Krav med bristande verklighetsförankring

Återigen kan man läsa i tidningarna att det enda sättet för svensk trupp i Afghanistan att komma under vård snabbt är svenska helikoptrar. Resonemanget som förs i media påminner om den enfaldiga inställningen att NATO och Europa kommer att skydda Sverige, men själva ska vi inte behöva lyfta ett finger för dem.

Det finns i media ingen som helst förståelse finns för att alla förband Sverige sänder till Afghanistan inte står under svenskt nationellt befäl, utan under ISAF-befäl som gemensamma ISAF-resurser. Därmed är det precis lika troligt att svenska helikoptrar, om de nu funnits på plats förra veckan, också hade befunnit sig i Kunduz istället för Mazar e Sharif på ett annat ambulansuppdrag för att evakuera en skadad tysk och en skadad afghansk soldat och under återfärden träffats av den eld från marken som bl a punkterade en bränsletank på en av de tyska helikoptrarna.

Jag ser mycket gärna svenska helikoptrar i Afghanistan, men man måste inse att de inte kommer att utgöra en exklusiv svensk resurs. De kommer att nyttjas där de bäst behövs och det kan mycket väl vara en bra bit från där svenska förband är för tillfället. Fler helikoptrar måste fram till Afghanistan, eftersom nu även Tyskland börjar få problem med att få fram nya helikoptrar och besättningar att ersätta de nu redan slutkörda.

Man måste också inse att 3 Hkp 10B eller 4 Hkp 4, även om de nu var fullt operativa och kunde skickas idag, endast skulle utgöra ett tillfälligt nålstick. Med den låga numerären betyder det att tillgängligheten på plats är svår att hålla hög, samtidigt som man inte kommer att kunna utbilda och hålla nya besättningar på hemmaplan i god flygstatus. Vad som behövs är alltså en rejäl helikopterpark från början och frågan är Sverige någonsin får det om inte foten sätts ner hårt - nu.

Risken är överhängande att det just nu blir fort och fel när det gäller helikoptrar till Afghanistan.


Däremot ser jag mycket gärna att media granskar (notera vad försvarsministern bär på sin kavaj på bilden) varför situationen har blivit som den idag är. Det krävs en ordentlig genomlysning av Försvarsmaktens och FMV:s helikopteranskaffning, samt Regeringarnas agerande, under det senaste decenniet. I dagarna har Försvarsmakten t ex tvingats att acceptera leverans av Hkp 14/NH 90 mot sin vilja, trots att helikoptrarna är levererade med så många brister och restriktioner att de inte kommer att kunna flyga än på några år. Samtidigt verkar Försvarsmakten och FMV få det svårt att kräva tillverkaren på skadestånd p g a hur kontraktet skrivits, trots att de sista helikoptrarna skulle ha levererats i år.

Förhoppningsvis kan den granskningen även spridas till andra materielområden där minst lika stora missgrepp pågår. I Sverige finns en inneboende ovilja att stå rak i ryggen och fatta beslut utan att först ha försäkrat sig om vart vinden blåser. Finns ingen sådan indikation skickas beslutet uppåt i hierarikin med stora förseningar och mindre detaljkunskap om förhållandena som följd. Detta måste få ett slut.

Det är dags att börja kräva ansvar.

19 kommentarer:

Rebecka sa...
19 november 2009 11:48  

Hej Wiseman,

Media är verkligen ett kapitel för sig. Idag när all information ska gå fort så har de sällan eller tar sig sällan tid att se över sina källor och sin information. Det är även ofta så att de hämtar info av varandra. Så har en fel information får även nästa fel information osv. Allt för att hinna vara först och därmed sälja sin artikel.

Därmed inte sagt att det ska vara så här. Någonstans behöver både köparen, mottagaren och avsändaren ta sitt ansvar i samhällsdebatten. Men frågan är, varför ska de? Hur ska vi (utan att veta vem vi är) motivera media att ta ansvaret och hur motiverar vi mig som läsare att ställa kravet?

Så snälla Wiseman, hur kommer vi åt problemet?

Var rädd om dig
Rebecka

Anonym sa...
19 november 2009 12:18  

Utnyttja din rätt till meddelandefrihet och kontakta media själv.

Jens Petersson sa...
19 november 2009 12:28  

Enda sättet att få stor helikopterpark i det svenska försvaret vore väl att ställa om SAAB från JAS-tillverkning till helikopter-dito?

Jag raljerar förstås en smula, men nog hade Försvarsmakten haft sina helikoptrar för länge sedan och rentav i ett alltför stort antal om det hade funnits en svensk tillverkare, inte sant?

Tar man hänsyn till svensk industri och arbetsmarknad när man väljer vilken utrustning man köper så räcker inte pengarna till den utrustning man verkligen behöver, helt enkelt.

Daniel Eriksson sa...
19 november 2009 13:50  

Jens Pettersson

Problemet är att det inte finns något Know How i att bygga helikoptrar i Sverige. Därför kan vi inte bygga helikoptrar. Vi har Know how i att bygga flygplan, pansarfordon och anti-stridsvagnsvapen och därför bygger vi dessa.

Anonym sa...
19 november 2009 14:39  

Jens Petersson:

Tyvärr har du rätt.

Tänk om vi på denna blogg kunde vara överens om Jens analys, det är vi inte men vi skall ändå spela i samma lag!
Vissa av oss har bara ett benskydd medans andra i vårt lag har dubbla par benskydd och flest benskydd har de som alltid sitter på bänken.

Inte lagkapten

Anonym sa...
19 november 2009 15:02  

Fast nu är det ju så fint att förutom att vara ett samnordiskt projekt så syftar Hkp 14 till att bygga hkp kompetens i Sverige. Vips har vi kompetens men vad vi ska göra med plattformarna det vet jag inte!

Anonym sa...
19 november 2009 15:09  

Vi får ett bättre försvar om vi inte lägger pengarna på SAABs kompetens.

Anonym sa...
19 november 2009 16:33  

Samma resonemang lyser igenom i den bitvis hetsiga debatt som har förts angående JAS39 i CAS-rollen.
Argumenten att JAS39, om vi skulle skicka ned dessa, enkom skulle stå till Sveriges förfogande är lika befängda som att svenska helikoptrar enkom skulle stödja svenska förband.
Hela idén med att göra saker tillsammans är ju som torde vara bekant att man tillsammans bidrar med resurser och sedan gemensamt nyttjar dessa. olika länder bidrar med olika förmågor - både till numerär och typ.
Hur skulle det se ut om vi skickade ned helikoptrar eller stridsflyg och sedan vägrade ge hjälp åt låt säga behövande finnar eller tyskar?
Tesen insikt före åsikt hade gynnat mycket här i världen..

Anonym sa...
19 november 2009 17:10  

Jämför man hur många i HKV och på FMV som jobbar med Jas- kontra hkp-frågor så förstår man var prioriteringarna ligger och varför införande av 14 och 15 tar tid. Inte bara tillverkarnas fel....

Anonym sa...
19 november 2009 19:21  

Media och försvarsmakten måste nog inneha det lustigaste förhållandet som finns. Vissa typer av händelser inom försvarsmakten hugger media efter och blåser till ohyggliga proportioner. Alla som på ett eller annat sett har passerat genom försvarsmakten har alla hört när media har pratat om 'machokultur', 'kränkningar' och 'kåranda'. Alla ovannämnda 'fenomen' är som julen för de orsakar debatt en gång per år som pågår i någon vecka och alltid leder till samma sak. Det flesta fall är också rykta ur sitt sammanhang och personer som har insyn skakar på huvudet över en liten bagatell.

Men sen har vid den andra sidan om försvarsmakten och misslyckade materialanskaffningar och liknade skrivs det aldrig något ordentligt reportage om populärt kallad av journalister 'grävande'-journalistik. Personligen tror jag att en ordentlig granskning av många anskaffningar skulle kunna resultera i ett journalistpris av rang. Det finns oerhört med tragisk potential inom detta område. Eller varför inte hur mycket pengar alla nedläggningar har kostat sett i kompetensförlust, återställning och så vidare. Det finns mängder med bloggar som den här som behandlar de mindre lyckade områdena inom FM. Men trots allt som finns omskrivet lyfter inte en enda journalist ett finger för att göra en seriös satsning. Skulle jag vara journalist skulle jag se oerhörd potential i försvarets ’helikopterkaos’ det finns ordentligt med intressanta aspekter i både politisk och miltär synvinkel.

När, Var, Hur & Varför – Borde räcka en bra bit på vägen.

// MI

Anonym sa...
19 november 2009 20:09  

Under första halvåret 2010 kommer försvarsmakten ha tillgång till hkp15 med partikelseparatorer och skydd mot finkalibereld för besättningen. Dessa helikoptrar är inte avancerade flygande sjukhus som hkp10B är tänkt att vara. Men hkp15 kan ta en liggande och två sittande skadade tillsammans med en sjukvårdare.
/Helomanan

Wiseman sa...
19 november 2009 20:13  

Rebecka: Det är en oerhört svår fråga. Den svåraste nöten att knäcka ur att motivera Svensson att ställa krav på media och det tror jag tyvärr inte man lyckas med. Din beskrivning hur felaktig information sprider sig vidare känns mycket korrekt. Varför känner inte media något ansvar för att verkligen faktakolla det man skriver? Varför lägger man sån oerhörd vikt vid skvallersidor och så lite vid samhällsjournalistik. Att följa brittisk nyhetsrapportering och jämföra med svensk om samma ämne brukar ge vid handen att den svenska är en slags lite-version anpassad för lågstadieelever. Grunden är ändå att påpeka för media när de har fel. Stundom rättar de sig faktiskt. Jag kan inte ge dig något bra svar på hur man ska lösa problemet.

MI: Det förvånar mig ständigt... Det borde finnas så det räcker för en hel säsongs Uppdrag Granskning.
Tydligen är det intressantare för media med Paradise Hotel och liknande skvaller än att göra grävande journalistik. Inte konstigt att samhället inte blir bättre.

Anonym sa...
19 november 2009 20:29  

Anonym
Håller med "Anonym"
FMV's delar som hanterar flyg lägger ca 93% av resurserna till att stödja JAS-projektet och både direkt och indirekt stödja SAAB. Resterande 7% av resurserna får TP-flyg, Spec-flyg och HKP dela på. Inte så konstigt att det inte går så bra med helikopteranskaffningar mm. Vore intressant att se en granskning i media där FMV's generaldirektör svarar på den här märkliga resursfördelningen. På samma gång vore det intressant hur granskningen av HKV resursfördelning på motsvarande system ser ut.

J.K Nilsson sa...
19 november 2009 21:10  

Trots de "stora" resurserna som 39 har sår det ändå en framgångsaga?

J.K Nilsson

Wiseman sa...
19 november 2009 22:57  

Marcus: Jag tog bort din kommentar eftersom den blev lite för specifik just rörande räckvidd i området. Du är mycket välkommen att skriva en ny med lite rundare siffror för du har helt rätt i sak. Det är just den aspekten du nämner som är det intressant i den stirriga debatten i media.

Marcus sa...
20 november 2009 15:43  

Helomannen:

"Men hkp15 kan ta en liggande och två sittande skadade tillsammans med en sjukvårdare."

Med detta, plus två piloter, ballistiskt skydd och partikelseparator ombord, hur mycket plats (viktmässigt) har du då för bränsle?

Anonym sa...
21 november 2009 12:55  

Marcus:
Det blir ca 300kg kvar för bränsle baserat på max startvikt. Då skall man betänka "Hot and High" som minskar startvikten. Tyvärr har jag inte tillgång till dessa tabeller men det skulle vara intressant om "Helomannen" kunde redovisa detta lite noggrannare.

/201

Anonym sa...
21 december 2009 12:26  

Nu har ju folk kommit hem från Afganistan, och bilden av vad som hände i samband med att tyskarna skulle evakuera skadade svenskar med helikopter skiljer sig en hel del ifrån det du skrivit här. Att någon tysk helikopter skulle ha blivit träffad med skadad bränsletank som följd har jag inte hört från någon som var på plats. Tvärtom, enligt folk på plats var de tyska helikptrarna långt från närmaste skjutning. Har du någon kommentar till detta? /Lars

Wiseman sa...
21 december 2009 13:48  

Lars: Kunduz ligger som bekant rätt långt från MeS och det var på väg från Kunduz till MeS som helikoptrarna blev beskjutna, varvid de återvände till Kunduz. Inte mellan MeS och skadeplatsen. Förloppet rapporterades av Bundeswehr.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade