Lika lön för lika arbete?

SvD:s ledare idag angående det kommande yrkesförsvaret kommenteras av försvarsminister Sten Tolgfors på hans blogg. Försvarsministern vill inte alls kalla det för ett yrkesförsvar eftersom endast 25% av soldaterna ska vara heltidsanställda och resten vara kontrakterade. Jag har svårt att se skillnaden. Det är fortfarande inget värnpliktsförsvar.

Vad som däremot är en skillnad är ersättningen för de heltidsanställda och kontraktsanställda soldaterna. Enligt Försvarsmaktens underlag (s. 45) ska de heltidsanställda soldaterna ha en ingångslön på 17 000 kr och de kontraktsanställda en månadslön 19 400 kr med 200 kr tillägg per tjänstgöringsdag. Frågan är sedan vad man avser att betala våra nyblivna fänrikar och sergeanter (specialistofficerare) efter deras 3- respektive 1-åriga utbildningar?

Det blir med andra exakt samma fantastiska system som vi har idag när våra yrkesofficerare är vida lägre betalda när de tjänstgör i utlandsstyrkan jämfört med reservofficerarna. Jag har gott om kollegor som tillbringat hela sina karriär i Försvarsmakten som specialister inom sitt område. I utlandsstyrkan får de sedan 1,3 ggr sin vanliga lön + 8000 kr. Reservofficerare eller civilister som tas in för att fylla vakanser på samma befattningar ges en snabbutbildning i befattningen på någon månad och sedan en lön överstiger eller vida överstiger den som i åratal dag in och dag ut sysslat med samma uppgift. Vid inryck i utlandsstyrkan går dessutom yrkesofficeren på sin ordinarie lön under tiden i Sverige medan reservofficeren och civilt rekryterade går direkt in på sin befattningslön. Inget av ovanstående främjar direkt förbandssammanhållningen.

I NBG kunde ofta soldaterna ha högre löner än sina närmast chefer. Ett mycket märkligt förhållande. Det är ju uttalat både inom Försvarsmakten och framförallt utåt mot politiker och media att utlandstjänst ska premieras hos officerskåren. Tyvärr verkar detta inte ha nått personalavdelningarna då jag nåtts av det samstämmiga budskapet att det snarare är tvärtom. Personal i utlandstjänst plockas ofta bort från köer för nivåhöjande utbildning. Praktexemplet är de officerare som efter utlandstjänstgöring och sedan nivåhöjande utbildning får höra vid löneförhandling att "Du hade ju så bra ersättning när du var i Kosovo, så du får ingen högre lön [fastän du gått nivåhöjande utbildning och blivit befordrad]".

Undra på att Försvarsmakten är excellerar i att stöta ifrån sig de mest drivna officerarna till förmån för dem som inte tror sig ha något annat alternativ än att stanna kvar.


Jag vill fortfarande kraftigt syna de som påstår att yrkesförsvaret kommer att bli billigare eller ekonomiskt jämförbart med värnpliktsförsvaret, men med höjd effekt. Redan grundingångslönen för soldaterna är i närheten av att tangera den totala kostnaden för en värnpliktig (inkl resor, uppehälle, mat, utbildningskostnader såsom ammunition etc). För yrkessoldaten skall till grundlönen sedan läggas allehanda tillägg (OB, övertid, övningsdygn, traktamenten), utbildningskostnaden osv. Som sagt, tillåt mig tvivla...

Hur lång tid ska man gissa att det tar innan inkallandet av kontrakterade soldater för normal tjänstgöring blir en budgetregulator i stil med repövningar för 15 år sedan och körmil, gångtid och flygtid idag?

För kontraktssoldaterna blir också problemet att få klart med sina civila arbetsgivare att få tjänstledigt för tjänstgöringen under de sex år man tecknar kontrakt för, vilket Ekot uppmärksammat. Det lär ju knappast vara mer motiverande att veta att det är 19400 kr/mån som väntar medan man i det civila ofta har betydligt högre löner även som okvalificerad arbetskraft. Det lär inte bli lättare att få jobb som arbetslös kontraktssoldat om arbetsgivaren vet att han måste bevilja tjänstledighet.


Fortfarande kan Försvarsmakten inte uppskatta kostnaderna för kalaset med omställningen till yrkesförsvar eller prognosticera personaluppfyllnaden med någon form av säkerhet. Erfarenheterna från omvärlden är entydiga. Det blir dyrare. Som vanligt när våra grannländer och bundsförvanter varnar oss i försvarsfrågor och säkerhetspolitik, väljer vi svenskar likt trotsiga tonåringar att göra motsatsen.

17 kommentarer:

Anonym sa...
6 maj 2009 18:14  

När jag pratade med en av sergeanterna (Sou examen -08) på F21 hade denne 18 800 kr i ingångslön efter 1 års utbildning. Undrar hur löneutvecklingen blir?

/Johnny Kontant

Anonym sa...
6 maj 2009 18:20  

Wiseman,
Glöm inte att yrkessoldaten enligt lag dessutom är berättigad till betald semester och - i förkommande fall - föräldraledighet.

/lexlux

mrlinus sa...
6 maj 2009 18:29  

Ingångs lönen för den första kullen av examinerade SpecOff låg på mellan 16 500 och 18 000 beroende på anställningsort vill jag dra mig till minnes, alltså ungefär den nivå som nu nämns för yrkessoldater. Vad det blir för de treåriga (TA/OP) återstår att se, men troligen kring de nivåer som blir aktuellt för YOP 06-09. Vill minnas att jag har hört siffran 20 - 21 00 där.

Anonym sa...
6 maj 2009 20:38  

Jag är professionell projektledare och har som sådan enbart uppburit "kontraktsanställningar" de senaste femton åren.

Så intressant att Sten Tolgfors tycks anse att jag saknar yrke.

Eller gäller definitionen att enbart tillsvidareanställda kan anses bedriva sin försörjning "yrkesmässigt" bara inom försvaret?

Kanske jag skulle kontakta Skatteverket, hänvisa till Försvarsministern och påtala att min försörjningsverksamhet de senaste femton åren enligt de senaste rönen alls inte varit yrkesmässig - utan hobbyverksamhet - och kräva en rejäl skatteåterbäring?

Då återstår bara frågan hur "kontraktsanställda" skall klassas i försvaret? Kanske är de helt enkelt inte anställda alls - utan något slags förbrukningsinventarier...?

/En av råttorna som lämnat skeppet

Goldmember sa...
6 maj 2009 21:47  

24 610:- Detta som civilanställd i FMLOG på en FörsA sedan 1996. Jag har en av de absolut högre lönerna på avdelningen. Jag har inget personalansvar, jag är ensam ( i princip) om mina arbetsuppgifter.

Jag hävdar att jag är underbetald, så jag stämmer in i den kören.

Peter Hammarberg sa...
7 maj 2009 06:24  

Att sätta dem som varit i utlandstjänst på undantag vad gäller löner, utbildningar och befattningar är ingen nyhet. Här fullföljer FM bara en nästan 50-årig tradition.
Varför premiera eller ens behandla lika dem som far på sex månaders solsemester till Gaza och Cypern eller lekt krig i Kongo?

Nej lägg resurserna på dem som tagit sitt ansvar och stannat hemma på roten och gjort ett rejält och riktigt arbete till försvarets och rikets fromma.
Så resonerade personalputtar och chefer i början på 60-talet (något min far fick erfara...)och så verkar man resonera fortfarande, trots att personalavdelningarna ersatts av HR-funktioner...

Anonym sa...
7 maj 2009 18:07  

mrlinus. En som läst det treåriga (TA/OP) officersprogramet idag går ut som fänrik med en grundlön på 16 500:-... Reflektion?

uppgiven sa...
7 maj 2009 18:46  

@anonym 18:07

Eftersom minimilönen var 16900 redan 2005 så finner jag det svårt att tro att någon som tar examen i år skulle få en lön på 16500.

På vilket förband skulle detta vara?

För övrigt håller jag med alla andra som haft synpunkter på "anonym". Så förbaskat svårt är det inte att skaffa en signatur.

mrlinus sa...
7 maj 2009 20:06  

@anonym den 7 maj 2009 18:07:
16 500 är den minimilön som satts av officersförbundet (flygförare har dock ett annat avtal). Jag har svårt att tänka mig att det blir aktuellt.

Storleksordningen 20 - 21 000 var de siffror som YOP 06-09 hade fått sist jag talade med någon från kullen, men det är inget som är verklighet förens den dagen de är anställda. Hur de nivåerna ligger mot nuvarande anställda fänrikar och löjtnanter får gärna någon med kunskap därom fylla i med.

Försvarsmakten har väl dessutom nu börjat leka marknadsekonomi i en planekonomi (citat från okänd). I och med "högskolefieringen" av officersprogrammet måste nu förbanden locka de examinerade kadetterna till sig. Något som nog Boden framförallt kommer komma till insikt med. Här blir lönen helt klart en aspekt.

Anonym sa...
7 maj 2009 21:14  

Leka marknadsekonomi..Det hela började då något ljushuvud tyckte att man skulle ha försvarsdirektörer,informationsdirektörer, ja rentav marknadsdirektörer och alla andra nissar som kan återfinnas i civila företag..
För det första förlorar soldaten sin själ och blir krämare.Det ser närmast skamligt ut.
För det andra är det ingen vinst utan ett meningslöst plagiat.
För det tredje är det som vanligt.Någon tror sig ta ett karriärsteg genom att föreslå en förändring.
När man sedan som en en ren modetrend och eftergift åt vissa partier lägger stora resurser på s.k. minoritetsgrupper så är tavlan färdigmålad.
Inte alls att undra på om lönerna inte räcker till alla då alla nya och fina befattningar tillgodosetts.

Anonym i kostym

J.K Nilsson sa...
7 maj 2009 22:05  

Tänk på sista orden i denna sång: http://www.youtube.com/watch?v=gtHGoD5rb38

Optimism och var nöjda framför allt eller sluta.

J.K Nilsson

Anonym sa...
7 maj 2009 22:08  

med tanke på att FM idag blev av med sin personaldirektör ser jag med spänning fram mot utvecklingen inom HR-sektorn inom FM

Anonym sa...
7 maj 2009 23:24  

@MagnusB
Tycker nog att du också är ganska anonym med en sån signatur. Google gav 359000 träffar...

@Civilanställd i FMLOG
Jag är kapten, har 19 års erfarenhet och 24700:-/mån, 1 man förutom mig själv har samma kompetenser som jag på mitt förband. Man väljer inte FM som arbetsgivare för pengarnas skull...

/Johansson, den 25:e smäller det!

Anonym sa...
7 maj 2009 23:32  

Det märkliga med lönesättningen i FM är att det kan skilja så mycket mellan förbanden. 2 personer med samma befattning,lika arbete och lika erfarenhet kan ha 5000:- per månad i löneskillnad.
Märkligt? Ja, mycket!
Vem jobbar för att verkligen skapa lika lön för lika arbete?
Facket? Nej, tror inte det, eftersom dessa löneskillnader har funnits så länge jag varit anställd i FM.

/Johansson den 25:e smäller det

Anonym sa...
8 maj 2009 09:39  

Tydligen så sade FM personaldirektör upp sig igår. Det är märkvärdigt tyst om det på både EMIL och mil.se (Pravda). Undrar om det var av personliga skäl eller...

uppgiven sa...
8 maj 2009 11:09  

@Johansson

Du missförstod mig nog. Jag menar inte att man måste skylta med fullständigt för- och efternamn. Däremot tycker jag att man antingen gör som du, signerar inlägget, eller ännu hellre registrerar en användare som mycket väl kan vara halvanonym precis som min.

Det gör sådana här diskussioner mycket enklare när man inte behöver hänvisa till "Anonym 18:13", "Anonym 20:25" osv osv.

Fördelen med att registrera en användare är också att man slipper risken att någon annan signerar sitt inlägg med "/Johansson".

Anonym sa...
8 maj 2009 13:54  

FM lönpolicy handlar bara om en galen kulturfråga i ett hierarkisystem. Vem värderar arbetet som åstadkommes av medarbetarna? Jo en chef som tidigare har haft en arbetet i lägre rang. Det innebär naturligtvis att hans arbete nu är mera värt än sin personal! Om lönen tillhör arbetet så lämna skutan så kommer FM tids nog betala de löner som behövs för att lösa sina uppdrag. Gnäll är bara ett sätt för FM personalen att visa att de är nöjda, de gör inget åt sitt problem eller så har de inget alternativ, dvs ett marknadssystem mellan köpare & säljare. Här kommer lönesystemet i FM som som hela tiden baseras på jämförelser mellan olika medarbetare. Gör om systemet så att kostnader(löner) hamnar på verksamhetschefen, dvs ansvarar för produktionen, och inte på personalchefen som endast tittar på jämlikheten eftersom de flesta "personalchefer" varit mint lokala fackordförande...Kultur sitter i.

En som ser bristerna i FM-ledarskap

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade