Papperskorgen nästa

Papperskorgen nästa blir det för de rödgrönas budget framförallt för de rödgrönas papperstigersvisioner för Försvaret. Fast risken är ju att någon plockar upp förslaget ur papperskorgen, så tuggen vore nog lämpligare.

Som tidigare aviserat avser de rödgröna spara 2 mdr kr i försvarsbudgeten. Eftersom detta första gången aviserades innan Regeringens något utökade försvarsbudget, är det på sin plats att ställa frågan om det egentligen inte är 4 mdr kr de rödgröna avser spara.

Nåväl, den absolut största posten, 750 mkr, tas ur förbandsbudgeten. Som bekant är det enda på kort sikt rörliga kapitalet i förbandsbudgeten övningsverksamheten som redan är nerskuren till ett absolut minimum. I övrigt är förbandsbudgeten i mångt och mycket uppbunden av löner och det enda sättet att komma åt dessa är avsked och nerläggningar. Redan med den borgerliga försvarsbudgeten, anser sig Försvarsmakten tvingad att lägga ner en rad grundutbildningsförband, bl a en av landets två taktiska JAS 39-flottiljer och en tredjedel av Hemvärnets utbildningsgrupper. Det lär inte stanna där med en rödgrön regering.

De rödgröna har tidigare aviserat sin tveksamhet till det nya yrkesförsvaret och många rödgröna politiker har uttryckt en önskan om en återgång till ett värnpliktsförsvar. Blir det billigare? Förmodligen. Blir det bättre? Knappast.

Grunden i ett värnpliktsförsvar är krigsplacering och repitionsutbildning. Grunden för att överhuvudtaget ha ett försvar värt namnet är övning. Med den rödgröna budgeten kommer det inte att finnas pengar att öva, än mindre repetitionsutbilda. Ser man tillbaka på den senaste tioårsperioden finns det en svensk historia av aldrig ha utbildat fulltaliga förband, inte ha krigsplacerat värnpliktiga och framförallt att inte ha genomfört en enda repetitionsövning. Under hela 00-talet inkallades många värnpliktiga endast för "att det skulle vara så". Tusentals soldater utbildades bristfälligt år efter år utan att krigsplaceras. Det enda syftet blev att få fram soldatmaterial till utlandsinsatserna. Skillnaden är nu att det riskerar bli yrkessoldater som kliver runt på kaserngårdarna dagarna i ända då det inte finns pengar att öva för. Det blir ett intressant ledarskapsproblem för befälet. Vad ska vi då med de dyra soldaterna till om de inte kommer att få öva? Förbättra arbetslöshetssiffrorna kanske?

Ur förslaget (s. 76): "Vi rödgröna partier gör bedömningen att en besparing på två miljarder kronor är rimlig. Den största besparingen görs i anslag 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap. På detta anslag finns redan idag ett stort anslagssparande, som enligt Försvarsmakten uppgår till 800 miljoner kronor för 2009. Inom ramen för förbandsanslaget kommer emellertid satsningar göras på frivilligverksamheten, de nationella skyddsstyrkorna samt på försvarets jämställdhetsarbete."

Fantastiskt. Försvaras Sverige bättre för att Försvarsmakten är mer jämställd än fienden? Jämställdheten är knappast det största problemet för det svenska Försvaret. Inga satsningar ska tydligen göras för att höja den svenska beredskapen. Det är bara att riva de omfattande övningsplaner som finns för de kommande åren för att återta under de senaste 15 åren förlorad förmåga. Men det är klart. Matas man som politiker hela tiden med information från de övre skikten i Försvarsmakten att allt är som det ska är det ju svårt att se att några förbättringar inom Försvaret skulle behövas.

Tidigare besparingar, framförallt under s-regeringarna, har gjort att leveranser av en rad kritiska materielsystem skjutits framåt i det oändliga. Det blir en klassisk tobleronepolitik för försvaret även nu när även materielbudgeten får ta en smäll på drygt 450 mkr. En hel rad av Försvarsmaktens mest kritiska materielsystem står redan idag inför fallrepet utan ersättare. Att finna ersättare till t ex Tp 84 Hercules är en process som tar många år. Jämför bara med hur snabbt det har gått att anskaffa och få levererat NH 90. Det börjar t ex bli dags att fundera på en REMO/MLU av strv 122 för att möta 2020-talets krav, men det lär inte bli så mycket av det. Någonstans i framtiden måste problemen lösas och av någon, men det kan inte bli mer oklart än idag om när och hur detta ska ske.

Jag befarar att de rödgrönas planer än mer kommer att trycka försvarsvänner i armarna på Sverigedemokraterna. Redan den borgerliga försvarspolitiken och Anders Borgs Almedalstal orsakade detta och effekten lär nu späs på. Det är inte ett scenario jag gillar.

Det rödgröna förslaget blev precis lika illa som jag förväntade. Återigen finner jag det otroligt märkligt hur vi i Sverige kan ha en så väsensskilt annan bild av situationen i omvärlden och framförallt närområdet jämfört med våra närmaste grannländer Norge och Finland. Det som påverkar våra grannländerna Norge, Danmark, Finland, Estland, Lettland och Litauen säkerhetspolitiskt påverkar alltid även Sverige. Sådant är vårt geografiska läge som inte direkt har förbättrats av Nord Stream.

Nu återstår bara frågan hur de rödgröna ska enas om en inriktning för den svenska insatsen i Afghanistan. Det lär bli svårt. Lika svårt lär det bli att öva stöd från andra länder när Vänsterpartiet och Miljöpartiet helt lär motsätta sig alla former av NATO-övningar i Sverige. Traditionellt har ett av Socialdemokraternas huvudintressen i Försvarsmakten varit försvarsindustrins väl (jämför bara med försvarsbesluten under 70-talet) och därmed också gjort exportstödet till en av Försvarsmaktens huvuduppgifter (som exempel kan nämnas att i priolistan för Flygvapnet är de skarpa insatserna, lätt räknade, den enda posten som ligger högre än exportstödet och liknande exempel finns tyvärr också på en hel del andra håll inom Försvarsmakten). Alliansen har tyvärr inte gjort mycket för att ändra denna prioritering. Men, krigsmaterielexport, även om denna står för en rad jobb, är knappast vad Vänsterpartiet och Miljöpartiet är mest intresserat av i försvarsfrågorna. Vilken blir den rödgröna linjen?


Media: SvD, DN, Aftonbladet, 2, Expressen, GP
Bloggar: Peter Hammarbergh, Försvarsministern, Åsa Lindestam, Else-Marie Lindgren, Karin Enström, Cornucopia, Tokmoderaten, Allan Widman, Fahlstedt

30 kommentarer:

Trött Officer sa...
3 maj 2010 kl. 18:33  

Jag vet verkligen inte om jag skall skratta eller gråta. man brukar skämta om att FM har en halveringstid på fyra år, och det har stämt under mina år i uniform i alla fall.
Vad ska vi göra? Statskupp? Gå i exil? Hur kommer Sverige att klara de konflikter som komma skall kopplat till peak oil och energitillgångar? Hur länge förfogar vi över Gotland? Hur länge är det vi som kontrollerar vår vattenkraft eller våra kärnkraftverk?

Vi är körda, det är bara att inse.

Anonym sa...
3 maj 2010 kl. 19:03  

Inte kan vi överge Konungen och Riket? fast det är vemodigt , du verkar vara en officer av den rätta sorten.
Vi bör bevaras på kolmården som en utdöende art.

Statskupp vore dock emot de demokratiska principerna fast jag förstår din poäng. Att desertera är ej lösningen, vi behöver visst lära oss den hårda blodiga vägen men då kan det vara försent.

Jämnställdhetsarbetet? Är de så OJÄMLIKT i FM? Såklart det är en viss kultur, jag jobbade på en förskola i unga år, där var det främst kvinnor, en kvinno-kultur uppstod. Jag kan ej begära att de ska snacka bilar etc. Vi fick lära oss i vpl att värdegrund, HBT lära etc var rent trams och att vi skulle nyttja god uppfostran och sunt förnuft.

// Förste Sergeanten som funderar på om Trött Officer och han själv ska flytta till Monaco.

Anonym sa...
3 maj 2010 kl. 19:33  

Tja, när myndighetschefen & statsrådet unisont basunerar ut att FM gick med flera miljarder i överskott förra året och samtliga uppgifter löstes - så är det väl inte så svårt för de "Röd-Gröna" att dra slutsatsen att det finns utrymme för reduceringar...

Jag tror att detta på idrottsspråk brukar kalls för SJÄLVMÅL och ofta rendera i att man får sitta på avbytarbänken....

Anonym sa...
3 maj 2010 kl. 19:33  

Man blir mörkrädd, jag som tyckte att Alliansen förde en dålig försvarspolitik, men i jämförelse med den röd-gröna rörans politik framstår den som exemplarisk.
Om de röd-gröna kommer till makten finns det kanske bara två val att göra för de som vill kunna känna sig trygga i det land de bor i, emigrera till Norge eller statskupp.

Lekmannen.

Sumatra sa...
3 maj 2010 kl. 19:34  

Demokrati i arbete. Nu får väljarna välja mellan två paket med olika innehåll avseende arbete, bidrag, skolan, försvar o.s.v. Möjligheten att plocka eventuella russin ur en eventuell kaka finns inte.

Det som förmodligen kommer att rädda FM ekonomi blir bristande uppfyllnad av förbanden. Vakanser uppbär ingen lön och har inget behov av övningar.

"Inom ramen för förbandsanslaget kommer emellertid satsningar göras på frivilligverksamheten, de nationella skyddsstyrkorna". Gissa vad detta innebär? Just det, ytterligare förbandsnedläggningar, utöver de borgerligas och vad som föranleds av de brunas (blanda rött och grönt så får du brunt)ytterligare minskning med två miljarder.

Däremot tror jag inte att den nya huvuduppgiften Jämställdhet kommer att bli särskilt ekonomiskt belastande. Det är bara att tillse att det inte lönar sig att anstränga sig i FM heller, som i samhället i övrigt. Mitt förslag är att alla tilldelas majors grad, men där man kan skilja kreti från pleti genom olika färg på majorsgradbeteckningarnas streck och stjärnor och kanske på själva axelklaffshylsan.

Dessutom får vi ju hjälp av PRIO att spara pengar. Ryktet säger att systemet börjar att fyllas på med obetalda fakturor. Övertaliga officerae kan ju få jobb hos kronofogdemyndigheten eller karriärväxla till advokatyrket och företräda företag som kursat p.g.a uteblivna betalningar från FM.

Gissa om det blir ändringar i LAS med en brun regering. Skall soldater och sjömän vara inne i två år, så kan vi lika väl ha värnplikten kvar. Kan man krigsplacera yrkessoldater efter att de tjänstat färdigt efter två år?

Herr von Oben sa...
3 maj 2010 kl. 19:34  

Jag antar att socialdemokraterna ändå kommer se till att Hägglunds får sälja SEP? Göran Persson och Urban Ahlin har ju uttalat sig i ärendet tidigare. Vore intressant att få höra vad de tycker idag! Vilka förband ska använda dessa fordon och till vad? De kanske kan göra nytta i jämställdhetsarbetet?

Medelåldersmannen sa...
3 maj 2010 kl. 20:16  

Så har vi då kommit till den punkt i nutidshistorien där det mest försvarsfrämjande alternativet är det alternativ som vill dra ner minst!
Men lite är det väl så att den svenska säkerhetspolitiken och vårt förhållande till övriga EU-nationer, gått ifrån ett trovärdigt agerande till åtgärder syftande till att komma såna nära Angela Merkel och övriga tungviktare på förekommande gruppbilder i Bryssel!

Ockelbo sa...
3 maj 2010 kl. 20:18  

Stadskupp ?
Jag kan bara konstatera att en del hjärntvättade dårar finns inom FM. Demokrati eller medbestämmande är vad allt handlar om. Nej dra ut sverige ur Afghanistan, sluta krypa efter USA och sukta efter ett NATO medlemskap. Sikta framåt. Snart så blir det överflygning av Kronprinsessans sagobrölopp i Stockholm, till en kostnad av en hundra JAS timmar a 30 000 kr timmen ! Det kallar jag för välinvesterade pengar !!

Wiseman sa...
3 maj 2010 kl. 20:34  

Ockelbo: Planerna gör gällande att ca 3000 soldater (och officerare och hemvärn naturligtvis eftersom det annars inte skulle gå att uppbåda) också ska närvara. Det blir Försvarsmaktens största "övning" på många år och nästan dubbelt så stor som den haussade beredskapsövningen Dagny II som skulle visa Sveriges muskler när Ryssland genomförde Ladoga och Zapad i Östersjöområdet.

Anonym sa...
3 maj 2010 kl. 20:38  

Vore intressant att veta vad regeringarna i Helsingfors och Oslo anser om att behöva fylla upp det vaacum som Sverige utgör säkerhetspolitiskt samt militär i dagens läge ...

Anonym sa...
3 maj 2010 kl. 20:51  

Jag hoppas inte det är någon som är förvånad. Det här var helt väntat. Sorgligt (men inte förvånande) att inte Reinfeldt kommenterar försvarsbesparingen när han intervjuades i radio och TV. Det enda som kommer ändra försvarspolitiken är om vi drabbas av krig /allvarlig konflikt och då är det 20 år försent. Östros borde rekommendera alla skattebetalare att skippa hemförsäkringen framöver så vi har råd med de höjda skatterna. Han lägger ju ner försvaret så han har råd att bygga ut bidragssystemen..

//Jonas75

Sumatra sa...
3 maj 2010 kl. 21:10  

På sidan 75 i Ny färdriktning läser jag: "Vi vill också öka den administrativa samordningen mellan myndigheterna. Varje
myndighet – särskilt inte de mindre – behöver inte ha egna lösningar när det gäller IT eller
ekonomisystem". Slutet för PRIO eller tror någon att Förseningskassan skall återgå till PRIO-systemet?

Med en röd-grön regering är nog den internationella verksamheten över för den här gången. Gissa till exempel vad Peter Erikssons översyn nästa år av vårt deltagande i Afghanistan kommer att leda till. Vad jag förstår så vill man lämna Kosovo samt dra sig ut NBG-verksamheten efter 2011.

Anonym sa...
3 maj 2010 kl. 21:33  

Synd att jag inte visste om att man kunde bli kommederad till "högvakt" under bröllopet!!!!
Hade jag vetat det hade jag begärt föräldraledigt! Men för det behöver jag ju två månaders förhållning!

Fan Wiseman! Jag är trött! Jag är verkligen trött på detta!
Inget fokus! Ingen framtid!
Har du kvar telefonnummret till den där lastbilsförarkursen? Jag behöver den!

/L

Wiseman sa...
3 maj 2010 kl. 21:43  

L: Letar också febrilt efter den. Dock ryktades det att den skulle ställas in p g a högre drivmedelsskatter.

Sleipnir sa...
3 maj 2010 kl. 22:16  

Angående lastbildförarkursen - var det inte sånt som RALS 3 pengarn skulle gå till, innan HKV gav bort dom till Bi Puranen med anhang?

Angående bröllopet så är det väl så att det är en del av myndightens ansvar, och inte så mycket att orda om (även om det som jämförelse med övningar blir rätt pinsamt).

Angående små myndigheters IT stöd så är det ingen som klassar FM som "småmyndighet". I de diskussioner som funnits inom ramen för myndighetssamverkan så finns det altid hopp om att få med sig antingen Försvaret, Skatten eller FK.

Anonym sa...
3 maj 2010 kl. 22:26  

@Ockelbo.
Och sen verkar det även finnas de som inte förstår sig på ironi, eller uttryck för uppgivenhet.

Du skriver att demokrati eller medbestämmande är vad allt handlar om.
Men ändå tycker du att vi skall sluta sukta efter nato medlemskap.
Då glömmer du bort att det är våra folkvalda som har bestämt att vi ska bygga vår säkerhet med andra, och vilka är bättre att bygga säkerhet med än nato?
Våra regeringar har sedan 70-talet sakta men säkert riktat in vårt försvar mot ett nato medlemskap, tills vi är där vi är i dag, mer eller mindre helt nato anpassat men utan ett medlemskap, varför kan man fråga sig?
Nato låter fortfarande fult i svenskens öron, men det som gemene man inte verkar fatta är att lilla Sverige inte har råd med en försvarsmakt stor nog för att kontrollera hela vår intresse sfär, utan vi måste samarbeta med andra för att klara detta.

Lekmannen.

Wiseman sa...
3 maj 2010 kl. 22:47  

Lekmannen: Nja, NATO-samarbetet är långt äldre så. Det var snarast så att det aktiva och riktigt förberedda samarbetet avbröts på 70-talet då socialdemokraterna förlorade regeringsmakten och inte upplyste de borgerliga om att en livlina västerut fanns. Nu är ju situationen än mer löjlig. Vi är med i allt utom beslutsfattandet i NATO och den väsentliga slutliga garantin om militärt bistånd om det skulle behövas. Annars är det ju färdigt att jacka in.

Anonym sa...
3 maj 2010 kl. 22:47  

Och problemet med ett litet relativt försvarsvänligt parti i riksdagen vore vilket? Fel värdegrund? Satsar inte tillräckligt på jämlikhet? Intar en kritisk hållning till insatsförsvaret i dess nuvarande utformning? Respekterar inte människovärdet? Inte comme-il-faut helt enkelt?! Oron för SD i riksdagen är kraftigt överdriven, måhända spökar de rent partitaktiska skälen när det gäller den gode Wiseman´s farhågor?

Mvh KM

Per A. sa...
3 maj 2010 kl. 22:57  

Är huvudproblemet för FM bristande ekonomi, eller bristande styrning och målbild?

Anonym sa...
4 maj 2010 kl. 00:21  

Jag tycker vi ska lägga ner försvaret och föra över både personal och pengar till Rättsväsendet och dess myndigheter. Det borde ge en bättre effekt på vår säkerhet inomlandet än den låtsas säkerhet vi nu håller på med.. vi kan behålla ett par stridsvagnar för att klara av att föra den "dialog" som med största sannolikhet kommer att behövas i det "nya" Sverige.

Korvetterna/strbåt 90 får gå i tjänst för kustbevakningen.


Flygvapnet lägger vi ner helt.. inte för att det är dåligt utan för att det är för stor risk för allmänheten när man ska sprida klusterbomber över kriminella gäng.
Det handlar nu om att skydda laglydiga medborgare från kriminella inte från ryssen.. men jag ser helt klart en användning för US i Afghanistan men då på hemmaplan. På väg hem från Afhanistan bör försvarsmakten ta med sig dom lokala tolkarna dom behövs här hemmma sen

Ingen kan längre tro att vi ens kan ha en avskräckande effekt på den typen av "invasion"

Istället för nu meninglös miljardrullning i stora projekt som PRIO,NBF,JAS som endast försörjer horder av konsulter och industrikomplex..(listan på projekt kan göras lång) ska vi se till att få ut tusentals fler poliser i landet för att upprätthålla lag och ordning på hemmaplan.

Anonym sa...
4 maj 2010 kl. 07:57  

Borde inte ett beslut/förslag om en reducering av FM ekonomi föregås av ett säkerhetspolitiskt ställningstagande med åtföljande analys? Jag bara undrar och förundras...

Anonym sa...
4 maj 2010 kl. 10:09  

Tja, på något vis skulle det vara rätt sympotmatiskt om det enda som skulle återstå av FM var Kustbevakningen. Denna märkliga alibi-myndighet.

Wiseman sa...
4 maj 2010 kl. 12:53  

07.57: Ja, det borde verkligen vara grunden för försvars- och säkerhetspolitiken. Tyvärr har varken Regeringssidan eller de rödgröna något större intresse av att ett sådant arbete genomförs. Resultatet kan ju bli så olikt vad det var tänkt att bli.

Anonym sa...
4 maj 2010 kl. 13:56  

Sjukdomar väljer man ju inte så det blir väl antingen pest eller kolera.
Kostnaderna för utbildning och övning i den nya frivilliga försvarsrörelsen har debatterats tidigare.
Nyligen tog herr Tolgfors upp frågan på sin blogg och kom då fram till att det blir 2,4 gånger billigare att ta fram en insatssoldat i det nya systemet.
Han saxade ur ett betänkande som pliktutredningen hade gjort.
Ett annat resultat han kunde dra var att utbildningstiden sjunker från 16 månader till 11.
Utbildningstiden för en soldat till krigsorganisationen sjunker från 11 månader till tre (3)!

Är det samma kreativa uträkningar som ligger till grund för den nya personalförsörjningen?
Då är jag övertygad om att några kommer att bli förvånade inom en mycket snar framtid.

Ett litet besked från verkligheten fick jag häromdagen då jag träffade en förbandschef som just fått reda på vad det skall kosta att genomföra högvakten under 2011.
Där återfanns inte någon positiv faktor 2,4 kan jag meddela.

Jag blev först väldigt förvånad då jag läste de rödgrönas förslag. Det skulle satsas på frivilligverksamhet, som jag definierade som ”det nya försvaret”. Jag förstod dock snart att de inte riktigt förstått vidden av den nya frivilliga försvarsrörelsen.
Oavsett hur de räknar och vilken utgångspunkt de använder går det inte att använda osthyveln denna gång.
Hela verksamheter och funktioner måste bort, hur tunna skivor de än tar.
Var man skall hitta någonting att spara in på när det gäller vår beredskap kan man ju fundera på.
Vi närmar oss gränsen när vi blir så effektiva,snabba,billiga,små,solidariska,kreativa,gripbara,rörliga,sylvassa och med en eldkraft som gör att fienden inte ens märker oss.

Skall man spara i förbandsbudgeten finns det bara utbildning och övning att ta in några pengar på. Skall man sedan minska utlandsmissionerna och dra ner på personal får vi väl inrätta ännu en ny medalj. ”Tack för visat intresse” medaljen. Med nuvarande LASregler så vet ni ju alla vilka som kommer att få den. Man kan ju inte säga att de krattar den av stenar fyllda uppförbacken till den nya personalförsörjningen.

Vad/vilka blir kvar i vår nya frivilliga försvarsrörelse? Ett jämställt hemvärn? Hur kommer vår NATO-stalking att kunna upprätthållas?
För många blir nog ”hälla i processen” en gravölsliknande historia.
Det som eventuellt kan bli i övrigt blir nog varken gripbart eller användbart. För att solidariskt överleva blir det nog däremot väldigt kreativt.

För att dra litet i Hamlets ord ”to be or not…” så är väl frågan inte vad vi är utan om vi är 2014.
De rödgrönas representanter i försvarsutskottet anser t.ex. att vi har de helikoptrar som vi behöver. Den inställningen känns utomordentligt förvånande och helt verklighetsfrämmande i debatten.
Man kan undra var de har hållt hus någonstans de senaste åren. Skrivelser,möten och debatten har de tydligen inte tagit del av!?

Med en slogan på hemsidan som lyder ”En arbetsplats som ingen annan” tycker jag vi beskriver hela situationen ganska bra.
Teaterdirektören.

Anonym sa...
4 maj 2010 kl. 13:56  

@ Wiseman.
I pressen figurerar siffror på 5000–6000 man till bröllopet. Kan det vara så att man skickar så många för att säkerställa att åtminstone hälften kommer fram i rätt tid och på rätt plats? Utrustning är det redan problem med. FMlog jobbar övertid och har extraöppet för att få fram prylarna.
Förslaget säger kanske mer om den bruna alliansens inställning till försvaret än ren sifferexercis?
Jag tror tyvärr inte att de har en aning om vad förslaget skulle innebära i praktiken utan ser det mer som ett sätt att få fram snabba pengar för finansiering av andra mer publikdragande åtgärder.
FML kommer säkert att köra en ny kampanj om det "nynya" förträffliga "vakuumförpackade microförsvaret" eller något liknande.
Ny slogan?
"Arbetsplats som ingen annan märker" Den får de gratis av mig.
@ Förste Sergeanten.
Monaco ligger inom riskzonen för solidariskt uppträdande av EU-anslutna stater. Rekommenderar annan reträttplats. Det fanns en tid då stövlarna bara fanns i en storlek och ingen skillnad på vänster eller höger fot. Det får väl kallas jämlikt och jämställt.
Teaterdirektören.

Finnjävel sa...
4 maj 2010 kl. 14:35  

Hej Wiseman.

Jag skriver från Finland och är väldigt ledsen men samtidigt också jävla förbannad över det svenska försvarets öde! Om de här ytterliga besparingarna går igenom är det verkligen så att vi i Finland, som på någon plan har litat på att Sveriges förmåga att försvara Östersjö-området, inte kan göra det och såsom alltid tidigare i historien, måste vara beredda att också kämpa för Sverige och kämpa Sveriges strider.

Torbjörn J sa...
4 maj 2010 kl. 18:13  

Från vilken säkerhetsanayls utgår partierna i sina bedömningar för budgeten undrar jag? Och vem utför den analysen?

Intressant vore att få veta hur man från svensk sida ställer sig inför möjligheten att säkerhetsföretag (typ Xe el. DynCorp osv.) plötsligt befinner sig på eller nära svensk mark. Inte ett omöjligt scenario då Gazprom är tillåtna att ha egna "säkerhetsstyrkor" och som bekant kommer finnas representerade på Gotland genom NordStream.

Eftersom de inte representerar en annan stat så är det väl polis, tull och kustbevakningens ansvar om något skulle hända?


http://www.nytimes.com/2007/07/05/business/worldbusiness/05gazprom.html

Anonym sa...
4 maj 2010 kl. 18:21  

Anställd //

Om nu det röd-gröna röra skall skära ner på försvaret hur ska man då göra med den personal som " blir övertalig" ? jag trodde röd- röran hade jobben som fokus.

Som anställd inom FM i dag är det fasiken ingen rolig känsla man har oavsett ort. Nu vet jag exakt hur stackarna i Hästveda känner sig .

Om röd-gröna vinner komman man ha jobb? kommer man flytta till annan ort??

DET ÄR PÅ TIDEN ATT VI FM anställda säjer ifrån både mot politiker och FML nu får det banne mej vara slut lallat med Sveriger försvar .

Dax för politikerna att lägga ribban vilket försvar ska vi ha och FML får börja ge tydliga riktlinjer och som mitt befäl sade under rekryten STYRA UPP VERKSAMHETEN.

Det tråkiga är att många anställda inte kan säja ifrån med risk att bli "Röd-märkt" tyvärr då är man inte lojal med verksamheten.

Lika så FMV får banne mej oxå kamma till sig läste granskningen om HKP10B de va ingen rolig läsning , nått som jag funderat över länge utan att reflektera men om det nu skall handlas COTS of the shelf Vad gör då FMV ? Och dessa materiel inköp och upphandlingar nyttjar inte FM eller FMV som andra företag med lite själv aktning den man i var man mun kalla "vites klausul" ?

Är inte grejerna leverade då får man ett vites föreläggande för varje påbörjad kalender månad HUR SVÅRT KAN DET VARA??

Som avsluting mellan tummen och pekfingret hur många u verksamheten har tankar att sadla om till annan karriär ????

Wiseman sa...
4 maj 2010 kl. 19:15  

Torbjörn: Det där var en ytterst intressant artikel. Tack!

J.K Nilsson sa...
4 maj 2010 kl. 19:29  

Jag lyssnade på Östros på måndag morgonen och fastnade för en del saker.

Östros menade att försvarsmakten lyckats spara en hel del och inte kunnat göra av med pengar i fjol. Rätt 1.7 miljarder användes inte ifjol.

Östros menade också att Kosovoinsatsen inte skall genomföras, ligger också i linje med Alliansens ambition.

Det tredje som Östros pekade på var att Sverige inte skulle vara "lead nation" för BG2011.

Ambitionerna ligger i linje med vad försvarsmakten har blivit styrd till de senaste åren med Alliansregering med eventuellt undantag för BG.

För snart tio år sedan lärde jag mig att Alliansens partier inte motsätter sig en "röd-grön" försvarspolitik, man argumenterade inte emot förbandsavvecklingar utan man argumenterade för att Försvarsmakten själv skulle välja vilka förband som skulle avvecklas. Det verifierades 2004 då man diskuterade ett hundratal miljoner i utlandsbudgeten till Fb04.

Papperskorgen blir rätt så stor...

J.K Nilsson

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade