Stödet kläms åt

Marie Hafström presenterade idag sin utredning om hur man kan spara in pengar på Försvarsmaktens stödmyndigheter. Liksom otroligt många andra utredningar om Försvaret är frågeställningen fel från början, precis som SvD:s ledarblogg påpekar. Istället för att fokusera på förmågan, fokuserar utredningen på hur mycket pengar som kan sparas in - 3 mdr kr. Varför ställer man inte frågan "Vilket stöd skall stödmyndigheterna lämna och i vilken omfattning? Hur får man ut mesta möjliga effekt?. Tydligen är detta ointressant. Ganska talande för absurditeten runt stödmyndighetern är också att Hafström förväntade sig att hitta verksamhet för 8 mdr kr, men hittade till slut verksamhet för 10 mdr kr. Hur är det möjligt?

Jag kan hålla med om mycket i utredningen. Det jag dock framförallt ställer mig frågande till är en reduktion av HKV. Vid en första anblick synes det helt absurt hur stort HKV är i antal tjänster, hur antalet tjänster ökat de senaste åren och framförallt i förhållande till förbanden.

Dock ska man även väga in följande parametrar i ekvatationen (vilket jag kan garantera inte alla gör). I FB 04 avvecklades de sista delarna av militärdistrikten, vilket var rester av fördelningstaberna, milo m m. Likaledes inordnades även de taktiska kommandona (nu staber) i HKV, tillsammans med de operativa och strategiska delarna. I Sverige saknar vi alltså någon mellanliggande stabsnivå mellan regementen/flottiljer (numera tyvärr endast bataljoner och divisioner) och HKV. Det är där den stora besparingen i ledning skett. Oavsett om Försvarsmakten består av 10 brigader eller 4 bataljoner krävs det i alla fall en högre stab som samordnar, planerar framåt osv. Huvudet kommer i små organisationer alltid att vara oproportionerligt stort. Alternativet är att än fler stabsuppgifter läggs ut på förbanden med minskade kärnverksamhet som följd. Skräckexemplen torde vara förra årets förbandsnerläggningsunderlag, liksom förra försvarsbeslutets, när respektive förband uppdrogs att utreda sin egen effektivitet som underlag för nerläggning. Vi måste inse att idag är våra staber i HKV fulla av en hel del tjänster som för 20 år sedan inte existerade inom Försvarsmakten, när det gäller miljö, jämställdhet, kvalitetskontroll osv (utan att på något sätt förringa dessa tjänster. Tyvärr måste man ju påpeka sådant rakt ut för att slippa bli missförstådd). Sedan kan man ju överhuvudtaget om ifrågasätta om HKV är en stödmyndighet till Försvarsmakten?

Jag tror att en hel del står att vinna i en sammanslagning mellan FMV och FOI. Samtidigt fruktar jag lite för ett avvecklande av FHS. Det enda goda som det skulle föra med sig vore att det kanske skulle bli slut på flummet i den militära utbildningsvärlden där man påstår sig ha högskolenivå på utbildningen. Dock befarar jag att vi hamnar än längre från vad militär utbildning ska syfta till - att få fram chefer som förstår kriget och framförallt hur man vinner detta.

Ett upptagande av Pliktverket i Försvarsmakten tror jag är av godo. Det skär bort ett mellanled i processen att få fram rätt soldater. Förbandens beställningar av soldaterna hos Pliktverket åratal i förväg har alltid varit en källa till problem. Förhoppningsvis blir detta enklare nu. Jag ser gärna all verksamhet som rör Försvarsmakten under ett tak, med en chef - ÖB.
"Din ledamot", Göran Pettersson m fl oroar sig över kostnader och effektivitet i rekryteringen. Det gör jag också som den yrkesförsvarsskeptiker jag är.


Den stora frågan som alla bör ställa sig är: Vilken verksamhet ska dessa tre miljarder kr komma till godo? Att täcka upp i statsbudgeten eller omfördelas inom försvarsbudgeten till förmån för verksamhet och materiel?

Utöver detta funderar jag på två saker. Varför berörs inte Fortifikationsverket av stödutredningens betänkande när det handlar om en verksamhet som 0,3 mdr kr dyrare (omräknat till årets kronkurs) än 1999 trots att uppåt 75% av förbanden avvecklats. Var i hela fridens namn tog mastodonten Fortifikationsverket med sin "marknadsmässiga" hyror på Försvarsmaktens lokaler vägen i utredningen?

Det andra jag har att fundera på är den säkanmälan som enligt uppgift just nu ligger inne mot mig och bloggen. En trevlig start på helgen.


Stödutredningen - Sammanfattning
Stödutredningen - Hela rapporten

31 kommentarer:

Johansson sa...
16 maj 2009 00:45  

Nu börjar det!
Säkanmälan mot bloggen kan bara bygga på mosaik.
DVS. När nog många bidragit med info har man helheten.
SYND att detta inte kunskap och kompetens omhändertagits ordervägarna.
Hur man än gör verkar det gå åt helvete.
Inget krig har vunnits av ETT system eller ETT vapen, vinst har alltid bestått av någon form av helhet eller mantra!
Står fortfarande vid mitt mantra, demokratin är viktigare än FM!
Om FML för oss bakom ljuset måste vi stå upp för folket!
När folket lämnar oss, då lämnar jag FM.
Intill dess, FIGHTS ON!

Johansson, FV

Roger Klang sa...
16 maj 2009 01:20  

Men beror säkanmälan på de uppgifter som framkommit i din blogg, eller beror den på dina analyser?

Du kan ju trösta dig med det!

Carlsson tycker sa...
16 maj 2009 07:27  

Du har rätt i att man först måste definiera vad stödet skall bestå i och sedan dimensionera det beroende på kostnaden. Problemet är att stödmyndigheterna i uppdragtaktikens anda har låtit sina kostnader öka oproportionerligt (kört på löpande räkning)därför att ingen konkurenns har funnits i denna planekonomiska värld. Och visst hur gled fortverket ur greppet?

Anonym sa...
16 maj 2009 07:40  

Den sannolika anledningen att FORTV inte har ingått i Maries uppdrag är att denna myndighet sorterar under Finansdepartementet och inte Fö. Det hade krävts fler och svårare samråd för Tolgfors utredningsuppdrag om andra departement än det egna skulle utredas.

Spännande att FM inte gett upp försöken att stoppa denna blogg. Hoppas vi får följa turerna runt denna då transparensen i myndigheten i huvudsak finns i bloggosfären idag.

Halldin sa...
16 maj 2009 09:22  

Att "attackera" denna blogg känns... sannolikt, men dumt. Tyvärr har inte FM någon känsla för PR och Tolgfors har nog fullt upp att leka med plastkrigare i sandlådan.

Förutom den personliga tragedin, skapar man inte en hjälte? Till och med Aftonbladet skulle ju komma med då.

Wiseman, jag har läst denna blogg sen sommaren 2007. Plus, minus några veckor. Försvarsdebatt fanns inte innan dig och Tidningarna skriver i stort sett det du skriver. Denna blogg har gjort ett större avtryck än många regeringar.

Ville egentligen bara säga tack.

Tack.

Mvh Halldin

Wiseman sa...
16 maj 2009 09:27  

Tack, Halldin!

Anonym sa...
16 maj 2009 10:42  

Valkyrian Hafstöm - Materielverkets bane, eller;
dumskallarnas sammansvärjning.

Efter att Peter Lagerblad genom de bristfälligt konsekvensanalyserade besparingsförslagen i Försvarsförvaltningsutredningen tvingat ner FMV på knä, levererar nu Marie Hafström det avgörande dråpslaget.

Hafström - som efter en habil prestation i Kustbevakningen, en medioker d:o i Försvarsmakten – har av regeringen förordnats som utredare av de så kallade stödmyndigheterna. I den senare rollen förefaller den slutliga kortslutningen i synapserna ha infunnit sig. Hon föreslår att den, efter Lagerglads nedskärningar 2005 av kostnaderna med 900 mkr, redan dysfunktionella myndigheten skall bantas med ytterligare 658 mkr samt att den skall slås ihop med FOI.

Det förefaller inte orimligt att anta att våra försvarspolitiker - i likhet med vad som var fallet med Lagerblads förslag - kommer att okritiskt klubba igenom Hafströms förslag till punkt och pricka. Vissa försvarspolitiker (även framträdande och i media frekvent förekommande sådana) anser dessutom att Lagerblad stod för en närmast brilliant prestation och sannolikt kommer de sammansvurna att unisont stämma upp i hyllningskören även till Hafströms lov.

Hur står det till med analysförmågan?
Vilken är den egentliga huvudorsaken till att försvaret inte förmår stödja våra utsatta pojkar och flickor i Afghanistan med ambulanshelikoptrar?
Varför är inte Hkp 10B ännu levererad till försvaret?
Hur mycket fortare kommer det att gå om vi slutligen punkterar det redan kompetensdränerade FMV?

Frågorna är många men ingen förefaller bekymra sig om att ta reda på svaren.

----------------------------

Säkanmälan av Wiseman - är det någon som är förvånad?

/Mållgan

Anonym sa...
16 maj 2009 11:00  

Stå på dig! Den här bloggen är ett av få ställen dår yrkesfolk säger sitt hjärtas mening. Det har varit för mycket hysch hysch kring försvaret och det som sätt som det sköts.

Låt den som vill försöka hitta uppgifter som varit till men för rikets säkerhet här, det tror jag inte finns. Däremot en finns en uppfriskande debatt som ger behövlig kunskap långt utanför grindarna!

/Monitor
ps Jag tror att Fortifikationsverket lyftes bort ur Hafströms utredning eftersom en annan statlig utredning som ser över h e l a statens fastighetsverksamhet startade för någon tid sedan. ds

Anonym sa...
16 maj 2009 11:49  

Tack för alla djupa och förklarande analyser av vad som händer inom försvaret.

Håller med om att fortifikationsverket och all interndebitering är idiotisk.

Hoppas på mer av samma kaliber.

/JxL

Per sa...
16 maj 2009 13:07  

Stå på dig!
Det är inte särskilt förvånande att det har lämnats in en säkanmälan på din blogg. HKV gör allt för att tysta obehagliga sanningssägare. Det är för övrigt något som genomsyrar FM i stort. Sanningssägare skall hållas nere så att bristerna inte kommer upp till ytan för då kan karriären hotas.
Men om bristerna inte kommer fram så kan man heller inte rätta till dem.
Återigen, Stå på dig! Någonstans måste debatten föras om HKV inte vill ha den på EMIL så får det bli här!

/Per

Wiseman sa...
16 maj 2009 14:17  

Per m fl: Självklart viker jag inte ner mig.

Apropå EMIL såg jag för någon månad sedan djupt ner i några underkataloger att man genomförde ett försök med att starta en "blogg" på EMIL. :)

Åhlander sa...
16 maj 2009 14:56  

Till Halldin

Sten Tolgfors vår egna vapenvägrare och regeringens nickedocka till försvarsminister har nog aldrig lekt med plastsoldater. Varken i sandlådan eller någon annanstans.

Till Wisman

Tack för att du ännu en gång visar vart problemen finns. Jag önskar bara att fler Svenskar ville förstå hur sjukt undermannade, sönderbrutet och ihåligt försvaret blivit på grund av alla nedläggningar och bantningar.

Lycka till med säkanmälan!

Anonym sa...
16 maj 2009 18:29  

Svar till Carlsson tycker...Anledningen till att FortV inte ingår i Stödutredningen är att regeringen redan tillsatt en utredning för att se över statens fastighetsförvaltning i sin helhelt.

Som vanligt på denna blogg så tar man först inte reda på fakta...pinsamt låg nivå på analyser och slutsatser.

Anonym sa...
16 maj 2009 20:37  

Tror som Johansson, att säkanmälan bygger på "mosaik".

Vad är nästa steg, säkanmälan mot internet ?

Anonym sa...
16 maj 2009 21:48  

Mycket bra och initierad blogg, stå på dig.

Anonym sa...
16 maj 2009 23:28  

Känns ju jättebra att stödet ska minskas.Om vi börjar på låg nivå, vad blir konsekvensen för de idag överadministrerande (nytt ord?) komp o plutcheferna som knappt har tid att träffa soldaterna i veckorna pga alla rapporteringar i datasystem. Soldatutbildningen får skötas av korttidsanställda av skiftande dignitet och kvalitet. Jfr uppsägningen av 100 löneadministratörer av 125, så att enskild tjänsteman kan/ska lösa all rapportering själv. Blir ju kul när det anställda kompaniet ska logga ut i palasso efter en dag i fält. Kan bli kö vid kompanidatorn eftersom systemet med att dra ett kort inte gick att ha kvar, oklart varför. Blir väl att åka hem från skjutbanan efter tvåfikat så att alla hinner logga ut. Är det kärnverksamhet att sitta vid en dator och sköta sånt som man inte direkt behöver någon officers eller soldatutbildning för att klara! En truckförare på ett kommersiellt företag kör troligen truck närmare 100% av sin arbetstid för det är hans kärnverksamhet, 1 st assistent räknar ut vad 153 truckförare ska ha för utfört arbete. Ska bli intressant att se vad PRIO avlastar stödverksamheten med (som med detta argument ju kan dras ner) men som i själva verket kommer öka arbetsbelastningen på varenda anställd. Varje individ ska i princip sköta sin egen rekrytering, anställning och avveckling genom detta fantastiska system. Detta resonemang tror jag går att överföra på alla uppgifter som FMV- FOI etc utför som då överförs på anställda i insatsorganisationen. Det som inte stödet ger måste utföras av någon i kärnverksamheten = mindre tid för densamma. Sen kan kostnaderna för stödet diskuteras men det är en annan historia.
Jocke

Wiseman sa...
17 maj 2009 01:57  

Jocke: Det är en stor farhåga som jag också har. Förutom exemplet med hur Palasso helt plötsligt gjort alla chefer på kompnivå och uppåt till lönehandläggare, fick samma chefer efter nyår även ta över stora delar av de uppgifter personalenheterna tidigare löste när man minskade dessa med 75% och istället inrättade ett nationellt HR-centrum. Det är knappast så att det blir mer tid för cheferna ute i kärnverksamheten.

Jag minns hur man på förbanden beskrev inrättandet av Palasso Egenrapportering med att det sparar in x antal miljoner kr på löneenheterna genom att ett antal handläggare kan sägas upp/omfördelas. Det var inte populärt att ställa frågan huruvida deras arbetstid då inte hamnade på chefsnivån i kärnverksamheten.

Vi har ännu inte sett de fulla effekterna av PRIO. Bara en sån sak att ingen officer kommer att kunna sägas upp på något år för PRIO:s personalfunktion ännu inte fungerar, gör mig full av förväntan. Enligt OF: "PRIO:s
organisations- och befattningsregister
kommer troligtvis att vara stängt för förändringar
under 2009 på grund av att systemet
måste uppdateras."

J.K Nilsson sa...
17 maj 2009 14:55  

Säkanmälan? Det här börjar likna VPLnytts spalt med kängan och berömmet. Citatet "Man är ingen riktig truppare innan man fått en känga i VPLnytt" kommer att ändras till "Man är ingen riktig bloggare innan man fått en säkanmälan på sig".

Vill bara önska lycka till och jag kan konstatera att vi har långt kvar innan var officer har det modet som Alf Ingesson-Thor visar genom sin kritik av flygsäkerheten i FM.

Men L16 är en het potatis i FM, det märkte jag för ett antal år sedan...

J.K Nilsson

Anonym sa...
17 maj 2009 20:34  

Är man helt förd bakom ljust när man föreslår att de taktiska staberna ska läggas ned? Ursäkta, men vem är det som egentligen kravställer och genomförd den praktiska ledningen av förbanden?. Joint-nivån verkar ha segrat i kampen om HKV, vilket inte bådar gott för framtiden.

milmap sa...
18 maj 2009 06:12  

Flum i utbildningsvärlden? Kanske känner du inte igen dig från din tid i skolbänken, men det betyder inte att nuvarande officersutbildning är flummig.

En passage som många tycks missa i stödutredningen är att all grundläggande (OP) officersutbildning och nivåhöjande utbildning (SU undantaget) ställs in under perioden 2009-2014. Ett ganska radikalt grepp måste man nog säga. Nu vet jag inte när beslut om stödutredningens innehåll skall fattas, men om utbildningen skall ställas f.r.o.m 2009 så måste beslut fattas ganska så snart.

Förre ÖB sade ofta att hans störst misstag var att inte anställa en årskull. Nu rör det sig om 5 årskullar officerare i förslaget. Skall bli mycket intressant att se utvecklingen av detta.

Anonym sa...
18 maj 2009 08:52  

Wiseman,

Fortsätt - du gör en verklig insats för försvarsdebatten. Den viktigaste på länge.

P 5 forever

Anonym sa...
18 maj 2009 09:26  

Finns Säkanmälan att läsa någonstans? Eller är allt så hemligt att offentligehetsprincipen inte gäller?
Är inte så insatt i hur försvarsmakten fungerar men ganska intressant att läsa som privatperson... Verkligen förvånande hur en myndighet kan fungera ibland,

Anonym sa...
18 maj 2009 16:40  

Stefan-
Jag har nyss sträckläst utredningen och hittade inte många sakfel eller konstigheter. Betänk att detta skall tragglas vidare i beslutshierarkin innan det blir verkliget. En hel del kommer nog försvinna på vägen. Synd bara att Fortverket av formella skäl klarade sig ur denna utredning. Det hade varit spännande och se vad slutsumman blivit då. 14 mrd?

Jag skulle bara vilja utbrista ett ÄNTLIGEN-allt för krigsförbanden, kommer ni ihåg den devisen? Tas alla de föreslagna besparingarna och några lämpliga till kan den bli verklighet.

Tack för en bra blogg./
Stefan -numera civil- en budget om året och en jämställdhetsplan vart femte år. Kärnverksamhet hela dagarna.

J.K Nilsson sa...
18 maj 2009 16:46  

Milmap, var har du läst det? Kanske man kan få läsa det ut hästens mun så att säga? Mycket intressant utveckling i så fall.

J.K Nilsson

Anonym sa...
18 maj 2009 17:56  

1. Interndebitering är ett sätt att undvika suboptimering och överutnyttjande av interna resurser samt på ett enkelt sätt se om det skulle löna sig att köpa tjänsten/varan utifrån. Det är dock knasigt att göra det varor och tjänster som absolut inte kan bytas ut (mkt av infrastrukturen i FM), eftersom det då bildas ett monopol där kunden dessutom har mkt låg priskänslighet -> extremt höga priser = kraftig suboptimering.

2. Att utreda behovet först och sedan dimensionera myndigheten är på det sätt man skulle göra i de bästa av världar.

Tyvärr tenderar myndigheter att äska om så mkt pengar de bara kan i alla lägen. En dagisavdelning som inte förbrukar sin budget under en period kommer få en mindre budget nästföljande period -> omvänt incitament.

Således tenderar en behov först, medel sedan-ansats att bli dyr, då behovet överdrivs. Det omvända är som påpekats också mkt knasigt, (då ju medlen skulle gå mot noll om man enbart vill ha en billig verksamhet) och därför sker ngn sorts både-och ansats. (Gäller ju alltifrån skola till polis för den delen också)

/T

Anonym sa...
18 maj 2009 18:07  

Glömde säga att korrekt internpris är marknadspris MINUS den samordningsvinst organisationen får genom den interna transaktionen. I många organisationer är det en ganska liten samordningsvinst medan den i FM's infrastruktur är enorm.

http://en.wikipedia.org/wiki/Transfer_pricing#Economic_theory

/T

milmap sa...
19 maj 2009 04:35  

@ J.K Nilsson,

under punkten 9.2, överväganden och förslag står det att läsa om detta radikala grepp. Gissar att FM kommer att ha synpunkter under remissvarvet.

J.K Nilsson sa...
19 maj 2009 22:41  

Milmap, menar du i propositionen eller underlaget ifrån FM?

J.K Nilsson

Anonym sa...
20 maj 2009 22:01  

Citat från:

http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/64/55/60192619.pdf

"Någon grundläggande officersutbildning eller s.k. nivåhöjande
officersutbildning påbörjas inte under perioden 2009-2014.
Specialistofficersprogrammet fullföljs."

5 årskullars glapp?
Det kan inte vara sant?
Så nu är Försvarsmakten nerlagd på riktigt?

/Johnny Kontant

J.K Nilsson sa...
21 maj 2009 10:34  

Ja du milmap, Hafströms underlag skulle leverera besparingar och inställda utbildngar genererar besparingar. Hon har inte konsekvensbeskrivit sina förslag så jag tycker inte att det är en trovärdig utredning. Det är inget som är beslutat om eller ens omgjort till ett förslag att FM skall genomföra Hafströms förslag.

J.K Nilsson

milmap sa...
22 maj 2009 10:19  

Konsekvensbeskrivit? Det ligger inte i utredningens uppdrag att göra det. De tar fram ett underlag för besparing, vilket är gjort, och de visar också på förhållandet mellan tillgängliga officerare och aktuellt behov, vilket är FM egna siffror.

Sedan blir det knepigare. Att - som utredningen föreslår - ställa utbildning för att jämna ut oddsen, s.a.s, är nog inte lika enkelt som det verkar. Men jag får hålla med om att det finns en viss logik i resonemanget.

Självklart kommer FM att ha synpunkter, och dessa synpunkter kommer såklart att innehålla en eller flera konsekvensbeskrivning. Sedan fattar riksdagen sitt beslut, och bur underlaget ser ut då, det vet vi såklart inte idag, men inskränkningar blir det alldeles säkert.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade