Utfrågning om Afghanistan

Försvarsmakten har idag släppt en del information om den senaste tidens operationer i Afghanistan, bl a om den operation i vilken 4 svenskar sårades och en afghansk tolk stupade. ÖB offentliggjorde idag vid Riksdagens utfrågning om Afghanistan ett öppet brev från föräldrarna till en av de sårade soldaterna. Föräldrarna talar i brevet mycket varmt om hur de och deras son behandlats från att han sårades till behandling på det tyska fältsjukhuset och i Uppsala. Det är en mycket gripande läsning, och jag gillar att man även talar varmt om det tyska agerandet, som tidigare fått utstå mycket oförtjänt kritik för att helikoptrarna var för långt från svenskarna och dessutom vände i luften. Det som inte framkommit i media är att helikoptrarna var i Kunduz för att undsätta en tysk och en afghansk soldat som tidigare under dagen sårats vid ett eldöverfall. Under flygningen mot platsen där svenskarna råkat ut för IED:n träffades helikoptrarna av beskjutning från marken som bl a skadade en bränsletank.

Den som känner för det uppmuntrar jag att höra av sig med krya-på-dig-hälsningar och liknande till de skadade svenskarna som alla vårdas på Akademiska Sjukhuset i Uppsala.


Vidare läste ÖB upp en redogörelse för en strid i augusti då en svensk patrull hamnade i en eldstrid med motståndsmän. Även detta en mycket gripande läsning. Han talade också om de förstärkningar som Försvarsmakten anser krävs i sken av den ökade hotnivån i det svenska området.


På det hela var det en mycket intressant utfrågning (SVT 24 Play) som stundom fick mig att lyfta på ögonbrynen. På en direkt fråga om man skulle kunna stötta markförbanden med att upptäcka eldöverfall och i viss mån även IED:er om Sverige skickar Gripen till Afghanistan i väntan på att en taktisk UAV ska anskaffas, blev svaret från ÖB att det inte alls var lämpligt. Enligt honom flyger Gripen alldeles för högt och fort och detsamma är fallet vid en insats i vattnen utanför Somalia.

Huruvida Sverige ska skicka Gripen till Afghanistan eller inte är en helt annan fråga, men jag finner det synnerligen märkligt att Sveriges högste militäre företrädare framför så illa underbyggda åsikter. Exakt den uppgift som beskrevs är mycket vanligt förekommande i såväl Irak som Afghanistan, där framförallt amerikanska stridsflygplan har haft stora framgångar med att bistå markförband med att spana av framryckningsvägen och varna för eldöverfall och i viss mån även IED:er. Flygplanen kan sedan genomföra en "show of force" istället för vapeninsats till skillnad från UAV:er. Sedan uppsättandet av förbandet har detta varit en av huvuduppgifterna för den svenska stridsflygenheten, vilket förmodligen försvarsutskottsledamoten hade koll på. Om ÖB har den inställningen till sina beredskapsförband är ju frågan varför vi överhuvudtaget ska ha sådana? Eller är det kanske så att Gripen flyger mycket högre och fortare än amerikanska stridsflygplan?
Huruvida Sverige ska skicka stridsflygplan till Afghanistan är som sagt en annan fråga, men jag finner det mycket märkligt när ÖB framför ovanstående som fakta under en utfrågning i Riksdagen.

Desto mer glädjande är att arméinspektören vid samma utfrågning uttryckte att han gärna skulle se att svenska soldater och officerare skattebefrias när de befinner sig på insats. Jag tycker mig ha läst just den frasen någonstans förut. Förhoppningsvis tog politikerna till sig detta. Det var också ett bra och korrekt påpekande att hade inte "genomförandegruppen" pekat ut taktisk uav som ett besparingsområde våren 2008 hade arbetet med anskaffning av sådan varit ett år längre fram.

I tidningarna skrivs det idag om svårigheterna att rekrytera kvalificerad sjukvårdspersonal till den svenska afghanistanstyrkan och frågan togs även upp i radion under morgonen. Det är inte precis så att det finns ont om läkare i Sverige, så man borde kanske se över rekryteringsmetoderna. Bristen är inte direkt okänd eller ny.

Sist, men inte minst vill jag även tipsa om Johanne Hildebrandts inlägg på Newsmill där hon sågar Sveriges inställning till sina soldater.

I eftermiddag debatterar också Riksdagen den svenska Afghanistaninsatsen. Det blir intressant.

31 kommentarer:

Forsno sa...
18 november 2009 14:05  

SVT Play har efter en viss fördröjning lagt upp ett klipp med gårdagens utfrågning:

http://svtplay.se/v/1775571/24_direkt/oppen_utfragning_om_afghanistan?sb,k108202,1,f,-1

Wiseman sa...
18 november 2009 15:21  

Tack! Jag har kompletterat inlägget med länken.

Anonym sa...
18 november 2009 17:47  

Berättelsen om kulspruteskytten visar på soldatmannaskap på högsta nivå. Skickligheten och sinnesnärvaron motsvarar vad man hittar i vissa utländska specialförband, långt ifrån alla.

/Kompis

CAS sa...
18 november 2009 18:25  

Jag har själv inte sett inslaget, men om Överbefälhavaren verkligen motiverade sitt avståndstagande till Gripen förband i Afghanistan med att "de flyger för högt och för fort" så är det kompetensnivån om våra flygstyrkor och dess förmågor häpnadsväckande, ja rent av chockerande, låg.

Nik Thoughtsson sa...
18 november 2009 18:35  

Jag tycker synd om de soldater som anmält sig frivilligt till utlandstjänst i tron om att de är där enbart för att hjälpa det afghanska folket med hjälpinsatser. Det pågår ett krig i Afghanistan. Kalla det vad man vill.

Ett innbördeskrig som säkerligen hade pågått vare sig USA hade invaderat 2001 eller inte. Konflikten är mellan Karzai regimen som mestadels består av Tadjiker och Uzbeker, uppbackade av ISAF/NATO, och olika grupperingar bestående mestadels av Pashtuner som vi i väst gillar att kalla "Talibaner". Situationen är och har under åratal varit sjukt komplicerad och vi tror att vi ska dit och lyckas "demokratisera" landet?

Är det verkligen rättvist mot våra soldater att skicka dom rakt in i skottlinjen (det kommer bli värre) för att skydda en korrupt, opium smugglande(Se Ahmed Wali Karzai) regim som förövrigt infört de mest kvinnoförnedrande lagarna någonsin i landet?

Anonym sa...
18 november 2009 18:50  

Wiseman

Sverker har rätt i sitt påstående om Gripen och dessutom håller jag med honom.

Soldaten

Anonym sa...
18 november 2009 20:25  

Ang. Gripen så bör vi se till ÖB's helhetssyn. Allt är en prioriteringsfråga och är gripensystemet med den personal som erfodras en lämplig avvägning? Jag vet ej men litar på den bedömning HC gör.
För övrigt måste jag ge AI ALL HEDER åt inlägget han gör 58.10 min in i sändningen. Modigt att ta upp detta inför ett utskott som präglas av jantelagen. Vad han talade om? Skatteberfielse för soldater och officerare som tjänstgör utomlands och att officersfamiljen ofta får ta kostnaden vid nedgång i arbetstid på partnern vid internationell insats. AI efterlyste ett nytt politiskt grepp vilket är synnerligen behövligt m vi ska förväntas tjänstgöra sex månader vart annat år.
/Miram

Anonym sa...
18 november 2009 20:38  

Kompis: Berättelsen om kulspruteskytten är en ytterst ordinär beskrivning av en strid av 10000-tals de senaste decenniets krig. Inget speciellt alls.

Dock är det fortfarande heroiskt och imponerande.

Anonym sa...
18 november 2009 20:49  

@Soldaten
Vad baserar du ditt uttalande på? Egen erfarenhet? Vad är då för hög höjd och för hög fart, eller snarare vad skulle vara lämplig höjd och fart enligt dig.

Eller är det så enkelt att det var ett lite provocerande inlägg utan belägg?

ÖB har fel och de man skall kritisera är de som ger den felaktiga informationen till ÖB.

J

Mackan sa...
18 november 2009 20:55  

Observera dock ÖB:s reaktion när ordet "skattebefriad" kommer över Grundeviks läppar =)

Anonym sa...
18 november 2009 21:19  

ÖB och Arméinspektören ger ett i mitt tycke bra och påläst intryck.

Men det som imponerande mest var Anders Källströms berättelser om utbildning av poliser och en uppbyggnad mot en rättsstat i Afghanistan. Anders är en riktigt bra talare, anförande börjar efter en timma och ca 4minuter.

Daniel Eriksson sa...
18 november 2009 22:15  

Nu vet jag inte vilken hastighet Gripen kan komma ner i, men jag vet att USA tittar på att köpa propeller drivna plan för denna typ av konflikt. Tror till och med SAAB var med i upphandlingen...

Anonym sa...
18 november 2009 22:40  

Anonym 20:38

Mja, fler soldater än man tror klappar ihop under plötslig och kraftig beskjutning. Flyktresponsen kan bli stark och det är ganska ovanligt att ensam ta kommandot över striden som skedde. Att skjuta precis över de egna är något som lika gärna kan sluta i katastrof i ett upphetsat läge, så jag tycker nog att det var riktigt kyligt gjort.

Jag har sett betydligt skakigare uppträdande än så.

/Kompis

Wiseman sa...
18 november 2009 22:44  

Daniel: Det är främst för flygunderstöd där vapenleverans är målet med understödet och då som ersättning för attackhelikoptrar.

Jag förstår inte riktigt varför man ska låsa fast sig vid hastigheten och höjden. Dessa kompenseras mer än väl med sensorer och den targeting pod som finns till Gripen löser uppgiften mycket bra. På samma sätt är det med en insats utanför Somalia. Det handlar om samma uppgift som Flygvapnet löst under hela kalla kriget - havsövervakning där fartyg först identifieras med radar och sedan kontrolleras närmare med optiska sensorer. Jag kan i och för sig köpa att Kustbevakningen numera skulle göra ett minst lika bra jobb med sina nya Dash-8.

Oberon sa...
18 november 2009 22:52  

Noterar att det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet i sitt betänkande beträffande regeringens Afghanistanproposition, som idag debatterades i riksdagen, milt men bestämt tar trion Göransson, Lindström och Grundevik i örat:

”Utskottet vill mot bakgrund av det försämrade säkerhetsläget understryka betydelsen av att den svenska insatsen i sin helhet har tillgång till kvalificerade sjukvårdsresurser. Utskottet vill även erinra om Försvarsmaktens tidigare besked att undersöka alternativa möjligheter att förbättra sjuktransportförmågan med helikopter.”

Hmm… hur var det nu? Vad stod det i värdegrunden om ansvar?

Anonym sa...
18 november 2009 23:02  

Wiseman,
Kbv skulle med sina nya flygplan säkert kunna göra en minst lika bra insats i Adenviken och Somaliabassängen som Gripen.

Men inte lika högt och inte lika fort... :)

/SG

Wiseman sa...
18 november 2009 23:04  

SG: Säkerligen. Det är en ypperlig plattform för havsövervakning.

Anonym sa...
18 november 2009 23:17  

Till JAS Gripen lobbyn på denna blogg!

Läs Mackans kommentarer i " Klargörande om CAS" från fredag 10 april 2009 av Wiseman bl.a. passar Mackans kommentar den 11 april 2009 10:24 bra in i denna diskussion. ÖB och Mackan har samma korrekta grundsyn, säkert beroende på att de har samma grundtillhörighet vad avser truppslag.

Wiseman om nu krig är den mtrlsport som du ständigt återkommer till, varför väljer du alltid den dyraste mtrl?

Soldaten

Wiseman sa...
18 november 2009 23:43  

Soldaten: Då föreslår jag att du återigen läser det ursprungliga inlägget. Det handlar inte om huruvida vi ska skicka Gripen till Afghanistan eller inte.

Det handlar om att ÖB under en parlamentarisk utfrågning lämnar felaktig information till riksdagsledamöterna. Ledamoten av försvarsutskottet förhör sig om möjligheterna att i väntan på TUAV anskaffas, skicka ett av de befintliga registerförbanden, utbildat och dimensionerat just för detta ändamål, varpå ÖB svarar med sitt felaktiga påstående att plattformen i fråga flyger för högt och fort.

Vad i hela fridens namn har kommentaren du refererar till med detta att göra?

Anonym sa...
19 november 2009 08:54  

@Wiseman
Fastna inte i en lönlösa debatter med okunskapens härförare.

Vill man inte förstå så låt det då vara så.

Fakta finns tillgänglig för alla, de duktiga TACP och piloter från sverige får visa att det finns kunskap och utbildade krigare från vårat hemland.

CAS är inte lätt och det är därför inte alla gör det (och förstår bevisligen)

J

Anonym sa...
19 november 2009 10:01  

Kan någon förklara varför soldater skall vara skattebefriade under insats ? Ta av er hjälteglorian. Skall då alla helikopter piloter som flyger hemma i sverige också få skattebefrielse ? Har för mig att 14 besättningsmän tragiskt omkommit 2001-07. Skall brandmännen vara skattebefriade under utryckning ? Vem skall betala för all fin försvarsmateriel som ständigt efterfrågas på denna blogg ?

Wiseman sa...
19 november 2009 10:17  

10.01: Om du satt dig in i försvarsbudgeten och vad den betalar, skulle du se att det finns åtskilliga sätt att förbättra den och hur materielköp genomförs. De senaste dagarna har Försvarsmakten tvingats acceptera leverans av Hkp 14, trots att den inte är flygvärdig och därmed blir undanstoppad i hangar i ytterligare några år till tillverkaren rättat till problemen. Fortfarande utreds om kontraktet är skrivet på sådant sätt att Försvarsmakten kan få skadestånd för de enorma förseningarna och stora restriktionerna på användandet.

Anonym sa...
19 november 2009 10:55  

Det var inte försvarsbudgeten jag kommenterade utan skattebefrielse. Om utvalda grupper skall slippa skatt, då kommer så småningom försvarsbudgeten förmodligen att krympa ytterligare. Jag håller helt med dig wiseman om att meterielinköpen kan ses över, och att FM lär sig skriva riktiga kontrakt med leverantörer.

/10:01

Wiseman sa...
19 november 2009 11:02  

10.01: Det förutsätter naturligtvis att dessa pengar inte kommer ur försvarsbudgeten utan direkt från statskassan, vilket även torde vara det enklaste sättet att lösa det hela på. Avdrag...

Anonym sa...
19 november 2009 13:57  

Det känns tryggt att veta att, de till sommaren, nyanställda soldaterna/sjömännen vid ett ev krig på hemmaplan kommer att ha samma backup. Det är väl, inom överskådlig framtid samma länder som kommer att sköta medevac m.m. här i landet också.
Konstigt att ingen tänkt på det förut.
Teaterdirektören.

Anonym sa...
19 november 2009 16:25  

Jag finner resonemanget om skattelättnad för våra kollegor i utlandet som högst anmärkningsvärda.
Ett argument som i sin förlängning gynnar arbetsgivaren då han inte behöver betala lika mycket i lön till sina anställda - visst ska utlandstjänst precis som annan tjänst ge lön för mödan - men det luktar lite väl mycket bananrebublik om argumentet med sänkt skatt. Höj lönen istället!
Försvarsmakten kan inte ärligt tro att det är en framkomlig väg att argumentera för sänkt skatt för sina anställda? Lite väl mycket fattigmanslösning!

Wiseman sa...
19 november 2009 16:53  

Det är exakt samma modell som används i USA och flera andra NATO-länder och som ytterst syftar till att visa för personalen hur mycket landet uppskattar deras insats.

CS sa...
19 november 2009 20:15  

Sverige är ett av få länder som inte har skattelättnader för sina soldater i utlandstjänst.

Det finns flera anledningar till varför skattelättnad/befrielse borde vara aktuellt. Dels som en gest för att visa uppskattning. Dels nyttjar vi de delar som skatten är avsedd för i mindre utsträckning medan vi är borta.
Våra närstående får i många fall lönebortfall mm.

Redan nu har civil personal som arbetar för FN, EU eller i diverse NGO världen över olika typer av skattelättnader eller befrielser.

Ndorop sa...
19 november 2009 23:13  

Redan idag kan personal utomlands slippa huvuddelen av skatten genom att skriva sig utomlands - då betalar man kommunalskatten lokalt, vilken i de flesta fall vid krishanteringsinsatser man är befriad från i detta land. Kravet är dock att man är utomlands i mer än 365 dagar. Det är rimligt att man inte betalar för den samhällsservice man inte åtnjuter eller belastar. Utlandsstationerade diplomater och observatörer kan också t.ex. köpa bil skattebefriat. Principen finns alltså redan etablerad i lagstiftningen sedan lång tid tillbaka.

Däremot finns det fallgropar, har jag upplysts, genom att man "faller ur" det sociala skyddsnätet: första året du är tillbaka saknar du socialförsäkring! Alltså tycks det krävas en mer omfattande lagändring än att bara korta tidskravet.

Ja, skatteintäckterna skulle minska, men jag skulle vilja se hur mycket inkomstskattebortfallet skulle innebära för försvarsbudgeten, när redan alla momsintäckter, punktskatter och tull är borta med din konsumtion.

Anonym sa...
24 november 2009 23:29  

Ang Skattebefrielse i samband med arbete utomlands.

Det finns 2st regler, ett års regeln och sex månaders regeln. Finns att läsa på skattemyndighetens hemsida. Så 10.01 detta har inget med hjälte gloria att göra.

MSB och SIDA som har kvalificerad personal utomlands kringår detta regelverk genom ett bulvan avtal kallat Sweroad. Detta medför att man kan nyttja 1 årsregeln. Man är inte längre statligt anställd. Därmed skattebefriad.

Detta är enda sättet för dessa statliga organisationer att kunna rekrytera läkare, jurister och arkitekter mm. till världens bortglömda hörn.

Ty, få gör tjänst med hög risk från tropiska sjukdomar som tex. Malaria och Dengue feber nästan gratis när man redan är välutbildad och högavlönad.

Men vi som ska stå i kulregnet utomlands är väl inte värda dom futtiga pengarna och att ges möjlighet att skapa en trygghet åt våra efterlevande om oturen är framme.

Att vara så uppenbart oinsatt som vissa i spalten är, skrämmer mig mer än Talibanerna. Ta värvning, ställ er bredvid mig, så får vi se om ni har kvar er uppfattning.

Fd. MSB & SIDA arbetare.

Anonym sa...
14 december 2009 08:00  

En av de viktigaste skälen till att trupp finns i Afghanistan?

http://www.guardian.co.uk/global/2009/dec/13/drug-money-banks-saved-un-cfief-claims

Lite annat än att rädda Afghanska kvinnor...

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade