Yrkesförsvaret och tvingad frivillighet

Försvarsminister Sten Tolgfors har idag en replik på Wilhelm Agrells debattartikel i SvD från i (kommenterad här).

"Sverige måste mycket bättre möta utvecklingen i såväl Nato, som EU och Ryssland som går mot snabbtillgängliga och snabbrörliga insatsförband.", säger försvarsministern. Tydligen har det helt undgått honom, liksom somliga planerare i Högkvarteret, att trenden med lätta förband är bruten, trots att det omnämns i Försvarsmaktens planeringsunderlag till Regeringen inför Inriktningspropositionen. Istället ser vi en rekyl i omvärlden att allt fler länder återgår till tyngre bepansrade förband. Fler och fler länder skickar tungt pansar till Afghanistan. Kriget i Georgien avgjordes knappast av lätta förband utan av pansarförband som transporterats till gränsområdena månader i förväg.

Ingen kedja är dock starkare än sin svagaste länk och i vårt fall handlar det om numerär. Kvantitet är en kvalitet i sig, hävdade Mao. Samtidigt finns det ingen kvalitet om man inte har en numerär som matchar. I Sverige är vi världsmästare på att ej köpa full utrustning till våra vapensystem. Istället tycks man tro att det räcker med att endast utrusta delar av våra fordons, fartygs och flygplanparker med full utrustning som krävs vid användning i strid. Vilken kvalitet det sedan blir med övning utan rätt utrustning är lätt att räkna ut. De flesta är ganska samstämmiga i att ett jaktflygplan ska ha en radar, annars är det inget jaktflygplan. Med tanke på vårt stolta arv när det gäller stridsfordon 90, Visby och JAS 39 Gripen kan jag i princip garantera att de radarsystem som om tio år ska ersätta dagens på JAS 39 Gripen endast kommer att köpas i ett fåtal som sedan (i tanken) ska roteras runt i flygplanen.


De två stora problemen med det nya yrkesförsvaret kommer att vara ekonomin (avsevärt dyrare) och personalförsörjningen. Försvarsminister Tolgfors hävdar i sin replik idag att det inte blir någon plikt på utlandstjänstgöring för soldaterna. I så fall faller hela tanken med ett yrkesförsvar (eller kontrakterat försvar eftersom han inte alls vill hålla med om att 25% anställda soldater och 75% kontrakterade är ett yrkesförsvar. Andra bloggare har också synpunkter på försvarsministerns skylttrimning/semantik), eftersom själva grundtanken alltid varit att förbanden ska kunna sättas in i sin helhet vid insatser även utomlands. På så sätt skulle man bli av med den kostsamma och ineffektiva Utlandsstyrkan. Om vi nu ska bli tvungna att återigen rekrytera ur de nya förbanden till insatser utomlands förstår jag inte syftet?

Problemet med personalförsörjningen kvarstår också, vilket jag diskuterade i förra inlägget. Hur ska man lösa rekryteringen kontra ekonomin?
(Hittills har ingen politiker jag ställt frågorna i inlägget till kunnat svara på dem..)

Vad som är nytt är att det beslut i personalförsörjningsfrågan med bl a flyttar av hela tjänstegrenar till andra platser i landet (bl a för att reducera antalet officerare då numerären ska ner 1700 tjänster till 2012) som skulle presenterats för de anställda igår blev framflyttat ännu en gång. Fortfarande vet man alltså inte hur man ska hantera personalförsörjningen. Mycket talande för omöjligheten att få fram ett beslut och de allmänna svårigheterna med personalförsörjningen är att Försvarsmaktens personaldirektör lär ha sagt upp sig igår, vilket utelämnades både i gårdagens pressmeddelanden om nya befattningshavare och på mil.se, där man kunde läsa att C FMLOG slutar för att bli kommunchef.

Klart är i alla fall att man avser att bemanna upp organisationen helt från början, "på ett nytt blad". De officerare som på nytt erbjuds befattning i organisationen kommer då att tvingas skriva på ett kontrakt där de godtar sin nya stationeringsort och att de godtar tvingande utlandstjänst. Jag har en känsla av att facket kommer att ha synpunkter på detta. Det blir mycket intressant att följa utveckling inom detta område.

Avslutningsvis fortsätter försvarsministern att framhålla att Sverige ingalunda kommer att förhålla sig passivt om ett av våra grannländer hamnar i krig. Frågan är dock vilket stöd vi ska kunna ge? En stor del av våra förband kommer alltid att befinna sig i en annan världsdel. Behovet på hemmaplan kommer att vara skriande och vi har en armé som är mindre än alla våra grannländer samtidigt som befolkningen och framförallt ytan är större. Som vanligt går ekvationen inte ihop. Vad försvarsminister glömmer att nämna i allt sitt förhärligande av det framtida smala, men trubbiga Försvaret, är att vi fortfarande är tio år från intagen organisation. Tills dess är det åtskilliga försvarsbeslut.

Till att börja med kanske försvarsministern och Försvarsmakten ska komma överens om det är frivillighet eller plikt/tvång som ska gälla för utlandsinsatser?

17 kommentarer:

Anonym sa...
8 maj 2009 13:40  

Facket har redan synpunkter se officersinfo på: http://www.officersforbundet.se

Anonym sa...
8 maj 2009 14:03  

Man tar sig för pannan. Detta blir ett försvarsbeslut som både Sverige och Försvarsmakten kommer att få ångra bittert.

Vad kan prislappen bli för 6500 yrkessoldater? Jag gissar mellan fyra och fem miljarder per år, redan utan att spekulera i några "kostnadsexplosioner".
Säkert blir det Försvarsmakten som kommer att få skulden när ekonomin brakar. "Nytt svart hål"

Jag önskar att det fanns tid för någon form av upprop för att väcka opinion, men tyvärr är det väl redan för sent.

Wiseman sa...
8 maj 2009 14:16  

13.40: Den infon var länkad redan från början just i meningen som handlar om facket, men tack ändå.

Anonym sa...
8 maj 2009 18:14  

Man kan undra om Tolgfors tror på det han skriver.
I invasionsförsvaret fanns förband som kunde mobilisera från några timmar till en vecka som rörde sig om flera 100 000 man. Dvs. avsevärt fler än de som nu torgförs. Dessa var samtrimmade. Problem då och idag är att man inte kan tvinga någon i utlandstjänst, därför måst man sätta upp nya förband med frivilliga för dessa insatser. Så egentligen kunde det problemet lösts för länge sedan om politikerna verkligen ville, med ändrad lagstiftning.

Om det inte finns tvång i kontraktet för de fast anställda eller de kontrakterade enligt artikeln, så har ju egentligen inte någonting alls förändrats, annat än att vi har nedrustat kraftigt.
Ett av FM grundvärden i förslag till FÖ är att det skall vara tvång för utlandstjänst! Tolgfors verkar uppenbart ej läst FM förslag, eller ignorera detta grundvärde. I officersförbundets info till medlemmar står det ”vi är inte överens med FM om hur obligatoriet skall införas”.

Att inte kalla det som nu förslås ett yrkesförsvar, är bara en lek med ord. En sådan lek som ytterligare undergräver förtroendet för politikerna (inom ekonomin brukar det kalls ”kreativ bokföring”). Sannolikt för att det är politiskt känsligt. Ådalen spökar väl fortfarande (det var den poliska makten som gav order om att sätta in militära förband mot arbetarna, något som alltid verkar glömmas bort…..).

En som jobbar med detta i HKV

Anonym sa...
8 maj 2009 19:38  

Anonym 1403: Det är det som är så skrämmande. Jag vet inte om regeringen blivit lurad av hkv eller om Tolgfors och co faktiskt är fullt medveten om vilka kostnaderna egentligen är och driver detta av rent ideologiska skäl. Jag kan bara säga att din bedömning av kostnaden ligger i rätt storleksordning. Jag vet för jag har räknat på det. Detta är ett hafsverk som kommer att leda till en utveckling som inte går att vända. När plikten är borta så är den borta...

Anonym sa...
8 maj 2009 22:00  

Vi måste komma bort från dagens förljugna "insatsförsvar" där en stor del av försvarets resurser slösas bort på att hålla små styrkor utomlands utan reella uppgifter.

Återigen är det brittiska försvaret en god förebild, där det inte är någon skillnad på förband som används hemma och utomlands, de är lika lämpade för båda och uppgiften är ingen annan än att strida.

Dessutom är deras kostnad per soldat relativt låg trots materiel som är jämförbar eller bättre än vår.

Det svenska försvaret borde helt enkelt formas efter brittisk modell med ett inslag av värnplikt för att kompensera för den mindre folkmängden och större landytan.

Wiseman sa...
8 maj 2009 22:11  

22.00: Storbritannien är det land i Europa som har högst militärutgifter per soldat, så det kanske inte är en så lysande väg som det vid en första anblick kan tyckas. Även Norge ligger över Sverige.

Anonym sa...
8 maj 2009 22:22  

Det beror på att större delen av det brittiska försvaret är involverat i Afghanistan och Irak sedan många år.

Kostnaderna för ett svenskt deltagande på samma nivå skulle vara fullkomligt astronomiskt otänkbara, bortsett från att vi aldrig på tusen år skulle klara av det rent praktiskt.

Sett till "bang for the pound" tror jag att UK ligger mycket bra till.

Wiseman sa...
8 maj 2009 22:30  

Jag är definitivt för förband som kan sättas in oavsett om det är i landet eller utomlands, men jag tror inte speciellt mycket på just det brittiska. Att få ordning på försvarsbudgeten handlar mycket mer om att avskaffa alla korkade interndebiteringsregler som gör att vi snart enbart kommer att köra hyrbilar från hertz eftersom det blir lika dyrt som att hyra från FMLOG. vi ska ju inte konkurrera med civila företag så priserna på transporttjänster marknadsanpassas ju för att bli lika dyra som marknadsgenomsnittet. Är det konstigt att Försvarsmakten blöder ekonomiskt?

Anonym sa...
8 maj 2009 23:08  

Interndebitering är den moderna tidens mest raffinerade form av vansinne.

Dock. Britterna KAN slåss och det gör de lika bra oavsett var i världen de befinner sig.

Att slåss är militärens enda uppgift. Allt annat finns det andra funktioner i samhället som sköter.

Försvaret ska INTE vara hjälparbetare eller jämställdhetsivrare. De ska skjuta folk när inget annat hjälper.

Wiseman sa...
8 maj 2009 23:15  

Inget av det där behöver du övertyga mig om. ;)

Anonym sa...
9 maj 2009 12:21  

Jag läser gärna den här bloggen och uppskattar verkligen all den kunskap som finns här. Men den här kommentaren skrämmer mig...

"Att slåss är militärens enda uppgift. Allt annat finns det andra funktioner i samhället som sköter.

Försvaret ska INTE vara hjälparbetare eller jämställdhetsivrare. De ska skjuta folk när inget annat hjälper."

Det vore skönt om vi kunde lämna den sortens tänkande bakom oss. Titta på Irak eller Afganistan eller vart ni vill. Det är just den enkla lösningar som gör svåra problem värre. Om försvaret inte åker till Afganistan för att hjälpa till - utan för att sljuta folk - då ska de inte åka alls.

Att försvaret är de enda som kan och ska bruka våld, det är en annan sak och det ställer jag upp på. Men om man väljer att bortse och ställa sig utanför all den "civila problematiken" då blir jag rädd.
/Monitor

Anonym sa...
9 maj 2009 17:25  

Hittade en blogg som verkar ny, "Strategi och krigskonst". Dom som skriver där verkar veta vad dom talar om. En hel del läsvärt, t ex inläggen om markstridskrafternas personalförsörjning och NBF, även om jag inte håller med om allt.

http://www.krigskonster.blogspot.com

/ Torkel

Anonym sa...
9 maj 2009 18:39  

Monitor, din tanke är god men jag tror inte att den är rätt.

En soldat ska inte och kan inte vara en hjälparbetare. Han kan vara den som skapar en trygg och stabil miljö för en annan hjälparbetare genom att hålla borta den som skulle hota hjälparbetaren eller de civila.

Det är exakt den uppgiften som det är tänkt att den svenska insatsen skulle ha i Afganistan - men som den inte har spelat. Svenskarna har inte stabiliserat sin provins så att hjälparbetarna kan verka där. Afghanerna är ganska tydliga på att vi inte hjälper särskilt mycket.

Militär övermakt är det enda som fungerar i både Irak och Afganistan eftersom det finns mcket hårdföra skurkar som hotar de civila och som inte förhandlar.

Problemet i Afganistan är i själva verket att Pakistan är för militärt svagt för att driva bort talibanerna. Därmed får de en tillflyktsort där efter varje nederlag. Om man hade kunnat slå till mot talibanerna både i Afghanistan och i Pakistan så hade området varit helt lugnt och stabilt för länge sedan.

Vi har redan ett SIDA, så vi behöver inte förstöra försvaret för att skapa ett lite tuffare, mycket dyrare och totalt värdelöst hjälporgan till.

Anonym sa...
11 maj 2009 11:43  

Monitor till Anonym (och alla andra)

Jag var nog lite otydlig. Självklart är det inte så att FM ska bli något slags beväpnat SIDA. Det där finns det gott om folk här på bloggen som har mycket bättre kunskaper om än vad jag har. Det som fick mig att reagera var nog mer tonen i inlägget.

Om inte de som är proffs på utlandsmissioner lyfter diskussionen utan istället förenklar den och bara ser till sitt så är vi snett på det, det var nog mer det jag menade.

Sen handlar det om en kommentar i en blogg, så man ska inte överdramatisera. Men eftersom jag uppfattar bloggen och de flesta kommentarerna som seriösa så hickade jag till.

/Monitor

jockeman sa...
11 maj 2009 21:58  

Med tanke på frivillighet eller tvång. ÖB var rätt tydlig i sitt installationstal. Har han redan ändrat sig?
http://www.mil.se/sv/Forsvarsmakten/Forsvarsmakten-i-bilder/Sverker-Goranson-tar-befalet/

Lyssna 6min och framåt

The Mighty sa...
13 maj 2009 08:22  

Regeringenhar ju varit tydlig med att FM ska gör utlandstjänst attraktivt och hur löser FM uppgiften?
1) Alla officerare skall beredas möjligheten att teckna ny anställning i IO2014 och om man inte hamnar där kan ma bli övertalig
2) Om man bryter sitt kontrakt ska det inte räcka med skadestånd i civilrätt nej då! det ska hamna i brottsdomstol för det måste ju straffas hårdare om en officer bryter sitt ord!
Ja det är ju ett sätt att göra verksamheten mer attraktiv. Sen fick man ju inte mandat att slippa förhandla med sina anställda. Jag tycker att Officerstidningen var mkt tydlig i sitt budskap, skönt att dom äntligen vässat tänderna.
Man blir nästa lite nostalgisk då man mins tidn på förbnd då fack ch arbetsgivare var så överense så att man inte kunde skilja dem åt. Jag tror att åtminstone en i det förhållandet längtar tillbaka.
Avslutningsvis; hur får amn en 30årig kapten, pilot i FV som flyger Hercules att skriva på tt nytt avtal. Han har en kommunistisk lönetrappa (dvs. behöver inte löneföhandla), att läsa vidare är inte troligt eller oftas inte möjligt, det enda "hotet" är om han /hon skriver nytt avtal är att denne ej får ingå i utlandsstyrkan och kan bli "övertalig".
1) Utlandsstyrkan verkar ju inte locka dessa personer
2) Jag kan iofs tänka mig att FM gör denne till övertalig och sparkar denne för bestraffning verkar ju vara ett sätt att få massorna in i båset. Synd bara att vara den stackare som måst "ta emot".
Hoppas ingen "klantar sig" i öknen nu för då får vi se på andra bullar.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade