Pajkastningen kan börja

Härom veckan kom order till F 17 och F 21 att inkomma med underlag för sina möjligheter att härbärgera den enda basbataljon som ska bli kvar i organisationen.

Inriktningen har tidigare som bekant varit att centralisera basbataljonen till Kvarn utanför Linköping, vilket har varit lika svårförståeligt och svårmotiverat för flygvapenpersonal som inrättandet av GLC/NOC i Enköping. Kritiken mot en centraliserad basbataljon har inte varit nådig i organisationen och varningens röster har höjts för ett massivt kompetensdränage, då endast neråt 15 % av personalen väntas vara beredd att flytta från flottiljerna till Östergötlands skogar. Andra punkter som kritiserats är att basbataljonen inte är samgrupperad med något flygförband, vilket försvårar och fördyrar övning då bataljonen ständigt måste ta sig till en flygbas med flygförband för att öva på riktigt. Resor, traktamenten och övningsdygn är som bekant inte gratis. Många inom personalen tror dessutom att draget att förlägga verksamheten till Kvarn är ett medvetet drag för att bli av med personal och istället kunna ersätta dyrare officerare med specialistofficerare. Även oppositionen har med rätta ifrågasatta visheten i centraliseringen.

Höstens spel i HKV gav kritikerna rätt. Centraliseringen av basbataljonen innebär alltför stora konsekvenser för Flygvapnets förmåga att lösa sina uppgifter och nu utreds möjligheterna att förlägga bataljonen till en av de två flottiljerna genom att förbanden ska lämna in underlag. Eftersom arbetsläget inför 2012 är att lägga ner en flottilj, allra troligast en av F 17 och F 21, kan pajkastningen mellan flottiljerna nu börja på allvar. Det förefaller mycket troligt att den flottilj som får basbataljonen blir den överlevande. Frågan är dock varför man överhuvudtaget ska behöva lägga ner en flottilj och hur mycket pengar man egentligen ska kunna hämta hem genom detta agerande. Den frågan har jag behandlat i ett tidigare inlägg.

Man kan ju tycka att en noggrannare utredning gjorts tidigare om konsekvenserna av en centralisering av basbataljonen, men bättre sent än aldrig. Samtidigt kan jag nu konstatera att man nu också närmare ska utreda ekonomin i att lägga ner/inte lägga ner stridsledningscentralen i Hästveda. Borde inte det ha gjorts innan beslut om nerläggning fattades?


Tyvärr verkar det inte bli ändring på den viktigaste punkten avseende basbataljonen. Hur ska en enda basbataljon, dessutom otroligt reducerad i storlek efter den sedvanliga jakten på personalrader, kunna betjäna 4 stridsflygdivisioner, ett antal helikopterdivisioner och därutöver en tung transportdivision? Den frågan har bara ett svar och det är negativt.

Internationell tjänst i all ära, men Försvarsmaktens huvuduppgift är och förblir att försvara Sverige mot väpnat angrepp och hävda den territoriella integriteten. En enda basbataljon som är en bråkdel så stor som de gamla Basbat 85 som betjänade upp till en division i Bas 90-systemet, ska alltså hantera allt flyg i Flygvapnet. Situationen lär inte bli bättre av att Flygvapnet nu ska lämna sin enda baseringsmöjlighet i Mälardalen, utan att ha försäkrat sig om att det finns en ersättare.


Som vanligt undrar jag, var är luftförsvarsutredningen som borde staka ut framtiden? Jag är inte ensam om den undran och jag hoppas att frågan fortsätter drivas politiskt.

26 kommentarer:

Anonym sa...
5 november 2009 13:02  

Det skulle vara intressant att få veta varför Hkp-flottiljen över mörker i Jämtland och F7/F17 över lågflyg från Vidsel.
Blev det månne fel i nedläggningsivern 2004???

Chiefen

Mackan sa...
5 november 2009 15:39  

Felet är väl att man glömde att synka koncessionen med vilka ställen som blev kvar. Som vanligt vet inte den ena regeringshanden vad den andra gör.

Von Snabel sa...
5 november 2009 19:42  

Chiefen !
Anledningen till att flyga lågt är som du naturligtvis vet att just träna lågflygning. Det gör man absolut bäst där man inte stör någon med buller. För detta är vidsel alldeles perfekt. Från såtenäs så fungerar det också att flyga lågt, precis lika lågt som man kan flyga kring vidsel. Men det är lite mer bullerpunkter att ta hänsyn till. Från Ronneby funkar också lågflygning. Dock är lågflygning långt ifrån det som övas mest av allt, så en till två veckor på vidsel är mer än tillräckligt. Perfekt att man kan byta luft ibland ! Vad jag känner till så har inte fisken baserat så där jätte ofta norr om polcirkeln.

Anonym sa...
5 november 2009 22:22  

När det nu skall ses över var den enda basbataljonen skall placeras så borde man kanske oxå överväga var luftvärnsutbildningen i FM borde ske. Kanske det finns anledning att fundera över om inte framtidens LUFTFÖRSVAR borde grundutbildas ihop & synkront. Kanske man oxå skulle fundera på om det inte vore lämpligt att ha luftvärn utgångsgrupperat på de få (den enda...) plats där det finns/kommer finnas stridsflyg och basresurser för att kunna uppnå initial effekt i LUFTFÖRSVARET nu när det inte längre finns några baser att sprida till.... ?

Men detta kommer säkert behandlas i den stundannde luftförsvarsutredningen för att utgöra underlag för en välgrundad dimensionering, basering & gruppering av rikets LUFTFÖRSVARS-rsurser - eller.... ?

Anonym sa...
5 november 2009 22:32  

Som sagt - pajkastningen är igång -bl.a. med stöd av FM:s officiella husorgan...

http://www.mil.se/sv/Forband-och-formagor/Forband/Norrbottens-flygflottilj-F-21/Nyheter/Premiar-for-lufttankning/

"– Att utbildningen är förlagd just till F 21 i Luleå beror på att F 21:s landningsbana och uppställningsplatser är anpassade till att ta emot flygplan i den storleken, samt att F 21:s övningsområde även lämpar sig bra till ändamålet, säger Mats."

chefsingenjören sa...
5 november 2009 23:09  

En intressant aspekt är rekryteringsmöjligheterna. Nu när vi från och med nästa år tar bort värnplikt och den exponering det innebar för potentiella blivande officerare så kommer behovet av lokal rekrytering att öka.

De få regementen och flotiiljer som finns kvar ligger tyvärr utanför alla större befolkningscentrum.

Stockholm, Malmö, Göteborg, Uppsala är alla utan insatsförband. Det finns några ledningsenheter, men det är allt.

För Flygvapnets del finns mycket verksamhet i Linköping, men flygskola, specialflyg och utprovning lockar säkerligen inte många aspiranter, det är det spetsiga flyget som bullrar som står för detta.

En kollega tjänstgjorde på UTK för några år sedan. Han höll i slutintervjun av en intressant kille från Stockholm. När han fick reda på att valet stod mellan Ronneby, Luleå eller Lidköping så sa han nej tack till att bli utbildad till pilot. Piloter borde trots allt vara flygvapnets mest lättrekryterade fack. Hur är det i de övriga? Vem sjutton vill t.ex. bli STRIL:are nu för tiden?

Anonym sa...
5 november 2009 23:27  

Den här bloggen - oh framför allt kommentarena - som jag har följt under en lång tid med intresse har tyvärr vart eftersom tiden går mer och mer börjat likna mer och mer av gnäll, pajkastning mellan vapoengrenar och nu i och med denna mellan olika flottiljer.
Jag tycker den utvecklingen är olycklig - visst finns det en ocean av saker att förbättre i Försvarsmakten - precis som jag är övertygad om att är fallet i alla andra större organisationer och myndigheter. Bara gnäll är dock föga relevant och konstruktivt.

Anonym sa...
6 november 2009 01:49  

Ärade anonym.

Naturligtvis vill ingen bli nedlagd. Därför framhäver man gärna sin förträfflighet. Det råder väl inga tvivel om att de förband vi har nu behövs? Norrbotten har Sveriges längsta bana och den enda generösa miljö koncessionen, wire och Europas bästa övningsområde för lågflygning, mörkerflygning skarpskjutning, samövning med både utland och egen armé etc. Ronneby har närheten till kontinenten.
Varför vill ingen prioritera verksamheten före byråkatin?
Alla verksamhetsställen måste vara kvar till vi slutat lägga pengar på högvakt, adjutanter till kungen, attacheer, militärband, proffskockar och annat trams!

Skärpning, och låt varje krona göra nytta!

Anonym sa...
6 november 2009 06:02  

Som civilist måste jag påstå att folk inom FM verkar vara oerhört känsliga för vapengrensgnäll. Jag har inte märkt det minsta av något sådant, men det kanske räknas som vapengrensgnäll att ens nämna frågor som rör andra vapengrenar än den egna?

Bloggen är, kort sagt, lika bra som den alltid varit.

/Starvid

Anonym sa...
6 november 2009 06:27  

@ anonym 23.27

Som så många gånger konstaterats på denna blogg så är det Du ser frukten av den frustration som finns bland FM:s medarbetare i kombination med avsaknad av intern debatt.

Du verkar ju ha en bra uppfattning om vilka konstruktiva och genomförbara lösningar för FM som borde belysas bl.a. i denna blogg. Ser med spänning fram emot Ditt snara gästinlägg....

J.K Nilsson sa...
6 november 2009 12:48  

Pajkastning? Bägge flottiljerna har lika dåliga förutsättningar att utbilda bataljonen med avseende på strid. Resten av utbildningen och hur Bataljonen skall jobba så ser jag det som naturligt att man har anställda ur bataljonen vid varje flottillj som avses vara en insatsflottilj.

Skall man ändå centralisera bataljonen kan det vara en lösning att placera den på F7. Jag skulle inte vara förvånad att det vid ingången av 2014 finns en stridsflydivision där. Nackdelen är att det kostar rekrytering då man tidigare har avhänt sig bataljonsutbildning där.

Å andra sidan så ligger förslaget att avveckla en flottlij så pass nära i tid att man skulle kunna göra en liten flygvapenutredning nu. Försvarsmakten påstod att man ville lämna förslag under 2011 på vilken utbildningsplattform som skulle avvecklas, vilket bifölls av regeringens proposition. Skall vi nu under slutet av 2009 besluta om var bataljonen skall placeras och vänta ett år på att bestämma om flottlijen skall vara kvar?

Nej jag hyser inga förhoppningar om att det existerar en rationalitet i försvarsmaktsplaneringen. Titta på flytten av Arméns tygskola till Östersund och senare flytten av ATS till Halmstad och uppbyggandet av FMTS. Titta på argumenten att flytta Motorskolan ifrån Skövde till Östersund och tillbaka till Skövde. Titta på hur man legitimerat MHS Karlberg för nästan tio år sedan när man ville plocka bort en skola redan då men man valde att avstå pga Karlbergs historiska status. Titta på skjutfälten i Fb04, man valde att avveckla miljöprövade skjutfält eftersom de omgärdades av begränsningar och behöll skjutfält som ännu inte var prövade i förhoppning att de inte skulle påverkas. Titta på hur man påstått hur bullerutbrednignen kring flottiljerna sett ut utan att ha talat sanningen, titta på hur man beskrev varför Glasättsflon på Frösön var skyddsvärd trots att den beskrevs på annat sätt ifrån Mitthögskolans Ekoteknikprogram på Frösön.

Att nu bestämma vara bataljonen skall placeras innan avgörandet vilken flottilj skall avvecklas är att jobba gåendes baklänges med skygglappar för ögonen.

J.K Nilsson

Von Snabel sa...
6 november 2009 15:49  

Anonym 01.49.
Varför funkar mörkerflygning så bra i norrbotten ?
Vad skall vi med 3 km bana till ?
Tycker som du att Team culinar mm skall avskaffas med omedelbar verkan.

Anonym sa...
6 november 2009 17:30  

Dåliga förutsättningar för utbilda i strid - inte vid Garnision Nord - där F21 ingår! Sveriges största övnings- och skjutfält om hörnet (och ännu fler bara ytterliggare ett stenkast till) samt ett gott samarbete med stridisarna vid I19 ger utmärkta synergier...

Anonym sa...
6 november 2009 21:49  

Chefsingenjören;

Att det inte finns några insatsförband i våra större befolkningscentra är väl i alla fall en sanning med modifikation.
LG och AMF1 får väl anses ligga i Storstockholm och P7 ligger i sydvästra Skåne. Att dom inte finns mitt i stan är väl klokt med tanke på övningsmöjligheterna...

Men jag håller med att det är helt avgörande för FMs rekrytering att förbanden finns där folk vill bo. Samt givetvis att deras anhöriga också vill bo där och få jobb.

Erik

Anonym sa...
6 november 2009 22:11  

J.K Nilsson:
Bra fortsätt! Du har bara beskrivit en del. Det finns mycket mer att TITTA på! Någon som orkar hänga på?

/Vitablixten

Anonym sa...
6 november 2009 22:58  

Förstår inte varför så många har något emot våra uppvisningsgrupper, de brukar locka många människor till FM´s uppvisningar som inte skulle kommit om man bara visade kulor och krut, likaså så visar TC och fältbageriet att vi har materiel som fungerar att användas till det som det var tänkt, kan man baka winerbröd så kan man oxså baka matbröd

//
Niklas

Wiseman sa...
6 november 2009 23:12  

22.22: En mycket korrekt synpunkt. Dock tror jag det är lite sent i nerläggningsivern att flytta Halmstad som vid det här laget är den enda verksamhetsorten med större LV-kompetens. Hade man varit mer förtänksam för tio år sedan hade man behållt LV nära de flygflottiljer som skulle bli kvar, nämligen i Visby och i Boden om man talar om övningsutbyte. Talar om utgångsgruppering skulle man självfallet även behållt F 16 och Lv 3. Det hade ju förmodligen en luftförsvarsutredning visat om den gjorts innan FB 00.

22.32: Retur idag såg jag. Patetiskt. Båda flottiljerna är väl behövda och motiverade liksom övriga förband i Försvarsmakten.

23.09: Det var ju en aspekt man från centralt håll hånskrattade åt för tio år sedan och brände de som anförde den på lokalpatriotbålet.

23.27: Synd att du tycker så. Hoppas du får mer utbyte av bloggen framgent. Jag gör mitt bästa för att vara objektiv och konstruktiv, men vissa saker är för korkade för att man ska kunna annat än kritisera dem. Jag vet inte hur länge du har läst bloggen, men läser du lite fler och äldre inlägg i samma ämne ser du förhoppningsvis att jag har en del förslag och motiveringar i frågan. Inläggen blir alldeles för långa om jag ska upprepa allt i varje inlägg. Det är bl adärför det finns etiketter på varje inlägg.

01.49: Instämmer.

06.02: Kul att du tycker det, Starvid!

06.27: Jag med.
Erik: Det finns mer än markstrids- och amfibieförband. Luleå och Ronneby är kanske inte riktigt drömmen för en Stockholmare eller Karlstadbo.

Niklas: Tyvärr beskriver ju inte de sistnämnda verksamheterna så mycket av dagens verklighet eftersom t ex fältbageriet är nerlagt i krigsorganisationen.

Cliff Barnes sa...
7 november 2009 11:19  

Re Chefsingenjören

Jag tror du är fel ute när du diskuterar rekryteringsunderlag.

Min uppfattning är att de officerare som är, eller har varit, anställda på orter som Östersund eller Karlskrona är mer lojala mot sin arbetsgivare än anställda i storstäderna. I storstäderna skall Försvarsmakten konkurrera med näringslivet på ett helt annat sätt än på en liten ort där FM sannolikt är en dominerande aktör.

Anonym sa...
7 november 2009 12:05  

Cliff Barnes;

Det du säger om lojalitet på mindre orter är historia. Soldat kommer varken att vara ett tvång eller ett livstidsyrke.
Anställda soldater förväntas ju yrkesväxla när deras kontrakt upphör efter några år. Likaså vill FM att huvuddelen av officerarna gör detsamma innan pension. Tiden då vi kunde plikta in folk och fylla tågen till glesbygden är förbi.

Det handlar om att attrahera yngre vuxna (och deras anhöriga) under en begränsad del av deras liv. Då måste FM finnas där rekryteringsunderlaget är tillräckligt stort och utbudet av jobb/studier till anhöriga finns.

Jag menar inte att FM skall lämna ex. Boden men frågan är om det är rimligt att I19/Artreg kan bemanna 5 bataljoner med frivilliga.

/Erik

OBSERVATÖREN sa...
7 november 2009 12:59  

Vem Skall Vi Rekrytera?

@Cliff Barnes. Jag vet inte om Östersund, men i Karlskrona bygger verksamheten till del på nedflyttade, lojala Stockholmare eller på ännu lojalare Stockholmare som bor i Stockholm och veckopendlar och bor för egna pengar.

Om inte FM tål konkurrens från näringslivet, så är vi illa ute när vi går över till ett yrkesförsvar. Det är konkurrens som driver utvecklingen och vem vill ha officerare eller soldater som inte platsar någon annanstans?

Vi kan göra som i GB och rekrytera kriminella av lightversionen, d.v.s mördare och våldtäktsmän är portade men övriga är rekryteringsbara och välkomna.

Tyvärr planeras för nedläggning av fängelset i Karlskrona, så där försvann ju lite av rekryteringsunderlaget. I Östersund lär det däremot satsas på kriminalvård, men där har vi inga förband längre. Hur skall vi göra?

Messerschmitt sa...
7 november 2009 13:33  

Begreppet Lojalitet

@Cliff Barnes. Man skall vara försiktig med begreppen och inte blanda ihop Lojalitet och att inte ha något alternativ till att börja på "bruket". De riktigt loja väljer FM, TROTS att det finns ett omfattande näringsliv i området. Konstigt nog.

Messerschmitt sa...
7 november 2009 14:22  

Rättelse.

I mitt inlägg ovan står "De riktigt loja väljer FM... Det skall givetvis stå "De riktigt lojala väljer FM...

Men det blev ju kanske bra ändå?

;-)

Cliff Barnes sa...
7 november 2009 15:21  

Problemet med er argumentation om att söktrycket är större i storstäderna håller inte.

Observatören verkar ju vara insatt i Marinen (?) och kan då lämpligen jämföra söktrycket mellan fd 2:a och 3:e ytstridsflottiljen på den tiden då det begav sig. (En 6-7 år sedan). Vill minnas att söktrycket var ungefär 3-4 gånger högre bland värnpliktskullarna i Karlskrona än i Stockholm.

Kollegor ifrån armén kan säkert beskriva sorgebarnet Kungsängen.

Faktum är att en utomordentligt stor anledning till att storstadsområdena premieras är att den högsta ledningen i regel befinner sig där. Och det är dessa herrar som inte vill flytta på sig. Karlberg är bara ett i raden av exempel.

J.K Nilsson sa...
7 november 2009 15:38  

Anonym 17:30,

Jag anser att man skall kunna ta soldaterna och marschera för egna fötter genom en grind på området och genomföra en stridsskjutning mot SAAB/Canaxa mål i grupps storlek. Man skall kunna kasta handgranater och spränga enstaka laddning. Detta är för enkla övningar att åka bil/buss till ett skjutfält flera mil bort till.

J.K Nilsson

OBSERVATÖREN sa...
7 november 2009 17:42  

@Cliff Barnes. Enligt nyligen publicerade undersökningar verkar officeryrkets status hamna långt ner på listan. Inte konstigt när vi inte ens internt inom företaget anser att vi kan konkurrera på arbetsmarknaden. Om vi förlägger all militär verksamhet till orter där konkurrens saknas, så kommer inte detta att höja statusen på yrket. Statusyrken definieras ju oftast av såväl hög lön som högt anseende.

Symtomatiskt är nivåerna på de soldatlöner som diskuteras. Man skall bra långt ut på landet för att dessa skall räknas som konkurrenskraftiga bland konkurrensdugliga ungdomar.

Vi får nog köpa lojalitet i fortsättningen. Det gör andra företag.

Själv trivs jag dock bättre på landet än i ett tätbefolkat område, men det är en annan sak.

Anonym sa...
8 november 2009 21:21  

Mina damer och herrar!

Ett sent men kort inlägg i debatten om våra Uppvisningsgrupper.

På någon Flottilj är detta en ren flygklubb i flygklubben. I denna lilla flygklubb vill man påstå att det rekryteras officerare i en skidbacke i Sälen om man gör en "upptagning med skruv" som har kostat hundra tusentals kronor i förövningar och träningsläger. Folk som skulle kunna haft flygtjänst får lämna ifrån sig sina sista timmar till förmån för denna verksamhet...visst. Folklig förankring och att synas i samhället. Visst. Men behåll Flottiljdagarna.

Och vad gäller "pajkastningen". F17 och F21! Kasta på. Men missa inte era mål och må inga pajer hamna på Helikopterflottiljen, ty de är "inte med i leken".

Dr Blå

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade