Viktig komponent i personalförsörjningen

En av de viktigaste komponenterna i det nya yrkesförsvaret har nu avtalats, nämligen förlängd visstidsanställning för soldater till 12 år. På detta sätt kan Försvarsmakten anställa soldater på tidsbestämda kontrakt utan att soldaterna sedan kan hänvisa till LAS för fortsatt anställning. Utan just en sådan klausul hade det nya yrkesförsvaret blivit mycket tandlöst. För att vara ärlig är jag ytterst förvånad att det inte blivit mer rabalder kring denna fråga.

Mycket av den oerhört sneda ålderspyramid som idag utgörs av Försvarsmaktens personal med fler överstelöjtnanter än fänrikar och löjtnanter tillsammans, kan härledas till det politiska beslutet 1971 att avsevärt höja pensionsåldern för officerare till dagens 60 år. Redan 1991 motionerades det i Riksdagen om en sänkning av officerares pensionsålder just för att motverka detta oönskade fenomen. Kanske är det dags igen? Det kräver dock en ordentlig analys av vad officeren ska göra efter sin pension. Många andra försvarsmakter i västvärlden tillämpar ett system som kallas "up or out", där officerens anställning upphör om han/hon vid en viss ålder inte befunnits lämpad att befordra. På detta sätt, kombinerat med goda pensionsvillkor och omställningsförmåner, ser man till att hålla en fördelaktig ålderspyramid. Arbetsgivarverket vill däremot höja pensionsåldern för officerare till 65 år, vilket lär leda till en än värre förgubbning och sedermera också förgummning. Hur många 64-åriga officerare behöver Försvarsmakten?

9 kommentarer:

Anonym sa...
21 maj 2010 02:55  

För att skapa ordning i begreppen så är avtalet klart för anställda soldater och inte för de som tidigare har kallats kontrakterade.(numera heter de vistidsanställda)

De olika pressmeddelanden som skickas runt blir lätt förvirrande när man inte kan enas om ett begrepp.
Den stora gruppen soldater i det nya försvaret (cirka 75 procent) får vänta till någon gång under 2012 på sina vilkor.

Avtalet för de anställda soldaterna i korthet enligt officersförbundet.

"Tidsbegränsade anställningar 8 + 4 år inom en ramtid på 18 år.
Tarifflönesystem med ingångslön
16 125 – 19 740 kr/månad
En soldatanställning inleds med en provanställning på sex månader
Förtur till återanställning vid arbetsbrist.
Stöd till karriärväxling efter anställningskontraktets slut."

Karriärväxlingsstödet skall man förhandla fram senare...
Anställningen får också vara högst åtta år i en följd.

Vissa källor gör gällande att avtalet för SEKOs del endast gäller till 30/6 2012.
Jag tycker det verkar som ett logiskt och smart datum för nya förhandlingar!!!
Teaterdirektören.

Wiseman sa...
21 maj 2010 08:12  

Ett bra påpekande.

SHERIFF OF THE UNIVERSE sa...
21 maj 2010 10:20  

Pensionsålder idag 61 år.
Född före 1958 kan du välja 60 år
up or out, skulle vilja säga håll dig i trim eller out

Peter Hammarberg sa...
21 maj 2010 10:32  

Wiseman frågar hur många 64-åringar FM behöver och, mellan raderna, hur någon kan vara så dj-a dum att man föreslår en höjning av pensionsåldern då den snarare bör sänkas.

Svaret är ganska enkelt. För Arbetsgivarverket är officeren en statstjästeman bland andra som inte förtjänar eller behöver någon särbehandling. Om byrådirektören i Socialstyrelsen går vid 65 finns väl ingen anledning att kaptenen vid I 19 ska göra det, eller....?
Vaddå krävande arbete, utlandsmissioner, krigets krav, övningsdygn, farliga situationer och annat som påstås kräva fysisk och psykisk styrka och uthållighet? Det är arbetsgivarens, dvs FM, skyldighet att ordna uppgifter anpassade till den anställdes förmåga. Hur skulle det se ut om vi började särbehandla våra tjänstemän; det skulle bara starta en kravkarusell!!. Vadå att poliser får gå redan vid 61. Självklart, de är ju på linjen dagligen i ett stressat och ibland farligt arbete. Det går inte att jämföra...

Åskådaren sa...
21 maj 2010 23:40  

Har lite svårt att inse att detta inte skulle kunna rivas upp. Drar man det till sin spets så går lag före avtal. LAS är en lag.
Men det kanske har skett en lagändring.

Joakim sa...
22 maj 2010 20:14  

Det är visserligen upp till var och en vad man vill jobba med men... Vilken "grund" har de som efter 10år lämnar försvaret för att bli ngt annat?

Ledarskap är jättebra. Men vad KAN denna 30åring? Soldatyrket o den utbildning man får är mkt smalt. Rätta mig gärna, så konkret som möjligt.

Anonym sa...
23 maj 2010 16:52  

"SHERIFF OF THE UNIVERSE" Du vill tillbaks till förr när det enda viktiga var att officeren kunde springa en Mil, sen spelade det ingen roll om han kunde hantera vapen och trupp?

"Joakim" Om jag vet att den före detta soldaten är pålitlig, fungerar i grupp och har ett viss mått av självständighet så kan jag anställa honom, det är inte helt enkelt att hitta folk med den profilen idag. Tyvärr kommer nog FM att skjuta sig i foten med sin "alla ska vara godkända och ha bra betyg och framförallt inga avskiljningar. Det ser illa ut statistiken" Policy //Rune

Joakim sa...
23 maj 2010 23:23  

Rune:

Vilken bransch är du i? Är det ngt kvalificerat jobb eller av typen butiksbiträde?

Ngn som knappt använder xls, ppt eller skriver ngn som helst text till vardags, är inte så användbar hos mig.

Funkar i grupp är inget officerare är bättre än andra på, även om jag håller med om att det är ett hygienkrav.

Joakim

Anonym sa...
25 maj 2010 08:09  

Jag måste säga att det är lite förvånande att OF säljer ut sina medlemmar på detta vis. Tidsbegränsade anställningar mot vaga löften om hjälp till övergång till civilt liv. Känns ju trovärdigt när man ser hur embarmligt dåligt Sverige tar hand om dem som skadats i internationell tjänst.

Ännu mer förvånande är hur en del officerskollegor ser detta som ett bra avtal. För det första, på ett principplan har man ju öppnat för precis samma lösning för officerare. För att få en bra pyramid, utan en massa truppkaptener som är 56 år eller en jättepuckel med överstelöjtnanter, så är det ju lika logiskt att även officerare ska ha tidsbegränsade kontrakt.

För det andra, skillnader i trygghet och anställningsvillkor kommer att skapa spänningar mellan olika personalkategorier och försvåra att rekrytera och behålla personal. Varför satsa på personal man vet att man ändå kan bli av med om/när den är förbrukad? Varför ge em 27-åring utbildning på det nya systemet när vi lika gärna kan ta in en 19-åring som inte har familj och ställer krav? Det kommer att bli ett a- och b-lag, där både arbetsgivare och fack kommer att lägga krutet på den förstnämnda kategorin. Inte precis grunden för EN Försvarsmakt där vi alla drar åt samma håll.

/Karl

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade