Rationaliseringscentrum Östergötland

Lokaltidningarna i Östergötland skriver om nya arbetstillfällen i Kvarn och Linköping, då Försvarsmakten planerar att flytta all Flygvapnets soldat- och befattningsutbildning dit och lägga ner densamma på de "taktiska flottiljerna" i Luleå och Ronneby. Flygverksamheten och flygunderhållsverksamheten blir naturligtvis kvar på respektive flottilj, samtidigt som 40 % av de övriga tjänsterna berörs av flyttarna. Låter det troligt att Försvarsmakten får behålla officerarna som är specialiserade inom de berörda områdena? Samtidigt talar tidningarna om ett antal nya jobb för bygden och om att lösa in ytterligare markområden i Kvarn.


Hela tanken med flygverksamheten i Linköping förefaller mig befängd från början. 1974 lades F 3 på Malmen (Linköping) ner, då flygverksamheten bl a inkräktade alltför mycket på den växande staden. 25 år senare har Malmen mer flygverksamhet än någonsin, men också mer handikappad än någonsin. Extremt stränga miljökoncessioner föreligger och generalläkaren har det ena förbehållet efter det andra mot verksamheten. Antalet starter och landningar som får bedrivas är ständigt på gränsen mot behoven. Verksamhet på helgerna är inte heller att tänka på. Den som följer mil.se noterade säkert att mil.se triumferade ut att Flygvapnets uppvisningsgrupp Team 60 (bestående av flyglärare och flygplan ur Flygskolan) är på gång igen efter två års uppehåll, genom att köra ett träningsläger i fyra dagar på nerlagda F 16 Uppsala, numera LSS. Vad som inte nämns är att man inte kunde genomföra denna verksamhet på Malmen. Efter nyår kan man inte genomföra den i Uppsala heller eftersom Försvarsmakten avser att lägga ner "ett flygplatsområde i Mälardalen".

Som om inte detta vore nog krävs det numera lite speciella rutiner då Team 60 ska delta i flyguppvisningar på helgerna (ytterst få uppvisningar ligger på vardagar). Eftersom start och landningsförbud råder på Malmen på helgerna tvingas man på fredagarna lyfta över flygplanen till en annan flygplats (t ex Såtenäs) och ta bilen därifrån hem till familjen. På lördagen tar man bilen tidigt till flygplanen, flyger uppvisningen och tar bilen hem. På måndagen blir det sedan till att ta bilen till flygplanen igen för att flyga hem dem. Smidigt.

Hela beslutscirkusen för snart tio år sedan att lägga Flygskolan på Malmen var ju rätt märklig. Den enda lösningen Riksdagen kunde enas runt var den sämsta, så den fick det bli. Jag är fullkomligt övertygad att Flygskolan kommer att ha flyttat till annan ort inom några år igen. Då har ett ganska stort antal miljoner i vanlig ordning plöjts ner på ändamålsenliga lokaler.


Det blev en ganska lång utvikning från huvudspåret. På Malmen i Linköping bedrivs också en massa annan flygverksamhet. Dock ingen taktisk för fixed-wing, men väl för helikopter. Det antal flygplanrörelser som bedrivs med JAS 39 Gripen är minimalt, eftersom det endast handlar om olika former av provning och utveckling istället för kärnverksamhet.

Situationen blir alltså att Flygvapnet ska utbilda (och bosätta eftersom det kommer att handla om yrkessoldater och till viss del kontraktsdito) sina soldater som ska betjäna flygbaserna i trakterna kring Kvarn, även känt som Markstridsskolan, drygt 30 mil från F 17 och drygt 100 mil från F 21. Vikten av samtränade förband har varit allmänt känd i tusentals år, men går tydligen helt svensk försvarsplanering förbi. Om man nu ska ha yrkesanställd personal från menig och uppåt, varför då inte samlokalisera dem med verksamheten och utnyttja dem i daglig verksamhet? Kanske skulle man då slippa det fenomen som flera gånger uppenbarade sig under de sista åren av flygvapenövningar (innan pengabristen satte stopp för dem), nämligen att baspersonalen anmälde bullerklagomål mot flygningen inifrån basområdet, framförallt mot den flygning som bedrevs nattetid. Snacka om att förstå sin funktion! På något sätt har jag en känsla av att detta inte är ett problem man återfinner i Storbritannien, USA och en hel rad andra länder.

I Luleå beskriver man att den stora NATO-övningen Loyal Arrow i sommar, skulle ha kostat 7 miljoner extra enbart för bevakningen (dvs lika mycket som hela övningen kostar idag) om man varit tvungen att ta dit personalen från Kvarn istället för att ta den lokalt från flottiljen.

Är man nu ute efter en rationaliseringstanke när det gäller soldatutbildning, varför då inte samverka när det gäller soldatutbildning mellan F 17 - Marinbasen och F 21 - I 19/A 9?

Kalla mig skeptisk, men på något sätt tror jag inte det ligger i Försvarsmakten eller Flygvapnets bästa att förlägga bastjänstutbildningen till Östergötland när den spetsiga flygverksamheten sker i Luleå och Ronneby. För helikopterverksamheten blir det status quo.

Är skogen åter skymd av träden när det gäller ekonomi och effektivitet?

33 kommentarer:

Eriksson sa...
16 maj 2009 02:03  

FM ÄR mycket tydlig med att man vill avyttra personal.
HUR överlever solitärerna EKSJÖ och UMEÅ?
De säljer förmågan in absurdum,

Robert Eriksson

Anonym sa...
16 maj 2009 08:19  

För att vara lite raljant mot dig Wiseman; Jag tror inte att du riktigt ser helhetsbilden här angående rationaliseringen av soldat utbildningen. De nya nerdragningarna som skall göras innebär att göra sig av med personal. LAS gäller även för FM. Så hur blir man av med äldre medarbetare? Jo, genom att flytta deras arbete 100 mil bort och glatt erbjuda dem att följa med. Ett stort antal kommer nog hellre välja att säga upp sig och bli kvar på orten, där barnen går i skola och hustrun har ett jobb.
På så vis kan man minska på personalen utan att behöva avskeda de yngre som man behöver för tillväxten.
Det kanske låter som en konspirationsteori.... men sent på kvällarna undrar jag om den inte ligger sanningen närmare än allt snack om ekonomi och samordningsvinster.

Johan Westerholm sa...
16 maj 2009 08:48  

Wiseman

På din sista fråga: Ja är mitt svar.

Om du inte har läst Johan Erikssons "Kampen om hotbilden" så rekomenderar jag den som sommarlektyr. Visst, den avhandlar isolerat hur en fragmenterad ledningsstruktur inom Und slår på såväl effektivitet som samordning mellan olika myndigheter och aktörer. Men jag bedömer att mycket kan appliceras på FM och interaktionen med det politiska ledarskapet.

För mycket handlar egentligen istället om slaget om budgetposterna..... Finns det en budgetpost att försvara så gör man det till sista blodsdroppen och till vilket pris som helst.

mvh

Johan

Wiseman sa...
16 maj 2009 09:16  

08.19: Det tror jag också och jag nämnde det i inlägget http://wisemanswisdoms.blogspot.com/2009/05/yrkesforsvaret-och-tvingad-frivillighet.html. Det är dock enklare och kraftfullare att ifrågasätta ekonomin och framförallt rationaliseringsvinsterna i det hela.

Anonym sa...
16 maj 2009 11:50  

Lägg ner Ronneby, en division till Luleå en till Såtenäs. Båda flottiljerna har plats och flygtid till tre divisioner var. Och för övrigt så började beslutscirkusen för mer än 12 år sedan då flygskolan lades ner i Ljungbyhed och flyttade till F10. Det kommer vi som var med på den tiden ihåg.

Wiseman sa...
16 maj 2009 12:38  

Jag ser inget behov av att lägga ner någon av flottiljerna.

Dock håller jag med om cirkusen. Det är ju inte för inte som Flygvapnet de senaste tio åren endast lyckats producera ca hälften av planerat antal piloter, mest p g a flyttcirkusen.

Marcus sa...
16 maj 2009 13:41  

Du verkar inte ha förstått varför man inte kan träna med Team 60 på Malmen. Givetvis är det pga att man "ockuperar" hela luftrummet under tiden man övar. Det är ohållbart att all annan verksamhet skall stanna under stora delar av 4 dagar. Det hade varit lika ohållbart att ha träningsläger på F17, F7 eller F21, av samma anledning. Det är alltså fjantigt att påstå att det skulle bero på att Malmen är sämre än någon annan flygplats.

Sen är det ju inte något självändamål att producera så många piloter som möjligt, som du ger sken av i din kommentar 12:38. De måste ju ha en plats i insatsorganisationen och där ska man ju dra ner antalet piloter per division enligt de senaste direktiven från proddialogen.

Wiseman sa...
16 maj 2009 14:14  

Marcus: Med tanke på att nerlagda Malmen idag har mer flygverksamhet än övriga Flygvapnet sammanslaget, tror jag inte det är någon som inte förstår att T60 måste öva på annan plats.

Så var inte fallet då T60 och Flygskolan var baserade i Ljungbyhed, Ängelholm eller Uppsala. Jag tror ej heller att det skulle vara ett problem på någon av de andra idag existerande flottiljerna.

Unknown sa...
16 maj 2009 18:41  

Så vitt jag vet är det möjligt att träna med TEAM 60 på Malmen idag och det grundar jag på att jag själv har genomfört ett antal träningar där med TEAM 60. En anledningen till att vi tränar en vecka på Uppsala under försäsongen är att vi vill kunna vara mer ostörda under de 3x45 min som vi blockerar luften under en träningsdag. En annan anledning är att den här typen av flygning kräver en hel del av den enskilda piloten under uppbyggnadsskedet vilket gör att vi behöver komma bort från kontoret samt den övriga verksamheten. Detta hade ju självklart varit möjligt att uppnå även på befintliga flottiljflygplatser, men vi vill helst inte påverka eller påverkas av den övriga verksamheten. Detta är hur vi lägger upp träningen idag vilket säkert skiljer sig från hur man gjorde förr. Verksamheten är föränderlig precis som FM i övrigt.

MVH
Johan Landin

Anonym sa...
16 maj 2009 19:12  

Menar du att F21, F7 och F17 skulle acceptera att kontrollzonen blockades under 45 minuter 3 gånger per dag, i en vecka, under Team 60:s träningsläger? Jag är inte helt säker.

Varför förlägger JAS-uppvisningspiloterna sitt träningsläger i Uppsala? Jag tror inte att det är för att komma hemifrån utan snarare att de kan bedriva en veckas koncentread flygverksamhet i kontrollzonen utan att störas av andra, men framför allt för att inte störa övrig verksamhet.
/P

Wiseman sa...
16 maj 2009 21:30  

Johan: Det gläder mig att höra!

P: Eftersom det brukar handla om runt 2 dagar, kanske ett av de större syftena är erfarenhetsöverföring mellan olika uppvisningspiloter och hjälpa in nya?

Anonym sa...
17 maj 2009 09:43  

Helt riktigt att erfarenhetsöverföringen är viktig, men frågan kvarstår. Varför genomförs träningslägret i Uppsala?

Jag kan förstå Johan Landin som menar att fokus på uppgiften blir bättre utan ringande telefoner och fulla mailboxar.

Jag menar (utan att vara expert) att 3x45min blockerad kontrollzon menligt påverkar vilken normal flyplats som helst.

Resultatet lär vi få reda på den dagen det blir aktuellt att förlägga eventuella träningsläger på en av de kvarvarande flottiljflygplatserna då Uppsala stänger, i vilken form det nu kommer att stängas...

/P

Anonym sa...
17 maj 2009 18:38  

Det enda som behövs är en bana som kan används som uppvisningslinje. Går att använda vilken tillgänglig bana som helst. Med kanske ett krav på räddningstjänst.

Wiseman sa...
17 maj 2009 19:39  

Det är inte utan att det känns lite patetiskt när sakfrågan är hur man avsiktligen handikappar Flygvapnet genom att förlägga basresurserna mitt i Östgötaskogarna 30 mil från närmaste taktiska flygdivision och folk koncentrerar debatten runt Flygvapnets uppvisningsgrupp?

Är det i så fall så märkligt att vi sitter i den situation vi sitter i?

Anonym sa...
17 maj 2009 19:48  

Ja wisman. du gjorde en ganska patetisk beskrivning av hur piloterna i T60 gör när dom skall flyga på helgerna. Vad är din poäng ?

Wiseman sa...
17 maj 2009 19:59  

Anonym i mängden 19.48: Så den stämmer inte med verkligheten? I så fall är den patetisk och må måste jag tala allvar med med mina källor.

Poängen är att jag anser att koncentrationen av verksamhet till Linköping är ett stickspår som minskar Försvarsmaktens effektivitet. Varför koncentrera så mycket verksamhet till en plats som är så hårt begränsad av olika koncessioner?

Mackan sa...
18 maj 2009 19:04  

Kvarn ligger inte 30 mil från närmaste taktiska flygdivision utan ca 3. Åt andra hållet ca 10-15 mil, ligger en annan efterfrågad division.

Alltså, Kvarn ligger mittemellan huvudbaserna för de två förbandstyper i flygvapnet som inom överskådlig framtid kommer att vara de mest insatta internationellt och kommer att ha störst behov av basförband.

J.K Nilsson sa...
18 maj 2009 23:32  

>>Mackan,

Jag förstår att du menar helikopterflotiljen när du nämner 3 mil till den ena divisionen men jag förstår inte vilken den andra divisionen skulle vara?

De fyra JAS-divisionerna ligger som du säkert vet betydligt längre ifrån än 10 mil.

J.K Nilsson

Mackan sa...
19 maj 2009 13:40  

Menar du att transporten på F7 inte skulle vara en taktisk flygdivision?

ATCO sa...
19 maj 2009 20:58  

Mackan: Även om Transportflygdivisionen är en av de mesta "insatsdivisionerna" som finns inom FM så är den väldigt tunn på värnpliktiga och kontraktsanställd personal, utan består nästan uteslutande av Yoff. De JAS-divisioner som finns på F7 är bara utbildningsdivisioner och behöver således ingen basbataljon till stöd, utan det är som Wiseman säger - de divisioner som har behov av basbataljoner är F17 och F21 - vilket innebär att om soldatutbildningen hamnar på Kvarn är de väldigt långt borta från kunderna, Hkp-flottiljen undantagen!

Ett litet inlägg appropå uppvisningsträningsläger - mig veterligen så har FV uppvisningspiloter varje år haft träningsläger på olika flygplatser, ex Kiruna, Karlsborg, Uppsala och detta naturligtvis för att komma bort från kontoret, utbyta erfarenheter, vara ostörda etc etc. Om T60 hade behövt blocka kontrollzonen på F17 eller F21 under 3x45 minuter (tiden förstår jag inte riktigt eftersom vad jag vet så är en uppvisning c.a. 7-8 minuter plus start, samling, avslutningsvarv och landning) så hade det, med lite planering, gått att fixa. Den övriga verksamheten hade behövt anpassa sig lite men allt går ju att ordna! Än en gång så är det som Wiseman säger - det är inte det praktiska som är detaljen - utan att man koncentrerar så mycket verksamhet till våran mest nedlagda flottilj som har väldiga restriktioner. Det finns flottiljer där man faktiskt får flyga jet-flyg på helgerna, såsom F7, F17 och F21... Och var kom förslaget om att lägga ner F17 ifrån - var fanns relevansen i det??

Johansson sa...
19 maj 2009 22:25  

Man kan göra så, men det är inte rätt....
Flygvapnet bygger på en treenighet för att kunna verka.
FLYG - BAS - STRIL
Saknas en del så nedgår förmågan och uthålligheten.
Att gruppera mitt mellan är likställt med att kraftsamla över ytan, borkastat.
De tre funktionerna ska samgruppera. Halva insatsstyrkan på Ronneby och andra halvan på Kallax. Då kan man växeldra insatsförbanden. Spinoff effekter är att en del av FV insatsförband bildar garnision med marinen och en med armén. Garnision Nord är idag ett fungerande skolexempel på hur framtida samordningsvinster uppnås med bibehållen förmåga.
Utöver det får man en ovärderlig vinterutbildning.

Johansson, FV

J.K Nilsson sa...
19 maj 2009 22:37  

Jag menar att det inte finns någon JAS-division på F7. Och vilken basbataljon skall vända Tp84?

J.K Nilsson

Anonym sa...
19 maj 2009 23:29  

Mackan!
Och det är 22 Mil mellan F7 och KVARN .dock kortare flygvägen...
36 mil mellan F17 och Kvarn.
112 mil mellan KVARN och F21.
Förslaget om centraliserad utbildning på KVARN suger!

Om inte....
En centralisering av grundutbildningen har socialdemokraterna både nu och tidigare föreslagit. Problemet som armén aldrig velat se är uppträdandet i och kring rullbanor. Detta tampades vi med redan i slutet på 80-talet.
Kostnaden när man i okunskap rullade in på flygbaserna var gigantiska, både i förstörd infrastruktur samt att man genomförde egen fördröjningstrid (bara med felaktigt uppträdande) då flygplanen inte kunde komma upp i luften utan att röja, reparera och laga både samband samt rullbanor... suck...
Systemet med centraliserad utbildning medför en stor risk att vi får soldater som kommer att kunna mycket om lite samt ej bli de proffs som vi betalar stora skattepengar för.
Pröva tanken själva...
Släng in flygvapensoldater i en mekpluton och pansarsoldater på flygfältspluton.
Proffs blir de inte på KVARN, måtte de fort komma därifrån och ut på sina respektive förband.

Problemet är att man måste öva i och kring rullbanor och flygplan mycket, mycket, mycket för att inte motverka effekten av eget skydd, klargöring och flygplanens förmåga till operabilitet.

Om tanken som sagt är grundutbildning för att sen gå tillbaka till sina respektive förband och öva vidare, då må det vara hänt.
Men jag tvivlar starkt då underofficerare och officerare från förbanden kommer att saknas då soldaterna ev. förflyttas från KVARN till förbanden...

Men vi får se!


/J

Anonym sa...
20 maj 2009 19:23  

Angående EU valet!
Kolla vad som var länkat på SVD ledarbloggen...

http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=db&Id=1754745&BroadcastDate=&IsBlock=

/L

Mackan sa...
20 maj 2009 21:12  

ATCO:

Menar du att en JAS-division har en massa värnpliktiga? Lustigt...sist jag besökte en såg jag inte en enda, däremot en massa yoff/piloter, precis som på en tpdiv.

JK Nilsson:

Vända? Du menar rangera med dragtruck? Ja, det ska väl det basförband som får uppgiften göra. I övrigt skall basförbandet bevaka, skydda, klargöra, tanka, leda, etc. En Tp84- eller helikopterdivision på taktisk flygbas mitt i Afrika har ett ganska stort behov av detta.

/J:

Det är faktiskt 21 mil, enligt Eniro, men strunt samma, jag bedömde avståndet lite fel. Poängen håller dock fortfarande, att man på Kvarn har (relativt) nära till flygvapnets mest efterfrågade typförband, tpflyg och hkp. Sen är det förmodligen som du säger, att klargöringssoldater etc. naturligtvis kommer att tillbringa stor del av tiden ute på flottiljerna, och inte i skogen på Kvarn. Närskydd, ledsyst, flygbasjägare mm däremot kan mycket väl bedriva mycket av utbildningen på Kvarn.

Jag nämnde i nåt annat sammanhang att hkp och tpflyg lever i skuggan av JAS i vårt flygvapen. Jag ombads ge exempel på det och just detta, att man endast tänker på JAS-divisionerna när man diskuterar en fråga, är ett bra exempel. Man tvingas hela tiden påtala att;

- Jo..hrm, vi har ju faktiskt hkp och tpflyg i FV också.
- Ja, visst fasen, det hade vi glömt...hmmm

J.K Nilsson sa...
21 maj 2009 10:20  

Mackan, jag har aldrig påstått att helikopter skall vara utan basbataljon, däremot kan jag tycka att det är underligt att den skall utbildas på Kvarn och inte på malmen där det finns helikoptrar. Diskussionen har ju varit att för ekonomins skull centralisera utbildnignen av basbataljoner. Jag tycker att det är en dålig idé, jag vill inte att detta skall ske. Däremot kan jag acceptera att vi löser det i regional samverkan med andra försvarsmaktsfunktioner precis som Fb04 anmodade FM att göra.

HKV måste vara stolt över dig som hellre bidar din tid med att träta med kollegor och tuppfäkta dina hjärtefrågor med oss istället istället för att syna och kritisera HKV beslut. Ta dig samman och skärp dig.

Helikopter är också ett flygsystem som där de baserar kräver ett flygsäkerhetstänkande. Jag skulle kunna vara elak och säga att flygsäkerhet inte verkar vara prioriterat på helikopterflotiljen.

Enligt mitt sätt att se på saken så skall de som betjänar de flygande förbanden skall också utbildas och arbeta i den miljö där flygsystemen verkar i syfte att få förståelse för flygsäkerheten. Jag kan ta ett exempel när jag gjorde lumpen: När våran tropp hade djungelmuckat och gått upp på kompaniet för teknisk utbildning så påpekade en kamrat för en besökande närskyddslutonchef med tillhörande pluton att det var förbud att bära namnbricka i hangaren. Svaret vi fick var obetalbart: "Det avgör jag själv". FOD risk var inte något som en gyttjepojke behövde ta hänsyn till. Skulle detta beteende bli bättre eller sämre om bataljonens övriga ingående delar skulle utbildas på ett arméförband?

Transportdivisionerna betjänas av det ordinarie basbataljonsförbandet för spetsnosflyg. Drivmedel och startaggregat rullas fram till TP-plattan. Delar av bataljonen uppträder alltså på manöverområdet och har där regler att ta hänsyn till som måste övas in i rätt miljö. Jag har svårt att se att detta beteende kan övas i kvarns skogar.

Vilken är uppgiften för flygvapnet? Leverera effekt eller besparade kronor?

J.K Nilsson

uppgiven sa...
21 maj 2009 12:38  

Helikopters basförband utbildas redan på Kvarn. Lustigt nog så är tydligen helikopters intresse för att samöva med dessa obefintligt. Helikoptrarna ska servas av civila tekniker och inte av militära förband tydligen...

Anonym sa...
21 maj 2009 15:21  

Det bör nog klarläggas att värnpliktig personal ej hanterar flygplan längre (oavsett om det är JAS eller transport), de står för skydd av basen. All flygplanbetjäning sköts av fast anställda civil och miltär personal.

Unknown sa...
21 maj 2009 19:53  

ATCO:
Ett förtydliggande. När vi intensivtränar med T60 kör vi vårt uppvisningsprogram 2ggr per flygpass vid tre tillfällen per dag. Uppvisningsprogrammet är denna säsong ca 18 min (vindberoende) från start till split. Mellan de två körningarna under ett pass har vi en kort debriefing i luften för att diskutera om det är något som behöver förändras. Vi tränar på detta sättet för att nå en så hög nivå som möjligt.

MVH
Johan Landin

Mackan sa...
21 maj 2009 19:54  

Anynym 15:21 tar upp en mycket viktig sak, som ni verkar ha missat i ert resonemang, värnpliktiga är nästan helt borta ur klargöringsförbanden. Om jag minns rätt finns det bara taktiska och specialistofficerare i insatsorganisationen på flygunderhållssidan.

Den gamla bilden av värnpliktiga som klargör Viggar på löpande band på någon vägbas är alltså mycket felvisande, men det verkar vara den som ni har på näthinnan när ni diskuterar.

JK Nilsson:

Att värnpliktiga inte utbildas på Malmen hänger såklart ihop med att det saknas bra övningsterräng, fordonsgarage mm, logement och skjutbanor.

Jag träter inte...men debatten blir lätt onödigt negativ och osaklig. Jag gör ingen skillnad på om det är HKV, Wiseman eller kungen som säger något, är det fel så reagerar jag på det.

MagnusB:

Helikoptrar servas av militära förband, bestående av officerare, inte värnpliktiga. Samövning med de som utbildas på Kvarn sker under övningar. Problemet är inte brist på vilja utan brist på ekonomi för att genomföra övningar i tillräcklig omfattning. Sen är det ju så att det i år t.ex utbildas i princip ett högvaktskompani som även skall kunna rekryteras till internationella uppdrag som skyttesoldater mm. De har litet eller inget behov av samövning med hkp.

J.K Nilsson sa...
22 maj 2009 07:57  

Vad jag vet så bygger linjetjänsten och delar av flygunderhållet i Basbat 08/T på att vi har värnpliktiga i flygunderhållskompaniet. Om ni, Mackan och Annonym är av annan åsikt så vill jag hemskt gärna veta var den kommer ifrån.

Tittar vi in i framtiden så ser jag att VPL ersätts av anställda mekaniker/Tekniker kat A när soldaterna blir frivilliganställda. Men likt Yoff i tekniskt tjänst måste dessa ständigt fortbildas i soldatkunskaper. Strippar vi flygflottiljerna på dessa förmågor så blir det svårt att genomföra denna fortbildning.

Jag undrar fortfarande var jag har fel när jag anser att basförbanden skall utbildas i den miljö som de skall verka? Du, Mackan, verkar vara mer intresserad att föra hkpflottiljens fana högt och då hellre försvarar beslut om att strippa JAS-flotiljerna på basbataljonerna än att kritisera det beslutet. Om HKP-flotiljen kunnat föra en gemensam helikoptercentrerad debatt inåt i firman mer än att försöka släta över skillnaderna mellan Armé, Marin och FV så tror jag att hkp haft en högre status. HKP-flotiljen används ju som avskräckande exempel i Human Factorutbilndning och har en total oförmåga att leverera beställd förmåga: HKP 10B och HKP 14. Svälj förtreten och jobba för att synas själv på egna meriter i stället för att gnälla på att JAS-förbanden får all tid på scenen.

J.K Nilsson

uppgiven sa...
22 maj 2009 17:30  

Mackan:

Vad som utbildas i värnpliktsväg på Hkpflottiljen i år har jag full koll på.

Min reflektion baserar sig på tidigare års upplevelser av de befäl som var med då. Nämligen ett tämligen obefintligt intresse från de flygande delarna att samöva med markförbanden. Det är i och för sig inget utmärkande för just Hkpflottiljen, kommentarer från kollegor på övriga flygvapenförband tyder på att den inställningen tyvärr har spritt sig. Flygvapnet verkar mer och mer gå till att inrikta sig på att enbart bedriva fredsmässig tjänst här hemma när det gäller marktjänsten. Rätt eller fel vet jag inte, själv tycker jag bara att det är en tråkig utveckling.

Blizzard sa...
26 maj 2009 17:57  

PÅ tal om Team 60 och lämpligheten att basera på i Linköping.

http://svt.se/2.33686/1.1570636/team60_staller_in_6_e_juni_ocksa

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade