Närmare undergången

För några veckor sedan skickades en skarp anmodan från Försvarsdepartementet till Försvarsmakten att redovisa exakta och specificerade siffror på kostnader för bibehållande resp utveckling och nyproduktion av ledningsanläggningar. Budskapet i anmodan gick inte att misstolka. Det var ett kraftfullt synande av de uppgifter Försvarsmakten och Prod Led presenterat rörande införande av GLC/NOC, GLI, Referenscentrum Lägesbild och alla de andra namn som använts för den planerade centraliseringen av stridsledning och övervakning till Enköping, eller "en plats i Mellansverige", som det också benämns i vissa dokument. Svarstiden tre veckor underströk vidare allvaret i anmodan.

I dagarna besöktes stridsledningsanläggningen i Hästveda av ett antal generaler och högre befattningshavare för att bl a säkerställa sig om att personalen ställer in sig i ledet. Snarare har man helt klivit ur ledet för att söka sig civila anställningar, vilket förmodligen kommer att innebära dödsstöten för svensk stridsledningsförmåga. De få kvarvarande resurserna kommer dock att räcka till de två högst prioriterade abonnenterna - incidentberedskapen och exportstödet. Övriga Flygvapnet får bli utan och förhoppningsvis inträffar ingen skarp situation som kräver ett mer omfattande luftförsvar förrän efter 2020, när man förhoppningsvis lyckats återta förmågan som försvinner i och med strömhoppet. Det som verkligen förvånar mig är att flera av generalerna är mycket väl medvetna om vilken förlust i förmåga genomförandet av Enköpingsmodellen kommer att innebära, men ändå fortsätter på inslagen väg.

Vad blir nästa steg? Att centralisera alla chefer i markstridskrafterna från plutonchef och uppåt till Enköping tillsammans med deras signalister och låta dem därifrån leda sina soldater i Afghanistan? Det känns ungefär lika vettigt. Det går säkert att hitta avkastning för svenska IT-företag inom detta område också.

Klarar Försvarsdepartementet av att sätta hårt emot hårt och utkräva ansvar den här gången? Man har ju fullständigt misslyckats med alla tidigare försök att sätta stopp för miljardprojektet.

Militärhistorien har alltid visat att det varit bättre med geografisk redundans och att då två ekonomiskt likvärdiga alternativ funnits. har det befintliga hållit ekonomin bättre. Är fallet att ekonomin i det befintliga redan sundare och driften säkrare än en flytt och nyproduktion, behöver man inte förtydliga ytterligare vilket alternativ som är sundare.

Allan Widmans blogg vill Borneo bussa Janne Josefsson på GLC/NOC-projektet. Frågan är om detta inte är lite för stort för Janne Josefsson. Att ge sig på Göteborgs kommun eller främlingsfientliga valarbetare är småpotatis i jämförelse.

17 kommentarer:

WUtC sa...
9 maj 2010 23:12  

åh, du lille tappre soldat Svejk...Sveriges försvarsmakt, d.v.s våra småpiltar till soldater understödda av ett undermäktigt ledningssystem, är ju bara kanonmat....Sverige - öppet land. mehehehe....

Anonym sa...
10 maj 2010 06:08  

http://blogg.svd.se/ledarbloggen?id=13357. Säger allt!

Borneo sa...
10 maj 2010 07:10  

C Insats tyckte det var viktigare att glänsa med Kungen vid besöket på Carlskrona än att åka till Hästveda och där konfronteras med verkigheten.
Han kanske kände symboliken med att kliva ner i underjorden lite för stark?

Anonym sa...
10 maj 2010 17:44  

Eftersom detta stolleprojekt överlever alla entydiga motsignaler är det enda rimliga alternativet att omplacera de befattningshavare som enträget driver frågan vidare.

De verkar vara envisa så de kanske borde göra något som kräver ihärdighet, exempelvis att fylla igen bergrum med betong?

Det blir väl ett kraftprov för deppet att driva igenom köpet av Blackhawk och att begrava GLC/NOC utan krokben från myndigheten.

Anonym sa...
10 maj 2010 18:16  

"Det som verkligen förvånar mig är att flera av generalerna är mycket väl medvetna om vilken förlust i förmåga genomförandet av Enköpingsmodellen kommer att innebära, men ändå fortsätter på inslagen väg."

Om alla utomstående är överens om galenskapen, går det inte att hålla någon ansvarig? Vem bestämmer? Hur utkrävs ansvar? Finns det nåt som heter tjänstefel, eller är det bara ett ord man slänger sig med?

/Madman

STAGECOACH sa...
10 maj 2010 19:55  

Jag tänker osökt på fältmarskalk Keitel, även känd under namnet "lakeitel". Ni som kan er historia vet vad jag menar. På samma tema, dock med annan innebörd, skulle man även kunna tänka sig begreppet "fat cat". Den ryggradslöshet som ofta inträder efter överstes grad verkar vara svårbotbar.

Deep throat sa...
10 maj 2010 20:07  

Nu ser vi till att sprida denna information via alla tänkbara kanaler. Det finns reportrar som kan hantera GLC/NOC frågan - var så säker.

Manne sa...
10 maj 2010 22:48  

Vem bryr sig?
STRIL facket har gett upp.
Sedan C LSS har hängett sig åt pakten på PROD, kan man tro att hans uppgift är att slakta och trakassera resterna av STRIL. På golvet är uppfattningen att det meningslöst att agera.
Den nya attityden är, "har jag fått order om det? Förmodligen inte, då är det nog någon annans problem"

Manne - den onda clownen

johanihbg sa...
11 maj 2010 06:32  

Finns det inte redan tillräckligt med ledningscentraler i FM. Det är bara att kolla HKV. Skrämmande utveckling, även på detta område.

Anonym sa...
11 maj 2010 13:44  

Vem jobbar dessa generaler för? Har SÄPO och MUST koll på det?

Anonym sa...
11 maj 2010 18:09  

Det är inte bara STRILpersonalen inom flygvapnet som är misshandlat!
Lika illa är det inom andra skrå.
Problemen med avhopp är en reflex av att man ännu en gång försöker omplacera folk utan någon bra motivering. Medarbetare som kanske redan flyttat några runt gånger tidigare.
Samma sak kommer vi att se när nästa Flygflottilj läggs ner, och då är det Gripenpiloter och teknisk personal som lämnar och det är de som är unga och drifiga som hittar något annat att göra!
Därefter kommer transport och helikopterflyget att blöda då dessa vht-ställen inte verkar leva i en speciellt sund tillvaro (Enligt tidigare inlägg), vänta bara tills civila uppsvinget kommer!
Jag kan ju påpeka att nya Flyg skolan också skall flyttas då det verkar vara den "bästa" lösningen.

Vad ska Strilarna leda om de någon gång åter kommer upp på banan?

Omorganisering löser ingenting om det inte finns någon personal att organisera något runt!

Låt den sönderfallande organisationen vara och begär medel för att kunna verka i nuvarande kostym! Vi är i fritt fall och vi kan inte repareras om vi inte vecklar ut skärmen i tid!

/RL
.....

Anonym sa...
11 maj 2010 18:12  

Kommer kanske snart på slingan: "Startorder, starta syd, Förhoppningsvis kan Stockholm ACC leda på 132,15"...

Anonym sa...
11 maj 2010 18:54  

Så här går det när man skapar särskilda ledningar för stödfunktioner. Så klart att Ledningsinspektören vill ha egna förband att leda. Stödfunktioner är väsentliga, men måste samordnas med övrig verksamhet av en taktisk/operativ chef. Detta gäller för funktionsföreträdare på samtliga nivåer. Det är endast då som system av system fungerar.

Det är enligt min mening till och med så att dela på insatsledning och produktionsledning skapar denna typ av suboptimering.

Med bakgrund av alla de tokigheter som debatterats på detta forum den senaste tiden är det tydligt att en total systemkollaps när nära förestående.

Anonym sa...
11 maj 2010 19:05  

Det här exemplet och en rad andra inom försvaret beskrivna i såväl denna som en rad andra bloggar får mig osökt att tänka en aningens konspiratorisk tanke.

Så mycken beskriven inkompetens och samlad idioti borde egentligen inte vara möjlig bland så mycket välutbildat folk. Sålunda är detta något som är mycket medvetet hanterat och framdrivet.

Frågan är då vem eller vilka intressen som tjänar på att det svenska försvaret underproducerar och rämnar i förmåga efter förmåga? Jo, de som vill ha ett federalt EU med ett gemensamt EU-försvar.

I ett sådant läge blir det som med de amerikanska delstaterna, att de bidrar med en eller flera utpekade specialförmågor till en större helhet och där allt specifikt nationellt är borttaget för allt utom möjligen i namnet.

För Sveriges och ett antal andra smånationers del ligger det nära till hands att de bidrar med typ Battlegroups och att de stora länderna står för de tunga delarna marin, flyg, ev. kärnvapen och ledning.

Så det är det vi har att se fram emot. Resten behövs egentligen inte men beslut om detta kan inte tas eftersom EU ännu inte är moget för det, men det hindrar inte dem som driver frågan att bädda för det. Vilket är vad vi nu ser.

Vi gav upp den nationella suveräniteten med Lissabonfördraget och är egentligen numera bara en provins eller delstat. Resten ligger i tangentens riktning, men eftersom folket inte röstat för det så driver man det så här i stället och bäddar för den enda möjliga lösningen.
/Morfar

Torkel sa...
11 maj 2010 20:51  

Morfar 19:05,

Du vet nog inte ens själv hur rätt du har. Inget händer av en slump i ankdammen Suecia.

Anonym sa...
12 maj 2010 01:26  

"För det tredje vore det intressant att vidare studera den exklusivitet som fanns kring den
”kärna” av personer som hade access till ”maktens korridorer” och då främst se på faktorer
som individuella kompetenser vid den aktuella tidpunkten samt hur den personliga utvecklingen
sett ut fram till idag för de personer som varit delaktiga i konceptets ”kärna”."

Näst sista stycket av Mj Ulf Landgrens uppsats "NBF-från tanke till koncept-en irrationell process?" på chefsprogrammet 2004.
Uppsatsen finns på annalindbiblioteket och heter FHS 19199:2006.
Rekommederar den varmt till alla som vill veta litet om turerna kring NBF.

Följer man hans uppmaning finner saker att titta närmare på för hugade spekulanter;
Multinationella "gränsnitts-
organisationer"civila företag med FM-kontrakt,bypolitik,fd FM-anställda,varför Enköping m.m.
Här hittar man nog också svaret på varför projektet ännu lever och likt en bläckfisk ändrar form och färg vid hot av dess existens.

Projektet som har passerat femmiljardersstrecket lever i högönskligt förmåga trots alla hot om annat.
FMV gjorde en realiserbarhetsstudie och Ingela Mathiasson en utredning som bägge kom fram till ungefär samma sak.

Runt ett stort antal grova antaganden cirkulerade en massa tyckande. Det saknades målbild,kravbild,redovisad ekonomi o.s.v.
FMV hittade ingen besparing och Mathiassons analys av ekonomin hemligstämplades. Hon konstaterar dock att inom överskådlig tid
(sexårsperiod) blir den största besparingen att bli kvar på befintliga platser.
Herr Brännström har fortfarande att förklara hur, som han påstått vid flera tillfällen, man sparar 1,5 miljarder.
Dokumentationen kring projektets hantering lämnar väl övrigt att önska. Lite anteckningar, skickades som mail, från ett möte på Karlberg. Detta mail ska enligt ryktet blivit hemligstämplat efter att det kommit ut på nätet??
FM brukar ibland försvara projektet med att det är så svårförklarat att det inte går att förklara! Vi får väl se om de den här gången åtminstone kan förklara, vad det som ingen tycks veta vad det är eller ska bli, kommer att kosta?
Kan jag få tillåta mig att tvivla lite?
Teaterdirektören.

PS.Snälla herr Wiseman "Vad blir nästa steg..." inte mer tvspelsutopier. Får någon i FML en vision av detta vet man aldrig hur det slutar.

Zoltan sa...
25 juni 2010 09:01  

Hästveda ska visst räddas kvar om man får tro DN: http://www.dn.se/nyheter/sverige/militar-nedlaggning-kan-stoppas-1.1127354

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade