Den nya Ententen

De som regelbundet läser mina bloggkollegor som listas i högerspalten, har säkert hunnit läsa en del om att det franska landstigningsfartyget Mistral nu gästar St Petersburg för att ryska flottan ska få stifta närmare bekantskap.

Tidigare i år offentliggjorde Ryssland avsikten att under de närmaste åren anskaffa uppåt fem st nya hangarfartyg av större modell än det nuvarande och problemtyngda Admiral Kuznetsov. Under sommaren började man också tala om att anskaffa ett antal franska landstigningsfartyg av Mistral-klassen. Avsikten har sedan dess varit att köpa ett och sedan licenstillverka resten. Man anser det vara av yttersta vikt att det första köps in snabbt eftersom man inte har råd att vänta på att egna fartyg av samma slag utvecklas (beräknat ca 6-7 år, men dylika företag brukar lätt dra över tiden).


Reportage i rysk tv om Mistral


I Ryssland har ett inköp av Mistral redan fått ett parlamentariskt godkännande. I Frankrike har man närmast hoppat jämfota av glädje över det ryska intresset. Varvet i St Nazaire som bygger Mistral kommer snart att drabbas av arbetsbrist och en försäljning till Ryssland skulle trygga jobben ett tag framöver. En affär har dock ännu inte godkänts från fransk sida, men president Sarkozy har gett sitt godkännande att inleda förhandlingar. Mistrals närvaro i St Petersburg torde dock tala sitt eget tydliga språk om inriktningen.

Om affären går i lås blir det för Ryssland första gången man har ett fartyg som både kan genomföra landstigningsoperationer och dessutom utgöra bas för helikopteroperationer. Tidigare har ryska flottans landstigningsfartyg inte haft någon helikopterförmåga och den största fartygsklassen, som var ett av det svenska invasionsförsvarets primärmål, Ivan Rogov, har endast ca halva Mistrals deplacement. Ropucha, Alligator, Polnocny och Pomornik som säkert är bekanta från invasionsförsvarets dagar, är dvärgar i jämförelse med Mistral.

Den ryska marinchefen motiverar en anskaffning med att med ett Mistral kan man på 40 min landsätta samma styrka som det tog 26 h att landsätta under Georgienkriget. Det är tveklöst så att man har dragit en rad erfarenheter från Georgienkriget som man nu försöker åtgärda.

För Sverige är ett ryskt köp av Mistral mycket dåliga nyheter. Den svenska försvarsförmågan och hela hotbilden har sedan 90-talets mitt baserats på framförallt en enda sak - att Ryssland saknar överskeppningsförmåga i Östersjön. Den tidigare mycket omfattande landstigningsdelen av Östersjöflottan rostade under 90-talet sönder i sina hamnar och sedan drygt tio år saknar Ryssland reell landstigningsförmåga i Östersjön.
Därför var det åtskilliga som fick hicka när det visade sig att Ryssland ombaserade stora delar av sin landstigningsförmåga från Svarta Havet till Östersjön under övningen Zapad tidigare i höst, trots att relationerna med Georgien just då var de sämsta sedan kriget 2008.

Landstigningsfartyg av den typ som Mistral utgör har ingen användning i defensiva operationer, utan är ett i högsta grad offensivt instrument att användas för maktprojektion. Mistral kan för med sig personal och materiel väl motsvarande och överstigande en av de 8 manöverbataljoner som Försvarsmaktens markstridskrafter nu ska omorganiseras till. För såväl Sverige/Östersjöländerna som Georgien och Ukraina är det läge att fundera över framtiden, då ryska Mistral sannolikt baseras i Östersjön och Svarta Havet. Det är i så fall för svensk del också i högsta grad över den säkerhetsgaranti Sverige sedan något år uttalat för grannländerna. Redan nu uttrycker såväl Georgien som flera av de baltiska staterna sin oro över ett ryskt köp av Mistral, medan saken i Sverige gått helt obemärkt förbi.

Frågan återstår ändå vad Ryssland ska använda Mistral till och varför det är så bråttom med en anskaffning att fartyget ska anskaffas under det närmaste året. Ryssland signalerar nu kraftfullt med sina intentioner att bygga nya hangarfartyg och landstigningsfartyg att man vill vara en kraft att räkna med. Ej heller verkar pengar längre vara ett problem. Sedan tidigare har man deklarerat en avsikt att omsätta i princip all materiel hos frontförbanden till 2020 och nu talar man, utöver hangarfartygen, om köp av 5 st Mistral à ca 5 mdr kr per st.


Samtidigt är det intressant att notera de ytterligare närmare banden mellan Frankrike och Ryssland, där Frankrike utöver Mistralaffären även lovat att bistå med kompetens vid rysk helikopterutveckling. Frankrike har också blivit en av de starkaste förespråkarna för den för svenskar numera välbekanta gasledningen North Streams sydliga tvilling, South Stream. Frankrikes agerande i medlingen i samband med Georgienkriget kommer också i en högst ny dager. I Ryssland och Frankrike talar man nu om ett frankrikeår, respektive ett rysslandsår och nu i dagarna besökte premiärminister (jag var nära att skriva president...) Putin Paris, där Mistral och South Stream var några av toppnumren. I ryska media jämförs Putins besök med Peter den Stores "stora ambassad", vilken förde med sig en del elände för Sverige på sin tid.

Kanske ser vi nu en ny Entente formas, där nu Tyskland med sitt behov av North Stream utgör det tredje benet.


Gyllenhaal, 2, 3, 4
Chefsingenjören
Sverige och Världen
Mistral i genomskärning (RIA Novosti)
Världen idag, 2, 3 (Det kan tyckas lite lustigt att en av Sveriges kristna tidningar faktiskt är den som är mest uppdaterad på säkerhetspolitiken i Östersjöområdet, men så är det)
Mer et Marine


Uppdatering 1/12 21.30: Bo Pellnäs skriver på SvD Brännpunkt om Frankrikes flirt med Ryssland och björnens nyvunna aptit på landstigningsfartyg.

Uppdatering 2/12 08.00: Mikael Nilsson skriver också han på Brännpunkt om solidaritetsdeklarationen. Han pekar på samma problem som jag tidigare pekat på. Det finns ingen reell möjlighet för Sverige att lämna något militärt stöd till våra grannländer eftersom det inte finns några resurser att avvara. Ett krig som drabbar något av våra grannländer kommer även att beröra Sverige och tvinga oss att prioritera det nationella försvaret framför stöd.

23 kommentarer:

Simon sa...
30 november 2009 kl. 02:18  

Dessvärre finns väl inte allmänhetens frågestund i riksdagen, men det kanske vore på sin plats om alla som läser denna blog skickade ett mail eller brev till några riksdagsmän med frågan om vad detta betyder för svensk försvarsdoktrin med tanke på att nuvarande doktrin som sagt bygger på att Ryssen ej har överskeppningskapacitet.
Ett brev är inget brev, men om envar som följer bloggen mejlar till fem riksdagsmän så kommer det att upplevas som en folkstorm.

Upandaway sa...
30 november 2009 kl. 03:08  

Det är brutalt svårt att luska ut var Ryssland är på väg någonstans. Å ena sidan tycks det som deras försvarsindustri mer eller mindre fallit samman då de inte verkar kunna bygga skepp längre:

http://newwars.wordpress.com/2009/11/28/russias-all-corvette-navy/

Har även varit prat om tyska ubåtar.

Och deras ekonomi, som är helt genomkorrumperad (plats 121 av 163 länder av Transparency Int.) verkar på väg att gå in i väggen:

http://www.economist.com/world/europe/displayStory.cfm?story_id=14973198&source=features_box2

Sen läser man sådana här saker i kommentatorsfältet på artikeln ovan...

"You seem to be fantasing that educated Russians want Russia to be more liberal. I doubt that very much. Nearly all the Russians I speak to have no interest whatsoever in western style liberalism, fantasising instead about getting the Crimea back, saving Russia from Jews, and increasing military spending to combat America....Political freedom, improving health (life expectancy for men is about 58...) don't figure anywhere on their agenda."

Svårt att säga utifrån hur mycket som är sant, men oroande är det allt. Man kan ju undra hur Fransmännen och Tyskarna tänker?

Wiseman sa...
30 november 2009 kl. 06:51  

Business, business, business...

Anonym sa...
30 november 2009 kl. 08:28  

Käre herr Wiseman, att väcka denna fråga i ett så tidigt stadium och tro att någon i FMledningen
och/ eller på något högre politiskt plan skulle reagera är väl att skjuta med "tulpanen" hårt påskruvad.
Med vetskap av utvecklingen av våra egna fartyg och helikoptrar så är hotet inte aktuellt på många år ännu.
Vi håller ju på och ältar en snart femton år gammal fråga om helikoptrar. Då rör det ännu så länge bara tre stycken.
Vår granne kommer givetvis drabbas av samma problem med utbilning,förseningar,felleveranser o.s.v. som vi har drabbats av.
Ställer vi dessutom upp med expertishjälp från FMV och diverse konsulter så kommer projektet inte att vara användbart innan vi gått i pension.
En politiskt gångbar förklaring till vad de skall ha resursen till är att hjälpa de nordiska länderna i skyddet mot talibaner.
Skulle det vara så att investeringen är befogad av gasleveranser eller det oroliga läget kring Östersjön så ligger vi ju på framkant.
Redan strax efter 2020 är ju visionen för det svenska försvaret tillräcklig för att vi skall kunna försvara hela Gotland och delar av Öland.
Att media och politiker i Sverige inte uppmärksammar detta faktum förundrar, inte bara oss som inte fick hicka utan, stora delar av vår omvärld.
För vi sysslar väl inte med business....
Vi försöker väl som vanligt att få ordning på kappan?
På förekommen anledning så vill jag påpeka att ironi kan förekomma i inlägget.
Teaterdirektören.

Anonym sa...
30 november 2009 kl. 13:18  

En frågan är vad fransmännen köper i gengäld, ryssarna lär ju inte punga upp med kontanter.

Peter Lohmander sa...
30 november 2009 kl. 13:46  

Tack för en utmärkt lägesbeskrivning med vida perspektiv!

Här nedan följer en länk till en artikel med koppling till NATO och de aktuella internationella affärerna samt Sveriges situation i det internationella spelet:
"Periferins risker"
samt mina kommentarer med titeln:
"Ja, periferin är verkligen riskabel".
http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=5962&Itemid=31

(Observera att vissa av länkarna innehåller ett blanksteg som måste plockas bort om man ska komma rätt.) Här finns ytterligare en anknytande artikel med kommentarer som bör läsas:
"Spricka i Nato när ryska flottan upprustas"
samt
"Svenska medier sviker sitt viktigaste uppdrag"

http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=6026&Itemid=30

Bästa hälsningar,

Peter Lohmander

Anonym sa...
30 november 2009 kl. 19:32  

På sätt och vis ska vi nog vara tacksamma för det ryska agerandet. Det ger nämligen en fixpunkt för både Försvarsmakten och våra politiker.

Som ni har nämnt var det svenska invasionsförsvaret ändamålsenligt anpassat efter ett mycket konkret hot. Åren utan en tydlig hotbild har inte gjort Försvarsmakten gott.

Vad som krävs nu är att Försvarsmakten tar sitt uppdrag på allvar och börjar förse våra politiker med information om säkerhetsläget i vårt närområde.

Anonym sa...
30 november 2009 kl. 19:34  

Hög tid att Sverige köper några Patriot bataljoner av USA och baserar på Gotland, samtidigt återinförs Rbs15KA och flyttas till samma placeringsort för att effektivt täcka av området mellan Gotland och Estland/Lettland. FV återtar Uppsala och Norrköping, flottans ubåtar patrullerar ständigt Sveriges territorialvatten öster om Gotland. Försvarsmakten genomfört ständiga övningar som att syftar till att i huvudsak att stänga Östersjön och slå landstigen- och luftlandsatt trupp. Allt för Sverige ska visa våran granne i öster hur man verkligen provocerar. Ryssland regerar inget på det den svenska upprustningar och tar allt med ro. För Sverige har inga intressen av att stänga Östersjön.

Såklart helt otänkbart men läs ovannämnda med text och byt ut Ryssland och Sverige.

Väldigt överdrivet såklart.

Wiseman sa...
30 november 2009 kl. 19:43  

19.32: Vad får dig att tro att det inte redan görs? Den fullkomligt likgiltiga politiska reaktionen?

Anonym sa...
30 november 2009 kl. 20:00  

Wiseman, eftersom Försvarsmakten själv driver på omställningen till ett lågpresterande turistförsvar och agerar som om inget hot fanns i närområdet så kan man anta att intrycket blir något splittrat för de stackars politikerna.

Wiseman sa...
30 november 2009 kl. 20:07  

20.00: Tro det eller ej, men det pågår viss verksamhet även bakom kulisserna.

Anonym sa...
30 november 2009 kl. 21:11  

Det hoppas jag verkligen.

Årets övningar på Gotland visar kanske att somliga har fått nya recept i glasögonen.

Å andra sidan visar de också vilken lång väg tillbaka vi har.

Anonym sa...
30 november 2009 kl. 21:16  

Vad menas med bakom kulisserna?

Wiseman sa...
30 november 2009 kl. 21:53  

21.16: Kulisserna brukar vara det som hindrar åskådarna från att se aktörerna när aktörerna inte uppträder. Det allmänheten ser är, med några få undantag, det som man är beredd att visa upp.

Upandaway sa...
1 december 2009 kl. 01:14  

För att öka förvirringen, här kommer Medvedev med ett nytt förslag:

"Russia's Europe security pact draft offers mutual military assistance"

"...every Party shall be entitled to consider an armed attack against any other Party an armed attack against itself," says the draft published on the Kremlin website.

The draft is open for signing "by all states of the Euro-Atlantic and Eurasian space from Vancouver to Vladivostok" as well as by the EU, NATO, the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) and the Collective Security Treaty Organization (CSTO) and the post-Soviet Commonwealth of Independent States (CIS).

Russia's security strategy until 2020 approved by Medvedev envisions the CSTO as "a key mechanism to counter regional military challenges and threats."

http://www.defpro.com/news/details/11560/

Ett Mini-FN eller Bizarro-Nato m.a.o. Verkar lite för bra för att vara sant eller hur? Man kan undra hur länge karln har kvar på presidentposten med den här typen av förslag. Nån som har någon idé?

Anonym sa...
1 december 2009 kl. 10:50  

Wiseman,

Du har en intressant blogg som återger svenska försvarets totala sönderfall. Ett sönderfall som de flesta svenska medborgare endera inte känner till eller som de i värsta fall inte bryr sig om. Jag tror och hoppas att det förstnämnda gäller, men tänker inte ta gift på det.

Problemet är att så länge bloggen företrädesvis läses av så att säga redan frälsta, såsom t ex anställa i försvarsmakten och gamla vpl från invasionsförsvarets tid, kommer medborgarna förbli oinformerade. Detta är ohållbart i ett läge där de flesta politiker i allmänhet och politikerna i regeringspartierna i synnerhet - Allan Widman undantaget - inte alls vill vidkännas sönderfallet. Därtill kommer att de rikstäckande medierna av någon outgrundlig anledning inte finner något större intresse i frågan. Det känns om nationens vara eller icke vara är ointressant.

Det behövs därför ett bredare forum som medborgarna svårligen kan undvika i det ständiga mediabruset och vardagspusslet. Ett sådant forum skulle kunna vara en valplattform för ett helt nytt parti. Ett sk enfrågeparti med syfte att informera och debattera kring försvarets sönderfall och konsekvenserna som eventuellt kan följa med detta. Ett parti med t ex många sakkunniga debattlystna militärer. Det krävs faktiskt endast 1.500 namnunderskrifter för att registrera en ny partibeteckning till riksdagsvalet och med tanke på antalet läsare Du har borde detta vara en smal sak.

Som det nu är tror medborgarna att vi lever på den fredligaste av alla platser och att det otänkbara aldrig kan inträffa. Samtidigt rustar och övar sig den stora grannen i öster för anfallskrig, utan att detta uppmärksammas utanför bloggsfären!

Vill Du ha hjälp med partibildningen!

Mvh Livhusar och advokat

Anonym sa...
1 december 2009 kl. 17:52  

@ Upandaway 01:14

Medvedevs förslag (Bizarro-NATO) verkar mest ha till syfte att göra det lättare för stater att finna casus belli gentemot andra stater, något som Ryssland redan genomfört i sin nationella lagstiftning.

Det ryska förslaget skulle således verka destabiliserande, snarare än tvärtom.

I själva verket tror jag att NATO får droppa talibanjakten och rikta in sig på att skugga björnen igen. Den har lämnat idet och lufsar rastlöst runt och sniffar på gårdar både här och där.

Wiseman sa...
2 december 2009 kl. 07:59  

Livhusar: Jag tror i så fall det skulle vara en framkomligare väg att utnyttja personvalen och ha en typ av "försvarsfalang" av politiker från alla partier, där politikern förbinder sig att rösta för ett starkare försvar i försvarsfrågorna även om det går mot partilinjen.

Jag tror inte det här landet behöver ytterligare ett miniatyrparti och jag tror tyvärr det inte blir något genomslag med ett sådant. Måhända en viss medial uppmärksamhet från början, men sedan lägger det sig nog snabbt.

ML sa...
4 december 2009 kl. 14:34  

Ryssland och Frankrike har också ingått ett omfattande samarbete för säg två år sen kring viss teknologi för marina system, jag tror att det är ledningssystem eller C3I nånting (läs: Thales). När Indien köpte örlogsfartyg härom året från Ryssland så fanns ett uttryckligt krav att de ryska fartygen skulle utrustas med viss fransk försvarsteknologi. Det finns i detta ett samband, och som detta fartygsköp av Ryssland från Frankrike säkert har ett samband med. Orkar inte googla fram alla detaljer, men så är det.

Anonym sa...
9 februari 2010 kl. 17:14  

Rolf K Nilsson@"enligt vanligtvis välunderrättade källor" kommer besked i frågan om mistralaffären vid Medvedevs besök i Frankrike i mars.
Teaterdirektören.

Anonym sa...
12 februari 2010 kl. 05:12  

Det finns olika åsikter om var Mistralfartyget hamnar:

http://russiamil.wordpress.com/2010/02/11/the-mistral-sale-no-reason-to-panic/

Anonym sa...
4 mars 2010 kl. 17:26  

Flera utländska medier, inklusive Ryska, meddelar idag att Mistralaffären är klar.
Ett köps och tre licenstillverkas.
Optioner för att bygga fler lämnas öppen t.v.
Leverans, bemanning och beväpning väntas ske i en, som väl med svenska mått mätt måste kallas, närtid.
Teaterdirektören.

Anonym sa...
4 mars 2010 kl. 18:48  

Dags att damma av robot 15.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade