Gästinlägg: Sverige är i krig.... Fatta!

Riskerna ökar

De senaste händelserna i Afghanistan visar återigen att vårt engagemang där inneburit en markant riskökning. Det är inte längre isolerade konfrontationer med talibaner varvade med kontaktskapande vänliga besök i småbyar. Verkligheten är en annan. Bland de snart hemroterande soldaterna har nästan samtliga varit inblandade i någon form av stridshandling. ”Den Du dricker thé med ena dagen skjuter på Dig nästa dag”.

Det finns ett antal uppfattningar rörande säkerheten för våra soldater vilka behöver belysas. För det första; Det nu tillförda fordonet Galten, vilken var inblandad i det senaste attentatet, ger en bild av att nu är vi säkrade mot IED (vägbomber av olika slag) eftersom skyddet i Galten är så mycket bättre.

För det andra; Möjligheterna till att få snabb undsättning vid skadeutfall bygger på att vi har helikoptrar vilka snabbt kan vara på plats. Ett gammalt välkänt faktum är att ingen soldat är villig att ta risker om det inte finns en rimlig chans att snabbt bli omhändertagen om han blir skadad.

Det är ännu långt kvar tills vi kan skicka våra svenska Pumahelikoptrar till Afghanistan. Trots 85 miljoner per helikopter fungerar de fortfarande inte tillfredställande, lägg därtill att besättningarna ännu inte har adekvat utbildning för uppdraget. När väl våra helikoptrar är där innebär inte det att de står enbart till svenskt förfogande. De kommer att vara en resurs för samtliga ISAF-förband viket innebär att de kan vara långt borta på andra uppdrag när det smäller. Precis vad som hände nu i veckan när fem svenskar blev skadade och en afghansk tolk omkom.

Talibanerna taktikanpassar!

När vi förstärker skyddet i våra fordon genom tillförandet av Galten, ökar fienden styrkan i laddningarna för att få effekt. Väldigt tydligt genom det senaste attentatet.

Fienden vet att vår västerländska kultur sätter människovärdet högt och att vi lägger stora resurser på att få sjukvården att fungera i de drabbade områdena. Alltså ser fienden till att störa just sjukvårdsbiten. Genom att skapa en hotbild mot våra helikoptrar, som nu senast att beskjuta dem, försvåras möjligheterna till snabb undsättning vid ett skadeutfall, vilket i sin tur skapar stress och oro för våra soldater och i och med detta nedgår förmågan i våra förband.

Avgångar

Det förband som nu ska avlösa i Afghanistan har vidkänts flera uppsägningar. Minst tre personer med nyckelkompetens, sjukvårdspersonal, har sagt upp sig då de upplever riskerna för stora. Hur, och av vilka, ersätts de? Om det nu går!

Hur kommer de nu hemvändande krigströtta soldaterna att tas emot? Blir det på samma sätt som brukligt är, det vill säga en tafflig medaljceremoni, något debriefingsamtal och sedan raka spåret hem, eller blir det en situationsanpassad procedur med noggrann uppföljning av alla individer?

Hotet och riskerna ökar. Vi kommer att vidkännas fler förluster. Detta innebär en omställning även för övriga FM. Fokus måste ligga på att utbilda på rätt sätt, stödja maximalt under insatserna, och att skapa förutsättningar för ett bra omhändertagande efter avslutade missioner. De två första punkterna, utbildning och support under mission tror jag vi har ett hyfsat grepp om, men hur är det med det sista? Omhändertagandet efteråt?

Stöd våra soldater, köp det gula bandet och bjud hemvändaren på en öl, till att börja med.

Borneo


SvD, 2
Expressen

65 kommentarer:

Plutch sa...
14 november 2009 kl. 10:55  

Bra inlägg. Dock är svenska helikopterbesättningar hopplöst akterseglade vad gäller krigarmentaliteten som krävs för en riktigt användbar casevac/ medevac funktion. Om svenska helikoptrarna skulle få samma vingklippning som det tyska förbandet på Marmal så betackar vi oss.

Dessutom så bör det vara casevac-helikoptrar som kan merutnyttjas för trupptransport.

Mina tankar går till de soldater som skadats allvarligt och vilkas liv för alltid har förändrats.

Anonym sa...
14 november 2009 kl. 11:47  

Det som måste fattas är att Sverige & svenska FM - inklusive C ATS - inte leder någonting i Afghanistan.

Sverige har, med FN-mandatet som grund, fattat politiskt beslut om att ställa trupp till NATO-förfogande. COM ISAF genom RC NORTH leder verksamheten i det område som PRT MEZ är lokaliserat i.

Sverige har rekryterat, utbildat & utrustat denna trupp för att sedan genom TRANSFER OF AUTHORITY lämnat över förfogandrätten av förbandet till COM ISAF.

Vår trupp, så länge politiskt beslut finns om att vara där, strider under COM ISAF ledning. Visst, vi kan lägga nationella CAVEATS, men lägger vi för stora sådana så får våra vi svårt att få stöd från andra om vi inte själva "ställer upp".

FM är således genom politiska beslut engagerade i ett FN-mandaterat krig under NATO-ledning i Afghanistan. Det är inget konstigt med det eftersom det är det som FM skall nyttjas till efter en serie parlamentariska beslut - men detta är vad som behöver fattas !

Anonym sa...
14 november 2009 kl. 12:13  

Bra skrivet av Borneo och jag håller med signaturen Plutch till 100%

MOT soldat FS15

Mackan sa...
14 november 2009 kl. 13:08  

Det där beror ju på vilka du avser. Det finns lika många uppfattningar om vilken riskbenägenhet som är lämplig som det finns besättningsmän. Om du pratar om HKP10-piloter i 50-årsåldern, med barn och barnbarn, som stått FRÄD-beredskap här hemma de senaste 15 åren och har 5 år kvar till pension, så nej, då är man nog inte lika villig till "Rambo-uppdrag" i Afghanistan som en nymuckad 21-årig jägar/skytte-soldat. Detta måste man har förståelse för och respektera.

Pratar vi istället om de yngsta piloterna som nyligen kommit hem från Tyskland så är attityden förmodligen annorlunda, mer i linje med vad du förväntar dig.

Brage sa...
14 november 2009 kl. 13:55  

Ett bra inlägg! Måste dock få belysa kommentaren som Anonym (4 november 2009 11:47) skriver, då den är av stor vikt, och som media dessutom inte alltid belyser!

Den taktiska ledningen från ATS är väldigt begränsad. Verksamheten ledes från ISAF HQ genom RC N som leder de militära operationerna i norra Afg.
Nu när en större andel av personalen på ATS varit i insatsområdet, har förståelsen för detta förstärkts, men det finns fortfarande stora luckor.

Precis som nämnt tidigare så behöver Sverige också bidra med gemensamma resurser och inte bara snylta på våra samarbetsnationer...och när vi väl sänder ner helikoptrar så kommer vi inte kunna ha snäva caveats, utan får räkna med att behöva flyga en massa annat utöver medevac, FÖR våra samarbetsnationer....

Unknown sa...
14 november 2009 kl. 14:07  

Fick för mig förklarat för ett år sen att ju mer skyddade och bepansarade vi är desto mer hotfulla ser vi ut och därför löper större risk för att det används starkare material för att skada/döda. Förrut kördes Toyota eller Mercedes, nu när Galten finns därnere så har dom nu börjat med större laddningar. Vilket är oroväckande. Ifall nu laddningen gick av och dom beskjuter helikoptrarna som försökte nå dom nödställda så är det välplanerat dåd mot svenskarna. Har då hotet från afghanska folket förändrats mot svenska soldater? Vad har isåfall påverkat deras åsikter?

Att flertalet säger upp sig är pga dålig information så att dom inte förstått konsekvensen av uppdraget men till stor del är att vi anhöriga kanske säger nej. Därför anser jag att mer information och även stöd till dom anhöriga hemma ger konsekvensen en mer fokuserad soldat i tjänst därnere. Man får då ut det ultimata av soldaten som även kostar en del pengar i utlandstjänst. Försvaret anser att debrifing är rätt för deras personal. Men ifall dom anhöriga här hemma kan träffas för att stötta varandra i oron och situationen som den nu är, kommer det att ge ett positivt resultat för dom som åker ner och arbetar.

Ifall mer info även läggs ut på mil.se om det verkliga positiva arbetet som soldaterna gör för befolkningen så tror jag att vi anhöriga slipper gå i försvar för att vi låter våra män åka iväg. Det räcker med att vi hela tiden är oroliga.

Själv är jag stolt över Svenska försvaret i utlandstjänst. Men det viktiga just nu känns som att snart är alla 4 skadade hemma i Sverige igen för att få vård.
anki/barbakvinna

Wiseman sa...
14 november 2009 kl. 14:26  

anki: Det är mer problem med vissa folkgrupper i landet än andra. Det, samt att Sverige nu har ett aktivare uppträdande är en delförklaring till vad som händer.

Jag tycker det är självklart att man måste satsa mer på de anhöriga eftersom det som du säger är nyckeln till att soldaten ska må bra och kunna fokusera på sin uppgift. Information o s v är bara en ambitionsfråga. När det handlar om mer reellt stöd i form av fysiska handtag etc, vilket är vanligt förekommande i andra länder, medges inte detta av svensk skattelagstiftning.

Anonym sa...
14 november 2009 kl. 14:30  

@ Wiseman 14.26

Detta förmodligen p.g.a. det svenska lagstiftande parlamentet, som auktoriserat vår truppnärvaro i AFG, varken förstått eller accepterat att vi nu är part i ett pågående krig och därför inte kan ta till sig konskevenserna av de egna besluten.

Wiseman sa...
14 november 2009 kl. 14:32  

14.30 Det har varit samma problem oavsett vilken insats det har rört. Nu slipper man i alla fall förmånsbeskattningen för gratis logi och kost under insats. Fantastiskt...

J.K Nilsson sa...
14 november 2009 kl. 14:57  

Anki, hur motståndsmännen taktikanpassar eller inte taktiktanpassar är en smula vanskligt att diskutera. Dels så borde dom själva veta vad dom gör så ur den sunpunkten borde det inte vara något hemligt. Hur vi upplever motståndarnas uppträdande är en produkt av våra förväntningar och utbildning och därför bör man inte diskutera detta. Vi vill gärna att förväntningarna hos politiker och svenskar skall vara så realistiska som möjligt och bör därför diskutera detta men då riskerar vi hotet mot personal på plats.

En mycket delikat balansgång och jag har mina åsikter om vad som händer i Afghanistan men väljer att hålla inne med det av omsorg för personal på plats.

J.K Nilsson

Anonym sa...
14 november 2009 kl. 16:05  

Säkert korrekt Mackan!

Det finns dock vissa likheter mellan de båda ålderskategorierna av helikopterpiloter.

-Frivilligheten finns hos många av dem.
-Båda är dåligt tränade och därmed olämpliga för uppgiften.
-Den helikoptertyp som FM disponerar, som kan tänkas lösa uppgiften, är inte tillräckligt duglig.

Den nyutbildade Buckeburg-piloten kan ingå i besättning som styrman när han kan ta över "jag flyger" i de flesta olika situationer, inklusive en sandlandning i mörker, 1000 gedigna flygtimmar är inte ett högt krav i denna situation. 1000h flygtimmar lär den första Buckeburgaren passera tidigast 2016.

Den äldre "FRÄD-piloten" är kanske duglig till "nedgång till vatten kontakt" utanför Junkön, men han klarar idag inte av att göra ovanstående landning i mörker. Flyger man enbart FRÄD-profiler och loggar 100-150h per år då skall man vara ödmjuk inför sin kommande frivilligt påtagna uppgift, det är dessutom alldeles för många barnbarn som saknar en fd HKP10-pilot i släkten.

HKP10 har dålig prestanda i Afghanistan vilket gör den svårare att flyga, dess beväpning med KSP58 räcker inte långt och den är i grunden en civil hkp som inte har vitala system dubblerade, jämför gärna med den hkp som undsatte de skadade svenskarna i veckan. HKP10 VMS har nog ingen större effekt på ak-47 eller rpg, men det spelar ju ingen större roll om hkp bara skall stå på basen. Politikerna på rosenbad och HKV är då nöjda och den svenske soldaten är lurad igen.

Men varför båda piloterna är frivilliga kan jag inte förklara.

Cirkusdirektören

Anonym sa...
14 november 2009 kl. 16:22  

J.K Nilsson

Du, ta och landa.

JKN

Anonym sa...
14 november 2009 kl. 16:41  

@ Wiseman 14.32

Det ihop med Dahles debaclet vad avser anställning av FS 17 soldaterna känns riktigt rekryteringsbefrämjande för morgondagens insatta insatsförsvar...

Unknown sa...
14 november 2009 kl. 16:55  

Wiseman:ang stöd så är jag emot att försvaret skall skicka nån hit för att fixa mina privata problem som däckbyte eller städning. Däremot borde upplysning ske hur man kan underlätta för hemmavarande anhöriga typ använd dig av rot eller hemtjänst avdrag = 50% av kostnaden som alla svenska skattebetlare kan använda sig av. I princip kan soldat som åkt betala för sin pensionerade förälder och beställa + betala för att nån kommer hem och skottar likväl till sin familj.

J K Nilsson enligt dig så borde min käft tillslutas. Min åsikt eller vetande om ämnet kan jag skriva men aldrig så att det skadar eller avslöjar nåt som inte borde talas om. Vilket jag håller mig väldigt nogrannt med för att inte göra.
Förklaringen som jag skrivit i ovanstående kommentar har jag fått förklarat för mig av en reporter som även har skrivit om det tidigare. Alltså ingen hemlighet.
Däremot är jag väldigt trött på att motståndarna i ämnet vara eller icke vara i afghanistan utnyttjar situationen som skett med dom 4 skadade soldaterna. Fokus från försvaret skall ligga enbart nu på soldaterna och deras tillfrisknande och deras närmast anhöriga.

HomefrontUnited sa...
14 november 2009 kl. 18:05  

Väl skrivet Borneo. Folk i allmänhet förstår inte vad som pågår där nere och verkar bli förvånade då våra svenska styrkor blir utsatta för krigshandlingar. Wake up people!

(Jag läste att Calle tydligen var på plats:
http://carlbildt.wordpress.com/2009/11/11/ny-start-nodvandig/

Jag finner det högst anmärkningsvärt att han inte stannade kvar/följde upp situationen/visade sitt deltagande/erbjöd sitt flygplan för medivac till SE/mm mm.)

Plutch sa...
14 november 2009 kl. 18:08  

Mackan: Den typen av helikopterpilot du beskriver bör omedelbart flyga civilt. Jag tror dock det finns helikopterpiloter med hjärtat på rätt ställe även bland de äldre.

För övrigt så är det stridsförsumlighet att avbryta ett medevac-uppdrag för att man blir beskjuten. Så länge helikoptern fungerar så skjuter man tillbaka och fortsätter.

För att bibehålla stridsmoral så riskerar man hellre fler skadade än att lämna egna skadade att dö. Gränsdragningen går någonstans dock. Att offra soldater för att rädda materiel eller för att nån semi-civil flygsäkerhetsbestämmelse gör sig gällande är dock omoraliskt.

Anonym sa...
14 november 2009 kl. 18:08  

Talibanerna och alla dess medlöpare av olika övertygelse har ännu inte utnyttjat alla sina möjlgheter att verkligen försvåra vår insats. Att hela tiden ge sig på de "hårda" enheterna är gynnsamt för oss. Vi är då i huvudsak väl skyddade och välbeväpnade. Oftast vinner vi i en taktisk situation. Tänk om de börjar ge sig på våra "mjuka delar" som t ex våra logistiktransporter i området? Då får vi problem!! Där är personalen oskyddad, alla transporter kommer att kräva eskort vilket innebär att all annan verksamhet får vänta. Vi kommer att ha fullt upp att skydda oss själva.....
Nä, sluta med "hitte på" förband som "PRT" som knappt kan ta vara på sig självt. Sätt in en mekaniserad skyttebataljon, precis som i Bosnien. Varför har vi frångått beprövad erfarenhet. Har FM verkligen förklarat för regeringen vad som krävs eller har man inte förstått det själv?

När det gäller hkptrafiken så anser tyskarna att det inte råder krig i Afghansitan varför fredsbestämmelser gäller. Det innebär att piloterna inte skall ta samma risker som man är beredd till i krig. Den svenska regeringen och riksdagen anser inte heller att det är krig eller krigslikanande tillstånd i Afghanistan. Vad tror ni då att eventuella svenska hkp kommer att följa för bestämmelser? Yes! Så enkelt är det, sic!

"Hur svårt kan de´va´?"

Anonym sa...
14 november 2009 kl. 20:10  

Vi skall ha klart för oss att det är lättare att starta än att sluta ett krig. En sida kan besluta om krigsstart, men två måste besluta om krigsslut. Vi bör fundera över vad som händer när kriget flyttar över till Sveriges hemmaplan. Det här är ingen liten utflykt för äventyrslystna gossar och flickor. Detta är allvar.

Tant Strul sa...
14 november 2009 kl. 22:27  

Saknar en CONOPS för Afghanistan.

Anonym sa...
14 november 2009 kl. 22:30  

Tolgfors och de flesta övriga politikerna lider bl.a. av kraftig dubbelmoral (och inte bara de, finns tyvärr också i FM). Det kan sägas finnas fyra grundorsaker till svårigheterna att skicka helikoptrar.

1) Fm har ca 4 -6 miljarder för lite per år (idag med vpl) för att upprätthålla en tillräckligt högs standar, såväl på utb som mtrl (inga lv robotar till nya korvetterna, undermålig beväpning jas, inte tillräckligt med personlig utr för soldaterna i Hemvärnet, nästan 6 månader för att organisera fram 3!! Strf 90 till Afghanistan finns många fler exempel).

2)Ingen redundans i HKP piloter/tekniker för att vi ej har råd att anställa mer än exakt det miniantal som krävs (om ens det). När man då behåller "extra" helikoptrar mot planeringen räcker givetvis inte antal piloter/tekniker eller tillgängliga medel.

3) Flygsäkerhetsbestämmelser som gör att det idag kan ta upp till 4 gånger så lång tid att få ett system i drift, som för 20 år sedan.

4) Vi skall inte lösa allt själva utan lita på EU/NATO resurser i planeringen Jfr NBG 08. Men när det händer något!! Då gäller inte detta längre, då måste vi ha egna resurser. Finns inget som egentligen säger att svenska helikoptrar skulle varit snabbare på plats....

En som jobbar mitt i smeten på HKV

Anonym sa...
14 november 2009 kl. 22:36  

Kommer vi att klara oss med betyg 4 (av 10?) i grenen STANAG 4569 Level 4? Eller kommer de att taktikanpassa?

Anonym sa...
14 november 2009 kl. 23:00  

Så fantastiskt är det inte Wiseman eftersom man endast får 15% av URF, oavsett hur du bor eller äter under truppmission. Rena rama rånet.

fanat1c sa...
15 november 2009 kl. 00:31  

Nilsson. Du kan ju vara emot insatsen, diskutera mot den etc samtidigt som du stöttar soldaterna på plats...

http://www.youtube.com/watch?v=hXITTMwHJKY

Wiseman sa...
15 november 2009 kl. 02:52  

spanki: Det finns andra former av stöd som också går in under samma lagstiftning. Vissa vill ha det som du inte vill ha och tvärtom. Huvudsaken är egentligen att det erbjuds.

Plutch: Det är bara att konstatera att du argumenterar utifrån fakta som du inte har om den aktuella situationen och jag tänker inte redovisa dem här. Tyskarna gjorde en korrekt bedömning.

18.08: SäkI gäller även i krig, liksom övriga regelverk. Man kan göra avsteg, men i huvudsakliga delar gäller de.

23.00: Man får vara glad för det lilla... (jag var sarkastisk) Jag hävdar bestämt att under insats ska man vara helt skattebefriad. Det kostar inte staten värst mycket, men det innebär mycket för den enskilde individen såväl som symbolisk gest som i reell ersättning.

Bkan sa...
15 november 2009 kl. 09:29  

Nej Wiseman, SäkI gäller inte i direkta stridshandlingar när krig råder. Då gäller reglementet för motsvarande verksamhet, exempelvis SoldF.

Plutch sa...
15 november 2009 kl. 10:33  

Wiseman: Vad menar du? SäkI gäller inte i stridssituationer i Afghanistan. Dvs jag kan göra förbiskjutning vid understöd av sidogrupp utan att tänka på Q+V utan 100 mils räcker. Jag behöver inte slå upp ett tolvtält och vila mina fordonsförare för dom ej sovit 6h. Jag kan skjuta mer än 6 spränggranater till GRG. Man får till och med skjuta på andra människor om ROE är uppfyllt!!!

När det inte är strid eller liknande situationer gäller SäkI med de avsteg som finns beviljade för Afganistanstyrkan. Men vissa delar som tex vilotider mm för förare så följer ingen det utan det är en chefssak att bedömma. Med chefssak så menar jag gruppchef/ plutonchef.

Nu blir jag faktiskt lite besviken på dig Wiseman. Bara i en trång korridor på HKV, fjärmad från verkligheten kan man uttala något så uppåt väggarna.

Bland 2000 majorer och 1000 överstelöjtnanter så undrar jag var de inspirerande härförarna är? Var är de som ej är nedbrutna av förvaltningsorganisationen?

Anonym sa...
15 november 2009 kl. 10:47  

Till Borneo>

Nä, Sverige är inte i krig - Fatta!

Fråga Regering och Riksdag!

Fråga dem också varför de inte anser det.
Fråga dem också varför de därmed inte ger våra soldater möjlighet att försvara sig fullt ut (utökade ROE utöver rent självförsvar).

"Hur svårt kan de´va´?"

Wiseman sa...
15 november 2009 kl. 11:42  

Bkan, Plutch: I tillämpliga delar...

J.K Nilsson sa...
15 november 2009 kl. 12:48  

SäkI Gäller under fred och insatser, dock ej i stridshandlingar eller direkta stridsförberedelser.

SäkI trafik gäller för ISAF, dock får kontingentschefen besluta om vissa avsteg och det har gjorts i SOP för den svenska ISAF-styrkan och kompanichef som lägst får besluta om undantag ifrån grundreglerna i SäkI trafik.

J.K Nilsson

Unknown sa...
15 november 2009 kl. 15:51  

Antingen är Sverige i krig - ett krig som inte kan vinnas militärt och vars tidshorisont egentligen är högst oklar - 2,år,5år,10 år eller vad ? Hur lång tid tar det innan FN/ISAF ger upp - för med nuvarande politik så lär nog inte pasthunerna, eller andra folkgrupper heller bli mer och mer vänligt inställda till utlänningar som "lägger sig i" !

Och de personer/byar som får ett stöd och en direkt hjälp blir från den andra sidan hotade och trakasserade om dom tar emot denna - hur länge orkar dom hålla ut ?

Tyvärr verkar den enda lösningen bli ett snabbt tillbakadragande med en totalkollaps av landet, för att sedan börja om med nya insatser - välplanerade sådana - i vissa områden - lite beroende på hur "tärningen faller".

Eller är det någon som förstår hur man skall vinna Afghanistan med mer militära resurser !?
Och mer militär, mer skydd, fler flygande enheter osv är ju det som krävs om våra soldater skall kunna göra sin insats ens någorlunda säkert. Samtidigt som allt detta extra skydd, flyginsatser osv kräver fler civila offer och minskar den "personliga" närvaron :(

Kan man ens utföra det primära uppdraget - bistånd och uppbyggnad - om terrordåden och motståndet trappas upp mer än nu tom ?

/K

Mackan sa...
15 november 2009 kl. 20:12  

Cirkusdirektören:

Jag vet inte var du får dina uppgifter ifrån och vad din "agenda" är, men du har fel på flera punkter.

Våra svenska piloter är inte "för dåligt tränade och olämpliga för uppgiften" i den mening att det är lika bra att strunta i alltihop. Däremot saknas vissa pusselbitar, t.ex. Brown-out landningar och färdighet i att flyga i rote, nattetid med NVG, med dörrskyttar med osäkrade vapen, med armerat VMS som när som helst kan sätta igång och spruta facklor omkring sig. Det är dock inget oöverstigligt hinder utan kan uppnås med rätt utbildningsförutsättningar.

Du skriver att: "Den helikoptertyp som FM disponerar, som kan tänkas lösa uppgiften, är inte tillräckligt duglig."

Varför skulle HKP10B vara mindre lämplig än norska Bell 412?

Dina åsikter kring "Bückeburgaren" har du all rätt till, men jag delar dem inte fullt ut. De har ca 200 timmar när de kommer hem. Flyger de sedan i den omfattning de borde kommer de att ha ca 150 timmar som PF (Pilot Flying) och 150 som PNF (Pilot Not Flying) under de första åren och uppnår alltså 1000 timmar knappt tre år efter hemkomst. Nu anser jag iofs inte att 1000 timmar är någon nödvändighet för att åka på insats som styrman. Om befälhavaren (eller styrmannen för den delen) drabbas av inkapacitans så avbryts uppdraget och den kvarvarande pilotens jobb är att ta sig från situationen, flyga hem och landa. Det kan givetvis utgöra vissa svårigheter, kanske med en skadad helikopter osv, men vi får inte handikappa hela organisationen genom orimliga erfarenhetskrav på våra piloter. Jämför man med andra länder så är 1000 timmar väldigt mycket som minimigräns för insats.

Anonym sa...
15 november 2009 kl. 20:24  

Inse att detta är ett krig som inte går att vinna med mindre än otroliga insatser från fram för allt de som startade allt = USA. Ett kompani svenskar mer eller mindre spelar ingen som helst roll. Nej, ta hem våra soldater. De dör helt i onödan. Tyvärr. / Anonym realist

Mackan sa...
15 november 2009 kl. 20:57  

Plutch:

Om du var den typen av helikopterpilot jag beskriver hade du då tagit tjänstledigt utan lön i 1-1,5 år för att plugga in civila certifikat, för att sedan säga upp dig och gå miste om pension vid 55 för att, OM DU HAR TUR, ev. gå ner i lön och få anställning civilt där du får gå i pension 10 år senare?

Nej, det hade du såklart inte.

De som slutar är tyvärr inte 50+ utan runt 30+ när de fortfarande har mycket att vinna på att lämna FM bakom sig och tillräckligt lång tid kvar för att bygga en civil karriär.

J.K Nilsson sa...
15 november 2009 kl. 21:49  

Jag väljer att bemöta vissa kommentarer här: http://insatsen.blogspot.com/2009/11/vad-skall-vi-gora-vad-skall-vi-saga.html

J.K Nilsson

Anonym sa...
15 november 2009 kl. 23:53  

Mackan:
Du har 1000h flygtid när du haft styrspaken i din hand i 1000h, inte genom att hålla kartan i handen.
Våra piloter och vår organisation har aldrig varit i en liknande situation och vi vet inte vad som väntar oss, vi lyssnar inte på de andra nationerna som varit med hkp i Irak och Afghanistan utan vi uppfinner alla hjul på egen hand, vi har inte genomfört någon övning med utländska hkp förband med syfte på Afghanistan, vi har inte haft någon pilot/tekniker på växeltjänstgöring en mindre studiebesök hos motsvarande förband. Andra nationers förband som åker iväg på en Afghanistan mission övas och prövas under motsvarande förutsättningar i flera månader innan insats, även inför mission # 2/3. Ingen dålig rivstart m.h.t vad vi inte gjort tidigare, men vore det inte bättre att vi var tränade för vår uppgift. Att som vissa enbart ha flugit 100-150h FRÄD profiler de senaste 15-20 åren innebär inte att man är duglig i de profiler som krävs i Afghanistan, även om en snölandning har stora likheter med en sandlandning och med din korrekta beskrivning på h&h hittar säkert även FRÄD-piloten igen sig.
HKP10B och norskarnas 412 är lika olämpliga om man jämför med ex en Black Hawk, det vet du med. När FV skulle köpa ny FRÄD hkp under 80-talet valde man mellan Super Puma och Black Hawk, de två typerna provades i Sverige. Minns vad piloterna i Boden då hoppades på och vilka motiven var till att piloterna på Kallax ville ha den nuvarande HKP10, organisationen formar individen. Afghanistan liknar mest Boden och minimalt Kallax. Sen kan stå höjden för vinschoperatören säkert ha spelat stor roll men det känner vi igen från senare anskaffningar också, kosta vad det kosta vill.
En anledning av många till att man militärt oftast inte flyger med bara en pilot är att i en två-pilot hkp skall den en kunna ta över när den andre faller i från, vilket ofta sker i landningszonen där hkp är extra sårbar, ibland även i mörker. Ett militärt två-pilotsystem har vissa andra krav jämfört med ett civilt motsvarande, även om jag förutsätter som passagerare i en HKP10 i Afghanistan på samma sätt som i ett inrikesflyg här hemma att den som sitter i styrmansstolen inte bara kan hålla i ett IAL-kort. Därför bör styrmannen kunna fixa en snabbstart under beskjutning i mörker med en effekt svag maskin, det kan han 2016 om han då haft styrspaken i handen i 1000h.
Visst är det orimliga krav men borde inte Sverige kunna bättre?
Eller skall vi kanske inte börja i elitserien direkt?
Cirkusdirektören

Anonym sa...
16 november 2009 kl. 00:35  

Wiseman@
Man behöver inte vrida semaforen till rött.
Man får skjuta i ej avlyst terräng.
Man behöver inte ens räkna på riskvinklar, studs eller dmax.
( Du vet, Melittafilter 102 5,56 och 1x4 är ungefär 7,62)
Jag tror att problemet är den så kallade fienden.
Han är outbildad på SÄKI och andra bestämmelser.
Det lär ha funnits något som hette programmerad undervisning
(PU-häften) i krigssmakten.
Om man skrev några sådana på de 15mest vanliga språken i Afganistan och spred ut dem.
Med en påklistrad 10 dollarsedel och löfte om ytterligare 50 dollar vid inlämnandet av ifyllt häfte.
Alla svar stod nämligen alltid högst upp på nästa sida.
Häftena kunde ta upp saker som; minorsutmärkande, kombattantutb,
truppminors användande, SÄKI och genevekonventionen.
Jag skämtar lite på slutet men i övrigt, skärpning. ROE gäller! (I tillämliga delar)
Teaterdirektören.

CS sa...
16 november 2009 kl. 10:00  

Anonym 00:35
...ROE gäller!

Ett förslag till dig Wiseman är att du tar upp vilka ROE som gäller för Sverige i Afghanistan. Förhoppningsvis har din debattskapar förmåga möjlighet att på sikt stärka våra ROE.

Wiseman sa...
16 november 2009 kl. 10:54  

CS: Det kommer jag inte att göra eftersom kännedom om sin motståndares ROE är något av det bästa man kan ha i underrättelseväg när man planlägger egna operationer.

Mackan sa...
16 november 2009 kl. 12:21  

Cirkusdirektören:

Nu blir det petitesser som är föga intressant för övriga läsare av denna blogg men du har fel avseende flygtid. Flygtid som loggas i flygdagbok och som gäller i hela den civila luftfarten är oberoende av om du spakar eller inte, så länge flygning genomförs i ett tvåpilotkoncept. Detta tvåpilotkoncept är just vad det låter som, bägge piloterna är inblandade i framförandet av fakosten genom att t.ex. en läser checklistan och den andre utför punkterna. En beordrar vilka inställningar som skall göras i FMS eller på autopiloten och den andre trycker på knapparna. Sedan motläses och bekräftas saker och ting mellan piloterna så att båda har en god uppfattning om läget i cockpit, vart man är och vart man är på väg.

Det finns många begrepp i detta, som t.ex. Pilot Flying, Pilot Not Flying, Befälhavare, Styrman, Right Pilot och Left Pilot.

Det går utmärkt att vara befälhavare och ansvarig för farkostens framförande, sitta till vänster och inte röra spaken på hela passet och ändå räkna flygtid som befälhavare.

Man gör dock betydligt mer än "läsa kartan" när man är PNF.

Med ditt sätt att se på saken så bör alltså en pilot ha ca 2000 timmar för att åka till Afghanistan.

Jag tror inte att någon varken här på denna blogg, eller någon annanstans har påstått att en FRÄD-pilot med 150h per år är klar att åka till Afghanistan. Det finns självklart behov av kompletterande utbildning, vilket jag också skrev i mitt förra inlägg. Därmed inte sagt att det är "kört" utan det är ju av denna anledning det tar till 2011 innan vi är redo att skicka HKP10B, förutsatt att helikoptrarna levereras någon gång.

"Därför bör styrmannen kunna fixa en snabbstart under beskjutning i mörker med en effekt svag maskin, det kan han 2016 om han då haft styrspaken i handen i 1000h"

Det där är helt taget ur luften, och alldeles för grovyxat för att egentligen kunna kommentera. Vad är t.ex. "snabbstart"? Att starta under beskjutning skiljer sig inte nämnvärt från att göra en start utan att bli beskjuten, något som en pilot med säg 500h har gjort hundratals, kanske tusentals gånger.

För att avsluta detta sidospår så tror jag inte att 1000h PF är ett skallkrav för att åka som styrman till Afghanistan, eller på någon annan insats. Jag tror att någonstans kring hälften av detta, plus ett krav på kanske 300h på typen, är närmare sanningen. Det viktiga är sedan att denna tid lagts på relevant flygning och där håller jag helt med dig. Hkpflj måste ges möjlighet att deltaga i större omfattning på övningar utomlands, växeltjänstgöra mm för att höja nivån inom hela förbandet.

Sedan vad gäller HKP10B så nej, det är ingen Black Hawk. Dock anser jag att en modifierad HKP10B är tillräckligt bra för att skicka till Afghanistan utan att behöva skämmas. Detta givetvis i kombination med att besättningarna ges tillräckliga möjlighter att träna i relevanta profiler.

Anonym sa...
16 november 2009 kl. 17:01  

Mackan:

Kan det vara som så att många yngre piloter, inkl dig, inom dagens flygvapen aldrig har varit i gott flygtrim och vet därför inte hur bra eller dåliga de egentligen är?
Allt är relativt.

Nu har det de senaste åren visat sig att många av de äldre piloterna visst inte var så bra heller, tyvvärr.

Hur många timmar har Mackan? Är du i bra flygtrim? Eller är du bara frivillig? Du vet att passagerarna förutsätter att du kan ditt jobb även i Afghanistan.
Slut.

Cirkusdirektören

CS sa...
16 november 2009 kl. 17:48  

Wiseman, givetvis skall inget som kan kan vara oss till skada avslöjas. Men det är ingen hemlighet att Sverige, tillsammans med många andra länder, har diverse begränsningar (national caveats) utfärdade av den politiska nivån.

Flera befälhavare i ISAF har uttalat sig starkt kritiskt till denna typen av nationella begränsningar som leder till en minskad möjlighet att lösa uppgifterna i Afghanistan. Jag vill dessutom påstå att de är en fara i sig för soldaterna och därför vill jag att politikerna förklarar för oss varör vi inte har det fulla mandatet.

Wiseman sa...
16 november 2009 kl. 18:58  

CS: Jag håller med dig om caveats och förbehåll. De är i regel rent kontraproduktiva och det tror jag t o m ursprungstecknarna av de svenska förbehållen, (s), håller med om idag efter att ha hört om hur det har gått för Tyskland i Afghanistan.

Anonym sa...
16 november 2009 kl. 21:20  

Rekommenderar dessa artiklar:

http://www.dn.se/opinion/signerat/tvivlet-om-kriget-1.994690

http://www.newsmill.se/artikel/2009/11/16/ge-vara-soldater-ett-vettigt-uppdrag-och-stark-det-civila-stodet

Vår taktik att åka omkring med fordon och med jämna mellanrum bli överfallna verkar helt idiotisk.
Vilka mål uppnås egentligen?
Vårt beteende är också extremt förutsägbart, mer pansar - helikoptrar - stridsflyg..
Jag tror starkt på att satsa mer på ex. OMLT team istället när det gäller den militära delen.
Skyttesoldater ska användas i planerade operationer där vi bestämmer tid och plats för striden.
/Danne

Plutch sa...
16 november 2009 kl. 21:57  

Danne: Du har helt fel. För att vinna folkets förtroende så kan vi inte låsa in oss på campen tills vi skall "åka ut och strida på våra villkor"... Fel, fel och fel enligt alla COIN-concept jag någonsin hört om.

Vi skall däremot köpa in oss i ett övergivet hus mitt i de värsta byarna i WoM, vi som har varit där vet vilka jag menar. Där ska tropp/ pluton bo över tiden. Leva bredvid folket, övervaka/ understödja ANP. Alltid vara på plats. Först då finns det ett alternativ till talibanernas "beskydd".

Bor man nära byarna så är fotpatruller på åsnestigar ett alternativ dessutom och då undviker man IED-hotet.

Men nej, vi har ej tillräckligt med trupp och bor man i ett bajshus med sin pluton i talibanland så är det långt till glass och vofflor i matsalen och gymmet på CNL.

Jag blir så upprörd av alla prylfetischister som tror att materiel och fordon är allt.

COIN-operationer är ingen materielsport.

Anonym sa...
16 november 2009 kl. 22:54  

Plutch:
Jag håller med om att man måste vara på plats hela tiden om något ska uppnås. Dock ska man nog visa hänsyn till Afghanernas önskemål - vill man ha utländsk trupp i sina byar över tiden - ok.
Vill man ha ett fåtal rådgivare över tiden med möjlighet att kalla på förstärkning - ok.
Vill man inte ha några soldater utan endast stöd med välfärd sjukvård, skolor - ok.
Afghanerna själva ska få bestämma vad de behöver och vi måste leverera om förtroende ska skapas.
/Danne

Unknown sa...
17 november 2009 kl. 12:50  

@Plutch:
"Vi skall däremot köpa in oss i ett övergivet hus mitt i de värsta byarna i WoM, vi som har varit där vet vilka jag menar. Där ska tropp/ pluton bo över tiden. Leva bredvid folket, övervaka/ understödja ANP. Alltid vara på plats. Först då finns det ett alternativ till talibanernas "beskydd"."

Hur skall man kunna garantera säkerheten för dom som bor i det huset då ?
Då kommer ju, sinom tid, alla med elakt sinne veta exakt var fienden håller till - och dessutom är det då troligen ett relativt svagt hus som är svårbevakat ???

Inte för att jag inte håller med om att man måste närmre befolkningen, men just det sättet verkar riskfyllt - sånt här blir ju lite moment 22

/K

fanat1c sa...
17 november 2009 kl. 20:09  

@Klas

Säkerheten i det läget blir lokalbefolkningens hearts and minds i form av varningar/tips. Du anar inte hur många gånger afghanerna har räddat svenska liv i Afghanistan pga att vi har just vunnit mycket hearts and minds där. Om lokalbefolkningen inte vill ha oss där för att vi inte för är där för dom så kan vi ta stridsvagnar och CAS och allt annat som många skulle kalla säkerthet och stoppa upp i röven. Det finns IEDer som äter upp strv också vettu. Man kan taktik anpassa mot pansar, inte mot lokalbefolkning.

Plutch sa...
17 november 2009 kl. 22:46  

Klas: Klart att huset måste förstärkas mm. Kan britter i Helmand så kan svenskar i Balkh... Dessutom så har det redan prövats av svenskar fast i liten skala och ej under längre tid.

Richard: Helt rätt. Folket är de som upptäcker och varnar ANSF och ISAF för tex IEDer i 90% av fallen. Då gäller det att ha en god relation med byborna. Tex genom att bo bredvid dom. ISAF har vid många tillfällen svikit informatörer svårt tyvärr.

Vad gäller eventuella eldöverfall mot våra hus: Bring it on! Är vi på förhand och försvarsgrupperade i ett förstärkt lerhus så är våra duellvärden enormt mycket bättre än talibanerna, dag som natt.

Unknown sa...
18 november 2009 kl. 09:19  

@plutsh: Jag har inte varit i en sådan siutation, men det låter fortfarande riskfyllt.
Ok - man förstärker huset.

Vad händer om man omringas i flera dagar ? Lokalbefolkningen lär väl knappast ta upp en väpnad strid mot ett hundratal beväpnade gerillakrigare och komma "till undsättning" - iof antar jag att man kan kalla på förstärkning - så det är kanske ett "icke -scenario"

Men om man har ett tillräckligt stort hus för all utrustning och manskap - blir itne det som en bas i byn då ? Dvs isolerar man sig inte då också - ungefär som att bygga en riktig bas utanför en stad/by ?

Eller skall man utlokalisera smågrupper då och då - och sedan roterar man så man är hemma på basen ibland och ute i "boendet" ibland ? Det är kanske en mer framkomlig strategi ?

/K

Anonym sa...
18 november 2009 kl. 09:37  

Ännu en gång blir debatten lite osaklig. Om t.ex. PLUTCH kunde släppa sitt förakt mot allt som flyger kanske vi kunde återgå till att diskutera något som för saken framåt. Jag kan inte allt som markstrid och i ditt fall tycker jag attd et är tydligt att du inte kan mycket om flygverksamhet?

Anonym sa...
18 november 2009 kl. 09:42  

@ PLUTCH:

COIN??? Jag trodde vi var med i ISAF och inte OEF.
Att vi tilläpar COIN i ISAF är ett "hittepå" på lägre nivå. Några borde läsa på skillnaden på ISAF och OEF!!

Appråpå styrman på HKP så finns det styrmän i Affe redan nu. Kolla med Tp84 hur länge de behöver flyga innan dom sätts in....inte 1000 timmar.

Anonym sa...
18 november 2009 kl. 11:26  

Att flyga TP84 eller medevac-helikopter i Afghanistan är två helt skilda hantverk!

Pilot

Anonym sa...
18 november 2009 kl. 12:07  

Visst kan det skilja mellan uppgifterna men flygtidsmässigt är nog en jämförelse relevant?
Uppgiftsbredden för Tp84 och Hkp är nog rimligt lika även om svårigheterna finns på olika plan.
Att landa under brownout och landa TLZ utan NVD ligger nog rätt lika i svårighetsgrad?

Herculespilot!

Forsno sa...
18 november 2009 kl. 14:51  

Nej, det är Anonym 09:42 som uppenbarligen inte förstår skillnaden mellan ISAF och OEF; alternativt mellan COIN och CT.

Anonym sa...
18 november 2009 kl. 18:07  

Jag vill nog inte heller ställa upp på att det verktyg vi i Sverige ska använda för vår PRT verksamhet är COIN! Vi bör använda en doktrin motsv. som passar vår verksamhet.
Att COIN tillämpas alt. läses av FS och MOT teamen det får stå för dom.

Anonym sa...
18 november 2009 kl. 18:47  

Herculespilot:

Fråga de av dina kollegor som kan båda delarna!

Pilot

Plutch sa...
18 november 2009 kl. 20:32  

Eh... Vi bestämmer inte själva vad vi gör i PRT MES. Gud ske lov att vi lyder under RC North. ISAFs övergripande operationsplan, även under McCrystal är COIN per definition. ISAFs uppgift är att stödja ANSF. ANSF har fullt sjå med upprorsbekämpning och därför är ISAF en counter insurgency- operation.

Om sanningen skall fram så är det OEF som startade med COIN-verksamheten. Men OEF och ISAF har delvis gemensamma mål och samarbetar. Sjävlklart. Ofta tar OEF vid där ISAF sviker mandatmässigt.

Anonym 09:42: Du har fåt allt om bakfoten. Det är precis tvärt om. Att inte ha ett COIN-perspektiv på verksamheten är ett hittepå på lägstanivå.

Anonym 09:37: Jag föraktar inget som flyger. Jag var oerhört tacksam när vi hade amerikanska kärror i luften under operationer.
Däremot vet jag att jag är en extrem vad avser de som brukar kommentera från bloggen. Se mig som en frisk fläkt från verkligheten på plutonsnivå i ett markstridsförband i armén.

Wiseman driver en fantastisk blogg och debatten i kommentarerna är underbar.

Ndorop sa...
18 november 2009 kl. 20:38  

Con: anonym-anti-coin, Pro: plutch
Läs COMISAFs COIN-guide till sina soldater: http://www.hq.nato.int/isaf/docu/official_texts/counterinsurgency_guidance.pdf

Plutch sa...
18 november 2009 kl. 20:50  

http://www.nato.int/isaf/docu/official_texts/counterinsurgency_guidance.pdf

Första meningen:

"ISAFs mission is to help the Islamic Republic Of Afghanistan to defeat the insurgency threatening their country."

Helt sjukt att vissa soldater och officerare som tjänstgör i ISAF inte är medvetna om detta.

The Mighty sa...
18 november 2009 kl. 22:03  

Måste få kommentera en inlägget om COIN

Jag hade ju hellre läst min egen regerings prop (istf NATO och ISAF dokument)som bland annat säger:
"En betydande del av den
internationella säkerhetsstyrkans verksamhet utanför Kabul utgår från
regionala enheter för säkerhet och återuppbyggnad, PRT (Provincial
Reconstruction Team). I dag finns 26 regionala enheter under ledning av
Prop. 2009/10:38
...
Befälhavaren för ISAF har i sin nationella kapacitet även ledningsansvar för koalitionen. En grundprincip för samverkan är att den sker i full överensstämmelse med respektive insats mandat och skilda karaktär.
...
Sverige kommer
fortsätta att aktivt bidra till att utveckla Natos 1325-politik.
ISAF genomför även insatser mot anläggningar och smugglare med
kopplingar till motståndsgrupper i syfte att stödja de afghanska
säkerhetsstrukturer som bär huvudansvaret för kampen mot narkotika. Dessa insatser sker i allt väsentligt i södra Afghanistan.
Prop. 2009/10:38"

Här tar Sverige delvis avstånd från viss USA verksamhet och påpekar att chefen ISAF accepterar nationell särprägel och mandat.
Huvuduppgifterna för det svenska PRT (enligt PRT´t):
1 Miliserna ur den forna Norra alliansen, skall ha demobiliserats
2 Afghanistans Nationella Polis, ANP, skall ansvara för landets inre säkerhet
3 Tull och gränspolis skall fungera
4 Rättsväsendet skall ha återupprättats

....jag förstår inte varför vi svenskar behöver använda en Amerikansk COIN publication som är till för:
"With our Soldiers and Marines fighting insurgents in both Afghanistan and Iraq, it is thus essential that we give them a manual that provides principles and guidelines for counterinsurgency operations
(COIN)."
http://www.fas.org/irp/doddir/army/fm3-24fd.pdf

Med tanke på att vi och Amerikanarna inte har samma mål, samma resurser och samma bakgrund så tycker jag att det är direkt olämpligt att anta ett populistiskt begrepp som COIN bara för att det inte finns något bättre!
Men skillnaden på officerare och officerare är väl att i alla fall jag funderar på vad Sverige vill och vad problemet i Afghanistan är och försöker se ett klokt angreppssätt. Att bara kopiera någon annans sätt och hävda att "så gör man i Affe" verkar ju inte funka så bra, eller??
Jag tror mer på att vi (FM och Sverige) måste definera FM syfte/användning (doktrin), definiera problemet i Afghanistan och därifrån utarbeta metoder.
Jag negligerar inte den insats vi har gjort/gör där nere men bevisligen tycker många på även denna Blogg att Sverige kan bättre.
Jag tror inte att mer folk, säkrare hus, tyngre fordon och bättre vapen är lösningen......

Phoenix sa...
18 november 2009 kl. 22:14  

@PLUTCH
Krigarmentalitet och stridsförsumlighet då du hänvisar till svenska piloter? Jag förstår att du tycker det men är det inte lite osakligt att hävda det utan grund? Jag tillhör den kategorin du uttalar dig om och i vårt fikarum hittar du inga sådan attityder.
Om jag skulle vända på det skulle jag vilja säga att din kategori av soldater inte passar min bild av den person som kan hjälpa Afghanistans befolkning. Du passar säkert på en åsnestig och bo mitt bland folket och "överleva" men eftersom du inte vill ha hjälp av övriga FM så - lycka till!

Plutch sa...
19 november 2009 kl. 07:10  

The Mighty: COIN-begreppet är något som FM har tagit fasta på. Utbildning sker av officerare innnan rotation och på skolor mm.

Det är inget onskefullt utan ett väldigt bra helhetskoncept för upprorsbekämpning.

Det finns motståndsmän i svenska PRTt och vi ska hjälpa ANA och ANP att bekämpa dom. Det kan du väl ändå inte ifrågasätta?

Jag tror personligen att vi arbetar på rätt sätt i ISAF som helhet. Kanske att Sverige är sämre än de flesta nationer iom att vi inte samordnar svenskt bistånd genom vårt eget PRT som tex USA.

Vi gör allt rätt, men vi kommer antagligen aldrig "vinna" i Afghanistan. Kanske kan vi lämna landet med en starkare ANP/ ANA som kan fortsätta inbördeskriget på egen hand några år.

Vad som är helt klart är att svenska särlösningar göre sig icke besvär. ISAF är en multinationell operation. Vi ska vara lojala mot ISAFs operationsplan. Afghanska folkets framtid i PRT MES är ingen svensk lekstuga.

Phoenix: ??? Jag tror du missuppfattat mig.

Wiseman sa...
19 november 2009 kl. 10:12  

Plutch: Det är en intressant debatt ni har. Jag ska bara göra ett litet tillägg.

Vänsterrörelsen i Sverige, såväl som andra länder, är mycket duktig på att använda värdeord och lägga värderingar i ord. T ex refererar man alltid på gammalt sovjetiskt manér till högerextrema, för att inte säga nazistiska rörelser, som fascistiska. Annars skulle man ju indirekt erkänna att det fanns en annan typ av socialism och det vet ju alla att det bara finns den sanna socialismen?

Du skrev om motståndsmän, i brist på ett bra svenskt ord för "insurgents". Jag har själv gått i den fällan då och då. En motståndsman är medlem i en motståndsrörelse, dvs en regeringskritisk organisation som vår sida uppfattar som legitim i sin sak. Det gör vi knappast med våra motståndare i Afghanistan. Följden blir att motståndarna mot Afghanistaninsatsen här på hemmaplan indirekt får vatten på sin kvarn när vi talar om motståndsmän.

Forsno sa...
19 november 2009 kl. 10:54  

The Mighty:
Även om det finns lärdomar att dra från den är FM 3-24 amerikansk och inte svensk doktrin, men den svenska styrkans uppträdande i Afghanistan regleras av instruktioner från COMISAF.

Om McChrystal säger att uppgiften är COIN så är uppgiften COIN.

The Mighty sa...
19 november 2009 kl. 15:16  

@ FORSNO
Jag antar att du förstår vad jag menade med Propen och att du är insatt i CAVEATS. Att alla länder bara gör som COMISAF säger stämmer inte. Varje nation har sin regler innanför ISAF regelverk. COMISAF är den som har att hantera detta inte Sverige eller svensk trupp. Att de flesta (NATO) använder COIN begreppet innebär att vi bör förhålla oss till det INTE använda det utan eftertanke.
Eftersom vi nu utbildar på det så hoppas jag att "utbildarna" tänkt på detta:
“the document has multiple agendas above and beyond the one stated on the cover. That is, it is, in part, a political propaganda document.”
ur:
http://afpakwar.com/blog/2009/04/28/us-army-counterinsurgency-field-manual/

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade