Filtrering

Som många säkert läste i ett av förra veckans inlägg har bloggen enligt uppgift säkanmälts. Kanske ska man ta det som en komplimang.

Bloggen är som säkert bekanta för många mycket diskuterad i HKV och där uppskattad av många. Samtidigt är det många av officerarna på högre nivå som ogillar bloggen och dess innehåll. Man tycker att det inte passar sig att skriva om det jag skriver om. Vissa saker ska helt enkelt inte påpekas.

Jag vill därför klarlägga några saker så det inte ska råda några som helst tvivel. Jag driver inte den här bloggen för att skada eller svartmåla Försvarsmakten. Jag är en mycket hängiven officer som varje dag gör mitt yttersta för att förbättra den försvarseffekt svenska folket får för sina skattepengar. Jag driver den här bloggen för att uttrycka mina egna åsikter, som ofta koncentreras runt Sveriges säkerhetspolitik (eller brist därpå) och försvarsförmåga, men stundom också handlar om helt andra saker. De brister jag pekar på inom Försvarsmakten vill jag uppmärksamma för att vi ska se till att komma rätt med dem. Ingen tjänar på att dessa brister inte kommer upp till ytan förutom de som genom försummelse eller aktiv medverkan orsakat dem. Alltför många filter i form av chefsnivåer ligger mellan de som sitter med överblick över förmågor och verksamhet och ledningen, oavsett om den är politisk, militär eller i form av skattebetalarna. Viss filtrering sker p g a brist på förståelse och viss p g a att filtret är mån om sin egen position.

På samma sätt som ledorden en gång var på ett av landets jägarförband att allt man som officer gör med soldaterna ska tåla en granskning av deras mammor, måste Försvarsmaktens verksamhet tåla en granskning av dess uppdragsgivare. Är så fallet nu? Jag får regelbundet mail osv från officerare och tjänstemän på hög nivå som vill att jag tar upp olika ämnen och aspekter inom Försvarsmaktens verksamhet, som de själva försökt föra fram endast för att köra huvudet rakt in i bergväggen eller blivit uppmanade/tillsagda att tänka rätt. Det tyder på att något inom verksamheten är allvarligt fel. (Självklart publicerar jag inte namn osv utan medgivande)

Dialog, diskussioner osv för verksamheten framåt. Det var också den officiella grundtanken med förre ÖB:s projekt ÖRA, även om vi alla är smärtsamt medvetna om det verkliga resultatet. Det är säkert inte heller okänt att förre ÖB uttryckte sitt ogillande över bloggandet. Vill man undertrycka öppen debatt anser jag att man är ute på riktigt hal is. Försvarsmakten är satt att försvara Sverige och de grundläggande principer vi i Sverige lever efter, däribland demokrati och yttrandefrihet. Lyckas vi inte leva upp till dem inom den institution som är satt att med de yttersta medlen försvara dem, är situationen ytterst illavarslande.

18 kommentarer:

Allan Widman sa...
20 maj 2009 23:23  

Tror inte bara att Syréns is var hal, utan också tunn.

Mvh

Allan W

Wiseman sa...
20 maj 2009 23:29  

med djupt vatten därunder...

Peter Hammarberg sa...
21 maj 2009 06:53  

Som programförklaring lysande och ett efterföljansvärt exempel, som problembeskrivning skrämmande och tankeväckande.

"Där alla tänker lika blir inte mycket tänkt!", framför allt inte om tankeverksamheten kraftsamlas till den egna karriären eller till vad som är förväntat.

Håll ut, stå fast!

Anonym sa...
21 maj 2009 07:46  

Fortsätt granska, förklara, lyfta upp, förenkla, kritisera, berömma, såga... Du gör ett mycket bra jobb Wiseman. Jag är en av de röstberättigade i det här landet och jag tänker till innan jag lägger min röst i kommande val. Jag vet att många runt omkring mig gör samma sak. En blogg som din är en ovärderlig källa till kunskap/insikt i just de ämnen du tar upp. Politiker och bestämmarna i försvarsmakten borde verkligen ta sig ett grepp om verkligheten och inse hur galet de är ute i många fall. Det är lite för mycket flum och "good intentions gone bad" nu.

Keep it up mannen/kvinnan? ;) Rekommenderar alla intresserade jag möter att ta en titt på din blogg.

/ Erik

Nybliven cyniker sa...
21 maj 2009 10:10  

Tycker du öppet ska redovisa de omständigheter kring säkanmälan du känner till. Sedan tar garanterat läsekretsen reda på resten. Det vore särskilt intressant att få studera anmälarens bevekelsegrunder för sin handling. Anmälaren lär vara ute på rutten is och den är som bekant varken hal eller tunn, bara rutten.

En Lt i vattnet sa...
21 maj 2009 12:10  

Din blogg är just nu en av de oerhört få ljuspunkterna i det annars ganska kompakta mörker jag som Officer tvingas arbeta i. Tack för din insats, och stå fast.

Angående filtret i HKV så kan man ju konstatera att innan filtret så är det rent, fint vatten. Efter filtret så är det gott kaffe. I filtret finns det bara svart osmaklig kaffesump. Kan kanske säga en del om vad det är för typer av människor som anför klagomål och säkanmäler dig....

Anonym sa...
21 maj 2009 18:07  

Det är ytterligt märkligt om bloggen skulle vara en säkerhetsrisk.
För vem i så fall?Det svaret vet vi redan.Inget av det som stått i denna blogg är av hemlig natur eller faller under publiceringsförbud utan vissa befattningshavare får väl till syvende og sidst acceptera att om man inte sköter sig någorlunda blir man kritiserad och föremål för diskussion.Kanske rent av ställd till ansvar.
Beträffande förre ÖB lever i alla fall minnesregel 2V kvar.VÄRDEGRUND och VEDHUGGNING.
Vilka sarkasmer,ironier samt övriga missnöjesyttringar som förekommit på denna blogg så är de mestadels befogade.Ingen rök utan eld och ingen eld utan rök.
Försvarsmakten är ingen skyddad verkstad och inte heller försvarspolitiken.

Anonym i kostym

Micke H sa...
21 maj 2009 19:21  

Det finns mycket mycket konstigheter som försigår inom rikets gränser.

www.totalskandal.se

Micke

Anonym sa...
21 maj 2009 19:54  

Fortsätt blogga! Det är i princip omöjligt att få insyn i FM på andra sätt än att läsa den här bloggen och att tala med de vänner man har som jobbar där eller som gjort det och fortfarande har kontakter kvar.

Dessutom är bloggen välskriven.

/Starvid

Mackan sa...
21 maj 2009 20:04  

Vore mycket trist om detta ledde till att bloggen stängs ner. Vi minns ju alla vad som hände med Strilaren.

Besöker din blogg regelbundet och som någon sade så är den ett ljus i mörkret.
Jag uppfattas kanske som kritisk ibland, men jag tycker absolut att du gör ett bra jobb på det stora hela!

Wiseman sa...
21 maj 2009 20:09  

Tack för alla uppmuntrande ord!

Mackan: Klart du upplevs som kritisk och det gör ju jag också. Som jag skrev är det ju diskussionen och debatten som för oss framåt, inte att alla har samma åsikt från början.

Anonym sa...
21 maj 2009 20:45  

Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) är den yngsta av Sveriges grundlagar, och togs i bruk 1992. Lagen innebär bland annat att:

Alla svenskar har rätt att uttrycka sina åsikter, tankar, känslor i radio, tv, videogram, ljudupptagningar eller andra sorters upptagningar.
Ingen myndighet kan kräva att något som skall framföras i radio, tv eller annan sorts upptagning först måste granskas av en myndighet eller något annat allmänt organ. Undantaget är biofilmer.
Den som är upphovsman till ett radioprogram, tv-program eller liknande har rätt att vara anonym.

Låt ingen tysta ned bloggen. Vilket samhälle vill vi leva i ? En falsk demokrati. Det finns alldeles för många officerare som gör "allt" för att det som kan svartmåla försvarsmakten ej skall läcka ut. Skulle inte förvåna mig det minsta om den nya FRA lagen används för att kolla vilka som bloggar här.

Roger Klang sa...
21 maj 2009 21:38  

Jag cruizar bland några bloggar, av soldater i den amerikanska armén i Irak, och jag kan jämföra bloggande hos svenska soldater och underbefäl med dem i Irak! Precis som i Sverige så tycker inte ledningen om att soldaterna bloggar, det är till och med förbjudet, men många gör det ändå och ledningen ser mellan fingrarna. Och här i Sverige är det precis som i Irak, att ledningen bloggar själva. Men en sak skiljer, och det är att i de amerikanska bloggarna så framkommer inte något av värde för fienden. Men det är just det som skiljer fredstidsbloggande från krigstidsbloggande! Jag är säker på att inte heller du skulle lämna någon information av värde för fienden om Sverige var en krigszon. Din blogg är full av akronymer, och jag antar att det finns en baktanke med det? Jag förstår ofta inte vad du skriver om på grund av det. Jag antar därför att du främst bloggar för andra svenska militärer? Jag kan inte avgöra om du lämnar ut för mycket information själv.

M.v.h. Roger Klang, Lund

Wiseman sa...
21 maj 2009 22:22  

Roger: Det jag skriver av teknisk natur är sådant som är öppna uppgifter och allmänt känt. Hur bomber faller ballistiskt har styrts av samma fysik sedan man först släppte bomber från luftfartyg. Att laserstrålar inte går genom moln har varit känt sedan lasern först konstruerades. Det jag skriver om förmågor är sådant som förutom att det är öppna uppgifter också redan finns publicerat. Som lekman är det lätt att tro att det som beskrivs skulle utgöra hemliga uppgifter, men så är icke fallet. Hittills har jag inte stött på någon försvarsmaktsanställd som haft synpunkter på innehållet ur säkerhetsaspekt och då omges jag ändå av folk som har det som sin huvudsyssla. Angående akronymerna är det sådana som är vedertagna inom militär verksamhet. Sysslar man med försvarspolitik, är militärt intresserad osv bör man ha koll på dem. Kan man dem inte är de lätta att slå upp på nätet.

Roger Klang sa...
21 maj 2009 22:30  

Ja men i så fall så måste det ju vara dina analyser som ledningen inte vill se på en blogg!

M.v.h. Roger

Anonym sa...
21 maj 2009 22:37  

Det lilla ljuset i mörkret när det handlar om försvarsvansinne är att amrisarna verkar ha det ännu värre än vi, och det enda som gör att problemen inte syns är att alla hål kan fyllas igen med en oändlig budget.

Om du har tid Wiseman föreslår jag att du kollar in den här paneldebatten om den nya boken America's Defense Meltdown: Pentagon Reform for President Obama and the New Congress, som skrevs av några ur gänget kring överste Boyd, de som utvecklade F-16 och A-10, Fightermaffian och de som rörde sig i kretsarna kring 80-talets "military reform caucus", eller vad det nu hette.

En lite rolig sak ur svenskt perspektiv är att de anser att både F-35 och F-22 ska skrotas och ersättas av ett supersmidigt multirollplan med (om jag inte missminner mig) 55 % av F-16's vikt, det vill säga typ som... just det. ;)

Och detta plan vill de sen köpa in i enorma mängder, tusentals ex eller något i den stilen. Det ska sen kompletteras med ett CAS-plan, en ny A-10, fast mindre.

Videon: http://www.booktv.org/watch.aspx?ProgramId=FV-10272

Boken: http://www.amazon.com/Americas-Defense-Meltdown-President-ebook/dp/B001TKD4SA

/Starvid

Anonym sa...
21 maj 2009 23:07  

Jag följt din blogg ett bra tag och personligen antog jag att det bara en tidsfråga innan din blogg skulle få någon sådan här anmälning. Inte för du har skrivit något sekretessbelagt. Utan för några 'högdjur' på Lidingövägen inte gillar din slutsatser. Eller någon form av kritik..

Men med tanke på dina ytterst läsvärda inlägg om Opsec. Så kanske dom ska se om sin egen bakgård innan man klagar på grannens gräsklippning.

Förhoppningsvis får detta till följd att fler personer uppmärksammar din blogg och får upp ögonen vad som händer med FM.

Om det inte framgår av mitt inlägg som vill jag ge mitt fulla stöd till din blogg och åsikter.

Mvh Gustav

Anonym sa...
21 maj 2009 23:23  

Jag är mer än nöjd med det du och alla andra på denna sida presterar.
Varje dag måste jag "surfa in" för att se nya inlägg och kommentarer.

Denna öppna dialog och tillika forum är historisk och med din insats kommer många börja och fortsätta att våga sätta ord på alla de händelser och problem med och/i Försvarsmakten.

Detta samtidigt som sidan sprider otroligt mycket kunskap om Försvarsmaktens nutidshistoria.
Utan historia saknar både försvarspolitik och försvarsdebatten lätt verklighetsförankring, då så mycket verksamhet, mtrlsystem och infrastruktur har kasserats och kastrerats bara under de senaste 5-10 åren.


Känn stödet och fortsätt med det mycket goda arbetet på bloggen!

/JAR

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade