Instämmande

De senaste dagarna har jag haft nöjet att flera gånger instämma i såväl ÖB som förvarsministerns uttalanden. Hos mig liksom hos alla andra försvarsmaktsanställda damp tidningen Försvarets Forum ner under den gånga veckan. Från att tidigare ha kallats Försvarsmaktspravda av officerarna, tycker jag mig nu skönja en ny inriktning. Den ledare ÖB själv stod för på första sidan var alldeles utmärkt och han underströk där, liksom i dagens debattartikel i DN, att vi i Sverige måste bli bättre på att stödja våra soldater trots att man kanske inte gillar insatsen.

Många av de övriga artiklarna som fanns i tidningen var inte heller av samma självförhärligande slag som man tidigare fått vänja sig vid. Nu fanns det helt plötsligt utrymme för diskussion och kritik om t ex privatiseringseffekter och Galtens för- och nackdelar. Det är helt klart ett steg i rätt riktning för en effektivare försvarsmakt med ett öppnare arbetsklimat.

Även försvarsministerns kommentarer till Rapports reportage om Gripenförsäljningen och Miljöpartiets kritik av kommande Gripenuppgraderingar får mig att nicka instämmande. Alternativet till att inte satsa på uppgradering av befintliga JAS 39 Gripen till en ny version är att Sverige köper helt nya flygplan runt 2020. Det kommer knappast att bli billigare och då kommer det endast att finnas två alternativ att välja mellan - JSF eller ryskt.

Man får hoppas att det snart blir fler tillfällen till instämmande.

9 kommentarer:

Allan Widman sa...
5 oktober 2009 23:07  

Wise,

Frågan till slut är ändå; vad kostar det, när blir det leverans och vilka förmågor är det vi behöver? Allt annat blir ett svek mot ett kraftfullt och allsidigt luftförsvar. Utan en ny LFU kommer ingen att kunna besvara de frågorna.

Mvh


Allan Widman

Wiseman sa...
6 oktober 2009 06:48  

Självfallet måste man utreda vilken version det är som Sverige ska anskaffa, kostnad, när leverans ska ske. Klausuler rörande en försenad leverans måste vara noga specificerade. Vi har i alltför många fall sett resultatet av undermåliga upphandlingar, där Hkp 14 och Visby bara är de senaste i raden.

Jag instämmer till fullo i behovet av en LFU.

Anonym sa...
6 oktober 2009 19:05  

Försöket att få oss att södja soldaterna trots att vi inte stöder insatsen är bara ett sätt att härma USA trots att våra förutsättningar är diametralt motsatta.

I USA har generationer av yrkesmilitärer stridit i såväl rättfärdiga som orättfärdiga krig och för detta vunnit uppskattning och respekt.

I Sverige handlar det mest om att ligga utomlands till stora kostnader och samtidigt undvika allt som är farligt eller känsligt. Sådant är det ingen som respekterar eftersom det sorterar under "feghet" hos de som verkligen tvingas göra en insats.

Det vettigaste som jag hört från ÖB på länge var att försvarets huvuduppgifter inkluderade försvaret av Sverige.

Rätt svar är förstås att försvarets enda verkliga uppgift är att försvara Sverige, men vi kommer kanske dithän igen med små steg?

/Kompis

Anonym sa...
6 oktober 2009 20:06  

Wiseman,

Min vana trogen så lät jag senaste numret av Försvarsmaktspravda gå till återvinningen oläst. Om du säger att tidningen stagats upp, så tror jag på det och jag får väl ta del av nästa nummer.

Hoppas att nya direktiv givits avseende kommunikationen inom FM.

Ny ÖB och ny info-direktör. Världens chans till förbättring.

Surgubben

Mikael sa...
6 oktober 2009 20:28  

Om man inte tror att Försvarsmakten försvarar Sverige när man gör insats i Afghanistan. Då tror jag man har stoppat huvudet i sanden och inte tagit upp det på bra länge.

Sverige har sagt att det inte ser ett direkt invasionshot i närtid. Det finns emellertid andra hot som kan hota Sverige, om man inte agerar preventivt. Terrorism har många västländer fått uppleva.

Är det då inte bättre att man förhindrar terrorism i sin linda utomlands före den kommit till Svedala.

Genom ett stabilt Afghanistan så kommer säkerhetsläget för hela världen gå upp. Om konflikten eskalerar till att innebära taliban-styre i Pakistan ja då kan man bara tänka sig vilka förödande konsekvenser det skulle ha på Sverige när det radioaktiva molnet sprider sig över berg och dalar.

Vinner talibanerna i Afghanistan mot NATO världens mäktigaste militärallians vad kommer stoppa dem då?

Vi har förlorat vår känsla för patriotism och nationalism. Det har blivit synonymer med rasism och nynazism. Fastän det inte är ens i närheten av det Sverige står för. Så det är inte så konstigt att "stöd våra trupper" klingar illa på Svenska.

Vi har haft stridande styrkor utomlands som inte undvikit faran. Det jobb som våra soldater gör utomlands igår, idag och imorgon är absolut inte ofarligt eller lika säkert som i Svedala. De ska ha respekt för det de gör, och det är oftast rent humanitära insatser för befolkningen i området.

Sverige behöver ett användbart försvar i närtid, vi behöver inget luftslott som pekar på miljoner av soldater, som när det kommer till kritan inte fungerar som på pappret.

Anonym sa...
6 oktober 2009 20:50  

JAS 39 har i grunden nått en mycket god förmåga men vi orkar inte hela vägen.
Vi måste anskaffa en bredare arsenal för att få verkan genom hela användningsområdet.

Vad hjälper det om alla piloter kan genomföra CAS som metod om vi inte kan slå mot tänkta måltyper!

Det kvittar att ta hem en snickare med hela maskinparken från DeWalt om han glömt att köpa spik!

När slutade vi tänka på den operativa effekten?

/L

Wiseman sa...
6 oktober 2009 20:56  

L: Vad hjälper det om vi har verktygen men ingenstans att förvara dem och ingen som kan använda dem?

http://wisemanswisdoms.blogspot.com/2009/10/efter-valet-fortsatter-vansinnet-for.html

Anonym sa...
6 oktober 2009 22:15  

Mikael, jag tror du underskattar hur starkt det svenska invasionsförsvaret var under sina glansdagar.

Att Sverige skulle försvaras bäst från Afghanistan är ett modeuttryck som helt saknar substans. Vi har aldrig varit hotade av talibaner, tvärtom sade über-terroristen bin Laden själv för några år sedan att Sverige var fredat från anfall. (Det gäller nog inte längre pga vår insats i Afghanistan).

Sverige försvaras ENDAST på ett av två sätt: (1) fullvärdigt nationellt försvar, eller (2) fullvärdigt medlemskap i NATO.

Idag har vi varken eller vilken betyder att vi står framåtböjda med brallorna nere medan någon nosar bakom ryggen på oss.

I praktiken har vi inte råd med ett fullvärdigt modernt försvar av modernt snitt så medlemsskap i NATO är enda praktiska alternativet, men försök att sälja det till en majoritet av svenska folket...

/Kompis

Anonym sa...
7 oktober 2009 10:41  

Anonym /L säger
"Vad hjälper det om alla piloter kan genomföra CAS som metod om vi inte kan slå mot tänkta måltyper!"
Helt rätt men jag uppfattar att en stor del av problemet ligger i att vi, mig veterligen, inte har bestämt oss för vilka målscenarion som är dimensionerande. I ett nationellt försvar där Nordkalotten inkluderas måste vi ta hänsyn till de ofta förekommande låga molnbaserna medan i utlandsmissioner kanske skall operera i ökenlika områden. Jag föreställer mig att även måltyperna är olika. Det går inte heller att bortse från att exporthänsyn påverkar vapenvalet.
Slutligen påminner jag mig att någon sagt att en flygvapenchef hellre väljer att ha många divisioner än att ha välbeväpnade divisioner. Det gäller säkert även försvarsministrar!

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade