Stödsystemskomik

Har man läst kommentarerna slaviskt här och hos Chefsingenjören har man säkert denna parodi på Der Untergang, men jag länkar den i alla fall så att ingen ska missa den.

Med tanke på hur mycket stöd alla nya stödsystem egentligen utgör för försvarsmaktsanställda, kan man fundera på om det inte ligger viss sanning i det som sägs i filmklippet.

27 kommentarer:

chefsingenjören sa...
28 november 2009 22:49  

Man kan skratta gott åt filmen, men samtidigt finns det ett visst allvar i den. PRIO är en gökunge som kan döda verksamheten i FM om vi inte ser upp.

Att många har ledsnat på tekniknördarnas styrning av verksamheten visar filmen i sig själv, eftersom bevisligen har någon frustrerad medarbetare lagt ner en viss tid på att ta fram filmen för att kunna avreagera sig en smula.

Medelåldersmannen sa...
29 november 2009 10:46  

Lysande ironisk kritik! Bortsett från den fantastikt roliga framställningen slås här huvudet på spiken helt och hållet. Illa dolda suboptimeringar, som dimmas in som förenklingar och effektiviseringar för den enskilde medarbetaren, staplas på varandra i parti och minut!
Särskilt oroande är den den klena informationsäkherhetsklassningen som riskerar att över tiden vingklippa hela systemet till att endast kunna hantera nästa veckas matsedel och liknande förvaltningsärenden.

Wiseman sa...
29 november 2009 11:19  

Under hösten genomfördes obligatorisk information om PRIO på förband och skolor av kringresande personal från HKV, varvid ordinarie verksamhet fick stryka på foten. Kostnaden för den "flashiga" presentationen var nog inte försumbar, men det jag fann mest ironiskt var hur svininfluensaråden helt plötsligt inte längre var så viktiga.

Tidigare undvek man att samla stora delar av förband på en och samma plats för att minska smittspridningen i enlighet med de råd som Socialstyrelsen tagit fram. Dock visade det sig att PRIO överred Socialstyrelsen. Sådant får mig att dra på munnen. Att PRIO är viktigare än kärnverksamheten vet ju alla redan.

Anonym sa...
29 november 2009 15:18  

Wiseman
Det är lätt att det blir så...
Dvs "Att PRIO (lösningen på allt som inte fungerar) är viktigare än kärnverksamheten..."

Speciellt när man har en tänkt "kärnverksamhet" som är så illa genomtänkt och så dåligt förankrad...

Eller?

Anonym sa...
29 november 2009 15:38  

Som någon sa: Ett bra datasystem säljer sig själv..... Varför var PRIOs representanter ute på förbanden???

Bkan sa...
29 november 2009 16:48  

Det kringresande sällskapet kom till norra delen av Sverige och framförde flera goda argument för sitt system:
+Man kommer att kunna se lönetilläggen direkt, ingen behöver vänta till efter dagens körning.
+Man kan se vakanser på P7 och söka dessa, även om man jobbar i Norrbotten.
+Med Utvecklande Bedömnings System kommer värdegrunden att implementeras!

Vän av ordning frågar sig då:
+Lönen betalas fortfarande ut den 25.e, vad vinner jag på att veta beloppet som ett övningsdygn har gett vid attestering?
+Är önskan om rörlighet mellan Sveriges olika delar så stor att det motiverar detta stödsystem?
+Är inte åsiktsregistrering förbjuden?

Utkräv ansvar, snarast!

Abrakadabra sa...
29 november 2009 20:14  

Håller med, här slås huvudet på spiken.

Gissar att kreatören även ligger bakom http://blogg.svd.se/ledarbloggen?id=13357

Christian sa...
29 november 2009 21:13  

De system FM har idag måste ersättas oavsett vad man tycker.

FM ska jobba efter en administrativ modell, väldigt många tror att vi gör det idag, men så är verkligen inte fallet. Varför skulle inte vi kunna göra detta, när världsomspännande storkoncerner klarar det.

Eller vill ni att vi inte ska minska på den adm personalen till förmån för kärnverksamheten......

Det är inte IT systemet som skall styr i sig, utan hur verksamheten tagit fram modellen för hur man jobbar. Sedan sätter systemet vissa begränsningar.

Om högsta ledning i princip fullständigt struntar i att säkerställa framtagandet av verksamhetsmodeller processer och rutiner utan tror "att det fixar it personalen", då går det som det går. Erfarenhet från Danmark och Norge finns, men mycket av den har man ignorerat, vi vet ju alltid bättre i sverige....

Vill man sedan inte heller vara föregångsmän, blir det inte bättre.

Enligt uppgift (ej verifierad) så är det 24 andra länders militärer som använder SAP. Så helt fel kan systemet ej vara, och på något sätt har de ju klarat säkerhetsklassningen.

Och nej, jag jobbar ej i eller med PRIO, men blir snart användare.

Anonym sa...
29 november 2009 22:06  

"minska den administrativa personalen till förmån för kärnverksamhet" sa den föregående talaren.

Ironi så det förslår. Fantastiskt att se officerare hacka PRIO istället för att flyga flyplan, föra jägarförband eller verka på fartyg.

Kärnverksamhet som sagt.

/Skeptisk

Sleipnir sa...
30 november 2009 02:11  

Jag håller med Christians kommentarer, och när jag hör kollegor hävda att de enbart ska ägna sig åt sin spetskompetens (oavsett vad den består i) så blir jag något beklämd. På gott eller ont så har vi inte möjlighet att ha assistenter tillgängliga åt er hela dagarna, det har man civilt enbart på extremt hög nivå. I övrigt gäller det nog att vänja sig vid att;
1. En gång i månaden minst, tidredovisa i PRIO.
2. Uppdatera ditt CV i PRIO (kanske varje gång du lär dig något nytt).
3. Boka dina resor själv.
4. Återraportera efter tjänsteresa.
5. Beställa saker själv.
6. Rapportera när det du beställt kommit till dig.

Jag ser inte att det är övermäktigt. Och när de stora kullarna anställda kommer in i bilden, ja, då ska dom in också, själva. Om det innebär att vi ger varenda en av dom en laptop så blir det så.

Det finns stora brister i projektet, och inkörningsproblemen har varit många. Men den smällen har FMLOG tagit.

I kritiken mot PRIO/SAP ser jag i princip aldrig ett förslag på annan lösning av hur dessa system skall skötas. Och med tanke på kostnaden på den [i]de facto[/i] outsorcade driften på alla tidigare system (VDLIV, FS+, LIFT i all dess former, DELTA, FREJ etc. etc.) så är knapapst att stå kvar vid det gamla vara ett alternativ.

Wiseman sa...
30 november 2009 06:49  

Eftersom varje licens årligen kostar 8000 kr resp 13 000 kr för personal i chefsposition som ska attestera, har Försvarsmakten inte råd med att ge de nya anställda soldaterna egna användarkonton i PRIO.

Plutonchefer etc har därmed att se fram emot att agera lönekontor och reseavdelning för sina anställda soldater. Väl använd tid...

Anonym sa...
30 november 2009 09:43  

PRIO kommer vare sig man vill eller inte så det är bara att gilla läget.

SAP är verkligen inte världens bästa system men tyskarna är bra på kontroll.

Jag förstår att många chefer är livrädda för att det ställs helt andra krav på attester och kommer göras mer uppföljning på inköp.

Ska PRIO lyckas måste man sluta se det bara som ett data-system, det är det inte, det har det aldrig varit. PRIO medför verksamhetesförändring en del mycket bra, en del mindre bra.

Cynisk sa...
30 november 2009 16:25  

PRIO är det slutliga steget från Ledarskap och krigsföringsförmåga till Management och förvaltning.

Chefer ska inte leda utan attestera och bokföra. Till och med plutonchefer har skrivbordskrig som huvudtjänst. Officerare ska givetvis inte användas som administratörer. Trots det påläggs fler och fler byråkratiska kontors-sysslor.
Sleipnir verkar tycka att det är okej men så är han inte yrkesofficer heller.

Doktrinerna talar om manövertänkande och uppdragstaktik. Grunden till det är decentraliserad ledning och förtroende. HKV har just avskaffat alla förutsättningar för detta.

"Vi anpassar organisationen till systemet", sa någon ansvarig på HKV. Är det rimligt att anpassa en krigsmakt till ett datasystem?

PRIO är en produkt av ett gigantisk felskär under allmänhetens åkning på Östermalms IP aka L24.

Anonym sa...
30 november 2009 17:03  

Appropå

"PRIO kommer vare sig man vill eller inte..."

Det är nog inte så enkelt...

Det är nog inte heller självklart som Sleipnir skriver

"...så är knapapst att stå kvar vid det gamla vara ett alternativ."

För oss som varit med ett tag så ligger faktiskt PRIO i det läge som SIRIUS låg i när man lade ner det 1997...

SIRIUS skulle också ersätta alla de gamla systemen, men man kom till insikt om att riskerna var för stora med att fortsätta det projektet så man avbröt det...

Det är därför vi fortfarande har system som FREJ88...

Det är väl inte osannolikt att man nu kommer fram till att riskerna och osäkerheterna med att fortsätta SAP-utbyggnaden till att även omfatta alla system som behövs för materielförsörjningen är för stora (såväl verksamhetsmässigt som kostnadsmässigt)?

Det har ju hänt förut...

Under ganska liknande förutsättningar...

Eller?

Plutch sa...
30 november 2009 20:53  

En plutonchef skall träna sig i ledarskap och truppföring av sin pluton. Varje sekund han inte är i skogen och övar strid eller annan huvudtjänst så är något fel. Alla som säger att vi ska "anpassa oss till nya arbetsformer" eller "det är bara att acceptera faktum" är passivt medskyldiga till att år 2015 så dör svenska soldater i strid i Afghanistan pga att plutonchefen är en sekreterare, handläggare och förvaltare och inte den härförare han borde vara.

Allt som divergerar från den odiskutabla roll som en plutonchef i stridande förband är helt förkastligt.

Praktiskt ledarskap och föregångsmannaskap. Kunskaper i taktik och stridsteknik.

Den fokus på utbildarroll som en fredsplutonchef för kunde ha är borta och passé. Nu är det yrkesmän som plutonchefen skall vara värdig att leda.

Att reducera rollen till en administrativ apa är förräderi.

Förslag på åtgärd: Plutonchef och kompanichef har självklart allt ansvar vad avser personaltjänst mm.

En administratör på kompaniet skall knappa allt i datorsystemet. En officer skall ej nyttja datorer för att genomföra det praktiska knappandet.

Om det är så att det finns någon vinst för officeren att titta i systemet, tex för att kontrollera databaser mm då nyttjar han självklart systemet.

Och när förbandet är på övningsfältet och övar sig i krigets värv då sitter administratören och knappar löner och listor och kompaniet övas på huvudtjänst.

Tada! Alla är glada.

Wiseman sa...
30 november 2009 21:49  

Plutch: Så blir då cirkeln äntligen sluten och saker och ting är som de var på 40-talet när fanjunkarn skötte det kamerala.

Jag håller dock med dig till 100 %.

Anonym sa...
1 december 2009 00:51  

Wiseman,PlutC@
Om vi nu skall införa några slags administrativa tjänster på kompaninivå så undrar jag hur det går med personal- och ekonomivinsterna som prio skulle generera. Stora delar av systemets förtäfflighet för den enskilde försvinner ju också. Lediga tjänster vid P7 o.s.v.
Någon måste ju trots allt leverera indata till dessa knapptryckare.
Kan man skönja en saknad av den gamle kompaniadjutanten. Han som visste,kunde allt och fixade det mesta, till en ringa kostnad?

Nu till allvaret. Som jag har fått det hela förklarat så handlar det om två olika individer som bägge kallas plutC. Den ena med sitt plutonslag är en resurs för att utbilda och serva plutc (truppföraren)och hans pluton. Plutc(trupputbildaren) har med allt vad det innebär arbetsgivaransvaret för de anställda på plutonen. Han skall också sköta hela den administrativa delen. Ja, han sköter beställningar,vabdagar,lön, resor och allt annat så att PlutC kan koncentrera sig på sin pluton och dess utbildning.
Detta har diskuterats på flera håll i landet och vid olika seminarier. Senast tror jag att det var i Halmstad. Vad jag förstår slirar det även här rejält inför starten om ca sju månader.
Jag förstår heller inte var besparingen i ett sådant system skulle hämtas hem men det är bara att erkänna, man kan inte förstå allt. Jag hoppas att någon kan säga att jag har fel och berätta hur det skall se ut.
Att sätta den truppförande plutonchefen eller någon annan vid (förbandet) plutonen, vid ett tangentbord för att administrera är ju befängt.
Teaterdirektören.

Wiseman sa...
1 december 2009 06:56  

Teaterdirektören: Det blir ingen besparing i vanlig ordning. Det känns inte helt otroligt att vi om några år är tillbaka där vi var för några år sedan, med lokala lönekontor och reseavdelningar, när man insett vi lägger för lite tid på kärnverksamheten. Cirkeln brukar slutas till slut.

Anonym sa...
1 december 2009 08:14  

Wiseman@
Jag var lite rädd för att du skulle svara på det här sättet.
Det innebär nämligen att jag måste göra något som jag tycker riktigt illa om.
Luta mig tillbaka, konstatera att ytterligare en del av av mina surt förvärvade skattepengar gått åt fanders, knäppa mina händer bakom nacken och konstarera;"vad var det jag sa".
Teaterdirektören.

Anonym sa...
1 december 2009 08:48  

Varför kan vi inte först se på dem som gjort samma resa? Dvs blev det bra?

Poliser som kör pekfingervalsen på sina rapporter istället för att synas ute, när deras cicila administratörer försvann.

Läkaren som kör pekfingervalsen i journalerna istället för att hinna träffa fler patienter, när läkarsekreterarna försvann. Jo, jag vet att det finns många läkarsekreterare kvar, men ökat datorknappande som läkaren måste göra tar tid från patienterna, dvs färre besök/dag. På privata vårdcentraler har man ju backat bandet för att bli mer effektiva.

Anonym sa...
1 december 2009 10:42  

Om vi kopplar ihop FM ekonomi, det utdöende praktiska ledarskapet och all administration för oss anställda, så kanske följande citat från filmsnutten är klon
"- Så länge idioterna där ute har möjlighet att lämna skrivborden kommer de att kunna förbruka pengar

Sleipnir sa...
1 december 2009 12:57  

Noterar i öBs bildspel att det stämmer, soldat tilldelas inte PRIO konto. Antar att det blir någon slags övergripande serviceorder kallad förbandstjänst som man reggar dessa på.
Ser dock fortfarande inte riktigt problemet med det adminstrativa, och att ha en sådan misstro på sina egna förmågor att man anser man måsta öva 100% av sin tjänstetid tycker jag verkar lite oroväckande. Även under beredskapen på 40 talet sysslade man med administration, och jag är gammal nog att ha hanterat permisisoner och löner samt planering kring detta under KFÖ:er.
Är också något misstänksam över det faktum att det på "Plutch" förband verkar saknas 1,4 och 8 nivåer?
Jag har dock såpass god insikt i de system som övertagits från FMV och numera finns i SystFörvE ömma händer att jag är helt övertygad att de måste ersättas snarast.
Efterfrågar fortfarande alternativ till SAP.
Kollega som besökte danskarna fick beskedet att det gjort ont i ca 5 år, men att fördelarna nu accelererande kunde noteras.

Cynisk sa...
1 december 2009 17:13  

@Teaterdirektören.
De där två plutoncheferna du talar om är tyvärr bara en person. Det har inte tillförts några resurser utan det har bara tillförts administrativa sysslor.

JA, vi saknar redan idag kompaniadjutanten och ännu mer i morgon.

Anonym sa...
1 december 2009 19:58  

Apropå andra länders erfarenhet av SAP (PRIO):

http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=8775142201

Plutch sa...
1 december 2009 22:38  

Sleipnir: Jag har också varit på FMs "väckelsemöte" angående PRIO-införande.

Det är solklart att ett nytt administrativt system är en nödvändighet.

Det som är beklämmande och en feltanke av tjänstefelsmått är att PRIO sätter likhetstecken mellan officer och administratör.

Det är helt förkastligt att en plutonchef/ kompanichef eller bataljonchef är fjättrad i förvaltningens bojor istället för att träna för det som svenska folket förväntar sig: Krigets värv.

Det har gått så långt att vissa individer tror att huvudtjänsten är förvaltning av ett fredsutbildningssystem.

Jag tror vissa soldater som nu ligger med söndersprängda ben på Akademiska har en annan bild av vad en plutonchef bör göra i sin dagliga gärning.

I framtiden kommer han sitta med massa löneattestering och formulär för förrättningstillägg. Vilket sinnesjukt trams.

Band sa...
3 december 2009 22:45  

Är själv ingen påhejare av PRIO men några saker förtjänar att kommenteras:
När vi får våra yrkessoldater får nog plutons-, kompani- och bataljonsbefälet ute på roten finna sig i att bli stödpersonal med eller utan system PRIO. När jag för några år sedan besökte en kamrat som gick skola i det stora landet i väster var hans inhemska kurskamrater väldigt nöjda med att tillbringa ett år som elever eftersom det innebar att de kunde gå hem till familjen efter dagens lektioner. I vanliga fall hade de i sina roller i kompani eller bataljonsledningar ägnat i princip varje dag mellan 19.00 och midnatt med att för sina soldaters räkning reda ut allehanda ersättnings och adm-ärenden. Det handlade om allt från löner, reseersättningar, familjebidrag, sjukvårdsersättningar och flyttbidrag till rena personalärenden och hjälp med att sköta juridik i samband med skador.

Sveriges sociala system till trots så är jag förvissade om att framtiden kommer att innehålla samma typ av uppgifter även för förbandschefer i våra insatsförband och dessa kommer att bli en allt större del av "kärnverksamheten" för insatsofficerarna.

Vem vet - PRIO kanske till och med blir ett stöd i detta?!

Band

Anonym sa...
8 december 2009 19:05  

och nu tror inte ens SAP på ett enda stort system som lösningen...

Länk till IDG
http://213.132.123.205/2.2275/1.276630/glom-det-stora-affarssystemet

men det är väl ingenting som stoppar Kejsaren med sina nya fina kläder?

Eller ?

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade