Nästa led i Försvarsmaktens interndebitering

Interndebiteringen i Försvarsmakten har funnits i en rad år. Alla byggnader (med några få undantag) ägs sedan mitten av 90-talet av Fortifikationsverket, som sedan dess hyr ut dem till Försvarsmakten med ett avkastningskrav gentemot staten. Man ska alltså göra en "vinst" på Försvarsmakten. All materiel hyrs av förbanden av FMLOG i syfte att åskådliggöra kostnaderna för underhålls o s v. I teorin en mycket fin tanke att officeren och soldaten inte ska bruka materielen på ett vårdslöst sätt då den har ett "värde" och belastar respektive tjänsteställes budget. I praktiken fungerar det dock på ett helt annat sätt. Materiel som i själva verket är mycket billig kan få ett högre pris i Försvarsmakten för att man ska kunna sänka priset på annan materiel, varvid ekvationen börjar halta. Ser man till försvarsbudgeten är det enormt stora delar av budgeten som egentligen bara går runt i ett ekorrhjul inom Försvarsmakten, respektive staten, istället för att bli riktig verksamhet. Interndebiteringen är inte direkt uppskattad av personalen i Försvarsmakten och har i mångt och mycket gett upphov till det ofta oförtjänt dåliga rykte som FMLOG dras med. Hade kunderna haft möjlighet att "handla" av en annan leverantör hade kanske konkurrensen fått ner priset, men så är ju icke fallet. Antalet företag i Sverige som hyr ut stridsvagnsgarage, logement eller stridsvästar är lätt räknade.

Nu följer dock nästa led i interndebiteringscirkusen. Nu avser man att låta förbanden köpa tillbaka bl a fordonen från FMLOG eftersom det blir billigare i längden än att hyra dem dyrt från FMLOG. En slutsats som knappast förvånar någon. Cirkeln blir alltså åter sluten.

Visst är det fantastiskt när man leker marknadsekonomi i en planekonomisk organisation?

8 kommentarer:

The Mighty sa...
30 maj 2010 21:51  

Även om det är sant så är det faktiskt ritkigt roligt! Hur sitter man på ett seriöst möte och ska komma fram till hur man ska köpa tillbaka det man gett bort, hyrt dyrt och nu ska köpa? Låte mig få det jobbet!!

Hans sa...
30 maj 2010 23:43  

Tyvärr ett alltför vanligt förekommande beteende i offentliga organisationer. Man sätter s.k. "marknadspriser" på det som tillhandahålls av interna funktioner. Problemet blir då oftast att priset blir orimligt högt då man sätter avkasningskrav på den enhet som producerar interna tjänster. Rena Ebberöds bank.
Och venm får betala kalaset i slutändan? Jo vi skattebetalare.

Anonym sa...
31 maj 2010 01:01  

Att det på många håll klagas på materielbrist och bristande underhåll har numera trängt ända in bland FMs egna media.

Att man på förbandsnivå tröttnat på att betala för vård-och underhållskostnader som aldrig utförts är väl ingen överraskning?

Att man fått betala för saker flera gånger om är väl också ganska välkänt?

Att man fått betala för sådant som man inte kunnat använda p.g.a. försummelser i vård och underhåll är heller inte obekant.

Att FMLOG får allt svårare att leverera i tid och rätt saker är inte ovanligt.

Att de som vårdat sin materiel fått ett högre internpris p.g.a. andras försummelse är känt.
FMLOG har nog i mångt och mycket förtjänat sitt rykte alldeles själv.

När det gäller FORTV kan listan bli lång.

Att man fått betala för byggnader som man inte längre disponerat.
Att efter ha halverat den hyrda ytan finner man att man betalar mer för den återstående halvan än man betalade innan.
Att man fått betala hyra/underhållskostnader varje år för en gammal målbod som vida överstiger nybyggnadspriset o.s.v.
Deras sätt att räkna och prissätta är en fastighetsägares våta dröm.

Hur skall FMLOG kunna uppfylla kravet på att spara ännu mer pengar?
De kommer att ha minimalt med saker i förråd d.v.s väldigt lite att ta betalt för.
Vill förbanden återknyta materielen till sig med allt vad det innebär?
TEK-kontoren håller i pengarna och gör fördelningen på strikt taktiska och ekonomiska grunder???

Jag är övertygad att om det hade varit tillåtet att hyra stridsvagnsgarage,logement och stridsvästar utanför FM så hade det funnits en marknad.

Att konkurrera ut FORTV när det gäller kvadratmeterpriset på ett trettiofem år gammalt kallgarage är inte svårt.
Redan på min tid som beväring var det billigare att köpa en ny persedelpåse på ÖB än att AFSA och få betala mer för en begagnad på SFD.
Jag har sagt det förut och nu igen. FM är inte förberett på vad som väntar i det "nya försvaret".
Framför allt är inte logistiken som sysslat med avveckling och besparingar/neddragningar de senaste femton åren och sovit sin Törnrosasömn, med HKVs tillåtelse, byxat att möta den nya tidens krav.

Jag undrar dock hur man har tänkt den här gången?
Hur går de bakomliggande funderingarna?
Finns det ett sätt att få det till att se ut som en besparing eller effektivisering?
Hur har man isf räknad/resonerat?

Fanns det inte en tanke när man byggde centralförrådet i Arboga att FMLOG endast skulle driva anläggningen i X antal år. Sedan skulle verksamheten ut på öppna marknaden?
Vi kanske närmar oss den tidpunkten?
Har vi genom vår USA-stalking fått nya ideer eller tagit intryck?

Bakåt skulle vi inte, men inte var det väl meningen att vi skulle gå runt i cirklar?
Det finns en väldigt oanständig text på amerikanska språket, till melodin "små grodorna", som isf kanske kunde passa till cirkeldansen.
Ett litet utdrag; "no choppers, no choppers no choppers do they have".
Teaterdirektören.

Anonym sa...
31 maj 2010 13:40  

Eftersom FortV debiteras Förbanden för lokaler mm som vida överstiger markandsvärdet. Torde ju förbanden som hyresgäst och fortverket som hyresgäst kunna ha krav att ställa i enlighet med jordabalken och hyreslagen tex lokale för boende ska ej understiga 18 grader.

Samt hyresgäster borje ju rent teoretisk när man skrive avtal med FortV kunna kräva och infoga en vites klasul har inte FortV leverat eller åtgärdat ett anmält fel el brist inom viss tidslinje gäller vites klausul dvs FortV fpr betala vite för ej leverad tjänst.

Lika så i interndebiteringen mecka om FMLOG ej leverar materiel el dyligt som ick er underhullet i enlighet med materiels krav mm tjoff Vitesklausul.

och i interndebiteringes spår kan Sjöinfo och dess sjöcentralen debitera tex 4 minkrig för delgivning av mål?

Delgivning av mål /st 15kr exkl

Radio samband med fartyg 900kr per påbörjad 15min

Övervakning av havsyta 100.000 / kvadrat kilometer.

Och abonnemangs kostnad för delgivning av sjöbild till KBV mm ???

Kan bara konstatera att pengarna går runt i vänster varv

Sleipnir sa...
31 maj 2010 23:59  

Nu bör man särskilja debitering internt (det vill säga, till FMLOG) och externt (till FortV). Fortifikationsverket sorterar ju inte ens under Försvarsdepartementet, utan under Finansen.
Avseende FortV så har ju myndigheten bara en kund, och måste således täcka alla sina kostnader (samt genererar en liten vinst) genom att debitera FM. FM kan därför generellt sätt inte sänka sina kostnader avseende fastigheter.
Avseende interndebitering så påpekar jag ånyo att pengar inom myndigheten är att betrakta som fiktiva.

J.K Nilsson sa...
1 juni 2010 10:57  

Sleipner, varför skall jag som tropp/plutonchef se pengarna som fiktiva? Inköpsanmodan och handla själv i samband med lunch kan generera mycket mer uteffekt än att ta mig tll servicecentret.

J.K Nilsson

Sleipnir sa...
1 juni 2010 19:50  

@J.K. Nilsson
Visst, men du är generellt styrd över vad du ksa handla på din övnings/utbildnigns/motsv. budget. Du får ju inte gå ut och köpa jaktam för att skjuta Psg 90 med hänvisnign till ökad uteffekt (öven om något geni faktikst gjort detta, se avvikelserapporteringssystemet för FMLOG för detaljer, ni som har tillgång till EMIL). Pengar ut är en sak, och består de facto av kronor och ören, de interna har en helt annan (och sämre) existensberättigande.

Anonym sa...
1 juni 2010 22:59  

@ Sleipnir.
Tyvärr är produkterna och tjänsterna jag betalar för ibland också fiktiva.
Teaterdirektören.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade