Kloka ord från ÖB

Nye ÖB Sverker Göransson oroas över de föreslagna besparingarna i den rapport f d generaldirektören för Försvarsmakten Marie Hafström lade fram i förra veckan. Liksom jag trycker han på att den svenska militära ledningen faktiskt är minst i en nordisk jämförelse eftersom vi i Sverige koncentrerat alla staber till Högkvarteret, medan man i grannländerna har kvar lägre staber.

Därtill oroas han över förslagen om att avskaffa Försvarshögskolan och lägga ner officersutbildningen till förmån för en helt civil akademisk utbildning som kompletteras med ett års officersspecifika studier. Redan idag är den svenska officersutbildningen akademisk nog och officerseleverna läser idag in all teoretisk utbildning t o m majors nivå innan de blir utnämnda till fänrikar. Det är svårt att få officersutbildningen till samma pris som andra högskoleutbildningar. De flesta andra studenter kör inte stridsfordon, skjuter granatgevär och liknande. Det som oroar mig ännu mer och som jag ser som helt befängt är förslaget i stödutredningen att ställa in officersutbildningen (ej specoff) i fem år för att minska antalet officerare. Det lär verkligen göra susen för en redan feldimensionerad ålders- och gradpyramid där antalet överstelöjtnanter är flera gånger antalet fänrikar och löjtnanter.

ÖB oroas också över materielförsörjningen när FMV och FOI ska avvecklas till förmån för en ny myndighet. Jag tror det kan finnas vissa vinster att göra genom närmare band mellan de bägge myndigheterna, men det får inte bli ännu en av de typiska statliga myndighetsflyttarna när 79 av 80 säger upp sig och verksamheten står mer eller mindre stilla i ett drygt år (PRV). Det vore mer än katastrofalt för en redan seg materielprocess.

Det gläder mig i alla fall att ÖB tar bladet från munnen.

26 kommentarer:

Daniel Eriksson sa...
25 maj 2009 00:01  

ÄNTLIGEN! En hög uppsatt person inom politik/militär som vågar säga emot!

Per sa...
25 maj 2009 08:52  

Men...att lära sig skjuta granatgevär gör de ju knappast på MHS/FHS idag. Det är ju därför de ska få ett officersspecifikt år.

Teknik, säkerhetspolitik, ledarskap och uppsatsskrivande tror jag blir mycket bättre att läsa på en civil högskola. Finns synnergieffekter där. (Högre utbildning på lärarna, andra studenter som ska läsa samma sak).

MHS-H samarbetar redan med högskolan (hälften av kurserna läses på högskolan).

En annan effekt av att lägga utb under en civil högskola är förmodligen att utbildningen verkligen blir högskoleanpassad på riktigt. I dagsläget verkar det mest vara ett buzz-word.

Att det sedan skulle ta 5 år innan man skulle kunna ta emot studenter igen verkar helt galet.

/Per

Karl-Johan sa...
25 maj 2009 11:04  

Som student vid FHS vet jag inte om förlusten om skolan lades ner skulle vara särskilt stor.

Har totalt läst mer än tre år på universitet och min bild av FHS är att skolan är kaotisk, oorganiserad samt att det råder bristande kvalite på utbildningen

På FHS eller knutna till den finns tyvärr ett stort antal officerare som helt saknar akademisk utbildning. Tråkigt nog inser de inte detta själva utan tror på devisen att "ett självsäkert yttre döljer oceaner av osäkerhet (okunskap i detta fall)"

Det som räddar FHS är den civila utbildningen som antagligen mycket väl skulle kunna vara en del av Stockholms Universitet.

Om FHS har bidragt till att officersutbildningen blivit bättre, vilket jag faktiskt tror att FHS har, vill jag inte ens försöka föreställa mig kvaliten på utbildningen tidigare...

I stället för att rättfärdiga högre anslag till försvarsmakten bör varje individ i organisationen ransaka sig själv.
-Sköter jag resorna som jag bör, så ekonomiskt som möjligt
-Får jag äta denna maten, eller är den till för värnpliktiga
-Arbetar jag på den tid jag faktiskt ska, eller "flexar jag"
-Skulle jag gjort på detta vis om inte "kungen" betalade.

Självklart ska man i första hand se på vad som krävs av FM och sen utifrån det bestämma budget och inte tvärtom men så illa som hela organisationen ekonomiskt och effektivt sköter sig idag anser jag inte att man ska kräva mer från finansdepartementet.

Lövet sa...
25 maj 2009 13:18  

Jodå, det kommer att bli verkliga krigare av dem... 15 p års "vetenskaplig metod", 25 p genusperspektiv under första året.

timurlenk sa...
25 maj 2009 15:20  

Vad var det som var klokt ?
Att nye ÖB säger Nej till att reducera stödet ?
ÖB känner säkert till att några nya pengar får han inte.
Alltså måste hans inlägg innebära att det viktigaste i FM är storleken på HKV och FHS snarare än att få dugliga insatsförband.

Timur Lenk

Anonym sa...
25 maj 2009 18:10  

En helt civil akademisk utbildning,som ska kompletteras med ett år...
Det blir värre och värre.

Vilket år tas uniformerna bort?

Det är inte utveckling,som pågår,det är avveckling!

Möjligen utveckling mot än mer byråkrati.
Går det att sätta namn på förslagsställarna,som sitter och leker med beskäftiga miner skyddade bakom sina respektive partirepresentationer?

Någon illvillig gruppering måste väl ändå ligga bakom allt som hänt de senaste tio åren för annars är ju en så kompakt ansamlig av dumt folk helt otrolig.

Anonym i kostym

Peter F Pan sa...
25 maj 2009 22:10  

Till råga på allt annat skall HKV åter enmansutredas syftande till att effektivissera myndigheten...
Att HKV inte fungerar som det är tänkt tror jag många kan vara överens om.
Nästa relevanta fråga är:
Hur är det tänkt att HKV skall fungera? Slagordet CJTF-konceptet som arbetsmetodik fungerar uppenbart inte,i synnerhet då minst 50% officerarna ej vet vad detta egentligen innebär.
Jag är fullständigt övertygad om att en starkt bidragande orsak till oredan på Lidingövägen består i oklara ledning och lydnadsförhållanden.

Den omedelbara åtgärden som måste vidtas snarast är införandet av försvarsgrenschefer. CM, CA och CFV kan då avkrävas fullt ansvar för sina stridskrafter. Det kan gärna vara samma individer som nu, men med tydliga mandat att kunna ta befälet samt visa tydligt ledarskap OCH visa vilket håll skutan skall styras.

Så har inte varit fallet på länge.

Anonym sa...
25 maj 2009 22:36  

Det nya uppsatsförsvaret borde nyttjas som en möjlighet till att fasa ut personal efter 10-20-30 år (om dessa vill), inte som ett verktyg i början av karriären.

Se till att våra nya unga kollegor på skolan lär sig att hantera enklare trupputbildning och truppföring av mindre enheter (tropp-pluton). Därefter vidtar praktik på trupp som senare kompletteras med mer skolutbildning för mer komplex trupputbildning som t.ex eldexercis/stridskjutning i kompani och truppföring av t.ex. kompaniförband.

En naturlig stegring från det enklare till det svårare. Urval till högre utbildning sker då på ett naturligt sätt efterhand och med en tydlig urvalsgrund i gjorda prestationer.

Akademiska poäng kan vederbörande skaffa sig på riktiga universitet och högskolor, FM skall hålla sig till kärnverksamheten, dvs utbilda befäl i konsten att utbilda soldater och leda dessa i väpnad strid. Hur svårt kan det vara...?

Själv är jag av den gamla stammen med drygt 30 år i yrket. Jag har haft förmånen att gå många PRAKTISKT inriktade utbildningar med tyngdpunkt på väpnad strid (inkluderande trupputbildning och truppföring) Här vill jag särskilt nämna TSR (kaptenskursen för Regoff) liksom bataljon-chefskursen efter MHS AAK. Båda genomförda i Kvarn (InfSS)med mycket hög kvalitet och av stor betydelse för förmågan att verka på trupp.
I ett senare skede har jag valt att läsa chefskurs med akademisk prägel, men då som eget val och ej pådyvlat efter avslutad värnplikt.

Vad jag har förstått nu så saknas sådan utbildning helt eller i bästa fall slarvas över till förmån för någon uppsats om något.

Nyttja möjligheten till en civil akademisk examen som en löneförmån och avvecklingsverktyg i stället för att leka universitet/högskola. FM måste skapa ett utbildningssystem som återtar förmågan att lösa vår huvuduppgift, strid, isället för att vara akademiskt menlösa.

Per sa...
25 maj 2009 22:43  

Per till Anonym i kostym:

Poliser läser utan uniformer 1a året. Efter 1a året har de så mkt praktik att det är mer praktiskt att ha på sig uniformen. Fungerar alldeles utmärkt. Det är inte gamla anor, honörer och artigheter till lärarna på högskolan som gör att vi kommer tänka mer outofthebox och bli snabbare än andra.

/Per

Anonym sa...
25 maj 2009 22:48  

Per!

Jag syftade egentligen på politikernas strävan att undan för undan avmilitärisera verksamheten
för billiga politiska poäng.
Uniform ser ju så krigiskt ut,inte sant?

Hälsn, Anonym i kostym

Anonym sa...
25 maj 2009 22:49  

Det är inte utan att ÖB, i positiv bemärkelse, överraskar när han efter en längre period av tystnad nu offentligt kommenterar det "Hafsverk" som går under benämningen Stödutredningen.

Till skillnad från sin företrädare, vilken hade betydande svårigheter i sina kontakter med media, väljer Göransson att likt Viktorin kommunicera sitt budskap rakt och tydligt.

Kritiken mot Stödutredningens i många stycken bristfälligt konsekvensanalyserade och märkligt ogenomtänkta besparingsförslag framstår både relevant och nyanserad. Göransson, som uppenbarligen inser orsakssambandet mellan försämrad kvalitet och ökade risknivåer, förefaller uppriktigt bekymrad beträffande de oönskade konsekvenser vilka sannolikt följer av ett beslut att realisera utredningens förslag.

Det är glädjande att kunna konstatera att Göransson tar sitt uppdrag på allvar och att han värnar om skyddet för den egna personalens liv och hälsa. Med företrädarens spel för galleriet, syftande till att i någon mening rädda eftermälet, i färskt minne blir den närmaste tidens händelseutveckling en utmärkt värdemätare av djupet i Göranssons engagemang.

/Mållgan

Anonym sa...
25 maj 2009 23:58  

Trodde lagom VAR bäst . Varför ska vi alltid ha de bästa grejorna (dyrast)? Andra nöjer sig med en ngt lägre nivå och får då mkt mer pang för pengarna. ÖB plockar billiga poäng genom att hänvisa till säkerheten för soldaterna utan att kommentera effektiviteten av små skräddarsydda materiellserier mm. Populistiskt ÖB, bruka allvar!

/Johan

milmap sa...
26 maj 2009 02:21  

@ målag,

du hakar upp dig på det här med konsekvensanalays... Det är inte utredningens uppdrag. Har aldrig varit. Bara för att man inte gillar innehållet, betyder inte det att det är fel på formen.

Jonas75 sa...
26 maj 2009 11:10  

Johan,

Kan inte du berätta för mig vilka grejor vi har som är bäst?

Johan sa...
26 maj 2009 18:59  

Jonas75:
Visbykorvetterna, 39an, Gotlandsubåten är state of the art på många områden, till exempel.

Mkt dyra projekt som delvis indirekt gjort att vi inte har råd med andra saker (suboptimering) tex beväpning till våra flygplan eller andra nya fartygstyper som vi behöver.

Armén har säkert liknande historier (men är inte särskilt bevandrad kring dessa. Stridsfordon 90 kanske inte var ett så bra köp i efterhand? Behöver vi verkligen excalibur?)

/Johan

Jonas75 sa...
26 maj 2009 21:04  

Johan,

Alla dessa vapenplattformar är i sig mycket mycket bra. Väldigt imponerande av ett land som Sverige att tillverka så fina grejor. Dock..
Gripen: saknar modern radarjaktrobot i tillräcklig kvantitet. Saknar modern beväpning mot markmål i tillräcklig kvantitet. Har en ganska omodern och klen radar. Dessutom, våra piloter får flyga alldeles för lite.
Visby: luftförsvar, luftförsvar och åter luftförsvar. Kan även lägga till avsaknaden av modern ubåtsjakttorped (45:an duger inte riktigt). RBS 15 MK II är inte heller helt modern.
Gotland: Grym ubåt! Dock, för små kvantiter Tp 62. Omodern 400 mm torped. Ganska svaga passiva hydrofoner. Ingen TAS. För litet antal båtar dessutom.

Synd att vi skaffar så fina vapenplattformar men pengarna räcker inte till att beväpna dem.

//Jonas

Johan sa...
27 maj 2009 08:02  

Jonas75: det är ju exakt det som ÄR min poäng. I strävan att få det BÄSTA så har vi inte råd med andra saker.

/Johan

Anonym sa...
27 maj 2009 17:24  

@ milmap 26 maj 2009 02:21

Om det inte låg i Stödutredningens uppdrag att göra någon form av konsekvensbeskrivning eller analys av vad de förslag till besparingar de lägger fram får för konsekvenser så är det ju inte så svårt att föreslå åtgärder som leder till besparingar...

Då kan man ju föreslå vilka vansinnigheter som helst

Det minsta man kan begära är väl i alla fall en "rimlighetsanalys", dvs om det över huvud taget är rimligt att föreslå vissa besparingsåtgärder, eller?

Fast det är ju klart om man ska göra någon form av analys av vad åtgärderna får för konsekvenser så innebär det ju minst två saker:

1. Man måste sannolikt fördjupa sig lite mer i ämnet än om man bara ska föreslå besparingsåtgärder

2. Man kan ju riskera att hållas ansvarig för konsekvenserna av besparingsåtgärderna

och det låter väl inte så kul...

Om vi hade haft beslutsfattare som varit uppriktigt intresserade av att skapa ett fungerande och effektivt svenskt försvar och beredda att ta konsekvenserna av sina förslag och beslut så hade vi nog inte varit där vi är nu...

Intresserad och beredd om det behövs

Johan sa...
27 maj 2009 18:02  

Men... hela poängen med utredningen är ju att den håller förmågan konstant och tittar på effektivisering. Då slipper man ta ställning till om man ska ha mer eller mindre förmåga, den håller ju det för givet.

Mkt enklare, och mkt mer konkret.

Skära i förmågor kan ju ngn annan få göra med tror inte man gör det med en enpersonsutredning.

/Johan

J.K Nilsson sa...
27 maj 2009 18:36  

Johan, håller vi förmågan konstant om vi inte utbildar några taktiska officerare eller kaptener på fem år? Jag vet då en organisation som blir handikapad.

J.K Nilsson

milmap sa...
28 maj 2009 19:08  

@ (någon av alla) annonym,

jag skall inte fördjupa mig i den parlamentariska ordningen, men om vi skall ta detta med utbildningen så redovisar utredningen hur man resonerat.

Jag förstår inte alla som klagar på att det inte finns någon analys; det gör det. Just med utbildnigen resonerar utredningen som så att det finns en stor övertalighet i alla grader. Om man ställer in utbildningen så kommer denna övertalighet att minska pga avgångar och annat. Så långt allt gott och väl. FM fungerar ju nu inte riktigt på det viset, att man utan obehag kan avbryta rekryteringen, men det är FM`s uppgift att beskriva detta i remissutlåtande.

En utredning fattar vidare inga beslut. En utredning förser en uppdragsställare med underlag att fatta beslut på. I slutändan är det aktuell politiker som fattar beslutet, och står för ansvaret.

Jag ser inte att det egentligen finns skäl för den kritik som framförs. Ja, det är radikala förslag, ja, det får stora konsekvenser. Nej, allt kanske inte går igenom, men det är denna ordning vi har. Jag tycker att fler borde ta sig tid att läsa utredningen i sin helhet. Det finns en hel del intressant där.

Peder sa...
31 maj 2009 14:34  

I dessa spar och nedläggningstider är det ju lustigt att MHS Karlberg beslutat att det är av vikt att åka med hela innevarande kadettkull ned till Italiens västkust (Amalifikusten) för att där titta på platser som varit strategiska under WW2.

Kan inte bli jättebilligt. Att sedan ha en administration under resan på 25% lärare (ca 20 st per 70 kadetter) och annan personal är närmast ironiskt med tanke på hur försvarmaktens fördelning ledning / effekt är fördelad.

Varför vill de åka och titta på PLATSER som varit viktiga under ett symetriskt storkrig för 50år sedan när dagens krig snarare är av gerillatyp? Säkert en trevlig belöning och morot för våra kadetter, men var i ligger nyttan för FM?

Varför, om de nu måste åka utomlands, åker de inte till en plats(?) där mer aktuell taktik varit tillämpad? Är det inte bättre att lägga pengarna på gästföreläsare (eller helst inte alls) i så fall?

/Undrande pedagog.

Wiseman sa...
31 maj 2009 17:08  

Peder: Det har jag också undrat flera gånger...

Anonym sa...
31 maj 2009 21:41  

Kan låta meddela att det är två resor (2* ca 70-80 elever plus stor deligation lärare/admin) och de har redan varit. Momenten vi gjorde var rena skämten. Lärarna kan för lite (men låtsas som om de kan och vet). Rent sparmässigt kanske de borde låtit lärarna flyga 2:a klass....

Mackan sa...
1 juni 2009 21:24  

Tror att lärare på många skolor blivit institutionaliserade. Gick OHS 96-98 och när jag nyligen besökte den aktuella skolan såg jag minst 2 lärare som varit kvar sedan dess. Det kan aldrig vara bra med lärare som varit borta från verkligheten så länge.

Givetvis hänger det ihop med att skolorna ligger på orter där förband blivit nedlagda och officerarna sökt sig till skolan för att få bo kvar. Ett förståligt skäl, men det drabbar nog kvaliteten på utbildningen.

milmap sa...
4 juni 2009 14:58  

Som vanligt kan ni bara gnälla på vad som görs, istället för att föreslå vad som istället borde göras. Fördes någon diskussion om lämpligheten i resan före avfärd?

Jag kan ge mig den på att ni som åkte sket fullständigt i upplägget, och väntade er att lärarna istället skulle trycka in fakta i huvudet på er.

Det är ofattbart naivt av studerande vid militär skola att avfärda historien på det sätt ni gör här.

Kanske har det oxå slagit er att det man minst behöver på en aktuell konfliktplats är ett antal förvirrade kadetter?

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade