Sansat

Regeringen meddelar precis i ett pressmeddelande att Kustbevakningen har fått order om att delta i Operation Atalanta (även känd som EU:s piratjakt utanför Somalia) med ett av sina nya Dash-8 havsövervakningsflygplan. Insatsen ska pågå under 4 månader under våren 2010.

Det är bara att gratulera såväl kustbevakningen som EU för att detta beslut tagits. De nya flygplanen har en mycket imponerande sensorsvit och kombinerat med flygplanens räckvidd och arbetsmiljö ombord borgar för stor framgång. Vad som saknas är möjligtvis datalänkar (länk 11, 16 och 22) för att kunna kommunicera med de i Op Atalanta ingående örlogsfartygen. Den enda nackdelen jämfört med en insats med JAS 39 som också diskuterats, är att flygplanen är obeväpnade och därmed inte kan ingripa vid upptäckt av pågående kapningsförsök. Därmed blir man begränsad till att observera och tillkalla understöd.

I vilket fall som helst, tycker jag det ändå är ett sansat beslut som fattats och förutom själva insatsen kommer uppdraget även att medföra stor erfarenhetsinhämtning för såväl Kustbevakningen som Sverige i helhet.


Nu ska jag avnjuta Korseld med försvarsminister Sten Tolgfors.

38 kommentarer:

Anonym sa...
19 november 2009 kl. 14:28  

Wiseman

Är det "sansat" att påstå att JAS 39 skulle ingripa med vapen mot ett kapningsförsök inom operation Atalanta?
"Den enda nackdelen jämfört med en insats med JAS 39 som också diskuterats, är att flygplanen är obeväpnade och därmed inte kan ingripa vid upptäckt av pågående kapningsförsök"

Har du någon militärutbildning?

Amf

Wiseman sa...
19 november 2009 kl. 14:55  

Amf: I din militära utbildning borde du ha stött på begreppet varningseld. Kanske har du rentav hört begreppet "show of force" även om det oftast används i samband med stridsfordon eller stridsflygplan/helikoptrar.

Om du har stött på de begreppen borde du veta att för att de ska vara effektiva krävs det att det i bakgrunden finns ett hot om en nära förestående vapeninsats med verkanseld.

Anonym sa...
19 november 2009 kl. 15:06  

Wiseman:

Ja de begreppen har jag stött i min militära utbildning.
Var i din militära utbildning har du stött på att det skulle vara "sansat" att "ingripa vid upptäckt av pågående kapningsförsök" med JAS 39 mot en oljetankers i Adenviken.

Hur vet du kaparnas avsikt när de är mer än 0,1 distans från fartyget?
Vilken nytta har dina varningsskott i det läget?
Skall du sänka oljetankern i Adenviken?
Skall du bara visa "ett hot om en nära förestående vapeninsats med verkanseld"?

Wiseman, -Gör en pudel!

Amf

Anonym sa...
19 november 2009 kl. 15:33  

Är inte det förenligt med vår vanliga syn på missioner utomlands?
D.v.s "observera och tillkalla understöd".
Det värsta är att det verkar vara en slags doktrin även för vårt försvar av Sverige.
I övrigt tycker jag att det är bra att man äntligen fattat ett beslut.
Sedan tillkommer det nog lite detaljer.
Finansiering, utbildning, bemanning och vilka neddragningar här hemma som måste till o.s.v.
Teaterdirektören.

FF sa...
19 november 2009 kl. 16:48  

En liten titt på gällande ROE i Adenviken hade nog inte skadat innan man börjar prata om relevansen av att kunna avge varningseld - och kanske också ta del lite av de erfarenheter som finns efter Marinens insats.
Varningseldens verkan eller overkan kanske kommer i ett annat ljus då man vet vad som på grund av helt förståeliga grunder krävs för att öppna verkanseld.

Wiseman sa...
19 november 2009 kl. 16:49  

Amf: Är du allvarlig?

Roger Klang sa...
19 november 2009 kl. 17:30  

Varför måste man slå till - säg att man nu gör det - under eller innan kapningen? Varför inte sänka båten med pengarna efter att kaparna har fått pengarna? Sedan kan man bara trycka nya pengar för att kompensera för värdeförlusten.

Jag förstår de framtida implikationerna med detta, jag vill bara peka på att det finns många outtalade scenarion och att det hela är en ständigt pågående hjärnornas kamp! Man kan göra som jag skrev åtminstone en eller två gånger, men man kan inte tala om det öppet innan det har hänt. Ett sätt för kaparna att senare parera en sådan strategi är att ta med gisslan tillbaka till land och lova att släppa dem där. Då kan vi parera med att förse besättningarna på båtarna som trafickerar vattnen, med spårsändare. Sedan kan vi skicka våra krigsfartyg på dem och sänka båten alternativt beskjuta sjörövarna (det skulle vara förenat med vissa risker för gisslan), för att sedan plocka upp de överlevande. Men vi kan fortfarande inte prata om det innan vi gör det, för då hinner kaparna anpassa sig till den nya situationen och avlägsna besättningens spårsändare.

Flygplan kan man alltid kalla hem igen om det visar sig att sjörövarna sätter vår nya taktik i shack-matt!

Är man bara tuff och konsekvent nog så skickar man strax signaler till sjörövarna att de kommer att bli skadade, och då kommer de att tänka sig för innan de ger sig i kast med något sådant igen! Samtidigt måste vi göra vad vi kan för att befria gisslan i livet.

Jag skulle tro att konflikten mellan Wiseman och Anonym beror på att de tjänstgör i olika vapenslag. Jag däremot är civilist och inte yrkesblind. Å andra sidan saknar jag teknisk kompetens.

Roger Klang, Lund Scaniae

Anonym sa...
19 november 2009 kl. 18:29  

Amf, du verkar ha som målsättning att jävlas. Se helheten och bidra positivt.
Att kritisera utan förslag på förbättring är underkänt.

C Allt

Anonym sa...
19 november 2009 kl. 18:48  

Anser Wiseman att det varit bättre att skicka Gripen, eller hade det varit sämre?

/Starvid

Wiseman sa...
19 november 2009 kl. 18:52  

Starvid: Framgår det inte ganska tydligt av inlägget att jag tycker att det var bra att skicka Kustbevakningen?

Anonym sa...
19 november 2009 kl. 19:20  

Jag måste säga att jag är mycket förvånad, då man inom KBV i åratal avfärdat deltagande i militärledda insatser både in- och utrikes som fullständigt uteslutna.
Men då "Den totala kostnaden för Kustbevakningens insats får uppgå till 60 miljoner kronor." kan man tolka det som att allt har ett pris och om man få 60Mkr extra för att genomföra redan budgeterad flygverksamhet, kan man säkert ompröva tidigare ståndpunkter.
Flygingenjören kan säkert svara på om kostnaden är rimlig för 4 månaders ombasering.
/Nizze

Anonym sa...
19 november 2009 kl. 19:24  

Jag kanske bör tillägga att kustbevakningens kärror är ypperliga för denna typ av insats. Utmärkta sensorer, sambandsmöjligheter och lång räckvidd/insatstid. Ställer rimliga krav på fält och underhåll. JAS är ett otroligt mycket sämre val.../Nizze

Anonym sa...
19 november 2009 kl. 19:42  

Jo, men det var inte heller det jag frågade. Du skrev att det var bra med kustbevakningens plan eftersom de har fina sensorer. Något jag antar att Gripen också har om man hänger på spaningskapseln.

Så därför undrade jag vilket du anser hade varit det bästa planet att skicka ner.

/Starvid

Anonym sa...
19 november 2009 kl. 19:50  

Amf:
Din kunskap om Gripens prestanda, kapacitet och precision är under all kritik. Dessutom att du ifrågasätter Wisemans militära kunskaper...det är DU som borde göra en pudel. Men men, tomma tunnor skramlar mest...

Till det jag ville säga då.

Jag tycker också att det är ett bra förslag att skicka kustbevakningens flugplan till Adenviken då de som Wiseman säger, har mycket fina sensorer.
Till sommaren kommer även ASC890 förbandet att vara ett registerförband med 30 dagars beredskap, s.k. "R30". Tanken var att det förbandet skulle vara R30 redan 10-01-01, men på grund av att de stött på mindre patruller under VoV (Validering och Verifiering) kommer detta att dröja ett tag till. Förbandet kommer endast att ha IOC 10-01-01.
Men som sagt. Till sommaren kan detta förband avlösa kustbevakningn då deras radar har utmärkta sjömålsmoder som vida överstiger kapaciteten på de idag befintliga systemen. Och JA, den klararäven mindre "speedboats" så som RIB motsv.
Fördelen med att låta ASC890 ta över är att det är ett militärt förband. ASC har L16 men även krypterad radio så som HQII och ett komplett ledningssystem ombord.
Det är fantastiskt att vi kan bidra med en extremt efterfrågad resurs som är förhållandevis MYCKET billig. ASC890 likaså. Vi har suveräna förband och suverän utrustning i detta land. Låt den komma till användning när det nu är utomlands vi ska verka.
Det är inte bara kött och muskler vi kan skicka.
För övrigt är jag också en förespråkare för att Gripen måste vara beväpnade om de ska kunna verka. Man kan inte åka omkring med tomma hot. Ett varningsskott från en 39:a är nog så avskräckande. Verkanseld kommer nog aldrig att behöva ges.

Enligt den franska styrkan som haft uppdraget om luftburen övervakning, så var det relativt enkelt att veta vem som var vän och fiende. Dels på grund av att attackerna var punktliga i gryning och skymning. Sedan var all kommersiell trafik förlagd i två leder mitt i viken. Där ute är man inte med mindre fartyg/båtar om man har rent mjöl i påsen så sannolikheten att dessa är "suspect" är lika med 99%. Dock är detta inte min åsikt utan den franska.
Tack för en bra blogg!!!

Kn i FV

Wiseman sa...
19 november 2009 kl. 19:54  

Starvid: Du ska få ett politikersvar. Båda skulle ha gjort ett enastående bra jobb, även om jag faktiskt tror att kustbevakningen har bättre sensorer. Den största fördelen för Sverige med att skicka JAS 39 istället hade varit att få prova stridsflygenhetskonceptet på riktigt.

Den svenska spaningskapseln har mycket lite användning i Somaliascenariot eftersom den saknar datalänksförmåga till högre ort och framförallt ger den inte piloten någon ytterligare information under flygning. Filmen måste "framkallas" efter landning. Däremot är målutpekningskapseln för laserstyrda bomber ett enormt bra hjälpmedel eftersom dess videobild även presenteras i kabinen och därmed ger piloten möjlighet att visuellt identifiera mål på stora avstånd. Det är samma typ av förmåga som kustbevakningsflygplanen har.

AGM65 sa...
19 november 2009 kl. 19:57  

Då kaparna hör att målet för deras insats begär flygunderstöd måste det kännas betryggande för dem att veta att en turboprop-kärra beväpnad med kameror och spaningsradar rusar ut från hemmabasen i 250 knops hastighet.

Amf:s avsikt med sina inlägg är naturligtvis det gamla vanliga; Internbråk inom FM där Gripen är jobbig för den kan tillryggalägga samma sträcka på en timme som amfibieförbanden klarar på två dygn samt dessutom leverera mer eldkraft. Jobbigt.
Amf behövs och gör ett utmärkt jobb i Adenviken men personligen tror jag att Gripen skulle vara ett utmärkt komplement.

Anonym sa...
19 november 2009 kl. 20:14  

Varför blanda ihop spaning med attack? KBV-flyget erbjuder en uthållig spaningsplattform med bra sensorer/operatörer och VHF/KV/satellit-samband. En JAS eller helikopter har begränsade spaningsmöjligheter och uthållighet. Dessutom kan man bara avskräcka "misstänkta kapare" endast personal i båt kan gripa och lagföra kapare. Kolla på kartan så ser ni hur stort området är och hur glest det är mellan flygbaserna. /Nizze

Anonym sa...
19 november 2009 kl. 21:00  

Lufttankar du Gripen kan den vara uppe 1/3 dygn! Dålig uthållighet?
Hänger du på en Pod med Roverkapacitet så kan du streama ner videofilmen till de som behöver den...
/King

Anonym sa...
19 november 2009 kl. 23:12  

Wiseman

Jag skojar inte, gör du?

Var skall du basera JAS39 för insats i Adenviken?

"Den största fördelen för Sverige med att skicka JAS 39 istället hade varit att få prova stridsflygenhetskonceptet på riktigt"
Vad är syftet med din insats? att testa ett stridsflygenhetskoncept eller att säkra sjöfarten?

Wiseman det är ingen övning på Vidsel längre.

Jag ber om ursäkt för ett sent svar, mitt förband övade strid i mörker.

Amf

Wiseman sa...
19 november 2009 kl. 23:28  

Amf: Vart vill du komma? Jag har redan sagt att jag anser att Kustbevakningen var det mest lämpade bidraget för insatsen.

Skulle man ha använt registerförbandet med Gripen skulle baseringen förmodligen ha blivit i Djibouti, precis som Frankrike.

Syftet är naturligtvis att skydda sjöfarten, men det hindrar inte att det även skulle utgöra ett bra sätt att bygga erfarenhet av att försörja stridsflygförband i en annan världsdel. Tror du inte det utgjorde en positiv effekt av TD01, LA01, ME01 osv att man prövade logistiken över en längre tid för dessa typförband? Naturligtvis var det sådant som man vägde in i just de insatserna och som nu kommer till fördel inför kommande insatser.

Mål och medel. Såväl Kustbevakningen som registerförbandet med Gripen skulle lösa uppgiften på ett bra sätt och den största fördelen med att skicka Gripen skulle naturligtvis vara just att dra erfarenheter av utsträckta operationer i en annan världsdel och ett annat klimat. Fördelen med att skicka Kustbevakningen blir att man för första gången använder Kustbevakningen i internationella operationer utanför Östersjön och det kommer med all säkerhet att dras en hel rad med lärdomar av detta.

Anonym sa...
19 november 2009 kl. 23:34  

Amf, varför övade du strid i mörker?

Jag håller fullständigt med Wiseman när det gäller valet av KBV som det lämpligaste men vill även trycka på lämpligheten att kombinera en verklig insats nytta med vinsten av att pröva en ny förmåga på riktigt.

Tycker ni att det är en för stark lobby för gripen kanske det är för att förmågan måste saluföras eftersom till och med vår högste företrädare famlar i kunskapsmörker vilket tydligt visades med hans uttalande om höjd och fart.

/C Allt

Anonym sa...
19 november 2009 kl. 23:38  

Wiseman

Vänligen förklara hur din vapeninsats ser ut?

Trött Amf

Wiseman sa...
19 november 2009 kl. 23:42  

Amf: Show of force, varningseld kan genomföras på flera sätt. förbiflygning hög fart/låg höjd, släppa facklor, skjuta i vattnet något hundratal meter vid sidan av.

Du verkar tro att jag föreslagit att man ska skjuta verkanseld. Det har jag inte.

Anonym sa...
19 november 2009 kl. 23:56  

Wiseman

Om du inte kan nedkämpa då har du snart ingen show of force och kan istället stanna hemma på Vidsel.

Tröttare Amf

Wiseman sa...
20 november 2009 kl. 00:07  

Amf: Visst kan man nedkämpa om man har ROE att göra det. Du kan ju fråga din lokale FAC om precisionen på akan på stridsflygplan istället för att vi ska sitta här och älta det här till tidens ände.

Jag skulle ändå vilja se den som fortsätter sin verksamhet efter en show of force av beväpnade stridsflygplan. Det finns ju en rad exempel på när piraterna avbrutit attacker mot fartyg och slängt vapnen när helikoptrar dykt upp. Fördelen här blir i så fall att sensorerna filmar piraternas agerande inkl deras vapen, vilket torde bidra till en bättre bevissituation vid en ev rättegång.

Tyckaren sa...
20 november 2009 kl. 17:22  

Läs SVD, http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/artikel_3823727.svd
Sanningen om Hkp4?

Anonym sa...
20 november 2009 kl. 18:03  

Fast, Wiseman. Bygger inte begreppet "fort och fel" på tanken att kan kan skapa en perfekt lösning om man bara tar tid på sig?

En perfekt lösning blir då framför allt en lösning som är säker för personalen och materielen på plats.

En sådan lösning kommer vi aldrig åstadkomma om vi ska delta i krig. Skickar vi helikoptrar så får vi räkna med att någon kan skadas eller skjutas ner, för sånt händer i krig även om förberedelserna är perfekta.

Föreställningen att man kan tänka och planera sig det totalt ofarliga kriget finns nog bara i Sverige.

Framför allt kräver det alldeles för mycket tid. Hur många soldater kommer att skadas eller dö under de 18 månader som vi väntar på pumorna? Krig handlar om att agera här och nu, inte att vänta tills skadan redan är skedd.

Det handlar om att att ge sig in i leken och leken tåla.

Eller lägga ner insatserna helt.

/Kompis

Wiseman sa...
21 november 2009 kl. 01:03  

Kompis: Just nu bygger all helikopterverksamhet i opinionen och rörande Afghanistan på att Tyskland är nästan lika illa som talibanerna och missköter upphämtningen av svenska soldater något enormt. Så är inte fallet, vilket inte minst den senaste attacken bevisar.

Då är frågan varför vi brådstörtat ska skicka iväg något som snarast motsvarar tgb 11/13/20 i skyddsfaktor för att lösa ett problem som inte finns förrän på något års sikt?

Jag välkomnar verkligen den genomlysning som nu sker av Försvarsmaktens förmåga att agera i stridsmiljöer. Stora delar, alltför stora delar, av Försvarsmakten har sedan länge varit ett fullkomligt luftslott.

The Mighty sa...
21 november 2009 kl. 15:14  

Efter att ha sett bilder från Adenviken och fått officerare som stod på gryggan då de omhändertog pirater så var min tydliga bild av ingripandet att piraterna är väl medvetna om vilket land örlogsfartyget kommer eller snarare vilket land det inte kommer ifrån (Indien skjuter nämligen direkt). Piratbåten stannar inte vid varningseld då de vet att verkan inte kommer att insättas. Det som tillslut fick dom att ge upp var prejningsmanövern.
Tror tyvärr inte att speciellt många afrikaner kommer att avbryta vid varningsskott eller fly-by av JAS flygplan. Med helikopter blir det en annan sak, där finns den teoretiska möjligheten att bli bordad.
Jag skulle gärna se JAS där nere men inte i rollen som avskräckare.
-Tyvärr!!

Anonym sa...
21 november 2009 kl. 16:25  

Wiseman

Har Mighty fel?

Amf

Wiseman sa...
21 november 2009 kl. 16:44  

Amf: Finns Gud? Svaret blir högst spekulativt.

The Mighty sa...
24 november 2009 kl. 10:37  

En tanke som slår mig är kostnaden för KBVs insats. 60 miljoner för 4 månader!
Jag vill minnas att vår Tp84 insats fick kosta runt 40? Och var då 5 månader med mer än dubbelt så mycket folk. Hur går det ihop?

Anonym sa...
24 november 2009 kl. 17:42  

The Mighty - Hur går det ihop?
KBV har duktigare förhandlare/ekonomer/lobbyister och därmed många moderna och dugliga plattformar... /Nizze

Anonym sa...
24 november 2009 kl. 19:11  

@ The Mighty:

Du är väl inte så naiv att du ens för ett ögonblick tror att Kbv personal låter sig tvingas ut på internationell insats eller lockas med avtal och förmåner på samma låga nivå som försvarsmaktens.

Här snackar vi med stor sannolikhet rejäl morot...

/Per K Eleman

Anonym sa...
24 november 2009 kl. 20:58  

Mightyman,
Kustbevakningen är en arbetsgivare som förstår att värdesätta och behandla sina medarbetare med respekt - en attraktiv arbetsgivare.

Face it - du har helt enkelt valt fel...

/Fly like a bird

Anonym sa...
25 november 2009 kl. 08:16  

Vilken arbetsgivare tror ni har lättast att rekrytera och motivera sin personal:
- Erbjud möjlighet till stationering på hotell i Seychellerna/Kenya med statligt utlandstraktamente och möjlighet till familjebesök.
- Kommendering till MeS, tältsäng och full förmånsbeskattning för fritt boende och MRE-påsarna.
/Morot eller M90

The Mighty sa...
25 november 2009 kl. 09:27  

Misstänkte det.... :-(

The Mighty sa...
9 februari 2010 kl. 10:09  

Äntligen kom svaret. Inte för att jag missunnar våra kollegor på KBV deras ersättningsnivåer utan jag gratulerar dom.
- Frivilligt deltagande även om det anses ingå i KBV uppgifter
- 1.100kr/dag extra + traktamente (900kr/dag för dom som "understödjer" insatsen)
- 4 veckors tjänstgöringsperioder
- 35 tim ledigt vid hemkomst
- 1½ timmes kompensation för varje timme över 40 tim/vecka.
Hoppas insatsen går bra!

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade