Att vidta nödvändiga kontroller

I modernt militärt ledarskap betonar man ofta att man som ledare inte får vara överkontrollerande. Man ska endast göra de kontroller som är nödvändiga för verksamheten, med vilket underförstått menas att förtroende i 95 % av fallen är bättre än kontroller. Att inte genomföra några kontroller eller att inte bry sig om resultatet är exempel på det som kallas ett icke-ledarskap.

I mångt och mycket ställer jag mig helt bakom det ledarskap som Försvarsmakten lär ut idag. Problemet är bara att många inte lever som lär eller lärt. Kampanjen ÖRA (Öppenhet, Resultat, Ansvar) sågades mycket hårt av de anställda officerarna som snarast ville påtala att det är högt i tak i Försvarsmakten, men att det framförallt beror på att alla står på knä inför chefen.

Jag är av den bestämda uppfattningen att kontroller är nödvändiga. Befarar man brister i verksamheten måste man genomföra kontroller. Misslyckas man gång efter annan, måste ansvar utkrävas.

Förr i världen var det vanligt med kontroller av förband, materiel och beredskap. Så inte längre. I Försvarsmakten verkar den rådande inställningen vara att vill man inte veta svaret på frågan ska den inte heller ställas. I USA har fenomenet kallats "Don't ask, don't tell" (men rört en helt annan aspekt inom det militära) Därför genomförs så gott som aldrig några kontroller av förbandens förmågor. I värsta fall visar det sig ju att ett större antal av regementets stridsvagnar inte hade fungerande torn, att flygplanen inte var flygdugliga eller att amfibiesoldaterna kapitalt misslyckas med att nedkämpa sina saab-mål och då blir det ju med ens väldigt, väldigt jobbigt att vara chef i Försvarsmakten och ansvarig för verksamheten.


Sålunda verkar de enda kontrollerna som numera genomförs av förbandens förmåga, där ett misslyckande också innebär ett underkännande, vara kontrollen av förmågan hos de militära musikkårerna. Det förvånar mig dock inte det minsta, eftersom drygt hälften av försvarsdebatten i Riksdagen när nerläggningshoten var som allvarligast avhandlade Marinens musikkår vara eller icke vara. Det gäller att prioritera kärnverksamheten.

14 kommentarer:

efofesoselol sa...
31 oktober 2009 00:11  

Apropå musik...så var det enligt uppgift i pressen Jan Sahlestrands absoluta vilja att behålla Marinens musikkår med omtanke om "...viktig kompetens". Samtidigt krattade densamme manegen för att sumpa hälften av stridsledningskompetensen i FV. Vilket nu snart blir fallet med en strilkollaps som följd. Jojo, keep your priorities straight!.....NOT!

Anonym sa...
31 oktober 2009 00:45  

Några vettiga fraserna jag lärde mig i lumpen var:

För förtroende är bra, kontroll är bättre.

Delat ansvar är inget ansvar.

KISS - Keep it simple stupid

Antagande är källan till misstag (assumption is the mother of all fuckups).

Personligen tycker jag citaten är precis det som saknas inom områden som gäller många brister som berörs i bloggen.

Pontonjären sa...
31 oktober 2009 00:52  

Vi har avrustat i drygt 20 år.
1988 lades ett antal bygdeförband ner. 1996 tog det fart på allvar, sedan dess pratas det mer om hur man ska undvika nästa nedläggning än om hur man ska utveckla förmågan inom förbandet.
Starka krafter inom HKV, politik och till viss del näringsliv har format vårt försvar.
Varför finns det solitärer (EKSJÖ, UMEÅ)i dag?
Det beror inte på den kompetens de besitter, det är externa krafter och stark lobbing verksamhet med skattemedel.
Har någon räknat på hur mycket skattemedel som t ex EKSJÖ kostat.
Samordna solitärerna med garnisioner.
Garnision Nord är ett skolexempel för FM. Kontinuerlig samordning och samverkan. Stort output i förhållande till personalmängd.
Man ska öva det som är svårt och det gör man bäst i snö, mörker och kyla. Kan man det, blir allt annat lätt!

Pontonjären

Anonym sa...
31 oktober 2009 12:42  

Materielen kontrollerar du lätt.
Beväpna dig med ett aktuellt förbandsnummer och bege dig till rätt person i "huset". Han/hon kan visa dig allt du vill veta på Liftskärmen. Du bör ha läst på grundtillsyns-modifieringsintervaller, tekniska specifikationer angående modifieringstatus, förvaringsbestämmelser, statusklassifisering och huruvida materielen är förrådsställd eller "i bruk". Jag har säkert glömt något.
Att du sedan förmodligen går därifrån med betydligt fler frågor än du hade från början är en annan sak.
Du kan redan nu känna den annalkande "materieldimman" komma svepande i korridoren.
Vill du nu fortsätta i äreendet har du säkert de närmaste åren intecknade.
Kan du inte direkt avgöra de andra parametrarna genom Liftresultatet finns de i en "dator nära dig".
Vill du sedan fortfarande kontrollera att datorunderlaget och verkligheten samstämmer?
Berätta inte det för någon!!
Skall försöka hänga kvar på bloggen även om jag reser iväg ett tag för att se om man kan förstärka jordhålorna med svensk moderjord. Dessutom får jag väl försöka sprida lite Wisdom.
Teaterdirektören.

Anonym sa...
31 oktober 2009 12:59  

Citerat från en viss kapten T.B. på K4 i början av 90-talet.

"Vad kommer efter order?

- Kontroll.

Vad kommer efter kontroll?

- Bestraffning!"

Anonym sa...
31 oktober 2009 13:43  

Min erfarenhet från både HKV och förband är att tillämpningen av ÖRA gäller och fungerar bra på förband. På HKV vågar man, vill man eller törs man inte. Först måste man kontrollera vartåt chefens vind blåser.

Anonym sa...
31 oktober 2009 16:43  

Strategiskt styrdokument för Försvarsmakten.

FM skall vara en attraktiv arbetsplats och en
uppskattad arbetsgivare. Vidare anges att alla
chefer skall ägna tid åt att möta och
kommunicera med medarbetarna.

Ytligt sett förefaller det seriöst menat, men
ovissheten om det i dokumentet ändå förekommer
underliggande eller dolda budskap är påtaglig.
!

/Arnold

Göran Pettersson sa...
31 oktober 2009 17:36  

Jag håller med dig Wiseman, fokuseringen på Marinens musikkår tycker jag är något av det mest pinsamma som hänt i riksdagen under den här mandatperioden.

För egen del har jag hållt mig på behörigt avstånd till försvarspolitiken under den här mandatperioden. Men nu börjar tiden ha gått ut för min karantän och jag ser fram emot att under nästa mandatperiod komplettera min gärning i finasutskottet med ett större formellt engagemang i försvarsfrågorna.

Anonym sa...
31 oktober 2009 19:46  

Ledtråd: http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_3720307.svd

/Arnold

The Mighty sa...
31 oktober 2009 20:50  

He, he!
Läs Karl Ydén.....
En vanligt förkommande sak i n karriärorganisation (som FM) är föransonserade "inspektioner" där dt enda som bedöms är vad som står på papper och arbetsmiljön.
Men strssa inte upp er de allra flesta försvarsmakter är likadana. Karriär i FM görs via administartionstjänster och "trupptjäns/utl. erfarenhet" premieras inte. Fins nog inte mkt vi kan göra åt det förutom att tycka att det är "konstigt".

Wiseman sa...
31 oktober 2009 20:59  

Mighty: Din sista mening är inte förenlig med vad den här bloggen och jag står för.

:)

Insatsledatren sa...
31 oktober 2009 23:18  

Ja angående Sahlestrand, så har ju han tydligen bestämt sig för att hämnas för nedläggningen av F6. snacka om sandlåda.

The Mighty sa...
1 november 2009 22:09  

Ja men låt oss leka med tanken att någon för fram tanken att det faktiskt är så att de flesta yrkesförsvar i västvärlden har ett karriärsystem som premierar administrativa förmågor och att "sitta mitt i båten". Vi kan ju bevisligen tycka att det är förj..ligt men vad kan vi mer göra?
Vi har ju även provat att tycka att våra politiker och FML inte förstår något, några tycker att vi ska strunta i det "politiska struntpratet" och låta militären göra jobbet direkt, jag tror till och med Wiseman antydde att FHS utvecklar officerarna åt "fel" håll. Om det här är den syn vi har Försvarsmakten, var finns då hoppet till förändring? För jag hoppas att det inte är en "likvaka" som bedrivs här!
Jag tror att det finns hopp för FM men då måse vi se lite rationellt på hela problemet; vad vill vi, hur ska vi nå dit och med vilka medel?
De flesta av oss "yngre" (anser mig själv vara det) tycker att det är självklart att stridserfarenhet och internationell tjänst ska påverka karriären positivt men hur ser vi att FM ska tillse detta?
Vi får nog förvånas och sedan vänta på att nya chefer dyker upp i organisationen och påbörjar en förändring för jag tror inte att de nuvarande har den kapaciteten. Men då måste vi också låta ny chefer gå FHS, göra misstag, prova nya saker och själva vara med och bidra. Även jag hamnar i stridenshetta och försvarar min vapengren men efteråt ger det bara en bitter eftersmak. Jag borde vara klokare än så och försvar min sak med fakta och förnuft i stället för känslor.
Står bloggen för sådant eller är det en likvaka?

Wiseman sa...
1 november 2009 22:43  

Fakta, förnuft, engagemang och en oförtröttlig strävan till att arbeta för en förbättring är melodin.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade