Undergången – Politrukernas uppenbarelse!

Nedanstående är ett gästinlägg med anledning av debatten om den projekterade framtida gemensamma lägescentralen.


Generalerna har börjat sin avbön med vad de visste eller vilket beslutsunderlag de hade.

2002 producerade en överstelöjtnant filmen om NBF med en vision om vad NBF skulle kunna uträtta, ett ledningsteam skulle kunna agera mot 2 händelser runt Öresundsbron (luft och mark) och 1 händelse utanför Gotland (sjö)i samma ledningscentral.

2008 sattes de praktiska lösningarna på pränt. Allt i en byggnad, i en stad.

2009 levereras sanningen till politikerna. Förskjutna, nedlagda och bortprioriterade matrielprojekt. Förmågeleveranserna kvalitetsförsämras. Hyllvara som ska göra allt billigare finns, men utnyttjas inte. Förbanden börjar anmäla begränsningar (Läs gärna officerstidningens artikel om Flygstridsledningsförmågan). Begränsningarna kommer generalerna tillkänna via bloggar och ledningsofficerares öppna brev, följt av ett medialt intresse. Vad visste försvarsmaktsledningen (FML)? Hur blev det så här? Vad hände med ordervägarna inom FM?

Från 2002 har projektet NBF drivits. Att ifrågasätta projektet har varit lika med att avsluta sin karriär. När NBF skulle realiserbarhetsprövas (DEMO-övningarna) fick man undermålig utrustning. Hårdvara, mjukvara och kringutrustning. Feedback möttes alltid med, ignorera tekniken, utvärdera metoden. För de flesta slutade utvärderingarna med att man inte behärskade den bristfälliga tekniken och att man därigenom ej kunde pröva metoden.

Till huvuddel bestod DEMO av arméofficerare. Flygvapnet och Marinen var underbemannade vid DEMO. Vissa befattningar besattes av underkvalificerad personal. Luften har gått ur NBF. Ska ledningsfunktioner i övriga FM betala priset för ett misslyckat projekt?

På förbanden känns det som att PROD LED har fört FML bakom ljuset i åratal. Resultat av effektbaserade operationer kommer att fördröjas pga att ledningsfunktionen byggs utifrån ett markperspektiv, utan hänsyn till sjö och luft.

HKV har sedan april haft uppgiften att redovisa två alternativ: att centralisera allt eller att bibehålla vid förbanden. Svaret skall redovisas innan årets slut.

Vi vill se ekonomiska kalkyler som motiverar nedläggning av fungerande system, funktioner och förband och som inte skapar förmågeglapp. Vad kostar nedläggning av ett "berg"?

Det enda svar som PROD LED ger är kostnadsberäkningar vad dagens förband kostar. Det svaret jämförs med vad en anläggning kostar, på ett ställe. Militär ekvation, det är billigare på en plats än flera. När når man break even? När har man återtagit förmågan? (skriver jag vilken förmåga blir det här en H-handling)

En FV-officer förmedlade anteckningar från NOC/GLC mötet på Karlberg till delar av FV personal via mail. Enligt uppgift konfronterades officeren av en person från PROD LED då man ansåg att personen spred hemliga uppgifter. Inom FV gick direktiv ut att mottagare skulle radera det och hålla en restriktiv spridning av infon i anteckningarna. Jag har personligen fått order om att hålla en restriktiv delgivning av den informationen. OM officeren spridit hemliga handlingar måste man genomföra en menbedömning. Jag bedömer att menbedömning ej skett. Om det inte är spridning av hemlig information, är signal effekten från PROD LED tydlig. Ifrågasätt oss inte!

Helheten saknar betydelse, särintressen överrider doktriner och de som skapar dessa fenomen är handläggare på högre nivå. De är fostrade att försvara sina skrån under år av nedläggningar vid förband. De har blivit politruker – moderfunktionens/förbandets intressen är viktigare än helheten och NBF har tagit politrukerna till nya nivåer.

Filmen från 2002 visar en flygstridledare som levererar ett flygplan. Alltsedan dess har man förväxlat begreppen inom NBF. Stridsledning är inte samma sak som förbandsledning. NBF har varit en lekstuga för PROD LED m fl. De understöd PROD LED fått har saknat kvalitet, men gagnat dess intressen. Visionen att leda tre försvarsgrenar från en plats är en kittlande tanke. För att lyckas med det måste man ha kompetens inom ALLA arenor. Något som inte visat sig under DEMO.

/Johansson, Ledningssystemofficer FVDet kan vara intressant i sammanhanget att nämna att Centern på sin riksstämma antog en motion att verka för att det ska råda en karenstid på ett år för militärt anställda nyckelpersoner som lämnar Försvarsmakten för att arbeta för försvarsindustrin. Måhända ett klokt förslag, men det ska nog gälla för en hel del andra statliga sektorer också.

4 kommentarer:

J sa...
12 maj 2009 kl. 15:28  

Mycket bra skrivet!
"ledningsfunktionen byggs utifrån ett markperspektiv, utan hänsyn till sjö och luft". Sjö och luft är väl de enda ledningssystem som fungerar i verkligheten? Ska man då bygga en gemensam ledningscentral så gör det på annan militär ort i Mälardalen och låt inte dem svärtas ner av NBF i Enköping. När ledningssystemet för markförmågorna börjat närma sig samma klass som sjö och luft kan de flytta in under samma tak men inte i Enköping, och det för att spara pengar och behålla personal.

Anonym sa...
13 maj 2009 kl. 14:15  

En Försvarsmakt = En armé

Anonym sa...
13 maj 2009 kl. 17:45  

Fantastiskt bra skrivet av Johansson och all heder åt Wiseman som publicerar detta på sin välbesökta blogg.
Tanken kittlar mig över hur man ska kunna stridsleda en övning i storleksklassen av Loyal Arrow (nu nämner jag inget om AOC-funktionen för den är INTE väsentlig i detta fall) från Enköping. Ska FSL och sambandsansvariga sitta på telefonkonferens eller videokonferens med ingående flygförare, FAC´s och andra deltagande förband för att kunna vara "tillräckligt" inbriefade i en ex COMAO (COMposit Air Operation)? Visst det kanske fungerar men vad blir kvalitén? OCH vilken effekt får man ut i slutända? En framgångsfaktor för ett sådant flygföretag (COMAO) är ett välsmort maskineri där alla delar fungerar utan friktioner. Nog om det...

Är själv en ledningssystemofficer som fick denna sammmanfattning av mötet på Karlberg. Fantastiskt att få lite info om än all väsentlig information om kostnader och personalfösörjning, undvikande av systemkollaps m.m. saknades. Döm om min förvåning då jag dagen efteråt får ett mail om att detta betraktas som H-handling och skall behandlas därefter. Än en gång ett bevis på hur lågt i tak det är inom försvarsmakten. Hänvisar bara till http://blogg.svd.se/ledarbloggen?id=13357 Det är så sant...undrar om ProdLed ska H-stämpla detta med...då får dom något att bita i.
//En trots allt, hoppfull Flygstridsledare

Anonym sa...
14 maj 2009 kl. 16:51  

"Break-even" för flytt av berg:

Någon som helst överslagsberäkning på kostnaden av flyttning av ett berg och dess ingående komponenter hade över huvud taget inte gjorts innan det preliminära beslutet om nedläggning (det finns sådant som är MYCKET dyrare att omplacera än en stridsledningscentral).
När siffrorna på nybygge av GLC/NOC kom så gjorde vi här en snabb överslagsräkning: om GLC/NOC:en inte har några driftskostnader så kommer break-even om 150 år. (Givetvis har en GLC/NOC driftkostnader så något break-even finns inte.) Avsikten att lägga ner berg kan alltså inte försvaras ekonomiskt.

Kanske finns det andra syften man kan uppnå som gör det värt pengarna, det kan jag för lite om för att uttala mig om.
Ett klart minus är däremot bristen på redundans av skyddad miljö.

Och sedan fattar inte FML varför de har så lågt förtroende från de anställda. Snälla FML - PR-kampanjer hjälper inte - ni måste börja fatta kloka beslut och sluta hålla dåliga chefer(s beslut) om ryggen, det är det enda som ger förtroende.

// Trött-man-blir

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade