Bara att beklaga

Häromdagen meddelade Försvarsmakten att man inte har möjlighet att anställa de soldater i FS 17 och KS 19 som snart roterar hem. Tidigare i höstas blev dessa lovade möjlighet till fortsatt anställning som soldater i Försvarsmakten efter hemkomsten. Merparten av soldaterna har varit anställda sedan sommaren 2007 då de påbörjade utbildning inför NBG 2008.

Jag har full förståelse för dessa soldaters stora besvikelse just nu. Några av dem kommer säkert att nappa på erbjudandet att påbörja specialistofficersutbildning, medan somliga lämnar Försvarsmakten för gott, bittra och besvikna.

Den officiella anledningen som ges på mil.se är att Försvarsmakten för tillfället inte har råd att anställa soldaterna. Sanningen ligger nog närmare att Försvarsmakten inte vill ha LAS:ade soldater. För att ett yrkesförsvar ska kunna fungera fullt ut krävs det att soldaterna som ej ska fortsätta i karriären som specialistofficerare eller officerare försvinner ur organisationen innan de blir för gamla och "slitna". LAS innebär för yrkesförsvaret att man till slut sitter med soldater som närmar sig pensionsåldern och det säger sig självt att dessa kanske inte är de mest lämpade att utgöra "det nya försvarets" omedelbart tillgängliga "insats"förband som på några få dagars varsel ska kunna lösa uppgifter såväl hemma i Sverige som i Långtbortistan.

Försvarsmakten har också anmält (och intecknat) i dokument till Regeringen att förutsättningen för det nya personalförsörjningssystemet (också känt som yrkesförsvaret) är att Försvarsmakten får göra avsteg från LAS. Min lekmannuppfattning är att det kan man se sig själv i månen efter. LO och de andra stora fackorganisationerna och de flesta politiska partierna (inkl den borgerliga regeringen) kommer aldrig att gå med på en uppluckring av LAS. Har man en gång öppnat grinden, om än så lite på glänt, är det betydligt enklare att öppna den desto mer nästa gång.

Då återstår bara en lösning, att köpa ut soldaterna ur Försvarsmakten. Läxan om kostnader för att köpa ut personal borde man har lärt sig efter försvarsbesluten år 2000 och 2004. Det blev inte billigt. Långt därifrån.

Då återstår bara återigen att beklaga att de oerhört välutbildade och erfarna soldaterna som förmodligen är de mest erfarna Försvarsmakten haft sedan början på 1800-talet inte har möjlighet att fortsätta utgöra en viktig kugge i Försvarsmakten.


Det kommer förhoppningsvis att bli mer om detta inom några dagar från min sida.

40 kommentarer:

Peter sa...
6 november 2009 kl. 23:11  

Det var ju inte direkt oväntat. Budgeten är inte dimensionerad för ett yrkesförsvar.

Anonym sa...
6 november 2009 kl. 23:19  

Du har nog tyvärr rätt... Det är återigen lite pinsamt sett ur en "rättvise och vettighets" synvinkel. Kanske kommer dock dessa personer att tacka försvaret med tanke på vad som hände de Mörnerska Husarerna vi Bornhöft 1813. De vann visserligen men mådde kanske inte så bra efteråt.

Anonym sa...
7 november 2009 kl. 00:09  

En bit från det här...men pratar man att ta hand om personal som ställer upp för försvarsmakten bör man till att börja med ge dessa betalt.
Flygvapnet genomför varje är ett antal sommarskolor, med instruktörer som är och har varit yrkesofficerare. Lägg till detta även frivilliginstruktörer.
En av dessa kurser genomfördes på före detta F4-område på Frösön.
De som verkade under den utbildningen har ännu ej fått betalt, möjligen har de fått sin ersättning igår fredag. Det vill säga 3 månader efter att kursen tog slut.
Ska vi acceptera sådant även i det framtida yrkesförsvaret, att ingen får sin ersättning. Jag lider med mina fd kollegor som genomförde kursen på Frösön, men som inte fått sina pengar.

johanihbg sa...
7 november 2009 kl. 00:11  

Det är inte första gången FM svikit ett löfte om fast anställning, YOP 04/05 drabbades av liknande öde vill jag minnas.
Ska bli "kul" att se hur de generaler reagerar som gett detta löfte.

Wiseman sa...
7 november 2009 kl. 01:01  

Ok, jag förtydligar. Utbildningen påbörjades 2007. NBG hade beredskap 2008 som allmänt känt.

Jonas sa...
7 november 2009 kl. 01:21  

Jag tillhörde själv YOP 03-05 och har aldrig återfått förtroendet för försvaret sen dess. Jag valde att studera vidare och har enbart tjänstgjort i korta perioder som RO i GRO och i US.

För min egen får jag intrycket att många med mig har samma förhållande till Försvaret som en misshandlad kvinna har till sin misshandlande man. Du kommer tillbaka gång efter gång trots alla svikna löften och trots att du bryts ner sakta men säkert.

Mitt enda råd till er som sitter nere i områdena är att ta er en riktig funderare på om FM är en plats att lägga krutet på. Personligen föreslår jag att ni väntar tills HMS Försvarsmakten bärgats efter sitt haveri och skickats på varv. När hon seglar igen kan det vara läge att mönstra på igen. Som det ser ut just nu vore det som att hoppa på Blücher direkt efter sprängningen i Narvik.

Anonym sa...
7 november 2009 kl. 02:18  

Du har rätt i att LAS är ett problem i nuläget, men du har fel i att Alliansen inte vill förändra det. Den stora striden i riksdagsdebatten om försvarsproppen handlade om just LAS där Alliansen vill se en förändring i syfte att kunna hörsamma åtminstone del av de specifika behov som Försvarsmakten har.

Sossarna försökte blåsa upp detta till att det var ett första steg mot en försämrad anställningstrygghet på arbetsmarknaden i allmänhet, men det är en direkt felaktighet.

Oavsett vilket borde det även ligga i deras intresse att hitta en lösning på detta iom att även de vill ha kontraktsanställda soldater även om de samtidigt vill att över 10 000 personer ska göra värnplikt varje år.

Striden borde istället handla om vad sossarnas förslag på neddragningar på förbandssidan på 1,4 miljarder får för konsekvenser jämfört med Alliansens oförändrade anslag.

Oavsett så verkar Alliansen för att att LAS ska förändras för försvarets specifika behov - men sedan kan vi alla med rätta ha åsikter om takten i det arbetet.

OCH SÅ EN SAK TILL. I dagsläget kan man projektanställa människor i upp till två år. Varför använder inte Försvarsmakten sig av denna möjlighet? Den är fullt ut applicerbar på försvarets behov - men ibland får man tydligt intryck av att försvaret inte är intresserade av att använda sig av gällande lagstiftning. Istället vill man ha särlösningar vilket i det aktuella fallet får konsekvenser.

Försvarsmakten skulle redan nu kunna anställa soldater som projektanställda. Men man gör det inte. Istället lovar man. Det är inte seriöst.

Anonym sa...
7 november 2009 kl. 03:11  

Är det inte rimligt att Sverige som land tar kostnaderna det innebär att ha stridande förband?

Som det är nu vill Sverige vara med men slippa betala för det.
Jag tycker att en soldat borde ha ungefär dubbelt så bra betalt när han är ute och krigar som han har när han är hemma och övar på övningsdygn, sedan borde det givetvis vara skattefritt.
De svenska soldaterna får inte ens handla på taxfree shoppen på basen eller välja att laga sin egen mat och behålla dagtraktamentet när de är på mission...
Att vara arbetstidsplanerad är inte att tänka på, det är för dyrt, för dyrt att tillämpa de regler som finns för anställda i övrigt.

Vad tjänar en politiker i Bryssel? En polis på uppdrag i världen? För all del Svenska landslaget i fotboll/hockey/slalom?
Hur ser deras arbetsituation ut?
Får de också äta på medhavda soppkök?
Sverige borde skämmas som socialistiskt land om man försöker utnyttja nyanställda soldater som politiska instrument och inte ge dem en skälig ersättning för att de riskerar sina liv.
Snälla politiker se hur FM försöker gå runt spelreglerna för arbetsmarknaden, döm själva och sätt ner foten om ni tycker det behövs!

Rätt lön för rätt uppoffring!

Anonym sa...
7 november 2009 kl. 03:41  

Wiseman - Utbildningen påbörjades 2007. NBG hade beredskap 2008 som allmänt känt.

Delar av NBG:s kontrakt anställda soldater/NCO:s påbörjade sin utbildning redan 2006.

OBSERVATÖREN sa...
7 november 2009 kl. 09:56  

Dyrt Eller Billigt?

Hur kan det bli dyrare att rekrytera färdigutbildade och beprövade soldater än att nyrekrytera och utbilda nya? Hur ser den matematiken ut?

Vad jag förstår så läggs det stora pengar på rekrytering i nuläget. Har vi råd att anställa dem som rekryterats via dyra reklamfilmer i TV?

Vad är ett löfte från FM värt i dagsläget?

Priset av bitterhet och förlorad trovärdighet,vad är det? Det är ju inte bara de orekryterade som hyser denna känsla.

Lycka till med LAS...

chefsingenjören sa...
7 november 2009 kl. 11:19  

Anonym 02:18

Alliansen vill ändra på LAS, men inte till förmån för den enskilde soldaten utan till förmån för Försvarsmakten och statsbudgeten.

Man vill möjliggöra att soldater får lämna försvaret efter 6-8 år.

I stället för dessa lagändringar borde FM i stället fokusera på att göra dessa soldater så attraktiva för den civila arbetsmarknaden att Försvarsmakten måste skriva kontrakt på 6-8 år för att få behålla dom.

Ndorop sa...
7 november 2009 kl. 11:30  

Den organisatoriska erfarenhet vi tappar när också FS17 upplöses, kan inte köpas för pengar. Det hade kunnat vara en bra grund för det nya försvaret, men nu väljer man att hellre börja om - igen.

Jag är trött på att höra oron för att soldaterna blir för gamla - vi behöver en farsa i plutonen. Ett bra förband består av blandade årgångar på samma sätt som kön. Kreativa olikhetheter är verkligt. Jag tror risken för senilitet är överdriven, om man inte skapar reträttbefattningar. Visst, det måste också finnas ett alternativ; en utväg som gör det möjligt att gå vidare till en civil tillvaro.

Observatören har säkert rätt, det är dyrare att ta in en helt ny omgång, men så har vi ju alltid gjort - jag misstänker det tankesättet spökar. Det är ju det vi är organiserade för i Försavarsmakten, med undatag för Utlandssstyrkan som FS17 t.ex.

Gustav Wasa sa...
7 november 2009 kl. 11:32  

På längre sikt än de närmaste månaderna är det givetvis rationellt att merutnyttja investeringen i de soldater, som redan tjänstgör i Afghanistan och Kosovo.

Så när myndigheten nu känner sig tvingad att bryta löftet om fortsatt anställning, så kan det bara vara rädslan för kostnader under innevarande budgetår, som är anledningen.

Ingen ÖB vill ju förknippas med ett "Svart Hål"!

Anonym sa...
7 november 2009 kl. 11:44  

Staten har alltid gjort som den velat.
Vill man verkligen ha dessa soldater och vill man verkligen anställa dem så löser man (läs staten) det.

Men det förutsätter ju att det finns någon/några i organisationen som verkligen är beredda att kämpa för dem.
Annars så blir det ju inget.

Som det ser ut nu så är ju väldigt få beredda att sticka ut hakan för något annat än sin egen karriärs välfärd...

...tyvärr.

Anonym sa...
7 november 2009 kl. 12:23  

Mja, att göra ett undantag från LAS för just insatssoldater är nog egentligen inte så kontroversiellt.

LAS är ju faktiskt redan ganska uppluckrad och långt ifrån den drakoniska lag som många föreställer sig.

Anställningsskyddet är relativt svagt i Sverige, jämfört med många europeiska länder. Det är också mycket billigt att bryta mot LAS. Skadestånden motsvarar ett par månadslöner för en välbetald tjänsteman.

Så den ursäkten bygger mest på gamla inövade fördomar om att det både är svårt och farligt att anställa folk på grund av LAS.

Anonym sa...
7 november 2009 kl. 14:02  

Jag undrar om det bara har med LAS att göra???

Hela planen för att anställa soldater bygger ju på att förbanden kan anställa enstaka plutoner per år till full uppfyllnad 2019. Om ett helt kompani får anställning samtidigt som vi fortfarande har den sista värnpliktskullen inne kommer pengarna troligen inte räcka till mer än just dessa, alla andra förband kommer bli utan. Planekonomin jobbar rätt dåligt med kort framförhållning.

Med detta menar jag inte att det finns vare sig rim eller reson i att inte ta möjligheten att anställa de mest välövade soldater vi har just nu, men konsekvensanalysen kan ha varit enligt ovan förutom eventuella LAS-bekymmer.

Ndorop sa...
7 november 2009 kl. 15:54  

Va? Är det planen som Anonym 14:02 säger att man ska anställa en pluton med rookies i taget?

Voj voj voj. Man bör ta de nya och ställa in i leden bland de garvade som kan stötta dem.

Wiseman sa...
7 november 2009 kl. 16:19  

02.18: Moderaterna röstade ju vid paritstämman nej till en förändring av LAS, medan t ex Centern är för en förändring. Det kallar jag inte en enad front inom Alliansen.

Ska man ha någon nytta av yrkesanställda soldater bör man ha dem anställda längre tid än bara två år och tvår års anställning inom 5 år är ju som bekant den magiska gränsen.

Jag tycker det är fel att förskjuta fokus till hur ännu mycket sämre det blir med en röd regering. Det är tillräckligt illa med Alliansregeringen som inte tar försvarsfrågorna på allvar och att skylla ifrån sig på att någon annan faktiskt är sämre anser inte jag vara speciellt konstruktivt.

03.11: Ja, det är det eviga gisslet. Man vill ha, men inte betala för det.

03.41: Visst, somliga var värnpliktiga innan de anställdes i början av sin utbildning sommaren 2007. I FHQ:t var många anställda tidigare än 2006.

Ndorop: Farsan ska väl snarast vara specialistofficeren? Modellen du förespråkar med blandade åldrar var ju faktiskt den man hade i de krigsplacerade värnpliktsförbanden...

14.02: Måhända är det så. Då känns det än värre att försvarsministern skriver checkar som den aktuella av hans myndigheter inte har täckning för. Dålig kommunikation?

Bkan sa...
7 november 2009 kl. 16:33  

Wiseman apropå anonym 14.02.

Det vore väl ändå inte första gången den politiska ledningen skriver ut checkar som något senare visar sig sakna täckning...

Tyvärr tror jag att hela vår nya insatsorganisation med anställda soldater är en produkt av att insats har drömt offentligt, därefter har prod fått räkna. Och då visar det sig att insats, ivrigt påhejade av den politiska nivån har skrivt checkar som blir svåra att lösa in.

Det vi då får råd med är att anställa sisådär en pluton eller två per regemente eller flottilj, resten måste nog vara på kontrakt. Är det förresten någon som vet hur de där kontrakten skall fungera? Nej, det är inte klart än.

För övrigt anser jag att uppdelningen i insats och prod är som att lämna kreditkortet till tonårsdottern och skicka henne på NK.

Anonym sa...
7 november 2009 kl. 18:47  

Fortfarande anser jag att FM bedriver en bra och modern ledarskapsutbildning för dess blivande officerare och specialistofficerare. Utvecklande ledarskap handlar om att vara föredöme, omtänksam och inspirerande. Detta skall vara ledstjärnan för ledare i FM. Dock verkar man någons stans på vägen tappa detta när man klättrar upp i karriären. Må hända är det en akademisk kurs på FHS som suddar ut ledarna och skapar chefer som försöker styra bakom skrivbord. Hur kan man lova ett av de förband som utsätts för mycket stora risker och verkar hantera detta på ett mycket bra sätt under stor press en framtid i FM och sen rycka undan benen på dem under pågående insats. Risken är att dessa soldater kan tappa fokus på sitt jobb och på så sätt har FM ledning ökat risken för dessa soldater genom sitt undermåliga agerande.

Anonym 02:18
Att ställa sig bakom alliansen och lägga fokus på sossarna är enligt mig helt fel. Alliansen sitter vid makten och de är de som är ytterst ansvariga. Det är ingen förmildrande ursäkt att sossarna troligtvis hade hanterat FM lika dåligt.

Nidas

Anonym sa...
7 november 2009 kl. 19:53  

Den som ropar på förändringar av LAS för våra kommande yrkessoldater, bör fundera på om inte samma förändringar i så fall bör gälla för officerare? Även dessa bör ju, om de inte stigit tillräckligt i graderna, ha ett "bäst före" datum i det insatta insatsförsvaret.

Anonym sa...
7 november 2009 kl. 20:22  

Ja det är en jävla soppa.
Soldater är förbrukningsvara i FM anno 2009, det finns alltid nya intresserade ungdomar.

Behovet för FM torde vara "Boots on the ground" kan vi inte anställa dessa soldater borde det vara svårt att motivera behovet av
1000 Övlt och 30-40 generaler.

/Daniel

Anonym sa...
7 november 2009 kl. 22:43  

För visasa kategorier finns det obegränsat med pengar: 40 000 kr/mån i begynnelselön,
Fri sjukvård, fri tandvård utan tak, fria glasögon inkl solglasögon för fritid utan tak, Breitlingklocka á 36 000 kr, efter 15 års tjänst ca 1 milj i bonus utan krav på någon prestation, inga som helst förmånsvärden eller beskattning på mycket av det här förutom lön och bonus, pension vid 55 år och fortsatt anställning med full pension och större delen av lönen. Gissa vilka det är
Svar en Jaspilot t ex

Ett antal officerare sa...
7 november 2009 kl. 22:46  

Det är FULLSTÄNDIGT ointressant om det var ekonomiska eller arbetsrättsliga orsaker till att dessa soldater ej fick sin anställning. Problemet är att Försvarsmakten (FM t.f Pers dir.) lovade att dessa soldater en ansällning vid hemkomst. Vilket beslutsunderlag låg bakom detta. Då undrar vän av ordning hur ser det ut i övriga beslut och ärenden? Diskuteras inte sådana frågor i försvarsmaktsledningen innan beslut och verkställande?

Anonym sa...
7 november 2009 kl. 23:39  

Till Jonas!
Bra inlägg, men..
Blücher var en kryssare i Kriegsmarine som sänktes i Oslofjorden vid Drøbak under inledningsskedet av Operation Weserübung, den 9 april 1940. ...
Narvik ligger fö i nordnorge.
/Messerschmitten

Anonym sa...
8 november 2009 kl. 00:28  

Anonym 22:46

Måste reflektera över ditt inlägg "För visasa kategorier finns det obegränsat med peng..."

Om det är JAS piloter du menar i ditt inlägg så måste jag med en tår i ögat konstatera att av de 8 "förmåner" du tillskriver piloter är bara en korrekt.

Och den förmånen har alla officerare.

Over and out

/Biggles

Anonym sa...
8 november 2009 kl. 10:24  

@ Ett antal officerare 22.46:

"Diskuteras inte sådana frågor i försvarsmaktsledningen innan beslut och verkställande?"

Det enkla svaret på det är att det diskuteras - ofta mycket och gärna. Tyvärr mer på känsla än med fakta. Tyvärr mer med bevakande av eget revir, makt & inflytande samt med ett betydande mått av prestige. Dess värre mycket mindre med Öppenhet, Resultat & Ansvar i fokus till gagn för medarbetare, soldater & sjömän på eller på väg på mission. Än mindre med framsynthet & beaktande av vilken effekt besluten ger för tilldelade skattemedel.

Därför får vi nästan hela tiden sådana här konstigheter som definitivt inte bär emot ÖB:s högst prioriterade strategiska mål - "EN TROVÄRDIG FÖRSVARSMAKT"....

Dahle har förmodligen på grund av ovanstående just slagit undan den lilla förutsättning för rekrytering av kvalificerade soldater & sjömän till det framtida insatsförsvaret som ev. fanns.

Mackan sa...
8 november 2009 kl. 10:46  

Anonym 22:43

Du verkar tycka att piloter i försvaret har ett väldigt bra avtal. Jag antar att du själv jobbar som det då, eftersom det är helt öppet för alla att söka. För det är ju bara att söka så kommer man in och får jobbet, helt utan krav på prestation, som du skriver.

Per A. sa...
8 november 2009 kl. 12:22  

Hur länge kan man f.n. anställa någon på en projektanställning? Hade detta varit en möjlighet för FM att anställa dessa soldater inom nuvarande lagstiftning?

Bkan sa...
8 november 2009 kl. 12:23  

-Ett antal officerare...

Fullständigt ointressant? Vill man se bortom problemet mot orsaker och lösningar är det inte alls ointressant. Det den här bloggen tillsammans med några andra tillför är information och kunskap så att vi kan värdera det som sägs bättre, samt att högsta ledningen vet att de kvalitetsgranskas.

Att exekutiv ledning går ut med dåligt underbyggda löften kommer vi alltid att få leva med i större eller mindre omfattning. Om vi skall göra något för att se till att omfattningen blir mindre, så inte är det att bara säga att allt är åt skogen.

Jag jobbar inte på HKV-prod och ändå känns matematiken enkel, nästan konstant summa lönemedel=sista värnpliktskullen+NBG11+anställning av soldater... När ett erbjudande låter för bra för att vara sant är det förmodligen det också.

Sleipnir sa...
8 november 2009 kl. 15:16  

@ Chefsingenjören

Din tanke bedöms som god, men jag har lite vårt att se hur det praktiskt ska vara genomförbart.

En pansarskyttesoldat (motsv.) har väl i princip inget att komma med som efterfrågas på den civila marknaden utom möjligtvis god fysik.

På högre nivåer eller tekniskt inriktade tjänster kan det väl finnas ett och annat användbart, men i det sora hela känns det nog tveksamt.

Nej, moroten till en tidsbegränsad antällning inom FM kommer nog behöva skrivas gratis högskoleutbildning eller liknande.

Anonym sa...
8 november 2009 kl. 15:51  

Jag som trodde att politiker var det lägsta man kunde bli, vad avser trovärdighet och svek. Nytt bottenrekord är konstaterat. Det här var definitivt fel kategori människor att köra en luring på.

Vilken oanständig fräckhet.

Moralisten

Timur Lenk sa...
8 november 2009 kl. 17:09  

"Bara att beklaga"
Ja, det är väl det uttrycket vi får börja vänja oss med när HKV återigen klantat till det.
Är det någon som egentligen är förvånad ?
Förra gången det begav sig i samma ärende stod en general Berntsson och bombastiskt lovade att han minsann skulle simma över Karlbergskanalen om inte kurs 03-05blev anställda.

För övrigt anser jag:
reducera antalet generaler med hälften

Ndorop sa...
8 november 2009 kl. 17:19  

@Sleipnir: instämmer i att vi behöver morötter för den enskilde, eftersom få arbetsgivare har smak för de grönsaker FM bjuder. (Chefsingenjörens tanke är rätt, men jag ser inte heller hur det ska hända.)

Högskolorna är dock redan fria, men samtidigt räcker inte studiebidragen till att upprätthålla den livsstil som soldaterna vant sig vid. Det är alltid svårt att gå ned i inkomst, men en pensionspeng efter fullföljt kontrakt kunde lösa det (som amerikanska militärer, eller eu-tjänstemän). En klumpsumma kanske lockar ändå mer, men jag tror det skapar mer problem.

Anonym sa...
8 november 2009 kl. 18:07  

Försvarsmakten får hantera detta som alla andra arbetsgivare, offentliga som privata, nämligen genom att träffa kollektivavtal om längre tidsbegrände anställningar. Då handlar det om vad man har att erbjuda sin motpart och vad den värdesätter i sammanhanget.

Det ska bli intressant att se vilket fackförbund som i framtiden kommer att organisera soldater och sjömän samt vilken huvudorgansation som då blir aktuell. Förr eller senare vaknar den fackliga medvetenheten bland det anställda manskapet med krav på att bli ordentligt representerade i förhandlingar med arbetsgivaren. Jag tror inte att Officersförbundet blir det självklara valet.

Dessutom är det inte oproblematiskt för Officersförbundet. Om man fortsätter att rekrytera från alla personalkategorier i militär uniform lär man till slut ställas inför valet att vara kvar inom SACO eller att företräda soldater och sjömän.

Anonym sa...
8 november 2009 kl. 18:29  

Bara Att Behaga

Soldaternas förtroendevalda talar med Försvarsministern. Denne refererar på sin blogg. Försvarets tillförordnade personalchef Patrik Dahle läser försvarsministerns blogg och i ett försök att behaga makten skrider han till handling. Löfte utställs.

Försvarsmaktens generaldirektör Ulf Bengtsson dementerar. Tji kosing.

Kanske vore det bättre med enklare organisation. Återinsätt CA och låt honom bestämma vilka soldater hans personalavdelning skall anställa i Armén och låt hans ekonomiavdelning räkna ut hur många han har råd med.

Var en generaldirektör kommer in i bilden övergår mitt förstånd. Förresten, hur många andra nationers försvar håller sig med en slik.

Ju enklare, ju simplare.

Simplicimus

Jonas sa...
8 november 2009 kl. 18:44  

Ja ok messerschmiten, det kunde jag ha kollat upp innan.

Messerschmitt sa...
8 november 2009 kl. 19:05  

@messerschmitten och Jonas.

Eftersom det är jag som är en Messerschmitt, så vill jag påpeka att det heter Der Messerschmitt i bestämd form. "Messersmitten" är en olycklig hopblandning av svenska och tyska.

Det ställs höga krav på en messerschmitt ;-)

Jonas sa...
9 november 2009 kl. 00:27  

Till Der Messerschmitt. Jag tycker också om människor som kan skilja på bi- och huvudsak.

Ha ett bra liv :)

Lew sa...
9 november 2009 kl. 08:34  

Så jävla tragiskt alltihopa. Att man som organisation kan vara så dålig på det man gör upphör aldrig att förvåna mig. 160 soldater kostar kaffepengar jämfört med vad det kommer kosta att rekrytera och utbilda 160 nya knektar. Mest av allt kommer de som nu är inne knappast vara helpigga på att skriva på igen.

För övrigt torde stora delar av det som var NBG knappast klassas som 'farsor' ännu. De som gick direkt från GU ryckte in hösten -06 och torde idag vara 22 eller 23 år (födda -87 rrespektive -86). Med andra ord är de precis den ålder som de rent fysiskt bör vara, dessutom är de som Wiseman nämnt de mest erfarna soldater Sverige haft på alldeles för länge.


Så jävla dåligt att jag knappt finner orden.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade