Ola

Anonym sa...
3 mars 2011 kl. 15:21  

Sover FMs informationsavdelning? Istället för att kvickt desarmera denna nyhet med fakta, låter man en stabschef göra ogenomtänkta och dumma uttalanden och överlåter åt kvällstidningsexperterna att spekulera fritt och framhålla FMs erkända inkompetens och omdömeslöshet.

Bilderna i SvD med två dykare visar att vraket visar att vraket är utvändigt noggrant undersökt och dokumenterat. För en utomstående är det rimligt att detta är en av de många Whiskey-ubåtar som bogserades ut för skrotning. Självfallet VET många inom FM hur det förhåller sig, men nu har Info redan förlorat ytterligare trovärdighet i det varumärke man säger sig vilja stärka.
/Kölsvinet

Anonym sa...
3 mars 2011 kl. 16:20  

Personligen är jag helt övertygad om att det förekom ubåtskränkningar under 80-talet (och även tidigare och senare än så), men tänk nu litet: om Warszawapakten hade fått en ubåt sänkt redan 1981, som antyds i många kommentarer till detta fynd, så hade de väl upphört med kränkningarna? Ubåtar är ju inte direkt billiga och heller inga leksaker? Om syftet med kränkningarna var att testa Sveriges beredskap, och man som sagt redan -81 förlorade en båt, ja, som sagt, då hade man väl dragit en förnuftig slutsats redan då?

Unknown sa...
3 mars 2011 kl. 16:43  

Vi har på Försvarsmaktens hemsida under Press publicerat hela den information som SC på marintaktiska staben i intervjuer meddelat ett antal media under dagen.

Försvarsmaktens uppfattning är att det ur militär synvinkel är ett ointressant vrak maa en rad faktorer som visar på att ubåten inte var operativ. Vraket kommer att undersökas men har låg prioritet.

Det finns också anledning att påminna läsare om att alla nyheter ska betraktas källkritiskt. Vem har ursprungligen publicerat informationen och i vilket syfte? Vilken vinkel har bäst nyhetsvärde? Sådant präglar alltid hur Försvarsmaktens information i slutändan framställs i rapporteringen.

Erik Lagersten
INFODIR

Anonym sa...
3 mars 2011 kl. 17:27  

Sannolikt en nyhet som är för god för att vara sann. Bevisen för ubåtskränkningarna kommer nog, så här långt i efterhand, att vara fortsatt diffusa. Håller dock med om att försvaret hade kunnat vara lite tydligare med att förklara varför ubåten inte var operativ när den sjönk. Som motgift till alla konspirationsteorier.

Det hade naturligtvis varit utmärkt för den svenska nationalkänslan att en gång för alla få ovedersägliga bevis på kränkningarna. Ubåtscirkusen bidrog ju - tillsammans med Palmemordet, bankkrisen och andra trista händelser på den tiden - till att urholka svenskarnas förtroende för sitt eget samhälle.

/Chris Anderson

Anonym sa...
3 mars 2011 kl. 18:19  

Pressinformationen publicerades försvarets hemsida 15:27 efter att nyheten valsats och vinklats på olika sätt i alla medier under dagen och alla stollar fått skriva sig trötta i kommentarsfälten.
Anser Erik Lagersten att detta är aktiv informationshantering på framkant? Skulle inte FM tjänat mer på att vara FÖRST ut med nyheten som man för 10 dagar sedan visste att media skulle slå upp stort, eller rentav 2009 när FM erhöll dokumentation om fyndet?
/Kölsvinet

Anonym sa...
3 mars 2011 kl. 19:16  

Självklart ska inte försvaret syssla med att undersöka sådana här händelser. Hela saken fullkomligt stinker ju av gammal unken "försvara Sverige" känsla. Farliga krafter kan komma i rörelse om försvaret inte bagatelliserar händelser som denna.
Kort o gott, all kraft måste istället inriktas mot benhård feministisk och mångkulturell kamp. Inte för ett ögonblick får "värdegrunden" äventyras.
Hur skulle generalerna kunna motivera inför politikerna att de slänger en massa pengar på att undersöka främmande makts sjunkna ubåtar på svenskt territorium. Det skulle se ut det. Inom kort skulle nog herrar generaler förstå att det är "värdegrunden" de ska ägna sin energi åt.

Anonym sa...
3 mars 2011 kl. 19:31  

Med stor sannolikhet är ubåten ett bogserat och sjunket vrak på väg till skroten. Det är dock inte det intressanta i den här nyheten. Det märkliga är ju FM uppträdande i frågan! FM har en medial fingertoppskänsla som påminner om en brunstig flodhäst på kärleksjakt i en glasbutik.

Det är fullständigt obegriplöigt att FM inte har hanterat denna händelse unde de år man haft information om den. Nu är det dags att sparka hela FM ledning och dess propaganda avdelning. Den mediala inkompetensen tycks har antagit närmast bibliska mått.

Tillsätt istället en riktig företagsledning som kan hantera vår företagslekstuga, en ekonomiskt skolad ledning som dessutom kan hantera både media och kriser. Den rent militära delen är ju så nedtonad att den nog kan outsoursas till G4S eller nåt liknande. Det ger dessutom möjlighet för den nya ledningen att lösa FM huvuduppgift; nämligen att hålla budgeten! Smart va?

Unknown sa...
3 mars 2011 kl. 20:02  

@Kölsvinet

Absolut. Vi har som ambition att vara först med det som uppfattas som relevant för Försvarsmakten.

Sedan Högkvarteret fick del av bildmaterialet har detta analyserats med de resultat som angetts under dagen. Hade vi inte fått frågor i ärendet hade det varit tveksamt om vi hade gått ut med det själva då det saknar militärt intresse utan istället valt att överlämna underlaget tex till Sjöfartsverket som ansvarar för sjögeografisk kartläggning och vrakmarkeringar.

Publiceringstidpunkten av text under dagen har styrts av andra händelser, som du säkert märkt har vi ett stort medieintresse för flyginsatsen i Libyen och för Försvarsmaktens agerande efter de två stupade officerararna i Afghanistan.

Då tvingas vi göras prioriteringar om i vilken ordning varje ärende ska hanteras och i då ubåtsfallet, svara på frågorna först genom MTS som äger sakområdet, därefter komplettera med text.

Erik Lagersten
INFODIR

Commander sa...
3 mars 2011 kl. 20:36  

Jag är helt säker på att Sverige kränkts av främmande ubåtar under 80- och 90-talet.

Denna ubåt är dock inte av militärt intresse då den var avrustad då den sjönk vilket framgår av FM hemsida. Hade det däremot funnits spår av vapenverkan hade det naturligtvis varit högintressant! Sverige var det enda land som, mig veterligt, under denna period insatte verkanseld mot främmande ubåtar i Östersjön.

Nu finns det enligt SC MTS inga tecken på vapenverkan, utan däremot tecken på att fartyget var inoperativt.

Därför prioriterade HKV helt i detta fall - det finns många fler områden som är mer intressanta i dagsläget, än ett gammalt vrak som uppenbarligen sjönk på väg till upphuggning.

/ Commander

Oberon sa...
3 mars 2011 kl. 20:58  

Om nu ubåtsvraket i fråga saknar viss apparatur som periskop, master, vapen- och radioutustning m.m. behöver det nödvändigtvis inte betyda någonting.

Den kan mycket väl ha urmonterats efter förlisningen.

Anonym sa...
4 mars 2011 kl. 08:37  

Vore det inte lika bra att undersöka den närmare för att säkert fastställa orsaken till dess sänkning och dess identitet?
Tror att det är ointresset från försvarsmakten som irriterar många inklusive mig det är ju bland annat sådana saker vi har en flotta för.
/Kalle

Anonym sa...
4 mars 2011 kl. 16:12  

Den där händelsen med den sjunkna ubåten minns jag. Vi var ute och tittade på, och dokumenterade, bogseringen 2-3 ggr dagen innan. Redan första dagen förundrades vi över att de bogserade med öppna luckor. Dagen efter fick vi höra att den hade slitit sig och sjunkit. Jag hade beredskap båda dagarna så jag har/hade god koll på händelseutveckling.

Det vore så mycket bättre om FM hade ett fungerande LI/LL-system, då hade inte dessa kvasidiskussioner ens ha uppstått.

Man blir så trött...

Anonym??!!: Javisst, naturligtvis...

Anonym sa...
4 mars 2011 kl. 16:35  

Skulle denna ubåt härröra sig från en händelse den 5 oktober 1980, där polska ubåtar genomförde ett rendez vouz efter en ubåtsjakt vid Huvudskär, eller vägrar Försvarsmakten uttala sig kring den nu hittade Wiskeyubåten?
Det förefaller märkligt att inte försvarsledningen vill kommentera den nya upptäckten av denna ubåt på botten utanför Gotland mer än att den kan ha bogserats dit och är ointressant.
En främmande ubåt observerades redan den 18 september 1980 vid Huvudskär och som vägrade lämna svenskt vatten.
En ubåtsjakthelikopter fällde sjunkbomber som varning. Först då styrde ubåten österut.
Några dagar senare fick en svensk ubåt kontakt med sannolikt samma ubåt som låg åtta sjömil inne på svenskt territorialvatten.
Den svenska ubåten steg då upp till ytan och knallskott fälldes mot densamma som styrde österut.
Den 5 oktober låg det polska ubåtsbärgningsfartyget PIAST 281 på internationellt vatten vid Hoburgen sydost om Gotland.
Bilder från detta rendez vous finns hos försvarsledningen!
Just denna händelse kanske kan ge nya fakta kring den nu hittade Wiskeyubåten såvida man inte vill hålla allmänheten utanför och istället "förlöjliga" alla de som med största försvarsvilja i världen har deltagit i ubåtsjakterna genom åren och att "inte" bryta ner allt det arbete som lades ner kring alla ubåtsjakter under 70- och hela 80-talet? Försvarsledningen får bara inte fortsätta att förnedra de marina insatserna som värdelösa minkjakter? De politiker som är insatta får heller inte bara förneka sanningar?
Trålare från öststaterna bildade vid den marina WP-sammanstrålningen utanför Gotland den 5 oktober 1980 en ring runt två polska Whisky-ubåtar som hade intagit ytläge nära bärgningsfartyget Piast och en av ubåtarna föreföll vara skadad (Huvudskärshändelsen?).
Observationen av en Whisky-ubåt från bogserbåten ”Ajax” den 18 september kunde kanske(?) ha haft ett samband med den skadade ubåten som siktades den 5 oktober.
Att dessa iakttagelser inte räckte som bevis borde ändå förklaras bättre än att försvarsstaben lämnar problemen åt sidan och förlöjligar Försvarsmaktens ubåtsjägare. Är det inte dags för vår överbefälhavare att komma upp till bevis nu eller är det meningen att hela den svenska incidentberedskapens insatser överhuvudtaget ska ifrågasättas och ytterligare förlöjligas med minkar till den antimilitära allmänhetens förnöjelse?
Ingen ska kunna påstå att den svenska marinen hade en fullständig kontroll över alla händelser ens på ytan i Östersjön.
Ännu mindre över en ubåt som nu har hittats på Östersjöns botten.

Anonym sa...
5 mars 2011 kl. 01:15  

Med respekt för förstahandsuppgifter i denna tråd sällar jag mig till de som har en mindre dramatisk teori.

Det finns dock en detalj som jag skulle vilja få klarhet i.

Om vi kände till vraket redan 2009, hur kan då det oficiella uttalandet påstå att vi haft 10 dagar på oss med given position och bildmaterial.

Det förefaller som om det är dessa 10 dygn med position och bildmaterial som gör att vi kan dra slutsatsen.

Detta innebär att vi antingen:
Under två år har vetat om vraket, och levt med ovissheten om hur det kom dit.

eller så

Visste vi statusen redan 2009 utan att gå ut med uppgiften. Om detta alternativ är sanningen så är det ett märkligt uttalande om de 10 dygnen.

Vilket av ovan alternativ gäller ??

/Focus

Anonym sa...
5 mars 2011 kl. 07:25  

Kan inte alla som tror att sanningen om vem som sköt var och när och vilka minkar som klippte upp ubåtsnäten och saboterade minlinjer på 80talet ligger i den här ubåten sätta sig ner och andas.
Vraket har dokumenterats av civila dykare och FM har set filmen och då dragit slutsatsen att det inte är ett militärt högintressant fynd och därför inte gjort någon stor sak av det.
Det kritiseras man nu för...
Skall FM ta på sig rollen att överinformera om saker som inte är FM uppgift (i det här fallet ett skrotat avrustat vrak) bara för att det finns ett upplevt nyhetsvärde i det hela får man utöka Infostaben med en kvällstidningsredaktion...

/Kristian

Anonym sa...
9 mars 2011 kl. 21:34  

Sjunkbomber hit, utö-incidenten dig.

Man kunde gett sig faen på att det var Bert Karlsson som låg bakom detta.

Först minkar, sedan Bert Karlsson.

Vet inte om jag ska skratta eller gråta.

//M

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade