En välförtjänt knäpp på näsan

Sent omsider har jag slutligen funnit tid att kommentera Länsrättens dom i målet Bae Hägglunds/FMV.

Domen i sig är läsvärd för den som orkar (102 sidor) i och med att den ger en viss inblick i vilka krav som ställts på materielen och hur de olika anbuden värderats. Liksom Bae/Hägglunds kan jag tycka det lite märkligt att krav som gäller för dem inte gäller för Patria. För den som stridit med stridsfordon i bebyggelse blir det också snabbt märkligt att krav på vändcirkel helt plötsligt tillåts öka med 50% även om man som FMV påstår att det var en felskrivning (vilket Länsrätten inte köpte).


Det är intressant att se att Länsrätten väljer att klandra FMV för de i mitt tycke viktigaste punkterna: hur själva upphandlingsförfarandet gått till. Länsrätten tar inte ställning till huruvida Patria är ett bättre eller sämre alternativ och det hade jag heller inte förväntat mig att de skulle göra. De kontinuerligt förändrade krav under upphandlingens gång har enligt Länsrätten inte gynnat någon av konkurrenterna, men inneburit att andra företag inte kunnat lämna offert från första början.

Det är illa nog att Försvarsmakten stundom drabbas av storhetsvansinne och får för sig att den står över lagarna och att man kan gena i kurvorna. Sverige behöver inte ännu en myndighet med samma inställning, som i det här fallet inte anser att lagen om offentlig upphandling gäller myndigheten.


Länsrätten gör heller ingen värdering i de royalties som Bae/Hägglunds utlovat vid fler försäljningar av SEP. Självfallet skulle detta medge att priset per SEP sjunker. Här är det på plats att jämföra det svenska köpet av stridsfordon från ev utländska leverantörer med hur vi i Sverige exporterar krigsmateriel idag och hur utländska köp av sådan går till. Framförallt Gripenexporten utgör en bra referens.


Då kommer det som jag tycker är de mest graverande punkterna i hela affären. Idag är det så gott som helt omöjligt att sälja krigsmateriel på export utan att man förbinder sig att göra motköp i köpande land till minst 100% av kontraktets värde. Sålunda har flera företag i Investorsfären och andra svenska företag gjort betydande affärer i Sydafrika, Tjeckien, Ungern och även andra nationer som inte köpt Gripen, men som var intresserade.

Vad gör då Sverige när man för första gången på 15 år gör en större import av krigsmateriel? Inte så svårt att gissa, man fullkomligt struntar i att begära motköp. Ett rimligt motköpskrav hade varit att fordonen skulle slutmonteras i Sverige, men icke. Har man bråttom så har man. Frågan är om det verkligen är FMV:s uppgift att ställa krav på motköp, utan snarare är det regeringens.

Det för mig raskt in på nästa punkt. I grunden är dock inte FMV att lasta för de konstiga turerna runt AWV-köpet (Armoured Wheeled Vehicle), utan snarare regeringen Reinfeldt, då finansministern Anders Borgs ökända tal i Almedalen 2007 var det som vände upp och ner på alltihop. Innan talet hade Försvarsmakten ett behov av drygt 1000 nya stridsfordon. Efter talet var behovet det exakt likadana, men verkligheten medgav endast fordon till en bataljon, drygt 100 fordon och förhoppningsvis lika många till lite längre fram. I annat fall hade man p g a de mycket snålare ramarna varit tvungen att utsträcka leveranstiden till trakterna runt 2020 och det är vid det här laget rätt uppenbart att vi inte behöver ett system till som fungerar först i häradet av 2020 (Hkp 14, Visby, det nya personalförsörjningssystemet etc). Från början handlade det alltså om drygt 1000 fordon av både band- och hjulgående typ och där befanns SEP vara helt överlägset någon konkurrent, men efter Almedalen blev situationen en helt annan.


Ska någon lastas för att erforderligt mängd stridsfordon inte finns, ja då är det sittande regering. Ska någon lastas för att upphandlingen nu förmodligen måste göras om och leveransen försenas, ja då är det också i slutändan sittande regering, även om en bättre skött upphandling måhända hade räddat tidsplanen. Men varför har då denna upphandling dröjt till nu när det handlar om fordon som skulle ersatts för 15 år sedan? Fråga regeringen Persson. Passa sedan också på att fråga varför det inte finns några tillgängliga trupptransporthelikoptrar idag.


En av de saker som jag finner absolut mest intressant är att Patria under hela tiden inte en gång kommenterat affären. Det lämnar flera alternativ. Är man så säker på sin sak? Vill man inte dra åt sig än mer uppmärksamhet för att inte riktigt kan tro på den tur man haft eller för att man i så gott som alla andra länder dit export skett, nu hamnat i rätten för påstådda mutbrott? Sitter alla direktörerna redan i häkte? Eller bryr man sig inte?


Jag vill understryka att för mig är det absolut viktigaste att Försvarsmakten får den materiel den och dess soldater efterfrågar och behöver och att den levereras i tid och enligt kravspecifikation. Tyvärr har detta än en gång gjort att mitt förtroende för FMV som upphandlande myndighet fått sig en törn. Jag är ytterst, ytterst tveksam till att vinnaren av AWV-upphandlingen är operativ 2014. Förmodligen måste upphandlingen nu gå om.


Det är också värt att lägga på minnet att en rättslig instans nu svart på vitt fastställt att FMV inte sköter sina upphandlingar på det sätt som man man borde. Det finns rader av exempel där FMV till slut accepterar leverans av en produkt som långt ifrån uppfyller de absoluta krav som sattes upp vid anskaffningen för att istället ge leverantören ett nytt kontrakt på modifieringar för att uppfylla de ursprungliga kraven. Vilka blir förlorarna? De soldater som lägger sina liv i händerna på materielen som inte fungerar. Vem vinner på det hela? Industrin, som får möjlighet till dubbel vinst - ursprungskontrakt och rättningskontrakt.

Kanske behöver vi en instans som kontinuerligt granskar de upphandlingar FMV gör och då inte bara själv anbudsprocessen utan även tiden fram till att leveransen fullföljts? (En ljuspunkt i mörkret är att någon på FMV nu spottat upp sig och sagt det kommer inte att bli några kontrakt med Kockums om nya ubåtar om inte Thyssen/Krupp låter Kockums tänker över sina flyttplaner)Korrigering av vissa delar av aktstycket: Pudeldags.

SvD, Aftonbladet, NyT, 2, 3, AV
Chefsingenjören, Staffan Danielsson (tack för berömmet!), Försvarsministern

14 kommentarer:

Daniel Eriksson sa...
30 oktober 2009 22:57  

Sitter och läser Staffan Danielssons blogg inser något i förbigående.

Som du sa wisman har man inte begärt något motköp för Patrian. Man har i ett flertal steg gjort om kravmallen för att passa patrian.

Är det bara jag som får känslan av att någon politiker börjat inse allvaret i vår försvars situation och börjat köpa goodwill från finnarna?

Wiseman sa...
30 oktober 2009 23:04  

Kan så vara. Det skulle i och för sig inte förvåna mig om man betänker hur mycket storpolitik som egentligen ligger bakom svenska köp av försvarsmateriel.

Anonym sa...
31 oktober 2009 00:08  

Jag tror att ni behöver läsa lite noggrannare innan ni drar alltför långtgående slutsatser. Det fanns krav på 100% industrisamverkan vilket Patria har åtagit sig. Detta framgår av både BAE och FMV yttranden till Länsrätten

Johansson sa...
31 oktober 2009 00:29  

Vid upphandling av förplägnad/matsalar fick de civila alternativen räkna på köket och förplägnad. FMLOG var tvugna att räkna i hyra matsal. I den civila upphandlingen stod FN för den kostnade.
När det civila alternativet var på plats så steg lunchpriserna med 20-30 %.
Korrupt???

Johansson, FV

Wiseman sa...
31 oktober 2009 09:39  

00.08 Har tittat i såväl domen som FMV:s yttranden, men har svårt att hitta igen det. Visa gärna var det finns.

Anonym sa...
31 oktober 2009 09:51  

Kommentar till inlägg från "Anonym sa..." som menar att det finns krav på "100 % industrisamverkan".

Det bör, innan kontraktet skrivs på, redovisas hur det kravet ska uppfyllas.

Oavsett kravet är det normalt att en fordonstillverkare köper komponenter från olika leverantörer i olika länder och det tycker jag inte räcker för att prata om "industrisamverkan".

"Industrisamverkan" andas en djupare samverkan än vanliga underleverantörskontrakt.

Det kanske också är på sin plats att FMV förklarar även vad det kravet innebär och vad man vill uppnå.

Kanske är det någon som känner till vad status är, vad Patria lovat för "industriell samverkan"?

Anonym sa...
31 oktober 2009 10:42  

BAE har anfört att Patria inte lämnat in IP-plan i tid (IP - Industrial Participation) vilket har bestridits av FMV. Diskuteras ingående bla i BAE och FMV inlagor 3 och 4.

Vidare så framgår det av anbudsinfordran (googla "AWV industrial participation" så hittar du denna).

Anonym sa...
31 oktober 2009 11:35  

Vad domen beskriver, på torr juridiska, är inget mindre än fiffel från FMV:s sida.

På flera sätt har de utformat och ändrat upphandlingskraven till SEP:s nackdel. Den tydliga avsikten är att kunna välja AMV utan att behöva bry sig om att SEP i vissa avseenden är en starkare produkt.

Att en gren av det svenska försvaret sköter sina affärer på det sättet borde oroa alla. Det är ju en sorts korruption, även om det inte handlar om egen vinning utan snarare att försöka leva upp till utomstående krav, som inte har verksamhetens bästa för ögonen.

/Kompis

Forsno sa...
31 oktober 2009 13:53  

Patria hade ju redan vunnit den första upphandlingen så de hade ingenting att vinna på att "överpröva" upphandlingen i media.

Jag tror dessutom att de inser att de inte kan vinna den svenska opinionen i ett läge där försvarsindustrin, arbetarrörelsen och pressen gör gemensam sak.

De sätter nog sin tillit till sin produkt och sitt erbjudande i nästa upphandling också - om det nu blir någon.

Hägglunds uttalande om att de behöver ett beslut innan årsskiftet för att inte behöva genomföra de varslade uppsägningarna går inte ihop med länsrättens krav på en en längre upphandling.

Hägglunds verkar med andra ord sätta sin tillit till sin politiska tyngd den här gången också.

Andra gången gillt?

Micke sa...
31 oktober 2009 16:00  

Patria har inte kommenterat den rättsliga prövningen, då de inte anser att de är en part i målet.

Däremot avser Patria vinna en eventuell ny upphandling genom att lämna det mest konkurrenskraftiga anbudet. Detta enligt uppgifter i finsk media.

Anonym sa...
31 oktober 2009 17:29  

Krav på 100% industrisamverkan... Exakt vad innebär det?

Anonym sa...
2 november 2009 09:48  

Bra skrivit som vanligt.

Du tänker på våra Soldater och vårt land.

Erik

ah sa...
16 mars 2010 11:22  

Hej Wiseman
Jag har börjat läsa din blogg dagligen nu. Mycket intressant, mycket handlar ju om utlandsstyrkan och jag har själv varit ute några gånger. Undrar en sak som du kanske har koll på.
Jag har hört att FM tittar på en ny TGB som ersättare till 11,13 osv. Skulle enligt mina källor även vara ett samarbete med Norge. Vilka ska ha fordonet och till vad? De enda som jag vet har ett behov just nu av en "softskin" är Hemvärnets insatskompanier. Alla andra drar ju mer och mer åt pansarhållet (Galt). Vad vet/anser du om detta. Vore intressant och höra vad du vet och om du har några synpunkter/förslag om inköp av ny TGB.
MVH ah

Wiseman sa...
16 mars 2010 18:46  

Hej ah!

Tack för berömmet och förtroendet. Tyvärr måste jag göra dig besviken och meddela att jag inte har någon som helst insyn i den upphandlingen.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade