På besök i verkligheten

Chefsingenjören skriver idag om "BFT-systemet" inom Flygvapnet som syftar till att piloter som lämnat divisionstjänsten till förmån för stabstjänst, under korta perioder ska komma tillbaka till divisionen och flyga. Väljer man att se på det som fan läser Bibeln handlar det om att piloterna ska kunna motivera sitt "flygtillägg" även när de lämnat divisionerna.

Jag ser det istället som ett utmärkt tillfälle för höga befattningshavare och personal på nyckelpositioner i HKV, FMV m m att komma ut i verkligheten och se med egna ögon och på egen hand uppleva vad som egentligen händer vid krigsförbanden istället för att försöka tillgodogöra sig verkligheten genom tillrättalagda förbandsbesök och filtrerade rapporter. Jag är övertygad om att detta system gagnat Flygvapnet oerhört mycket genom åren och jag hoppas innerligen att Armén och Marinen inför något liknande. För att citera en av Chefsingenjörens kommentatorer: "När såg du senast en armégeneral i en stridsvagn eller en amiral på däck på ett fartyg (annat än på studiebesök)." Jag tror det skulle vara oerhört givande för såväl fotfolket som HKV och därmed hela verksamheten, om översten i HKV tog sig någon dag på förband för att kliva in som kulspruteskytt i en mekskyttegrupp. Istället för att bara höra om sakerna på någon torr dragning eller läsa om det i någon skulle han få använda kroppsskydd, monovar och äta rations under något dygn.

Fast det är ju förstås så att det är enklare att kasta lite skit i fikarummet om att pilotkollegorna i HKV är ute och glassar.


66 kommentarer:

Anonym sa...
17 oktober 2009 16:03  

Att flyga BFT är en förutsättning för att piloter i Försvarsmakten ska kunna tillgodoräkna sig 25 års flygtjänst så att de kan gå i pension vid 55 års ålder.

/Vitablixten

Anonym sa...
17 oktober 2009 16:43  

Jag vet inte om man skall skratta eller gråta. BFT, den mest pinsamma ursäkten för att föredettingar skall få leka lite. Om man anser det vara så viktigt med koppling till pågående verksamhet så kan man besöka förband och studera verksamheten utan att elda upp pengar till ingen nytta.
1996 kostade BFT verksamheten i FV 87 miljoner kronor. Då är det inte medräknat det stora antal extra däcksbyten, bromsbyten, kontroller av motorer efter pumpningar, överbelastningar och allt annat som dessa BFT hjältar hade sönder på grund av sin orutin. Ej heller det bortfall av flygtid för yngre kolleger på divisionerna som detta orsakade. Sällan har lite "fikarumssnack" kostat skattebetalarna så mycket som BFT-flygningar, allt för att några individer skall få lufta prostatan i hög hastighet.
Nä, du Wiseman, den här gången högg du i sten.
Om höga vederbörande hade haft ett reelt intresse av att ta del av verksamheten på golvet så hade de självmant kommit ut och tittat på verksamheten. Utan att behöva lockas av att få flyga. Jag förnekar inte att det har varit bra för förarskrået, men alla andra i FV har sett väldigt lite nytta av det och en hel del merarbete. För sällan har man sett en BFT förare i något annat fikarum än divisionernas. Givetvis med något enstaka undantag.

Däremot kanske det borde vara obligatoriskt för högre chefer att gå ut i verksamheten för att prova på den med jämna mellanrum.

Wiseman sa...
17 oktober 2009 17:28  

Ett av alternativen hade varit att huvuddelen av de piloter som lämnat divisionen gått till civilflyget. Skulle det ha varit mer kostnadseffektivt? Precis som det behövs officerare med ubåtstjänst och officerare med stridsvagns i ryggen i HKV som hanterar frågor inom dessa områden, behövs det piloter som hanterar flygfrågor. Skillnaden är att den civila marknaden för f d ubåtskaptener och pansarbataljonschefer är rätt smal. Om det kan man kan tycka vad man vill, men sån är verkligheten. Det finns alldeles nog med folk i våra staber som hanterar frågor de saknar erfarenhet av och kompetens för att hantera.

Anonym sa...
17 oktober 2009 17:36  

Jag beundrar BFT och folk i högre befattningar som beger sig upp i luften ett fåtal timmar varje år.
Det kan inte vara så lätt!
Inte nog med att de inte ”hinner” med sin stabstjänst då de är borta och blir raljerade över men de måste dessutom ursäkta sig när de kommer för att hälsa på sina gamla kollegor för att de ”stjäl” flygtid, förstör övningar och inte hänger med ut i enveloppshörnen!

Jag tycker aldrig att det är lätt trots att jag flyger hela tiden, dessutom tycker jag inte att det är roligt om jag flyger ”lite”, då det bara blir jobbigt och stressigt. Kravet på flygtid ställs inte för att det är kul utan det handlar om professionalism och flygsäkerhet.

Många gamlingar får inte ens flyga i dag och kommer ut för att bli inslängda i ett tvåtimmarspass i baksits. Intressant troligtvis men knappast skoj efter 6 månaders uppehåll…

Jag är gud förbannat trött på folks okunskap att säga att flygförare är "glassiga". Det är en mycket seriös kår av människor som bedriver en oerhört fysiskt påfrestande och mentalt krävande verksamhet.
Gripenpiloten har ett otal sensorer och vapensystem att hålla reda på och med risken att g-loca vid varje sväng, så borde de lätt överviktiga 40+arna som sätter sig i ett fåtal gånger per år, betraktas som ”galna” eller ”hjältar” beroende på hur man ser på det.
Men det är klart att de ”glassar” när de bara försöker bibehålla sin professionalism och hålla sig ajour på de system de fattar beslut om.
Något som en del andra beslutsfattare kanske också borde ta till sig av...


Sluta att raljera i fikarummen och skaffa erfarenhet av verkligheten i stället!

/Federer

chefsingenjören sa...
17 oktober 2009 17:42  

Anonym: Helt klart är BFT en ursäkt för att komma ut på förbanden, det erkänner jag.

När jag själv inte flyger så mycket för närvarande så har min förbandstid varit på de senaste åren inte mindre än noll dagar. Det är inte för att jag inte vill, utan för att jag helt enkelt inte hinner.

Att sedan tro att BFT bara är guld och gröna skogar är nog att underskatta svårigheterna med att flyga. När man är i dålig trim kan det vara en ren skräck att ge sig upp i luften.

Själv aå kan jag numer knappt läsa en DA och ta del av innehållet. Verksamheten på förband är inte vad den var för bara fem år sedan.

Vita Blixten: Du har både rätt och fel. Visst så krävs det 25 år på flygtjänstordern för att gå i pension. Men om det finns ett krav så måste det ju finnas en möjlighet att nå kravet, eller hur? Och vem sjutton vill ta ett stabsarbete om det innebär att man får vänta 10 år till innan pension? Vissa vill även att lönen ska reduceras eftersom stabsofficerare inte flyger. Förr fanns det ett separat flygtillägg, men numera är det inbakat i lönen och därmed svårare att ta bort.

Anonym sa...
17 oktober 2009 17:43  

@ anonym 16.43

Du verkar vara roten till raljerandet.
1996 hänvisar du till! Bara genom denna tidshänvisning stiger mitt förakt mot dina kommentarer till skyarna.
Du har verkar inte ha en aning om vad folk gör ute i verksamheten på dagsbasis och tror man att man att det är samma förutsättningar nu som i mitten av förra årtiondet så bör man nog se över sina bloggkommentarer.
Jag hoppas vid gud att du inte sitter i en ledande position!
/L

Ndorop sa...
17 oktober 2009 18:04  

Det bör vara ett obligatorium för alla i karriären att varva förvaltningstjänsterna med insatsverksamhet, på sin respektive nivå. Det kanske inte innebär att man går från Prod till divisionen, utan till en insats i CAOC. Det är nog mer verklighetscheck än det gamla BFT-systemet?

Anonym sa...
17 oktober 2009 18:54  

Som icke insatt i FM's inre göranden och låtanden blir man rätt chockerad när man för höra att högre marin- och arméofficerare inte gör regelbundna besök i verkligheten. Att inte alla höga officerare gör på samma sätt som flygarna är så bortom allt vett och sans att man bara slår ut med armarna.

Anonym sa...
17 oktober 2009 21:24  

Om alla piloter är som Peter Lindén/F7 så behöver vi snart inte längre BFT och då saknar hela diskussionen sin grund... Nä skoja bara, alla kan inte vara fys och psykfenomen i hög ålder som Peter.

Klokt om man införde ett system där man fick komma ut i verkligheten igen....

Övningar hade varit kul om man införde där alla deltar på alla nivåer...undrar varför ingen tänkt på detta tidigare, ahh sista stora övningen i Sverige var för så länge sen Zapad 86 eller jag menar Väst 86??! ;-)

/JAR

Anonym sa...
17 oktober 2009 21:26  

Jag är inte helt insatt men 40 tim BFT SK60 i sektorn kring Malmen har jag svårt att se hur den ökar förståelsen av verksamheten.

Däremot förbandsbesök både i den dagliga tjänsten och på större övningar med några pass i baksits på 39án är säkert bra.

Jag håller inte med om att BFT förarna gör att de yngre piloterna får flyga mindre.
Utan BFT skulle det inte finnas ett 100-tal uppgraderade SK60 och därmed mindre flygtid för alla.
Egenintresset styr som vanligt.

Jag är ganska säker på att Hkpflj. skulle haft fler helikoptrar om det fanns fler BFT förare i högre staber

Rotation av yngre officerare in i HKV som handläggare etc. för att få motsatt överföring av kunskap vore en bra ide´.

/Stabspilot

Von Snabel sa...
17 oktober 2009 21:34  

BFT fyller en mycket viktig funktion i flygvapnet. Dessutom så har dessa piloter en tidigare mycket gedigen flygerfarenhet (i de flesta fallen). Många av BFT piloterna har erfarenhet av flera olika flygsystem, tex Draken och Viggen. Det är erfarenheter som dagens JAS piloter i vissa fall saknar. Flygning handlar inte bara om systemkunskap på aktuell flygplantyp utan det innehåller så mycket mer. Min erfarenhet av BFT är att de i många fall är väl så skickade som vilken nybakad FFSU som helst, eller i bland även bättre än någon trött kapten på bakre bänk.

Anonym sa...
17 oktober 2009 22:16  

Wiseman: Arbetsmarknaden för en fd pansarbatch är betydligt större än för en pilot. Det verkar som du inte förstår vad en batch sysslar med och vilka av de förmågor hon/han har som kan användas på civila företag. Till och med en plutch har ganska lätt för att skaffa sig en civil karriär.

Federer: Flygförare ÄR glassiga. Om något är det minsta obekvämt så hänvisar de till flygsäkerheten och åker därefter till närmaste hotell, tar en pilsner och zappar på TV:n innan de somnar medans övriga bor i tält, skärmskydd eller under en vagn, dricker klorerat vatten och tvättar bort leran från uniformen innan de somnar.


/M

Anonym sa...
17 oktober 2009 22:24  

Att flyga är som att köra Porsche på autobahn:)
Att inte är som att åka med frun till ICA i en Toyota Yaris:(
Köra Yamaha R1:) eller Honda MT5:(
Åka offroad på grusväg:) eller cykla på asfalt:(

ATT FLYGA ÄR ATT LEVA :D

Wiseman sa...
17 oktober 2009 22:32  

M: Jag lovar dig att jag har rätt bra koll på vad en pbatch gör. Traditionellt har den civila marknaden för denne inte varit större, även om konjunkturen just nu är sådan. Och är det inte just av denna anledning vi de senaste åren dragits med en i mycket rätt ineffektiv ledning? De duktiga och drivna officerarna har lämnat det sjunkande skeppet eftersom de sett och vågat ta möjligheterna den civila marknaden erbjuder. Kvar blev de plikttrogna och de som helst ska ha någon som berättar för dem vad som ska göras.

Skillnaden är att det har varit svårt att motivera högre lön för batch med hänsyn tagen till den civila marknaden jämfört med piloten och speciellt i jämförelse med utbildningskostnaderna. Sådan har verkligheten varit, men båda behövs lika mycket i organisationen. Ingendera är något man skakar ur rockärmen på 8 månader när man helt plötsligt får för sig att Försvarsmakten återigen behövs.

Anonym sa...
17 oktober 2009 22:51  

Sanningen är väl att om det funnits ett lika bra ekonomiskt incitament för arméfolk att komma "ut i verkligheten" som ni kallar det i fv, så hade nog armégeneralerna och gjort det!

/Pappaledig (nu är det ialla fall normalt att man inte förstår den som bestämmer) sa...
17 oktober 2009 23:22  

Om nu Flygvapnet är dom enda som är klarsynta nog att ha denna förträffliga BFT, varför finns det då bara för piloter (för er som inte visste det finns det ett antal andra "fack" inom FV, t ex flygtekniker, samband, und, säk, R3 och stril)? Borde FV inte kunna uppfinna ett system som fungerar för alla fack? För med en gemensam värdegrund bör vi ju alla vara lika värda...
Eller är det bara piloterna som sitter på HKV som behöver komma ut till verkligheten?

Anonym sa...
18 oktober 2009 00:11  

Wiseman: Håller med fullständigt om kompetensflykten. Sedan "mitt" regemente lades ner år 2000 har nära 100% (3 är kvar) av de officerare som jag tyckte var de främsta på regementet slutat. Det var de som hade förmåga att leda och utveckla verksamheten i rätt riktning. Kvar är de som trivs med sitt jobb men inte har viljan att lägga ner det där lilla extra, de som inte har förmåga att se igenom pappershögen för att förstå vad som är viktigt. Jag misstänker att det är så på fler förband och även i HKV. Det blir dystert när man inser vad FM består av.


/M

Anonym sa...
18 oktober 2009 00:49  

Absolut borde de som kan flyga flyga så mycket och så ofta som möjligt - alltid(!) för att vara användbara i händelse av...?
BFT fungerade utmärkt på 80 talet.
Tyvärr är det, sedan länge, inte verkligheten då nyrekryteringen av piloter till flygvapnet ger 6 år JAS-tjänst för stridspiloten.
Det är dags att se över vad vi håller på med, lägga ner flygskolan eller hela flygvapnet. Och avanmäla sverige som stat eftersom vi inte längre kan hävda vårt territorium?
Om något annat land vill ha oss får vi ju i alla fall lägre skatt...

J.K Nilsson sa...
18 oktober 2009 01:07  

Hur många tekniker som sitter på högre befattningar har den självinsikt som krävs för att de skall ha ett utbyte av att "gå i befattning" igen?

Bortkastad tid och pengar om du frågar mig.

J.K Nilsson

The Mighty sa...
18 oktober 2009 07:19  

För att få lite verklighetsförankring så finns det tydligt beskrivet i t.ex arbetsbeskrivningar och RML vilka som ska ha flygtjänst för att kunna ta ansvar för densamma. Sedan så behöver inte en officer ha flygtid för att kunna gå i pension vid 55, det räcker att vara tillgänglig för flygtjänst! Det torde väl vara varje officers uppgift att vara tillgänglig för en uppgift man är utbildad till. Sen kan ju det alltid diskuteras hur många av "stabsofficerarna" som behöver ha flygtjänst för att kunna bedriva sin stabstjänst men det är ju en annan diskussion.
Men är det bloggens "mening" att man jobbar aktivt med sin specialisttjänst och sedan sänker lön och har endast värde som pappersofficer efter 40? Låter lite hårt tycker jag.
Sen kanske det är dags att lägga ner glassiga pilotsnacket.... det finns både transportpiloter och HKP piloter i FM och jag tar gärna en diskussion någon om hur glassigt det livet är! Är man löjtnant/kapten på regementet så förstår jag att man tycker så.....men det är ändå sorgligt!! Alla som inte kan hålla pekskjutning är kassa och alla som läser vidare passar inte in i verkligheten. Men för att provocera lite, så är väl att stå i Affe med en AK5 det som är "manligt" i vissas ögon.

"Flygsäkerheten kräver"....tur att någon skrivit regler för hur man ska må innan man använder FM materiel i tjänsten. Men du/ni är superduktiga som kan gå på patrull i Affe utan att ha sovit mer än 15 min i en jordgrop.....många kloka beslut kommer du att ta!

PS. Att gå i pension vid 55år är något som arbetsgivaren kräver, om man vill jobba kvar längre så får man be om lov OCH att flyga Gripen är knappast glassigt heller, det är jobbigt, enformigt, kompliceat och självklart mycket roligt synda att lönen ska störa så.....DS.

Magnus sa...
18 oktober 2009 10:09  

http://www.norrlandsflyg.se/node/81

Hur många civila sökande med rätt komeptens tror ni finns till dessa platser?

Lönen är inledningsvis något sämre än i FM, men efter ett par år är man ikapp och efter ytterligare några är man väl förbi, för att inte tala om när man blir befälhavare, då det drar iväg ordentligt.

Lägg till detta en seriös arbetsgivare som uppskattar det man gör, en fungerande helikopterpark och inte minst, en uppgift där man känner att man gör nytta och kan gå och lägga sig nöjd om kvällarna. Lägger sig gör man 7 dagar i sträck på jobbet, för att sedan vara hemma i 14, osv.

Ställ detta mot, som vissa verkar vilja, att man vid runt 40 skall tvingas veckopendla till HKV eller sätta sig i flottiljstaben, med sänkt lön och ingen flygtjänst. Eftersom man inte längre räknas som pilot får man dessutom höjd pensionsålder till 61. Vad tror ni 40-åringarna väljer?

Anonym sa...
18 oktober 2009 11:10  

En intressant aspekt i allt är att Specflyg pa Malmen har fatt ta inlan fran andra flottiljer för att klara av incidentberedskap nu när ASC890-systemet gör världspremiär utomlands. Hela divisionen samt tekniker, MSE och andra viktiga personer är nu i Nordholz pa övningen Noco09. INTE EN ENDA notis om detta pa www.mil.se Där handlar 90% av allt fortfarande om Afghanistan. Men detta unika system som far nagot av ett elddop nu är inte ens värt att notera. Dock ska det bli intressant att se hur mil.se agerar da de ser att "Airforce monthly" (kan vara weekly ocksa) har ett stort reportage om detta. Utomlands väcker detta förband MYCKET stort intresse medan det pa hemmaplan inte ens blir kommenterat i en liten artikel. Det om nagot säger ju en hel del om hur FM prioriterar saker.
Jag vet att detta inte handlar sa mycket om BFT...men jag sag bara chansen att kommentera i ett välbesökt forum.

Plutch sa...
18 oktober 2009 12:47  

The mighty: Det du ger uttryck för med ditt snack om "att stå med en ak5 i Afghanistan" understryker deb oöverkomliga och avgrundsdjupa klyfta som finns mellan armeförbanden och flygvapnet. Ni kommer aldrig att förstå.

Det är en häpnadsväckande kulturell skillnad.

Ja - BFT är ett jävla trams. Ge flygtiden till de piloter som ska de facto strida i krig.
Ja detta ständiga hänvisande till flygsäkerhet från piloternas sida är trams. Jag måste vila på hotell blaha blaha. Härda ut i stället. Har flygvapnet hört talas om pannben?

"hur bra beslut tar ni efter att ha sovit 15 min i en grop?" övar man i Sverige under svåra förhållanden med lite sömn och mat då blir det lättare i verkligheten sen.

J.K Nilsson sa...
18 oktober 2009 14:26  

Plutonchefen, är du allvarlig i ditt resonemang eller trollar du lite?

J.K Nilsson

Plutch sa...
18 oktober 2009 16:07  

Jag raljerar lite i en diskussion jag inte vet vad jag pratar om i, kanske av irritation. Så det är ett meningslöst inlägg i debatten. MEN faktumet att den andliga och kulturella avgrunden mellan försvarsgrenarna är enorm kvarhåller jag vid och det har även andra debattörer gett uttryck för.

MVH

Anonym sa...
18 oktober 2009 16:16  

"Jag använder TTA!!!"
"Kolla om ni inte har en senare utgåva som heter TTM!!"
"Är det en modifierad TTA???.
Samtal mellan en armeenhet och en båt ur marinen under "ubåtsjakt".
För att bli någonting i vår FM så borde det vara obligatoriskt att tjänstgöra en tid vid varje "truppslag inom firman. Det skulle också gagna det taktiska "tänket" lite senare i karriären.
Han som ligger i jordhålan kanske skulle vara lite tacksam för hjälpen från en "glassig" flygare.
Verkligheten och sanningen ligger i betraktarens ögon. Har ögonen sett mer än en sida av saken blir verkligheten så mycket mer komplex.
Det ena behöver inte utesluta det andra.
Vi ska väl föra krig mot samma motståndare, samtidigt och på samma plats???
Att det sen inte finns plats för alla som sitter i HKV i krigsorganisationen är en annan sak. Många av dem sysslar heller inte med det som direkt rör krigsorganisationen.
Det går ju inte heller att pedagogiskt förklara för någon hur det kan komma sig att det behöver anställas extra befälsförstärkning till utbildingen av vpl. Det går ju mer än två anställda befäl per soldat.
Ta upp den diskussionen med en lärare får ni se på gnistor. Han har en annan verklighet.
Ingen har väl patent på verkligheten, så vad är det man ska besöka? Ett besök utan att förstå är tämligen meningslöst.
Cirkulera runt i systemet öppna ögonen och vidga din verklighet!!
Den inledande dialogen beskriver problemet med olika världar där innevånarna inte har en aning om vad de andra kan,vet eller gör.
Teaterdirektören.

Mikael sa...
18 oktober 2009 16:22  

http://www.idg.se/2.1085/1.260726/miljarder-och-ater-miljarder-i-sjon

Denna artikel har inte med rubriken i fråga men jag tyckte det var intressant med tanke på PRIO och andra system som du tidigare tagit upp.

De har till och med en metod för att se om man lyckas.

Jag skulle kunna tro att man kan koppla en hel del IT projekt inom FM mot detta.

Ville bara tipsa. Detta var sättet som jag förstod det.

Aviatören sa...
18 oktober 2009 16:24  

PlutC, fryser du röven av dig hemma i Sverige när du övar, och väntar med långkallingarna tills det blir RIKTIGT kallt också?
Jag menar, det blir ju lättare se´n, om man har det lite jävligt nu...

Wiseman sa...
18 oktober 2009 20:14  

Mikael: Tack, inte utan att man känner igen sig. Inte bara från upphandlingen av IT-system utan även en uppsjö av andra materielsystem.

Anonym sa...
18 oktober 2009 22:57  

Vår arbetsgivares våta dröm är att vi skall "karriärväxlas" ut ur företaget vid 35-40års ålder. Detta används av flera militära organisationer utomlands så det är inget nytt eller konstigt.
Att få uppleva pensionsåldern i FM är det bara ett litet antal förunnat i framtiden, om arbetsgivaren får som han vill. Vi kanske skall förundra och begrunda oss över den "verkligheten" lite mer.
Teaterdirektören.

Zoltan sa...
19 oktober 2009 00:39  

http://krigskonster.blogspot.com/2009/10/territoriellt-luftforsvar-konstarten.html.

The Mighty sa...
19 oktober 2009 07:31  

Nu är det ju så att även jag stått med AK5 i Affe och tvingats klara mig på minimalt med sömn....när det krävs. Men jag skulle aldrig drömma om det i samband med att jag sätter mig i ett flygplan och riskerar mitt och andras liv. Denna avgrund som Plutc nämner mellen vapenslagen tror jag bara existerar i folks okunskap och oförmåga och se tanken med "joint". Att lösa jobbet med pannben det funkar säkert jättebra där du jobbar jag vill hellre se lite tunnare pannben och mer bakom det.

Anonym sa...
19 oktober 2009 10:10  

En liten tanke kring det som skrivits om att "flygsäkerheten kräver" och att flygförarkåren behandlas med silkesvantar...
Det kan vara lämpligt att besöka minneshallen vid Tre vapen någon gång, där finns för de som inte visste det en minneshall för de som omkommit under militär flygtjänst i Sverige. Ett tusental namn finns inristade.
Begreppet "flygsäkerheten kräver" skulle jag vilja hävda bottnar sig i det faktum och det lämpliga i att organisationen försöker hantera detta problem. Det kan inte vara meningen att folk ska omkomma under fredsverksamhet. Att försöka använda sig av "pannben" när man flyger fungerar inte i alla avseenden, jag tror inte riktigt att man kan öva sig att vara smart då man är trött, hungrig etc. Förloppen och tiden för att fatta beslut när man flyger är ibland rätt så korta, det kan de givetvis vara även i andra försvarsgrenar med, men det är inte alltid ett felaktigt beslut på grund av att man är för trött etc. riskerar få så fatala koncekvenser som det gör då man flyger flygplan.

Anonym sa...
19 oktober 2009 10:42  

Pengarna som BFT:n kostar skall läggas på dom som skall spaka planen när det smäller.

FM har en dålig ekonomi och då är det en prioritering som borde göras.

Annars så skulle ju det resonemanget kunna appliceras på alla tjänstegrenar och funktioner.

Överstar och generaler "i HKV"/"på beslutande befattningar" måste ut och "luftas" på sina gamla befattningar för att veta vilka beslut som skall fattas inom resp tjänstegren.
Vad är det för fullödigt beslutsunderlag som man får om man skall ut under en kort tid och damma av det som man sysslat med under många ocg tidigare år?

Nej, fråga dom som jobbar med det heltid och ta beslutsunderlaget på det viset.
Annars så bygger ju allt på att alla chefer, eller bara vissachefer (inom FV), fattar beslut byggda på egna erfarenheter.

Jag tycker att det låter som en gammal FV-tradition från förr när ekonomin och numerären tillät att man var lite frikostig med anslagspengarna.

Som sagt, lägg pengarna på rätt saker istället, d v s dom som skall spaka planen när det smäller!

Peter Hammarberg sa...
19 oktober 2009 10:45  

@ 22:57
Att "karriärväxlas" ut ur systemet i 30-40årsåldern behöver inte på något sätt vara särskilt kontroversiellt. "Up or out-systemet" används som något naturligt i många krigsmakter världen över.
Förutsättningen för att det ska fungera och accepteras är dock att alla berörda redan från början är medvetna om systemets innebörd och att det innehåller generösa karriärväxlings-, utbildnings- och stödfunktioner.
"Efter att Du givit oss tjugo år av ditt liv, satsar vi på din fortsatta karriär och utveckling" eller något liknande vill jag minnas att det stod i en Västtysk annons från Bundeswehr någon gång på 80-talet.

Dit har vi långt i Sverige...

Easy Fox sa...
19 oktober 2009 12:40  

@ PlutC.

Även jag har stått i Afghanistan med en AK i handen. Det är vare sig unikt i FM idag, eller nåt man behöver ha gjort för att förstå detta.
Under de situationer då vi haft
E-CAS i luften så hoppas jag att den flygföraren som kommer är ordentligt utvilad och koncentrerad på sin uppgift.

För mig får föraren bo på hotell under hela sin karriär om han vill, för när han kommer till vår undsättning i skarpa lägen så ska han fungera. Trots att piloterna inte släppt bomber när de undsatt Svenskar i Afghanistan så har de med sin blotta närvaro deeskalerat hotet i situationen, det är jag övertygad om. Efter att ha genomfört "show of force" mot motståndaren så är man nog benägen att försvinna o komma i skydd.

Även vi på marken försöker vara utvilade inför uppgifter. Om inte uppgiften kräver att man löser den NU så har jag inga problem att säga att viloläget är dåligt (om det är det såklart). Ingen kommer tacka dig, PlutC, när du spelar hjälte inför dina chefer och sätter manskapet i andra hand...
Öva hårt och kriga lätt, men inte dumt!!!

Anonym sa...
19 oktober 2009 17:34  

Antalet stabspiloter verkar vara omvänt proportionellt med i vilken grad en nation deltar i internationella insatser i en jämförelse med tex Storbritanien, Danmark, Norge mfl.
Undrar vad som driver egentligen?

Wiseman sa...
20 oktober 2009 00:40  

Det är kul att se att det blivit så otroligt mycket debatt på sistone. Tyvärr innebär arbetsbelastning en låg närvaro för min del, vilket säkert också märks på väntetiden för att få kommentarer publicerade.


För att kasta in några brandfacklor i debatten:

Att inte ha sovit på 19 timmar motsvarar 0,5 promille alkohol i blodet och därefter går det brant uppför. Ska man acceptera att soldaten kör bil med 0,8 promille i blodet? Ska man acceptera att piloten ska genomföra direkt flygunderstöd (close air support) danger close efter att ha dragit i sig ett sexpack starköl?

Vilka källor säger att "stabsflygning" är mindre förekommande i Nato-länder? I USA är det högst vanligt att t o m motsvarande flottiljchef eller högre genomför "stabsflygning" i stridsmiljö, oftast med handledning av rutinerad divisionspilot.

Plutch sa...
20 oktober 2009 07:10  

Väldigt off-topic, men jag väljer att svara pga alla påhopp. Alla inlägg från flygvapenmän ytterligare understryker värdegrundsskillnaderna melan försvarsgrenarna.

Det är inte frågan om att man presterar bättre utvilad - självklart gör man det!

Det är frågan om att i militär verksamhet skarpt läge så är sömn en bristvara, i varje fall i ett skytteförband. Detta är ett faktum som inte styrs av eget agerande utan av yttre faktorer, dvs det går inte att "sova mer".

Detta måste övas hemma i Sverige av två skäl:

Ett, soldater och befäl skall tränas att fungera under lite sömn och i övrigt kärva förhållande. Detta går att träna upp.

Två, chefer tränas i att hantera vila på sitt förband, inte i form av att "övningen avbryts" och förare får vila mm utan som en naturlig del av uppgiftens lösande.

Men låt flygförare mm sova på hotell och ha det skönt. Jag bryr mig inte egentligen.

Det är den "träna mjukt - vi ska ändå inte slåss på riktigt"-inställningen som genomsyrar 90% av försvarsmakten som gör mig upprörd.

The Mighty sa...
20 oktober 2009 08:42  

Nu beskriver alltså "värdegrund" de olika attitydsskillnader de olika arenorna har gentemot varandra?
Jag tror på fullaste allvar att det krävs både specialister som löser uppgiften på backen eller i luften men jag tror också att det måste finnas några som leder detta på högre nivå. Jag anser att de som leder bör ha någon rimlig kontakt med "verkligheten". Det kanske är så att armén och flygvapnet löser detta på olika sätt. I FV flyger stabsofficerarna och i armén antar jag att cheferna gör det som t.ex Plutch tycker är lämpligt. För det kan ju inte vara så att över kaptensnivå förstår man inget och borde egentligen bara lyssna på vad under kaptensnivå säger?
Jag har läst en hel del om militär verksamhet och jag har ännu inte hittat något land som löst "problemet" genom att låta officerarna på lägra nivå/specialister ta över ledning och planering. Iofs var ju Tyskarna under VKII briljanta på stridsteknisk nivå men hade en stor nöt på toppen och en hel nötpåse direkt under sig som försöke förstå det strategiska läget men vi är väl inte där?
Vi kanske övar för mjukt nu och sover för gott på våra övningsdygn men är idag det bästa historiska läget att till 110% försvara landet? Det kan vara så men det kan också vara så att just nu är det läge att ta det lite lugnt i FM och låta någon (löjtnant eller general) sätta sig och fundera på vad vi ska göra med FM?
För inte vill vi väl ha en arbetsgivare som har som huvuduppgift att sälja JAS, SEP och forska fram nya vapen? Jag tycker som Churchill: vi kan aldrig få det bästa och det näst bästa kommer för sent. Vi tar det tredje bästa och låter sedan personalen hantera det.....låter både billigare och ger mer "ork" åt FM och dess personal att lösa sina riktiga huvuduppgifter.

Anonym sa...
20 oktober 2009 10:09  

PlutC:

Du pratar om skillnader mellan vapenslagen. Jag tror att det är uttalanden som dina som gör klyftorna och skillnaderna större. Du visar med all tydlighet att du inte har någon som helst förståelse för vad det innebär att flyga eller vad flygvapnet gör och vad allt innebär.
Jag misstänker att det var längesedan du gick din "Kaptenskurs" motsv. Nu för tiden läser ju som sagt vapengrenarna ihop stora delar av tiden samt att man avslutar det gemensamma skedet med en "Operation samverkan". Även om den ofta är arméinriktad (på grund av att de flesta lärarna har sin tillhörighet i Armén, så marinen och FV får stå i bakgrunden i scenariot)så meningen med det hela är att skapa en förståelse för varandras kapaciteter, begränsningar och funktionaliteter. Något du verkat gå miste om.
Jag menar inte att en pilot skall bo på hotell. MEN det är skillnad mellan en uttröttad pilot och en uttröttad skyttesoldat. Pilotjobbet ÄR inte ett glidarjobb där man drar upp sina Ray-ban och skriker "Tallyho"(även om vissa kan ha den attityden ibland utanför grindarna).
Visst kan jag förstå din irritation men tro mig, lika många gånger har jag varit irriterad på Armén och dess "stelbenthet" och "på pannan ställ-mentaliteten" tills dess jag lärde mig vad vissa arméförbands uppgifter var, hur de fungerade etc. Jag blev upplyst och då försvann mycket av min irritation så jag föreslår att du sätter dig in i vad exempelvis en pilot sysslar med för jag kan meddela att det är så vansinnigt mycket mer än att flytta en spak i cockpit. Se också vad en flygtekniker jobbar med så kanske du slutar irritera dig på denne inte alltid klär sig efter reglementet, det FINNS ibland en orsak till detta. Många av mina bästa yrkesvänner finner jag nu i armén trots att min tillhörighet är flygvapnet.
Avslutningsvis så finns det saker man kanske aldrig kommer att förstå fullt ut mellan vapenslagen, på grund av kulturer och historik. MEN kunskap minskar konflikterna.

/Kapten i flygvapnet

Anonym sa...
20 oktober 2009 10:54  

@ Kapten i Flygvapnet

Jag kan inte helt stå bakom Plutch i detta, men jag håller med till del.

Hur kan det komma sig att det är elever från Flygvapnet som hoppar av kaptensutbildningen p.g.a att de vägrar skriva på nya anställningsavtal och inte arméelever? Vad jag vet så har inte mina blå bröder blivit så "drabbade" av utlandstjänstgöring som mina gröna bröder och systrar har.

If you can't stand the heat, get out of the kitchen. Med det menar jag, om Du inte kan ställa upp på FM nya inriktning, lämna plats åt någon ny som kan och vill.

/Armékaptenen

Wiseman sa...
20 oktober 2009 15:13  

Armékaptenen: Rätta mig gärna om jag har fel. Vad jag vet har de som vägrat skriva på in blanco-anställningsavtalet alla faktiskt gjort missioner med avsikt att göra flera eller tillhört eller t o m tillhör förbanden i beredskap. Det handlar alltså INTE om någon ovilja att göra utlandstjänst.

Tvärtom är det nog flera som kanske skulle börja fundera över sin solidaritet med facket, dvs Officersförbundet, som ju uppmanar sina medlemmar att INTE skriva på förrän arbetsgivaren Försvarsmakten bestämt sig för vad man vill med avtalet. Det finns otroligt många stötestenar mellan arbetstagarna och arbetsgivaren Försvarsmakten just nu som behöver lösas och mig veterligen finns det ingen ovilja hos Officersförbundet att lösa problemen. Dock finns det ingen hos arbetsgivaren Försvarsmakten som kan bestämma vad Försvarsmakten vill.

Det är ju ingen större mening med att be facket om hjälp om man sedan inte hjälper till själv.

Wiseman sa...
20 oktober 2009 15:14  

Förtydligande: Med stötestenar menar jag t ex IO 2014, det nya arbetstidsavtalet som skulle varit klart för två år sedan osv...

Anonym sa...
20 oktober 2009 16:09  

Jag känner inte igen mig i bloggförfattarens beskrivning att man aldrig ser amiraler ombord i flottans fartyg. Tvärtom är marinens högre chefer (även de fåtal amiraler som är i tjänst) ofta ute på fartygen - såväl vid kaj som till sjöss.

På nivån därunder (kommendör motsv) leds dessutom förbanden i vissa situationer från fartyg som är till sjöss.

Knasp sa...
20 oktober 2009 16:26  

Nej, Wiseman. Av de som klivit av kaptensutbildningen så är det ytterst få som genomfört internationell insats (förutom internationell övning).
Det är en skillnad i förhållningssätt mellan FV och övriga FM och den ger sig tillkänna i bland annat synen på internationell tjänst och synen på personalen.

@Kapten i Flygvapnet
OP Samverkan är borta. Nu är de 12 första veckorna på kaptensutb FM-gemensamma. Troligtvis så är de veckorna de minst givande under hela utbildningen. Clausewitz gör ingen människa glad och ger ingen större förmåga till att uppskatta andra försvarsgrenar. Tvärtom har avhoppen från utbildningen medfört en ökad klyfta i viss utsträckning.
Det verkar som att Marinen och Armén är närmare varandra än FV och övriga.
Den generella uppfattningen på lägre nivå är att FV:s personal hanteras med silkesvantar och att övriga får ta skiten.
FV bor på hotell, övriga på ett guppigt fartyg eller i tält.
FV ligger tusenlappar över övriga i I-lön.
FV har bättre mtrl-tillgång än övriga, även på personlig utr.
Listan kan göras lång.

Jag menar inte att FV ska ha det sämre men villkoren och mindset för de olika försvarsgrenarna måste bli mer likvärdiga om klyftan ska minska.

/Knasp

Plutch sa...
20 oktober 2009 16:58  

Läs avhandlingen "Kriget och karriärsystemet". Sammanfattning här: http://www.fhs.se/upload/Nyheter/2009/kriget-och-karriarsystemet-sammanfattning.pdf

Avhandlingen är huvudet på spiken och kan förklara mycket av det som vi ser med distanser och värderingsskillnader mellan överheten (>batch) och lägre befäl.

Det är konfliktlogiken som möter samverkanslogiken. Där på de högre befattningarna handlar om att göra karriär i det svenska systemet, dvs ett system där inte härförarkvaliteterna är det viktiga, om man ska uttrycka sig milt.

Dvs konfliktlogiken som plutonchefen leds av vid insats eller när han förtvivlat försöker utbilda sin pluton är verkligheten.

Samverkanslogiken som regementschefen i fredsorganisationen leds av när han förtvivlat skall införa VHL eller Värdegrund är inte verkligheten.

Det finns undantag med mycket dugliga överstar och uppåt i FM, utan att nämna några namn, som har fört trupp i svåra situationer vid insats. Varför blir dom nästan aldrig generaler?

Självklart är det viktigt med bra högre chefer. Dessutom skall kaptener och annat löst folk ställa in sig i ledet och lyda order. Vilket man gör. Men det sitter långt inne när man vet att besluten är tagna för att gagna en militär officerskarriär och inte med Försvaret av Sverige eller krigsdugliga insatsförband som ledstjärna.

Kapten i flygvapnet: Lugn och fin. Jag håller med dig i mångt och mycket.

The Mighty: Lugn och fin. Jag håller med dig med i mångt och mycket.

The Mighty sa...
20 oktober 2009 17:48  

Nja, avhoppan i FV kan också bero på att Tpflyget beräknar en mission per år och likaså HKP. Om det då kräver att alla anställda på dessa "förband" gör en mission per år (ca 2-4mån) då tror jag få arméförband kommer upp i den verksamhetstätheten. Visst enskilda t.ex EOD och enskilda rotationer kommer upp i samma men knappast hela förband. Till er som generaliserar FV så är det nog bra att läsa lite på vd FV innehåller.
Som pilot i FV - Vad är RALS....just jag, den får inte jag för jag fick ju så bra betalt 1997!

@ Knasp:
FV:s personal hanteras med silkesvantar och att övriga får ta skiten.
- Stf Persdir hotade med sparken/AD om inte alla på Tp84 var "frivilliga"
FV bor på hotell, övriga på ett guppigt fartyg eller i tält.
- SAE 01 bodde på campen som alla andra i Afghanistan
FV ligger tusenlappar över övriga i I-lön.
- Ja, ganska många oxå! Men det är väl inget problem för övriga i FM?
FV har bättre mtrl-tillgång än övriga, även på personlig utr.
- Knappast, fick själv byta kängor med en kollega under leaven, regnjacka....slut! Öken uniform....kommer någon gång! SUCK!

Som Stenmark sade."... det är ite lätt att förklara....."

Anonym sa...
20 oktober 2009 17:52  

#Armékaptenen

Som varande kapten i FM bör du veta vad som står i Regleringsbrevet, ett förtydligande om så inte är fallet:

http://www.mil.se/upload/dokumentfiler/regleringsbrev/Regleringsbrev%20FM%202009.pdf

I en av dessa huvuduppgifter har den "blå" sidan en tydlig uppgift att hävda Sveriges territoriella integritet, alltså de finns insatsförband som alltid är insatta i Sverige (och har så varit i 50 års tid). Kan vara bra att fundera på...
Wiseman, bra och intressanta inlägg!

/Doris

Wiseman sa...
20 oktober 2009 18:57  

16.09: Det glädjer mig att höra.

Plutch: Generaler är politiskt tillsatta. Självständigt agerande och tagande av riskfyllda beslut premieras sällan.


Doris: Tack.

Easy Fox sa...
20 oktober 2009 18:58  

Några jag känner som skrivit på kontrakt om obligatorium resonerar att när väl ordern om omgruppering till utlandet kommer så kommer man ändå ta ställning om man vill/kan åka då.
Får man inget alternativ så kan man alltid säga upp sig.
Dvs att obligatoriumet inte betyder ett skit.

Vad är bäst?

Utan tvekan så är det bättre att såga det ofullständiga avtalet redan nu än att skriva på in blanco och hoppas på det bästa.

I vilka andra sammanhang hade man skrivit på ett avtal som man inte vet vad det innebär?
Det personliga elavtalet till hemmet? Digital-TV? Tror inte det...

De som vägrat skriva på kan inte annat än hyllas för sitt kurage att stå emot massan fastän det kostar dem en nivå. ...
Om det sen skapar en klyfta mellan elever i skolorna så är det beklämande.
Stötta era kollegor som står upp för sina principer istället för att gnälla om att FV har det så himla bra...

Ndorop sa...
20 oktober 2009 19:35  

Skillnader i uppgifter ger olika ledarskap och tillvägagångssätt; för flera år sedan var jag på regemtets dag i Vaxholm, när jag slogs av de olikartade ordergivningarna efter överlämningen. Regementschefen lämnade över till bataljonschefen osv. Med samma "kaserngårdsröster" skreks order ut till kustjägarna, men när chefen för a-dyk gav sina order så samtalade han lugnt "grabbar, ni vet vad ni ska göra..." Det är en ganska bra illustration: när man ska storma mot fientlig eld får soldaten inte börja tänka, medan spaningssoldaten måste läras att både tänka och agera själv. Flygvapnet är en teknisk vapengren, medan infanterigruppchefen inte mår bra av att tänka för mycket under ett anfall.

PlutCh: Risken i en övning måste ställas i relation till vinsten av den. Därför tror jag mig ha hört om sovtidsregler för förare av tunga fordon t.o.m. i armén? Samtidigt instämmer jag i irritationen över 9-5-mentaliteten och vi måste öva för det svåra fallet. Det är en bra poäng att chefen måste övas i att planera för sömn.

Jag förstår att det är fler utan utlandsinsatserfarenhet i kategorierna FV-officerare och som vägrar skriva på. Vad utlandstvånget skulle innebära för dem är det mest oklara eftersom så få genomförda förbandsmissioner varit flygvapeninsatser (vilket jag menar förklarar även att färre i FV gjort en utlandsmission). Det är dåligt av FM att kräva en sådan signatur utan att kunna presentera vad det kommer att innebära.

Knasp, jag tycker om min Clausewitz! Men han kanske inte blir relevant förrns på majorsnivån. Låt kaptensaspiranterna studera operationskonst istället för strategi! (Det är en sjuka att utbilda på fel nivå.)

För övrigt anser jag att överstar borde luftas (med samma formella tvång) som kontingentschefer och annat på denna nivå i våra missioner. På den nivån ska de väl klara av OpSamverkan varför vapengren inte ska spela någon roll, och då blir det inte bara ett besök i verkligheten. Tjänstegradsbefordran borde döpas om till fältbefordran och anses särskilt meriterande för framtida kariären.

Ett större problem, är att vi håller på att lämna uppdragstaktiken genom att lyfta upp allt fler beslut på allt högre nivå och övergår till kommandotaktik. (De flesta stormakter tillämpar idag kommandotaktik, men den bygger på överlägsenhet i resurser och dess styrka ligger i att skapa förutsättningar att leverera dessa på rätt plats.) Om uppdragstaktik tillämpades kunde staberna hållas mindre (ett extremt exempel är Rommels kårstab) och de skulle inte behöva lyssna på kaptenernas sakkunskap, eftersom de överlåter åt dem att själva välja medel. Kontakt med verkligheten behövs fortfarande (Rommel återigen), men inte på detaljnivå.

PlutCh, instämmer i avhandlingens tes, det är nog det allra största problemet idag. Det kanske är dags att på allvar anställa civila chefer och handläggare att sköta ekonomi och personaltjänst, så de militära officerarna kan ägna sig åt sitt kall, och låta dem som hellre stannar vid skrivborden karriärväxla till dessa förvaltningstjänster?

Anonym sa...
20 oktober 2009 19:46  

Jag anser att personalen inom FM blivit hjärntvättade av sina närmaste chefer. Vilken normal människa skriver på ett anställningsavtal in blanco ? Är ni rädda för att få sparken om ni inte skriver på. Eller tror ni att ni har en lysande framtid i det sjunkande skeppet om ni gör som chefen säger i alla lägen ? Det är som om ni tror att ni är några hjältar som skall ut och rädda världen och sedan komma hem till hyllningar och få medalj. Väx upp

Anonym sa...
20 oktober 2009 19:56  

Hjälp oss med att ha Generaler i verkligheten. Generalerna saknar nämligen förmåga att skilja mellan det de skall göra och vad de lägger sig i och beslutar på stående fot. Exempelvis så fick vi ett UAV-system på detta sätt. Lite franska ostar med vin till en general i verkligheten.

Mackan sa...
20 oktober 2009 20:07  

De övningar jag varit på (som hkp-pilot i FV) har jag då inte sovit på hotell, utan i tält. Visserligen uppblåsbara tält med varmluftsuppvärmning, och inte 20-tält med vedkamin, men denna typ av tält används ju flitigt i armén också.

De enda gångerna man sover på hotell är ju när det är "momentövningar", alltså utan läge vid t.ex. fjällflygning, eller vid andra tillfällen då man är på tjänsteresa, precis på samma sätt som det fungerar i armén.

Kn Stofil sa...
20 oktober 2009 20:11  

Bra sagt, Easy Fox!

Sammanhållning och stöttning är vad som behövs i tider som dessa. De som reser sig från fikarumsbordet och faktiskt vågar stå för något behöver all stöttning och uppmuntran de kan få. Oberoende av vapenslag

Man hör ofta gnäll från Armén om hur det är i FV. Men om man stillatigande tar all skit från överordnade istället för att kräva vad avtalet säger att man har rätt till så ska man inte gnälla utan fortsätta att tiga. Om FV personalen har ett bättre avtal(?) än våra kollegor i Armén så är väl det inget att gnälla över? Vi hjälper mer än gärna till med tips och ideér om hur ni kan få ett liknande avtal.

/Kn Stofil

Timur Lenk sa...
20 oktober 2009 21:33  

Jag rekommenderar att ni tar del av BONTON.SE bild 20.
Denna bild beskriver väl hur många inom armén ser på lycka.

Anonym sa...
20 oktober 2009 23:10  

Det är tråkigt att OP-samverkan dragits in. Den var otroligt givande och stimluerande ur fler perspektiv än att lösa den ställda uppgiften. synergieffekterna överträffade vida den ställda uppgiften.
Om någon anser att de första skedet var kass, så är det en personlig åsikt. Den generella åsikten bland alla aspiranter då jag gick TU var att de första gemensamma veckorna var bäst. Därefter barkade det iväg åt fel håll. Armén åkte till Skövde och blev behandlade som nyinryckta väringar, marinen hade inte ens ett schema eller en målbild presenterad två veckor in på arenaskedet, FV hade det ändå relativt ok på Karlberg med Mj Danko. Så där går åsikterna isär. Alla har rätt till eget tyckande men ingen kan vörvränga den allmänna uppfattningen.

Apropå att vägra skriva på för utlandstjänst ser jag bara som ett sundhetstecken.
Tror inte att det finns många i FV som vill skriva på avtalet som det ser ut idag. INGEN vet vad man ska kallas ut på. Det är ju patetiskt att tro att en pilot eller flygstridsledare ska åka ut och patrullera i Afghanistan i en skyttegrupp. Det är ungefär som att tvinga en plutonchef på livgardet att flyga helikopter.
För att man ska skriva på ett avtal så måste det ju finnas en bärighet och tydlighet i detsamma. Det om något är ett friskhetstecken och åter igen så hänvisar jag till förståelsen för respektive vapenslag. Jag kan inte köra ett fartyg, lika lite kan jag leda en skyttegrupp på patrull, men jag är jävligt duktig som flygstridsledare och administrativa uppgifter. Men utlandstjänsten får ALDRIG bli ett tvång om något som ska genomföras bara för att. Det ska vara samma sak där som med alla andra tjänster, dvs rätt man på rätt plats. Jag vill absolut åka på utlandstjänst, men då i någon befattning där jag kan prestera jävligt bra.
Jag tror liksom ni fattar vad jag menar...

Kapten i Flygvapnet

Anonym sa...
20 oktober 2009 23:57  

@ Doris m.fl.

Jag känner till mina blå bröders huvuduppgifter. Men när min uppdragsgivare (längst upp i trädet), de folkvalda i riksdag och regering, ger FM i uppgift att deltaga i internationella insatser och prioriterar detta, är det då min uppgift att ifrågasätta? Mitt svar är nej. Jag är beredd att både försvara landet mot väpnat angrepp och att vara verktyget i fjärran. Vi har inte lyxen att välja att bara lösa de uppgifter vi tycker om. Min åsikt.

/Armékaptenen

Anonym sa...
21 oktober 2009 00:55  

Om jag vore på motståndarsidan skulle jag nog föredra en trött, blöt, hungrig, lerig o.s.v. plutonchef med tjockt pannben, sittandes i sin jordhåla, kramandes sin ak5, före ett attackplan med en utvilad och nyduschad "skrivbordsförare".

Peters princip; I en hierarkisk organisation kommer varje anställd att befordras til sin inkompetensnivå.
Denna nivå är individuell och inte statistiskt konstant.
Om man tror att graden av trovärdighet följer det militära gradsystemet eller att tjockleken på en människas pannben är något annat än just tjockleken på pannbenet är exempel på detta.
Ett bestämt uppträdande vid tangentbordet döljer inte oceaner av okunskap.
Ser ett stort behov av utbytestjänstgöring mellan truppslagen. Kanske något för insatsorg 2014?
Teaterdirektören.

Anonym sa...
21 oktober 2009 14:04  

Till armékapten 23.57.
Jag tycker att det är din uppgift att ifrågasätta om något inte verkar vara på sin plats. Att bara rätta in sig i ledet då AG tar till grepp med nya anställningsvilkor där vilkoren inte är utredda tyder på ett mycket lågt sunt förnuft. Är du rädd för inte bli befodrad om du ifrågasätter något ?
Det är ryggradslöst som förre försvarsministern sade.

Easy Fox sa...
21 oktober 2009 18:29  

@ Armékaptenen.

Även om regering, riksdag o därmed folket ligger bakom obligatorium så måste man presentera ett avtal innan man signar det.
Detta är väl ändå SJÄLVKLART!

Detta handlar inte om att välja uppgifter man tycker om!
Jag älskar att jobba internationellt, men jag har lyxen att välja. Faktum är att vi alltid har lyxen att välja.
Jag t.o.m lyxen att välja om jag vill delta i det nationella försvaret i krig. Om jag väljer att inte delta så får jag vara beredd att ta konsekvenserna...

Så länge vi har officerare som du så kommer verksamheten inte att utvecklas speciellt mkt.

Om alla bara ställer in sig i ledet hela tiden, hur tror du då att framtida avtal kommer se ut?
Hur kommer det sig att vi ex har en bestämmelse att vi ska ha arbetstiden en viss tid innan perioden börjar? För att man var missnöjd med tidigare avtal.
När man är nöjd avstannar utvecklingen!

Som officer lyder jag order men jag kommer, när tillfälle ges, att ge min syn på den ordern. Har jag synpunkter så är det min rättighet att delge dem.

Vi har lyxen att välja! Heder åt dem som valt att visa sitt missnöje genom att vägra skriva på. Heder åt dem som inte alltid ställer in sig i ledet och därmed förbättrar för sin kollegor, nuvarande som kommande!!!

Anonym sa...
21 oktober 2009 19:10  

Stämmer det verkligen att det bara var flygförarna som vägrade skriva under på de synnerligen försämrade anställningsvillkor som det nya anställningsavtalet innebär?
Om jag har förstått det rätt så innebär det ingen som helst fördel för oss anställda med de förändrade anställningsförhållandena, enda skillnaden blir att vi frånsäger oss möjligheten till att själva välja tidpunkt och tjänst för utlandsuppdrag. Jag håller med tidigare skribenter om att flygförare är glassiga och alltid skall bo på hotell med hänvisning till flygsäkerheten men här är det ju flygförarna som har varit föregångsmän. Jag önskar att de antagna inom min egen kår hade visat samma ryggrad som flygförarna i denna fråga. Inom resten av Försvarsmakten verkar det uppenbart att officerarna sätter sin egen karriär före kollektivts bästa. Om alla skriver på det nya avtalet frivilligt kan man ju misstänka att arbetsgivarens villighet till att diskutera villkor under utlandstjänstgöring minskar eftersom det aldrig kommer att vara några problem att fylla upp platserna.

/Armémajorn

Wiseman sa...
21 oktober 2009 21:14  

Easy Fox: Jag håller helt med dig. Framgångsrik verksamhet och utveckling bygger på att man för fram sina åsikter och inte enbart säger ja och nej när chefen säger så.

För övrigt gäller fortfarande lagen att man inte kan kommenderas till tjänst i utlandet, varvid alla eventuella ingångna avtal är ogiltiga, till dess lagen ändras. Vi är alltså återigen inne på att Försvarsmakten anser sig "stå över lagen" alternativt ha möjlighet att teckna egna lagar.


Armémajorn: Jag kan glädja dig med att det enligt Officerstidningen var en rad icke piloter som också vägrade skriva under in blanco-avtalet.

Hotellbiten låter jag någon annan svara på. Det är inte heller min erfarenhet att det är så som du skriver.

Anonym sa...
21 oktober 2009 22:37  

Jag känner till ett stort gäng piloter, tekniker, operatörer, Und-personal och övrig stab som just nu bor på kaserner i Bremerhaven och Nordholz. Det finns ingen glamour eller glassighet med det. Det finns inga lyxmiddagar eller tid att glida runt i stan med Ray-ban's. Det är precis som för alla andra. Läsa ATO, planera upplägg, omplanera, flyga passet på några timmar, debriefa och sedan inse att man snart har för lite tid för vila inför nästa pass, dvs reglementet förbjuder en att delta nästa dag. Standarden är långt ifrån lyxhotell, och detta är då till och med en övning som är planerad med traktamente etc... Tror nog att många skulle föredra ett tält utanför övningsbunkern och på så sätt tjäna en timmes restid varje dag. Tycker att många är rent patetiska i sitt snack om att FV "måste" bo på hotell. De flesta inläggen lyser av förakt och okunskap... Ta reda på fakta istället

Bygga broar??? Ja absolut om det byggs å båda ändar

Anonym sa...
21 oktober 2009 23:38  

(Tack Wiseman för att du låter oss diskutera saker som glidit från ämnet men bör luftas.)

Tycker jag att AG gör rätt med det nya avtalet? Ja och nej. Det är klart att vi äldre ska omfattas av samma förmåner och skyldigheter som våra yngre kollegor. Hur skulle det se ut om min anställda pluton blir skickad till en krishärd och jag som gammal uv inte vill åka med? Soldaterna, specialistofficerarna, ja t.o.m. min stf, en ung kapten har förbundit sig till detta. Det håller inte.

Sättet man har gjort det på är rent ut sagt kass, men det får vi när facket hellre viker rygg än tar strid i frågor som är viktiga för oss på trupp. Nu lär väl historien upprepa sig när vi ska hällas i IO 14, vill man inte förändra sin anställning är man nog hänvisad till en prod-befattning. Och gissa vilken AG som kommer vilja göra om turordningskretsbegreppet?

Jag ställer inte upp på avtalet för att jag är rädd om karriären, för den tog nog slut för ett par år sen, men jag ställer upp på det för det är försvarets nya inriktning, det är verkligheten för mina yngre kollegor och det är nödvändigt för att få en fungerande organisation där inte individens egna önskemål alltid ska stå i centrum.

Jag är villig att vara med på det nya, med vad det nu innebär. När min ålder eller sociala situation lägger hinder för min egen möjlighet att bidra till insatser så hoppas jag FM tar tillvara på den mångåriga erfarenhet och kompetens jag har på ett annat sätt. Annars finns det ju faktiskt andra jobb där ute, har jag hört...

/Armékaptenen

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade