Cirkus Helikopter

Cirkusen runt svenska helikoptrar till Afghanistan har fortsatt under veckan. Även om debatten börjat anta mer sansade former förekommer det fortfarande de som tror att svenska helikoptrar i Afghanistan är reserverade för och prioriterar svenskar.

F d chefen för helikopterflottiljen och numera C Prod, brigadgeneralen Michael Bydén, har på sistone fått klä skott för den ytterst pinsamma bristen på helikoptrar. Problemen ligger dock betydligt högre upp i organisationen än så. Försvarsministern har t ex ända sedan han tillträdde sensommaren 2007 haft frågan på sitt bord. Ändå är det först nu han har börjat agera i frågan.

Hkp 4 har mer och mer hamnat på tapeten den senaste veckan och Patria Helicopters som ansvarar för förvaringen av helikoptrarna (även slutmontör för de svenska NH 90/Hkp 14) har gett en helt annan version av kostnaderna för att återinsätta Hkp 4 i drift igen, än vad Försvarsmakten uppger. Jag tror dock inte att Patria tagit upp kostnaderna för att återinflyga personalen igen.

Utöver Hkp 4 finns det minst tre andra spår som alla pekar på insatsmöjlighet i Afghanistan ca våren 2011. Det första är Hkp 10B, men med tanke på tidigare förseningar känns det som något osäkert.

Det andra spåret är den franska EC 725, en vidareutvecklad version av AS.332 Super Puma som Hkp 10 hette i Frankrike. Det är en mycket avancerad helikopter som redan använts av Frankrike i Afghanistan och som av förståeliga skäl påminner mycket om Super Puma och därmed inte ställer "så stora" krav på utbildning av svenska piloter. Nackdelarna är dock flera. Frankrike har endast köpt maskinen i 14 exemplar. Därutöver har några andra länder köpt den och den är under tillverkning för dem. Går någon av dessa länder med på att Sverige kapar deras tillverkningslina och vad kostar det? Kan Frankrike avvara några av sina 8+6 helikoptrar för inflygning och leasing till Sverige?
Som med de flesta nya flygetyg har den dragits med en rad barnsjukdomar (liksom den ursprungliga Hkp 10 vid inköpet, även om få minns det).
Sist, men inte minst är EC 725 som med de flesta andra franska materielsystem mycket dyr, ca 300 milj kr/st, vilket är mer än vad både JAS 39 Gripen och Hkp 14/NH 90 kostar.

En annan lösning som jag tidigare förespråkat har nu börjat undersökas. USA har nämligen fått korn på det svenska dilemmat och har börjat erbjuda olika versioner av Blackhawkfamiljen till lägre priser än t ex EC 725 (beroende på version är priset i grunden ca 1/3 av priset för EC 725). Fördelarna med detta system är naturligtvis att det är otroligt spritt och valanvänt. Uppgraderings- och utrustningpotentialen är därför enorm på samma sätt som hos flygplanet F-16. Det går också att dra logistiska fördelar i Afghanistan, då USA av naturliga skäl redan opererar en mängd Blackhawks i landet. Helikoptern är också från början byggd för strid, med erfarenheter inbakade från t ex CH-46 (Hkp 4) och UH-1 (Hkp 3 och 11).
"Afghanistan" som ändamål vid inköp av amerikansk materiel brukar öppna de flesta dörrar och dessutom sänka priset, vilket Sverige redan provat när det gäller annan materiel.
Den största nackdelen är dock att det blir ett nytt helikoptersystem, vilket innebär en rad nackdelar med utbildning av personal, men liksom med tillgänglighet och pris är ordet "Afghanistan" en rejäl dörröppnare.

En av de stora fördelarna som jag ser det med Blackhawklösningen är att den med sin stora spridning och sitt lägre pris öppnar för mängdinköp. Sverige lider som bekant av en enorm brist på helikoptrar. Allan Widman tog igår upp på sin blogg att även Hkp 15 nu lider av brist på tillgänglighet och svensk helikopterförmåga är sedan åratal ett skämt liknande Kejsarens nya kläder, vilket alla i organisationen känt till sedan många år, medan man i högre delar av HKV och i den politiska ledningen levt i sin egen lilla värld. Man kan med rätta fråga var Helikopterflottiljens 800 milj kr/år tar vägen. Framförallt de ca 85 % som inte utgörs av flygverksamheten...

Hkp 4 finns i 4 modifierade och 4 helt omodifierade exemplar. Bägge varianterna kräver avsevärda modifieringar för att kunna tjänstgöra i Afghanistan. Hkp 10B finns i tre exemplar. EC 725 kan förmodligen anskaffas i uppåt 8 exemplar innan pengarna helt tar slut.

En gång i tiden beslutades om en svensk luftlandsatt bataljon, ca 30 år efter att USA haft stora framgångar med konceptet (Ryssland har alltid haft konceptet som ryggrad i sin manöverkrigföringen och det var en få saker som fungerade bra i Georgien). K 3 omvandlade till luftburen bataljon (LBB), men snart tio år senare har bataljonen i princip lagts ner. Det fanns ju aldrig några helikoptrar utan bataljonen blev snarare bussburen. Ska man som försvarsministern visionerat ha små och lätta förband (trenden i omvärlden går nu dock återigen mot mer och mer av pansar skyddade förband. Som vanligt är Sverige ca 10 år efter när det gäller militära frågor) krävs att det också finns en snabb och bred transportförmåga. Det kräver ett stort antal trupptransporthelikoptrar och om det är något Blackhawk är konstruerat för så är det just den uppgiften.

Oavsett vilken av lösningarna Hkp 4 mod2, Hkp 10B, EC 725 eller Blackhawk man väljer kommer operationer i Afghanistan först att kunna bedrivas i början av 2011. Då måste man ställa sig frågan vad Sverige önskar i förlängningen. Räcker det med ett nålstick med en insats under högst ett halvår och sedan några år innan nästa insats eller ska det vara insats över tiden flera år i rad. Inget av alternativen Hkp 4 eller Hkp 10B och förmodligen inte EC 725 (om man inte lägger många, många miljarder kr) klarar detta. Det krävs inköp av en betydligt större volym helikoptrar.

Det var tur att det gick som det gick när Silja Europa häromveckan förlorade styrförmågan i den åländska skärgården. Sveriges förmåga att hantera ett nytt Estonia eller Scandinavian Star är inte något man kan vara stolt över.


För allt i världen, minns också att svenska helikoptrar i Afghanistan INTE kommer att utgöra en svensk resurs under svensk ledning, utan en ISAF-resurs under ISAF-ledning.

32 kommentarer:

Anonym sa...
28 november 2009 kl. 18:51  

Förbereddes inte hkp 10B även för Afghanistan när den moddades åt NBG förra året? Jag minns att man sa att de skulle användas i Afghanistan efter NBG.

Hursomhelst använder väl spanjorerna Super Puma i Afghanistan, till både trupptransport och medevac, så det bör inte vara några oöverstigliga hinder, menar jag.

Anonym sa...
28 november 2009 kl. 18:59  

Black Hawk torde vara en omöjlighet då konungariket i sin oändliga visdom valde bort detta alternativ till förmån för - ja Ni vet - för länge sedan.

Tror vi verkligen att vår ledning, såväl militär som politisk, kan släppa prestigen och många miljoner skattepengar senare köpa Blackhawk ?

Jag är skeptisk - men hoppas jag får fel...

Wiseman sa...
28 november 2009 kl. 19:04  

18.51: Nej, inte fullt ut. Dessutom återstår fortfarande ca 30 operativa restriktioner på helikoptern (enl ÖB) för att den ska få flygas.

Mycket få hinder är oöverstigliga om man bara börjar ta dem i tid.

18.59 Redan till Hkp 12 (trupptransporthelikopter och ersättare till Hkp 3) var Blackhawk ett alternativ. Hkp 12-anskaffningen lades sedermera ner. Hade Hkp 12 anskaffats hade vi förmodligen suttit med världens mest oanvändbara Blackhawks idag, utan VMS, vapeninstallationer, ballistiskt skydd och allt annat som skiljer en militär helikopter från en civil.

Anonym sa...
28 november 2009 kl. 19:33  

Wiseman

Din blogg är bra och väldigt behövlig. Dock har du inte alltid tillräcklig kunskap om det du skriver.
Du beskriver situationen för den luftburna bataljonen, den beskrivningen är inte korrekt. Om bataljonen hade utvecklats mot en ren helikpterburen bataljon som inriktningarna i ”studien luftbren förmåga” var så hade du haft rätt.

Men från att inledningsvis utvecklats mot ett förband för luftmobila (NATO ”air mobile operations) operationer med helikopter har det i och med att nya operativa ramvilkor kom 2004 skett en förändring mot ett förband för luftburna operationer (NATO ”air borne operations”) med flygplan. Detta koncept var känt redan under studien luftburen förmåga 2000 men fick inte lyftas fram av rädsla för att det skulle äventyra den pågående anskaffningen av nya helikoptrar. Studien kom fram till att bataljonen inledningsvis skulle utvecklas mot en lätt skyttebataljon efter förebilder från brittiska 16th Air Assualt Brigade och holländska 11th Air Mobile Brigade.

Styrningen var från början att bataljonen skulle vara operativ från 2008-01-01, samma datum var en skvadron ur bataljonen i R10 beredskap med NBG08, den skvadronen roterade därefter med FS16. Nästa skvadron står nu i beredskap som FM strategiska reserv och har förstärkt i Afghanistan vid två tillfällen. Den tredje skvadronen förbereder sig nu att ingå i NBG11 med efterföljande rotation med FS22.

Bataljonen är utrustad med egna RG32 och åker inte buss när inte helikoptrar eller flygplan stödjer manövreringen!

Att påstå ”men snart tio år senare har bataljonen i princip lagts ner” är i det närmaste befängt! Finns det någon annan bataljon i Armén som är mer insatt än den luftburna bataljonen?

Wiseman sa...
28 november 2009 kl. 19:48  

Stabschefen: Jag ifrågasätter på inget sätt nyttan med lätt infanteri eller den luftburna bataljonen och definitivt inte dess förmåga.

Vad jag däremot ifrågasätter är den svenska modellen att ständigt omorganisera och tilldela fullkomligt otillräckliga resurser. Varken antalet Hercules eller helikoptrar har någonsin varit tillräckligt för att LBB ska kunna utgöra en nationell resurs.

Jag erkänner att jag var i högsta grad raljant när jag skrev bussburen, men det var också helt medvetet.

De nya "manöverbataljonerna" som visioneras utgör ännu bara en skylttrimning i syfte att dölja oförmåga och det tror jag inte är något som gagnar varken LBB eller amfbat.

Danne sa...
28 november 2009 kl. 21:15  

Tack för ett bra inlägg.
Din sista mening "För allt i världen, minns också att svenska helikoptrar i Afghanistan INTE kommer att utgöra en svensk resurs under svensk ledning, utan en ISAF-resurs under ISAF-ledning".

Jag hoppas Tolgfors är medveten om att det kan skapa utrikespolitiska friktioner om vi kommer dit och inte kan leverera. Tyskar, norrmän och finnar kommer att förvänta sig att vi kommer om de behöver Medevac. Tyskland har i de flesta fall levererat stöd år svenskar när de har behövt det.
Det är bättre att vi kommer lite senare men ordentligt förberedda än fort och fel.
Att sätta sin tillit till endast 3 HKP10B är en chansning.

Jag tror att majoriteten av besättningarna i helikopterflottiljen skulle välja en anskaffning av 40 Blackhawks eller EC 725 med en samtidig time-out precis som MTO utredningen förespråkade efter det senaste haveriet.
Ge oss tid till återväxt - bygg upp insatsdivisioner med tillräckliga personal och helikopterresurser.
Först när det är klart är vi redo för insatser, det kommer att ta några år.
Avbryt HKP14 anskaffningen.

Alternativ två när politisk och ekonomisk hänsyn har vägts in är att ta det man har och göra det bästa av situationen.
Återuppta och uppgradera HKP4 systemet.
8 helikoptrar med en förväntad tillgänglighet på 50% kan ha en rote tillgänglig utomlands och en rote tillgänglig hemma i Sverige över tiden.

Modifiera övriga HKP10A till trupptransport/casevac efter punktinsatsen i Afghanistan.
Efterhand som HKP14 blir operativ om ca 10 år avvecklas eventuellt HKP4/10 eller HKP15.
Besättningarna i helikopterflottiljen måste vara beredda att växla mellan systemen där de bäst behövs.

Det är mina förslag till lösningar

Anonym sa...
28 november 2009 kl. 22:15  

Wiseman

Jag håller med dig om att vi ofta inte avsätter tillräckliga resurser, utan det blir "svenska kompromisslösningar". Vad jag försökte informera om att i fallet med den luftburna bataljonen gjordes det faktisk en ändring av operativa ramvilkor för att anpassa bataljonen till de bristande resurserna. RG 32 fordon tillfördes för att kunna lösa uppgifter som inte är ”luftburna”.
Lätt infanteri handlar mer om vad man inte behöver ha för utrustning för att kunna lösa sina uppgifter än vilka fordon förbandet använder.

Vi kan föra en lång diskussion om hur mycket transportresurser det krävs o.s.v. Det beror som du säkert vet vad man skall göra när man landar, skall man inte åka därifrån själv behövs inte så mycket fordon t ex. Men det var inte syftet med varken mitt eller ditt inlägg, så det kan vi ta en annan gång.

Stå på dig!

Mackan sa...
28 november 2009 kl. 22:17  

Danne:

Håller med dig helt och hållet!

Förutom på en punkt, HKP15 kan absolut behållas efter 2020 då systemet förmodligen kommer att vara på topp. Det är ett ypperligt system att bedriva utbildning på. NVG, IFR, förbandsflygning, ksp- och prickskytte, hänglast, terrängflyg och lågflyg i kombination med ovanstående och med en full glascockpit och fyraxlig autopilot som tom är mer avancerad än HKP14 i vissa fall. Allt detta till en kostnad som är betydligt lägre än motsvarande tid på HKP14 eller UH-60/EC725.

För våra nya piloter som kommer från Tyskland är HKP15 ett utmärkt "steg 2" där de kan lära sig ovanstående under 1-2 år innan de flyger in sig och konverterar till ett tyngre system och börjar producera på riktigt.

Insatsmässigt fungerar HKP15 ypperligt i t.ex Kosovo eller i sjöoperativa insatser såsom Atalanta.

Det finns alltså goda skäl att behålla HKP15 även mot insats...till skillnad mot..hrm...SK60.

Anonym sa...
28 november 2009 kl. 22:31  

Hade HKV och FMV lagt mer fokus på hkp-införande och mindre på JAS-export så kanske vi haft mer hkp-resurser. Hkpflj inför just nu 3 system samtidigt som de håller FRÄD och FMBerO samt förbereder för ISAF, BG och ME. Dessutom TU-verksamhet, skolning m.m. Vilken annan flottilj gör hälften så mycket? Felet ligger i HKV och på politisk nivå. Den dag Fv-ledningen inser att hkp och tp-flyg är mer behövligt än spetsflyg, det är då något kommer hända. Fast det kommer nog inte ske på många år...

Anonym sa...
28 november 2009 kl. 22:40  

LBB är en jättebra bataljon men säkerligen den minst luftburna av alla förband som har något med "luft" eller Air/Airborne i namnet.
Att ett infanteriförband är lyftbart med flygplan är inget att yvas över. Dekaltrimning var ordet, sa Bull.

OM FM ska vara "trovärdigt" som ÖB säger, så måste alla insatser göras med en ordentlig ambition.
En nyanskaffning ev. med del-leasing av helst Blackhawk skulle möjliggöra en stabil maskinpark. Om besättningar och markpersonal börjar utbildas tidigt nästa år så kan de nog komma iväg till Affe under 2011. Dessutom så skulle man kunna nå viss ökad uthållighet med hjälp av andra.

En dålig insats gör ingen glad. Hellre då låta HKP-flj få konsolidera sig och jobba ikapp, helst med nya maskiner.

/Surgubbe

Anonym sa...
29 november 2009 kl. 01:13  

Tekniken kan jag inte. Men det gör på mig ett beklämmande intryck att den ansvarige ministern tar sitt "ansvar" genom att ställa sig främst i ledet och kräva ansvar av någon annan!

Stellan Bojerud

Anonym sa...
29 november 2009 kl. 03:41  

blackhawk är förhelvete en helikopter som flygs av 17 åringar i USA den kan inte ta mer än nån månad att flyga sig på av redan utbildade svenska piloter? eller ta ett gäng ärrade infanteri officerare och ge dom pilot lön och utbildning i usa borde ta 3mån innan dom flyger i afghanistan.

Mackan sa...
29 november 2009 kl. 14:11  

Anonym 03:41

Att döma av ditt inlägg verkar du själv vara i 17-årsåldern, max. Du har alltså världens chans att själv få pilotlön och kanske, eventuellt, flyga Blackhawk eller någon annan helikopter. Självklart kommer man att göra om hela utbildningen och korta ner den till 3 månader när man får in sådant Chuck Yeager material som dig! Bara att gå in och söka här;

http://www.mil.se/sv/Rekrytering/Bli-officer/Funktioner/Luftstrid/Helikopterpilot/

Anonym sa...
29 november 2009 kl. 14:52  

Leaders produce results, not excuses!

Att skylla på olika pappersproblem medan folk skadas och dödas är väl så lång ifrån syftet med ett försvar som man kan komma?

Försvaret om något bör väl vara resultatinriktat?

Anonym sa...
29 november 2009 kl. 15:13  

Men om nu den tyska delen av ISAF redan har helikoptrar som de plockar svenskar i vid behov, varför behövs just svenska helikoptrar? Vad är det jag har missat? Skulle inte flaggan på helikoptern kvitta om den är en ISAF-resurs?

/Carro

Anonym sa...
29 november 2009 kl. 16:28  

Någon som kommer ihåg hur hela anskaffningen av nya helikoptrar gick till? Mitt minne sviker mig lite, men visst var det ett himla liv om dessa helikoptrar redan innan affären var påskriven? /Glömsk

Onga1 sa...
29 november 2009 kl. 17:38  

Det var väl en evinnerlig tur att vi lyckades sälja några Gripar till SA och därmed blev skyldiga att genomföra stora motköp.
I annat fall hade FM idag stått utan APV:er...
...och då hade nog LBB blivit tvungna att ta bussen ;)

Synd att SA inte hade några HKP:s att sälja dock.

Wiseman sa...
29 november 2009 kl. 17:46  

Carro: Flaggan på helikoptern kvittar helt, men det fungerar inte riktigt så i media. Det finns heller ingenting som talar för att svenskar kommer under vård inom en timme från skadetillfället när toppfarten på en helikopter är strax under 300 km/h och operationsområdet har betydligt större radie än 15 mil.

Dock behövs nya helikoptrar till Afghanistan eftersom såväl de tyska helikoptrarna som besättningar börjar bli slutkörda efter åratal av insatser i Afghanistan. Den uppgiften löser man dock inte med en svensk helikopter park på 3, 4, 8 eller ens 10 maskiner. Det krävs betydligt fler än så.

Anonym sa...
29 november 2009 kl. 18:07  

Wiseman

Jag ser att du har info från den pågående helikoptersnurran i HKV.

Vad menar du med sista stycket i ditt inlägg 17.46?

Har du svängt och vill du nu ha svenska militära hkp till Afghanistan?

Tveksam

Anonym sa...
29 november 2009 kl. 18:32  

Tyskarna har gjort sig kända för att dyka upp sent eller helt utebli pga. diverse operationella begränsningar. Britterna och amerikanerna är inte särskilt glada i dem.

Dessutom är det så att medevac är en förmåga som Sverige ovillkorligen behöver för vårt insatsförsvar och våra battlegroups.

Innan vi kör medevac skarpt är det bara en pappersprodukt och då har våra soldater på insats inte den sjukvård som de behöver.

TRIDENT sa...
29 november 2009 kl. 18:36  

Den bistra sanningen är nog att det inte finns några pengar till helikoptrar. Hkv "genade i kurvorna" och avvecklade befintliga system för att spara några kronor.

Märkligt nog verkar det finnas pengar till att omgalonera några tusen officerare till specialistofficerare - men att ge de som utövar Försvarsmaktens kärnverksamhet - det finns det inga pengar till....

...och jo - nu ÄNTLIGEN har det gått upp ett ljus för personalförsörjningsutredningen. På ÖB:s chefsmöte tidigare i veckan kom det fram att man insett att LAS inte kommer att ändras - återstår alltså tvåårsanställningar eller livstidsanställning. Nu ljög man ju personalen i Afghanistan som blivit lovade anställning fulla med sk*t - det var inte pengarna som tog slut utan verkligheten kom ikapp. T.v. råder det anställningsstopp tills "situationen är utklarad" - inga soldater kommer att anställas till avtalsfrågan är löst. Jag undrar hur man kommer att hantera NBG 11 - om nu någon som redan varit anställd och kommer upp i två års total anställningstid under kontraktstiden blir FM skyldiga att erbjuda fast anställning. Kommer dessa personer att direktdiskvalificeras?

Det är nog dags att politikerna tar befälet över tre vapen och lidingövägen och gör slut på lekstugan!

Wiseman sa...
29 november 2009 kl. 19:46  

Tveksam: Jag har aldrig haft något emot svenska helikoptrar i Afghanistan.

Däremot är jag en stark motståndare till att skicka bidrag för att placera en flagga på kartan, skicka bidrag som inte är helhjärtade och bidrag som vi inte har resurser till och bidrag där motivet är tveksamt.

3 hkp 10B eller 4 hkp 4 är inte en resurs i Afghanistan mer än momentant. Att göra ett dåligt jobb i Afghanistan är inget som ger Sverige good will.


18.32: Det finns absolut ingenting som säger att svenska helikoptrar skulle ha bättre restriktioner hemifrån än de tyska. Risken är att Sverige får samma rykte om sig som tyskarna. Restriktionerna kommer att vara kraftiga såvida man inte utbildar helikopterbesättningarna i flygning under de mycket komplicerade förhållanden som råder i Afghanistan med höglänt terräng, varmt klimat och brownouts, speciellt i kombination med mörker. Alla nationer som redan opererar i Afghanistan drabbas kontinuerligt av haverier till följd av dessa förhållanden, trots att de byggt upp erfarenhet av operationer där och genom förövning i Marocko och USA. Sverige saknar fullständigt erfarenhet av dessa förhållanden och ingen har ännu börjat titta på hur man ska utbilda besättningarna på detta. De senaste 10 åren har vi i Sverige under fredstida flygning haft mer än en handfull haverier med helikoptrar varvid 14 besättningsmän dödats. Storbritannien har under hösten genomfört utbildning i Kalifornien med de Merlin-besättningar som nu roterar till Afghanistan. Av 3 helikoptrar havererade en och de andra två behöver stora översyner till följd av slitaget.

Jag är mycket skeptisk till att Sverige kommer att ha en mindre restriktionsbild vid helikopterflygning i Afghanistan än Tyskland om man inte nu börjar ta KRAFTTAG när de gäller de här bitarna, utöver den rena materielfrågan.


Vad gäller det generella behovet av Medevac är vi helt överens, liksom om behovet av att testa verksamheten skarpt, men det gäller för många andra av registerförbanden också.

Anonym sa...
29 november 2009 kl. 21:50  

Wiseman

"Jag har aldrig haft något emot svenska helikoptrar i Afghanistan"

Jag får det bestämda intrycket att du gärna nämner en massa förbehåll för att skicka svenska hkp till Afghanistan. Som att avlasta Tyskarna med tp84, ingen exklusiv resurs för svenska soldater, besättningarnas brister i utb, olika hkp-typers brister i utrustning och prestanda.
Beträffande 39: an tycks du förutsättningslöst förorda insats i Afghanistan och t.o.m. Adenviken. Det systemets enda nackdel är tydligen att politikerna inte vill.

"Däremot är jag en stark
motståndare till att skicka bidrag för att placera en flagga på kartan, skicka bidrag som inte är helhjärtade och bidrag som vi inte har resurser till och bidrag där motivet är tveksamt"
Gäller detta påståendet bara svenska hkp eller gäller det även svenska 39:or.

Tveksam

Realist sa...
29 november 2009 kl. 22:01  

Angående hkp15 så tycker jag också att det är en ypperlig maskin för utbildning och missioner som atalanta och kosovo.

Det jag däremot tycker är att det inte är motiverat att hkp15 skall utgöra hälften av vår helikopterpark på lång sikt, detta känns som en enorm lyx måste jag säga.

Men jag tycker inte att man skall lägga ned det systemet nu då man börjar få snurr på det, däremot så borde man då det gäller medeltunga helikoptrar tänka mer i banorna långsiktighet och volym.

Nu blir det väl däremot så att vi kommer att ha en tre-fyra versioner av totalt 9st hkp10 samt nån afghanistan-mod av hkp4.

Känner att det är lätt att bli negg då man börjar tänka på "helikopterläget" i FM.

Nåja... jag är glad att problemen diskuteras och kommer upp till ytan iaf.

Anonym sa...
29 november 2009 kl. 22:30  

Kontraproduktivt!

Brigadgeneral Michael Bydén m.fl. inom FV försöker nu ställa allt till rätta så att Försvarsministerns blick inte etsar sig fast på helikopterbedrövelsen. Det är dessutom aldrig stimulerande för några generaler att jobba under någon annans lupp.

Om de snabbt skall hitta en framgång avseende ett antal EC725 krävs det att de understödjer Brasiliens motköpsaffär med Frankrike i samband med den snart avslutade stridsflygsaffären. Där Sverige, Frankrike och USA håller tummarna var för sig på sitt håll inför Brasiliens stundande beslut.

Har vårt FV äntligen börjat intressera sig för den svenske soldatens bästa i Afghanistan eller löser de bara uppgiften under lupp/press? Mitt tips är att den svenske soldaten blir utan svenska(Brasilianska) EC725or. Eller möjligtvis att vi köper två st som kan göra nytta under 2011, och sen får vi börja om på nytt.

Kontraindikatorn

Wiseman sa...
29 november 2009 kl. 23:31  

Tveksam: Förutsättningen för att skicka helikoptrar till Afhganistan är det från första början finns en reell svensk förmåga. Det gör det inte under ett antal år. I bästa fall 2011. Tanken med att skicka svenska helikoptrar till Afghanistan, som jag utläser det av den politiska styrningen och som jag uppfattar behovet i Afghanistan, är en närvaro över tiden och inte endast de 6 mån el dyl som diskuterats för t ex insats med JAS 39. Det kräver betydligt fler helikoptrar än de vi förfogar över för tillfället.

Att behov finns av hkp i Afghanistan är redan utklarat och det är alla medvetna om. Däremot är det nog inte lika omtalat att Sverige gång på gång mottagit förfrågningar om deltagande med stridsflyg, så uppenbarligen finns behovet, men modet verkar svika och de politisk förbehållen för insats skulle i dagsläget vara enorma. I fallet med stridsflyg handlar det om endast några månaders insats för att rotera med andra nationers förband och till skillnad från svensk helikopterförmåga, finns det en reell svensk stridsflygförmåga.

Gör inte det här till ännu en stridsflyg mot helikopterdispyt för det är det inte.

Gustav Wasa sa...
30 november 2009 kl. 10:59  

Behövs det inte egna svenska Natobalkar till balkläge 2 innan JAS Gripen är redo för internationell swing-role insats?

Räcker det med fälltank på balkläge 5 och GBU-12 på balkläge 3?

Vill vi inte kunna använda SPK 39 och GBU-12 samtidigt? Är det realistiskt att i så fall starta i Afghanistan med JAS Gripen utan fälltank?

Anonym sa...
30 november 2009 kl. 19:19  

Gustav Wasa:
Tack.

Wiseman:
Ta ett djupt andetag och fortsätt jobba på ditt luftslott.

Tveksam

Christian sa...
1 december 2009 kl. 06:15  

Trident

Detta med LAS är absolut ingen nyhet för oss som i många år sysslat med verksamhetsledning på det praktiska planet.

Att sedan övlt/överstar i karriären inte vill ta hänsyn till skarpa erfarenhet från tidigare försök att ändra arbetsmarknads spelregler (aldrig lyckats) för att "då fungera ju inte vår lösning på ett anställt försvar" !!!! säger verkligen hur FM värdera erfarenhet och kompetenser.
Eller för den delen andra erfarenheter för den del med.


Att de sedan lyckas övertyga så många generaler är ännu märkligare, eller kanske inte......

Planeringsvärden som Soldatlön på 17 000, att vi skall ha ett förhållande 1:3 vad gäller utlandstjänst/hemma (USA, Storbritannien går mot 1:6),
att minst 500 skall karriärväxla när 10 st gjort det hitintills är ytterligare några av fakta som avfärdas med ungefär samma argument. Allt detta och mer därtill ledande till att underlaget inlämnat 30/1 var i kraftig obalans oavsett vad dåvarande C LEDS nu ÖB lät påskina (trodde han verkligen på det?).

Att det var obalans erkändes på ett möte för ca två veckor sedan angående BU 11 av en avd de inblandade.

Sedan kan ju var och en fundera på varför det tar 10 år att inta org 2014....

En som jobbar mitt i smeten på HKV

WalleTycker sa...
1 december 2009 kl. 23:07  

WalleTycker en del..
Men vet följande...

Av de tre hkp 10B, är det bara två som skall skickas till Afghanistan enligt nuvarande plan.Den tredje kommer att stå hemma för tyngre underhåll.

Tror därför...

Det ger en tillgänglighet på ca 60% i svenska förhållanden. Vågar inte ens spekulera i vilken tillgänglighet vi skulle kunna uppnå i sandrik miljö. Vilket raljant leder till att i minst 4 fall av 10, tvingas Sverige erkänna att de inte kan ställa upp då soldater oavsett nationalitet skadas i norra Afghanistan och svenska hkp efterfrågas.

Vi vet efter de senaste veckornas artiklar i svensk press att vi kräver mer än ovanstående exempel av andra länder när vi skadas. Så när andra länder kräver det av oss kommer vi i Försvarsmakten att få stå med byxorna nere. Tror inte att Tolgfors kommer att ta på sig det ansvaret själv när han skickar ner en underdimensionerad och obeprövad hkp styrka till Afghanistan.

Tycker för övrigt att hkp4 och Ec725 är dugliga för uppgiften men anser att alla som förespråkar dessa två alternativ ställer sig bland samma skara människor som beslutade att köpa in hkp14 och hkp15 samt beslutade att modifiera hkp 10 till NBG08. Man löser inte ett problem genom att skaffa ett nytt.

Mina argument för detta är följande.

Personal för att bemanna ett nytt system är en brist, man förflyttar bara problemet.

Ytterligare en förändring i organisationen går emot MTO-utredningen.

Ec725 är inte "bara" att köpa och flyga. Att jämföra den med hkp10 är som att jämföra Fpl 37 och Fpl 39. Och att då tro att personalen skulle kunna utbildas till att operera och underhålla Ec725 samt få den levererad till 2011 är otroligt naivt om man har någon som helst insikt i införanden av tidigare flygsystem i FM.

Att tro att det helt plötsligt skulle finnas personal till att bemanna hkp4 är också naivt oavsett hur många som anmält intresse på Allan Widmans blogg. Då man bara fick ihop 2,5 av 4 besättningar till NBG08. Här krävs minst 6-8 besättningar för att klara en längre insats.

Jag tycker att man behöver hitta grundproblemet vilket jag anser är att vi byter uppgifter hela tiden vilket i all framtid kommer att kräva nya modifieringar av befintliga hkp-system och vi i Helikopterflottiljen kommer aldrig att hinna utföra det som våra politiker lovat i EU:s och Nato:s högkvarter.

Anonym sa...
2 december 2009 kl. 19:15  

Vän av ordning torde väl ha kommit till insikt att FM är kaputt.
Det svenska försvaret består av i bästa fall några få bataljoner i Sverige och en bataljon utomlands.
I sämsta fall kommer det svenska försvaret bestås av, tja några skvadroner, dvs kavalleriförband som av någon egendomlig anledning överlevt slakten.
Visst jag glömmer bort HV men snälla nån, när Tomhylsan och Allan Ballan slår sig för bröstet och räknar in HV som den tyngsta punkten i det nationella försvaret så borde till med ÖB fatta att handduken bör slängas in.
Avveckla försvaret NU!!

Anonym sa...
17 december 2009 kl. 19:40  

Cirkus Helikopter fortsätter!

Nytt i manegen är nu att Sverige ,eventuellt, skall "stödja" Norge med besättningar till deras Bell 412:or i Afghanistan. Är väl knappast stöd -bara ett sätt att rädda både hkpflj´s och Tolgfors skinn! USA kommer tydligen också att basera MEDEVAC-helikoptrar på plats.Puuhhh vilken tur Sverige hade denna gången också (förra lyckan var att BG08 med sina (icke-)helikoptrar aldrig blev insatt)!

Skattebetalar´n

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade