Solidaritetsförklaringens libyska paralleller (uppdaterat 18/3 00.15)

Händelseutvecklingen i Libyen och det internationella samfundets ovilja att enas om huruvida en militär intervention i form av flygförbud eller av annat slag, ska genomföras ger en del intressanta paralleller på svensk säkerhets- och försvarspolitik, vilket bl a uppmärksammats av Kungliga Krigsvetenskapsakademins blogg Försvar & Säkerhet (Statsministern inleder NATO-debatten, Under radiotystnad in i NATO).

I stort sett sedan stridigheterna i Libyen bröt ut har det diskuterats huruvida en flygförbudszon ska implementeras över Libyen för att hindra det Gadaffitrogna flygvapnet att med helikoptrar och stridsflygplan anfalla oppositionen. Nu är det egentligen alldeles för sent och risken känns nu överhängande för ett blodbad i Benghazi och stora flyktingströmmar därifrån.

För några dagar sedan ställde sig Arabförbundet bakom ett krav på en flygförbudszon, vilket av många västländer har varit en förutsättning för att frågan ens ska diskuteras i FN. Bränt barn skyr ju elden och Irak och Afghanistan har gett sur eftersmak i många länder. Sedan Arabförbundets enhälliga beslut fattades har Gadaffis styrkor trängt tillbaka oppositionen till de östligaste delarna av landet, från att själva ha varit hårt trängda i Tripolisområdet, allt medan man andra länder diskuterat handlingsalternativ.

Storbritannien och Frankrike lade härom kvällen fram ett förslag i Säkerhetsrådet om en flygförbudszon, vilket mottogs relativt svalt av USA och betydligt svalare av Tyskland, Ryssland och Kina. Sedan dess har det amerikanska stödet vuxit. Avsikten från Frankrikes sida är nu att Säkerhetsrådet ska rösta om saken idag.

I förra veckan diskuterades också flygförbudszonen internt i EU, som valde att avstå från att fatta ett beslut i frågan och istället lämpa över frågan på NATO. Detta visar återigen att de EU-medlemmar som även är NATO-medlemmar fortsatt hanterar sina säkerhetspolitiska frågor inom denna organisation. För EU tycker man annars att det borde vara av stort intresse att få till en mer demokratisk utveckling i Libyen. Striderna riskerar att utlösa stora flyktingströmmar även till Europa, vilket det kommer att bli problem att hantera och medföra stort mänskligt lidande.


Statsminister Fredrik Reinfeldt kom i samband med EU-mötet med ett intressant uttalande: "– Det är viktigt att den här diskussionen kan föras inom EU, men det är också viktigt att komma ihåg att vi har olika roller, sade statsminister Fredrik Reinfeldt med hänvisning till att de militära diskussionerna främst måste föras i Nato, få uppbackning av Arabförbundet och rättsligt stöd i FN:s säkerhetsråd, där Frankrike och Storbritannien är medlemmar."

Utrikesminister Carl Bildt förstärkte igår detta uttalande då han chattade med läsare på DN (citat från Försvar & Säkerhet): "I gårdagens DN-chatt svarade utrikesminister Carl Bildt en läsare, som efterlyste ett ingripande i Libyen: "EU är inte en organisation som har vare sig mandat eller resurser för militära ingripanden av den art som Du möjligen efterlyser.""

Tidigare i vinter har också försvarsministern påmint om att "Ömsesidiga territoriella försvarsgarantier hanteras av NATO, inte av EU, för de länder som väljer medlemskap där".

Sedan 2008 har det varit mycket klara budskap från Regeringen avseende svenska säkerhets- och försvarspolitik: I händelse av krig och kris kommer Sverige att kunna få stöd i enlighet med solidaritetsförklaringarna i Norden och EU. Den som läst WW genom åren känner säkert igen att det varnats för att EU (och även FN) inte är tillräckligt goda garanter för ett lands säkerhet. Nu verkar det även som man inom Regeringen har liknande tankegångar avseende EU:s begränsade möjligheter och handlingskraft. Tidigare var det framförallt handlingskraften som saknades, men efter de gångna årens ekonomiska svårigheter saknar även många av EU-länderna de militära möjligheterna. Vad uttalandena från statsministern och utrikesministern i det längre loppet syftar till kan man fundera över och det diskuteras också på Försvar & Säkerhet.

Den direkta parallellen som måste dras för vår egen säkerhets- och försvarspolitik och egna förmågor rör tiden det tar för de internationella samfunden att komma till ett beslut om en insats ska eller inte ska genomföras. Tidpunkten då en flygförbudszon hade haft bättre verkan är sedan länge förbi. Kriget i Libyen avgörs på marken och att upprätthålla en flygförbudszon är helt annorlunda än att stoppa en mobiliserad framryckande mekaniserad motståndare. Händelseförloppet visar för femtielfte gången på Säkerhetsrådets oförmåga att komma till ett beslut p g a vetorätten. Är man som Sverige i den situationen att landets största säkerhetspolitiska bekymmer har vetorätt i Säkerhetsrådet, lär man inte kunna förvänta sig FN-sanktionerat stöd. Och som man i Regeringen nu påpekar är det även si och så med EU:s förmåga och framförallt handlingskraft. Är energitillförseln och handel viktigare än något eller några mindre grannländer i norr?

Det återstår alltså att ha en tillräcklig nationell förmåga att hålla ställningarna till hjälp kan anlända och det kan som sagt ta tid. För att citera försvarsminister Tolgfors såg vi ju i Georgien hur ett krig är över på bara några dagar och det ställer krav på tillräcklig egen förmåga för att det inte ens ska bli aktuellt att använda den.

I den pågående debatten om ersättaren till JAS 39C/D under 2020-talet är ett av huvudargumenten från dem som inte vill se en vidareutveckling av JAS 39 att den enklaste resursen att tillföra är just stridsflyg. Det är i mångt och mycket rätt då stridsflyg snabbt förflyttar sig från plats A till B. Logistiken tar dock mer resurser i anspråk och är besvärligare att få på plats. Dock hjälper inte detta mycket om beslutet att tillföra stridsflyg ska ta flera veckor att få till stånd och därtill ytterligare några dagar för att komma på plats.

Sett utifrån den svenska geografiska placeringen är det tydligt att en angripare kommer behöva ta sig till svenskt territorium luft- eller sjövägen, särskilt när det handlar om de mer intressanta områden i södra delarna av landet. Vi är till skillnad från Finland och Baltikum lyckligt förskonade från en lång landgräns till vårt säkerhetspolitiska bekymmer. Utifrån detta ter det sig självklart att Sverige måste upprätthålla stark och snabbt tillgänglig egen förmåga i luften och till sjöss. Därmed inte sagt att förmågan till markstrid är oviktig, men avgörande är att hindra en motståndare att få fäste på svenskt territorium och det görs lämpligen genom att hindra tilltransporten. Naturligtvis måste man dock har förmåga att även på marken skydda viktiga områden och slå förband som trots allt lyckats nå fram. Logiken att vi i Sverige inte behöver satsa vidare på luftförsvar haltar dock betänkligt.


Det återstår att se vad som blir av flygförbudszonen över Libyen. Många länder talar nu om en arabisk koalitionsstyrka för detta, vilket av kulturella skäl skulle vara det lämpligaste. Om formerna finns för detta är dock oklart liksom om det finns några snabbt tillgängliga och samövade förband.


Frågan är också om det i svensk försvars- och säkerhetspolitik dras några erfarenheter av händelseutvecklingen i Libyen. Det är tveksamt. Tryggheten i solidaritetsförklaringen känns minst lika svag som tidigare, om inte mer så.


SvD, 2, 3, 4, 5, 6, 7
DN, 2, 3, 4, 5
Exp, 2, 3, 4
Aft, 2, 3
SVT, 2 , 3


Uppdatering 22.30: Storbritannien meddelar att man kommer att ha stridsflyg över Libyen redan under fredagen om Säkerhetsrådet fattar ett beslut i natt. Blir det Tornado eller Eurofighter?

Utrikesminister Carl Bildt twittrade ikväll att han vill se att även markförband anfalls eftersom erfarenheterna från Balkan med endast en NFZ visar att det inte stoppar kriget på marken eller massakrer som Srebrenica. Frågan är vem som ska ställa upp med markförbanden? Det lär få bli ur arabländerna om aktionen ska ha trovärdighet i Mellanöstern. Afrikanska Unionen är ett annat alternativ, men har förmodligen inte resurser nog och med tanke på Gadaffis starka ställning i många afrikanska länder känns en sådan intervention mycket tveksam. Klart är att det kommer att krävs betydligt mycket mer än en NFZ för att få stopp på Gadaffistyrkorna.

BBC meddelar att Ryssland och Kina som tillsammans med Tyskland varit de starkaste motståndarna till en NFZ, nu verkar planera att lägga ner sina röster.


Uppdatering 00.15: Säkerhetsrådet antog nyligen en resolution där man sanktionerar "användande av alla nödvändiga medel" för att förhindra angrepp på den libyska civilbefolkningen. Frankrike har tidigare sagt sig berett att agera inom timmar från att beslut har fattats i Säkerhetsrådet. Det har också talats om att flera arabländer är beredda att ingå i en koalitionsinsats. Gadaffi sover nog inte i sitt eget hem denna och kommande nätter när det plötsligt kan bli besök av en Scalp eller Tomahawk.

SvD, 2, DN, 2, Exp, Aft, SVT, 2

46 kommentarer:

Försvar och säkerhet sa...
17 mars 2011 10:39  

Kunnigt och intressant! Egypten kan möjligen leda en sådan operation.

Wiseman sa...
17 mars 2011 10:45  

Tack!

Cornucopia? sa...
17 mars 2011 10:55  

En annan aspekt är ju hur lång tid det kan ta till beslut, även om ett beslut är "positivt". Det kan med EU:s takt ta veckor innan man får tummen ur.

Ingen lyfte ett finger för Georgien, och Georgiens "Irakdoktrin" (att Georgien försvars bäst via trupper i Irak) hjälpte inte landet ett dugg. Jmf den svenska Afghanistandoktrinen.

Anonym sa...
17 mars 2011 11:50  

Här tror jag ni har något Wiseman, Försvar och Säkerhet samt Cornocopia.

Skriv ihop något och börja lobba genom Newsmill :)

MvH
Musse

Anonym sa...
17 mars 2011 12:14  

Bra skrivet. Själv anser jag med anledning av Fredrik Reinfelts och Carl Bildts kommentarer att man kan ifrågasätta EU Battle Group konceptet och i synnerhet den svenska NBG satsningen till dyra pengar. Frågan är om ledarskapets kommentarer rimligen inte borde innebära spiken i kistan för NBG 14.

NBG värde bedömer jag mer till effekten av en experimentverkstad för Försvarsmakten och en allmänpolitisk manifestation för en svenskt vän viljeyttring inom ramen för EU och solidaritetsförklaringen -- det sistnämnda tyvärr utan reellt värde!

Mvh
Mike Bravo

Wiseman sa...
17 mars 2011 12:34  

Mike Bravo: Tack. Bra synpunkt om NBG.

profanum_vulgus sa...
17 mars 2011 12:52  

Varför tror du att islamistrebellerna i Libyen skulle införa mer demokrati?

Sumatra sa...
17 mars 2011 12:56  

Varför skulle Tyskland, Ryssland och Kina ställa sig positiva till en insats i Libyen, när USA med sin vankelmodiga president inte förmår att besluta sig?

Vem minns inte debaklet när omfattningen av The Surge i Afghanistan skulle beslutas? Skulle det bli någon Surge eller skulle, som militären önskade, 50.000 man tillföras. Helt förutsägbart blev det långt om länge ett mellanting.

Problemet med en NFZ är att beslutet inte medger något mellanting för presidenten att besluta om. Helt digitalt och det finns inget heltal mellan ett och noll att välja.

Likt en sjuk som väljer att påbörja behandling i ett sent stadium av sjukdomen, leder vankelmodet kring en NFZ till att allt mer och kraftfullare insatser behövs för att stoppa den pågående offensiven och förhindra en katastrof för Libyens plågade befolkning.

Hur skall vi då gå till det, sådant som läget nu utvecklat sig?

De flesta Libyer lever sina liv i kustzonen. Här finns även de flesta städer, som sammanbinds av "kustvägen". Längs denna väg förstärks och försörjs de libyska styrkorna. Låt sjöstridkrafterna upprätthålla en NFZ i kustområdet och en No Sail Zone till sjöss. Deklarera att alla trupprörelser i ostlig riktning längs kustvägen kommer att bekämpas.

In my dreams...

Daniel Eriksson sa...
17 mars 2011 13:12  

Lyssnar på SVT Forum. Låter lite granna som att EU planerar att försöka sig på ett nytt socialt experiment. Denna gång i nordafrika/mellanöstern. Vi har försökt med instant-kapitalism(det gick ju inge vidare...), och nu verkar instant-demokrati vara ledordet...

MvH
Musse

Sumatra sa...
17 mars 2011 13:23  

Kanske inte bara i mina drömmar, ändå.

"The U.S. ambassador to the United Nations said Wednesday that American officials were prepared to support actions beyond a no-fly zone to protect civilians in Libya and halt the Tripoli regime's advances against rebel forces, marking a dramatic shift in emphasis by the Obama administration".

"Her reference to other military measures reflected the harsh realities of the Libyan conflict: Moammar Kadafi has made so many gains against the rebels that a no-fly zone may no longer be enough to stop his advance".

http://www.latimes.com/news/politics/la-fg-libya-resolution-20110317,0,3437856.story

Låt sjöstridskrafterna i området verka fullt ut, med sina olika förmågor. Detta kan påbörjas omedelbart efter order, med full effekt. Kort om tid.

Även drömmar kan slå in. Vi får se.

Försvar och säkerhet sa...
17 mars 2011 13:47  

@ Musse. Tack för uppmuntran. Mitt inlägg ligger uppe på Newsmill. Johan

Roger Klang sa...
17 mars 2011 13:56  

@Mike Bravo:

"Själv anser jag med anledning av Fredrik Reinfelts och Carl Bildts kommentarer att man kan ifrågasätta EU Battle Group konceptet och i synnerhet den svenska NBG satsningen till dyra pengar. Frågan är om ledarskapets kommentarer rimligen inte borde innebära spiken i kistan för NBG 14." Citat; Mike Bravo


Anledningen till att NBG har blivit ett sådant insatsfiasko är regeringens svagsinthet. NBG ses av dem som en kontingent som man ställer till förfogande för att de ska agera tillsammans med GB och US och under deras ledning. Regeringen har inte stake nog att sätta in stridande förband på eget initiativ, och GB och US vill inte ta med Reinfeldt i barnvagnen när de går till strid, t.ex. i Libyen. NBG ses som en belastning istället för en tillgång eftersom det saknas en stark statsminister i Sverige som kan agera självsvåldigt, och därför ses vi som svaga som inte kan hjälpa oss själva ens en gång. Det som saknas är svensk politisk tyngd och vilja, och inte modet hos FM men väl i regeringen. Det är annorlunda med US, EU och Afghanistan, men bara för att US krigsmaskin är ansträngd. "Vi" svenskar tänker annorlunda när vi agerar eftersom vi är resultatinriktade, t.ex. skulle aldrig den amerikanska armén låta sina stridande styrkor ingå i samarbete i ANSF sida vid sida eller entangled med de afghanska trupperna, som svenskarna gör. Det innebär nämligen klara nackdelar och större risker, jämfört med om ANSF hade gjort saker som vi gör dem (och det medför större irritation bland våra soldater och befäl, kan jag tänka mig). Det är därför som kriget tycks ovinnbart för US! De har inte viljan att uppoffra sig längre.

Roger Klang

profanum_vulgus sa...
17 mars 2011 14:09  

Sumatra:
Libyens plågade folk har ju högre levnadsstandard och högre relativ frihet än folken i något av USA:s allierade länder i arabvärlden. (putteländernas medborgare har möjligen högre levnadsstandard)

Varför låtsas som att det eventuella kriget skulle handla om att förhindra övergrepp eller skapa demokrati när det helt uppenbart inte är något som ligger USA eller NATO varmt om hjärtat?

Jag vet ju varför det nyspråket används av politiker, men INGEN tror ju på det så varför försöka bygga en analys på det?

CS sa...
17 mars 2011 15:14  

@Roger Klang

Du skrev: "t.ex. skulle aldrig den amerikanska armén låta sina stridande styrkor ingå i samarbete i ANSF sida vid sida eller entangled med de afghanska trupperna, som svenskarna gör."

Det är ett helt felaktigt påstående. Det finns mängder med amerikanska förband som arbetar på samma sätt som de svenska i Afghanistan i det avseendet.

Sumatra sa...
17 mars 2011 15:33  

@ Profanum Vulgaris

Att folkrätten skulle vara nyspråk tror nog bara du på.

Det vi diskuterar här är den senfärdighet som utmärker västvärlden och FN-systemet och kanske bristande vilja att lämna stöd.

Vidare kan man ställa sig frågan varför alla dessa människor drar ut på gatorna och låter sig dödas. Varför inte bara stanna hemma och njuta av det välstånd Kaddafi skapat åt dem.

uppgiven sa...
17 mars 2011 16:44  

@Roger Klang

"Anledningen till att NBG har blivit ett sådant insatsfiasko är regeringens svagsinthet."

Hur menar du nu? Regeringen har över huvud taget ingen handlingsfrihet med NBG. Den är nämligen ett förband som vi ställt till EUs förfogande. Det är EU som sätter in NBG eller inte. Vilket gör att sannolikheten för att NBG eller någon annan av EUs stridsgrupper någonsin kommer att sättas in närmar sig noll...

Anonym sa...
17 mars 2011 17:53  

@Roger Klang;

Din tes om att inte amerikanska trupper arbetar i nära samarbete med ANSF undrar jag vart hur fått ifrån?

@ Cornucopia

Att inte Georgiens "Irakdoktrin" inte fungerade kan ju kanske också bero på att det finns en inom NATO ganska utbredd uppfattning att Georgien spelade ett synnerligen högt spel och var synnerligen provocerande mot Ryssland i förhoppningen att de skulle bli uppbackade från NATO. Sett i det ljuset kan man kanske förklara det helt klart avsvalnande intresset för att inkludera Georgien i NATO.

Inga allianser, vare sig EU:s solidaritetsprincip eller NATO:s artikel 5 innebär några garantier huggna i sten. Det kommer alltid vara upp till enskilda nationer att avgöra i vilken form ges. Det kan vara allt från ett uttalande som fördömmer det inträffade till omfattande stöd, allt beroende på kontexten.

Att kunna upprätthålla en egen försvarsförmåga som kan hantera alla eventualiteter tillhör en svunnen tid. Givet de ekonomiska förutsättningarna och den upplevt låga sannolikheten är det en hopplös dröm. Detta gäller i princip alla länder i väst, inklusive USA i framtiden. Jag håller med om att vi bör ha en högre nationell förmåga - men alliera oss med övriga västländer.

Sumatra sa...
17 mars 2011 18:35  

Försvarsminister Robert Gates höll nyligen ett tal vid West Point inför blivande ledare i morgondagens armé.

Här är vad han sa:

“Any future defense secretary who advises the president to again send a big American land army into Asia or into the Middle East or Africa should ‘have his head examined’..."

“The most plausible, high-end scenarios for the U.S. military are primarily naval and air engagements — whether in Asia, the Persian Gulf or elsewhere.”

Så snopet. Just som våra skarpaste militära och politiska hjärnor bestämt att vår armé skall vara i Asien, Afrika eller varsom helst utom i Sverige, medan däremot flottan och flyget skall hålla sig hemma.

Själv tror jag att Gates har gjort en riktig bedömning av vad framtiden bär i sitt rymliga sköte.

Forts...

Sumatra sa...
17 mars 2011 18:37  

Forts...

Nu återstår en urdragning ur Irak och Afghanistan och därmed torde det vara slut på större markoperationer utomlands för US Army. För svensk del blir det väl till att försöka återskapa en nationell förmåga för armén. Var flottan skall få användbara fartyg ifrån för internationellt deltagande i mer högintensiva konflikter är skrivet i stjärnorna. Möjligen kan väl en upphottad version av JAS ge flyget en roll internationellt. Kanske en hangarfartygsbaserad version. GB har hangarfartyget och vi håller med flygplanen?

Roger Klang sa...
17 mars 2011 19:11  

@CS:

Jag tar ett steg tillbaka. Som vanligt så har jag tydligen dragit förhastade slutsatser, vilket är normalt för mig. Jag ursäktar mig med att om jag hade varit statsminister så hade det aldrig hänt, för då hade jag haft rådgivare. Det gläder mig faktiskt, inte att jag har dragit förhastade slutsatser, men att US arbetar så! Om det stämmer.

@Uppgiven:

"Hur menar du nu? Regeringen har över huvud taget ingen handlingsfrihet med NBG. Den är nämligen ett förband som vi ställt till EUs förfogande. Det är EU som sätter in NBG eller inte. Vilket gör att sannolikheten för att NBG eller någon annan av EUs stridsgrupper någonsin kommer att sättas in närmar sig noll..."

Det är just det som är felet, att regeringen inte har någon handlingsfrihet! Att regeringen gör någonting så anmärkningsvärt som att skapa ett insatsförband som de inte får mandat att styra över är bara ren idioti! Det är dock helt i linje med övrig svensk EU-politik och policy, eller brist på EU-politik. Att skänka bort makten till EU är den svenska regeringens policy, till skillnad från i länder som GB, Frankrike eller lilla Irland.

P.S. Det är inte otänkbart att EU, om de skulle få för sig att använda sig av NBG i framtiden, gör det i samverkan med amerikanska styrkor.

Roger Klang

uppgiven sa...
17 mars 2011 21:02  

@Roger Klang

"Att skänka bort makten till EU är den svenska regeringens policy, till skillnad från i länder som GB, Frankrike eller lilla Irland."

Fast nu gör ju dessa länder det också, i den meningen att de ställer upp med stridsgrupper (eller del därav) till EUs förfogande. Skillnaden är väl dock att de har fler förband än den bataljonsstridsgrupp som de avdelar vid ett visst tillfälle.

Utan kravet på stridsgrupper från EU så hade vi aldrig haft någon NBG. Så jag förstår liksom inte vad du menar med "Anledningen till att NBG har blivit ett sådant insatsfiasko är regeringens svagsinthet.". Syftet med dessa stridsgrupper är ju att de ska stå i beredskap tills dess att EU vill använda dem. Vill EU inte använda dem, så sätts de inte in. Det hänger inte på vår regering, annat än i den bemärkelsen att även Sverige måste vara med i ett beslut om att sätta in dem.

Däremot kan man fundera på om det är rätt användande av de knappa försvarsanslag vi nu har, att sätta upp förband som NBG.

Wiseman sa...
17 mars 2011 21:08  

Sumatra: Förmodligen en bra lösning. Aegis är inte att leka med.

Göran Mellblom sa...
17 mars 2011 21:14  

Aktivismen tycks ha ersatt pacifismen i Sverige.

Kanske politisk nivå avser arbeta vidare på en aktivistisk linje, vilket innebär en ny situation för oss svenska officerare.

Aktivismen har varit en föraktad privatsak sedan 1914 fram till nu, hårt uppbackad av (s), av det skälet att krig kommer förändra Sverige i grunden och svenskarna för alltid.

Yrkesarmén ger signal att en ny tid är inne. Det är konstigt att vi officerare inte förstår detta, då ju vi förväntas vara huvudpersoner: "Le Jour de Gloire est arrivée" - "Ärans dag är kommen".

MVH Göran Mellblom

profanum_vulgus sa...
17 mars 2011 21:53  

Sumatra:
Folkrätten föreskriver inte att diktaturskapande av oljetörst ska beskrivas som demokrati och mänskliga rättigheter. Den föreskriver heller inte att man ska blunda för allierade diktaturers värre övergrepp för att få en ursäkt att angripa en icke-allierad diktatur.

"FN:s senfärdighet" beror ju på att de som inte får olja av att gå med i kriget på rebellernas sida inte är intresserade.

Vilka människor? I Libyen verkar ju bara två ha dödats under demonstrationerna och demonstranterna har bara haft stöd av <25% av befolkningen.

Sumatra sa...
17 mars 2011 23:07  

@ Profanum Vulgaris

Du måste vårda din egen blogg. Du har ju inte gjort något inlägg sedan 29:e september förra året.

Ett annat alternativ är att du kommenterar på juridikbloggen i stället.

Nu är det bara du och Kaddafi som inte anser att det behövs en internationell insats i Libyen. Hörde just att en vittgående resolution antagits i FN:s säkerhetsråd.

Vad skall säkerhetsrådet med olja till?

Börjesson sa...
17 mars 2011 23:36  

Wiseman, du misstolkar nog Bildt. Han är mer utförlig på sin blogg än på twitter. Det är Gadaffis stridsvagnar han pratar om:

"Det är stridsvagnar och artilleri och massakrer på marken som vi måste stoppa."

Dvs han vill att man inte bara bekämpar libyskt flyg, utan också deras marktrupper - men då, antar jag, från luften.

Sumatra sa...
18 mars 2011 00:14  

Ser på Bildts blogg att han numera tillämpar Pluralis majestatis.

Under rubriken Vi vill mera, skriver han mycket riktigt som Börjesson skriver.

Jag uppfattade nog att FN-resolutionen innehöll en passus som uteslöt insats med markförband.

Undrar om det inkluderar små grupper SF?

Wiseman sa...
18 mars 2011 00:36  

Börjesson: Korrekt att Bildt inte nämner insats av markförband, men det är med stor sannolikhet vad som krävs om man ska kunna just stoppa Gadaffis markförband och sedan bidra till uppbyggnad av Libyen.

Har förtydligat i inläggstexten.

Anonym sa...
18 mars 2011 01:10  

Det här var redan avgjort från början. Ryktena om flyganfall mot civilbefolkningen var falska, men banade ändå väg för invasion. Leve Libyen! Jag ska fira för varje kolonialistplan som skjuts ner!

Sedan tycker jag att man bör vara konsekvent och inrätta flygförbudszon och sanktioner mot Saudiarabien.

Börjesson sa...
18 mars 2011 02:24  

Herman Van Rompuy:
"The European Union is ready to implement this resolution within its mandate and competences."
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12781038

EU vill alltså vara med och genomdriva resolutionen? Betyder det att man kan förvänta sig en förfrågan till Sverige att delta? Undrar hur Reinfeldt ställer sig till det i så fall...

profanum_vulgus sa...
18 mars 2011 09:03  

Sumatra:
Ja och +75% av den Libyska befolkningen.

Anonym sa...
18 mars 2011 10:00  

Upprepas inte historien?
Lär man sig aldrig av begångna misstag?

Eftersom flygförbudet har begränsningar då kan det enligt CNN bli aktuellt att förse frihetskämparna med vapen!

Så hjälpte man Afghaner att befria Afghanistan från den Sovjetiska ockupationen.

Man förse frihetskämparna (Talibaner) med vapen….

Anonym sa...
18 mars 2011 11:34  

Vad tjänar Kina, Ryssland och Tyskland på att säga nej eller lägga ned sina röster?

Av ren trots mot EU/USA, eller har de ekonomiska intressen som hellre ser Khaddafi vid makten oavsett?

NIL sa...
18 mars 2011 11:37  

Sverige kommer säkert att deltaga inom ramen för sin paradgren vilken är att parkera en TP-84 med någon difus beredduppgift på någon badort i medelhavet.

Anonym sa...
18 mars 2011 12:06  

Norge har anmält sig att ställa upp. Sverige? Om vi inte kan göra det nu kommer vi aldrig att kunna hjälpa till med flyg. Eller ska det ta tre år som med helikoptrarna till Afganistan innan Gripen kan flyga över Libyen?

Anonym sa...
18 mars 2011 12:20  

Bahrain!? Ingen som vill åka till Bahrain istället för till Libyen? Varför inget MÖP-snack om BG-intervension i Bahrain?

Varför inget snack om menlösa FN och kanske nån resolution angående Bahrain..... eller har vi nästan krigshetsare här på sidan? Såna där platsen och bakgrunden till varför det ska engageras militärt spelar mindre roll-bara det blir skjuta av..... är det så?

Börjesson sa...
18 mars 2011 13:03  

11:34: Gissningsvis tyckte Tyskland att det skulle ha varit skenheligt att rösta ja till en resolution de inte själva var beredda att bidra till att genomdriva. De har tillräckliga problem inrikespolitiskt med deltagandet i Afghanistan och var knappast villiga att öppna en maskburk till genom att skicka plan till Nordafrika.

12:20: Varför inte Bahrain? Tja, kanske därför att västvärlden är så totalt beroende av saudisk olja? Det är inget skamligt med realpolitik, när konsekvenserna av att strunta i den skulle bli så enorma som i det här fallet.

CS sa...
18 mars 2011 13:19  

Resolutionen i sin helhet.

http://www.guardian.co.uk/world/2011/mar/17/un-security-council-resolution

Min tolkning är att inte heller marktrupp, tillfälligt, inte är en omöjlighet. Därom lär säkert juristerna tryta.

Nu hoppas jag att Sverige anmäler sitt intresse till NATO om att stödja med stridsflyg. Bättre chans att gör en insats lär inte dyka upp på länge.

Anonym sa...
18 mars 2011 13:23  

Varför fastna i någon mer konflikt, redan nu så är vi rätt upptagna och som är uppenbart för de mesta så har vi varken tillräckligt försvar hemma eller några allierade. Det har hittills inte varit mycket terrorism i Sverige men det kan ändras när bomberna faller och bilder på civila som hamnat i korselden visas om inte här så finns det gått om arabiska kanaler som gör det.

Själva upprorsmännen verkar ju inte heller särskilt förtjusta i iden med västerländsk intervention vad kommer hända där, kommer de att förlora sin legitimitet mot folket?
/Kalle

Börjesson sa...
18 mars 2011 14:40  

Kalle 13:23: Upprorsmännen inte förtjusta? Det jublades, sköts i luften och skickades upp fyrverkerier i Benghazi och Tobruk efter beslutet i går kväll. De var visserligen motvilliga mot utländsk inblandning alldeles i början, medan det fortfarande gick bra för dem, men så fort Gadaffi började vinna så var rebellerna plötsligt väldigt pigga på en no-fly zone. Reservation förstås för att rebellerna består av många faktioner med inbördes olika åsikter, men den till synes största gruppen, paraplyorganisationen Libyan National Council, är i alla fall för västlig inblandning. Se t ex Washington Post 12:e mars.

profanum_vulgus sa...
18 mars 2011 15:08  

Börjesson:
Rebellerna är inte så olika inbördes. Samtliga slåss för ett islamistiskt emirat, sen finns det säkert skillnader mellan personer som i alla rörelser.

Att folk i islamistfästet Benghazi blev glada är ju inte så konstigt. Benghazi är ju huvudstad i det Libyska emiratet.

Anonym sa...
18 mars 2011 15:21  

Börjesson 14:40
Många USA medier är lite väl optimistiska över mottagandet som "befriare" kommer få så det tar jag med en nypa salt, jag har också sett flera inslag där upprorsmän i tal och banderoller inte vill ha västerländsk inblandning.

Vi borde tala i absolut klarhet vad detta flygförbud verkar betyda: bombning av radarinstallationer, luftvärn, flygbaser och mycket troligt som följd av beslutet attack mot marktrupper. Detta är en militär intervention stödet från flera länder i Arabförbundet hänger en hel del på opinion och den kan ändras snabbt när "Den store Satan" blandar sig i.
/Kalle

Roger Klang sa...
18 mars 2011 16:46  

@uppgiven:

"Fast nu gör ju dessa länder det också, i den meningen att de ställer upp med stridsgrupper (eller del därav) till EUs förfogande. Skillnaden är väl dock att de har fler förband än den bataljonsstridsgrupp som de avdelar vid ett visst tillfälle."

Gör Irland det också? Skillnaden ligger i att GB och Frankrike ÄR EU, medans vi är deras konkubiner. Men jag vill lägga det åt sidan nu och ägna mig åt lite analyserande:

Det synes som om det finns tre åsiktsinriktningar på varför och om man ska införa en flygförbudszon.

1) För att hjälpa den libyska oppositionen och vad vi tolkar som det libyska folket.

2) För att säkra oljetillförseln till Västvärlden, i vårt fall Sverige.

3) För att använda vårt försvar i enlighet med tidigare politiska proklameringar eller för att vi vill visa framfötterna.

Vi måste enas om vilket eller vilka alternativ som ska ligga till politisk och militär grund för en intervenering innan vi kan komma någonstans i diskussionen.

Roger Klang

uppgiven sa...
18 mars 2011 17:28  

@Roger Klang

"Gör Irland det också?"
Titta på vilka länder som deltar med trupp i NBG...

Beträffande frågan om vi ska ställa upp eller inte i genomförandet av flygförbudszonen så borde svaret vara enkelt. Om vi bygger vår säkerhet bland annat på att FN finns och fungerar, så får vi finna oss i att ställa upp när FN kallar. Annars bör vi ompröva hela grunden för den nuvarande inriktningen av vår säkerhetspolitik.

Roger Klang sa...
18 mars 2011 18:07  

@uppgiven:

"Beträffande frågan om vi ska ställa upp eller inte i genomförandet av flygförbudszonen så borde svaret vara enkelt. Om vi bygger vår säkerhet bland annat på att FN finns och fungerar, så får vi finna oss i att ställa upp när FN kallar."

Det finns mycket man kan säga om det. Det finns inget FN (förenade nationer) för det första. Minst hälften av medlemmarna är inga demokratier, och den mäktigaste medlemmen (USA) betalar inte sina skulder till FN. Vissa stater har vetorätt, inklusive sådana som inte betalar sin medlemsavgift, medans riktiga demokratier som Tyskland står på undantag.

"Annars bör vi ompröva hela grunden för den nuvarande inriktningen av vår säkerhetspolitik."

Noterat! Vad tycker ni andra?

Roger Klang

Anonym sa...
21 mars 2011 08:54  

@Roger Klang
En omvärdering vore högst angeläget denna helomvändning från försvar till små under bemannade grupper avsedda för "utlandsinsatser" är i min mening ett stort misstag första prioritering borde vara hemlandets försvar inte någon världs solidaritet genom vapeninsatser. Även hemvärnet vår sista försvarslinje ska nu delvis struktureras om efter samma linje.

Politikiskt är det ännu farligare dock vår rörelsefrihet har allvarligt hindrats genom inblandning från EU, den måste återställas tillsammans med en tillräcklig försvars kapacitet.
/Kalle

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade