Fort och fel? - Svenska helikoptrar

Precis som jag befarade har man nu drabbats av en "politisk panik" och måste få fram svenska helikoptrar till Afghanistan och det fort. Risken är då stor att det också blir mycket fel.

Gör inte misstaget att utläsa detta inlägg som att jag är motståndare till att Sverige ska ha helikoptrar i Afghanistan. Tvärtom. Men mediadrevet och debatten är mest full av känslor (vilket inte minst går att utläsa av kommentarer till tidigare inlägg på denna blogg) och mindre av objektivitet och Sverige har sedan år satt sig i en sits som vi idag tyvärr ser sviterna av.


Snabbare svensk sjukvård?

Den allmänna villfarelsen just nu är om Sverige har helikoptrar på plats kommer detta att ge svenskarna en snabbare sjukvårdskedja eftersom man då alltid kan åka svensk helikopter till sjukvården. Så är det definitivt inte. Även om Sverige hade helikoptrar på plats, garanterar det ingalunda att situationen inte skulle bli som i onsdags, nämligen att helikoptrarna redan var insatta på annat håll. Helikoptrar liksom allt annat är en ISAF-resurs, inte en nationell svensk resurs. Helikoptrarna kommer inte stå under svenskt befäl.

En annan allmän myt är att det räcker med en eller två helikoptrar på plats. Oavsett vad man läser i tidningarna opererar alltid helikoptrarna i rote, så att den ena kan skydda och stötta den andra. Detta gör att det krävs betydligt fler helikoptrar på plats för att ha redundans. Helikoptrar har ett mycket stort underhållsbehov och om man lyckas ha en tillgänglighet på 75 % per helikopter ska man nog vara nöjd. Det innebär i sin tur att man har en tillgänglighet på 56 % på en rote om man enbart förfogar över tre helikoptrar. Tar man fallet med den svenska Hkp 10B (som bara blir mer och mer fördröjd p g a materielproblem) förfogar Sverige över tre st. Skulle man lösa de tekniska problemen snabbt och sätta in alla tre helikoptrarna i Afghanistan, skulle det inledningsvis fungera, men sedan snabbt bli ett problem eftersom det då inte finns några helikoptrar kvar i Sverige av den typen för avlösande besättningar att öva med. Tyvärr verkar inte våra svenska politiker förstå denna aspekt.


Går det att skicka vilken helikopter som helst?

Nej, det gör det inte. I Sverige har vi nyss haft en het och infekterad debatt om lämpligheten för den svenska Afghanistanstyrkan att färdas i Toyota Land Cruisers istället för för ändamålet konstruerade militära fordon med hög skyddsnivå. Då är det mycket märkligt att man helt plötsligt får för sig att det bara är att skicka ner vilken helikopter som helst. En civil helikopter saknar i regel den redundans i kritiska system för hydraul, bränsle osv, som en militär helikopter har just med tanke på att den ska tåla att bli beskjuten och den saknar också motmedel och framförallt ballistiskt skydd för framförallt besättningen, men gärna också en skyddad passagerarkabin och skydd för kritiska system.

Förstärker man upp oskyddade helikoptrar med skydd tappar de mycket i prestanda och det är något kritiskt i Afghanistans extrema miljö, som är den absolut hårdaste för helikoptrar. Skickar man ner oskyddade helikoptrar är risken överhängande att man, likt de tyska i onsdags (Google translate), tvingas avbryta insatsen då man träffats av fientlig eld från marken. I värsta fall innebär det en förlorad helikopter och 5-6 döda svenskar.

En väg som diskuterats är att snabbt skicka ner svenska Hkp 15 till Afghanistan (inköpt för framförallt skoländamål och operationer till sjöss), vilket är en mer emotionell än realistisk lösning. I vanlig svensk ordning har dessa helikoptrar för militärt bruk beställts utan skydd och måste därför kompletteras med detta. Sker komplettering kommer det att ta tid att utrusta helikoptrarna med utrustningen, vikten kommer att öka och prestanda nedgå, d v s man kan ta betydligt mindre last på en helikopter som redan inte tar så mycket last. Helikoptrarna har heller inte de partikelfilter som behövs för att hålla sandstoft ute från motorn, men som ytterligare sänker motoreffekten.

I Afghanistan blir det allt vanligare att motståndarsidan använder taktiken genomföra ett anfall mot förband på marken för att locka dit undsättningshelikoptrar och sedan bekämpa dem när de landat. Det ställer därmed stora krav på skyddsnivå, men även på beväpning och utbildning hos undsättningspersonalen. I regel avdelas den ena helikoptern i roten att från luften skydda den andra när den är på marken för det är helt enkelt strid man har att vänta sig på backen och inte en trafikolycka längs E4:an. Därmed faller också det i min mening galna förslaget som diskuterats att hyra in och skicka ner civila svenska helikoptrar, obeväpnade och oskyddade.


Köpa nya helikoptrar

En annan lösning som diskuterats är att köpa in nya helikoptrar då Sverige som bekant saknar lämpliga helikoptrar. Det är naturligtvis en lösning, men framförallt på sikt eftersom det inte står 14 lämpliga, oanvända helikoptrar som svenska piloter är influgna på och väntar någonstans. De tyngre helikoptrar som Sverige idag använder tillverkas inte längre, vilket innebär att man måste köpa in en ny modell med allt vad detta innebär i form av tillverkning och inte minst utbildning av piloter och tekniker på helikoptern och uppläggande av logistik för systemet. Med andra ord, en lösning som tar flera år. Det positiva vore dock att det ytterligare skulle förstärka den svenska helikopterkapaciteten, som även efter leverans av Hkp 14 är löjligt liten. Naturligtvis återstår den ekonomiska aspekten. Helikoptrar är definitivt inte gratis i inköp eller underhåll. Långt därifrån och ju fler helikoptertyper man opererar, desto kostsammare blir underhållet.


Skulle man välja att ta Hkp 4 ur malpåse, behöver den fortfarande viss materiell komplettering i form av skydd och partikelseparatorer som man inte hade råd med inför NBG och besättningarna behöver återinflygas. Det är en modifiering som med modifieringen av Hkp 10 i bakhuvudet, kan dra ut på tiden, även om man väljer beprövade system som redan finns på amerikanska helikoptrar av samma typ. Förmodligen är det dock den snabbaste vägen om man vill ha fram svenska helikoptrar till Afghanistan. Frågan kvarstår dock hur länge endast 4 helikoptrar håller ihop i den hårda afghanska miljön innan de måste tas hem för totalöversyn. Då är man tillbaka på ruta ett.


Behovet av utbildning

Som nämnts är miljön (klimatet) i Afghanistan den absolut svåraste att operera i för helikoptrar, vilket ställer stora krav på såväl materiel som besättningarna. Av de många helikopterförlusterna sedan krigets början 2001, är uppåt 75 % förorsakad just av miljöfaktorer och mycket få av fientlig motverkan och tekniska problem. Alla länder som skickar dit helikoptrar ser till att öva sina helikopterbesättningar i det som på fackspråk kallas Hot and High (hög terräng och varmt klimat) samt operationer i ökenmiljö. Det är framförallt ökenmiljön med allt sitt uppvirvlande stoft (brown-outs) vid start och landning som förorsakar förluster.

Hot and High och ökenmiljö är något som Försvarsmakten aldrig haft möjlighet att öva sina helikoptrar och besättningar i, men det är ett grundkrav för att kunna operera i Afghanistan. Situationen blir ju inte lättare att klara av om det är någon som skjuter på en samtidigt som man ska landa. Mellan åren 2000 och 2007 har Försvarsmakten drabbats av sex haverier med helikopter med 14 döda som följd under fredstida flygverksamhet under kända förhållanden.
Det är definitivt inte för inte som nu Storbritannien precis kört igenom sina helikopterbesättningar på Merlin (en av helikoptrarna som i Sverige ratades till förmån för NH90) i hot and high/ökenträning i Kalifornien. Landet har långt erfarenhet av operationer med helikoptrar i södra Afghanistan med sina CH-47 (också ratad vid beställning av Hkp 14, numera ansedd av USA och Storbritannien som den bästa typen för de krävande operationerna i Afghanistna) och har förlorat ett antal sådana. Övriga är nu på väg att dras tillbaka och avlösas av Merlin eftersom de börjar bli slutkörda. Trots intensivt underhåll på plats i Afghanistan hittar man vid totalöversynerna hemma i Storbritannien upp till 400 kg sand per helikopter..
Tysk avlösning

Problemet med brist på helikoptrar i norra Afghanistan måste dock lösas eftersom de tyska helikoptrarna nu börjar bli väldigt hårt åtgångna och inte minst deras besättningar och därmed måste avlösas (Google Translate). Besättningarna gör nu mission på mission i Afghanistan. I Tyskland diskuterar man nu hur man ska lösa problemet eftersom man liksom Sverige är drabbad av enorma förseningar i leveranserna av NH90 (Hkp 14) och man saknar en lämplig ersättningshelikopter. Frågan är vem och hur man ska kunna bistå tyskarna? En svensk åtgärd har varit att skicka ner en Herkules över de varma sommarmånaderna för att lösa många av de transportflygningar som annars fått genomföras med de starka tyska helikoptrarna. På så sätt har dessa kunnat avdelas till undsättningsberedskap istället, men det hindrar inte att besättningarna börjar bli utnötta.


Hyra då?

Utöver den blåögda lösningen att hyra civila helikoptrar är den sista lösningen som diskuterats att hyra in utländska militära helikoptrar. Även om det förhoppningsvis går snabbt är det inte riktigt så att det finns någon aktör som står med ett antal fullt utrustade helikoptrar i beredskap att skicka iväg till Afghanistan. Man blir då också tvungen att förlita sig på att denna nation sköter flygandet, eftersom det som bekant tar ett bra tag att skola in svenska piloter på helikoptertypen. Det kan dock vara en lösning för att få fram fler helikoptrar till Afghanistan, men NATO har redan gjort så gott man kan när det gäller att dammsuga världen på helikopterförmåga, då problemet inte bara existerar i den "svenska" delen av Afghanistan, utan i hela landet och det sedan flera år. Inte heller denna lösning lär bli helt gratis.


Skuldbördan

Vem ska man då vara förbannad på när det gäller bristen på svensk helikoptrar? Var förbannad på den förra regeringen som var den som genomförde den helikopterombeväpningsplan som vi idag ser sviterna av. Regeringen Persson körde över FMV när det gällde val av ny helikopter och valde den helt obeprövade NH 90 (som i bästa fall är operativ tio år efter beräknad plan) istället för det beprövade system som FMV föreslagit. Hade man t ex valt CH-47 eller Blackhawk hade talar det mesta för att Sverige idag haft en mycket funktionell helikopterförmåga.
Eller varför inte gå längre bakåt i tiden och lasta dem som valt att köpa in "civila" helikoptrar till Försvarsmakten. Hade man från början köpt och specificerat svenska militära helikoptrar för att kunna uppträda i stridsområden, hade vi inte haft den här situationen idag.

Återigen påvisas det att den försvarsplanering vi gör idag ger det försvar vi har om 15 år. Ser vi till att köpa in nya helikoptrar idag, kan vi förhoppningsvis förlita oss på en god svensk helikopterförmåga år 2020. Frågan man ska ställa sig med den här helikoptertragiken i bakhuvudet är: Hur hade detta fungerat i ett nationellt scenario där det är Sverige som ska försvaras och är det bara helikopterförmågan som behandlats så illa?

Än är det inte för sent att börja ställa saker till rätta och korrigera åratal av misstag och försumlighet. Förhoppningsvis innebär de gångna tragiska händelserna ett uppvaknande, men gäller att man håller huvudet kallt och agerar överlagt, snarare än emotionellt. ISAF behöver fler helikoptrar, liksom det svenska försvaret. Väljer man att satsa på en kvalificerad räddningsförmåga med helikopter med såväl undsättningspersonal som helikoptrar, likt det amerikanska systemet (de som nu undsatte svenskarna i onsdags) kommer det att kosta enorma summor pengar, men det kommer också vara en enormt bra och användbar tillgång för såväl Försvarmakten, som det civila samhället. Felet är att det inte gjorts från början. Krig är en materielsport och det finns tyvärr mycket få genvägar..


Om inte ögonen ramlat ut efter all denna text, så läs gärna vidare i Försvarsmakten och helikoptrar - en tragisk följetong

Jag rekommenderar också läsning på samma tema hos bloggkollegan Chefsingenjören. Föga förvånande är han av ungefär samma åsikt som jag.

32 kommentarer:

Anonym sa...
15 november 2009 kl. 11:46  

Det är inte fel att "stressa på" en lösning av helikopterproblemet.

Försvarsmakten är en organisation som per definition ska kunna improvisera och lösa akuta problem på ett ändamålsenligt sätt.

Många kritiserar Tolgfors, men jag tycker att han börjar arta sig till en utmärkt försvarsminister.

Han drev på en motvillig Försvarsmakt att skicka Galtar och stridsfordon till Afghanistan - till stor nytta för soldaterna på marken.

Nu driver han på dem i helikopterfrågan, vilket kommer att vara till stor nytta för soldaterna på marken.

Man borde snarare identifiera de värsta bromsklossarna och ge dem andra uppgifter i livet.

/ Kopmis

Wiseman sa...
15 november 2009 kl. 11:48  

Ja en lösning måste fram, men det finns ingen bra lösning att trycka fram ur Försvarsmakten och FMV. Trycket för att få fram galtarna och strf 90 var helt rätt.

Jag anser också att ansvar ska utkrävas.

CS sa...
15 november 2009 kl. 11:58  

Svenska helikoptrar skulle säker göra någon nytta men som du skriver så tar det många år än innan det ens är realistiskt.

Eftersom tilldelade pengar till Försvarsmakten är alltför begränsade så bör man istället fundera över hur man kan få mest effekt i operationen kontra kostnad. Jag är övertygad om att detta inte är helikoptersidan utan snarare på att sätta in ytterligare manöver/funktionsförband på marksidan.

Jag hoppas att försvarsmaktsledningen står emot mediadrevet och för en gångs skull tänker till på vilken typ av förstärkningar som behövs och dessutom kommunicerar varför med media och politiker.

Forsno sa...
15 november 2009 kl. 12:11  

Skulle inte helikopterenheten i nästa NBG utrustas med Hkp 15A med ballistiskt skydd och partikelfilter?

Det borde ju inte behöva innebära att starta från noll. Andra, även dammiga, länder använder ju A109 i beväpnade roller.

Wiseman sa...
15 november 2009 kl. 12:23  

Forsno: Visst gör de det, och de flesta köpte sina helikoptrar från början med rätt utrustning. Det är en väg att ta, men det kommer ändå att ta ett tag att modifiera dem. Tyvärr är kanske inte Hkp 15 den mest lämpade att lösa uppgiften i Afghanistan med transporter och undsättning av sårade. En liten helikopter med mycket liten nyttolast. Hänger man på vapen för självskydd minskar man den redan lilla volymen att transportera personal i.

Först måste man bestämma sig för vilken uppgift som ska lösas, därefter skaffa verktyget. Med hkp 15 var det tvärtom - köp helikoptern och nu försöker man se vad den kan användas till.

Visst finns det uppdrag den kan lösa i Afghanistan, men undsättning av sårade är knappast den mest lämpade. Spaning däremot är en lämpligare uppgift.

Anonym sa...
15 november 2009 kl. 12:51  

En del av problemet leveransförseningar är tidigare försvarsbeslut
Sjöräddning skulle vi inte syssla med och "marinflyget" lades ner både på Berga och i Göteborg (närheten till de största hamnarna både för yrkes och nöjessjöfart
framtida Estonia katastrofer och Tyrestabränder kommer mestadels lösas (?) av civila entrepenörer pga politiska beslut.
Kanske omtag även på detta?
/Anders

Anonym sa...
15 november 2009 kl. 12:56  

Nu är det snart val.
Då gäller det att till synes agera kraftfullt och snabbt.

Fort och fel, verkar det snarare bli...

Anonym sa...
15 november 2009 kl. 12:59  

@ Wiseman 11.48

Jag vill minnas att FM har en värdegrund som alla anställda, inklusive generaler & direktörer, förväntas lojalt bekänna sig till.

Ansvar är en inte obetydlig del av denna värdegrund.

Då både FM & FMV är förvaltningsmyndigheter så finns allt underlag & alla beslut väl dokumenterade. Kan inte vara så svårt för den som så önskar att spåra vilka befattningshavare som bidragit till nuvarande situation så att ansvar kan klarläggas - i enlighet med värdegrunden - om den fortfarande är aktuell....?

Wiseman sa...
15 november 2009 kl. 13:07  

Anders: Förhoppningsvis

12.59 Har du varit med om att det utkrävts ansvar på högre nivå?

Gustav Wasa sa...
15 november 2009 kl. 13:11  

Gör Norge fel när de opererar vad svenska Försvarsmakten kallade för HKP 11 i sina provinser? Är de där för länge med för många i grunden civila helikoptrar?

Norge kan precis som alla andra truppbidragande stater till ISAF välja med vad och hur de vill bidraga till stabiliseringen av Afghanistan. De har valt att själva skicka ner de helikoptrar, som de redan disponerar i sitt försvar och i huvudsak känner sig trygga med.

Svenska HKP 14 är ett demonstratorprojekt för att få igång en svensk helikopterindustri. Medvetet eller ej, så har helikopterindustriutvecklingsförmåga prioriterats framför helikopterförmåga. Men det förra kräver minst tio gånger mer resurser än det senare.

Ett land som Peru har idag en bred förmåga till asymmetrisk krigföring med helikopter mot ideologiska och narkotikafinansierade upprorsrörelser på hög höjd och i hett klimat. Stridstekniskt torde uppgiften i stort motsvara dagens ISAF i Afghanistan. Och de gör detta för en bråkdel av den svenska HKP 14-budgeten.

Så länge som det svenska helikoptervapnet var en stödverksamhet, så avdelades marginella resurser ur arméns respektive marinens materielbudgetar. Likväl räckte det till robust bekämpningsförmåga av såväl mark- som sjömål med svensk militär helikopter.

Våra 18 st HKP 14 är mest sannolikt världens mest särpräglade helikopterprojekt med unik egenutvecklad hård- och mjukvara.

Jämfört med de över femhundra NH 90, som är beställda med standardskrovet, så har HKP 14 och dess högre kabin INTE testats i vindtunnel.

Leverantörens styckkostnad för särlösningen HKP 14 är lågt räknat dubbelt så hög, som den för en NH 90 med standardskrov, Det är därför en förlustaffär att leverera till Sverige.

NH Industries (NHI) kan nog tänka sig att avbryta kontraktet med Sverige. Problemet är bara att det innebär att Saab då får problem med betalningarna för sina motköpsaffärer i form av bland annat leveranser av NH90-framkroppar från Saab Aerostructures i Linköping tiil NHI.

Anonym sa...
15 november 2009 kl. 13:22  

Längtar till den dagen
mvh
Anders

Anonym sa...
15 november 2009 kl. 13:22  

Tolgfors citat ut SVD:
"Det finns pengar, politisk vilja och mandat. Jag vill att de gör en förnyad prövning för att nå en lösning, säger Sten Tolgfors och fortsätter:"

Alla problem är identifierade och sönderdiskuterade.
Lös uppgiften, satsa resurser på det som efterfrågas!

3 st HKP10B kommer inte att lösa uppgiften med uthållighet om de ens kommer iväg 2011.
Mitt spontana förslag är avbryt
HKP14 projektet,satsa på något annat.
Modifiera samtliga HKP10A till casevac och trupptransport helikoptrar - kontakterna med industrin är redan uppborrade.
Köp ex. Blackhawk eller EC725 istället för HKP14.
Det viktiga är att få fram operativa helikoptrar, välj den väg som är snabbast och tillräckligt bra.
Med några månaders träning i rätt miljö skulle besättningarna vara redo att åka.
Det finns som sagt både politisk vilja och pengar.
/Danne

Wiseman sa...
15 november 2009 kl. 13:37  

Wasa: Ja på pappret kommer Hkp 14 att vara världens bästa OM:

- den kommer på förband
- Saab lyckas utveckla det beställda datasystemet och framförallt leverera det.
- man lyckas anskaffa de projekterade sensorerna.

Jag ställer mig dock mycket skeptisk till de två senare punkterna som det redan plöjts ner enorma summor pengar i utan synbart resultat.


Hade Försvarsmakten fått behålla sina Hkp 11 (dedikerade ambulanshelikoptrar) istället för att de beordrades avvecklas av regeringen Persson hade man kunnat genomföra en Norgelösning, vilket jag påpekat i tidigare inlägg om helikoptertragiken. De norska helikoptrarna (äldre än de svenska) modifierades med partikelseparatorer, ballistiskt skydd, motmedel och miniguns i dörrarna. Detta har naturligtvis påverkat prestanda, vilket har uppmärksammats t o m i svenska media http://www.dt.se/nyheter/utrikes/article304689.ece

Wiseman sa...
15 november 2009 kl. 13:44  

Danne: EC 725 i tio ex som gap filler till hkp 14 anländer är ett förslag som diskuterats. Liksom du undrar jag om det inte är bättre att ge upp hkp och istället beställa en större mängd U/S/MH-60 Blackhawk som finns i alla de upptänkliga versioner man kan tänkas vilja använda i Försvarsmakten (sjöoperativ med ubåtsjakt och räddning, trupptransport, medevac, specialförbandstransporter, ledning m m m - Jag vet ju att du har kolla men som förtydligande för andra läsare).

Anonym sa...
15 november 2009 kl. 13:44  

Det är ju för h-e så här det går när någon synar det uppbyggda luftslottet!
Det är ju i och för sig på tiden att vi gör det så att "rätt" krav blir styrande vid framtida upphandlingar... Det är bara synd att arbetarna (de som får stå med riskerna) blir lidande fram till rätt fokus blir standard!

När skall Gripen synas?

/L

KkcAkc sa...
15 november 2009 kl. 13:58  

Det är uppseendeväckande att leveransen av de beställda helikoptrarna dragit ut så på tiden. Jag kan inte se att det handlar om nåt annat än inkompetens. De kommer att bli fortsatt försenade så ett sätt att se till att det finns i alla fall något helikopterstöd i Af är att plocka fram Hkp 4 ur plastpåsarna och aktivera dem omedelbart. Ingen optimal lösning. De dög i alla fall åt NBG.

Tolgfors måste utkräva ansvar av HK. Samtidigt måste våra försvarspolitiker bli avsevärt mer verklighetstillvända än vad som hittills varit fallet. Den svenska insatsen i Af är faktiskt något annat än en 10-dagars övning i Norrbotten.

Wiseman sa...
15 november 2009 kl. 14:17  

KkcAkc: Dög och dög... det synades aldrig på samma sätt som nu blir fallet. Det stående rådet var "åk aldrig med hkp 4 om det blir allvar med NBG" p g a bristen på motmedel och signaturanpassning.

L: Så fort svenska soldater varit inblandade i en eldstrid och inte fått tillgång till flygunderstöd inom en för media acceptabel tidsrymd...

Anonym sa...
15 november 2009 kl. 14:22  

Intressant. Här bråkar vi om tre helikoptrar.

Visst behövs dom, visst behövs det fler galten. Men det största problemet är att vi är för få över lag i RC N. Nej.. skicka ner två skyttekompanier till. Flytta CNL till Marmal och frigör ytterligare soldater från fasta uppgifter. Därmed slipper vi trängeseln på CNL, Vårt force protection ökar.

Inför därefter en ordentlig bataljonstruktur. Skicka färdiga förband och inte i hopp plock från gatan. Vi har ju 6 bataljoner att använda. Skicka dem. Skicka samövade och vältränade förband i stället för förband som har jämt göra att överleva.

När vi gjort det, då kan vi börja fundera på att skicka tre eller fyra helikoptrar som inte finns till RC N.

Just nu hoppas jag att FS18 inte råkar ut för några tråkigheter då förbandet är tillfälligt sammansatt inte samövat och helt oprövat. Dom kommer säkert göra ett bra jobb, det gör vi alltid i FM. Men oddsen står tyvärr inte på deras sida.

Avslutningsvis: FM,s oförmåga att få fram MTRL är skandalös. För 6 månader sedan åkte jag själv ut på patrull i Vita civila bilar. Innan varje patrull genomfördes färdiga till strid. Och så åkte vi i civila bilar. Inte förrän nu inser jag vilken tur jag hade varje gång vi bara råkade ut för incidenter eller ständigt missade eldöverfallen. Jag behöver iallfall aldrig mer köpa en lott. FÖr min tur är förbrukad och gud är som norrmännen säger än så länge Svensk. Men hur länge till?

Anonym sa...
15 november 2009 kl. 15:58  

P51 Mustang (WW2) från behovställning till flygfärdig på under ett halvt år. Man kan om man vill. Man vill om behovet är nog stort. Nöden har ingen lag...

10 år för att få fram fungerande helikopersystem är obegripligt lång tid. 8 år i Afghanistan är också obegripligt.

Fort men fel? Vad spelar det för roll, om rätt kom för sent?

Lös uppgiften!
Men vilken är uppgiften?

Johnny Kontant

Anonym sa...
15 november 2009 kl. 17:51  

Haha Underbart sagt. För visst är det lite så? Hur svårt kan det vara? Gör om gör rätt.

Anonym sa...
15 november 2009 kl. 19:00  

Någon snabb lösning torde inte vara i sikte. I kvällens eko sändning bröstade "Tomhylsan" upp sig och hänvisade till myndigheterna hade att effektuera politiska beslut. Myndigheterna FM & FMV:s representanter fyllde på med att skylla på varandra....

En traditionell svensk rundgång alltså utan att någon behöver ta ANSVAR !

Marcus sa...
15 november 2009 kl. 19:35  

Inget alternativ är idag snabbare än att fortsätta på den inslagna HKP10B-banan. EC725, Blackhawks, HKP4 eller nån halvcivil variant skulle alla dröja längre tid att anskaffa, utbilda och deployera än HKP10B, dvs kv2 2011.

Det som glömts bort är dock vad som händer efter att HKP10B kommit på plats. Som det ser ut idag kommer förbandet att ha en uthållighet på ca 1,5 år, MAX. Sedan måste de återhämta och då kommer samma situation att uppstå igen. Det viktiga är alltså att tänka i lite fler steg än ett, dvs först ett ordentligt tryck på FMV att bli klara med leveransen av HKP10B. Samtidigt som man gör det måste man se till att skapa förutsättningar för ett liv efter ISAF, eller i alla fall efter årsskiftet 2012/13 när HKP10B-förbandet kommer att vara slutkört. HKP14 kommer inte att ha levererats och i denna veva kommer man att vara mitt uppe i planeringen av BG14. Vilka helikoptrar skall deltaga där?

Som jag ser det är följande lösning bäst;

Avbryt snarast HKP14-affären och teckna kontrakt om ca 25st EC725.

Inrikta samtliga besättningar som inte redan är inne i HKP15 mot EC725 och se till att köpa utbildning på denna så att besättningarna är i det närmaste klara när själva helikoptrarna levereras. Förhoppningsvis kan denna styrka med nyutbildade besättningar och nya helikoptrar vara klara nån gång 2013/14 och kan då lösa av HKP10B-förbandet.

GPLv3 sa...
15 november 2009 kl. 19:43  

@anonym 14:22

Håller med dig i till största delen. Var själv där 06/07. Har t.o.m åkt linad TLC i Kabul. Mindre roligt äventyr.

Men jag tror att vi måste göra rätt i från första början vi ska nog inte stressa fram något som kan leda till mer och större tragedier.

Var med på en skarp evakuering av en soldat uppe i bergen. Och man blir ju onekligen rörd när man hör nazgulerna kommer, när man ligger risigt till. Med bil hade det tagit 48h till närmsta sjukhus. Med helikopter tog 20min (om jag inte missminner mig). Så de är ovärderliga.

Anonym sa...
15 november 2009 kl. 19:44  

Ett inlägg i debatten kan vara att balistiskt skydd för cockpit och partikelfilter redan är bestälda till Hkp15A. Det är under införande och levereras under 2010 med start Q1.

Ett större problem med Hkp15 är det inte finns reservdelar eller utbytesenheter eftersom helikoptersidan inom Försvarsmakten inte bestämmt sig för hur kommande underhållskoncept skall se ut. Att köpa reservdelar och utbytesenheter, t.ex. avionikutrustning, till helikoptrar är inget som man löser på två månader. Även om FMV får bestäla så kommer det med största sannolikhet vara lång leverenstid på många delar.

JoeMix

Mackan sa...
15 november 2009 kl. 20:24  

En allmän kommentar kring fenomenet "hot and high".

Det skrivs väldigt mycket om detta på denna blogg, i kommentarer och på andra ställen i media etc. Det målas upp som något svårt och något som kräver mycket övning mm. Detta är en sanning med stor portion modifikation.

Att flyga med tung helikopter, på gränsen till vad den klarar av prestandamässigt är inget nytt för en helikopterpilot. De allra flesta har flugit Bell 206 (Hkp6) och med ett krampaktigt tag runt styrspaken och momentnålen pendlande kring 100% försökt trotsa gravitationen och ta sig iväg från t.ex. Malmens flygplats.

Att flyga i hot and high innebär egentligen bara att man kan ta mindre last. Helikopterns "instruktionsbok" innehåller många olika diagram där man kan utläsa vilken max vikt man kan ha vid t.ex. 7000 fot och 20 graders yttertemperatur. Diagrammen tar hänsyn till om man vill kunna hovra nära marken, vilket kräver mindre effekt än att hovra en bit upp, eller om man klarar av ett enmotorbortfall osv. Detta innebär att hot and high blir en fråga om planering snarare än färdighetsträning för piloten. Vissa dagar, vissa delar av året, kanske man har vissa områden som inte går att nå, begränsningar i räckvidd pga att man inte kan starta med mer än en viss mängd bränsle osv.

Andemeningen är alltså att hot and high inte utgör ett stort utbildningsberg utan resulterar enbart i att mer tid måste läggas på planering, och att begränsningar i uppträdandet kan bli fallet.

Anonym sa...
15 november 2009 kl. 20:47  

Materielpengarna inom FV används till JAS. 3 HKP10 moddas till B-version, alla JAS till C/D och snart även E/F.
Hade SAAB tillverkat helikoptrar hade vi nog haft fler hkp i försvaret....

Anonym sa...
15 november 2009 kl. 21:29  

När politiker vill skicka ner helikoptrar som inte finns med kompetens som inte finns.

Då börjar det bli farligt. Den tragiska statistiken ifrån helikopterolyckor borde tala klartspråk.
Man kan alltid hoppas politikerna har lite heder och erkänner vad diverse försvarsbeslut och upphandlingar. Har gjort med FM helikopter kompetens.

Anonym sa...
15 november 2009 kl. 23:37  

Detta inlägg som Wiseman skrivit är som vanligt belysande från flera aspekter. Jag instämmer i det mesta. Jag vill haka på Anonym 2129 och påstå att det direkt är skrämmande att en försvarsminister efter att ha tagit initiativ till att utreda en negativ olyckstrend inom svensk militär helikoterverksamhet i nästa läge kommenderar full fart framåt. Detta på en helt ny oerhört bräcklig och föga realistisk väg samtidigt som alla inom FM och FMV redan ger järnet för att realisera de helikopteruppdrag som redan finns.

Vart tog detta ansvar vägen?

TRIDENT sa...
16 november 2009 kl. 15:56  

Dags att utkräva ansvar! Frågan är om det är klåparna i högkvarteret eller klåparna på FMV som ska entledigas.

Varför i hel...vete köpte vi inte black hawken? En beprövad helikopter med uppsjöar av tilläggsutrustning - allt från bestyckning till lufttankning.

Man kan ju undra hur klåparna på FMV skrivit kontraktet. Normalfallet borde ju vara att vid sådana här förseningar annulera kontraktet och kräva ett stort skadestånd.

Anuulera kontraktet per omgående, stäm leverantören på ett gigantiskt skadestånd - och köp black hawen per omgående. Tiden för svenska särlösningar och att betala överpris för halvtaskiga och försenade produkter från svensk försvarsindustri måste få ett slut!

Wiseman sa...
16 november 2009 kl. 18:54  

Trident: Jag håller med. FMV har sedan i somras undersökt möjligheterna att få NHI att betala skadestånd.

Varför vi inte köpte Blackhawk? Fråga Göran Persson.... I och för sig var det inte Blackhawk som FMV förordade utifrån FM:s kravbild utan dess storebror S-92.

Anonym sa...
16 november 2009 kl. 23:44  

Vid köp av S-92 som hade resulterat i en försening har Sikorsky förhoppningsvis stora möjligheter att 'leasa' några Blackhawks som tillfällig lösning och plåster på såren. Som kanske till och med kunde köpas för en skön rabatt när S-92 hade kommit ut på förband?

Jämfört med NHI som kan erbjuda nada, har FMV påbörjat någon rättslig process mot NHI?

Wiseman sa...
16 november 2009 kl. 23:55  

23.44: Se min kommentar ovanför din.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade