Nödvärnsexcess, skadestånd och krav på ingripande

Ännu ett bisarrt och tragiskt exempel på hur lagen om nödvärnsrätt tillämpas aktualiseras nu i media. En man som ingrep till försvar för en 68-årig kvinna döms nu till ett års fängelse. En yngre berusad man hade stoppat kvinnans bil, trängt sig in i den och höll kvinnan i ett strupgrepp när Per-Anders Pettersson, på internet mer känd som Nåshjälten, ingrep. Händelsen inträffade för drygt 3 år sedan, men nu i dagarna ska Pettersson börja avtjäna det fängelsestraff han dömdes till för att ha slagit den 68-åriga kvinnans angripare med den domkraft Pettersson hade till hands.

Till saken hör dock att Pettersson i tumultet slog angriparen två gånger och att det andra slaget tog så illa att det spräckte mannens skallben. Pettersson dömdes för grov misshandel till ett års fängelse och ska betala ett skadestånd till angriparen på 50 000 kr.

Angriparen i sin tur dömdes till villkorlig dom som plåster på såren för att han i sin tur misshandlats av Pettersson. Av samma anledning sänks skadeståndet som angriparen ska betala till kvinnan.

Följden av Petterssons ingripande blir alltså:

+ Kvinnan räddades från att blivit värre misshandlad. Vid Petterssons ingripande hade den narkotikapåverkade angriparen ett strypgrepp på henne.

- Angriparen blir utan påföljd
- Kvinnan fick ett lägre skadestånd
- Pettersson blir lagförd och ska utge skadestånd till angriparen

-- Allmänhetens inställning till att ingripa till andra människors hjälp i händelse av brott sänks ytterligare

= Skadeståndsmässigt är det alltså nästan lika illa att "misshandla" en person som i sin tur misshandlar en annan person som att våldta och döda en 10-årig flicka. Skillnaden är 25 000 kr. Att ladda ner och upp filmer på internet är avsevärt mycket värre än något annat. Det vet alla sedan domen mot Pirate Bay.


Tingsrättens dom i fallet överklagades till Hovrätten, vilken fastställde tingsrättens dom. Hovrättens dom i sin tur överklagades till Högsta Domstolen, vilken nu meddelat att man ej prövar domen, varvid tingsrättens dom nu gäller.


Jag kan köpa att Pettersson kan anses ha överskridit nödvärnsrätten till att ha gått in på nödvärnsexcess, men det är fullständigt absurt att han ska straffas hårdare än kvinnans angripare. Pettersson straffas så hårt eftersom han är tidigare ostraffad och därmed blir det ingen straffrabatt. Hade det varit en känd våldsbrottsling och narkoman hade domen blivit förmodligen lägre.

Frågan är nu hur Regeringen ska kunna motivera ett lagförslag som kräver ingripande av åskådare till andra människors försvar vid brott, (den s k civilkuragelagen) när de som ingriper bestraffas hårdare än gärningsmännen? Nödvärnsrätten och gränsen till nödvärnsexcess är närmast anpassad till en laboratoriemiljö, hävdar jag. På Facebook har Nåshjälten fått ett massivt stöd och en insamling har startats för hjälpa honom betala skadeståndet.

Det är hög tid att se över nödvärnsrätten och skadeståndsbeloppen.

20 kommentarer:

Cornucopia? sa...
4 november 2009 19:59  

Kommentarer är väl överflödiga...

Bra skrivet.

Easy Fox sa...
4 november 2009 20:34  

En anledning till det hårda straffet sägs vara att man inte vill ha medborgare som tar lagen i egna händer.

Är inte det argumentet direkt kontraproduktivt vid en civilkuragelag? Var går gränsen?
Hur ska man få medborgare att ingripa "lagom" enligt en proportionalitetsprincip?
Utbildad personal ska kunna detta, så som polisen, men övriga medborgare?

Mkt märklig dom.
Det är allvarligare att skattefuska än att döda någon i vårt land.

Nej, man kommer nog tänka sig noga för innan man hjälper någon i nöd. Och medan man tänker kan det bli försent.....

Anonym sa...
4 november 2009 20:51  

Männen bakom Piratebay dömdes inte för att ha laddat upp och ner film utan för medhjälp till sådant - det är en viss skillnad.

I övrigt beskrivs detta komplicerade fall bra. Varken vanliga människor eller poliser har någon som helst rätt att utdela kroppslig bestraffning sedan 1855 i Sverige. Det är värt att komma ihåg. Men det är självklart svårt att handla rationellt i en sådan situation.

Domstolen verkar också döma som om han redan fått sitt straff i och med domkraften i huvudet... Absurt

Anonym sa...
4 november 2009 21:00  

Med en sk. 'civilkuragelag' riskerar ett ingripandet av gemene man att utvecklas till ett moment 22. Såvida personen som tänker ingripa är på det torra med hur mycket våld som är tillräckligt.

Petterssons tragiska fall verkar att hans användande av 'tillhygge' inte var proportionellt till mannens våld mot kvinnan. Men hur ska Petterson veta innan om mannen som stryper kvinnan är beväpnad med kniv eller liknande? Hade personen haft kniv så hade kanske våldet varit proportionerligt?

Tragiskt är bara förnamnet.

chefsingenjören sa...
4 november 2009 21:28  

Hmm. Det man kan börja fundera på är hur det fungerar för oss militärer om vi ska handla efter nödvärnsrätten som alltid finns som en utökning av IKFN (och oftast av ROE vid insats).

Problemet för oss militärer är att vi sällan har graderbar verkan på det våld vi kan utöva.

Hur mycket våld måste jag tolerera innan jag kan hänvisa till nödvärnsrätten? Minns maktlösheten i Rwanda och Srebrenica.

Risken är att vi måste vänta tills dess att det är försent för antingen den vi avser att skydda, eller oss själva.

Eller som dom säger i Top Gun "Do not fire, until fired upon".

Anonym sa...
4 november 2009 22:30  

@Chefsingenjören 21:28

Det är inte bara fiktivt i Top Gun.
ROE för den svenska styrkan i Afghanistan är just "don't fire until fire upon"...

LilleFF sa...
4 november 2009 22:44  

I Sverige har vi bestämt oss för att ha begränsat skadestånd vid lidande / personskada och skadeståndet ska främst handla om t.ex. utebliven inkomst. Alltså är det inte konstigt att det blir mycket mer skadestånd i ett mål som behandlar nedladdning än ett misshandelsmål.

Nödvärnsrätten är komplicerad, men om anfallet på kvinnan var över efter första slaget så kan inte nödvärnsrätten appliceras och excess-tillägget kan bara tillämpas i extrema situationer som t.ex. om det är din fru eller barn som utsätts för hot eller om händelser under dagen / senaste tiden är av sådan extrem karaktär att det kan ge förmildrande omständigheter.


Håller helt med om att civilkuragelagen blir svår att motivera med tanke på denna dom.

Morgonsur sa...
5 november 2009 00:09  

Lagstiftningen i sig är det sällan något större fel på. Vad som däremot förskjutits genom åren är tolkningar och tillämpningar av den.

Jag har dock sett betydligt värre flumdomar än denna, som tycks ha förenklats några varv för mycket av media.

Jag är dock samtidigt synnerligen positivt överraskad att media faktiskt länkar till domarna. Om man läser dem får man en helt annan bild av vad som förevarit i situationen.

Både Tingsrättens och Hovrättens resonemang känns nämligen logiska och genomtänkta, även om jag nog personligen gissningsvis valt att ogilla åtalet. Både TR och HR ger honom t ex all rätt att klappa till ordentligt med domkraften - även om det tycks framgå av vittnesmål att förövaren redan gett upp rätt tydligt redan innan det första slaget.

Det första slaget hade han således klarat sig ifrån - även om personen inte var något hot.

Efter den första smällen kommer det dock ett slag till, som tycks grundat i en HELT annan motivbild än excess kopplat till överfallet på damen...

Det försvårande var att herrarna kände varandra och tydligen var rejält osams från början. Domkraften togs med i bil till platsen just för att användas som tillhygge mot den person som också senare fick smaka på den. Ingen visste då att han skulle få spel och ge sig på en oskyldig 68-årig dam.

Mycket tyder på att han nog fått sig en rejäl smäll även om han inte hunnit med konststycket att ge sig på denna dam precis när domkraftsägaren hunnit fram.

Å andra sidan finns mycket som tyder på att han nog bjudit upp till en smäll även utan oskyldiga damer inblandade.

Kort sagt - en enda soppa.

Mannen med domkraften tycks dessutom redan ha en villkorlig misshandelsdom som inte löpt ut ännu. Utan den hade han sannolikt i värsta fall fått en villkorlig dom trots den krossade skallen och sluppit krypa in.

Oavsett de försvårande oständigheter hade jag dock - om jag var domare - som sagt personligen förmodligen hellre friat än fällt och anslutit mig till det skiljaktiga hovrättsrådet Erica Hemtke - som ville ogilla åtalet. Läs hennes motivering i slutet av Hovrättens dom.

Juridik är som sagt en bedömningssport, och i det här fallet hade det inte varit fel att fria 'Domkraftsmannen'. Det är ju, som alla påpekar, inte alltid lätt som privatperson att veta riktigt hur långt man kan gå.

Om inte annat kan man konstatera att damen ifråga hade en fantastisk tur, och att domkraftsmannen - vad man än anser om hans motiv - tack och lov faktiskt räddade henne.

Att få skadestånd av vad slag det vara må för att man utsatts för våld medan man överfaller en äldre dam gynnar knappast det allmänna rättsmedvetandet.

Inte en spänn borde han ha fått, utan snarast ett par lagmannaögon spända i sig åtföljt av ett 'skyll dig själv'!

...vilket för mig in på svensk skadeståndsrätt - som måhända är logiskt genomtänkt, men IDEOlogiskt så bisarr att det inte är någon idé att kommentera den.

Jag anser att hela systemet kring skadestånd behöver ses över i grunden. Av flera anledningar.

/Morgonsur

http://morgonsur.wordpress.com

Wiseman sa...
5 november 2009 00:21  

Tack Morgonsur! Det var mycket informativt!

The Mighty sa...
5 november 2009 07:27  

Lagstiftningen angående civilkurage är bara påväg att bli mer tragisk och håller med tidigare talare att skadeståndsbiten är "olycklig". Men jag vill också förtydliga att nödvärn kanske inte är rätt ord då vi är på internationella insatser. I början av ROE brukar (iaf inom ISAF) det i inledningen stå att rätten till självförsvar alltid finns. Om detta brukar vi svenskar debattera om innan och under utlandstjänst. Vissa drar det även så långt att man inte för bära vapen innan korrekta ROE finns. Detta är fel MEN eftersom självförsvar tolkas helt olika i olika länder och olika världsdelar så löper man alltid risken att behöva förklara sig då man använder den rätten. I detta fall räcke tydligen inte förklaringen med hänvisning till nödvärn. I FM däremot hoppas jag att vi är kloka nog att handla rätt då vi hamnar i situationen för självförsvar.

Anonym sa...
5 november 2009 08:08  

Enligt uppgifter "på bygden" ska domkraftsmannen ha varit ute efter offret än längre tid och nu sett sin chans....
"Räddaren" ska exempelvis följt efter offret, medveten om dennes läggning, i förhoppningen att han skulle "flippa ur" och därigenom ge anledning till ett ingripande.

Fallet är ett typexempel på hur lätt det är att med rätt vinkling och utelämnande av vissa grundvärden starta ett mediadrev och få allmänhetens sympatier.

Domstolarna har gjort en korrekt bedömning. Att ta med en domkraft med förhoppningen att den ska komma till användning kan knappast vara liktydigt med att "svårligen kunna besinna sig"!
/PH

Anonym sa...
5 november 2009 09:22  

In Soviet Sweden, criminals put YOU in jail!

/Starvid

Anonym sa...
5 november 2009 11:35  

Som Morgonsur skriver, juridik är en bedömningssport. Dock så borde det finnas någon likriktning över riket. Därför känns denna nyhet http://www.metro.se/2009/11/05/99668/slogs-blodiga-nar-de-vantade-pa-taxi/ väldigt skild från "domkraftsmannen" vad gäller straffpåföljd för ungefär samma brott.

//Johan

Lemmy sa...
6 november 2009 09:03  

Ännu ett bisarrt och tragiskt exempel på hur folk bildar sig en uppfattning om vad som hänt genom att enbart läsa kvällspressens lösnummerförsäljningsjournalistik.

Om man - vilket Gud förbjude - bemödar sig att läsa rättens dom växer en annan bild fram om Per-Anders Pettersson, på Internet mer känd som Nåshjälten.

Tingsrättens dom: (den tydligaste av de båda)
http://www.svd.se/multimedia/archive/00530/Mora_Tingsr_tt-B674_530761a.pdfVad hände enligt rätten?
1) Per-Anders får reda på att Xxx är i trakten och är berusad och provocerande.
1) Per-Anders beväpnar sig med en domkraft.
2) Per-Anders ger sig ut i bil för att leta efter Xxx.
3) Per-Anders finner Xxx i en annan bil, med händerna kring en kvinnas hals. Per-Anders avbryter skeendet, bl.a med hjälp av domkraften.
4) Senare, utanför bilen och med ingen kvinna inblandad, slår Per-Anders Xxx en extra gång med domkraften, så att skallbenet spricker, blödning i hjärnbarken uppstår och Xxx får repareras med titanplatta på sjukhus.

Nödvärn?
Javisst. Första gången. "Föredömligt" kallar till och med tingsrätten det första ingripandet för.
Men den springande punkten är 'hur länge efter själva nödsituationen råder själva nödvärnet'? Och här anser rättsväsendet att det vid slag #2 inte längre är nödvärn. Ändå klipper Per-Anders till, för kung och fosterland. Det är detta andra slag som han döms för.Att bilda sig en uppfattning om ett skeende enbart genom att lyssna på den ena parten brukar aldrig vara hållbart i längden. Jag hoppas att detta populistiska inlägg var en enskild plump i Wisemans bloggande, och inte något som är allmänt för den här sidan.

Unknown sa...
6 november 2009 09:41  

Tack morgonsur för klargörandet !
Tycker det är riktigt dåligt av media, såsom DN,Svd iaf, att inte ta upp sådant också dock !!

Vinklingar i all ära, men så snevinklat blir ju helt fel !

/K

Anonym sa...
6 november 2009 17:33  

Läser man nu tingsrättens dom kan man också konstatera att det är sakfel i påståendena att Pettersson var ostraffad tidigare (dömd för misshandel 2003) och att han inte skulle ha fått någon "straffrabatt" (egentligt straffvärde anges till tre år, men på grund av situationen reduceras detta till ett år).

"Straffrabatt" kommer för övrigt bara i fråga om någon samtidigt döms för flera brott och då för de brott som har lägst straffvärde. Det finns inget som helst stöd i rättspraxis för att någon vuxen gärningsman skulle ha fått ett lindrigare straff i detta fall för att det skulle vara en känd våldsbrottsling och narkoman som begått samma brott.

Wiseman sa...
6 november 2009 23:15  

Som jag skrev tidigare: Morgonsurs kommentar var i högsta grad klarläggande och därmed mycket välkommet. När jag skrev inlägget fanns inte domarna tillgängliga för mig på nätet utan jag utgick från den information som fanns tillgänglig på såväl tidningssidor som bloggar.

Oavsett vilket anser jag ändå att praxis avseende skadestånd och straff behöver en översyn.

Morgonsur sa...
7 november 2009 00:13  

...och jag håller synnerligen ivrigt med Wiseman!

/Morgonsur

http://morgonsur.wordpress.com

Brage sa...
10 november 2009 00:37  

Håller med dig helt i inlägget!

För att börja med det uppenbart absurda: Även om det i efterhand kan fastställas att övervåld brukats, så ska väl inte skadeståndet till kvinnan sänkas, eller gör rätten bedömningen att kvinnan led mindre pga övervåldet förövaren utsattes för..?

Även om det förvånar mig att förövaren inte kände av första smällen av domkraften, så är straffen för orimliga!

Vad signalerar detta till allmänheten?

Kommer medborgaren våga ingripa ifall de ser någon bli överfallen, misshandlad eller våldtagen, utan att först ha helt klart för sig vilken våld som för brukas??

P. Eriksson sa...
20 november 2014 00:59  

Du skriver i regel fantastiskt bra saker Wiseman, men i detta fall håller jag inte med dig.
Vi måste värna om nödvärnsrätten genom att inte se mellan fingrarna när den missbrukas.
Ett andra slag med ett tungt redskap som en domkraft, snudd på dödligt, i den rådande situationen KAN OMÖJLIGT motiveras på något sätt och därför anser jag det är rätt att personen ifråga fälldes för det.
Excess är inte relevant då det inte fanns något hot mot förövaren.
Sedan kan man förstås ifrågasätta proportionaliteten i straffen för de båda förövarna i fallet, men jag tror att man i det tog med att den ena förövaren också blev offer, med skada som givit bestående men och kanske även ställt det mot den skada han själv åsamkat sitt offer.

P.E.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade